2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1. Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.
  Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?
  A) Taşlama - Ağıt
  B) Güzelleme - Koçaklama
  C) Güzelleme - Taşlama
  D) Koçaklama - Güzelleme
  E) Ağıt – Koçaklama

  2. Evleri var hâne hâne
  Benleri var dâne dâne
  Saramadan kâne kâne
  Görmedin mi ah civan Aliş’imi
  Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.
  C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
  D) Redif kullanılmıştır.
  E) “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.

  3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
  A) Aruz vezni ile yazılmış olma
  B) Kaside , mesnevi , gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
  C) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme
  D) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma
  E) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.

  4. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
  A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür
  C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
  D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
  E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

  5. Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümdür?

  A)Nesib B)Fahriye C)Tegazzül D)Methiye E)Dua

  6. Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  B) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir,
  mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

  7. Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü
  yoktur ?
  A) Roman B) Deneme C) Destan D) Hikâye E) Masal

  Menevşe derede sümbül borçtadır
  Kasapların gözü daim koçtadır
  Gözel sever diye yiğit suçtadır
  Bahar geçer koklar güz menevşeyi
  Ercişli Emrah
  8. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış
  B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
  C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür
  D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
  E) Tam kafiye ve redif kullanılmış

  9. (I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV) Koşma (V) Sagu

  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir ?

  A) I – III -V B) II – III –V C) I – II- IV
  D) II- IV – V E) III- IV – V

  10. Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  A) İlahi-nutuk-deme-mani
  B) Nefes-devriye-mani-şathiye
  C) İlahi-nefes-deme-nutuk
  D) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  E) Nutuk-semai-nefes-deme

  11. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
  A) Semai – Tekke edebiyatı
  B) Koşma – Âşık edebiyatı
  C) İlahi – Tekke edebiyatı
  D) Mesnevi – Divan edebiyatı
  E) Gazel – Divan edebiyatı

  12. Susamış topraklar gibi gönüller
  Tükenmiş, yok olmuş, nerde sevgililer?
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cinas B) Teşbih C) Telmih D) Tevriye E) Tariz

  13. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiir, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi D) Şarkı E) Rubaî

  14. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri arasında yer almaz?
  A)Göstermelik B)Muhavere C)Fasıl D)Bitiş E)Mukaddime


  15. Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?
  A)Göstermelik B)Muhavere C)Fasıl D)Bitiş E)Mukaddime


  16. Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şeyh Küşteri B) Evliya Çelebi C)Kambur Bâli Çelebi
  D) Halil Hacı İvaz E) Zuhurî

  17. I. Meddah
  II. Orta Oyunu
  III. Karagöz
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?
  A) Yazılı bir metnin bulunmayışı
  B) Tulûata dayanması
  C) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları
  D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları
  E) Tümünün sahnede oynanması


  18. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?
  A) Meddah B) Orta Oyunu C) Komedi
  D)Köy Seyirlik Oyunları E) Karagöz


  19. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayecilik geleneğinin bir özelliği değildir?
  A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
  B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
  C) Genellikle bir saz şairi tarafından anlatılır.
  D) Hikayelerdeki zaman bellidir.
  E) Dil son derece sadedir.

  20. Gaflet içinden uyan
  Edepsiz olma ey can
  Edepdür asl-ı imân
  Var edep öğren edep
  Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi B)Nefes C) Nutuk D) Semai E) Deme


  21. Sekiz cennet yaptın sen Âdem için
  Adın büyük onun bağışla sucun
  Âdemi cennetten çıkardın niçün
  Buğday nene lâzım harmancı mısın
  Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deme B)Nefes C) Nutuk D) Semai E) Şathiye

  22. Seni seven âşık neylesin malı
  Yumdukça gözünden döker mercanı
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih
  D) Teşhis E) Teşbih

  23. Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
  Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih
  D) Teşhis E) Nida


  I II
  Çiğdemin menevşen kokar
  Güzeller göğsüne takar
  İçinde sunalar oynar
  Derindir göllerin senin Yürü bre yalan dünya
  Sana konan göçer bir gün
  İnsan bir ekin misal
  Seni eken biçer bir gün
  III
  Kalktı göç eyledi Avşar illeri
  Ağır ağır giden iller bizimdir
  Arap atlar yakın eyler ırağı
  Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.

  24.Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Semai, varsağı, koşma
  B) Koşma, varsağı, semai
  C) Semai, destan, koşma
  D) Semai, varsağı, destan
  E) Koşma, destan, varsağı


  25.Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  A) Kaside- Mesnevi
  B) Mesnevi-Mersiye
  C) Mesnevi-Gazel
  D) Mersiye-Gazel
  E) Mersiye-Kaside


  Not:Bunların cevapları yok.Üzgünüm.
 2. gozler34

  gozler34 Üye

  Katılım:
  22 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ACİLEN bunun cevapları varsa verir misiniz cok acil nolurrrr
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ACİLEN bunun cevapları varsa verir misiniz cok acil nolurrrr
  Genişletmek için tıkla...
  Malesef cevapları yok :( ama diğer soruların var onlara bak istersen benzersorular birbirine
 • Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ya gizem beni bi kabl et de poweralem@... bişe dicm bunla ilgili
  Genişletmek için tıkla...
  Msn vermek yasak ...
 • haskican

  haskican Üye

  Katılım:
  14 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  1-B
  2-D
  3-C
  4-D
  5-B
  6-E
  7-B
  8-E
  9-C
  10-C
  11-A
  12-B
  13-B
  14-A
  15-C
  16-A
  17-E
  18-C
  19-D
  20-C
  21-A
  22-A
  23-D
  24-D fakat I. ve II. şiir birbiri içine karışmış bazım arkadaşlarımızı karıştırabilir doğrusu şöyle: I-->
  Çiğdemin menevşen kokar
  Güzeller göğsüne takar
  İçinde sunalar oynar
  Derindir göllerin senin

  II.-->
  Yürü bre yalan dünya
  Sana konan göçer bir gün
  İnsan bir ekin misal
  Seni eken biçer bir gün

  25-D
 • buse_16

  buse_16 Üye

  Katılım:
  10 Kasım 2007
  Mesajlar:
  158
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  bu 1. sorunun cevabı "b" olmayacakmı ya bence öle

  birde 25 "e" olmayacakmı bana öyle geldi yani ağıt karşıtı mersiye güzelleme de ise at,kadın gibi sevilen varlıkları övmek için yazılmıyormu yoksa benmi yanlış hatırlıyorum onlara bir bakarsanız sevinirim
 • haskican

  haskican Üye

  Katılım:
  14 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  bu 1. sorunun cevabı "b" olmayacakmı ya bence öle

  birde 25 "e" olmayacakmı bana öyle geldi yani ağıt karşıtı mersiye güzelleme de ise at,kadın gibi sevilen varlıkları övmek için yazılmıyormu yoksa benmi yanlış hatırlıyorum onlara bir bakarsanız sevinirim
  Genişletmek için tıkla...
  Birinci soru doğru B cevapları yok diyince bende heyecan oluyor başlıyorum çözmeye o yüzden yanlış geçirmişim. Fakat 25. soruda dikkat etmediğin bir yer var islamiyetten önceki türk edebiyatında koşuk-->divan edebiyatında gazel -->halk edebiyatında koşma(türleri) Kaside de din ve devlet büyükleri övülür ya da yerilir.
 • Sayfayı Paylaş