130 - 154 Arası

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  AsLı iLe Kerem metninin cevapLarı:

  1)’’Şehirlerden Isfahan şehrinde Koca Han derler bin han varmış;dağa taşa hükmü yürür,kurda kuşa sözü geçermiş.’’ cümLesi döneminde hükümdarlık sisteminin varlığını göstermektedir.
  ‘’Öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem,mana alemi mi desem,ne desem!Ak saçlı bir pir yamacına dikilip eyitti.’’ ‘’ Hele iç şunu,pir dolusu,aşk badesi derler buna! ’’ ‘’Meğer bu kahve aşıkLar kavhvesi imiş.Destanlar burada diziliyor,türküler burada yakılıyormuş.’’ Cümleleri döneminin toplumsal yapısında görülen inançları ve aşıklar kahvesi gibi mekanların varlığını göstermektedir.
  ‘’Kerem der ölüm haktır dünyada / Ahrette karşı gelsin imam hey! ‘’ dizeleri ise döneminin dini hayatına ışık tutmaktadır.

  Diğer örnekLer:


  a.Siyasi Yapı:
  ‘’Koca Han’ın,Hrisiyan bir hazinedarı vardı.’’
  ‘’Bu arada Keşiş’i,kadıyı kandırır.’’

  b.Sosyal Yapı:
  ‘’Rüyasında o ermiş kişi müjde verir.’’
  ‘’Mirza büyür,okula gider.’’

  c.Dini Yapı:
  ‘’Sultan eğildi,secdeye vardı;İriskin doğruldu,haç çıkardı.’’

  2)Verilen cümleler , hikayedeki zamanın belirsiz bir zaman olduğunu göstermektedir.

  Diğer örnekler:
  ‘’Ceylan avına çıktıkları birgün…’’
  ‘’Mirza,şahiniyle ava çıktığı birgün..’’
  ‘Gel zaman,git zaman…’’
  Bu belirsiz zaman ifadeleri,olayların bir zaman diliminde gerçekleştiğini göstermekle birlikte,olay örgüsü ile metnin yapı unsuru olması bakımından ilişkilidir.

  3)Kerem ile Aslı hikayesindeki mekanlar şunlardır.
  *bahçe,LaLeLi dağı,Zindan,Kars,Okul,Konak,Erciyes,Isfahan,Revan,Pasinler,Aşıklar kahvesi,Erzurum,Sivas,Han,Kayseri,Hasan Kale,Çalılık.

  Yukarıdaki mekanların bazıları olayın geçtiği yerler olarak,bazıları ise sadece yer adı olarak geçmektedir.Metindeki mekanlar,olay örgüsü ile ilişkili olduğundan mekanların değiştirilmesi olay örgüsünde değişikliğe yol açar.

  4)Kerem’in ruhi değişimlerini gösteren olaylar ve konuşmalar:
  ‘’Yorgun argın,dünyasından geçti,öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem,mana alemi mi desem,ne desem! Ak saçlı bir pir yamacına dikilip eyitti:
  ‘’Be hey gafil! Şu ceylan kuzusundan ne aldın da veremiyorsun?Bu dünyada daha ne ahular var!Uyan gaflet uykusundan ,uyan da bir bak! ‘’

  Kerem’deki bu ruhi değişiklikler,olay örgüsünün bir parçası olması yönüyle ilişkilidir.Bu ruhi değişiklikler,Kerem’in hikayedeki kişisel gelişim ve değişimlerini göstermekte ve onun hikayedeki rolünü tamamlayan,bu doğrultuda oluşturulan bir işleve sahiptir.


  5)
  Metindeki temel çatışma ‘’iyi-kötü;kavuşmak-ayrılmak’’ çatışmasıdır.Metnin teması ise ‘’aşk’’ tır.Tema,etindeki temel çatışmanın en kısa ifadesidir.


  6)
  a)Verilen ifadeler anlatıcının rivayetlere bağlı kalarak olaylardan haberdar,olaylara hakim,kahramanların ruhi özelliklerini ve değişimlerini bilen, ‘’ilahi bakış açısı’’na sahip olduğunu göstermektedir.
  b)Verilen ifadeler ve metindeki manzum parçaLar,metnin oluştuğu çevrenin ‘’halk’’ olduğunu,böyLeLikLe de ‘’sözlü gelenek’’ e bağLı olduğunu göstermektedir.


  7) Muradına Eren Kız:
  —Masaldaki kahramanlar tip özelliği gösteren, olağanüstü olaylar yaşayan ve davranışlar sergileyen kişilerdir.
  —Masaldaki mekânlar, döneminin özelliklerini yansıtmaktadır. Yine masalda belirsiz zaman ifadeleri söz konusudur.
  —iyi, kötü’’ çatışması üzerine kurulu masal, olumlu bir biçimde sonuçlanmaktadır. Masalda anlatıcı ‘’ilahi bakış açısına ‘’ sahiptir.
  —Masal Sözlü geleneğe uygun olarak yazılmıştır.

  Kerem İle Aslı:
  — Hikayedeki kahramanlar tip özelliği gösteren, olağanüstü olaylar yaşayan ve davranışlar sergileyen kişilerdir.
  — Hikayedeki mekanlar dönemindeki özellikleri yansıtmaktadır.Yine hikayede belirsiz zaman ifadeleri kullanılmıştır.
  — İyi-kötü,kavuşmak-ayrılık’’ çatışması üzerine kurulu hikaye,olumsuz bir biçimde sonuçlandırmaktadır.Hikayede anlatıcı,ilahi bakış açısına sahiptir.
  Bu unsurlar dışında masalda ve hikayede halk söyLeyişlerine yer verilmiştir.Aralarındaki en büyük farklılık ise metinlerden birinin edebi tür olarak ‘’masal’’, diğerinin ise ‘’hikaye’’ olmasıdır.

  8)Verilen cümlelerde doğal dilden farklı,birtakım benzetmelerin kullanıldığı bir dil kullanılmıştır.Ayrıca cümlelerde halk söyleyişlerine ve kalıplaşmış ifadelere yer verilmiştir.


  9)Verilen ifadeler yan anlam değeri bakından zengindir.Metnin teması olan ‘’aşk’’ ve bu tema etrafında gelişen olay örgüsüyle,metindeki diğer ifadelere anlam bakımından bağlı olduğu için ilişkilidir.
  İfadelerde Aslı,güzellik yönünden bir ahuya benzetilmiştir.Kerem rüyasında gördüğü kızın,kendisiyle karşılaşmasında ona hayalinin gerçek olduğu için ‘’Aslı’’ adını vermiştir.Yine son ifadede Kerem’in gerçek aşık olduğu,aşkın sırrına erdiği ifade edilmiştir.

  10)Kerem ve Aslı,hikayelerinde görülen,belirli davranışlar sergileyen,zihniyeti ve çevreyi temsil eden,benzerleri başka hikayelerde de bulunan ‘’tip’’lerdir.

  (TabLonun CevapLarı)

  Birinci boşluğa:Aşkı için her şeyi göze alan,gerçek aşık tipleridir.

  İkinci boşluğa:Ana kahramanlar oldukları için hareketlilerdir.

  Üçüncü boşluğa:Hikayenin olay örgüsü onlar etrafında geliştiği için hikayenin her bölümü.

  Dördüncü boşluğa:Çevre her iki tipin hayatlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur.

  Beşinci boşluğa:Günümüzdeki toplumsal yapılardan farklıdır.

  Altıncı boşluğa:Kerem,Aslı ve ailesi;Alı ise Kerem üzerinde etkilidir.

  Yedinci boşluğa:Tipler,’’aşık’’ olarak kendi kişiliklerinin farkındadır.

  Sekizinci boşluğa:Gerçek hayatta bu tipler gibi davranan ve olağanüstü özellikler taşıyan birileri olamaz.


  11)
  HALK HİKAYESİ


  Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

  Halk hikayelerinde de bu anlatım ananesi devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

  A-) Tarihi bir vakanın olması şart değildir.

  B-) Nazım-Nesir karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

  C-) Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.

  D-) Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.  ArkadaşLar umarım işinize yarar.

  Lütfen tek tek teşekkürLer yazmak yerine ‘’Teşekkür Et’’ butonunu kullanaLım
  ..
  ;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 21 Nisan 2009
  zbdd, kızılkuş, holop2520 ve diğer 36 kişi bunu beğendi.
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  137-138-139-140-141.Sayfaların CevapLarı..

  4.METİN:Harname
  (137.Sayfadan itibaren)  1)Harname'deki olaylar ve olay örgüsü şunlardır:
  -Eşeğin tanıtılması,
  -Eşeğin sahibinin,onu serbest bırakması,
  -Eşeğin otlağa gitmesi,orada otlayan öküzLeri görmesi,
  -Eşeğin pir eşeğe gitmesi,
  -Tarla sahibinin eşeği görmesi,
  -Eşeğin pir eşekle karşılaşması.


  2)Harname'de belirli bir zaman ve ifadesi yoktur.Mesnevide ''birgün'' şeklinde bir zaman ve ''otlak,bugday tarlası'' şeklinde de mekan ifadeleri vardır.Bu durum mesnevideki zamanın ve mekanın belirsiz olduğunu göstermektedir.


  3)Harname'deki kahramanlar ''eşek,eşeğin sahibi,pir eşek ve tarla sahibi''dir.Bu kahramanlar ve bunların etrafında şekillenen olay örgüsü doğal gerçeklikle değil,kurmaca gerçeklikle ilişkilidir.
  Şair yaşadığı olaylarla ilişkilendirilirse,kendisi yerine eşeği,hükümdar yerine,eşeğin sahibini,pir eşeği mürşidi;tarla sahibini ise köylüler veya eşkıyalar için sembol olarak kullanmıştır.


  4)Harname'deki temel çatışma ''adalet-adaletsizlik'' çatışmasıdır.Metnin teması ise ''elindekilerle yetinmek''tir.


  5)Metindeki tema ve tema etrafında şekillenen olaylar,sosyal hayattaki bireylerin ellerindekilerle yetinme,onlara rıza göstermek,daha fazlasını elde etmek için birtakım yollara sapmama ilkeleriyle örtüşmektedir.


  6)Harname'nin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.Metin aruzun ''feilatün / mefailün'' kalıbıyla yazılmıştır.Nazım birimi beyit olan Harname'nin her beyti kendi arasında kafiyelidir.


  7)Harname'nin yazılış amacı,yaşanan bazı olayları edebi bir biçimde ifade etmektir.Bu nedenle eserde,şiir dilinin ifade biçimleri kullanılmıştır.
  Mesnevinin şiirle benzer yönleri,ritim,ahenk ve yapı unsurlarıdır.
  Mesnevinin şiirden farklı yönleri ise olay örgüsü ve bu olay örgüsüne bağlı olarak kişiler,zaman ve mekan unsurlarıdır.


  8)Harname'de kahraman olarak eşek ve öküzün seçilmesi birbirleriyle kıyaslanabilecek farklılıklarının olmasıdır.Bu farklılık,elindekilerle yetinme teması ve onun etrafında gelişen olay örgüsüyle,elindekilere rıza göstermeyen eşek ve eşekten üstün lan öküzün eksiklik ve fazlalıkları üzerinde durulmuştur.


  9)Verilen beyitlerden ilki,kahramanların halini ve ruh durumunu bilen ''ilahi bakış açısı''na sahip anlatıcıya;
  İkinci beyitte ise kahramanın ağzından yazıldığı için ''kahraman anlatıcının bakış açısı''na sahiptir.


  10)Anlatıcı,olay örgüsünü oluşturmada ve kahramanların ruh hallerini yansıtmada etkilidir.


  11)Verilen beyitlerde günümüz Türkçesine göre farklılıklar bulunmaktadır.Beyitlerde yabancı kökenli sözcükLer ve tamlamalar kullanılmış,bazı sözcüklerde ve eklerde ses değişimleri meydana gelmiş kullanımdan düşmüştür.


  12)
  ''Yok mudur gökde bizim ılduzumuz
  K olmadı yir yüzünde'' boynuzumuz'' beytindeki ''ılduz'' sözcüğü günümüzde ''yıldız'' şeklinde kullanılmaktadır.


  13)Harname'de Şeyhi'nin yaşadığı bir olay sembolik olarak anatılmıştır.Şair döneminin mesnevi nazım şeklini kullanan şairlerinin en usta olanıdır.Mutasavvıf olmasına karşın tasavvufi unsurları kullanılmıştır.Rahat ve lirik bir söyleşi vardır.


  14)Şeyhi'nin sembolik anlatımı tercih etmesi hem durumunu hem de sosyal eşitlik konusunu daha rahat ve etkili,aynı zamanda edebi ve dikkat çekici bir tarzda ifade etmek istemesindendir.  Umarım işinize yarar...


  Teşekkür Et butonunu kuLLanmanız yeterli..
  ;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 21 Nisan 2009
  sait20, tğb, akademi7985 ve diğer 27 kişi bunu beğendi.
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  141-142-143. Sayfalar Seyfi Baba Metninin Cevapları..

  SEYFİ BABA METNİNİN CEVAPLARI

  1)
  Verilen dizeler,döneminde yoksulluğun yaşandığını, annelerin evlat hasreti çektiğini,evsizlerin çoğaldığını,iş sıkıntısı çekildiğini ifade etmektedir.


  2)Seyfi Baba adlı metin üç bölüme ayrılabilir;
  -Kahraman anlatıcının Seyfi Baba’nın evine giderken çizdiği sahne ile ‘’serim’’ böLümü,
  -Kahraman anlatıcının Seyfi Baba’nın evinde yaşadıklarının anlatıldığı ‘’düğüm’’ bölümü,
  -Kahraman anlatıcının son iki dizede duygularını ifade ettiği ‘’çözüm’’ bölümü.

  Bu bölümleme ,metnin bir hikaye gibi yazılmasından,hikaye özellikleri göstermesinden dolayıdır.


  3)Seyfi Baba’daki olaylar ve olay örgüsü şu şekildedir;

  -Kahraman anlatıcının eve gelmesi ve Seyfi Baba’nın hastalandığını öğrenmesi,
  -Kahraman anlatıcının Seyfi Baba’nın evine gitmek için yola çıkması,
  -Kahraman anlatıcının Seyfi Baba’nın evine geLmesi.


  4)Metindeki temel çatışma ‘’zenginlik-yoksulluk’’ çatışmasıdır.Metnin teması ise,bu çatışma etrafında şekillenen ‘’sosyal sefaLet’’tir.


  5)Seyfi Baba’daki ‘’sokak’’ ve ‘’ev’’ tasvirleri metnin teması olan ‘’sosyal sefaLet’’i yansıtmaktadır.


  6)Metindeki anlatıcı,olay ve diğer kişilerle doğrudan ilişkili ve kahraman anlatıcının bakış açısına sahip bir anlatıcıdır.


  7)
  Seyfi Baba adlı metin ritim,ahenk unsurları olarak şiirle aynı ortak yönlere sahiptir.


  8)Metindeki zaman ve mekan unsurları ile kullanılan dil,eserin ‘’Milli Eğitim Dönemi’’ yıllarında kaleme alındığını göstermektedir.


  9)Seyfi Baba şiirinde kullanılan nazım şekli olan manzum hikaye,Mehmet Akif’in ustafa kullandığı nazım şeklidir.Şiirlerindeki toplum karşısındaki sorumluluk duygusu ve toplumsal hayat ile çevrenin tüm çıplaklığıyla adeta fotoğraf gibi yansıtılan Seyfi Baba’da görülmektedir.Yine aruzun ustalıkla kullanılması ve dilin aynı zamanda sokağın dilini de yansıtması Akif’in Seyfi Baba adlı metninde de görülmektedir.


  10)Mesnevi yapı ve konu olarak manzum hikayeden farklıdır.Mesnevide kendi arasında kafiyeli ve sınırlama olmaksızın beyitlerde kullanılırken,manzum hikayede birbirine anlamca ve şekilce bağlı dizeler kullanılır.Mesnevilerde genellikle aşk konusu işlenirken manzum hikayeLerde konu sınırlaması yoktur.


  11)Seyfi Baba ve kahraman anlatıcı,duygu,düşünce,konuşma ve davranış bakımından bireysel nitelikler gösteren,olay örgüsü ve içeriği ile birlikte ele alınıp çözümlenebilen,başka eserlerdeki benzerlerinden ayırt edilebilen ‘’karakter’’lerdir.


  TABLONUN CEVABI:

  Karakter / Tip nasıl bir insandır?

  -Seyfi baba:Çaresiz yoksul ve yardıma muhtaç birisidir.
  -Kahraman Anlatıcı:Yardımsever ve duyarlı birisidir.

  Karakter / Tip durağan mıdır,dinamik midir?

  -Seyfi baba:Durağandır.
  -Kahraman Anlatıcı : Ana karakter olduğu için hareketlidir.

  Manzum hikayenin hangi kısmı sizi karakter / tip hakkında böyle düşünmenize neden oLdu?-Seyfi baba: Manzum hikaye sadece kahraman anlatıcı ile olan konuşmada yer alması.
  -Kahraman Anlatıcı : Ana karakter olduğu için manzum hikayenin her bölümü.

  Sosyal çevre ve ortam bu karakteri / tipi nasıl etkilemiştir?
  -Seyfi Baba:Sosyal ortamdaki sefalet onu da olumsuz olarak etkilemiştir.
  -Kahraman Anlatıcı : Sosyal ortam ve çevre kahramanın sorumluluk duygusunu olumlu olarak etkilemiştir.

  Bu karakterin / tipin sizin sosyal ve toplumsal yapınızdan farkı varmı?
  -Seyfi Baba:Günümüzdeki yapıdan farkı yok.
  -Kahraman Anlatıcı:Günümüzdeki yapıdan farkı yok.

  Bu karakterin / tipin diğer karakterlet / tipler üzerine etkisi varmı?-Seyfi Baba:Kahraman anlatıcının sorumluluk duygusunda etkilidir.
  -Kahraman Anlatıcı : Sorumluluk duygusuyla karakterler üzerinde etkilidir.

  Karakter / Tip kendi kişiliğinin farkındamı?
  -Seyfi baba : Farkındadır,çaresizliğine karşı bir şey yapamaması bunun göstergesidir.
  -Kahraman Anlatıcı:Farkındadır,sosyal sorumluluk duygusu bunugöstermektedir.

  Son kısıma ise:
  Gerçek hayatta Seyfi Baba ve Kahraman Anlatıcı gibi davranan karakterLer oLabilir. Yazılacak.  Umarım işinize yarar.

  ‘’Teşekkür Et’’ butonunu kullanmanız yeterli…
  ;);)
  Son düzenleyen: Moderatör: 21 Nisan 2009
  zbdd, bilgili1, tğb ve diğer 25 kişi bunu beğendi.
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  KÖY HOCASI İLE SIĞIRTMAÇ METNİNİN CEVAPLARI:

  1)Verilen kelimeler ve ifadelerden yola çıkarak döneminin sosyal yaş***** ait özelliklere ulaşılabilir. Yiyecek çeşitlerinden ulaşım araçlarına, yayın organlarından, balıkçılığa kadar pek çok sosyal unsur yansıtılmıştır.


  2)Köy Hocası ile Sığırtmaç adlı hikâye serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç bölüme ayrılabilir. Bu ayrım olayların gelişmesi ve bitişine göre yapılabilir. Buna göre; ilk iki birim serim, ikinci birimden son birime kadar düğüm, son birim ise çözüm bölümüdür.


  3)Köy Hocası ile Sığırtmaç adlı hikâyedeki olay örgüsü şu şekildedir;
  —Köy Hocasının Sığırtmaç ile şakalaşması,
  —Köy Hocasının Sığrtmaça ders vermeye başlaması,
  —Sonbaharın gelişiyle köpeklerin okul kapısına sığınması,
  —Kışın gelişi ve Dağ köylü Hasan’ın bunu haber vermesi,
  —Hasta öğrencinin ölmesi,
  —Sığırtmacın ders almak için yeniden gelmedi.


  4)Hikayede mevsimlere bağlı uzun bir zaman dilimi vardır.Kullanılan zaman ifadeleri olayların gerçekleştiği zamanı ifade etmekle birlikte,olay örgüsüyle beraber hikayenin yapısını oluşturmaktadır.


  5)Hikayedeki köy,köy kahvesi ve köy okulu,olayların geçtiği dönemde bir eğitim hamlesinin yapıldığını,okulların köylere kadar yayılmasına uğraşıldığını göstermektedir.


  6)Hikayedeki temel çatışma ‘’aydın-halk’’ çatışmasıdır.Tema ise ‘’eğitim’’dir.Eğitim teması,dönemindeki eğitim düzeyini ve bunun artması için yapılanları yansıtması bakımından önemlidir.


  7)Köy Hocası ile Sığırtmaç hikayesindeki anlatıcı aynı zamanda kahramanlardan biridir.Bu sebeple hikayede ‘’kahraman anlatıcının bakış açısı’’ vardır.Anlatıcı,olay örgüsünde ve kişilerin ruh hallerini yansıtması bakımından olaylar ve kişilerle ilişkilidir.


  8)Hikayenin yazarı ile anlatıcısı aynı kişiler değildir.Anlatıcı,kurmacanın sınırları içerisinde varlığından söz edilen kişidir.Metindeki kahraman anlatıcının yaşadıkları ve ruh halleri onun yazar ile aynı kişi olmadığını,kurmaca etrafında yazar tarafından yaratılan bir kişi olduğunu göstermektedir.


  9)Metinde halk söyleyişlerine ve tasvirler ile ruh tahlillerine yer verilmiştir.Doğal dilden farklı olarak benzetmelerin ,tasvir ve tatlillerin,belli bir temayı ifade etmek için bir araya getirilmiş söz ve söz grupları ile cümlelerin kullanıldığı edebi bir dil kullanılmıştır.


  10)Verilen cümlelerde kahraman anlatıcı olan köy hocasının ruh hali ifade edilmiştir.Metnin bütününde de köy höcasının bakış tarzı ve ruh hali anlatıldığı için bu ifadeler metnin bütünüyle örtüşmektedir.


  11)TABLONUN CEVABI:


  1.Sorunun Cevabında:

  Köy Hocası:İdealist,sorumlu ve fedakar birisidir.
  Sığırtmaç:Öğrenmeye hevesli fakat çaresiz birisidir.

  2.Sorunun Cevabında:
  Köy Hocası:Hareketlidir.
  Sığırtmaç:Bazı bölümlerde hareketlidir.

  3.Sorunun Cevabında:


  Köy Hocası:Ana karakter olduğu için her bölümde hareketlidir.
  Sığırtmaç:Köy hocasından ders aldığı dönemlerin anlatıldığı bölümlerde hareketlidir.

  4.Sorunun Cevabında:


  Köy Hocası:Sosyal ortam ve çevre karakterin kişiliğinin şekillenmesinde,idealist etkilidir.
  Sığırtmaç:Sosyal ortam ve çevre karakterin kişiliğini ve eğitim düzeyinin gelişmesinde etkilidir.

  5.Sorunun Cevabı:
  Günümüzde toplumsal yapıdan farklı değildir.

  6.Sorunun Cevabı:


  Köy Hocası:Sığırtmaç üzerinde etkili bir karakterdir.
  Sığırtmaç:Köy hocası üzerinde etkili bir karakterdir.

  7.Sorunun Cevabı:

  Köy Hocası:Karakter kendi kişiliğinin farkındadır,sığırtmaç için verdiği mücadele bunun göstergesidir.
  Sığırtmaç:Karakter,kişiliğinin farkında değildir.Umursamazlığı bunun göstergesidir.

  8.Sorunun Cevabı:

  Köy Hocası:Gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir karakterdir.
  Sığırtmaç:Gerçek hayatta karşılaşılabilecek karakterdir.
  Son düzenleyen: Moderatör: 21 Nisan 2009
  zbdd, adam kik, tğb ve diğer 21 kişi bunu beğendi.
 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Sayfa;147-148-149-150-151-152-153-154
  7.Metin
  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ;

  1)Verilen metin parçasına göre,döneminde bir Fransız hayranlığının var olduğunu,bu hayranlığın günümüzde de olduğu gibi sokaktaki tabelalara kadar yansıdığı,bunun da yine bugün olduğu gibi bilgisizce Türkçe’nin yetersizliğine bağlandığı söyLenebiLir.


  2)Olay ve oLay örgüsü;
  -Hasta çocukların anneleriyle birlikte hastaneyi doldurması,
  -Kahraman anlatıcının eve gitmek istemeyip,kırlara gitmesi,
  -Kahraman anlatıcının eve geLmesi,
  -Kahraman anlatıcının annesinin eve geLmesi,
  -Kahraman anlatıcının Nüzhet ve Nurefşan’ın bulunduğu odaya girmesi,
  -Kahraman anlatcının Doktor Ragıp’la tanışması,
  -Kahraman anlatıcının Paşa’nın köşkünde kalması,
  -Kahraman anlatıcının hastaneye gitmesi,
  -Kahraman anlatıcının dokuzuncu hariciye koğuşuna yatırılması,
  -Kahraman anlatıcının baygınlık geçirip sayıklaması,
  -Kahraman anlatıcının ameliyat edilmesi,
  -Kahraman anlatıcının Nüzhet’le Ragıp’ın evleneceğini haber alması,
  -Kahraman anlatıcının taburcu edilmesi.


  3)Romandaki hastane,mahalle,ev ve köşk kahramanların sosyal konumları ile ruh hallerini yansıtan mekanlar olarak kullanılmıştır.Bu durum mekanın romanda hem yapı hem dekahramanları bir unsur olarak kullanıldığını göstermektedir.


  4)Verilen cümleler,döneminin sosyal hayatını iki farklı cepheden yansıtmaktadır.Bir cephede kenar mahalleler ve orada yaşayan yoksul halk,diğer cephede köşklerde yaşayan varlıklı aileler.Her toplumda görüLen biririne zıt yaşam tarzları romanda da yansıtılmıştır.


  5)Yazar,romanın Doktor Ragıp bölümünde yaptığı tasvir ve tahlillerle onu adeta resmetmiştir.


  6)Romanda sırasıyla şu konular işlenmiştir;
  -Hastaneye gelen hasta çocukların ve annelerinin durumu,
  -Kahraman anlatıcının yalnızlık psikolojisi,
  -Kahraman anlatıcının ve annesinin psikolojileri.
  -Doktor Ragıp.
  -Döneminin sosyal hayatından bir kesit.
  -Kahraman anlatıcıdan hareketle hasta psikolojisi ve hastane.
  Temel çatışma ise ‘’aşk-acıma’’ çatışmasıdır.Teması ise ‘’hasta psikolojisi’’dir.


  7)Romanda anlatıcı ana kahraman olduğu için olaylarla ve diğer kişilerle doğrudan ilişkilidir.Roman ‘’kahraman anlatıcının bakış açısı’’ ile kaleme alınmıştır.

  8)Roman kahramanlarından olan kahraman anlatıcı ve Nüzhet kendilerine özgü konuşmalar vedavranışlar sergileyen,benzerlerine başka eserlerde de rastlanabilecek,olay örgüsüne bağlı kalınarak değerlendirilebilecek ‘’karakter’’lerdir.

  TABLONUN CEVAPLARI;

  1)
  Kahraman Anlatıcı:Hastalığından dolayı içine kapanık,duygusal birisidir.
  Nüzhet;Öğrenmeye hevesli fakat çaresiz birisidir.

  2)
  Kahraman Anlatıcı:Hareketlidir.
  Nüzhet;Durağandır.

  3)
  Kahraman Anlatıcı;Ana karakter olduğu için romanın her bölümünde hareketlidir.
  Nüzhet;Sadece onunla ilgili bölümlerde hareketlilik kazandığı için durağandır.

  4)
  Kahraman Anlatıcı:Çevre ve sosyal ortam onun duygusal ve içe kapanık birisi olmasına sebep olmuştur.
  Nüzhet;Sosyal ortam ve çevre onun,çevresini ve insanları tahlil edememesine sebep olmuştur.

  5)
  Kahraman Anlatıcı:Günümüzdeki toplumsal yapıdan farkı yoktur.
  Nüzhet;Günümüzdeki toplumsal yapıdan farkı yoktur.

  6)
  Kahraman Anlatıcı:İçe kapanık birisi olduğu için diğer karakterler üzerinde etkili değildir.
  Nüzhet;Kahraman anlatıcı üzerinde etkisi vardır.

  7)
  Kahraman Anlatıcı:Farkındadır,çevreyi ve insanları algılayışı bunu göstermektedir.
  Nüzhet;Farkında değildir,vurdumduymazlığı bunun bir göstergesidir.

  8)
  Kahraman Anlatıcı:Gerçek hayatta da bu karakter gibi davrananlar olabilir.
  Nüzhet;Gerçek hayatta da bu karakter gibi davrananlar olabilir.


  9)VeriLen ifadelerdeki tasvirler,benzetmeler,bazı cümlelerin kısa,bazılarının uzun oluşu,sözcüklere yüklenen farklı anlamlar,gözlemlere dayanan ifadeler romanın dil ve anlatım özellikleridir.

  10)Romanın yazarı ile anlatıcısı aynı kişiler değildir.Anlatıcı yazarın yarattığı ve kurmaca gerçeklik sınırları içerisinde kendisinden bahsedilen kişidir.


  11)BOŞ!! 

  12)Dokuzuncu hariciye koğuşu adlı romanda yazarın çevreyi son derece iyi gözlemleyerek anlatması bu anlatımlarında gerçekçi ve özgün betimlemeler yapması ve çok başarılı ruh tahlilleri yapması onun eserine yansıyan özellikleridir.  ANLAMA YORUMLAMA

  1)Verilen metin parçası,anlatmaya bağlı edebi metinlerden yapı,dil ve anlatım bakımından ''hikaye'' ya da ''roman'' türüne aittir.

  2)Edebi türlerin ortaya çıkışında,toplumsal yapı ve dönem etkilidir.Toplumsal yapının dönemin unsurlarına göre şekillenip,bazı ihtiyaçlarının ortaya çıkması edebi türlerde de görülmektedir.

  3)Verilen gruplandırmada söylenenin belli oluğ olmaması ölçüt olarak kullanılmıştır.


  Ö.LÇME-DEĞERLENDİRME

  1)Y-D

  2)boşluğa KAHRAMAN ANLATICI yazılacak.

  3)A

  4)E


  Umarım işinize yarar. ;)
  Son düzenleyen: Moderatör: 21 Nisan 2009
  adam kik, tğb, snql06 ve diğer 30 kişi bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş