2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Ad Soyadı : A
  Sınıf/No :
  TÜRK EDEBİYATI
  1. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI
  1. Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
  A) Aşk - ı Memnu B) Mai ve Siyah
  C) Kırık Hayatlar D) Kırk yıl
  E) Nedime

  2. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sanatçı özelliklerinden biri değildir?
  A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kırar.
  B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
  C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
  D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
  E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim güzellikleriyle belirginleşir.

  3. Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği
  B) Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
  C) Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu
  D) Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçekleştirdiği
  E) Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği
  4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
  A) Dil ,halkın konuştuğu yalın bir dildir.
  B) İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.
  C) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.
  D) Milli kaynaklara yönelilmeli ve yurt sorunları
  işlenmelidir.
  E) Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır

  5.Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır.Birinci İnönü Savaşının kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği karşısında kendini sorgular ve yıllarca ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.

  Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada verilmiştir?

  A) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar
  B) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
  C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
  D) Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay
  E) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


  6. Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.
  B) Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
  C) Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.
  D) Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
  E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.
  7. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
  C) Mehmet Rauf – Eylül
  D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
  E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey
  9. I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
  II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne
  bağlıdırlar.
  III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla
  yüklü bir dil kullanmışlardır.
  IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için
  kısa sürede dağılmışlardır.
  V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan
  topluluktur.
  Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  10. Cenap Şehabettin'in sanatı için aşağıdakilerden hangisi
  söylenemez?
  A)Şiirinde ahenge özen göstermiş, aruzdan yararlanmıştır.
  B)Kişisel, sevgi ve doğa ağırlıklı duygular şiirler yazmıştır.
  C)Şiiri öz, biçim açısından etkileyecek yenilikler yapmıştır.
  D)Aruzdan yararlanmış, ahenge özen göstermiştir.
  E)Duygu ve hayallerinin anlatımında yeni sözcük, tamlamalar kullanılmıştır.
  11. 'Tanzimat birinci dönem tiyatrosu' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir.
  B) Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.
  C) Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.
  D) Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.
  E) İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etkisinde kalır.

  12. 'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Teknikçe kusursuz olduğu
  B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
  C) Romantizmden etkilendiği
  D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
  E) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

  13. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
  A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
  B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
  C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
  D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
  E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir

  14. 'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
  B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
  C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgilenmediği
  D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
  E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamuoyuna yansıttığı
  15. 'Namık Kemal' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu
  B) Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gördüğü
  C) Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazdığı
  D) Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı
  E) Londra'da Ziya Paşa'yla İbret gazetesini çıkardığı
  16. Balzac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri
  B) Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri
  C) “Sanat toplum içindir” görüşünü savunmaları
  D) Realizm akımının temsilcileri olmaları
  E) Eserlerinde, olağanüstü kişilere ve olaylara sıkça yer
  vermeleri

  17. Emile Zola, deneysel roman anlayışına ilk kez yer
  I. II.
  vermiş, bilimin verilerini roman ve hikayelerde
  III.
  kullanmıştır.Hayatın çirkin, iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmez.Yazar, biyolojideki determinizm prensibinden
  IV.
  hareket eder ve bunu edebiyata uygular. Bu yenilikleriyle
  de parnasizm akımına öncülük eder.
  V.
  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  18.I. Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
  II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.
  III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.
  IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş, parça güzelliği önemsenmiştir.
  V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.

  Numaralanmış cümlelerdeki Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
  A) i. B) ii. C) iii. D) İV. E) V.

  19. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
  A)Türk Sazı B) Vurun Kahpeye
  C) Yaban D) Çalıkuşu
  E) Dokuzuncu Hariciye
  20.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?
  A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
  B) Romantizm ve klasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
  C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
  D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından kaçınılmıştır.
  E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımından bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır

  21. Milli Edebiyat döneminde; ... düşünceleriyle, ... ve öykü ve makaleleriyle, ... makale ve şiirleriyle, ... edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.

  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
  hangisi getirilmelidir?

  A) Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin
  Ali Canip – Ziya Gökalp
  B) Ziya Gökalp – Ali Canip
  Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
  C) Ali Canip – Fuat Köprülü
  Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
  D) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
  Ali Canip – Fuat Köprülü
  E) Ömer Seyfettin – Ali Canip
  Ziya Gökalp – Fuat Köprülü


  22. Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli Edebiyat döneminde verilmemiştir?

  A) Saray ve Ötesi
  B) Çağlayanlar
  C) Asilzadeler
  D) Yalnız Efe
  E) Dudaktan Kalbe
  23. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal arasındak, benzerlikleri ve farklılıkları yazınız


  Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm
  antaly4gfb ve _AsLiHaN_ bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş