2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1-“ Öyküyü, olayların zaman sırasına göre düzenlenerek anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde durulan husus, olaylar arasındaki ilişkidir. “Kral öldü, sonra üzüntüsünden kraliçe de öldü” desek olay örgüsü tamamlanmış olur Zaman sırası burada da bozulmuş değildir.
  Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “ arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Tip ve karakter farklılığı B ) Neden – sonuç ilişkisi
  C ) Olayların önemli - önemsiz oluşu D ) Zaman sırası
  E ) Kahramanların kişilikleri

  2- Aşağıdaki olay çevresinde oluşan edebi metinlerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait bir türdür?
  A) Halk hikayesi B) Hikaye
  B) Destan C) Orta oyunu E) Manzum hikaye

  3- Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
  A) Âşık edebiyatı - Semai B) Sözlü edebiyat- Koşma
  C) Anonim edebiyatı- Türkü D)Divan edebiyatı-gazel
  E) Tekke edebiyatı – İlâhi

  4- Yoruma göre değişir şiir
  Soldan sağa, sağdan sola
  Bin türlü okunur
  Ve büyülü bir kumaş gibi
  Her okunuşunda yeniden dokunur.
  Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik vurgulanmıştır?
  A) Biçimce güzellik B) Anlam zenginliği
  C) Sanatlı söyleyiş D) Anlamca kapalılık E) Duygu yoğunluğu

  5- İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
  Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere
  Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
  C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır D ) Rediflerden yararlanılmıştır.
  E ) “ e “ sesiyle asonans(benzer sesler kullanmak)

  6- Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan tarafından derlenmesiyle oluşan türe…………denir
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A ) Masal B ) Yapma destan C ) Doğal destan D ) Halk hikâyesi E ) Efsane

  7-Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?
  A ) Hikâye B) Roman C ) Masal D ) Destan E ) Tiyatro

  8- Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
  Bir karanlık geldi gittiğin yerden
  Ümitlerim vardı tesbih misali
  Sen giderken dağılıverdiler birden
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Karamsarlık B) Umutsuzluk C) Bezginlik D) Üzüntü E) Hüzün

  9- Düşün garip gecelerini bu şehrin,
  Düşün yalnızlıklar içinde beni.
  Hani bir resmim kalmıştı sende,
  Onu olsun yalnız bırakma emi?
  Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz?
  A)Özlem B)Sevgi C)Ayrılık D)Pişmanlık E ) Yalnızlık

  10- El ayak çekilince caddelerde
  Yalnız seni ararım gecelerde
  Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?
  A) Mübalağa B) Tenasüp C) Teşbih D) Mecaz-ı mürsel E )Tevriye

  11- Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım
  Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
  Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir
  Ama nerde! Her bahar şaşmadan aldanırım
  Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çapraz uyak – tam uyak B) Düz uyak – yarım uyak
  C) Sarma uyak – tam uyak D) Sarma uyak – zengin uyak
  E) Çapraz uyak – zengin uyak 12- Ala gözlerini sevdiğim dilber
  Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
  Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış
  Kısmeti olduğun kullar öğünsün
  Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Lirik – Koşma – Güzelleme B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
  C) Lirik – Semai – Güzelleme D) Epik – Koşma – Destan
  E) Lirik – Semai – Varsağı

  13- Her zaman tam karanlık değil gece
  Kendimde denemişim ben.
  Kulak ver, dinle…
  Her acının sonunda bir pencere vardır,
  Aydınlık bir pencere.
  Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
  A) Kara haber tez duyulur. B) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
  C ) Kara gün kararıp kalmaz. D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
  E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

  14- Aşağıda durum- kesit öyküsü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  A ) Olaydan çok bir durumu anlatır.
  B ) Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.
  C ) Bu öykülere “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir.
  D ) Gözlem önemlidir.
  E ) Sair Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

  15- 15- Batıda ve bizde ilk hikâye örnekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Diyet - Semaver B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
  C Decameron - Küçük Şeyler D) Decameron - Letaif -İ Rivayet
  E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler.

  16-Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla
  düşseldir. Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza
  çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı varlıklar
  bile insan gibi konuşur. Olaylar karşıtlıklar üzerine
  kurulur. Yer ve zaman belirsizdir.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Roman B) Destan C) Mesnevi D)Masal E) Halk Hikayesi

  17- Aşağıdakilerden hangisi nazmı ( şiiri ) nesirden (düzyazı) ayıran bir özelliktir?
  A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler. B ) Deyimler ve mecazların kullanımı. C ) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları. D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
  E ) Etkileme gücü.

  18- Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir ?
  A ) Oğuz Kağan Destanı B ) Şehname
  C ) Üç Şehitler Destanı D ) Ergenekon E ) İlyada
  19- Tiyatro hangi sanat grubuna girer?
  A) Fonetik sanatlar B) İşitsel sanatlar C) Görsel sanatlar
  D) Plastik sanatlar E) Ritmik sanatlar

  20- Karakterle tip arasındaki farkı yazınız.  Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm

Sayfayı Paylaş