2.dönem 1 yazılı (test)

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde dr_swat tarafından paylaşıldı.

 1. dr_swat

  dr_swat Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  0

  2009-2010 ……………………….LİSESİ
  10. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ
  2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI
  Adı Soyadı:
  Sınıfı-No :………………………………..A

  :shy::shy:

  1. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Arazinin engebeli olması
  B) Erozyonun çok etkili olması
  C) Heyelanların sık görülmesi
  D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
  E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması

  2. Aşağıda üç b**genin çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir.
  Çalışan nüfusun sektörel dağılımı ( %)
  Tarım Sanayi Hizmet
  I 71,3 7,7 21
  II 29,3 24,6 46,1
  III 50,6 11,2 38,2
  Buna göre, tabloda çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilen b**geler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  I II III
  A) Karadeniz İç Anadolu Marmara
  B) Marmara Karadeniz İç Anadolu
  C) İç Anadolu Marmara Karadeniz
  D) Karadeniz Marmara İç Anadolu
  E) İç Anadolu Karadeniz Marmara

  3. Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir?
  A) Sanayi ürünleri ihraç edilir
  B) Nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.
  C) Okuma Yazma oranı çoktur
  D) Nüfus artış hızı fazladır
  E) Ürün değeri yüksektir.

  4. Türkiye'nin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Nüfusun ülke genelindeki dağılışı düzensizdir.
  B) Nüfus yoğunluğu sürekli olarak artmaktadır.
  C) Genç nüfusun toplam nüfus İçindeki payı yüksektir.
  D) Tarım kesiminde çalışan etkin nüfus oranı azalmaktadır.
  E) Nüfus artış hızı sürekli olarak artmaktadır.

  5. Volkanik malzemelerin üzerinde gelişen topraklar mineral bakımından oldukça zengindir.
  Bu açıklamaya göre, yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde oluşacak olan topraklar mineralce daha zengindir?
  A) I B) II C)III D) IV E) V

  6. Türkiye'de nüfusun dağılışı b**geler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.
  Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?
  A) Yükselti ve yer şekilleri B) Enlem C) Yağış koşulları
  D) Toprak özellikleri E) Sanayi kuruluşları

  7. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz?
  A) Laterit B) Terra – Rossa C) Podzol
  D) Tundra E) Çernezyum

  8. Yağışın fazla olduğu yerlerde topraktaki minerallerin alt tabakalara inmesine yıkınma denir.  Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde topraktaki yıkanma daha fazladır?
  A) I B) II C) IIP D) IV E) V

  9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye topraklarının genel özellikleri arasında gösterilemez?
  A) İçerdikleri humus miktarı azdır.
  B) Şiddetli erozyona maruz kalırlar.
  C) Verimleri düşüktür.
  D) Genel olarak yağışın etkisiyle yıkanmış topraklardır.
  E) Genel olarak tahıl tarımı için kullanılırlar.

  10. Bir ülkede doğum oranı, **üm oranından fazla ise nüfus artışı meydana gelir.
  Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisinin bir ülkedeki nüfusun artışına sebep olduğu söylenemez?
  A) **üm oranlarının azalması
  B) Tıp alanındaki gelişmeler
  C) Köylerden şehirlere yapılan göçler
  D) Doğum oranlarının artması
  E) Ortalama insan ömrünün uzaması

  11.

  Yukarıda bir ülkede nüfusun yaşlara göre dağılışı verilmiştir.
  Bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Okunan gazete ve dergi sayısı fazladır.
  B) Bağımlılık oranı yüksektir C) Nüfus dinamiktir
  D) Kalkınma hızı düşüktür E) Dış ticaret açığı fazladır

  12. İki nüfus sayım dönemi arasında gerçekleşen nüfus farklılığı, nüfus artış hızını verir.
  Nüfus artış hızının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir?
  A) Doğum oranı B) Ortalama yaşam süresi
  C) Kadın ve erkek nüfusu D) **üm oranı
  E) Aldığı ve verdiği göçler

  13. Büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır.
  Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Alt yapı hizmetlerinin yeterli olması
  B) Ulaşım ağının gelişmiş olması
  C) **üm oranının düşük olması
  D) Okur yazar oranının yüksek olması
  E) İş olanaklarının fazla olması

  14. Bir ülkenin nüfus miktarının yaş gruplarına göre dağılımını gösteren bir nüfus piramidi incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Nüfus miktarına B) Gelişmişlik düzeyine
  C) Genç nüfus oranına D) Nüfus yoğunluğuna
  E) Ortalama yaşam süresine
  15.
  -Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde görülür.
  -Humus bakımından zengin olup, üzeri dağ çayırları ile kaplıdır.
  Yukarıda özellikleri verilen toprak türleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
  A) Laterit - Terra-rosa
  B) Çernozyom - Kahverenti orman topraklan
  C) Podzollar-Alüvyal
  D) Kestane renkli topraklar - Vertisoller
  E) Terra-rosa - Çernozyomlar

  16. Diğer ülkelerden sürekli göç alan bir ülkeyle ilgili olarak
  aşağıdaki verilenlerden hangisinin söylen­mesi doğru olur?
  A) Doğal nüfus artış hızı fazladır.
  B) Yaşlı nüfus oranı azdır.
  C) Nitelikli iş gücü fazladır,
  D) Okur - yazar oranı düşüktür.
  E) Aritmetik nüfus miktarı azdır.

  17. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin doğal nedenleri arasında yer almaz?
  A) Depremler B) Volkanik Olaylar
  C) İklim değişiklikleri D) Sel baskınları E) Kan davaları

  18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sık nüfuslu yerlerden değildir?
  A) Orta Fırat B**ümü B) Yukarı Sakarya B**ümü
  C) Kıyı Ege B**ümü D) Çatalca-Kocaeli B**ümü
  E) Yukarı Kızılırmak B**ümü

  19. Türkiye'de kırdan kente göçü artıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Tarımda makineleşme
  B) Doğum oranının yüksek olması
  C) Sosyal problemler
  D) Tarımda sulamanın artması
  E) Miras yoluyla tanrı arazilerinin parçalanması

  20. Türkiye'de kırsal kesimden, endüstri gelişmesi olan b**gelere doğru göçler olmaktadır.

  Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen doğrul­tulardan hangisinde göç olacağı söylenemez?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  21. Türkiye'de son 50 yılda meydana gelen köyden kente olan hızlı göç, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısını olumsuz etkilemiştir.
  Bu olumsuz etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Kentlerde konut sıkıntısı B) Çarpık kentleşme
  C) Verimli tarım alanlarının işgal edilmesi
  D) Çevre kirliliği E) Üretimin artması

  22. Aşağıdaki illerden hangisi Türkiye'de yoğun mik­tarda göç veren iller arasında gösterilemez?
  A) Antalya B) Sivas C) Tunceli D) Ağrı E) Şırnak
  23. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'de yaşanan göç olaylarının nedenleri arasında gösterilemez?
  A) Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması
  B) B**geler arası gelişmişlik düzeyinin farklı olması
  C) Eğitim imkânlarının yetersiz olması
  D) Kırsal kesimde tarımda makine kullanılması
  E) Kentlerde altyapı sorunlarının yaşanması

  24. Aşağıdaki illerden hangisi tarımsal faaliyetlere bağlı olarak daha çok göç alır?
  A) İstanbul B) Adana C) Balıkesir D) Karabük E) Konya

  25. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de hızlı nüfus artışından en az etkilenmesi beklenir?
  A) Göç faaliyetlerinin B) Kalkınma hızının
  C) Doğal kaynakların tüketiminin
  D) İşsizlik oranlarının
  E) Kadın ve erkek nüfus oranının

  BAŞARILAR.. –A-

  Bir Teşekkür yeter  aSi *, invasion, dikmendikmen ve diğer 8 kişi bunu beğendi.
 2. Gamze-o7

  Gamze-o7 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  30 Ekim 2009
  Mesajlar:
  460
  Beğenileri:
  212
  Ödül Puanları:
  0
  Kolaymıs bunlar
  Bizimki cok zordu :(
 3. Paranoya

  Paranoya Üye

  Katılım:
  16 Şubat 2010
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  Cevapları yok mu acaba ?? :/
 4. CooLStyLe

  CooLStyLe Üye

  Katılım:
  2 Ekim 2010
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  kolaymış geçen ben giriyordum baya zor soruyorlardı bize allahtan bu sene yok :D
 5. Cix

  Cix Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  6. soruya hayran kaldım.. :p
 6. aSi *

  aSi * Üye

  Katılım:
  26 Mart 2012
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Emeğine Sağlık.Teşekkürler :330: Genellikle Bizim Hoca Klasik Soruyor :D
 7. kartal02

  kartal02 Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2011
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  yaaa bizimkisi fuul klasik napcaz yaa

Sayfayı Paylaş