2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1 - “Bazen sana layık evlatlar olamadık,
  Seni gönülden duyamadık.
  Taşını toprağını işleyemedik.
  Sorma bu gerilik
  Bu uyku niye,
  Affet bizi, affet bizi Türkiye!”
  Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?
  A) sevgisiz B) umutsuz C) üzgün
  D) sorumsuz E) cesur

  2 – “ Öyküyü, olayların zaman sırasına göre düzenlenerek
  anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de
  olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde durulan
  husus, olaylar arasındaki ilişkidir. “Kral öldü, sonra
  üzüntüsünden kraliçe de öldü” desek olay örgüsü
  tamamlanmış olur Zaman sırası burada da bozulmuş
  değildir.
  Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “ arasındaki
  fark aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) Tip ve karakter farklılığı
  B ) Neden – sonuç ilişkisi
  C ) Olayların önemli - önemsiz oluşu
  D ) Zaman sırası
  E ) Kahramanların kişilikleri
  3 - Başımı, bağrımı dövsün dalgalar
  Tuzlar tahtalarımı kemirsin istiyorum
  Çek beni fırtına, çek beni deniz.
  Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki
  atasözlerinin hangisinde yoktur ?
  A ) Yengece:”Niçin yan yan gidersin.”demişler “ Serde
  kabadayılık var.”demiş.
  B ) Ağaca balta vurmuşlar “Sapı bedenimden.” demiş
  C ) İyiliğe: ”Nereye gidiyorsun?” demişler “Kötüye”
  demiş
  D ) Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım at “ demiş.
  E ) Tembele:“Kapını ört. “demişler, “Yel eser,
  örter.” demiş.

  4 - Komşumuzun oğlu ÖSS’den öyle yüksek
  puan almış ki yarısını gelecek sene kullanacakmış.
  Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden
  hangisinde vardır ?
  A) Sabah koşularında gün geçtikçe hızlanıyorum,
  yakında kendi rekorumu kıracağım.
  B ) Seni sanatçıdan saymalı, baksana
  yazdığın tek şiirle şair olmuşsun.
  C ) Sabah trafiğinin içinde boğulmaktansa
  kuşluk vaktinde yola çıkarım daha iyi.
  D ) Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur
  fidanların dallarını eğiyordu.
  E) Yüreğimdeki kıpırtılar ilkbaharın neşe
  içinde gelişindendir.
  5 – Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subhdem
  Açsın bizim de gönlümüz saki medet-sun cam-ı Cem”
  Nefi bu beyitte, ilkbahar rüzgarının yumuşak
  sesini vermek için “s,z ,n ve ç” seslerini
  yineleyerek müzikal bir ses oyunu
  gerçekleştirmiştir.
  Bu söyleyiş güzelliği aşağıdakilerden hangisi
  ile adlandırılır?
  A) Uyak B) Redif C) Cinas
  D) Uyağın yumuşatılması E) Aliterasyon

  6 -. Düşün garip gecelerini bu şehrin,
  Düşün yalnızlıklar içinde beni.
  Hani bir resmim kalmıştı sende,
  Onu olsun yalnız bırakma emi?
  Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların
  hangisi çıkarılamaz?
  A)Özlem B)Sevgi C)Ayrılık D)Pişmanlık
  E ) Yalnızlık

  7 – El ayak çekilince caddelerde
  Yalnız seni ararım gecelerde
  Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi
  vardır
  A) Mübalağai B) Tenasüp C) Teşbih
  D) Mecaz-ı mürsel E ) Tevriye

  8 - Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım
  Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
  Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir
  Ama nerde!H er bahar şaşmadan aldanırım
  Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çapraz uyak – tam uyak
  B) Düz uyak – yarım uyak
  C) Sarma uyak – tam uyak
  D) Sarma uyak – zengin uyak
  E) Çapraz uyak – zengin uyak
  9 - Ala gözlerini sevdiğim dilber
  Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
  Kadir Mevlam seni övmüş yaratmış
  Kısmeti olduğun kullar öğünsün
  Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?
  A) Lirik – Koşma – Güzelleme
  B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
  C) Lirik – Semai – Güzelleme
  D) Epik – Koşma – Destan
  E) Lirik – Semai – Varsağı

  10 - Her zaman tam karanlık değil gece
  Kendimde denemişim ben.
  Kulak ver,dinle…
  Her acının sonunda bir pencere vardır,
  Aydınlık bir pencere.
  Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki
  atasözlerinden hangisi karşılar?
  A) Kara haber tez duyulur.
  B) Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
  C ) Kara gün kararıp kalmaz.
  D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
  E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

  11 - (I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir.
  (II)Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında
  koşma da odur. (III) Koşmalarda doğa, aşk, ölüm
  özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir.
  (IV)Koşmanın ilk dörtlüğü mani gibi kafiyelenir
  ( V ) 11’li hece ölçüsüyle kullanılır..
  Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A ) I B ) II C) III D) IV E) V

  12 Yabancı bir fısıltı söyleyecek adını
  Tanıdığım bir gülüş kıvrılacak içerde
  Yukarıdaki dizelerle;
  I. kapının kanadını
  II. karşımda ürperecek halı
  III. vurur vurmaz duvara
  IV. sedir ve perde
  Parçaları kullanarak çapraz uyak düzeninde bir
  dörtlük oluşturulmak isterse, son iki dizenin
  sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
  A) I. ve II. B) II. ve III C) III. ve I.
  IV.ve III. IV. ve I. II. ve IV.
  D) I. ve III. E) IV. ve III.
  II. ve IV. II. ve I

  13 –Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan
  nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde
  yanlışlık yapılmıştır?
  A) Âşık edebiyatı - Semai
  B) Sözlü edebiyat- Koşma
  C) Anonim edebiyatı- Türkü
  D)Divan edebiyatı-gazel
  E) Tekke edebiyatı – İlâhi

  14 - Yoruma göre değişir şiir
  Soldan sağa, sağdan sola
  Bin türlü okunur
  Ve büyülü bir kumaş gibi
  Her okunuşunda yeniden dokunur.
  Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik
  vurgulanmıştır?
  A) Biçimce güzellik
  B) Anlam zenginliği
  C) Sanatlı söyleyiş
  D) Anlamca kapalılık
  E) Duygu yoğunluğu

  15 - O, şiirinde iç ahengi her şeyden üstün tutar.
  ”Şiirin musikiden başka bir musiki” olduğu
  düşüncesinden yola çıkarak şiiri düzyazıdan
  uzaklaştırmış.Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk
  şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz
  ölçüsünü yaşayan Türkçeye uygulamış, “Ok”
  şiiri dışında diğerlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
  Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Yahya Kemal Beyatlı
  B) Ahmet Haşim
  C) Faruk Nafiz Çamlıbel
  D) A. Hamdi Tanpınar
  E) Cahit Sıtkı Tarancı
  16 Yardan ayrılalı yaralı sinem,
  Gam ile kurulmuş temelim, binam,
  Ağlar mı güler mi gör benim sunam,
  Mektup yare selamımı ulaştır.
  Dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi
  çıkarılamaz?
  A) Özlem B) Üzüntü C) Kaygı
  D) Kıskançlık E) Merak

  17 - Gazelde her beyit, iyice işlenmiş bağımsız bir bütün
  sayılır. (II) Bu yüzden gazelin beyitleri arasında anlam
  birliği önemsenmez. (III) Beyitlerin her biri ayrı şeyler
  anlatabileceği gibi bazen birkaç beyit bazen de gazelin
  bütün beyitleri tek bir tema üstüne olabilir. (IV)
  Anlam birliği taşıyan gazellere “yek-ahenk” sıfatı
  verilir. (V) Gazel şairi çoğunlukla sondan bir önceki
  beyitte takma adını (mahlas) kullanır.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A ) I B)II C)III D)IV E)V
  18 Aşağıdakilerin hangisi klasik –olay-(vak'a)
  hikayesinin bir özelliği değildir?
  A) Olay, giriş (serim) gelişme (düğüm) ve
  sonuç (çözüm) planıyla işlenir.
  B) Mekan önemli değildir. Mekan tasvir
  edilmez olayın akışı içinde anlatılır
  C) Kişi ve kişiler hikayedeki rolleri oranında
  ve çok ayrıntıya inmeden tasvir edilir.
  D) Hikayedeki olay yaşanmış veya
  yaşanabilir niteliktedir.
  E) Hikayede zaman da olayın akışı içinde
  verilir.

  19 19 - Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi
  seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Diyet - Semaver
  B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
  C Decameron - Küçük Şeyler
  D) ) Decameron - Letaif -İ Rivayet
  E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler.


  20 - Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla
  düşseldir.Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza
  çıkar.Konuşmalar kalıplaşmıştır.İnsan dışı varlıklar
  bile insan gibi konuşur.Olaylar karşıtlıklar üzerine
  kurulur.Yer ve zaman belirsizdir.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A)Roman B) Destan C) Mesnevi
  D)Masal E) Halk Hikayesi

  21 - Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,
  Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi
  Muzdaribim, duvarın dış tarafında
  Şefkatine inanacağım biri yok gibi
  Bu dörtlüğün şairi aşağıdakilerden hangisi
  ile nitelendirilemez?
  A) Karamsar B) Umutlu C) Yalnız
  D)Mutsuz E ) Güvensiz

  22 –Aşağıda durum- kesit öyküsü hakkında
  verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  A ) Olaydan çok bir durumu anlatır.
  B ) Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.
  C ) Bu öykülere “ Maupassant Tarzı”
  öyküler de denir.
  D ) Gözlem önemlidir.
  E ) Sair Faik Abasıyanık bizdeki en
  önemli temsilcilerindendir

  23 Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim;
  Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak,
  Ne bir dostunuz var acınızı alacak,
  Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu.
  Bu dörtlükte vurgulanan düşünce
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır.
  B) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar.
  C) İnsan tek başına yaşayamaz.
  D) Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır.
  E) Mutluluklar paylaştıkça çoğalır.
  24- İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
  Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere
  Bu mısraların ahenk unsurları için
  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  . A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır
  B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
  C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır
  D ) Rediflerden yararlanılmıştır.
  E ) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır.

  25 - Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve
  toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak
  olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan
  tarafından derlenmesiyle oluşan türe…………denir
  Bu parçada boş bırakılan yerlere
  Aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A ) Masal B ) Yapma destan
  C ) Doğal destan D ) Halk hikâyesi
  E ) Efsane

  26 -- Milli edebiyatımızın büyük hikayecisi ve sade
  dil akımının öncüsüdür.Tanzimat ile
  edebiyatımıza giren küçük realist hikayenin en
  başarılı örneklerini vermiştir.Diliyle, deyişiyle,
  konularıyla kendimizi bulduğumuz, Türk
  insanını yansıtan ilk hikayeleri o yazmıştır.
  Dilde, ülküde, kültürde, milliyetçiliğe yönelmede
  uyanışımız hazırlar.Günlük yaşantılar,çocukluk
  anıları, menkıbeler,tarih, folklör hikayelerinin konu
  kaynaklardır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Sait Faik Abasıyanık
  C) Memduh Şevket Esendal
  D) Ömer Seyfettin
  E) Halide Edip Adıvar

  27 Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı
  olarak anlatan yazı türüdür?
  A ) Hikâye B) Roman C ) Masal
  D ) Destan E ) Tiyatro

  28 - En azından üç dil bileceksin
  En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
  En azından üç dil
  Birisi ana dilin
  Elin ayağın kadar senin
  Ana sütü gibi tatlı
  Ana sütü gibi bedava
  Ninniler, masallar da cabası…
  Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi
  vurgulanmaktadır?
  A) Ana dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
  B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
  C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği
  D) Her dilde eser verilmesi gerektiği
  E) Bir dilde rüya görmek için o dili iyi bilmek
  gerektiği
  29 – Aşağıdaki dizelerin hangisi “ölüm”den
  bahsetmektedir ?
  A ) Böyle çöküp giderler ayrılanlar eşinden
  B ) Kimsesiz gecelerim bu kesik sesle doldu
  C ) Artık atan kalbim de bir ayak sesi oldu.
  D ) Yavaşça dalacağım, o kalkılmaz uykuya
  E ) Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime.

  30 - O, bir aktör gibi sürekli rol değiştirir.Kimi zaman
  geçerli bir özür kılığına girer;hasta olur,yorgun
  düşer,herkesi kendisine acındırır.Kimi zaman iş
  yapar görünür;gerçekte bir şey yapmaz.Onun
  kandırıcı bir felsefesi ve boş düşünce ilmeklerinden
  örülmüş bir dünyası vardır.
  Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi
  anlatılmak istenmiştir?
  A)Tutarsızlık B)Tembellik C)Yorgunluk
  D)Duygusuzluk E ) Disiplin


  31 - Annesinin dizlerinin dibinden
  Hiç ayrılmayan
  Uslu bir çocuk gibidir
  Limandaki deniz
  Ama sokağa çıkıp
  Dalga olmak ister
  Yüreğinden
  Yukarıdaki dizelerde hangi varlıklar arasında
  benzetme yapılmıştır?
  A ) Deniz-Anne B ) Deniz-Çocuk
  C ) Dalga-Çocuk D) Yürek-Dalga
  E ) Deniz – Liman
  32 –Sokrates’e birisi için ,” Seyahat onu hiç değiştirmedi.” demişler O da “Gayet tabii, çünkü kendisini de beraber götürmüştür.” demiş.
  Cümlede, Sokrates’in “kendisini de beraber
  götürmüştür” sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) O, gezdiği yerleri dikkatle izlememiştir.
  B ) O, seyahatte de kendi sorunlarıyla ilgilenmiştir.
  C ) O, gördüğü yerlere görmek istediği gibi bakmıştır.
  D ) O , gezdiği yerleri yeterince ilginç bulmamıştır.
  E ) O, seyahatte görmek istediği yere gitmemiştir.
  33 - “Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran
  Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz.
  Yaman çalacak, o çalmayası saat yaman.
  Geçmiş ola bir kez yumuldu gözlerimiz.”
  Yukarıdaki dörtlükte işlenilen tema
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bahar özlemi B) Ölüm korkusu
  C) Doğa sevgisi D) Yaşama sevinci
  E) Memleket sevgisi
  34 - .Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.
  O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara
  bağlanma duygusu uyandırır.Zaman zaman
  tartışılır, “O büyük bir şair midir?”diye.Kimileri
  şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri
  ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine
  hayran olduğu için onu büyük görür.
  Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?
  A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
  B)Yol gösterici bir şairdir.
  C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
  D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
  E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.
  35 – Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir ?
  A ) Oğuz Kağan Destanı B ) Şehname
  C ) Üç Şehitler Destanı D ) Ergenekon
  E ) İlyada
  36 - Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu
  hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret
  etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül
  ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın
  yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten
  ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk
  halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile
  getiriyordu.
  Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.
  B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki
  başarısı.
  C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.
  D ) Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.
  E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması
  37 – Yaşlıya gence, yerliye yabancıya, kendisini sevene
  Sevmeyene kulak verir; onları dinler; onlarla
  tartışır.İnsanları hiçbir zaman küçümsenemez;herkesi
  anlayışla karşılar.
  Böyle bir kimsenin belirgin özelliği, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Başkalarının görüşlerini benimser.
  B) Herkes tarafından sevilir.
  C) İnsanlara karşı hoşgörülü davranır.
  D) Herkesle senli benlidir.
  E) Yumuşak başlılığıyla tanınır.
  38- Her gün yanını vursalar da
  Eksilmeyeceksin
  Kim çalarsa çalsın, aç kapını
  Korkma
  Bu aşkla, bu gülüşle, bu yürekle
  Ya sonsuz bir deniz göreceksin karşında
  Ya da bir ay, en olgun çağında
  Bu dizelerle vurgulanan kavramlar, aşağıdakilerden
  hangisi olamaz?
  A) Yılmamak B) Kararlı olmak
  C) Kendine güvenli olmak D) Cesaretli olmak
  E) Doğayı sevmek

  39- Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
  Bir karanlık geldi gittiğin yerden
  Ümitlerim vardı tesbih misali
  Sen giderken dağılıverdiler birden
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Karamsarlık B) Umutsuzluk
  C) Bezginlik D) Üzüntü
  E) Hüzün
  40 - Aşağıdakilerden hangisi nazmı ( şiiri ) nesirden
  (düzyazı) ayıran bir özelliktir?
  A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.
  B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.
  C ) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.
  D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
  E ) Etkileme gücü.  Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm

Sayfayı Paylaş