2. Dönem 1. YAZILI SORULARI

Konu 'Felsefe Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde okyanasuya tarafından paylaşıldı.

 1. okyanasuya

  okyanasuya Üye

  Katılım:
  25 Aralık 2011
  Mesajlar:
  347
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0

  2. Dönem 1. YAZILI SORULARI varmı?:)
 2. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  S-1)Varlığın var olup olmadığı problemi hangi yaklaşımları ortaya çıkarmıştır?

  S-2)Realizme göre varlık nedir?

  S-3)Varlığı oluş olarak ele alan yaklaşımın savunucuları kimlerdir?

  S-4)Platona göre varlık kaç kategoriye ayrılır?

  S-5)Farabiye göre gerçek varlık nedir?

  S-6)Varlığı madde olarak ele alan yaklaşımın savunucuları kimlerdir?

  S-7)Karl Marks a göre diyalektik hangi süreçlerden geçer?

  S-8)Descartes varlığı nasıl ele alır?

  S-9)Ahlak felsefesinin temel kavramları nelerdir?

  S-10)Vicdan nedır? Açıklayınız?
 3. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  S-1)Etik ne anlama gelir?

  S-2)Ahlak felsefesinin temel kavramları nelerdir?

  S-3)erdem ve vicdan kavramlarını açıklayınız.

  S-4)Kant’a göre ahlak yasası hangi ilkeye dayanır?

  S-5)Sokrates’egöre ahlaki eylemin amacı nedir?

  S-6)Mevlanaya göre evrenin varlık nedeni nedir?

  S-7)Hacı Bektaş Veli’ye göre ahlaklı insanda ne gibi özellikler bulunmalıdır?

  S-8)Aristo’ya göre siyaset(politika)nedir?

  S-9)Birey ve devlet nedir?

  S-10)İdeal devlet düzenini belirleyen ölçütler nelerdir?
 4. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  1. “Felsefe ile toplumun karşılıklı etkileşiminin dayandığı ilkeyi bulmak için, felsefenin toplumsal işlevlerini, toplumda oynadığı rolü gözden geçirmek, felsefi bilinçle toplumsal gerçekliğin kendine has biçimini belirlemek ve felsefi sorunların evriminin toplumların gelişme aşamasına bağlı olduğunu sergilemek gerekir.” Buna göre felsefenin hangi özelliğinden söz edilebilir ?

  A) Felsefe her zaman için toplumsal sorunların bir adım önünde yer almıştır.
  B) Felsefe yapabilmek için toplumsal bir bilgi birikimi şart değildir.
  C) Çoğu felsefi sorun, toplumsal sorunların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkar ve gelişir.
  D) Toplumsal sorunların çözümü için felsefe şarttır.
  E) Toplumsal sorunlar, felsefi sorunlarla karşılaştırıldığında ilk sırayı alır.

  2. K.Jaspers “Felsefi meselelerde herkes, kendini hüküm vermeye muktedir görür. Bilimlerde eğitim, öğretim ve metot, anlamanın şartı olarak kabul edildiği halde, felsefeye gelince, zaten işin içinde bulunulduğu, konuşmaya katılınabileceği iddiası yükselir. İnsan oluşumuz, kendi kaderimiz ve hayat tecrübemiz yeterli şart olarak kabul edilir” der. Paragrafta sözü edilen problem felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir ?

  A) Genel-geçer bilgi olmasıyla B) Sübjektif bir bilgi olmasıyla
  C) Birikimsel bir bilgi olmasıyla D) Bütünleştirici bir bilgi olmasıyla
  E) Bilimi konu edinmesiyle

  3. “Yığın hiçbir zaman filozof olamaz.” Çoğu düşünüre göre Platon’un bu sözü bugün de geçerlidir. Çoğu insan dünya görüşlerini dinsel veya herhangi bir gelenek yoluyla edinirler. Oysa felsefi bir dünya görüşünü amaçlayan kimse, kendi aklına dayanma cesaretini göstermelidir.” Paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek mümkün değildir?

  A) Herkesin filozof olmasını beklemek mümkün değildir.
  B) Felsefeyle uğraşmak isteyen kendi aklına güvenmek zorundadır.
  C) Filozof herkesten farklı bir dünya görüşüne sahip olabilir.
  D) Platon’un yargısı başkalarınca da kabul edilmektedir.
  E) Felsefe bir diğer yönüyle de duyulara dayanmak zorundadır.

  4. Etikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

  A) Etik, varlığın bilgisini elde etmeğe çalışan bir disiplindir.
  B) Etik, bilimin metodunun nasıl olması gerektiğini araştırır.
  C) Etik, insan eylemleriyle onları idare eden ilkeleri konu edinir.
  D) Etik, süjenin obje ile ilişkisini inceler.
  E) Etik insanların inanma fenomeniyle ilgilidir.

  5. Sokrates “dünyanın bütün öküzleri, atları ve hayvanları, ondan başka bir şey peşinde koşmadıkları için, hazzı birinci sıraya koymak isteseler de, buna imkan yok. Nasıl kahinler kuşlardan medet umarsa, insanların bir çoğu da hazlara inanmıştır. Hazların hayatımızda en iyi olduğu kanaatindedirler ve hayvanlardaki iştahların bir felsefe perisinin ilham ettiği sözlerden daha sağlam kefil olduğunu düşünürler” der. Paragrafa göre, Sokrates’in haz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştığı söylenemez ?

  A) Haz ahlakın kaynağı olamaz. B) Akıl, hazdan sonra gelmemelidir.
  C) Haz, ahlakın kaynağıdır. D) Haz, aldatıcı bir duygudur.
  E) Hazlara aldanmamak önemlidir

  6. “Sanat, bilim ve felsefe alanında genel kavramlar ortaya koymaz; sanat tek olan, bir eşi olmayan bir şeyi işler, onu bütün tekliği ile kavramağa çalışır; fakat böyle bir şeyi kavramak için herhangi genel bir kural ele vermez. Kavranılan şey, yanlışlık ve doğruluğa kayıtsızdır.” Paragrafa göre aşağıdaki sanatla ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

  A) Sanatın konusu tek tek nesnelerdir.
  B) Sanatı, bilim ve felsefeden ayıran şey doğruluk kaygısı taşımamasıdır.
  C) Sanat genel kurallardan yola çıkar ancak genel yargılar ortaya koymaz.
  D) Sanatın herhangi bir nesnesi için doğruluk ya da yanlışlıktan söz edilemez.
  E) Her bir sanat nesnesi, eşi olmayan bir nesnedir.

  Klasik sınav soruları
  7. Yapılan bir eylemin sorumluluğu ile özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi örnekle açıklayınız. (20 puan)

  8. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (25 puan)

  a) Kant’ın ödev ahlakının ilkesi “öyle hareket et ki, hareketlerinin ilkesi (yasası) aynı zamanda başka insanlar için de bir ilke (yasa) olsun” şeklindedir. Bu görüşü örnekle açıklayınız.

  b) Sokrates’in “hiç kimse bilerek kötülük yapmaz” sözünü kendinizce, gerekçelerle değerlendiriniz.


  9. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (25 puan)

  a) “Platon’a göre, sanat eserleri, idealardan (ebedi biçimlerden) iki kat daha uzaktır. Çünkü onlar, sadece ideaların kopyalarının kopyalarıdırlar; yani doğal nesneler, ideaların kusurlu kopyalarıdır ve sanat yapıtları doğal nesnelerin sadece ‘taklitleri’dir. “ görüşü ile sanatın yaratma olduğunu savunan görüş arasında nasıl bir fark vardır ? Örneklerle açıklayınız.

  b) Sizce güzellik var olan şeylerde midir , yoksa seyreden kişinin gözlerinde midir ? Gerekçelerle açıklayınız.
 5. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  1.Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?
  a) Bilmek hatırlamaktır

  b) Bilginin kaynağı duyumlardır
  c) Doğru bilgi mümkündür
  d) Bilginin kaynağı akıldır
  e) Doğuştan gelen bilgi vardır

  2.Felsefe ve din için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a) Öznelliğin ürünü bilgiler oldukları
  b) Aklın ürünü oldukları

  c) Eleştirel düşünceye açık oldukları
  d) Dogmatik oldukları
  e) İnsan hayatını anlamlandırma amacında oldukları

  3.Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?
  a) Madde, düşüncenin ürünüdür
  b) Asıl irade Tanrısal iradedir
  c) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır

  d) Madde, düşünce ile başlar, var olur
  e) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

  4.I. Varlık düşüncedir
  II. Varlık maddedir
  III. Varlık fenomendir
  Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur?
  a) Varlığın var olup olmadığı
  b) Varlığın bilinip bilinemeyeceği
  c) Bilginin varlığı açıklamaya yetip yetmediği
  d) Varlığın ne olduğu
  e) Mutlak varlığa ne ile ulaşılacağı
  5.Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz?
  a) İnsanı mutlu kılan, yanlış inanışları söküp atan tek yeti akıldır

  b) Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz
  c) Her türlü yargıdan kaçınmak gerekir
  d) Gerçekten güzel yada çirkin diyebileceğimiz bir şey yoktur
  e) Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez  6.Kant için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak anlayışına uygun değildir?

  a)Öğretmenin severek ders anlatma davranışında bulunma

  b)Eşini seven bir bayanın her doğum gününde ona hediye alması

  c)Manavın istenilen miktarda meyve tartıp müşteriye verilmesi

  d) Bir doktorun parası olmayan hastaları da tedavi etmesi

  e) Bir politikacının oy kaygısı ile depremzedelere yardım etmesi.  7.Sokrates “dünyanın bütün öküzleri, atları ve hayvanları, ondan başka bir şeyin peşinde koşmadıkları için, hazzı birinci sıraya koymak isteseler de, buna imkan yok. Nasıl kahinler kuşlardan medet umarsa, insanların bir çoğu da hazlara inanmıştır. Hazların hayatımızda en iyi olduğu kanaatindedirler ve hayvanlardaki iştahların bir felsefe perisinin ilham ettiği sözlerden daha sağlam kefil olduğunu düşünürler” der. Paragrafa göre, Sokrates’in haz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştığı söylenemez ?

  a)Haz ahlakın kaynağı olama

  b) Akıl, hazdan sonra gelmelidir

  c)Haz, ahlakın kaynağıdır.

  d) Haz, aldatıcı bir duygudur.

  e) Hazlara aldanmamak önemlidir  8.T. Hobbes ‘ a göre “insan insanın kurdudur.”Filozofun ahlak anlayışında kişisel çıkarlar ön plandadır.Mutlak iyi mutlak erdem tarzında kavramlardan söz edilmemelidir. Çünkü bu kavramlar uydurulmuştur. Parçadan yola çıkarak filozofun ahlak anlayışı hakkında aşağıdakilerden ulaşılamaz?

  a)Ahlaki eylemin amacı fayda sağlamaktır.

  b)Bireyin amacı kendisini korumaktır.

  c) d)Bireyi mutlu eden davranış esas olandır.

  d)İnsanın amacı varlığını devam ettirmektir.

  e) Toplumca benimsenen değerler iyidir.  9.Sartre , insanlar için tek bir ahlaki kural olduğunu ifade eder .”Kendi kendinizi seçin.” İnsan , kendini seçmekle sorumludur. Dolayısıyla her insan , sorumluluğunu kendisi yüklenir. İnsanlar kendi seçimleriyle , toplumsal ve bireysel değerlerini yaratırlar.Sartre, ahlak felsefesinin hangi kavramının önemini vurgulamaktadır?  a)Sorumluluk b)Erdem c)Vicdan d)Özgürlük e)Ödev  10.İnsan doğal bir varlıktır dünyada içine doğduğu ,toplum ve o , toplumun var ettiği kültür tarafından biçimlendirilir ve doğallığından uzaklaşır, insan bu biçimlenmeyi yaşarken çoğu zaman iradesinin dışındaki unsurlar tarafından zorlanır; yani iradesini ortaya koyamaz.

  Parça hangi kavrama örnek oluşturur?

  a)Sorumluluk b)Otodetermenizm

  c) Determenizm d)Ahlak yasası

  e) İndetermemizm

  11. Epikuros’a göre haz; olumlu bedensel hazlar değil, ruhun acı ve elemden kurtulmasını tanımlamaktadır. Örneğin aç ve susuz olmamak, korku ve ürküntü duymamak en önemli haz kaynaklarıdır. Böyle bir durumda olan insan en yüce Tanrı olan Zeus kadar mutlu olabilir.

  Buna göre Epikuros gerçek mutluluğu aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?  a) insanın gösterişsiz ve sade bir yaşam sürdürmesine.

  b) Bedensel hazların en yüksek derecede tatminine.

  c) önceden belirlenmiş kaderini benimsemeyip doğaya uygun yaşamasına.

  d) Tüm değer ve yargılardan şüphe etmesine

  e) Bencil duyguların tatmin edilmesine.  12.Aşağıdakilerden hangisinde ahlak felsefesinin temel kavramları bir arada verilmiştir?

  a)Etik-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

  b) Yüce-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

  c) Sorumluluk-vicdan-erdem-iyi-estetik

  d) Sorumluluk-vicdan-özgürlük-iyi-ahlak yasası

  e) Hedonizm-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

  13.Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I.Estetik kavramını ilk olarak Baumgarten kullanmıştır.

  II.Sanat , estetiği içine alan daha geniş bir kaplama sahiptir.

  III.Estetik sadece sanattaki güzeli ele alır.

  IV.Sanat insanın yapıp etmeleridir.

  a)I.II.IV. b)I.IV. c)I.II.III.IV. d)I.II. e)II.III.IV.  14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde evrensel ahlak yasasını öznel nitelikte bulanlar bir arada verilmiştir?

  a)Kant-Sartre-Proudhon

  b)Bergson-miil-Epikuros

  c)Bentham-Miil-Bergson

  d)Sokrates-Epikuros-Platon

  e)Proudhon-Nietzsche-Bakunin  15.”Sanat nedir?” sorusuna , her sanatçı eserleriyle cevap verir. Kimisi renklerin ve çizgilerin uyumuna işaret eder.Kimisi ise doğayı, tıpa tıp resmeder.Bizim bu cevapları yargılamamız, doğru cevabı seçmemiz olanaksızdır.Çünkü bizimde sanatın ne olduğuna ilişkin vereceğimiz cevaplar, şüphesiz birbirinden farklıdır.

  Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Sanat doğadaki varlığın taklit edilmesidir.

  b) Sanatı,herkes aynı şekilde yorumlayamaz ve anlatamaz.

  c)Sanat toplumun yansımasıdır.

  d) Sanat, hayal edilenin gerçeğe dönüştürülmesidir.

  e)Sanat insanı özgürlüğe kavuşturan etkinliktir.  16. Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girmez?

  a)Sanatsal yargılar göreli midir?

  b)Güzellik, öznede mi nesnede midir?

  c)Evrensel sanat var mıdır?

  d)Bilginin doğruluğu mümkün mü?

  e)Sanat , estetik yargıları yansıtır mı?

  17. Bir mimarın projesine dayanarak birbirinin benzeri aynı güzellikte yüzlerce konut yapılabilir. Ama bunlar sanat eseri değildir. Oysa Mimar Sinan’ın ünlü yapıtlarından biri olan “Süleymaniye Camii” bir sanat eseri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu yapıt herhangi bir yapıt olmaktan uzaktır.
  Buna göre, bir yapıtın sanat eseri olma koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mimarının ünlü olması

  b) Yapıtın eski çağlara ait olması
  c) İnsan yaratısı olması

  d) Manevi yönünün bulunması
  e) Kendi türünde özgünlük taşıması

  18.-her insan yaptığını çeker

  -İçindeki sese kulak ver

  -Doğru olanı yap

  Yukarıdaki söylemler sırasıyla ahlak felsefesinde hangi kavramlara karşılık gelir?

  a)Sorumluluk-vicdan-erdem

  b)Özgürlük-vicdan-ahlak yasası

  c)Sorumluluk-erdem-ahlaki davranış

  d)Özgürlük-vicdan-erdem

  e)Ahlaki karar-özgürlük-ahlak

  19.Zorlu bir ameliyat geçirme iyi bir şey değildir.Fakat bu ameliyatı geçirmek kişinin sağlığını düzeltecekse o iyi bir şeydir. Buna göre iyinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Ödeve uygun davranılması b)Erdemli davranılması

  c)Aşırı uçlardan kaçınma d) Yarar sağlaması

  e) Haz vermesi

  20.Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki nesne sanatın ve estetik kavramlarının sadece birisini içerir?

  a)Sümena Manastırı b)Süleymaniye Camii c)Peribacaları d)Sen piyer Kilisesi e)Ayasofya  CEVAP ANAHTARI

  1B-2E-3C-4D-5A-6E-7B-8E-9D-10C-11B-12D-13B-14C-15B-16D-17E-18A-19D-20C
 6. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  1. Küçük çocuklar bilimin konusuna giren sorular sorduğunda bir çok yetişkinin şaşırdığını görüyoruz.”Ay neden yuvarlak?” diye soruyor çocuk. Bir çukurun derinliği en fazla ne kadar olabilir? Dünya’ nın doğum günü ne zaman? Bir çok yetişkin bu tür soruları tedirgin yada alaycı bir tavırla yanıtlıyor veya yan çiziyor.” Ne sanıyordun? Ay kare mi olacaktı yani ? “ Kısa bir süre sonra, çocuk bu soruların yetişkinleri sıktığının farkına varıyor. Böyle birkaç deneyim daha yaşadıktan sonra da bilimden soğuyor.

  Parçada, çocukların bilimden soğuması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

  a-) Çocukların bilimsel konulardan çabuk sıkılmalarına

  b-) Yetişkinlerin çocuklarına az zaman ayırmalarına

  c-) Çocukların uygun soru sormayı bilmemelerine

  d-) Çocukların meraklı duygularının gerektiği gibi karşılanmamasına

  e-) Yetişkinlerin, çocukları bilimsel konulardan uzak tutmak istemelerine

  2.’’Gerçek insan zihninin yansımasıdır’’görüşü ile çelişen yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-) Düşünüyorum o halde varım

  b-) Maddeyi yaratan düşüncedir

  c-) Akla uygun olan gerçektir

  d-) Tüm bilgilerin kaynağı duyu ve algıdır

  e-) Düşünce dışında nesnel bir gerçeklikten söz edilemez.

  3. Faydacı ahlak anlayışına göre, en çok sayıda insana en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem, ahlaki bakımdan doğru eylemdir. Dolayısıyla bir eylemi doğru veya yanlış değerlendirmek için öncelikle o eylemin, ilgili kişilerin bütününe sağladığı hazlara ve getirdiği acılara bakmak gerekir.

  Bu parçaya göre, faydacı ahlak anlayışı bir eylemin ahlaki bakımdan doğru olup olmadığını değerlendirirken aşağıdakilerin hangisini ölçüt alır?

  a-) Eylemin sonuçlarını

  b-) Eylemde bulunan kişilerin niteliklerini

  c-) Eylemin hangi koşullarda gerçekleştirildiğini

  d-) Toplumun eylemde bulunan kişiye karşı tutumunu

  e-) Eylemin hangi amaçla yapıldığını

  4. Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin özelliklerinden biri değildir?

  a) İlk defa insan ve toplum sorunlarını felsefelerinin temeline koydular

  b) Subjektif relativizm (öznel görecelilik) görüşünü savundular

  c) Politikacılara güzel konuşma dersleri verdiler

  d) Evrenin oluş sorunu ile ilgilendiler

  e) Zamanlarının bazı değerlerini eleştirdiler

  5. Aşağıdakilerden hangisi estetiğin incelediği konulardan biri değildir?

  a) Güzelliğin anlamı b) Estetik tavır

  c) Güzelliği belirleyen faktörler d) Doğal ve yaratıcı güzellik

  e) Doğruluğun ölçütü  6. Bir araştırmayı tamamladığım zaman, sonuçlarımı ve dayanaklarımı önce, meslektaşlarımın katıldığı bilimsel toplantılarda sunarım. Eğer bir yanlış veya bir eksiklik bulunmazsa, çalışmamı makale haline getirip bir dergiye yollarım. Derginin editörler kurulu makalemi uygun görürse, iki yada üç hakemden görüş ister. Her hakem ayrı ayrı, makalenin yayımlanması hakkındaki görüşünü derginin editörüne bildirir. Hakemler araştırmamda yanlış bulurlarsa, editör bu yanlışları bana yazılı olarak iletir. Ben bu yanlışları düzeltebilirsem eğer süreç yeniden başlar. Ancak bunları düzeltemezsem, aylarca uğraşarak bulduğum sonuçları unutup çalışmaya yeniden başlarım.

  Bilimsel çalışmanın bu parçada anlatılan evresi aşağıdakilerin hangisiyle özetlenebilir?

  a-) Bilimsel bilgi, bilimsel yönteme uygun biçimde yapılan deneyler sonucu elde edilir.

  b-) Farklı bilim dalları arasındaki dayanışma, bilimsel gelişmeyi hızlandırır.

  c-) Bilim adamının sahip olduğu dünya görüşü, ne tür bilimsel çalışma yapacağını ve bulgularını nasıl yorumlayacağını etkileyebilir.

  d-) Bir bilginin bilimselliğinin yetkili bilim çevresince denetlenip onaylanması gerekir.

  e-) Bugün bir takım olguları açıklamada yararlanılan bir bilimsel görüş, zamanla yerini başka bir bilimsel görüşe terk edebilir.

  7. Felsefenin insana ve topluma yaptığı katkıları göremeyen kişiler, onun boş ve gereksiz bir uğraş olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa, insan yaşamındaki rolü kolayca gözlenen telefon, bilgisayar veya televizyon gibi nesnelerin üretiminde felsefenin doğrudan katkısı olmasa da değer ve düşüncelerin üretimindeki katkısı yadsınamaz. Ancak, değer ve düşüncelerin insan yaşamındaki yansımaları yalnızca dolaylı olarak gözlenebilir.

  Bu parçaya dayanarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  a-) Günlük yaşam üzerindeki etkisini görmek güçtür.

  b-) Ürettiği düşünceler arasında tutarsızlıklar bulunabilir.

  c-) Ortaya koyduğu idealler konusunda bireylerin uzlaşması güçtür.

  d-) Her toplumu farklı biçimlerde etkilerler.

  e-) Sorguladığı kavramlar zamanla değişir.

  8. “İnsanın pratik ihtiyaçlarını kısa yoldan, kolaylıkla karşılamayı amaçlayan, belli bir yöntemi olmayan, duyu organları ve deneyimlere dayanan, genel geçerliliği olmayan bilgi türü” aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Gündelik bilgi b) Teknik bilgi

  c) Bilimsel bilgi d) Felsefi bilgi e) Dinsel bilgi

  9. Sadece olgulara dayanan bilgilerin doğru olduğunu savunan, felsefeden metafiziği atıp felsefeyi bilimsel temellere dayandırmayı ileri süren felsefi akım hangisidir?

  a) Dogmatizm b) Pozitivizm c) İdealizm

  d) Rasyonalizm e) Empirizm

  10.Şüphe yöntemini kullanan septikler için herkesin üzerinde birleşeceği kesin bir bilgi yoktur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi septiklerin düşüncelerine ait bir yargı değildir?

  a-) Tanrıların varlığını asla inkar edemem

  b-) Kesin bir şey söyleyemem

  c-) Bir şeyin olup olmadığını bilemem

  d-) Bir şeyi ne kabul, ne de inkar ederim

  e-) Her şeyden şüphe edebilirim

  11. Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özellikleri arasında sayılamaz?

  a) Duyularla elde edilmesi b) Sezgiye dayanması

  c) Düzenli ve sistemli olması d) Günlük yaşama anlam yüklemesi

  e) Kesin olmaması

  12. Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?

  a) Bilginin kaynağı akıldır b) Bilmek hatırlamaktır

  c) Doğru bilgi mümkündür d) Bilginin kaynağı duyumlardır

  e) Doğuştan gelen bilgi vardır

  13. İmam Gazali(r.ha.)’ye göre mutlak bilgiye, hakikate yalnızca imanla, sezgi ile ulaşılır. İman ve sezginin yeri kalptir. Mutlak bilgi Allah’tadır ve insan bu bilgiye yanılgılara düşen akılla değil, kalple ulaşır.

  Gazali, bu düşünceleri ile hangi felsefi akım içinde yer alır?

  a) Pragmatizm b) Pozitivizm c) Rasyonalizm

  d) Entiüsyonizm e) Fenomenoloji

  14. Bir sanat eseriyle ilgili olarak, “Güzeldir veya çirkindir” şeklinde yapılan değerlendirmeye ne denir?

  a) Ahlaki yargı b) Estetik kaygı

  c) Sanat eseri d) Estetik yargı

  e) Güzellik problemi

  15. Bir tabloda gökyüzünün mavi, otun yeşil olmasını bekleyen kimseler, tabloda başka renkler görünce şaşırırlar. Oysa mavi gök ve yeşil cayırlara ilişkin her şeyi unutmayı denesek, dünyaya sanki başka bir gezegenden şimdi gelmişçesine bakıp onu ilk görmüş gibi olsak, işte o zaman nesneler değişik renklerle görünürlerdi bize. Ressamlarda bazen başka bir gezegenden gelmiş gibi, dünyayı yepyeni bir gözle görmemizi isterler. Bize, doğadaki varlıkların güzelliklerini öğretenler de yine onlardır. Onları izleyip, onlardan bir şeyler öğrenirsek, pencereden dışarı bakmak bile heyecan verici bir serüvene dönüşecektir.

  Bu parçada, sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  a-) Sadece, güzel olması amacıyla yapılması

  b-) Bir benzerinin olmaması

  c-) Belirli bir sanat akımının izlerini taşıması

  d-) Sanatçıların öz ve biçim arasında kurduğu dengenin bir sonucu olması

  e-) Dünyayı, alışık olunandan farklı bir anlayışla yansıtması

  16.Duyu organlarının verilerine dayanan bilginin insanlara göre değiştiğini savunan sofistler mutlak(değişmez) bilgiyi inkar ederler. Sofistlerin bilginin değiştiği biçiminde ifade edilen bu görüşleri aşağıdaki felsefi sistemlerden hangisinde ifade edilir?

  a-) Pragmatizm b-) Dogmatizm c-) Rasyonalizm d-) Rölativizm e-) Empirizm

  17. Epikuros’a göre; mutluluğa neyle ulaşılır?

  a-) Siyasetle b-) İyilikle c-) Hazla

  d-) Değerlerle e-) Sağlıkla  18.Aşağıdakilerden hangisi dini bilgiye ait bir özellik olamaz?

  a) Dogmatiklik b) İnanca dayalılık

  c) Hayatı anlamlandırmayı amaçlamak

  d) Normatiflik e) Olgusallık  19.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  a) H. Bergson- Entüisyonizm b) A. Comte- Pozitivizm

  c) E. Husserl- Fenomenoloji d) İ. Kant- Kritisizm

  e) Platon- Septisizm

  20. Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?

  a) Madde, düşüncenin ürünüdür b) Asıl irade Tanrısal iradedir

  c) Madde, düşünce ile başlar, var olur d) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır e) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

  21. – Varlık, birbirine indirgenemeyen iki ayrı cevherden oluşur. Bu iki cevherden biri ruh diğeri maddedir (düalizm)

  - Şüpheyi, Septikler gibi amaç olarak değil, araç olarak kullanmış ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini ileri sürmüştür.

  Yukarıda felsefesinin ana çizgileri verilen 17. yy. düşünürü kimdir?

  a) E. Husserl b) R. Descartes c) A. Comte

  d) D. Hume e) J. Locke

  22.Toprağa atılan tohum karşıtı olan bitkiye dönüşür,bitki de ürün verir ve kendisi ortadan kalkar.

  Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

  a-)idea b-)fenomenoloji c-)form d-)nihilizm e-)diyalektik

  23. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist felsefenin görüşleri içinde yer almaz?

  a) Olayları yönetenin doğa kanunları olduğu savunulur

  b) Yaşanılan çağda tek yol gösterici bilimdir

  c) Yalnızca olguların güvenilir bilgisine ulaşılır

  d) Deney ve gözlemler yolu ile güvenilir bilgiler elde edilir

  e) Doğa olayları soyut güçlerle açıklanır

  24. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  a) Felsefe- akıl b) Din- dogma c) Bilim- olgu

  d) Ahlak- davranış e) Sanat- bilgi

  25. Felsefe, insanı, onu çevreleyen evreni ve toplumu tanımak ve bilmek amacında olduğu için çeşitli bilim alanlarının bu konulardaki bulgularını kullanır.

  Bilim, doğru bilginin koşulları, kaynakları ve sınırları konusunda kendisine yol gösterebilecek ve onu eleştirebilecek olan felsefi görüşlerden yararlanır.

  Bu iki bilgiye dayanarak felsefe ve bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  a-) Aynı sorulara farklı yanıtlar verirler

  b-) Bilgi edinmede aynı yöntemi kullanırlar

  c-) Aralarındaki rekabetten güç alırlar

  d-) Toplumsal değişmelerden aynı ölçüde etkilenirler

  e-) Birbirlerini karşılıklı olarak beslerler

Sayfayı Paylaş