2. Dönem 1. Sınav Soruları?

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde ebrru tarafından paylaşıldı.

 1. ebrru

  ebrru Üye

  Katılım:
  7 Mart 2010
  Mesajlar:
  58
  Beğenileri:
  73
  Ödül Puanları:
  0

  Yarına lazım arkadaşlar...
  xD yardım için şimdiden teşekkürler....:shy:
 2. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  AD-SOYAD:
  NO:

  ……………………………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8.SINIF 2. YARIYIL 1. YAZILI SORULARIDIR.

  • BOŞLUKLARI AŞAĞIDAKİ KELİMELERLE UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUN. 30 puan

  Timin, kimyasal, ekşi, yanma, alkali, iyonik, mavi, yüzer, guanin, manometre, hemofili, artar, apolar kovalent, dört, tuz

  1. Bazlar turnusol kağıdının rengini …………………………..… renge çevirir.
  2. Asit ve bazların tepkimesi sonucu ……………………………. ve su oluşur.
  3. Metal-ametal atomları arasında ………………………. bağ oluşur.
  4. Aynı cins ametal atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu bağa ……………………………. bağ denir.
  5. 1A grubunun özel adı ……………………………….. metalleridir.
  6. Demirin paslanması ……………………………. tepkimesidir.
  7. Bir çözeltinin pH değeri 1’e yaklaştıkça çözeltinin asitliği ………………………….
  8. Asitlerin tatları ………………………………………….dir.
  9. Maddelerin tepkimeye girerek yeni madde oluşmasına …………………………………………… tepkime denir.
  10. …………………………………………., kapalı kaplardaki gaz basıncını **çer.
  11. Bir cismin yoğunluğu sıvıdan küçükse cisim sıvıda ………………………………….
  12. DNA’ da bulunan organik bazlar adenin, timin,…………………………………………… ve sitozindir.
  13. ……………………………………………………….. kanama durumunda kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır.
  14. Mayoz b**ünme sonucu …………. Yeni hücre oluşur.
  15. DNA da Adenin ………………………… ile eş yapar.

  1
  2
  3
  4
  5
  • AŞAĞIDAKİ İFADELERİ KARŞILARINDAKİ KELİMELERLE EŞLEŞTİRİN. 10 puan

  1. Kendi aralarında ve başka elementlerle bileşik oluşturmazlar. A) metaller
  2. Periyodik sistemde 7. Grupta buluna elementlerin özel adıdır. B) halojenler
  3. Periyodik sistemde yukarıdan aşağıya olan dikey sütunlara C) ametaller
  Verilen addır. D) grup
  4. Elektriği ve ısıyı iyi ileten, parlak görünümlü periyodik sistemin E) soygazlar
  Sol tarafında yer alan elementlerdir.
  5. Elektron alarak(-) yüklü iyon alma eğiliminde olan elementlerdir.

  • PARANTEZ İÇİNE DOĞRU CÜMLELER İÇİN (D), YANLIŞ CÜMLELER İÇİN (Y) YAZIN. 20 puan

  1. …….. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin proton sayıları artar.
  2. …….. Ametaller ısı ve elektriği iyi iletirler.
  3. …….. Bazlar ele kayganlık hissi verir.
  4. …….. Asit yağmurlarına maruz kalan tarihi eserler tahribata uğrar.
  5. …….. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  6. …….. Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girmesine yanma denir.
  7. …….. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur.
  8. …….. Odunun yanması fiziksel değişmedir.
  9. …….. Kuvvet birimi pascal’dır.
  10. …….. Katı maddeler basıncı her yönde iletir.
  11. …….. Sıvı basıncı; konulduğu kabın şekline bağlıdır.
  12. …….. Ekmek bıçaklarının bilenmesinin nedeni basıncı artırmaktır.
  13. …….. DNA ‘ da riboz şekeri bulunur.
  14. …….. Mitoz b**ünme kalıtsal çeşitliliğe yol açar.
  15. …….. İnsanlarda çocuğun cinsiyetini baba tayin eder.
  16. …….. Eşeyli üreyen canlıların üreme hızı, eşeysiz üreyen canlılara göre yüksektir.
  17. …….. Göz rengi kalıtsal bir özelliktir.
  18. …….. Akraba evliliklerinin çok fazla olduğu ailelerde genetik hastalıklar görülmez.
  19. …….. Y kromozomu dişilerde bulunur.
  20. …….. Down sendromu kalıtsal bir hastalıktır.  • DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN. 40 puan

  1. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirmez?
  a) H2SO4 b) HCI C) HNO3 d) NaOH

  2. pH değeri 8-11 arası olan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  a) Limon suyu b) sirke c) amonyak d) elma suyu

  3. Al2(SO4)3 bileşiğinde kaç tane oksijen atomu bulunmaktadır?
  a) 3 b) 4 c)7 d) 12

  4. 10 Ne, 19K, 20Ca, 9F elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangi ikisi arasında bileşik oluşur?

  a) K ile Ne b) K ile Ca c) Ca ile F d) Ne ile F

  5. 2CXHY + zO2  8CO2 + 10 H2O denklemi denkleştirilmiş olduğuna göre x, y ve z sayıları kaçtır?

  X y z
  a) 3 13 10
  b) 2 5 7
  c) 4 10 13
  d) 4 5 10

  6. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?
  a) elmanın kararması b) suyun donması c) demirin paslanması d) sütün ekşimesi

  7. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınçtır. Küçük bir kuvvetin etkisiyle büyük basınçlar elde edilebilir. Bu durum pek çok alanda işimizi kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisinde bu durum söz konusu değildir?
  a) İğne ile dikiş dikme c) bıçak ile ekmek kesme
  b) Geniş tekerlekli iş makineleri ile arazi gezme d) çekiç ile çivi çakma

  8. Bir geminin su yüzeyinde kalabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
  a) Kaldırma kuvveti c) yerçekimi kuvveti
  b) itme kuvveti d) çekme kuvveti

  9. Bir hücrenin b**ünerek yeni hücreler oluşturabilmesi için öncelikle gerçekleştirmesi gereken olay hangisidir?
  a) DNA nın kendini eşlemesi c) DNA dan RNA sentezlenmesi
  b) Kardeş kromatidlerin ayrılması d) Homolog kromozomların ayrılması

  10. Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında bazı fiziksel farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
  a) Martının ayaklarındaki perdenin leyleğinkinden geniş olması
  b) Kutup ayısının daha çok deniz ürünleri ile beslenmesi
  c) Balinalarda ön üyelerin yerini yüzgeçlerin alması
  d) Sıcak b**ge tilkilerinin, soğuk b**ge tilkilerinden daha büyük kulaklı olması.
 3. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  ADI-SOYADI: SINIFI: 8/A NO:
  2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİKMEN İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8. SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI ( Sınav süresi 40 dk olup 1. soru 20 puan, 2. 3. ve 4. sorular 10’ar puan diğer soruların her biri ise 5’er puandır. Başarılar.)
  1.Cümle doğru ise D, yanlış ise Y harfini işaretleyiniz.
  Periyodik cetvel elementlerin atom numaralarına göre düzenlenmiştir. D Y
  Metaller kendi aralarında bileşik yapamazlar. D Y
  Mitoz b**ünme üreme hücrelerinde görülür. D Y
  Mayoz sonucu iki hücre oluşur. D Y
  Sıvılar basıncı her yöne aynı büyüklükte iletmez. D Y
  Genetik, kalıtım bilimidir. D Y
  pH değeri 10 olan çözelti baziktir. D Y
  Mg+2 ve Ca+2 iyonlarını içeren su, sert sudur. D Y
  Tüm titreşim hareketi ses çıkarır. D Y
  Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin hızı da artar. D Y
  2. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. -- Asidin pH değeri ……………………. arasındadır. -- Bazın pH değeri …………………….. arasındadır. -- Asit yağmuruna sebep olan gazlar ………………………dır. -- Sulu çözeltilerine ……………. iyonu veren bileşikler asittir. -- Sulu çözeltilerine ……………. İyonu veren bileşikler bazdır.
  3. Aşağıda verilen formüllerin adlarını karşısına yazınız.
  H2SO4…………………..…… HNO3…………………………. NaOH…………………. Ca(OH)2…………….. NaCl…………...
  4. Kimyasal tepkimeleri uygun katsayılarla denkleştiriniz. -- KNO3 KNO2 + O2 -- Fe + Cl2 FeCl3 -- H2O H2 + O2 -- C2H2 + O2 CO2 + O2 -- Br2 + KI I2 + KBr
  5. I. Tuz: NaCl, CaBr2
  II. Asit: HCl, HNO3
  III. Baz: NH3, KOH Yukarıda tuz, asit ve baz için verilen örneklerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III
  6. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  I. Tuzlar katı halde elektriği iletmez. II. Nötrleşme tepkimeleri sonucunda ısı açığa çıkar. III. Tuzların pH değeri 7 dir.
  A) I, II ve III B) I ve III C) Yalnız I D) Yalnız III
  7. Titreşen ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısı aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
  A) Genlik B) Tepe noktası C) Frekans D) Çukur noktası
  8. Atom numarası 19 olan K elementinin periyodik tablodaki yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) 5. Periyot, 1A grubu B) 4. Periyot, 1A grubu C) 2. Periyot, 3A grubu D) 3. Periyot, 1A grubu 9. Ca(OH)2 bileşiğinde kaç atom vardır?
  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
  Bileşik Bağ türü
  AB İyonik
  BC Kovalent
  DC İyonik
  10.
  Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) B – ametal B) D – metal C) A – ametal D) C – ametal
  11. K+ ve CO32- iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) KCO B) K2CO3 C) KCO3 D) K2CO 12.
  Cebrail Asitler turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.
  Aynur Bazların pH değeri 7’den büyüktür.
  Ferhat Asitler ve bazlar nötrleşme tepkimesi verirler.
  Seycan KOH, NaOH, Ca(OH)2 asittir.
  Asit ve bazlar hakkında bilgi veren öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
  A)Seycan B)Ferhat C)Aynur D)Cebrail
  13.


  Yukarıda ses ile ilgili verilen şekilde 1, 2 ve numaralı yerlere sırasıyla hangi ifadeler yazılmalıdır? A)Dalga tepesi,Genlik,Dalga çukuru B)Genlik,Dalga tepesi,Dalga çukuru C)Dalga tepesi,Dalga çukuru,Genlik D)Genlik,Dalga çukuru,Dalga tepesi
  14. Sert suyu yumuşatmak için aşağıdaki iyonlardan hangisi kullanılır? A) Mg+2 B) Na+2 C) Ca+2 D) H+

  BAŞARILAR
  Erbil AK Fen ve Teknoloji Öğretmeni
 4. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(22 P)
  - (……)
  - (……)
  - (……)
  -
  - Ses şiddeti birimi ……..
  -Ses,en yavaş ………..ortamlarda iletilir.
  -Işık sesten daha ……yayılır.
  -Bir ses dalgasının tepe ve çukur noktaları arasındaki uzaklığın yarısına ………..denir.
  -Sert sularda bulunan iyonlar….,..ve …..dir.

  2) Isı aktarım yönlerini okla göster.(4 P)
  80C° 55 C° 7 C°
  20 C°
  3)Aşağıda ses dalgası ve bu sesleri oluşturan araçlar verilmiştir.Eşleştirme yapınız.(6 P)

  Otomobil
  Uçak  Uzay Aracı


  4)Aşağıda pH metre verilmiştir.Ok gösterilen yerlere örnek yazınız.(8 P)
  0 7 14


  5)Aşağıda boş bırakılan yere uygun ifadeyi yazınız.(6 P)
  Özel Adı: Formülü:
  Sud Kostik …………
  Kezzap …………
  …………..

  6)Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan gazlardan asit yağmuruna neden olanlarını ve atmosferdeki asit oluşum tepkimelerini yazınız.(10 P)
  ………….+ →……………

  ………….+ →……………

  ………….+ →……………
  7)Kışın sebzelerin yanına neden su dolu kaplar bırakılır?
  (5 P)  8) Aşağıda bir maddenin sıcaklık-zaman tablosu verilmiştir.Bu tabloya ait grafiği çiziniz.(10 P)
  Zaman(dk) 0 10 20 30 40 50
  Sıcaklık(Cº) 40 50 50 50 60 70


  9) Aşağıda pH ları verilen maddelerin isimlerini yazınız.(asit,baz,nötr) (6 P)
  pH=3 →……
  pH=7 →……
  pH=9 →……

  10) 20 gram Alüminyumun erime ısısı 321,02 j/g ise alüminyumun donma ısısı ne olur?(4 P)  11)Sert suların olumsuz etkilerinden 3 tane yazınız.(9 P)


  12)Deney tüpünde asit ve bazın tepkimesinden oluşan tuz verilmiştir.Tuzun oluştuğu asit ve bazın formülünü yazınız.(10 P)
  ………… ………….

  Başarılar
  Kerim AKGÜL
  Göktepe Yibo
  Fen ve Teknoloji Öğretmeni
 5. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  AD-SOYAD:
  NO:

  AYDINLAR İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8.SINIF 2. YARIYIL 1. YAZILI SORULARIDIR.

  • BOŞLUKLARI AŞAĞIDAKİ KELİMELERLE UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUN. 30 puan

  Timin, kimyasal, ekşi, yanma, alkali, iyonik, mavi, yüzer, guanin, genlik, hemofili, artar, frekans, dört, tuz

  1. Bazlar turnusol kağıdının rengini …………………………..… renge çevirir.
  2. Asit ve bazların tepkimesi sonucu ……………………………. ve su oluşur.
  3. Metal-ametal atomları arasında ………………………. bağ oluşur.
  4. Aynı cins ametal atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu bağa ……………………………. bağ denir.
  5. 1A grubunun özel adı ……………………………….. metalleridir.
  6. Demirin paslanması ……………………………. tepkimesidir.
  7. Bir çözeltinin pH değeri 1’e yaklaştıkça çözeltinin asitliği ………………………….
  8. Asitlerin tatları ………………………………………….dir.
  9. Bir cismin yoğunluğu sıvıdan küçükse cisim sıvıda ………………………………….
  10. DNA’ da bulunan organik bazlar adenin, timin,…………………………………………… ve sitozindir.
  11. ……………………………………………………….. kanama durumunda kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır.
  12. Mayoz b**ünme sonucu …………. Yeni hücre oluşur.
  13. DNA da Adenin ……………………………………. ile eş yapar.
  14.Bir saniyedeki titreşim sayısına …………………….denir.
  15. Bir dalga tepesi ile çukur arasındaki uzaklığın yarısına………………………denir.


  1
  2
  3
  4
  5
  • AŞAĞIDAKİ İFADELERİ KARŞILARINDAKİ KELİMELERLE EŞLEŞTİRİN. 10 puan

  1. Kendi aralarında ve başka elementlerle bileşik oluşturmazlar. A) metaller
  2. Periyodik sistemde 7. Grupta buluna elementlerin özel adıdır. B) halojenler
  3. Periyodik sistemde yukarıdan aşağıya olan dikey sütunlara C) ametaller
  Verilen addır. D) grup
  4. Elektriği ve ısıyı iyi ileten, parlak görünümlü periyodik sistemin E) soygazlar
  Sol tarafında yer alan elementlerdir.
  5. Elektron alarak(-) yüklü iyon alma eğiliminde olan elementlerdir.

  • PARANTEZ İÇİNE DOĞRU CÜMLELER İÇİN (D), YANLIŞ CÜMLELER İÇİN (Y) YAZIN. 20 puan

  1. …….. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin proton sayıları artar.
  2. …….. Ametaller ısı ve elektriği iyi iletirler.
  3. …….. Bazlar ele kayganlık hissi verir.
  4. …….. Asit yağmurlarına maruz kalan tarihi eserler tahribata uğrar.
  5. …….. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  6. …….. Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girmesine yanma denir.
  7. …….. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur.
  8. …….. ses bir enerjiye sahiptir.
  9. …….. Kuvvet birimi pascal’dır.
  10. …….. insan kulağı dünyadaki tüm sesleri işitebilir.
  11. …….. Yaraların onarılması ve büyümemiz için hücrelerimiz mayoz b**ünme geçirir.
  12. …….. Kalın sese tiz denir.
  13. …….. DNA ‘ da riboz şekeri bulunur.
  14. …….. Mitoz b**ünme kalıtsal çeşitliliğe yol açar.
  15. …….. İnsanlarda çocuğun cinsiyetini baba tayin eder.
  16. …….. Eşeyli üreyen canlıların üreme hızı, eşeysiz üreyen canlılara göre yüksektir.
  17. …….. Göz rengi kalıtsal bir özelliktir.
  18. …….. Akraba evliliklerinin çok fazla olduğu ailelerde genetik hastalıklar görülmez.
  19. …….. Y kromozomu dişilerde bulunur.
  20. …….. Down sendromu kalıtsal bir hastalıktır.

  • DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN. 40 puan

  1-Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirmez?
  a)H2SO4 b) HCI C) HNO3 d) NaOH

  2-pH değeri 8-14 arası olan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  a)Limon suyu b) sirke c) amonyak d) elma suyu

  3-Al2(SO4)3 bileşiğinde kaç tane oksijen atomu bulunmaktadır?
  a)3 b) 4 c)7 d) 12

  4- Titreşen bir telin frekansı telin hangi özelliğine bağlıdır?
  I. Boyuna II. Cinsine III. Gerginliğine

  A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  5- aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın sesten daha hızlı yayılmasının bir sonucudur?
  A) Gök gürültüsünün şimşek çakmasından daha sonra duyulması
  B) Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra geri dönmesi
  C) Güneşten yayılan ışık ışınlarının Dünya’ya ulaşması
  D) Havasız ortamdan sesin geçmediği halde ışığın geçmesi

  6- Ses ile ilgili;
  I. Boşlukta yayılır.
  II. Sesin hızı ortam sıcaklığına bağlıdır.
  III. Müzik aletlerinin ayırt edilmesi sesin tınısıyla ilgilidir.
  yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

  7-Sağlıklı bir insan aşağıdaki frekans aralıklarından hangisindeki sesleri duyabilir?

  A) 20 — 20000 Hz B)70— 1000Hz
  C)10— 200Hz D) 2000 — 200000 Hz

  8-Bir geminin su yüzeyinde kalabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
  a)Kaldırma kuvveti c) yerçekimi kuvveti
  b)itme kuvveti d) çekme kuvveti

  9- Ses……………………….
  Şule ses ile ilgili bilgi vermektedir.Sizce aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış bilgi vermiş olur?
  A) titreşimdir.
  B) Enerjidir.
  C) Soğukta daha iyi yayılır
  D) Dalgalar halinde yayılır.

  10-Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında bazı fiziksel farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

  a)Martının ayaklarındaki perdenin leyleğinkinden geniş olması
  b)Kutup ayısının daha çok deniz ürünleri ile beslenmesi
  c)Balinalarda ön üyelerin yerini yüzgeçlerin alması
  d)Sıcak b**ge tilkilerinin, soğuk b**ge tilkilerinden daha büyük kulaklı olması.


  Sınav süresi 40 dakikadır. İbrahim Halil Gülgül
  BAŞARILAR DİLERİM… Fen ve Teknoloji Öğretmeni
 6. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  ADI SOYADI: SINIF/NO:
  IŞIKLAR İ.Ö.O FEN VE TEKNOLOJİ 8.SINIF II. DÖNEM
  I. YAZILI SINAV SORULARI
  Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
  (Her soru 4 puandır)
  1.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?
  A) Acı tatta olma
  B) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya değiştirme
  C) Elektrik akımını iletme
  D) Ele kayganlık hissi vermesi

  . 3.Atom numarası 13 olan elementin elektron dağılımı
  hangisinde doğru verilmiştir?

  A. B.
  2e- 8e- 1e- 2e- 6e-  C. D.
  2e- 8e- 3e- 8e- 5e-  3. 13Al ve 8O atomlarının arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A.) Al3O2 B.) Al2O3
  C.) AlO D.) Al2O


  4. X+1 iyonu ile Y-2 iyonları arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) XY B) X2Y
  C) XY2 D) X2Y2
  5.
  Madde A B C D
  pH 2 8 10 3  pH değeri verilen yandaki maddelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) A çözeltisinin tadı ekşidir
  B) B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir
  C) C maddesi asidik özellik gösterir
  D) D’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez

  6. I. Süt:pH=6.5
  II. Kabartma tozu:pH=8
  III. Kahve:pH=5
  Yukarıda verilen besinlerden hangileri baz özelliği gösterir?
  A) Kabartma tozu B) Süt, kabartma tozu
  C) Kahve,süt D) Kahve

  7. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal bir özellik değildir?
  A) Saç rengi B) Dil yuvarlama
  C) Saç uzunluğu D) Yapışık kulak memesi

  8. Atom numarası 11 olan Na elementinin son yörüngesinde kaç elektron vardır?
  A) 1 B) 3 C) 5 D) 7
  9.
  ALİ
  Esra
  :

  Can

  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği doğrudur.(5 puan)
  A) Ali B)Esra
  C) Ali ve can D) Ali ve Esra
  10.
  I. Demir çivinin paslanması
  II. Karbon ve hidrojenden metan gazı eldesi
  III. Doğalgazın yanması
  Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal
  değişim örnekleridir?
  A) Yalnız II. B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  11.
  MgO + X H3PO4 Mg 3(PO4)2 +Y H2O
  Tepkime denklemi en küçük tam sayılarla
  denkleştirildiğinde X ve Y’nin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılır?
  A ) 3-4 B ) 3-2 C ) 1-3 D ) 2-3
  13.
  Hücre A T G C
  X II 200 100 100
  Y 300 I 140 III

  X ve Y hücrelerinin DNA lardaki kimyasal analiz sonucu yapılarındaki Adenin , Guanin, Sitozin veTimin sayıları tabloda gösterilmiştir. Tablodaki I,II,III numaralı yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
  I II III
  A) 300 300 140
  B) 200 180 200
  C) 200 140 300
  D) 300 200 140

  14. Temizlik işlerinde sert suların kullanılması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  A) sert sularda bulunan tuzlar çamaşır makinası gibi araçların borularını tıkayarak zamanla çalışmalarını etkilemesi
  B) yerleri silerken sert su kullandığımızda sabunların çok daha köpürmesi
  C) banyoda ve lavabolarımız yüzeylerinde gördüğümüz kalıntılar oluşması
  D) sert sularla yıkana çamaşırların daha kısa sürede yıpranması ve renk değiştirmesi

  15.İyon değiştirici reçineden geçirilen su için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Suya sertlik veren iyonların sayısı artırılmıştır.
  B) Sudaki negatif yüklü iyonlar yer değiştirmiştir.
  C) Mg 2+ ve Ca 2+ iyonları reçinede tutulmuştur.
  D) Suyun dezenfeksiyonu sağlanmıştır.

  Aşağıdaki yargılardan doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız.(10p)

  1. (….) asitler sulu çözeltilerinde suya H+ verirler

  2. (….)Sulu çözeltilerin OH iyonu verebilen maddeler bazlardır.

  3. (….)pH değeri 5.5 olan bir madde bazik bir madde,

  4. (….)Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.Çünkü camla tepkimeye girerler ve H gazı açığa çıkarırlar.

  5. (….)Ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşan bağa ‘’kovalent bağ’’ denir.

  Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(15p)

  ( Asit, baz, girenler, ürünler, dezenfektan, dezenfeksiyon, yanma, çökelme, tuz)

  1. Sulu çözeltilerinde suya OH- iyonu veren maddelere …………………. denir.

  2. Suların zararlı maddelerden arındırılmasına…………………………denir.

  3. Yapısında tek cins otum bulunduran saf maddelere ………………….. denir.

  4. Bir kimyasal tepkimede, tepkimeye girenlere…………….…, oluşan yeni maddelere ………………..…denir

  5. Bir element ya da bileşik oksijen gazı ile tepkimeye giriyorsa bu tür tekmelere ………………….tepkimeleri denir


  Aşağıda verilen iyonları kullanarak bileşik oluşturunuz. (15p)


  H+
  Na+
  Ca 2+
  Cl-

  (NO3)-

  (CO3)2-

  (PO4)3-


  BAŞARILAR
 7. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  Ad ve Soyad:............................

  Sınıf:.....No:....... 2007/2008 ÖĞRETİM YILI İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU 8B-8G SINIFI
  II.DÖNEM I.FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINAVIDIR

  A. Bu b**ümde yer alan ifadeleri doğru veya yanlış olarak belirtiniz.(20p)
  …..1. Ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşan bağa ‘’kovalent bağ’’ denir.
  …..2. Elektron alışverişi sırasında elektron verenler + yük, elektron alanlar ise – yük kazanırlar.
  …..3. Çevreye ısı veren reaksiyonlara endotermik , çevreden ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlara ise
  ekzotermik reaksiyonlar denir.
  …..4. Sulu çözeltilerine ( OH ) iyonu verebilen maddeler bazlardır.
  …..5. pH değeri 5.5 olan bir madde bazik bir madde,
  pH değeri 8.5 olan madde asidik bir maddedir
  …..6. Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.Çünkü camla tepkimeye girerler ve H gazı açığa çıkarırlar.
  …..7. İki hidrojen atomunun birleşmesinden (H ) molekülü oluşur ve aralarındaki bağ apolar kovalent bağdır.
  …..8. Nitrik asit tuz ruhu olarak bilinir ve formülü HNO3 tür.
  …..9. Fazla miktarda fosfor ve klor iyonu içeren sular ‘’sert su’’olarak adlandırılır.
  …..10. Ses maddelerin titreşmesiyle meydana gelir.
  …..11. Bir ses dalgasında tepe ve çukur noktalar arasındaki mesafenin iki katına ‘’genlik’’ denir.
  …..12. Ses şiddeti ses dalgasının frekansına bağlıdır.
  …..13. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç yoktur.
  …..14. Ses düzeyi birimi desibeldir.
  …..15. Ses bir enerjidir ve başka bir enerjiye dönüşebilir.
  …..16. Termometrenin 15°C yi gösterdiği bir sıvı için, bu değer kapta bulunan taneciklerin ortalama hareket
  enerjilerinin **çüsüdür
  …..17. Maddeyi oluşturan taneciklerden bir tanesinin hareket enerjisini bildiğimizde o maddenin sıcaklığını tespit
  edebiliriz.
  …..18. Bir maddenin farklı kütlelerinden, kütlesi büyük olanın özısısı daha büyüktür.
  …..19. Aynı ortamda bulunan maddelerin sıcaklıklarını farklı hissetmemizin nedenlerinden biri öz ısılarındaki farklılıktır.
  …..20. Isı kalorimetre kabıyla **çülür,birimi de °C ile gösterilir.


  B. Aşağıda verilen iyonları kullanarak bileşik oluşturunuz. (16p)

  H+1
  Na+1
  Ca +2
  Al+3
  Cl-1

  (NO3)-1

  (CO3)-2

  (PO4)-3

  C.

  C. Aşağıdaki soruları grafiğe göre yanıtlayınız
  a-Gazın geçirdiği hal değişimi nedir?
  ............................................................................. (2p )
  b-Gazın hal değiştirdiği sıcaklık kaç oC dir? (..........) (2p)
  c-Gazın hal değiştirmesi kaç dakikadır? (...........) (2p)
  d-Gaz 8. dakikada hangi haldedir? (..........) (2p)

  D. Aşağıda bulunan 3 dalga grafiğine göre;
  a) Grafiklerdeki periyotları büyükten küçüğe sıralayınız (2p)

  b) Grafiklerdeki genlikleri büyükten küçüğe sıralayınız (2p)

  c) Hangisinin yaydığı ses uzaktan daha kolay duyulur? (1p)

  I. II.
  III.

  E. Bu b**ümde çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır.
  Her soru 3 puandır.
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.


  6. A) b süblimleşmedir
  B) a’ nın oluşması için madde ısı verir.
  C) d yoğunlaşmadır .D) Madde ısı alarak c olayını gerçekleştirir.
  7. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?
  A) Acı tatta olma
  B) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya değiştirme
  C) Elektrik akımını iletme
  D) Ele kayganlık hissi vermesi

  8. 4,6 gr Na ile 3,6 gr H2O'nun tamamı reaksiyona giriyor. 8 gr NaOH ve bir miktar H2 elde ediliyor.Açığa çıkan H2 kaç gr'dır?
  A) 2 B) 3,4 C) 0,3 D) 0,2

  9.Aşağıdakilerden atom çiftlerinden hangisi arasında iyonik bağ oluşur?
  A) H1 – H 1 B) C6 – O8
  C) K19 – F9 D) N 7 – H1

  10.
  Buna göre maddelerin ilk sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıldır?
  A) K>L>M B) L>K>M
  C) M>L=K D) M>K>L

  11.


  12.


  13.

  14.
  15.
  16.

  17.


  BAŞARILAR….

  Bülent DİLEKOĞLU
 8. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  ÖZKAN AĞIŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2008 – 2009 EĞİTİMĞ ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

  ADI-SOYADI:…………..


  Aşağıda yerlerini kaybeden kelimeleri doğru adreslere götürelim….(10 puan)

  1.Aynı ya da farklı bir atomların kuvvetli etkileşmelerle bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetler……………..olarak adlandırılır.

  2.Elementlerin yatay ve düşey olarak yerleşmiş olduğu tabloya………………denir.

  3.Helyum ,Neon ,argon, kripton birer ……….. gaz örneğidir.

  4. Aynı grupta bulunan elementlerin ……………………özellikleri benzerlik gösterir.

  5.Metaller elektron ………… yatkın atomlardır.

  6……………..elektron vermeye yatkın elementlerdir.

  7.Suda çözündüğüne ……………….iyonu oluşturan madde asidik özellik gösterir.

  8.Suda çözündüğünde …………….iyonu oluşturan maddeler bazik özellik gösterir.

  9.Bir saniyedeki salınım sayısına …………..denir.

  10. Bir dalga tepesi ile çukur arasındaki uzaklığın yarısına…………denir.


  Aşağıda verilen soruları verilen boşluklara cevaplayalım……..


  1. C5H12 + O2 ---------- CO2 + H2O

  Yukarıda verilen denklemi en küçük tamsayılarla denkleştirelim.


  2. Tabloda iyonların adlarını ya da formüllerini dolduralım…..(7 puan)
  sülfat
  OH-
  hidroksit
  fosfat

  İyonun adı İyonun formülü
  nitrat
  CO32-
  amonyum  3. Laboratuarda çalışan Ferhan arkadaşımız şişelerin üzerinde yazan asit ve baz yazılarını yanlışlıkla silmiştir. Fakat üzerinde yazan PH numaralarına bakarak tekrar yazacaktır. Şimdi hepimiz yardımcı olalım ve boşluklara şişelerin asit ya da baz olduğunu yazalım.  ……… ……… …….. ………. ……….

  Salice arkadaşımız üç adet ses kaynağından elde edilen seslerin frekans ve şiddet değerleri verilen ifadeler için çeşitli fikirler öne sürmüştür. Sizce hangi fikirleri sizin için de doğru. Yuvarlak içine alalım…
  Frekans(Hz) Şiddet(dB)
  A sesi 216 30
  B sesi 362 60
  C sesi 298 70
  4.


  Şimdi de çoktan seçmeli sorulara geçelim ve doğru şıkkı işaretleyelim.


  1. Benim adım Klor elektron dağılımım 2)8)7) şeklindedir. Bende kararlı yapıda olmak istiyorum. Sizce aşağıda atom numaraları verilen hangi element ile kovalent bağ yapabilirim ?

  A ) 2He B) 3Li C) 9F D)4Be
  Uğur
  2. Şafak  Sema Sizce hangi arkadaşlarımız doğru bilgi vermiştir.
  A) Şafak ve Sema B) Uğur ve Sema C)Şafak ve Uğur D) Sema, Şafak ve Uğur


  3.
  X maddesi Tadı ekşidir ve sulu çözeltisinde H+ verir
  Y maddesi Kırmızı turnusolu maviye çevirir.
  Z maddesi Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
  Ünlü bir kimyager olan Alev laboratuarda deney yapacaktır ve asit aramaktadır. Tabloda bazı maddelerin özellikleri verilmiştir. Buna göre Alev hangi madde ya da maddeleri kullanırsa kesin sonuç alır?


  A) Yalnız X B) X ve Y C) Y ve Z D) X, Y ve Z
  4.
  Sülfürik asit
  A Nitrik asit
  B
  Hidroklorik asit
  C Sodyum hidroksit.
  D
  Kimyasal ürünler satan dükkana giren Samet kezzap, tuz ruhu ve zaçyağı istemiştir. Sizce tezgahtar Samet’e hangi raflardan ürün verir?


  A) B , C ve D B) A , C ve D C ) A ,B ve C D) A ,B ve D  5. Onur ve Seray magnezyum , argon ve sodyuma ait bazı bilgileri konuşmaktadır.

  Mg: Atom numarası 12’dir.
  Ar : Son katmanında 8 elektron vardır.
  Na: Nötr halde 11 elektronu vardır.

  Buna göre Onur ve Seray aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşamaz.

  A) Mg elementi 2 elektron vererek kararlı hale geçer.
  B) Argon elementi kararlı bir elementtir.
  C) Mg elementi metaldir.
  D) Na ve Mg elementleri arasında kovalent bağlı bileşik oluşur.


  6.Ses……………………….

  Şule ses ile ilgili bilgi vermektedir.Sizce aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış bilgi vermiş olur?


  A) titreşimdir.
  B) Enerjidir.
  C) Soğukta daha iyi yayılır
  D) Dalgalar halinde yayılır.

  7. aşağıda verilen grafiklerden hangisinde frekansı yüksek ve düşük genlikte ses elde ederiz.


  A) B) C)


  D)


  8.


  Mustafa gitarına tel takacaktır ve konsere çıkacaktır. Yukarıdan aşağı doğru a ,b ,c ve d telleri sıralanmıştır.Gitardan en ince sesi elde etmek için hangi teli kullanmalıdır.

  A) a B) b C) c D ) d  A B C D
  9.

  Şişe müziği yapmaya karar verdik farklı miktarlarda aynı sıvıyı şişelere doldurduk. Sırasıyla A ,B, C ve D şişelerine sırayla vurduğumuzda en kalın sesi X ve üflediğimizde en ince sesi W şişelerinden elde ettik.X ve W yerine hangi harfler gelmelidir?


  X W

  A) B D
  B) A D
  C) D D
  D) A A


  10. Eve erken gelen Arı Maya annesine kahve yapmak ister. Ocakta özdeş ısıtıcılar da ısınmakta olan içinde farklı miktarlarda su olan 3 adet cezve vardır. Arı maya kahveyi annesine bir an önce götürmek ister.

  A B C


  Not: cezveler ocağa aynı anda konulmuştur ve başlangıç sıcaklıkları aynıdır.

  a)Siz Arı Maya’nın yerinde olsanız hangi cezveyi alırdınız ve neden?
  b)Hangi kaptaki suyun enerjisi daha fazladır?

  FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
  SEDA İHTİYAR
  BAŞARILAR DİLERİM…..:)
 9. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  2008 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SES ÜNİTESİ YAZILI SORULARIDIR.
  ADI SOYADI:………………………SINIFI:……………………………NO:………………
  A grubu

  1-Ses kaynağı nedir?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2-Ses nasıl meydana gelir?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3-Ses; …………., …………….., …………… ortamlarda yayılırken, ……………. yayılmaz.

  4-Şimşek ve gök gürültüsü aynı anda bulutta meydana gelmesine rağmen, sesin daha sora duyulması nasıl açıklarsınız?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5-Yankı nedir?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  6- Bir öğrenci dağa karşı bağırdıktan 12 saniye sonra sesinin yankısını duymuştur. Öğrenci ile dağ arası kaç km’dir? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  7- Bağlamada titreşerek ses meydana getiren………flütte ise ……………….. dır.

  8- Frekans nedir?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  9- Titreşen bakır bir telin verdiği sesin kalın olabilmesi için telin boyu, gerginliği ve kesiti nasıl olmalıdır?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  10- Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisinde titreşen farklı bir maddedir?
  A) Gitar B) Flüt C) Mandolin D) Bağlama

  11) Sesin havadaki hızı hangi sıcaklıkta daha fazladır?
  A) 0ºC B12ºC C)20ºC D) 25ºC

  12) Titreşen bir telin hangi özelliğinin artması frekansını arttırır?
  A) Genlik B) Gerginlik C) Kesit D) Boy

  13) Bir telin, denge konumundan az veya çok ayrılarak titreştirilmesi sonucu sesin hangi özelliğini değiştirmiş oluruz?
  A) Şiddetini B)Tınını C)Yüksekliğini D)Frekansını

  14) Aşağıdaki bakır tellerden hangisinin sesi en kalındır?
  A)Kısa-kalın-gergin B)Uzun-ince-gergin
  C)Uzun-kalın-gevşek D)Kısa-ince-gevşek

  15) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)İnsan kulağı frekansı 20-20000Hz olan sesleri duyabilir.
  B)Sesin şiddet birimi dB’dir.
  C)Ses yalıtımında Lastik,yün ve pamuk gibi maddeler kullanılır.
  D)Ses kaydedilemez.

  16) I-Telin boyu
  II-Telin gerginliği
  III-Telin cinsi
  IV-Telin kesiti
  V-Telin rengini
  Yukarıdakilerden hangilerinin değişmesi ile bir telin frekansı değişir?
  A)I,IV B)I,II,III ve IV
  C)II,IV ve V D)II,III ve V

  17) G**ün su yüzeyinde tabanına dik olarak gönderilen sesin yankısı 2 saniye sonra ses kaynağına geri geldiğine göre g**ün derinliği kaç metredir?(Sesi sudaki hızı 1500m/sn) (DPY-1993)
  A)750 B)3000 C)1500 D)6000

  18) Eşit hacimli deney tüpleri, farklı miktarlarda su ile doldurularak aynı şiddetle üflendiğinde hangisinden çıkan ses daha incedir?(AL-1991)
  A) B) C) D)

  8 cm³ 6 cm³ 4 cm³ 2 cm³

  19) Ses kaynağından çıkan sesin bir engele çarptıktan sonra kaynağın bulunduğu yerden duyulmasına ne denir?(KLJ-1996)
  A)İletim B)Yayılma C)Yankı D)Titreşim

  20- Aşağıda grafiği verilen ses dalgalarından hangisinin frekansı en büyüktür?

  A) B)

  C) D)


  BAŞARILAR DİLERİM 
  KEZİBAN ER
 10. sevim_gömez_

  sevim_gömez_ Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  56
  Ödül Puanları:
  0
  bu sorular çok önemli.

Sayfayı Paylaş