122-150 edebiyat kitabı cevapları!

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde :pınar: tarafından paylaşıldı.

 1. :pınar:

  :pınar: Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar edebiyat kitabı 122-150 arası cevaplar acil ödevim (yeni müfredat) yardımcı olursanız sevinirm teşekkürler :)
  ipeq bunu beğendi.
 2. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113
  sayfa 123
  BİRİM DEĞERİ:beyit
  BİRİM SAYISI:beş
  ŞİİRİN TEMASI:aşk
  BİRİMLERDE ANLATILANLAR;
  1.şair sevgilisinin yüzünü açıp salınarak yürümesini,bağdaki çiçek ve ağaçların da bunu görmesini istemektedir.
  2.şair,bu aşk hastalığına sevgilinin aşkından düştüğünü,bunun da nasıl amansız bir hastalık olduğunu herkesin görmesini istemektedir.
  3.şair sevgilisinin aşkından perişan olduğunu,vücudunda yaralar açıldığını söylemektedir.
  4.şair,aşk derdinden dolayı kemikleri sayılacak kadar zayıfladığını ,bu hali ve inlemeleriyle tıpkı Musikar'a benzediği söylemektedir.
  5.şair güzellere yumuşak huylu değiller,demenin yanlış olduğunu,gördüklerinde hemen yumuşak huylu olduklarını söylemektedir.
  Ç. gazeldeki beyitlerin yerleri değiştirilerek okunduğunda gazelin anlamında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.Çünkü gazelin birimleri olan her beyit kendi içinde bir bütündür.Bu nedenle anlam aynı birim içinde başlar,aynı birim içinde biter.Dolayısıyla bir beyitteki anlam diğer beyitlere bağlı olmadığı için beyitlerinin yerlerinin değiştirilmesi gazelin anlamında herhangi bir değişikliğe sebep olmamaktadır.
  D.Şiirde anlatılanların gerçek hayatta yaşanılması mümkün değildir.gazeldeki sevgili ve aşık tipleri,şairin hayal gücünün ve bağlı bulunduğu Divan şiiri geleneğinin tipleridir.
  E.Gazel nazım şeklinin özellikleri;
  *Divan şiirinin nazım şekillerindendir.
  *5-15 beyit arasında yazılır.
  *İlk beytine matla,son beyitine makta,en güzel beyitine beytü'l-gazel,şairin adının veya mahlasının geçtiği beyte mahlas beyti denir.
  *İlk beyit kendi arasında kafiyelidir.
  *Genellikle aşk,kadın ve içki konuları işlenmiştir.
  F.Her iki şiirde gazel nazım şekli,beyit nazım birimiyle ele alınmıştır.Kafiye şeması Baki'nin gazelinde olduğu gibi aa/ba/ca... şeklindedir.Her iki gazelinde teması aşktır.Anlatılanlarda gerçek hayatta yaşanması mümkün değildir.Hoca Denhani'nin gazeli 7 birim iken ,Baki'nin gazeli 5 birimdir.

  2. ETKİNLİK
  Aşk temasıyla bulduğunuz şiirleri sınıfta okuyunuz.((arkadaşlar buna Özdemir ASAF'ın --LAVİNİA-- şiiri örnek verilir.))
  2.Gazelde aşk teması işlenmiş ve bir aşığın durumu gözler önüne serilmişti.Burada ise aşığın durumu yine gazelin bütünündeki durumuna eşdeğerdir.Verilen sözcükler okunduğunda yine halini anlatan ve sitem eden aşığın durumu ortaya çıkmaktadır.
  3. İMGELER
  GÜL VE NESRİN:rengi dolayısıyla sevgilinin yanağı
  SERVİ VE SANAVBER:uzunluk ve salınış sebebiyle sevgilinin boyu ve yürüyüşü.
  GÜLNAR:rengi ve şekli dolayısıyla aşığın vücudundaki yaralar.
  4.SÖZCÜK: Gülnar
  GERÇEK ANLAMI: nar çiçeği
  ŞİİRDEKİ ANLAMI:yara
  GERÇEK ANLAMDA ÖRNEK KULLANIM:Gülnar bu mevsime yakışıyor.
  MECAZ ANLAMDA ÖRNEK KULLANIM:Bu dertten gülnarlar açtı her yanımda.
  SÖZCÜK:muhabbet(gülşeni)
  GERÇEK ANLAMI: gül bahçesi
  ŞİİRDEKİ ANLAMI:vücut
  GERÇEK ANLAMDA ÖRNEK KULLANIM:Gül bahçesi rengarenkti
  MECAZ ANLAMDA ÖRNEK KULLANIM:Yanımdayken kendimi gül bahçesinde hissediyorum.
  SÖZCÜK:Musikar
  GERÇEK ANLAMI:efsanevi kuş
  ŞİİRDEKİ ANLAMI:vücut
  GERÇEK ANLAMDA ÖRNEK KULLANIM:Musikar efsanevi bir kuştur.
  MECAZ ANLAMDA ÖRNEK KULLANIM:Öyle güzel sesi vardı ki Musikar'ı andırdı.

  6. Açıl bağun gül ü nesrini ol ruhsarı görsünler
  Salın serv ü sanavber şive-ı reftarı görsünler.
  yukarıdaki dizelerde istiare(eğretileme)sanatı vardır.
  Kapunda hasıl itdi bu devasuz derdi hep gönlüm
  Ne derde mübtela oldu dil-i bimarı görsünler.
  yukarıdaki dizelerde teşhis(kişileştirme)sanatı vardır.
  Açıldı dağlar sinemde çak itdüm giribanum
  Muhabbete gülşeninde açılan gülnarı görsünler.
  yukarıdaki dizelerde teşbih(benzetme)sanatı vardır.Vücut sevgilinin gül bahçesine yaralar ise nar çiçeğine benzetilmiş.
  Ten-i zarumda pehlum üstühanı sayılur bir bir
  Beni seyr itmeyen ahbab Musikar'ı görsünler
  yukarıdaki dizelerde teşbih sanatı vardır.Aşık kendini ve inlemelerini Musikar'a ve onun gagasından çıkan seslere benzetmiştir.
  Ey Baki
  bu ifade de nida(seslenme)sanatı vardır.
  Yalvarı görsünler
  yukarıdaki ifadede iham sanatı vardır. yalvar sözcüğü hem yalvar- hem de bir çeşit para anlamında kullanılmıştır.Her iki anlamda beyte uygun olduğu için iham sanatı vardır.
  7.*gazel nazım şeklinin kullanılması
  *beyit nazım biriminin kullanılması
  *aruz ölçüsünün kullanılması
  *sanatlı bir şöyleyiş olması
  *arapça ve farsça sözcüklerin kullanılması
  8.örnek yazı:
  Bakinin gazeli yapı bakımından divan şiir geleneği yansıtmaktadır.Anlatımdaki sanatlı ve manzumlara dayalı ifadelerin yanı sıra ahenk bakımından da çok güçlü olan gazelde aşk teması işlenmiştir.şair aşk temasını aşık ve verfasız sevgili etrafında işlemiştir.temanın işlenmesinde manzumların yanı sıra şairin hayal gücünün de etkisi vardır.
  9.Baki;
  *şiirlerinde tasavvufi unsurları kullanmıştır.
  *şiirleri nazım tekniği yönünden kusursuzdur.
  *şiirlerinde çok güçlü sanatlı bir söyleyiş vardır.
  *divan şiirinin en güçlü şairidir


  S.124 2.soru
  ses benzerlikleri var ahengi sağlayan unsurlar var

  125
  4.soru
  gül ve nesrin sevgilinin yanagı
  servi ve sanavber;sevgilinin yürüyüşü
  gülnar; rengi ve şekli dolasıyla aşığın vücudunaki yaralar

  S.126 8.Soru
  Bakinin gazeli yapı bakımından divan şiir geleneği yansıtmaktadır.Anlatımdaki sanatlı ve manzumlara dayalı ifadelerin yanı sıra ahenk bakımından da çok güçlü olan gazelde aşk teması işlenmiştir.şair aşk temasını aşık ve verfasız sevgili etrafında işlemiştir.temanın işlenmesinde manzumların yanı sıra şairin hayal gücünün de etkisi vardır.
  sayfa 128'deki 27. ve 28. beyitlerdeki söz sanatları
  27.beyit
  Sensen ol bahr-ı keramet kim şeb-i Mirac’da
  Şebnem-i feyzün yetürmiş sabit ü seyyara su

  Söz Sanatları:
  Tenasüp: Bahr, su, feyz, şebnem kelimeleri arasında yapılmıştır. Bunlar su ile ilgili kelimelerdir.
  Teşbih-i Beliğ: Hz. Peygamber’in keramet denizine benzetilmesi (Bahr-ı keramet)
  Tezat: Bahr ve şebnem kelimeleri arasında

  28.beyit
  Çeşme-i hurşidden her dem zülal-i feyz iner
  Hacet olsa merkadün tecdid iden mimara su

  Söz Sanatları:
  Tenasüp: Mimar, merkad, tecdid, zülal ve çeşme kelimeleri arasında
  Teşbih: Güneş çeşmeye benzetilmiş. Güneş ışıkları zülale benzetilmiş.
  sayfa 129 16.beyitte söz sanatı
  16. Su temiz tabiatını âleme aydınlık (berrak) kılmış ve Hazret-i Muhammed'in, yoluna girmiştir.

  Şair bu beytinde su ile Hazret-i Muhammed'e uyan, onun yolunda giden mümin arasında bir münasebet buluyor. Temizlik dolayısıyle İslâmiyet suya büyük önem verir. Su maddî ve manevî temizliğin sembolüdür. Suyun vasıflarından biri berrak oluşudur. İyi mümin de öyledir. Onun gönlü de su gibi aydınlık, herkese açıktır.kinaye sanatı vardır

  S.130 4.sorunun ***ı;
  Ahmeti muhtar,Habiballah,Harelbeşer,Miraç sözcükleri.

  S.130 4 ve 5. etkinlikler
  edebiyattı demi
  1.etkinlik
  ç.kasidede her beyit anlam bakımından birbirinden bağımsız ** her beyit kendi içinde bir bütündür kasidede beyitler arasında ses ilişkisi su sözcüğüyle sağlanmıştır.
  d.
  şairin kişisel duyarlılığını ve hayal gücünü en iyi ifade eden beyit şudur
  'dest busı arzusıyla ger ölsem dostlar
  kuze eylen topragum sunun anunla yara su'
  Bu beyitte şair , sevgilinin elini öpebilmek için ölmeyi ** mezarının toprağından yapılan testi ile sewgiliye su **rilmesini istiyor .böylece sewgilinin elini öpebildiğini hayal ediyor.
  e.
  kasidenin özellikleri şunlardır;
  -devlet ve din büyüklerini övmek için yazılır
  -beyit sayısı 31-99 arasındadr
  -kafiyelenişi aa,ba,ca,da dır
  -kasidenin ilk beyitine malta,son beyitine makta, şairin mahlasının geçtiği beyite taç beyit , en güzel beyte ise beyt'ül-kasid denir
  -kaside.nesib,ginizgah,methiye,fahriye ve dua olmak üzere beş bölümden oluşur

  sayfa 130 5. etkinlik 5. soru

  aruz ölçüsünün kullanılması, kaside nazım şeklinin kullanılması, sanatlı bir söyleyiş olması, arapça ve farsça kelimelerin kullanılması

  10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 131-132-133-134-135-136-137-138-139
  sayfa 131

  6. HİSSETTİKLERİM
  samimiyet
  sevgi
  özlem
  arzu
  heyecan

  7.FUZULİ
  divan şiirinin en güçlü şairlerindendir.
  şiir tekniği çok güçlüdür.
  şiirlerinde tasavvufi konuları ele almıştır.
  şiirlerinde azeri türkçesinin özellikleri görülür.

  Sayfa 133

  BİRİMLERDE ANLATILARLAR
  Şiirin teması: Aşk
  1.Şair, aşıkların ayrılık acısına sabredemeyeceğini anlatıyor.
  Birim Değeri: Dörtlük - Birim Sayısı: Bir
  2.İlahi aşk
  3.Dilek (dua)
  4.Aşk

  ç)1.Rubai: Ayrılık - Aşk
  2.Rubai: Aşk Ateşi - İlahi Aşk
  3.Rubai: Duam - Dilek
  4.Rubai: Sevgili - Aşk

  d)Gerçek hayatla ilişkilendirilebilir. Aşk ve aşkın halleri ile dua insan hayatında yer bulabilen durumlardır.

  e)Rubai nazım şeklinin özellikleri:
  -Nazım birimi dörtlüktür.
  -Tek dörtlükten oluşur.
  -aaxa şeklinde kafiyelenir.
  -Özel bir vezinle yazılırlar.
  -Yoğun bir fikir örgüsü vardır, bu da ahengin sağlanmasını zorlaştırır.
  -Tasavvuf, felsefe, dünya görüşü gibi pek çok konuda yazılırlar.
  -Asıl söylenmek istenen 3. ya da 4. dizede söylenir.

  2)1.Rubai
  söyler imiş: redif
  -an: tam kafiye

  2.Rubai
  ûr: tam kafiye

  3.Rubai
  -dan sakla: redif
  â: yarım kafiye

  4.Rubai
  dime ana: redif
  -z: yarım kafiye

  3)"vâdi" ve "sanem" sözcükleridir.
  Vadi: Ihlara Vadisi'ne düzenlenen geziye katıldık.
  Şiir vadisinde o da kalem oynatmıştı.

  sanem: Puta tapınma ilkel kabilelerde de görülmektedir.
  Put kadar güzel bir insanmış, dedi.

  4)1. Rubai: dil (gönül), bir insan gibi düşünülmüştür. Kişileştirme sanatı vardır.

  2.Rubai
  dil-i bi-karar: teşhis
  fevvare-i nur: teşbih
  ateş-i aşk: teşbih

  3.Rubai
  Ya Rab: nida (seslenme)
  reh-i vadi-i rubai: teşbih
  ta'n-ı har-ı nadan-ı dü-pa: teşbih

  4.Rubai
  sanema: nida
  sanem: istiare

  5)Nazım şekli, nazım birimi, mazmun ve sanatlar divan şiiri geleneğine aittir.


  Sayfa135
  BİRİMLERDE ANLATILANLAR
  Şair, sevgilisine seslenerek neşelenmek için Sadabad'a davet etmektedir.
  Şair, Sadabad'da eğlenmek amacıyla neler yapacaklarını anlatmaktadır.
  Şair, Sadabad'da eğlenmekten, Kasr-ı Cihan'ı seyretmekten bahsetmektedir.
  Şair, sevgilisini yine Sadabad'a davet ederek eğlenmeyi teklif etmektedir.

  Birim Değeri: Bent - Birim Sayısı: Dört - Şiirin Teması: Kadın (sevgili)

  c)Farklılaşma olmaz. "Kadın" teması etrafında oluşturan birimlerdeki anlam aynı birimde başlayıp aynı birimde bitmektedir. Bu durum anlam bakımından bir farklılaşma olmasını engeller.

  2)Şarkı, Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'e aittir. Lale Devri, lale bahçeleriyle, imar faaliyetleriyle ve eğlenceleriyle ünlü bir dönemdir.

  3)Şiirin ahenginin bozulmasına sebep olur.

  b)Şiirin ahengini sağlamak, söylemek istenenin vurgusunu artırmak amacıyla tekrar edilmiştir. Ayrıca nazım şeklinin bir özelliği olarak tekrar edilen dizelere "nakarat" denir

  S.136
  ç. kırmızı, çiçeklerin rengini ifade ettiği için
  4. soyutluktan somuta çevirdiği için
  çok mecaz anlamlı kelimeler söz konusu değil
  8.aruzla yazılmış,nazım şekli bakımından,bentlerle yazılmış olması , arapça ve farsça kelimeler sade de olsa kullanılmış
  9.hayatın sevilince güzel olduğu
  NEDİM
  en önemli eseri divanıdır
  kendine özgü mecazları mazmunları ve sade istanbul türkçesi ile divan şiirinin en güçlü şairlerinden biridir
  soyut bir dünyası olan divan şiirine samutu sokmayı başarmıştır
  şarkı nazım şeklini en iyi kullanan şairdir
  şiirlerinde lale devrinin özellikleri görülür
  tamamen din dışı konular işlemiştir
  mahlileşme akımının en önemli temsilcilerindendir

  S.136 7.Etkinlik

  imgeler..............ifade ettiği anlam ...................kullanılış şekli
  dil ....................... konuşma dili ....................... gönül
  demin ....................... az önce ....................... anını
  dem ..................... kan , zaman ....................... an
  serv ......................... ağaç ...................... sevgilinin boyu
  name-i aşk ................. şarkı sözü ..................... aşk kitabı
  gam
  kopuz
  ney
  came-i aşk
  ab-ı revan

  sayfa 138

  1.a.birim değer:bent
  birim sayısı:dokuz
  BİRİMLERDE ANLATILANLAR
  1.sevgilinin saçını yüzüne dökülmüş görünce gönlün ona aşık olduğu anlatılmaktadır.
  2.sevgilinin bu sevgiye hiç değer vermediği,adını bile anmadığı anlatılmaktadır.
  3.aşığın umutsuzluğu anlatılıyor
  4. aşık sevgilisinin peşinden koşan diğer aşıklardan yakınmaktadır.
  5.aşık sevgili için kendini feda ettiğini anlatmaktadır.
  6.aşık umutsuz durumunu anlatıp,bu sevgiye engel olamadığndan bahsetmektedir.
  7.aşık sevgili ile geçirdiği bir anı herşeyden üstün tutmaktadır.
  8.aşık bu hale düşmek istemediğini fakat gönlüne söz geçiremediğinden bahsetmektedir.
  9.şair aşk kitabının ancak kendi adıyla okunabileceğinden bahsetmektedir.

  c. murabba nazım şeklinin özellikleri;
  dört dizelik bentlerden oluşur.
  4 ile 8 arası bent yazılır
  her konuda murabba yazılmasına rağmen dini ve öğretici konular ile mersiye,yergi,övgü daha çok kullanılmıştır.
  2.şair aşk yüzünden bedbaht ve ümitsiz bir durumdadır.bu hal şiirin bütün dizelerinde hissedilmektedir.şairin bu ümitsiz durumunu en iyi yansıtan dize ise her bentte tekrarlanan "Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül"dizesidir.
  3.şair 8. bentte aşk ile müzik arasında bir ilişki kurmuştr.aşkın müzikle birlikteliği duyguları ifade etmedeki rolü düşünülürse günümüzde de bu ilişkinin devam ettiği görülür.bugün bile hala şarkıların çoğunun aşk temasını işlemesi aşk duygusunun evrensel olduğunun da bir göstergesidir.

  S.139

  teşbih sevglinin yüzü itiariyle güle enzetilmiştir.
  teşbih sevgilinin saçı kokusu dolasıyla yasemine benzetilmiştir
  teşhis(kişileştirme) aşığın gönlü insan gibi düşünülmüştür.
  nida gönle seslenilmiştir
  teşhis aşığın gönlü insan gii düşünülmüştür
  istiare aşığın gönlü heva yolı'na benzetilmiş fakat söylenmemiştir.

  10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 141-142-143-144-145-146
  sayfa-141
  birim değeri:bent
  birim sayısı:yedi
  BİRİMDE ANLATILANLAR
  -şair, gönlüne seslenerek feleğin ne yapacağının belli olmayacağını söylemektedir
  -gönlün arzu ve isteklerinden vazgeçmesini istemektedir.
  -şair,bu dünyanın kimseye kalmayacağını belirtmektedir
  -şair, gönlün feleğin güzelliklerine aldanmaması elindekilerle yetinmesini kanaat etmesini söylemektedir
  -şair, feleğin kendisine gaddarlık ederek sevgilisinden ayırıp gurbete attığını ifade etmektedir
  -şair,her şeyini sevgili uğruna feda ettiğinden bahsetmektedir
  -şair,nefsin ve dünyanın isteklerinden vazgeçmek gerektiğini, gönül aynasının böyle temizleneceğini ifade etmektedir
  şiirin teması:aşk, dünya nın geçiciliği
  c. beşer dizelik bentlerden oluşur
  ilk bent kendi arasında kafiyeli diğer bentlerin son dizesi ilk bentle kafiyelidir(aaaaa bbbba....)
  2.acele etme, acele etmek kınama getirir
  dünya için boş yere ıstırap çekme
  arzularına, heveslerine sabır ve tahammülden bir örtü çek
  feleğin kaderindeki şerbet zehirlidir,sakın içme
  dünya mülkünün saadetini bir rüya zannet
  kanaat ederek yalnızlık köşesini seç
  nefsinin ve dünyanın lezzetlirini unutarak aşk sarhoşu ol
  gönül aynanı tertemiz yap
  verilen tasavvufi öğütler, insanı tasavvuftaki anlamıyla olgunlaştırmak içindir.
  günümüz şartları düşünüldüğünde bu öğütlerin tam anlamıyla uygulanması mümkün değildir
  S.142 3.Soru
  1. kıtada a,a,a,a,a gösterür:redif -et: tam kafiye
  2.kıtada b,b,b,b,a -ab:tam kafiye
  3.kıtada c,c,c,ca -i :redif -er :tam kafiye
  4.kıtada: ç,ç,ç,ça -i:redif -et:tam kafiye
  5.kıtada d,d,d,d,a -e:redif -t: yarım kafiye
  6.kıta e,e,e,ea -ini:redif -ir:tam kafiye
  7.kıta f,f,f,f,fa -ını:redif -at:tam kafiye

  ölçü aruz ölçüsüyle yazılmıştır failetün failetün failetün failün şeklinde
  ses ve söyleyiş şiirde uzun ve ksıa sesler ile bbbirbirine enzeyen seslerin oluşturduğu ahenk söz konusudur.

  sayfa 142 de 4ün cevabı

  2.mısrada ve 3.mısrada telmih hatırlatma
  4.mısrada nida
  son mısrada ise eğretileme vardır.

  sayfa 142 de 4ün b. si
  ivmek :acele etmek
  bunu için ivmenin bi anlamı yok =cümle
  sabr kılmak:sabretmek
  olanlara karşı güçlü ol sabret
  ıztırab çekmek:ıstırap çekmek
  o da çok ıstırap çekmişti
  hake salmak: toprak olmak
  nice insan toprak olup gitti
  nakş itmak: nakşetmek
  anlatılanları nakşediniz
  ser virmek: baş vermek
  gerekirse aşını verir geri adım atmaz

  sayfa 142 5inci

  ifade ettiği anlam kullanım şekli
  süleyman peygamer deve kaptırdığı yüzü ile anılmıştır
  iskenderin aynası feleğin iskenderin aynasını bile yıktığına gönderme yapılmıştır
  sevgilinin eşiği sevgiliye ulaşma kovuşma yolu anlamında
  sevgilinin saçı zincir olarak düşünülmüştür
  put put kadar güzel sevgili anlamında kullanılmıştır

  S.142 6/7/8/9 sorular
  6- cihan, cam-ı sipihrün, mülk-i cihanün devleti, çarh-ı gaddar, cellad-ı çarhun, mirat-ı felek, harab, devr-i felek
  7-
  -beş dizeden oluşan bentlerle yazılır
  -felsefe ve tasavvuf konularını işler
  -aruz ölçüsü ile yazılır
  -uyaklanışı aaaaa,bbbba,cccca.... şeklindedir
  -4-8 bentten oluşur
  8- sen ne hissettiysen onu yaz


  144. sayfada 1. soru
  a)ana birim değeri: bent
  b)alt birim değeri:beyit

  S.145
  2. soru: son beyitlerde yani vasıta beyitinde
  3.a. kafiye ve redifler, aruz ölçüsü ve ses tekrarları
  3.b. şiirin konusu vurguyu etkiler örn; kahramanlık şiirini gür bir sesle okuruz,aşk şiirini yumuşak bir tonda...
  5. İnsanlara eziyet ettiği düşüncesinden kaynaklanıyor olabilir
  6.a Nİda:''Ey hace'' ve ''Ya Rab'' ifadelerinde nida(seslenme) sanatı yapılmıştır.
  Tezat:''Akl-divane'',''dana-şeyda'',''derd-çare'',''mir-geda'',''vefa-cefa'',''cahil-kemal''ifadeleri karşıt anlamlıdırlar.
  Mübalağa:''Evc-i felege basdı kadem cah ile cahil/erbad-ı kemalün yiri yok zir-i felegde''beyitinde abartma vardır.
  Tenasüp:''Fena-adem'' ve ''a'yan-paşa'' kelimeleri anlam bakımından ilişkili olduklarından tenasüp vardır.
  İstiare:''Cİger-pare'',''mülk-i fena'',''mezbele'' kelimeleriyle benzetme yapılmıştır fakat benzeyenler söylenmemiştir.
  İstifham:''Ya Rab bize er bulunup himmet eder mi yoksa günümüz böyle felaketle geçer mi'' beyitinde isrifham(soru sorma)sanatı yapılmıştır.
  .b. somut bir konu işlendiğinden söz sanatları en aza indirilmiştir.
  BAĞDATLI RUHİ
  terkibibent ile ün kazanmıştır,dili sadedir ve sanatlardan uzaktır, eleştirel bir tarzda yazmıştır,
  toplumun sorunlarına ilişkin yazmayı tercih etmiştir, en çok etkilendiği şair Fuzuli dir,
  S.146
  1.a.
  Gazel
  mısra örgüsü: beyit (5-15)
  kafiye düzeni: aa ba ca ...
  tema:aşk,ayrılık,hasret,özlem,tabiat güzelliği
  Kaside
  mısra örgüsü:beyit
  k. d.:aa ba ca..
  tema:genellikle devlet ve din büyüklerini övmek için söylenir
  Rubai
  m.ö.:tek dörtlük
  k.d.: aaxa
  tema:dünya görüşü, felsefe , tasavvufi düşünce
  Şarkı
  m.ö.:dörtlük
  k.d: aAaA bbba ccca( A.A nakarat)
  tema:aşk,sevgi,ayrılık,eğlence
  Murabba
  m.ö.:4 er dizelik bentlerden oluşur bent sayısı değişebilir
  k.d.:aaaa bbba ccca ....
  tema: konu olarak gazele benzer
  Muhammes
  m.ö:5 dizelik bölümlerden oluşuyor
  k.d.:aaaaa bbbba cccca....
  tema:hayatın gelip geçiciliği , öğüt
  Terkibi bent
  m.ö.:5-10 bentlerden oluşur(her bent 10 ile 20 beyitten oluşur)
  BENZERLİKLERİNE GÖRE NAZIM ŞEKİLLERİ
  mısra örgüsü:gazel kaside terkibi bent
  kafiye düzeni:gazel kaside
  tema:gazel şarkı


  10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 147-148-149-150-151-152

  sayfa 147

  2.Divan şiirinde ritim,uzun ve kısa seslerin ritmine bağlıdır.Bu ritmi sağlayan aruz ölçüsüdür.milli edebiyat şiiri olan Han Duvarlarında ise ritim, 7+7=14'lü hece ölçüsüyle sağlanmıştır.Cumhuriyet Dönemi şiiri olan Salkımsöğüt'te ise ritim hece ya da aruz ölçüsüyle değil,benzer seslerin farklı dize yapıları içinde verilmesiyle sağlanmıştır.
  sayfa 148

  3.Divan şirinde birimler bir bütün olduğu için birimdeki anlam o birimde başlar ve diğer birimlere sarkmadan o birimde biter.modern şiirde birimlerin birbirine eşit olması gerektiği gibi anlayış söz konusu değildir.Ten Sonnet'si şiirinde işlenen duygu ve düşüncenin birim içerisinde kalmamakta,sonraki birime de sarkarak geliştiği ve sonuçlandığı görülmektedir.oysa Divan şiirinde böyle bir durum söz konusu değildir.

  4.Ortak manzumlar şunlardır.
  gül (gazel,murabba,kaside)
  serv (gazel,şarkı,kaside)
  dil (gazel,kaside,rubai,şarkı,murabba,muhammes,terkibi bent)
  zülf (murabba,muhammes)
  felek,dünya (murabba,terkibibent)
  hak (kaside,murabba)
  sanem (rubai,muhammes)

  5. a.Verilen gazeller ritimleri dikkate alınarak okunduğunda Baki'nin gazelinin ritminin daha kuvvetli olduğu görülmektedir.Bakinin gazelinde kullandığı dil,Nesimi'nin şiir dilinden daha ahenklidir.Bunun yanında gazellerin yazıldıkları yüzyıllara bakıldığında 16. yy.da şiir dilinin daha oturmuş olması Baki'nin gazelinin ritmini ve ahengini daha üstün kılmaktadır.

  b.Şöyleyiş ve ritim bakımından Baki'nin gazeli daha başarılıdır.Nesminin gazeli osmanlı devletinin kuruluş döneminde yazılmıştır.Bakinin gazeli ise yükselme dönemi ürünüdür.Nesiminin gazeli divan şiirinin kuruluş dönemi ürünü olduğu için gazelde bazı kusurların,ritim ve ahenk eksikliklerinin olması son derece doğaldır.yükselme dönemine gelindiğinde ise herşey yerli yerine oturmuş,her alanda en parlak örnekler ortaya konulmuştur.

  sayfa 149

  6.a.Pir Sultan Abdal tarafından söylenen koşma "aşık tarzı halk şiiri"örneğdir.bu nedenle islamiyetten önceki türk edebiyatı döneminin sözlü edebiyat devresinden itibaren süregelen bir geleneğin ürünü olan koşma da dil,son derece sadedir.halka hitap ettiği için halkın dilinden uzaklaşmamış,onların duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.

  b.Pir Sultan Abdal'ın koşması ile Baki'nin gazelinin okuyucu kitlesi aynı değildir.koşma halka hitap ederken gazel yüksek zümreye hitap etmektedir.


  7.divan şiirinde işlenen konular her bakımdan birer kusursuzluk örneğidir.aşk tam anlamıyla aşktır,sevgili her yönüyle hayal gücünün zirvesinde yer alır.bu nedenle divan şiiri "ideal"olanın ifadesini bulduğu yerdir.herşey"idealize" edilerek anlatılır.divan şiirinin bu özelliği yani "yüce" ve "yüksek" olana yönelik olması,onun "somut" yerine "soyut"un sahasında kalmasına sebep olmuştur.

  8. divan şiirinin arapça ve farsça kelimelerin sıkça kullanılması İslam medeniyetinin etkisinin yanı sıra asıl aruz ölçüsü dolayısıyladır.türkçede uzun ses olmaması seslerin uzunluk ve kısalık esasına dayalı olan aruz ölçüsünün uygulanmasını zorlaştırmıştır.çıkış yolu olarak aruza uymayan türkçe sözcükler yerine uzun ve kısa seslerin bulunduğu arapça ve farsça sözcükler kullanılmaya başlamıştır.

  9.
  gazel
  TEMA:aşk
  AHENK:Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  YAPI:nazım şekli;gazel nazım birimi;beyit
  DİL:arapça ve farsça sözcüklerin kullanıldığı bir dildir.
  SÖYLEYİŞ:aşk temasının belirlediği vurgu ve tonlama şiirin söyleyişimi belirlemektedir.

  koşuk
  TEMA:aşk
  AHENK:hece ölçüsü kullanışmıştır.
  YAPI:nazım şekli;koşuk nazım birimi;dörtlük
  DİL:eski türkçe dönemini yansıtan öztürkçe bir dil kullanılmıştr.
  SÖYLEYİŞ:aşk temasının belirlediği vurgu ve tonlama şiirin söyleyişini belirlemektedir.


  SAYFA 150
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1.C
  2.A
  3.C
  4.E
  5.E
  6.E
  7.E
  8.A
  9.D
  10. D-Y-D-Y
  11.*Gazelin son beyitine..makta...şairin mahlasının bulunduğu beyite..taç beyit...en güzel beyitine ...beytü'l gazel... denir.
  *Diva şiirinde kullanılan kalıplaşmış nükteli ve sanatlı güzel sözlere...mazmun...denir.
  12.
  ...makta...
  ...taç beyit...
  ... Nedim...
  .. vasıta...
  ...aruz...
  ...mazmun...
  ...tecahül-i arif....
  ..benzeyen...ve ...benzetilen....
  ...tenasüp...
  ipeq bunu beğendi.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  ipeq bunu beğendi.
 4. rvyd29

  rvyd29 Üye

  Katılım:
  9 Ekim 2010
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  4
  ekoyay yayınlarının cevapları değil :(
 5. [†‡†..éda..†‡†]

  [†‡†..éda..†‡†] Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2010
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0


  çok çok çok teşekkür ederim... :)
 • ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Rica ederim :)
 • ipeq

  ipeq Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2009
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  ekoyay değil ama bunlar :S
 • şifreli kız

  şifreli kız Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2010
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşlar yeni müfredat ın istiyoruz
 • Sayfayı Paylaş