2.dönem 2. Yazılı edebiyat çalışma kağıdı

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde didodido tarafından paylaşıldı.

 1. didodido

  didodido Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI

  — “Sanat, toplum içindir.” görüşü benimsenmiştir.
  — Dilde sadeleşme savunulmuş; ancak uygulanmamıştır.
  — Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
  — Romantizmin etkisinde kalınmıştır.
  — Divan edebiyatı eleştirilmiş, Hece ölçüsü ve Halk şiiri savunulmuştur ama uygulanmamıştır.
  — Şiirde estetik ve güzellik değil, içerik ön plana çıkmıştır.
  — Noktalama işaretleri ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.

  SANATÇILARI
  Şinasi: Şair Evlenmesi, Müntahabat-ı Eşar(şiirlerinin yer aldığı kitap), Durub-ı Emsal-i Osmaniye(Osmanlı atasözlerini topladığı eseri), Tercüme-i Manzume(Fransızcadan yaptığı çeviriler), Tercüme-i Ahval Mukaddimesi(ilk makale)
  Namık Kemal: İntibah(ilk edebi roman), Cezmi(ilk tarihi roman), Celaleddin Harzemşah(oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.), Vatan yahut Silistre(sahnelenen ilk tiyatro), Akif Bey-Zavallı Çocuk-Gülnihal-Kara Bela(tiyatro), Tahrib-i Harabat(ilk eleştiri)
  Ziya Paşa: Harabat, Zafername, Eşar-ı Ziya-Külliyat-ı Ziya Paşa(şiir), Defter-i Amel(çocukluk anıları), Şiir ve İnşa-Rüya(makale), Emile(çeviri)
  Ahmet Mithat Efendi: Felatun Bey ile Rakım Efendi-Hasan Mellah-Hüseyin Fellah-Paris’te Bir Türk-Henüz On Yedi Yaşında-Dünyaya İkinci Geliş-Dürdane Hanım(roman), Letaif-i Rivayet(ilk öykü), Kıssadan Hisse(öykü)
  Ahmet Vefik Paşa: Don Civani-Dudu Kuşları-İnfial-i Aşk(çeviri mensur oyunlar), Savruk-Kocalar Mektebi-Kadınlar Mektebi-Adamcıl-Tartuffe(çeviri manzum oyunlar), Zor Nikâhı, Zoraki Tabip, Tabib-i Aşk, Dekbazlık, Merakî, Azarya, Yorgaki Dandini
  Şemsettin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(ilk yerli roman), Besa yahut Ahde Vefa-Gave-Seydi Yahya(tiyatro), Sefiller-Robinson Crusoe(çeviri)

  II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI

  —“Sanat, sanat içindir.” anlayışı benimsenmiştir.
  — Sanatçılar, yalnızca edebiyatla ilgilenmişlerdir,
  — Eserlerde kullanılan dil ağırdır.
  — Batı Edebiyatı örnekleri başarıyla ortaya konmuştur.
  — Şiirde romantizmin izleri vardır.
  — Şiirin konusu genişlemiştir. **üm, yokluk, hiçlik gibi soyut konular işlenmiştir.
  — Şiirde yeni biçimlerde kullanılmıştır.

  SANATÇILARI
  Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası(ilk realist roman), Nijat Ekrem-Nağme-i Seher-Pejmürde-Yadigâr-ı Şebab(şiirleri), Afife Anjelik-Vuslat-Çok Bilen Çok Yanılır(komedi)-Atala(tiyatroları), Muhsin Bey-Şemsa(öyküleri), Zemzeme-Takdir-i Elhan(eleştiri)
  Abdülhak Hamit Tarhan: Sahra-Makber-**ü-Bala’dan Bir Ses(şiir), Macera-yı Aşk, Tarık, Fingten, Eşber, İlhan, Turhan(tiyatro)
  Nabizade Nazım: Karabibik(ilk köy romanı), Zehra(psikolojik roman)
  Samipaşazade Sezai: Sergüzeşt, Küçük Şeyler(gerçekçi ilk öyküler), İclal, Şir(tiyatro)
  Muallim Naci: Ateşpare-Şerare-Sümbüle-Füruzan(şiir), Demdeme(eleştiri), Ömer’in Çocukluğu(anı)

  SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI

  — Sanatçılar, bireysel konulara yönelmiştir.
  — Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
  — “Sanat, sanat içindir.” ilkesi benimsenmiştir.
  — Dil oldukça süslü ve ağırdır.
  — Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış, düzyazıya yaklaştırılmıştır.
  — Beyit bütünlüğünün yerini konu bütünlüğü almıştır.
  — Fransız şiirinden alınan sone, terza-rima gibi nazım biçimleriyle serbest müstezat çok kullanılmıştır.
  — Şiirde konu genişlemiş, uyağın kulak için olduğu savunulmuştur.
  — Tiyatro alanında gerileme olmuştur.

  DÖNEMİN SANATÇILARI

  TEVFİK FİKRET:
  — Servet-i Fünun’un şiirdeki en önemli temsilcisidir.
  — Şiirde eski nazım biçimlerini değiştirmiş, Batı edebiyatı nazım biçimleri kullanmıştır.
  — Parnasizmin etkisinde kalmıştır.
  — Dili ilk döneminde oldukça ağırdır.
  — Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

  CENAP ŞAHABETTİN:
  — Tevfik Fikret’ten sonra gelen en önemli şairdir.
  — Sadece kişisel konulardan yararlanmış, duygulu şiirler yazmıştır.
  — Nazım biçimi olarak serbest müstezatı kullanmıştır.
  — Hece ölçüsünü “parmak hesabı” diye nitelendirmiştir.
  — Parnasizm ve sembolizmin etkisinde kalmıştır.
  — Osmanlıcayı savunmuştur.
  HALİT ZİYA UŞAKLIGİL:
  — Batılı anlamda ilk romanları yazan sanatçıdır.
  — Servet-i Fünun döneminde roman ve hikâye türünün en önemli ismidir.
  — Eserlerinde realizmin etkisi vardır.
  — Dili süslü ve ağırdır.
  — Romanlarında aydın kişileri anlatır.
  MEHMET RAUF:
  — Servet-i Fünun döneminin ikinci büyük ismidir.
  — Eserlerinde romantik duygular, aşkları işlemiş; sosyal yaşama pek önem vermemiştir.
  — Psikolojik tahlillere büyük önem verir ve ruh tahlillerinde oldukça başarılıdır.
  HÜSEYİN CAHİT YALÇIN:
  — Öykü ve romanlarında gözleme yer veren, betimleme ve tahlillerde derinleşmeyen, gerçekçi bir yazardır.
  — Dili oldukça sade ve süsten uzaktır.

  FECR-İ ATİ EDEBİYATI

  — “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” görüşü benimsenmiştir.
  — Servet-i Fünuncuları yeteri kadar Batı edebiyatı yanlısı olmamakla suçladılar.
  — Fransız edebiyatını örnek alıp, Fransız sembolistlerinden etkilendiler.
  — Edebiyatın önemini halka anlatmak fikrini savundular.
  — Ağır ve süslü bir dil kullandılar.

  AHMET HAŞİM:
  — Sembolizmin en önemli temsilcisidir.
  — Şiirde anlam kapalılığını savunmuş ve şiirlerinde uygulamıştır.
  — İçinde bulunduğu hayattan uzaklaşıp hayali bir âleme sığınma arzusu vardır.
  — Dili şiirlerinde, süslü ve sanatlı; düzyazılarında sadedir.
  — Hece ölçüsünü köylü ölçüsü olarak nitelendirmiş, bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.

  MİLLİ EDEBİYAT

  — Dilde sadeleşme savunulmuş ve uygulanmıştır.
  — Türkçe, yabancı dillerin etkisinden kurtarılmaya çalışılmıştır.
  — Yazı dilinde İstanbul Türkçesi’nin esas alınmasının gerektiği ileri sürülmüştür.
  — Süslü ve özentili söyleyişten kaçınılmıştır.
  — Halk edebiyatının nazım biçimleri kullanılarak, gerçek şiirimizin Halk şiiri, milli ölçümüzün hece ölçüsü olduğu ileri sürülmüştür.

  DÖNEMİN SANATÇILARI

  ÖMER SEYFETTİN:

  — “Yeni Lisan” hareketinin savunucularındandır.
  — Öyküleri realisttir.
  — Amacı toplumsal yaşamdaki aksaklıkları öne çıkarmak ve milli bilinci güçlendirmektir.
  — Çocukluk anıları ve kahramanlık, öykülerindeki önemli konulardandır.
  ZİYA GÖKALP:
  — Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan fikir adamıdır.
  — Milli edebiyatın fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur.
  — Turancılık idealinin savunucusudur.
  — Edebiyatı, görüşlerini yaymada bir araç olarak kullanmıştır.
  — Sade bir dil kullanmıştır.
  MEHMET EMİN YURDAKUL
  — Milliyetçilik akımının şiirdeki ilk temsilcisidir.
  — Sade bir Türkçe ve hece ölçüsüyle toplumsal konularda şiir yazmıştır.
  — Nazım biçimleri yönünden yeni olmayı benimsemiş, söyleyişte düzyazıya yaklaşmıştır.
  — Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazmıştır.
  — “Milli Şair” diye bilinir.

  HALİDE EDİP ADIVAR
  — İlk zamanlar İngiliz edebiyatının etkisinde romanlar yazmış, bu romanlarında aşk ve kadın psikolojisi üzerinde durmuştur.
  — Türkçülük akımını benimsemiş, romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı işlemiştir.
  — Gözlem, betimleme ve tahlillerde başarılıdır.
  — Ünlü “Sultanahmet Mitingi” ile halkı coşturmuş, “Milli Mücadele”nin içinde bizzat rol almıştır.
  — Romanlarında kahramanları, genellikle üstün özelliklere sahip kadınlardır.
  YAHYA KEMAL BEYATLI
  — Şiirde söyleyişe önem verir; asıl olanın anlam değil anlatım olduğunu savunur.
  — Şiirde iki unsurun önemli olduğunu vurgular; biri İstanbul Türkçesi’nin kullanılması, diğeri ise ritmin saflaşmasıdır.
  — Parnasizm akımından etkilenmiştir.
  — “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazar.
  — Gazel, rubai, şarkı türünde eserleri de vardır.
  — Nedim’den sonra ikinci İstanbul aşığı şarkı ustası sayılmıştır.


  İSTERSENİZ İNDİREBİLİRSİNİZ AMA GEREK YOK GİBİ SİZ BİLİRSİNİZ !

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  caglamnr bunu beğendi.
 2. Sebocu

  Sebocu Üye

  Katılım:
  18 Nisan 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok saoL bizim sınavda bu carsamba oLucak :)
 3. sevdiceğim

  sevdiceğim Üye

  Katılım:
  14 Nisan 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  şu edebiyat dersini niye koydularsa ha :p:p:D:D:p
 4. screem.19

  screem.19 Üye

  Katılım:
  10 Şubat 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  eyvallah cok iyi oldu
  Son düzenleyen: Moderatör: 27 Mart 2010
 5. gösste

  gösste Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cok sagol :)
  Son düzenleyen: Moderatör: 27 Mart 2010
 6. creative_taner

  creative_taner Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Allah razı olsun eyvallah
 7. ◊ΘGöKKuŞΘ◊

  ◊ΘGöKKuŞΘ◊ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Aralık 2007
  Mesajlar:
  915
  Beğenileri:
  649
  Ödül Puanları:
  16
  Arkadaşlar sınavda çıkan sorularınızı burada paylaşın konular açarak. hepimiz için daha iyi olur.

  İyi çalışmalar
 8. Bumblebee

  Bumblebee Üye

  Katılım:
  24 Şubat 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  kardeş çok sağol yarın sınav vardı çok iyi oldu bu bilgiler
 9. abdurrahim yaz

  abdurrahim yaz Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  makale ile fıkranın farklarıı

  yarına lazım
  Son düzenleyen: Moderatör: 27 Mart 2010
 10. hatice k.

  hatice k. Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  calısma kagıdındakıler ne alaka :p:p
  sineme bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş