12. sınıf III. ÜNİTE: SÖZLÜ ANLATIM

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  1. KONFERANS
  Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir.
  Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk
  karşısında yapılan konuşmalara Konferans
  denir. Konferansı verecek kişi, kelimelerin
  telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi
  kurallarına dikkat etmelidir. Verilmek istenen
  düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal
  olmalıdır.
  Konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını
  kâğıttan okumamalıdır. Sanki söyleşi
  yapıyormuş gibi konuşmalıdır. Arada sırada,
  yeri geldiğinde kâğıda bakmalıdır. Konuşmacı,
  gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli,
  böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini
  sağlamalıdır. Ayrıca, konuşmacı; temiz
  giyinmeli, ciddî olmalı, kibar davranmalı,
  güzel konuşmalıdır. Ses tonunu yerine göre
  ayarlamalı, vurguyu iyi yapmalıdır. Konferans
  verilmeden önce, bir başkası konferansçıyı
  bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır.
  Konuşmacı; dinleyicileri sıkıcı ve bıktırıcı söz
  ve tavırlardan uzak durmalıdır. Ayrıca, el, yüz
  ve vücut hareketlerini konunun anl*****
  uygun olarak yerinde ve uyumlu yapmak
  zorundadır. Hatiplik yeteneği olmayan
  konuşmacıların, vereceği konferansın etkisiz
  ve başarısız olacağı da unutulmamalıdır.
  Konferansta dikkat edilecek bir diğer özellik
  de zamana uymaktır. Bir saati aşan
  konferansların dinleyici üzerinde etkisinin
  azaldığı bir gerçektir. Konferansçı, bu gerçeğe
  dikkat etmeli, bir saatten az bir sürede
  konferansını bitirmelidir. Ayrıca, konferansçı;
  yersiz, taşkın el ve kol hareketlerinin
  konuşmanın değerini düşürdüğünü
  unutmamalıdır.
  Konferans hazırlanırken öncelikle yapılması
  gereken iş, konferansın sunulacağı konuda
  geniş bir kaynak taramasına girişmek
  olacaktır. İncelenecek konuda
  ansiklopedilerden başlayarak değişik yazı ve
  incelemeler gözden geçirilmeli, böylelikle
  sağlam ve derli toplu bir malzeme
  hazırlanmalıdır. Bu malzemeye konferansçı
  kendi görüş ve düşüncelerini de katarak
  öncelikle konferansın plânını düzenlemelidir.
  Bilimsel toplantılarda söylenen ve akademik
  hitabet türüne giren söylevler (nutuklar) de
  konferans sayılır.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.


 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Konferans plânı şöyle düzenlenebilir:
  (a) Hitap cümlesi.
  (b) Konunun sunuluşu.
  (c) Konferansın amacı.
  (ç) Konunun açılması ve anlatılması.
  (d) Sonuç.
  (e) Sorular ve cevaplar.
  Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve
  dinleyicilere saygı bildiren ve iltifat edici
  sözlerle başlanmalıdır. Sonra konunun
  çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalıdır.
  Bundan sonra konuşmacı, amacına göre
  konusunu açmalı, o konudaki çeşitli görüşleri
  kırıcı ve tahkir edici olmayan ifadelerle
  belirtmelidir.
  Konuşmacı, bayağı ve argo sözler
  kullanmaktan kaçınmalıdır. Zaman zaman
  canlı örnekler ve fıkralarla, konuşma tarzının
  değiştirilmesiyle, ses tonuna verilecek iniş ve
  çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini
  uyanık tutmaya çalışmalıdır.
  Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve
  ayrıntılarının verilme-sinin mümkün olmadığı
  unutulmamalıdır. Konuyu fazla dağıtmak,
  dinleyicinin konuşmayı takip edememesine
  neden olur. Çok fazla ayrıntı, herkesi aynı
  ölçüde ilgilendirmeyeceği için dinleyiciyi
  sıkar.
  Konferans, anlatılanların kısaca özetlenmesi,
  maksadın verilmesi ve dinleyicilere saygı ve
  iltifat eden sözlerle bitirilmelidir. Sorulacak
  sorular da kısaca ve soranı incitmeden
  cevaplanmalıdır.
  Seminer
  Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir
  bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak
  amacıyla düzenlenen ve konunun değişik
  bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve
  yeteneği kabul edilen kişiler tarafından
  açıklanan toplantılardır.
  Yüksek öğretim kurumlarında lisans/lisansüstü
  öğrenci ve öğreticilerin katılımıyla yapılan
  seminerler, bu tanıtımın dışındadır. Bunlar
  yüksek öğretim kurumlarında, öğretim
  üyesinin yönetimi altında, öğrencilerin
  yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama,
  tartışma biçiminde yürütülen toplantılardır.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  2. Açık Oturum
  Konusunda uzman kişilerin bir masa
  çevresinde toplanarak tartışmasına Açık
  Oturum denir.
  Açık oturumda tartışılacak konu, toplumun
  tümünü ya da bir bölümünü ilgilendirmelidir.
  Açık oturum; bir salonda izleyici önünde ya da
  televizyon ve radyoda dinleyici önünde
  yapılmaktadır. Açık oturumda izleyicilerin
  sorularını almak ve cevaplamak da
  mümkündür. Bu takdirde açık oturum,
  "forum"a dönüşmektedir. Televizyon ve
  radyodan tartışmayı izleyen kişiler, açık
  oturuma telefon sorularıyla katılabilir.
  Açık oturum bir "başkan" tarafından yönetilir.
  Konunun ortaya atılması, giriş konuşmasının
  yapılması, soruların düzenli olarak sorulması
  vb. durumlar başkanın idaresinde yapılır. Bu
  nedenle, başkan, açık oturumdan önce plân
  yapmak zorundadır. Ayrıca, başkan; tartışma
  sırasında meydana gelebilecek tatsız ve çirkin
  saldırıları da önlemelidir. Oturum sonunda
  ise, ortaya çıkan karşıt ya da aynı düşünceleri
  özetleyerek oturumun genel
  değerlendirmesini yapmalıdır. Bu nedenle
  başkan, açık oturumun temel öğesidir.
  Açık oturumda bir yarışma havası yoktur.
  Başkan, konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır.
  Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir. Sonra
  konuşmacılara ara ile sorular yöneltir.
  Konuşmacılar da görüşlerini belirtirler.
  Gerekli bilgileri verirler. Bu arada diğer
  konuşmacılar da konuşmakta olanın sözlerini
  özenle dinleyip, gerekli notu alırlar.
  Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine
  katılmadıklarını nedenleri ile birlikte
  belirtirler.
  Oturuma katılacak kişilerin konularında iyi
  hazırlanmış olmaları açık oturumun kalitesini
  artırır. Ayrıca, konuşmacıların diğer
  konuşmacılar ve izleyiciler karşısında saygılı
  olmaları da çok önemlidir.
  3. Sempozyum (Bilgi Şöleni)
  Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim
  adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri
  ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini
  sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka
  deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı
  oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları
  açıklamalı konuşma türüdür.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 4. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Bildiri sahiplerine ayrılan zaman oldukça
  kısadır. On dakikalık bir sürede 1500-2000
  kelime kullanma şansı vardır. Buna göre,
  hazırlanacak bildiri, dört sayfayı
  geçmemelidir. Cümleler, kolay anlaşılır
  biçimde düzenlenmelidir. Metni yazmadan
  önce ana başlıklar vurgulanmalıdır.
  Sunulabilecek yansı sayısı da 5-6 civarında
  olmalıdır. Ayrıca, bildiri metni, yayımlanmaya
  uygun biçimde hazırlanmalıdır.
  Sempozyumda her konuşma, ayrı bir
  hazırlıktır, fakat birbirini tamamlayıcı söyleşi
  ve içtenlik havası vardır. Konuşmalardan sonra
  konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili
  sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan
  "panel" e geçilir. Daha sonra da tartışmalara
  seyirciler de katılırsa panelden "forum" a
  geçilmiş olur.
  Bildiri metni, şu bölümlerden oluşmalıdır:
  (a) Giriş: Araştırılan sorunun tanıtılması ve
  neden bu konunun ele alındığı, çalışmanın
  diğer çalışmalar arasındaki yeri. (yarım sayfa)
  (b) Deney: Malzeme ve yöntemin tanıtımı. (bir
  sayfa)
  (c) Bulgular: Bildirinin en önemli bölümüdür.
  Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi,
  belge ve önerilerin açıklanması ve
  tartışılması.
  Bildiri, konferans ile büyük ölçüde bir
  benzerlik gösterir. Bildiri, öncelikle bilimsel
  bir yazı türüdür. Oysa konferansta, bilimsellik
  yanında popüler bir hava söz konusudur.
  Bildiride her şeyden önce aranan özellik,
  bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve orijinal
  bir konuyu ele almış bulunmasıdır. Bunun
  yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik
  getirme, değişik görüş ve düşüncelerle yeni
  tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel
  ****llerle doğrulama ya da bir önceki tezi
  çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşır.
  Bu değerlendirmeye göre, bildiriyi kısaca
  bilimsel bir konuda yenilik getirmek, orijinal
  bir buluş ortaya koymak amacıyla kaleme
  alınmış bir yazı türü olarak tanımlamak
  yerinde olacaktır.
  Bildiri de konferans gibi bir dinleyici topluluğu
  önünde okunur. Ancak bildirinin sunulduğu
  topluluk, o konuda az çok uzmanlaşmış
  kişilerden oluşur.
  Ayrıca, bildiride de konferans gibi konuşma ve
  hitap etme becerisi gözetmek gerekir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 5. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Konferansta zaman zaman hazırlanan
  metinden uzaklaşma söz konusu olabilirken
  bildiride metne bağlı kalma esastır.
  Konferansta sözünü ettiğimiz konuşmanın
  bitiminde yer alan soru ve cevap bölümü,
  bildiride konu çerçevesinde tartışma olarak
  ayrı bir özellik gösterir.
  Bildiriler, genellikle yayımlanan bir yazı
  türüdür. Bazen yabancı dillerde de
  yayımlanabilir.
  Bildiriler hazırlanırken kullanılan dil, uzmanlık
  dalının gerektirdiği terimler ve ifade yapısı ile
  de konferanstan büyük ölçüde farklılık
  gösterir.
  Son olarak, bildiride varılan sonuçlar ve ana
  noktalar özetlenerek ana düşünce bir kez
  daha vurgulanmalıdır.
  Üzerinde çalışılan metin; aralıklarla gözden
  geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalı,
  konuya hâkimiyet sağlanmalıdır. Metnin,
  kartlara aktarılması daha yararlıdır.
  4. Forum
  Bir başkanın yönetiminde, toplumu
  ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan
  oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma
  kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara
  forum denir.
  Forum, panelin devamında yapılacaksa
  başkan, panelin süresini bir saat, forumun
  süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu
  durumda panelden sonra forum yapılacağı
  konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.
  Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir
  çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin
  konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış
  açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet
  edilen uzmanların görüşlerine de müracaat
  edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların
  önüne geçilir.
  Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak
  değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı
  boyutlarıyla ortaya koymaktır.
  Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi
  olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.
  Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı
  kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimî
  bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan
  beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 6. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  5. Münazara
  Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin
  karşılıklı olarak savunulmasına Münazara
  denir. Münazarada önemli olan "savunma" dır.
  Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu
  zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
  Münazara için genellikle üçer ya da dörder
  kişilik iki grup kurulmalıdır. Gruplardan birisi
  işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz
  yönden savunmalıdır. Yani, bir grup "tez",
  diğer grup ise "antitez" i almalıdır. Ayrıca,
  münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir
  "jüri" seçilmelidir. Jüri, ya başlangıçta ya da
  münazara yapılacağı gün seçilebilir.
  Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha
  kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi
  savunan gruptan biri başlamalıdır.
  Konuşmacıların savunmalarının gücü kadar,
  taraflı ve tarafsız dinleyicilerin gösterilerinin
  de jüri üzerinde etkisi bulunur. Ancak, taraf
  tutan dinleyicilerin, karşı taraf
  konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte
  gösteride bulunmaları doğru değildir.
  Münazaraya katılacak kişilerle, jüri üyeleri
  münazara tekniği konusunda
  bilgilendirilmelidir. İki grup da kendi
  aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara
  gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalıdır.
  Konuşmacılara, araştırma için en az 2-3 hafta
  süre verilmelidir.
  Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik
  alt konuları hakkında konuşmak zorundadır.
  Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz.
  Münazarada yazılı metne bakarak okuma
  olmaz. Savunulan konu; sözlü ele alınmalıdır.
  Konuşmacıların, konularını bir kâğıda yazıp
  okumaları çok yanlıştır.
  Münazarada etkili savunmanın önemli olması
  gibi, belli zaman içinde konuşmak da
  önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit
  zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman,
  genellikle 5-15 dakikadır. Ayrıca, münazarayı
  izleyen grup da çok önemlidir. Konuşmacılar;
  konularını savunurken izleyicilerin büyük bir
  sessizlikle konuları dinlemesi gerekmektedir.
  Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış
  yerde yapılmış bir mimik hareketi
  izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır.
  İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu
  ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan
  uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru
  ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.
  Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği
  özellikler:

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 7. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  a) Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu,
  tonlama, kelime hazinesi, cümle kurma vb.)
  b) El, kol ve yüz hareketlerini yerinde
  kullanma.
  c) Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler,
  istatistikî bilgiler, resimler, gazete ve dergi
  haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)
  ç) Konuşmacıların fizikî özellikleri. (Temiz ve
  düzenli kıyafet, saç, sakal tıraşı vb.)

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gençtürk_06 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş