2. DÖnem 3. Yazili sorulari

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde PaTRoN 23 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. PaTRoN 23

  PaTRoN 23 Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2009
  Mesajlar:
  50
  Beğenileri:
  55
  Ödül Puanları:
  0

  2.dönem 3. yazılı soruları lazım arkadaslar lüfen yardımcı olun.!elinizden geldiği kadar.sınav hafaya
  Şimdiden Teşekkürler.:307:  :264:PaTRoN 23:264:
  yağmur.a bunu beğendi.
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1. “Sen geldin diye..” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bir olgu, gerçek nedeninin dışında, güzel bir nedene bağlanmış olur?

  a. Gözlerinin içi gülüyor. b. Uyku gözlerine girmiyor

  c. etekleri zil çalıyor. d. Güneş erken doğuyor.  2. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

  a. Anlam bütünlüğü taşıyan ikiden çok mısra kümesine bent denir.

  b. Mısra sonlarında, ayrı anlamdaki kelimelerdeki ses benzerliğine kafiye denir.

  c. Divan şiirinde ve onun etkisinde kalan şiirlerde anlam bütünlüğü taşıyan iki mısraya beyit denir.

  d. Ölçülü mısra kümeleriyle kurulan yazı şekline nazım, nazımla ortaya konmuş kısa eserlere dörtlük denir.

  e. Ölçü ve uyak geleneğine bağlı olmayan yazılara nesir denir.  3. “Çiçek açar domru domru dal verir

  Kimi uzar bir birine el verir

  Kimi meyve verir kimi gül verir

  Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar”

  Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a. “6+5” duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

  b. Doğayla ilgili gözlemler yansıtılmıştır.

  c. “Dal, el, gül” sözcüklerindeki “l” ler yarım uyak oluşturmaktadır.

  d. “Verir” sözcüğünün dize sonlarında yinelenmesiyle redif oluşturulmuştur.

  e. Yalın, kolay anlaşılır bir dille söylenmiştir.  4.” Didaktik şiir, bir duyguyu iletmek, bilgi vermek

  I II

  amacıyla yazılan öğretici nitelikte şiirlerdir. Manzum

  III

  hikayeler ve fabllar da bu türün örnekleridir.”

  IV V  Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır ?

  a. I b. II c. III d. IV e. V  5. Halk şiirimizin en yaygın nazım biçimi sayılan “koşma” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a. Her konuda söylenebildiği

  b. Hecenin 11’li kalıbıyla oluşturulduğu

  c. Nazım biriminin dörtlük olduğu

  d. Söyleyenin belli olmadığı

  e. Konularına göre adlandırıldığı  6. Divan edebiyatı ile halk edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  a. Divan edebiyatında konu bütünlüğü yoktur, halk edebiyatında vardır.

  b. Divan edebiyatında halktan uzak, ağır bir dil halk edebiyatında yalın bir dil kullanılmıştır.

  c. Divan edebiyatında nazım birimi beyit, halk edebiyatında dörtlüktür.

  d. Her ikisinde de dinle ilgili din dışı konular ele alınmıştır.

  e. Divan edebiyatında kafiye ve ölçülere önem verilirken halk edebiyatında bunlar önemsenmemiştir.  7. “ Divan şairi; gazelin ilk beytinde sevgilisinin lütfuna teşekkür eder; ikincisinde dünyanın durumunu beğenmez, üçüncüsünde kendi şairlik gücünü abartarak över; dördüncüsünde ilk beytinin tersine, sevgilisinin vefasızlığından yakınır, beşinci beytinde de kendi kendisine üçüncü gibi seslenerek , bir başkasının gazeline nazire söylediği için övünür. Onun için önemli olan, her beytin ikinci dizelerinin ilk beyitle uyaklı olmasıdır.

  Bu parçada divan şairinin asıl eleştirilen yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Biçimsel öğeleri önemsememesi

  b. Sevgili konusunda çelişki içinde olması

  c. Övünürken aşırılığa düşmesi

  d. Konu bütünlüğünü göz ardı etmesi

  e. Duygularını abartarak yansıtması  8. Aşağıdakilerden hangisi “gazel”in özelliklerinden birisi değildir?

  a. Arap edebiyatından alınmış olması

  b. Beyitlerle ve “aa, ba, ca, ….” Uyak düzeniyle yazılması

  c. Övmek ya da övünmek amacıyla yazılması

  d. İlk beytinin “matla” son beytinin “makta” diye adlandırılması

  e. En güzel beyte “beyt’ül gazel” denmesi  9. Aşağıdakilerden hangisi, mesnevi nazım biçiminin özellikleri arasında yer almaz?

  a. Her beytinin kendi arasında uyaklı olması

  b. beyitler arsında anlam birliğinin bulunması

  c. Destanlar, aşk hikayeleri , din ve tasavvufla ilgili uzun soluklu konuların işlenmesi

  d. Beyit sayısının 33 ile 99 arasında değişmesi

  e. beş mesneviden oluşan yapıtların “hamse” adını alması  10. I. Koşma ve türküden esinlenerek oluşturulmuştur.

  II. En az üç, en çok beş dörtlükten oluşur

  III. Bestelenmeye elverişli aruz kalıbıyla yazılır.

  IV. Üç ayrı uyak dizilişi vardır. Bu yönüyle de koşmaya benzer

  V. Genellikle din ve tasavvufla ilgili konuları işler

  Divan edebiyatındaki “şarkı” nazım biçimiyle ilgili bu yargılardan hangisi yanlıştır?

  a. I b. II c. III d. IV e. V  11. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

  II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

  III. Romana göre daha kısa bir türdür.

  IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

  V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

  a. I b. II c. III d. IV e. V  12. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
  Seğirtir kaval sesinde sağa sola

  Çobandır köyün yamacında

  Yayar davarı da çömelir

  Meşe dallarının altına

  Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

  a. Lirik b.Dramatik c. Didaktik d. Epik e. Pastoral  13. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

  a.Hikâye b. Roman c. Masal d. Destan e. Tiyatro  14. I. Görünce bir kuvvetin bükülmeyen kolunu

  Ne var değiştirse de ayaklarım yolunu

  II. Hasretinle her dem bağrım deliktir

  Kül oldu vücudum yanıktır

  III. Karışmasın kimse benim karıma

  Rahm etmesin gören ah u zarıma

  IV Gökyüzünde tüten olsam

  Yeryüzünde biten olsam

  V. İstinye Körfezi’nde bu akşam garipliği

  Bir mihnetin sonunda teselli kadar iyi

  Yukarıdaki beyitlerin hangisinde, redif kullanılmamıştır?

  a. I b. II c. III d. IV e. V  15. Kasideyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a. Genellikle 33 ile 99 beyitten oluşur.

  b. Şairin mahlasının geçtiği beyte “Taç beyit” denir.

  c. Kaside dua bölümüyle biter

  d. Kasidenin en güzel beytine “beyt’ül kasid “ denir

  e. Methiye şairin kendini övdğü bölümdür.  16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

  a.Mum dibine ışık vermez.

  b.Hamama giren terler.

  c.Taşıma su ile değirmen dönmez.

  d.Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

  e.Bugünün işini yarına bırakma  17. “Sağ yanımda homurdayan, ak köpüklü engin mavilik… İsyan eden bir insan gibi üzerimde engin bir mavi kubbe… kandillerini yakmış; sessizlik içinde huzur bulan bir derviş sanki.”

  Yukarıdaki parçada “benzeyen” varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?

  a. İnsan- dalga b. Su- köpük c. Deniz- gökyüzü

  d. Sular- gökyüzü e. İnsan- gökyüzü  18. “Yaşamı anlayabilmek için tek şey yeterli değil. Umut, büyük bir öğretmendir; ama, umutsuzlukta büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir; ama, şaşkınlıkta öyledir. Yaşamın kendisi de bir öğretmendir de ölüm de”

  Bu parçada belirtilenlerle asıl anlatılmak istenen nedir?

  a. Hayat, engellerle dolu olduğundan bazen çok sıkıcı gelebilir insana

  b. İyimser kişilerin mutlu olması çok da zor değildir.

  c. İnsanlar dış dünyayı duyuları ve duygularıyla anlamak durumundadır.

  d. Gerçek yaşam, kitaplarla değil, deneyimlerle güzelleşir.

  e. Yaşamı anlayabilmek, olumlu ve olumsuz durumları bir arda düşünmekle mümkündür.  19. “Giydin boyunca naz ü letafet libasını

  Öptür doyunca damenini bi-nevalara”

  Yukarıdaki beyitten hareketle, bu beytin alındığı şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kesinlikle belirleyebiliriz?

  a. Ölçüsünü b. Nazım biçimini c. Nazım türünü

  d. Konusunu e. Dil ve üslup özelliklerini

  20. I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.

  II. Yer ve zaman belli değildir.

  III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

  IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük
  serdaruygar, yağmur.a, bestebahar ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 3. PaTRoN 23

  PaTRoN 23 Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2009
  Mesajlar:
  50
  Beğenileri:
  55
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkür ederim güzel bir paylaşım olmuş eline sağlık.
  yağmur.a bunu beğendi.
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  Rica Ederim :)

  Teşekkür Et Butonuna Basman Yeterli .. :)
  yağmur.a ve gizLi-zne gizem bunu beğendi.
 5. telefoon

  telefoon Üye

  Katılım:
  30 Mart 2010
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  cevapları yok mu bunların
 6. serap14

  serap14 Üye

  Katılım:
  10 Mart 2010
  Mesajlar:
  143
  Beğenileri:
  148
  Ödül Puanları:
  0
  bakarmısınız süper mod nasıl olunuyor
  gizLi-zne gizem bunu beğendi.
 7. kızılkuş

  kızılkuş Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler.
  Ve mümkünse cevaplarını yazar mısın?
 8. OzanYucel

  OzanYucel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2011
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler :) Kolay sorularmış.
 9. Hakan Temur

  Hakan Temur Üye

  Katılım:
  13 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  122
  Beğenileri:
  173
  Ödül Puanları:
  0
  Çok Saol Teşekkürler
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş