2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  AAAAA
  Adı-Soyadı:
  Sınıf:/ No:


  1- Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle
  Bu beyitteki “uçtuk” kelimesinde hangi edebi sanat vardır?
  A) Açık İstiare B) Kapalı İstiare C) Mecaz D) Hüsn-i Talil E) Teşbih

  2-Bir gonca gül kokusu saklayan dudakların
  Rengi atmış bir çiçek gibi solunca yarın
  Maziye hasret çeken hislerle yanacaksın
  Bu dizelerde yapılan söz sanatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Gerçek neden, bir yana bırakılarak olay, şairce bir nedene bağlanmıştır.
  B) Zayıf, kuvvetliye benzetilerek benzetme yapılmıştır.
  C) Söylenişleri aynı, anlamları farklı sözcükler kullanılmıştır.
  D) Bilinen gerçek, bilinmezden gelinmiştir.
  E) Bir sözcük yakın ve uzak anlamıyla kullanılmıştır.

  3-Büyük çınar gibi zahmetle şanlı sevdalar
  Bahâra geç kavuşur, sevgilim, büyük dağlar

  Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?
  A) Nazım biçimi
  B) Kafiye düzeni
  C) Yazıldığı dönem
  D) Bağlı olduğu akım
  E) Ölçüsü
  4-Huri, melek var mı senin soyunda
  Kız, nazarım kaldı usul boyunda
  Kadir gecesinde, bayram ayında
  Üstüne gölge olan dallar öğünsün

  Verilen dizelerde görülen kafiye aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Yarım Kafiye B) Tam Kafiye C) Cinaslı Kafiye D) Zengin Kafiye E) Tunç Kafiye

  5- Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
  A) Karşıda Toroslar, uzun yaylalar
  Başında yükselir yalçın kayalar
  B) Kış geldi dağları duman bürüdü
  Milletin gözünü al kan bürüdü
  C) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
  Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
  D) Yeşil ördek gibi daldım göllere
  Sen düşürdün beni dilden dillere
  E) Gitmiş kaybolmuş uzakta
  Rüya sona ermeden şafakta

  6- Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, halk hikayeleri ve mesnevilerle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevirisidir.
  Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikaye B) Tiyatro C) Gezi D) Anı E) Roman


  7- Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
  B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
  C) Konuları mitolojiden veya tarihten alınır.
  D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
  E) Klasik bir dil ve üslûp anlayışıyla yazılır.

  8- Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik oyunların ortak özelliklerinden değildir?
  A) göze ve kulağa seslenmeleri
  B) Güldürü öğesine yer vermeleri
  C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
  D) Tek kişilik gösteri olmaları
  E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

  9- Türk edebiyatında Tanzimat’la birlikte görülmeye başlanan bu türün ilk örneklerini A. Mithat Efendi “Letaifi-i Rivayat” adıyla vermiştir. Ayrıca Halit Ziya, Ömer Seyfettin, M. Şevket, Sait Faik de bu türde önemli eserler vermişlerdir.
  Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Roman B) Hikâye C) Tiyat
  D) Anı E) Gezi

  10- “Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Orada pineklemektense alır başımı havası, torağı açık bir yere giderim. Çekilir şey midir ülkenin bir bucağına çivilenmiş kalmak…”
  Bu parçanın yazılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Okuyucuyu sanat ile ilgili bilgilendirmek,
  B) Bilgilendirme amacı olmadan okuyucuyu düşündürmek
  C) Okuyucunun düşüncelerini değiştirmek,
  D) Okuyucuyu duygulandırmak ve coşkulandırmak
  E) Okuyucuyu olay içinde yaşatmak

  11-Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
  A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.
  B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.
  C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.
  D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.
  E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanlar seçkindir.  12- Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?
  A) Kişi B) Yer (mekân) C) Ana düşünce D) Zaman E) Olay

  13-Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı düz yazı türlerinden biri değildir?
  A) Efsane B) Söylev C) Roman D) Hikâye E) Tiyatro

  14-Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi romandan ayıran bir özelliktir?
  A) Yaşanabilir olayları anlatması
  B) Felsefi içerik taşımaması
  C) Kişi, yer, zaman kavramlarına yer vermesi
  D) Romana göre daha kısa bir tür olması
  E) Duygulara ağırlık vermesi

  15-“Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
  Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?
  A) Olay B) Mekan C) Kişiler D) Zaman E) Anlatım

  16- “Bazen sana layık evlatlar olamadık,
  Seni gönülden duyamadık.
  Taşını toprağını işleyemedik.
  Sorma bu gerilik
  Bu uyku niye,
  Affet bizi, affet bizi Türkiye!”
  Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?

  A) sevgisiz B) umutsuz C) üzgün
  D) sorumsuz E) cesur
  17- Her zaman tam karanlık değil gece
  Kendimde denemişim ben.
  Kulak ver,dinle…
  Her acının sonunda bir pencere vardır,
  Aydınlık bir pencere.
  Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki
  atasözlerinden hangisi karşılar?
  A) Kara haber tez duyulur.
  B) Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
  C ) Kara gün kararıp kalmaz.
  D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
  E ) Bin kaygı bir borç ödemez.


  18 -Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
  Bir karanlık geldi gittiğin yerden
  Ümitlerim vardı tesbih misali
  Sen giderken dağılıverdiler birden
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Karamsarlık B) Umutsuzluk
  C) Bezginlik D) Üzüntü
  E) Hüzün

  19-Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.
  O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara
  bağlanma duygusu uyandırır.Zaman zaman
  tartışılır, “O büyük bir şair midir?”diye.Kimileri
  şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri
  ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine
  hayran olduğu için onu büyük görür.
  Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?
  A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
  B)Yol gösterici bir şairdir.
  C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
  D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
  E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.

  20-En azından üç dil bileceksin
  En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
  En azından üç dil
  Birisi ana dilin
  Elin ayağın kadar senin
  Ana sütü gibi tatlı
  Ana sütü gibi bedava
  Ninniler, masallar da cabası… Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Ana dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
  B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
  C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği
  D) Her dilde eser verilmesi gerektiği
  E) Bir dilde rüya görmek için o dili iyi bilmek gerektiği


  21-Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile getiriyordu.
  Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.
  B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki başarısı.
  C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.
  D)Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.
  E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması

  22-Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi
  seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Diyet - Semaver
  B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
  C Decameron - Küçük Şeyler
  D) Decameron - Letaif -İ Rivayet
  E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler.


  23-I. Dünya savaşına yedek subay olarak
  katılan Ahmet Celâl, bir savaş gazisi olarak yapayalnızdır. İstanbul’un işgali üzerine emir eri Mehmet Ali’nin davetine uyarak onun köyüne gider. Köyde umduğu yakınlığı ve sıcaklığı bulamaz. Köye ve köylüye bilinçli yönelişin ilk ürünü olan roman, sefalet ve cehalet içindeki Türk köylüsüyle Türk aydını arasındaki uçurumu, çatışmayı göstermesi açısından önemlidir.
  Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Kiralık Konak- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Küçük Ağa-Tarık Buğra
  D) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil
  E) Sinekli Bakkal-Halide Edip Adıvar

  24-“Ders verirken gözlerim gayriihtiyarî ona
  dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”
  Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?
  A) İlahi bakış açısı B) Gözleyici bakış açısı
  C) Kamera bakış açısı D) Kahraman Bakış açısı
  E) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

  25- Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  A GRUBU
  CEVAP ANAHTARI:
  1. A
  2. B
  3. E
  4. A
  5. C
  6. E
  7. B
  8. D
  9. B
  10. B
  11. E
  12. C
  13. A
  14. D
  15. C
  16. C
  17. C
  18. C
  19. D
  20. B
  21. B
  22. D
  23. A
  24. D
  25. PANDOMİM
 3. pufff.67

  pufff.67 Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  ooo cvplarıda var ne gozl vakti gldimi
  alırum bn o soruları byyy
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş