1877 - 1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ) Nedenleri

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde dincerecevit tarafından paylaşıldı.

 1. dincerecevit

  dincerecevit Üye

  Katılım:
  9 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1877 - 1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ)

  Nedenleri :

  1. Rusya'nın Kırım Savaşı'na uğradığı yenilginin acısını çıkarmak istemesi

  2. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana olan Fransa'nın, 1870 'te Almanya karşısında yenilmesi; bu durumun güçler dengesini Osmanlı Devleti'nin aleyhine bozması

  3. Ortamdan yararlanan Rusya'nın, Paris Antlaş-ması'ndaki Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmama hakkındaki maddeyi tanımadığını bildirmesi

  4. Rusya'nın Panislavizmi yaymak amacıyla Bosna-Hersek ve Bulgaristan Slavlarını kışkırtması

  5. Panislavizmin etkisiyle Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da ayaklanmaların başlaması

  6. Bulgar ayaklanmasının Osmanlı Devleti tarafından bastırılması üzerine Avrupa'daki Türk düşmanlığının başlaması

  - İngiltere, savaşı önleyebilmek için bir konferans önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine İstanbul Konferansı toplanmıştır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Konferans'a Paris Antlaşması'nı imzalayan Osmanlı Devleti, Rusya, ingiltere, Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya katılmıştır.

  Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla;

  a) Mithat Paşa'yı sadrazamlığa getirmiştir. (Avrupa devletlerinin kendilerine yakın bulduğu bir devlet adamı)

  b) Kanun-u Esasi'yi ilan etmiştir. (Böylece Meclis-i Mebusan'da temsil edilecek Balkan ulusları, Avrupa'nın desteğine gereksinim duymayacaklardı.)

  Osmanlı Devleti'nin bu girişimi Avrupa devletlerince ciddiye alınmamıştır. Osmanlı Devleti'nin, daha sonraki bölümüne katılmadığı Konferans'ta şu kararlar alınmıştır:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  2. Bulgaristan, doğu ve batı olmak üzere iki vilayet halinde örgütlenecektir.

  3. Bosna-Hersek ve Bulgaristan'a özerklik tanınacaktır.

  Osmanlı Devleti bu önerileri bağımsızlığına ve egemenlik haklarına aykırı bularak reddetmiştir. Rusya'nın hemen savaş açmak istemesine rağmen, diğer Avrupa devletleri Osmanlı Devle-ti'ne Londra Protokolü'nü göndermişlerdir. Bu protokolde:

  a) Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da ıslahat yapılacaktır. (Bu ıslahatlar yeni haklar tanıma şeklinde kullanılmıştır.)

  b) Osmanlı ordusunun bir kısmı terhis edilecektir.

  c) Yapılacak ıslahatlar İstanbul'daki elçilerce denetlenecektir.

  Bu protokolün Osmanlı Devleti tarafından reddedilmesi üzerine Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır (1877).
  Rus ordusunun Çatalca'ya kadar gelmesi üzerine, II. Abdülhamit'in yardım istemesiyle ingiltere ve Avusturya araya girmiştir. Sonuçta Rusya ile 1878 'de Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır.

  AYASTEFANOS ANTLAŞMASI

  1. Sırbistan, Karadağ ve Roman'ya tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları genişletilecekti.
  2. Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzanan, Balkanları ve Makedonya'yı içine alan büyük bir Bulgaristan kurulacaktı.
  3. Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara ..} verilecekti.
  4. Bosna ve Hersek'e özerklik verilecekti.
  5. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti.
  6. Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacaktı.

  Not : OsınanJı Devleti'nin güç durumundan yararlanan İngiltere, Rusya'nın İskenderun Körfezi'ne yapacağı saldırıyı önlemek amacıyla Osmanlı Devleti'yle bir ittifak yapmıştır. Buna karşılık olarak 1878 'de Kıbrıs'a yerleşmiştir.

Sayfayı Paylaş