1974 ösys Edebiyat Sorulari

Konu 'Lisansa Yerleştirme Sınavları (LYS)' bölümünde Murat AKSOY tarafından paylaşıldı.

 1. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38

  1974 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

  1. “Yeşile koşan Londra’yı gördükçe hep denizi kovan İstanbul’u düşündüm” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

  A) Teşbih
  B) Teşhis
  C) Mürsel Mecaz
  D) Tekrir
  E) Kinaye




  2. Bir merhaleden güneşle derya görünür
  Bir merhaleden her iki dünya görünür
  Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
  Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür

  Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rubai
  B) Murabba
  C) Tuyuğ
  D) Şarkı
  E) Musammat





  3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan nesrinde yoktur?

  A) Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması
  B) Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi
  C) Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi
  D) Kullanılan cümlelerin çok uzun olması
  E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi



  4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’te ortak değildir?

  A) Dini Lirizm
  B) Milli heyecan ve yurt sevgisi
  C) Manzum Hikâyecilik
  D) Sosyal konulara eğilme
  E) Aruzu Türkçeye uygulamadaki ustalık




  5. Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanını anlatan, daha çok bir İstanbul hikâyecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haldun Taner
  B) Sait Faik
  C) Necati Cumalı
  D) Zeyyat Selimoğlu
  E) Halikarnas Balıkçısı







  6) Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?

  E) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
  E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
  E) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
  E) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
  E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.







  7) “Sen sana ne sanırsan
  Ayruğa da onu san”

  diyerek daha XIII. yüzyılda hümanizmanın müjdecisi olan, bu yönünden ötürü de ölümünün 650. yıl- dönümünde UNESCO’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir?

  A) Mevlana
  B) Ahmet Yesevi
  C) Hacı Bayram Veli
  D) Yunus Emre
  E) Sultan Veled





  8) Şu iki parçayı okuyunuz:
  I
  Bir garip ölmüş diyeler
  Üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar
  Şöyle garip bencileyin

  II
  Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
  Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

  Bu iki parça arasındaki ortak yön,
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kullanılan vezin
  B) Nazım birimi
  C) Halk edebiyatı ürünü oluşları
  D) İşlenilen tema
  E) Anlatım biçimi



  9) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın
  geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

  A) Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
  B) Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  C) Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
  D) Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  E) Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet




  10) Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim…
  İnan ki; her ne demişsem görüp de söylemişim.

  Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?

  A) Klasisizm
  B) Romantizm
  C) Realizm
  D) Sembolizm
  E) Sûrrealizm







  1-B 2-A 3-C 4-A 5-B 6-E 7-D 8-D 9-E 10-C
 2. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1975 ösys Edebiyat Sorulari

  1. Al bir kalpak giymişti, al,
  Al bir ata binmişti, al
  Zafer ırak mı dedim,
  Aha, diyordu

  Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?

  A) Didaktik - lirik
  B) Lirik - pastoral
  C) Pastoral - didaktik
  D) Epik - lirik
  E) Epik – pastoral

  2. Aşağıdakilerden hangisi, “Milli Edebiyat akımı”nı belirleyen özelliklerden biri değildir?

  A) Anlatımda gerçekçilikten kaçınma
  B) Hece veznini kullanma
  C) Halk edebiyatından yararlanma
  D) Memleket hayatını yansıtma
  E) Dilde sadeleşmeye gitme

  3. Aşağıdaki dizilerden hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır?

  A) Alp Er Tunga - Oğuz - Türeyiş - Şehname
  B) Su - Türeyiş - Gılgamış - Oğuz
  C) Türeyiş - Alp Er Tunga - Oğuz - Şu
  D) Oğuz - Alp Er Tunga - Ramayana - Şu
  E) Şehname - Oğuz - Şu – İlyada




  4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır?

  A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
  B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
  C) Toplum sorunlarını işleme
  D) Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
  E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma



  5. Hikâyeciliğimizi İstanbul sınırları dışına çıkararak Anadolu’ya yönelten, yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak yansıtan, aynı zamanda mizah ve siyasal yergi alanında da eser veren yazarımız kimdir?

  A) Reşat Nuri Güntekin
  B) Refik Halit Karay
  C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  D) Memduh Şevket Esendal
  E) Ahmet Rasim




  6. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Romarıtizm / Realizm / Klasisizm /
  Sürrealizm / Natüralizm
  B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm /
  Natüralizm / Realizm
  C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm /
  Realizm / Sürrealizm
  D) Realizm / Klasisizm / Natüralizrn /
  Romantizm / Sürrealizrn
  E) Klasisizm / Romantizrn / Realizm /
  Natüralizm / Sürrealizm


  1-D 2-A 3-C 4-E 5-B 6-E

Sayfayı Paylaş