12. sınıf, kısa SORU- CEVAPLARLA EGE B**GESİ

Konu 'Coğrafya 12. Sınıf' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  EGE (1)
  1. Hangi coğrafi bölgelerle komşudur?
  2. Hangi bölgelerle komşu değildir?
  3. Yüzölçümü büyüklüğü bakımından kaçıncı sıradadır?
  4. Bulunduğu yer hangi bakımdan önemlidir?
  5. Hangi bölümlere ayrılır? İsimleri nedir?
  6. İç Batı Anadolu Bölümünde bulunan il merkezleri hangileridir?
  7. Kıyı Ege (Asıl Ege) Bölümünde bulunan il merkezleri hangileridir?
  8. Bölgenin esasını oluşturan yer şekilleri nelerdir?

  9. Kıyı Ege bölümündeki yer şekillerinin, doğu batı doğrultulu bir dağ bir ova şeklinde güneye doğru sıralanmış olmasının nedeni nedir?
  10. Faylarla parçalanmış olan arazide iki çöküntü hendeği arasındaki yüksekte kalmış olan (ve dağları oluşturan) bloklara ne ad verilir?
  11. Bölgedeki horst durumundaki dağlar hangileridir?
  12. Horstların kenarında yer alan faylara bağlı olarak çökmüş olan alanlara ne ad verilir?
  13. Bölgedeki grabenler (çöküntü hendekleri) nelerdir?
  14. Bölgedeki dağ oluşumu Karadeniz’deki Kuzey Anadolu dağlarının oluşumundan farklı mıdır?
  15. Bölgedeki horstlar ile grabenler arasındaki yükselti farkı ne kadardır?
  Dağların kıyıya dik olarak uzanmasının bölgeye etkileri???
  16. Dağların kıyıya dik olarak uzandığı kıyı tipine ne ad verilir?
  17. Kıyılarda girinti – çıkıntı, koy ve körfez ile ada ve yarımada az mıdır?
  18. Başlıca körfezleri nelerdir?
  19. Kıyı uzunluğu az mı çok mu olur?
  20. Doğal limanlar az mı çok mu olur?
  21. Doğal limanlar gelişmeye uygun mudur?
  22. En gelişmiş merkezi neresidir?
  23. Bunda doğal liman olmasının rolü var mıdır?
  24. İlk demiryolu hangi kentler arasında yapılmıştır?
  25. Ulaşım hangi doğrultuda daha kolay ve az masraflıdır?
  26. Bölgedeki hâkim rüzgârların hangi yönde esmesi beklenir?
  27. Falezler Karadeniz de olduğu gibi fazla mıdır?
  28. Plajlar fazla mıdır?
  29. Şelf alanı dar mı geniş mi olur?
  30. Denizin etkisi iç kısımlara kolaylıkla sokulabilir mi?
  31. Yamaç (orografik) yağışları fazla mıdır?
  32. Kıyıdaki iklim 100 – 150 km içerilerde de görülebilir mi?
  33. Trabzon ile Gümüşhane arasındaki iklim farklılığı, Denizli ile Didim arasında da var mıdır?
  34. Dağların uzanışı akarsuların uzanış yönünü de etkiliyor mu?
  35. Akarsuları hızlı akışlı mıdır?
  36. Deprem görülür mü? Hangi tür depremler görülür?
  37. Sıcak su kaynakları / kaplıcalar, maden suları bakımından zengin midir? Niçin?
  38. Buhar halinde çıkan jeotermal kaynakları var mıdır?
  39. Jeotermal kaynaklardan başlıca yararlanma alanları nelerdir?
  40. Ovalarının isimleri nelerdir?
  41. Nasıl oluşmuşlardır?
  42. Delta ovaları var mıdır?
  43. Milet ve Efes’in liman kenti olma özelliğini kaybedip, denizden 8 – 10 km içeride kalmalarının dedeni nedir?
  44. İzmir körfezi’nin alüvyonlarla dolmamış olmasının nedeni nedir?
  45. Kıyılarındaki girinti ve çıkıntılar eskiden daha mı fazla imiş?
  46. Bafa (Çamiçi) Gölündeki gibi, eskiden körfez olan bu yerin Büyük Menderes Nehrinin getirdiği alüvyonlarla dolmasıyla oluşan göllere ne ad verilir
  47. Gölü denizden ayıran setleşme, hangi dış kuvvetin etkisi ile olmuştur?
  48. Manisa, Salihli,Turgutlu, Akhisar, Alaşehir, gibi şehirler hangi ovadadır?
  49. Aydın Nazilli, Denizli kentleri hangi ova üzerinde yer alır?
  50. Akarsuların adları ile anılan bu ovalar oluşumları bakımından hangi gurup içerisinde yer alır?
 2. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  Cevapları

  1. Marmara – İç Ana – Akdeniz
  2. Doğu – Güneydoğu – Karadeniz
  3. 4.
  4. Avrupa’ya yakınlık
  5. Ege (Kıyı - Asıl E.) ve İç Batı Ana.
  6. Uşak - Afyon - Kütahya
  7. İzmir – Aydın – Muğla – Manisa - Denizli
  8. Kıyıya dik uzanan dağlar – dağların arasındaki alçak ovalar
  9. Orojenez (dağ oluşumu)hareketleri sırasında kırılmaya ve çökmeye uğramış olması
  10. HORST
  11. Kaz d. - Madra D. – Yunt D. – Bozdağlar – Aydın D. – Menteşe D.
  12. GRABEN (Çöküntü Hendeği)
  13. Bakırçay - Gediz – Küçük Menderes – Büyük Menderes
  14. Benzer – Orojenez. Ancak sert kütlelerin kıvrılamayıp kırılması ile (KIRIK -Kıvrım)
  15. 1000 – 1500 m.

  16. ENİNE
  17. ÇOK
  18. Edremit, Dikili, Çandarlı, İzmir, Kuşadası,
  19. ÇOK Güllük, Gökova
  20. İzmir (Milet – Efes)
  21. Evet “HİNTERLAND”ı geniş
  22. İZMİR Rakipsiz liman
  23. EVET. Ayrıca Avrupa’ya yakın
  24. İzmir - Aydın
  25. Doğu - Batı
  26. Doğu - Batı
  27. Evet
  28. Hayır
  29. Geniş
  30. Evet 150 – 200 km.
  31. Hayır
  32. Evet
  33. Hayır

  34. Evet, doğu - batı
  35. Hayır. Ovalarda, menderesler oluşturarak
  36. Evet TEKTONİK
  37. EVET, Çeşme- Güre- Balçova – Afyon- Denizli / Fayların fazla olması(yerin yapısı)
  38. Denizli – SARAYKÖY (Buharkent)
  39. Elektrik ener. Isıtma – seracılık – gaz..
  40. Bakırçay - Gediz – Küçük Menderes –
  41. Tektonik (Çöküntü) Büyük Menderes
  42. Irmakların denize döküldükleri ağızları d.
  43. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla körfezlerin önünü dolması
  44. Gediz nehri’nin yatağı değiştirilmiş. Kuzeye
  45. EVET- Düzleşme Kıyıları
  46.
  ALÜVYAL SET G**Ü – (Kıyı set gölü)
  47. AKARSUyun getirdiği alüvyon
  48. GEDİZ
  49. BÜYÜK MENDERES
  50. TEKTONİK (Çöküntü)
 3. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  EGE (2)
  51. İç batı Anadolu’nun Başlıca yer şekilleri nelerdir?
  52. Bu Bölümün başlıca dağları nelerdir? Emir,Türkmen,
  53. Bu bölümün başlıca ovaları nelerdir? Kütahya,Tavşanlı,
  54. Hangi bölüm tarıma daha uygun koşullara sahiptir?
  55. İç Batı Anadolu eşiğinden kaynağını alan akarsular nelerdir? Sakarya,
  56. Bölgede volkanik arazi var mıdır?
  57. Bölgede hangi iklimler görülür?
  58. Akdeniz ikliminin özelliği nedir? Nerelerde etkilidir?
  59. Akdeniz ikliminin Denizli’ye dek olan geniş alanda etkili olabilmesi, bölgenin hangi özelliği ile ilgilidir?
  60. Güney kıyılarından kuzeye doğru sıcaklık ne şekilde değişir? Neden?
  61. Sıcaklık batıdan doğuya doğru ne şekilde değişir? Niçin?
  62. İç Batı Anadolu Bölümünde nasıl bir iklim görülür?
  63. Hangi bölümde yağış daha fazladır?
  64. Hangi bölümde sıcaklıklar daha yüksektir? (Kış / yaz)
  65. Hangi bölümde gece - gündüz / yaz kış arasındaki sıcaklık farkı daha olur?
  66. Soğuk / Kurak bölümü hangisidir?
  67. Hangisinde kar yağışı / donma daha fazla olur?
  68. İki Bölümün iklimi hangi bakımdan benzerlik gösterir?(yağış miktarı / yağış rejimi / yaz sıcaklığı / kış sıcaklığı / Donma süresi / Kar yağışı / Kış Yağış miktarı / Yaz kuraklığı)
  69. İzmir de yazın etkili olan / kara ile denizin farklı ısınmasından kaynaklanan basınçlarla oluşan /gece ile gündüz arasında yön değiştirerek esen hafif ve serin yerel rüzgârlara ne ad verilir?
  70. Gündüz, denizden karaya doğru esen serin rüzgârlara İzmir’de ne ad verilir?
  71. Doğal bitki örtüleri nelerdir? Özellikleri??
  72. Akdeniz Bölgesinde 5 - 600 metre yüksekliklere dek çıkabilen Maki, Ege’de 300 – 400metrelere dek görülebilmektedir. Bu durumun nedeni ne olabilir?
  73. Hangi bölüm orman bakımından daha zengin olmalıdır?
  74. Ormanlarındaki ağaç türleri nelerdir?
  75. Bu yöreye özgü endemik türler nelerdir?
  76. Ege’de denize dökülen akarsuları hangileridir?
  77. Ege Bölgesinden kaynağını alıp diğer denizlere dökülen akarsuları nelerdir?
  78. Akarsu rejimleri düzenli midir?
  79. Doğu Anadolu akarsularının ilkbahar akımlarındaki yükselme, Ege’ye oranla 1 ay geç başlar. Niçin?
  80. Akarsuları bol alüvyon taşır mı?
  81. Akış hızları fazla mıdır?
  82. Menderes ne demektir? Nerelerde görülür?
  83. Akarsular üzerindeki barajların öncelikli amacı enerji elde etmek midir?
  84. Başlıca doğal gölleri nelerdir?
  85. Nasıl oluşmuşlardır?
  86. Ria tipi kıyı nerelerde görülür? Nasıl oluşur?
  87. Nüfus Miktarı (8,9 milyon) kaçıncı sıradadır?
  88. İç Anadolu ile karşılaştırıldığında; Nüfus miktarı az ancak nüfus yoğunluğu (km kareye 105) daha fazladır. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz.
  89. Bölgedeki nüfus artışı daha çok doğal artışla mı yoksa göçlerle midir?
  90. Kent nüfusu mu kırsal nüfus mu daha fazladır?
  91. Nüfus daha çok nerelerde toplanmıştır?
  92. Yıldız Dağlarında olduğu gibi yağışlı olduğu halde az nüfuslu yöresi var mı?
  93. Mevsimlik göç alır mı?
  94. Endüstri’nin gelişmiş olduğu Ege’de tarımın en önemli gelir kaynağı olmasını sürdürmesini nasıl açıklayabiliriz?
  95. Bölgede tarımda elde edilen verim az mı çok mudur?
  96. Başlıca ürünleri nelerdir?
  97. İç Batı Anadolu’da ürünlerin farklılaşmasının temel nedeni nedir?
  98. Kıyı Ege’de çok yetiştirilen ürünlerden hangisi, İç ve Doğu Anadolu’da da yetiştirilebilir?
  99. Kıyı Egede Buğday, arpa, şeker pancarı yetişebilir mi?
 4. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  CEVAPLAR


  51. Dağlar ve yüksek platolar
  52. Murat, Şaphane Eğrigöz San.
  53. Afyon, Sandıklı, Çay,Dinar
  54. Kıyı Ege
  55. Susurluk, Gediz, Büyük Menderes,
  56. KULA (Manisa), Volkanik tüf konileri
  57. AKDENİZ – Karasal
  58. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve bol yağ.
  59. Dağların uzanış doğrultuları (kıyıya dik)

  60. Azalır – ENLEM
  61. AZALIR - YÜKSELTİ
  62. KARASAL
  63. Kıyı EGE
  64. KIYI EGE
  65. İç Batı Anadolu
  66. İÇ BATI ANADOLU
  67. İÇ BATI A.
  68. Yaz kuraklığı


  69. MELTEM


  70. İMBAT (Deniz Meltemi)
  71. Kıyı Ege’de MAKİ, İç Batı A.’da BOZKIR
  72. ENLEM

  73. Kıyı Ege (Yağış daha fazla)
  74. Kızılçam, Meşe, Fıstık Çamı, Kara Ç.
  75. Sığla (Günnük)Ağacı,
  76. Bakırçay, Gediz, K. ve B. Menderes (Meriç)
  77. Simav (Susurluk), Sakarya
  78. Hayır
  79. Doğu Anadolu soğuk. Karlar Egeye göre 1 ay geç eriyor.
  80. Evet
  81. HAYIR
  82. Düzlüklerde akarsuyun büklümlerine EGE
  83. Hayır. SULAMA, TAŞKINLARI ÖNLEME
  84. BAFA (ÇAMİÇİ) - MARMARA
  85. Alüvyal set gölü
  86. Muğla, Güneybatı Anadolu Kıyıları
  87. 4.
  88. Yüzölçümünün küçük olması ile

  89. Göç alır.
  90. KENT
  91. Kıyıda ve ovalarda
  92. MENTEŞE YÖRESİ (Muğla)
  93. Evet TURİZM ve TARIM (Zeytin..)
  94. Verimli ovaların varlığı ( ovalarda getirisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesi)
  95. ÇOK
  96. Z Ü H T İ , pamuk, buğday, Ş. Pancarı..
  97. İKLİM
  98. HAYIR İKLİMLERİ FARKLI

  99. Evet ama TERCİH EDİLMEZ!
 5. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  EGE (3)
  100. Tahılların kıyıda az yetiştirilmesinin temel nedeni nedir?

  101. Küçükbaş hayvancılık nerelerde gelişmiştir?
  102. Son yıllarda küçükbaş hayvancılık mı, büyükbaş hayvancılık mı gelişmektedir?
  103. Arıcılık nerelerde gelişmiştir?
  104. Sanayinin kurulması için gerekli olan koşullar (hammadde, iş gücü, sermaye, enerji, Ulaşım ve pazarlama koşulları) bakımından elverişli midir?
  105. Çatalca Kocaeli Bölümünden sonra en gelişmiş endüstri hangi bölümdedir?
  106. Daha çok hangi endüstri kolları gelişmiştir?  107. Özellikle İç Batı Anadolu’da yaygın olan el sanatları nelerdir?
  (Demirci, Kula, Gördes, Simav, /Uşak)

  Başlıca madenleri nelerdir? Linyit nerelerde çıkarılır? Kullanımı?

  108. Soma - Yatağan – Seyitömer - Tavsanlı – Tunçbilek – Değirmisaz denilince hangi ortak özellik akla geliyor?
  109. Enerji üretimi az mıdır?
  110. Krom nerelerde çıkarılır? Başlıca kullanım alanı?
  111. Türkiye linyit ve krom bakımından yeterli midir?
  112. Altın,
  113. Demir,
  114. Zımpara taşı,
  115. --(Cıva)-- artık üretilmiyor---
  116. Mermer nerelerde çıkarılır?
  117. Bor mineralleri nerede çıkarılır?
  118. Tuz nereden elde edilir?
  119. İstanbul limanından sonra en işlek limanımız hangisidir?
  120. Taşımacılıkta en ekonomik olan ulaşım yolu hangisidir?
  121. Demiryolu geçmeyen tek il merkezi hangisidir?
  122. Deniz turizmi potansiyeli az mıdır?
  123. Ayvalık, Foça,Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris’in ortak ünü .. ?
  124. Bergama, Milet, Efes, Hierapolis, Meryemana, Sard’ın ortak ünü hangi alandadır?
  125. Balçova, Şifne, Çeşme. Salihli, Aydın, Afyon, Pamukkale’nin ortak ünü?
  126. Pamukkale hangi özelliği ile turist çekmektedir? Nerededir?
  127. Marmara’dan sonra ülke ekonomisine en önemli katkı sağlayan bölge hangisidir?
  128. Dünya’nın 7 harikasından ikisi?
  129. Allianoi antik yerleşmesi, hangi barajın suları altında bırakılıyor?
  130. Mesir macunu – Horoz –
  131. Kaymak – Üzüm –
  132. Haşhaş – Zeytin
  133. Cumhuriyet Sucukları - İncir
  134. Petrol rafinerisi - Dokuma
  135. Vestel - Mermer - Çini
  Vs vs…
  EGE (3)
  100. Tahılların kıyıda az yetiştirilmesinin temel nedeni nedir?

  101. Küçükbaş hayvancılık nerelerde gelişmiştir?
  102. Son yıllarda küçükbaş hayvancılık mı, büyükbaş hayvancılık mı gelişmektedir?
  103. Arıcılık nerelerde gelişmiştir?
  104. Sanayinin kurulması için gerekli olan koşullar (hammadde, iş gücü, sermaye, enerji, Ulaşım ve pazarlama koşulları) bakımından elverişli midir?
  105. Çatalca Kocaeli Bölümünden sonra en gelişmiş endüstri hangi bölümdedir?
  106. Daha çok hangi endüstri kolları gelişmiştir?  107. Özellikle İç Batı Anadolu’da yaygın olan el sanatları nelerdir?
  (Demirci, Kula, Gördes, Simav, /Uşak)

  Başlıca madenleri nelerdir? Linyit nerelerde çıkarılır? Kullanımı?

  108. Soma - Yatağan – Seyitömer - Tavsanlı – Tunçbilek – Değirmisaz denilince hangi ortak özellik akla geliyor?
  109. Enerji üretimi az mıdır?
  110. Krom nerelerde çıkarılır? Başlıca kullanım alanı?
  111. Türkiye linyit ve krom bakımından yeterli midir?
  112. Altın,
  113. Demir,
  114. Zımpara taşı,
  115. --(Cıva)-- artık üretilmiyor---
  116. Mermer nerelerde çıkarılır?
  117. Bor mineralleri nerede çıkarılır?
  118. Tuz nereden elde edilir?
  119. İstanbul limanından sonra en işlek limanımız hangisidir?
  120. Taşımacılıkta en ekonomik olan ulaşım yolu hangisidir?
  121. Demiryolu geçmeyen tek il merkezi hangisidir?
  122. Deniz turizmi potansiyeli az mıdır?
  123. Ayvalık, Foça,Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris’in ortak ünü .. ?
  124. Bergama, Milet, Efes, Hierapolis, Meryemana, Sard’ın ortak ünü hangi alandadır?
  125. Balçova, Şifne, Çeşme. Salihli, Aydın, Afyon, Pamukkale’nin ortak ünü?
  126. Pamukkale hangi özelliği ile turist çekmektedir? Nerededir?
  127. Marmara’dan sonra ülke ekonomisine en önemli katkı sağlayan bölge hangisidir?
  128. Dünya’nın 7 harikasından ikisi?
  129. Allianoi antik yerleşmesi, hangi barajın suları altında bırakılıyor?
  130. Mesir macunu – Horoz –
  131. Kaymak – Üzüm –
  132. Haşhaş – Zeytin
  133. Cumhuriyet Sucukları - İncir
  134. Petrol rafinerisi - Dokuma
  135. Vestel - Mermer - Çini
  Vs vs…
 6. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  CEVAPLAR

  100. Getirisi daha da çok olan ürünlerin tercih edilmesi
  101. İç Batı ANA. Afyon (Sucuk)
  102. Büyükbaş (besicilik)

  103. Muğla (Çam Balı)
  104. Evet

  105. Kıyı Ege
  106. dokuma, petro – kimya, boya, otomotiv, sigara, konserve,süt, et, zeytinyağı, sabun,, deterjan, makine, beyaz eşya, şeker, azot, seramik, çini, çimento…
  107.
  HALI - Kütahya - Çini  108. LİNYİT kömürü

  109. ÇOK Soma Tunçbilek, Yatağan
  110. Menteşe yöresi, Kütahya çevresi/ Çelik
  111. evet
  112. Bergama /
  113. Eğmir-Çarmık-Torbalı/
  114. Muğla İzmir arası /
  115. (Ödemiş–Karaburun)/
  116. Afyon
  117. EMET (Kütahya)
  118. ÇAMALTI TUZLASI (İZMİR)
  119. İZMİR
  120. DENİZYOLU
  121. MUĞLA
  122. ÇOKDUR
  123. TURİZM

  124. TARİH (KÜLTÜR MİRASI)
  125. KAPLICA
  126. TRAVERTEN (Denizli)
  127. EGE
  128. ARTEMİS TAPINAĞI – SELÇUK(Efes)
  HALİKARNAS MOZOLESİ - BODRUM
  129. Yortanlı
  130. Manisa - Denizli
  131. Afyon - İzmir/Manisa
  132. Afyonkarahisar - Edremit/Ayvalık
  133. Afyon - Aydın
  134. Aliağa - Denizli
  135. Manisa - Afyon - Kütahya

Sayfayı Paylaş