2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  S.1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.)
  a) Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………katılmış bir kısmı da ………………….kalmıştır.
  b) …………………...Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
  c) ………………….. akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  d) Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı ………………………………………dır.
  e) S,Fünun edebiyatının kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile ……..……………………...sayılabilir
  S.2) Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını noktalı bölüme yazınız.

  Önce şiirle ilgilendi. II.Meşrutiyet'ten sonra oyun yazarlığına yöneldi Tiyatroya olan ilgisi onu başka yazarlarla ortak eserler vermeye yönelltti. Fecr-i Ati'nin kadn yazarlarından Ruhsan Nevvare ile üç perdelik Jön Türk adlı oyunu yazdı
  …………………………….. Fecr-i Ati döneminin en önemli yazarıdır. Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Bireyci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk roman olan Kiralık Konak'ta II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı ve kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler.”Yaban” diğer önemli romanıdır.
  …………………………….
  Konuşma dili ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleriyle tanınır. Servet-i Fünun edebiyatının popüler olduğu dönemde o, topluluğun edebi görüşlerini benimsemez. Ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk geçirmiştir. “Cenge Giderken” adlı şiiri oldukça önemlidir.
  ………………………………………. Milli Edebiyat akımının tarih ve edebiyat alanındaki en önemli sanatçısıdır. İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerde profesörlük yapmıştır.Siyasete de atılmış,dışişleri bakanlığı yapmıştır. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı araştırma eseri önemlidir.
  …………………………..

  S.3) “Bu akımdaki sanatçı edebiyat dilindeki alışılmış ve kalıplaşmış birtakım kelimeleri kullanmak yerine olayları, duyguları ve düşleri günlük konuşma diliyle anlatmayı daha üstün tutmuştur. İnsanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunur. Bu akım içtendir,doğaldır,kalıba girmek istemeyenleri etkileyecek bir sanat akımıdır.”
  Yukarıdaki paragrafta hangi edebî akım anlatılmaktadır?
  S.4) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
  a) Ruh-ı Bikayd b) Bir Yazın Tarihi c) Siyah İnciler d) Haristan e)Hayat-ı Muhayyel
  S.5)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlışsa (Y) koyunuz.
  a) -Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. ( )
  b) Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( )
  c) Yusuf Akçura Türkçülük akımının temsilcilerindendir. ( )
  d) Faruk Nafiz Çamlıbel Fecr-i Ati Topluluğunun şairlerindendir. ( )
  e) Fecr-i Ati şiirinde de S.Fünun şiirindeki gibi yeni ve soyut imgeler kullanılmıştır.. ( )
  S.6) “ HASTA BİR TELDE HASTA NAĞME” Tahsin Nahit
  Sen ki feyfa-i bînasibimde feyfa-i bînasib: nasipsiz çöl
  Bir küçük nûr-ı rahm u şefkatsin nûr-ı rahm u şefkat: merhamet ve şefkat ışığı
  Dinle ruhumdan akseden bu tanin akseden: yansıyan tanin : tınlayış
  Hasta bir telde hasta bir nağme
  a) Dörtlükte şair hangi duygular içindedir?
  b) Dörtlüğün son iki mısrasındaki söz sanatını gösteriniz.
  AŞK-I MEMNU” dan
  “….Nihal’in bileklerini ovuştururken kendi kendisine bunu soruyordu.Sonra birden ellerini içinde Nihal’in bileklerini o kadar zayıf,terden şakaklarına yapışan sarı saçlarının altında simasını o kadar süzük ve solgun buluyordu ki,ihtimal bu çocuğu kendi saadetine,hep kendisini düşünmesine feda etmiş olmaktan doğan bir azapla kalbi kıvranıyordu.İtiraf ediyordu ki,bu izdivaç bir hata;müthiş belki de tamir edilemeyecek bir hata idi.”
  S.7)-Parçada kimin duyguları verilmektedir,hangi duygu egemendir?Onu bu duygu ve düşüncelere iten gelişmeler nelerdir?
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  CEVAPLARI

  C.1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 6 x 3 = 18
  a) Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı MİLLİ EDEBİYATA katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ .kalmıştır
  b) TAHSİN NAHİT Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
  c) TÜRKÇÜLÜK akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
  d) Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı ZİYA GÖKALP dır.
  e) S,Fünun edebiyatının kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile EDEBÎ AKIMLAR(veya batılı yaşam tarzı ) sayılabilir
  C.2) Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını noktalı bölüme yazınız. 4 x 3 = 12

  Önce şiirle ilgilendi. II.Meşrutiyet'ten sonra oyun yazarlığına yöneldi Tiyatroya olan ilgisi onu başka yazarlarla ortak eserler vermeye yönelltti. Fecr-i Ati'nin kadn yazarlarından Ruhsan Nevvare ile üç perdelik Jön Türk adlı oyunu yazdı
  TAHSİN NAHİT Fecr-i Ati döneminin en önemli yazarıdır. Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Bireyci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk roman olan Kiralık Konak'ta II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı ve kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler.”Yaban” diğer önemli romanıdır. Y.KADRİ
  Konuşma dili ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleriyle tanınır. Servet-i Fünun edebiyatının popüler olduğu dönemde o, topluluğun edebi görüşlerini benimsemez. Ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk geçirmiştir. “Cenge Giderken” adlı şiiri oldukça önemlidir.
  M.EMİN YURDAKUL Milli Edebiyat akımının tarih ve edebiyat alanındaki en önemli sanatçısıdır. İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerde profesörlük yapmıştır.Siyasete de atılmış,dışişleri bakanlığı yapmıştır. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı araştırma eseri önemlidir.
  FUAT KÖPRÜLÜ

  C.3) Romantizm 10

  C.4) a) Ruh-ı Bikayd : Tahsin Nahit b) Bir Yazın Tarihi: H.Ziya c) Siyah İnciler:M.Rauf 5x3 = 15
  d) Haristan : A.H.Müftüoğlu e)Hayat-ı Muhayyel: H.Cahit Yalçın

  C.5) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlışsa (Y) koyunuz. 5x3 = 15
  a) -Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. ( Y )
  b) Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( D)
  c) Yusuf Akçura Türkçülük akımının temsilcilerindendir. ( D )
  d) Faruk Nafiz Çamlıbel Fecr-i Ati Topluluğunun şairlerindendir. ( Y )
  e) Fecr-i Ati şiirinde de S.Fünun şiirindeki gibi yeni ve soyut imgeler kullanılmıştır.. ( D )

  C.6) a) Karamsardır,,hastadır.Fakat onun için küçük bir umut ışığı vardır.O umut ışığı ona şefkat ve merhamet hissi vermektedir.Bu ışık sevdiği olabilir.Ruhundan yansıyan bu tınlayışı da (şiirini de ) hasta telde hasta bir nağmeye benzetmektedir. 10
  b) Ruhundan akseden tınlayışı hasta telde hasta bir nağmeye benzetmektedir. 5
  C.7) Adnan Bey’in duyguları verilmektedir. (5) Pişmanlık duygusu egemendir.(5) Adnan kendinden genç biriyle evlilik yaparak hem kendi mutsuz olmuş,hem de ailesini mutsuz etmiştir..Nihal’i mutsuz ettiği ve yanlış evlilik yaptığı için pişmandır.Bihter’le Behlül’ün yasak aşkı sonucu Bihter’i intihara götüren olaylar yaşanmıştır. 5

Sayfayı Paylaş