2.dönem yazılı soruları

Konu 'Dil ve Anlatım 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde beyaz gelincik tarafından paylaşıldı.

 1. beyaz gelincik

  beyaz gelincik Üye

  Katılım:
  2 Mart 2011
  Mesajlar:
  44
  Beğenileri:
  49
  Ödül Puanları:
  19

  SORULAR
  1. Bir gülmece havası taşıyan bu öyküde olay, bize kahramanın ağzından anlatılıyor. Anlatımın en belirleyici özelliği konuşma diliyle yazı dilinin ustaca birleştirilmiş olmasıdır. Konuşma dilinde geçen deyimler, halka özgü söyleyiş biçimleri, şaşma bildiren sözde soru biçimleri ustaca kullanılmış. Öte yandan anlatım dümdüz bir çizgide sürüp gitmiyor, bu da sürükleyiciliği sağlıyor.
  Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
  A)Makale B)Deneme C)Eleştiri
  D) Fıkra E) Günlük
  2. Önceleri, yazdıklarımı yayımlamak gibi bir planım yoktu. Gün içinde yaşadıklarımı, hislerimi, hayallerimi döküyordum kâğıtlara; ama edebi üsluptan da uzaklaşmayarak. On beş yıl boyunca her gün bıkmadan usanmadan yazdım. Sonra bazı edebiyatçı dostlarım yazdıklarımı yayımlamam konusunda ısrar ettiler. Ben de okuyucularım beni benden dinlesin, yaşadıklarımı günü gününe öğrensinler diye bazı değişikliklerle yayımladım.
  Bu parçada sözü edilen yazarın yayımladığı kitap, aşağıdaki türlerin hangisine bir örnektir?
  A) Günlük B) Otobiyografi C) Mektup
  D) Deneme E) Biyografi
  3. Küçük, sezgili bir okur kitlesine seslenen, kentli ve aydın bir seçkinler tabakasının buyruğunda yolunu arayan ilk Türk romanları; anlatı sanatının yetkin örnekleri sayılmasa da, hem belge olarak çok önemli tarihsel işlev yüklenmiş, hem de iktidara oynayan Türk aydınının kendi fikirlerini topluma benimsetmesinde ciddi bir kaldıraç rolü oynamışlardır. Mai ve Siyah gibi.
  Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
  A) Öykü B) Anı C) Söyleşi
  D) Makale E) Fıkra
  4.Bu tür gazeteciliğin, ana kollarından birisidir. Hele sinemadan, televizyondan, radyodan sonra da önemi gittikçe arttı. Şu andaki Batı gazeteciliği, bu türle farklı bir gazeteciliğe dönüştü. Haber bir soyutlama, geniş bir çerçeve işidir. Haber bir yaşam değildir, belki de yaşamın geniş bir gölgesidir. Gazetecilikte haber, radyodan, televizyondan da önce okuyucuyu doyurmuyordu. Ancak bu tür çıkınca okuyucu yaşamla, yaşamın, olayların özüyle karşı karşıya gelebildi. Haber, gerçeğin kaba yansıması; bu tür ise yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniştir.
  Yukarıdaki parçada yazarın sözünü ettiği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Anı B)Röportaj C)Sohbet
  D)Eleştiri E)Fıkra
  5. Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bulunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özel¬liklerinden yararlanmalıdır.
  Bu parçada sözü edilen düz yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deneme B) Röportaj C) Anı
  D) Biyografi E) Roman
  6. Çocukluğumda, bir Arabistan şehrinde bir kadın tanımış¬tım. Sık sık hastalanır, uyumaya başlar başlamaz İstanbul'un sularını sayıklardı. Kaç defa komşuluk ziyaretlerimizde, döşeğinin yanı başında, onun sırf bu büyülü odaları soymak için, bir mahzenin taş kapağını kaldırır gibi güçlükle en dalgın uykulardan sıyrıldığını görmüştüm. Dört yanımı su sesleriyle, gümüş taş ve billur kadeh şakırtılarıyla, güvercin uçuşlarıyla dolu sanırdım.
  Bu parça, aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisine ör¬nek olabilir?
  A) Biyografi B) Deneme C) Anı
  D) Fıkra E) Makale
  7.I. Tanınmış kişileri konu edinir.
  II. Yazar, sadece kendini anlatır.
  III. Kronolojik bir sıralama söz konusudur.
  IV. Nesnel ve anlaşılır bir anlatımı vardır.
  V. Bir gazetede günlük olarak yayımlanır.
  Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, biyografinin özelliklerinden değildir?
  A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
  D) II. ve V. E) IV. ve V.
  8. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri edebiyatımızda "denemeci" kimliğiyle tanınmışlardır?
  A)Cenap Sahabettin - Fuat Köprülü
  B)Şinasi - Yahya Kemal Beyatlı
  C)Ahmet Rasim – Ahmet Haşim
  D)Halit Ziya Uşaklıgil - Nurullah Ataç
  E)Nurullah Ataç - Suut Kemal Yetkin
  9. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?
  A) Haber vermek
  B) Bir meseleyi tartışmak
  C) Bir konuda yardım istemek
  D) Sevinç ya da üzüntülerini bildirmek
  E) Bir kişiyi tanıtmak
  10.Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A)Ruşen Eşref Ünaydın - Atatürk’ü Özleyiş
  B)Falih Rıfkı Atay - Çankaya
  C)Yakup Kadri - Zoraki Diplomat
  D)Erdal Öz - Allı Turnam
  E) Nurullah Ataç - Günlerin Götürdüğü
  11.Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gün****k konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
  Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj
  12. I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
  II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
  III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
  IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
  V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.
  Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir günlükten alınmış olamaz?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  13.Aşağıdakilerden hangileri gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla gelişmiş türlerdir?
  A)Makale-fıkra-roman B)Röportaj-anı-biyografi
  C)Söyleşi-deneme-otobiyografi D)Fıkra-makale-röportaj
  E)Gezi yazısı-söylev-fabl
  14.Hatıra türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?
  A)Yaşananları günü gününe yazma.
  B ) Geçmişte yaşananları yansıtma.
  C ) Birinci kişi ağzından anlatma.
  D ) İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme.
  E ) Gözlem ve izlenimleri aktarma.
  15. Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
  A)Günlük B)Deneme C)Otobiyografi
  D)Biyografi E) Makale

  16. I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
  II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
  III. Gün****k bir dil kullanılır.
  IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.
  Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Makale B)Anı C)Biyografi
  D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra
  17. Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
  Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
  A)Günlük B)Deneme C)Anı D)Gezi E) Makale
  18. ……… Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!
  Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?
  A)Deneme B)Makale C)Gezi D)Anı E)Röportaj
  19.Aşağıdaki yazarlardan hangisinin fıkra türünde yazıları yoktur?
  A)Ahmet Rasim B)Falih Rıfkı Atay C)Ahmet Haşim
  D)Hüseyin Cahit Yalçın E)Ahmet Hamdi Tanpınar
  20.Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?
  A)Bu metinlerde sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
  B)Metinlerdeki anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
  C)Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
  D)Bu tür metinlerde kullanılan dil süslüdür.
  E)Kelimeler soyut anlamda kullanılabilir.


  21.Aşağıdaki edebi türlerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?
  A)Destan B)Hikâye C)Masal
  D)Hatıra E)Roman
  22.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen edebi türlerden biridir?
  A)Sohbet B)Gezi C)Günlük
  D)Mektup E)Biyografi
  23.Aşağıdakilerden hangisi iş mektubunun şekil özellikleri ve konusu ile ilgili değildir?
  A)Önce mektubun yazıldığı yer ve tarih belirtilir.
  B)Sayfa ortalanarak, mektubun yazıldığı firma adı, adresi ve bulunduğu yer belirtilir.
  C)Satırbaşı yapılarak konu belirtilerek istek açıklanır.
  D)Mektup metninin sol alt köşesine ad ve soyad yazılır.
  E)Mektupta ad ve soyadın 3-4 cm altında olacak şekilde sol alt köşesine açık adres yazılır.
  24.Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliği olamaz?
  A)Dilin göndergesel işlevde kullanılması
  B)Öğretmek, açıklamak, bilgi vermek ön plana çıkar.
  C)Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatım türünün kullanılması.
  D)Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması.
  E)Mecazlı ifadeler kullanılmaz
  25.Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir.
  A)Günlükler okuyucu düşünülerek yazılmıştır.
  B)Yazıldığı günün tarihini taşırlar.
  C)Olayı yaşayan kişi tarafından yazılmıştır.
  D)Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır
  E)Yazan kişinin hayatından izler taşır.
  26. Sabah kalktığımda hava çok güzeldi. Ancak öğleden sonra yağmur olanca şiddetiyle bastırdı. Genişçe bir çınarın altına sığındım. Olacak gibi değil; gelen ilk otobüse bindim. Benim gideceğim yerin uzak bir yerinde bıraktı otobüs. Bir lokantaya girdim; çayla sandviç söyledim.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?
  A) Deneme B) Fıkra C)Günlük
  D) Gezi yazısı E) Anı

  27.Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.?
  A)Magosa Mektupları -Namık Kemal
  B)Şehir Mektupları -Ahmet Rasim
  C)Avrupa Yolunda - Cenap Şahabettin
  D) Saray ve Ötesi - Halit Ziya Uşaklıgil
  E)Türk’ün Ateşle İmtihanı - Halide Edip Adıvar
  28. Tezkire, hangi edebi türün eski karşılığı sayılır?
  A)Otobiyografi B)Hatırat C)Biyografi
  D)Monografi E)Rûzname
  29.Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile anının ortak özelliklerinden biri değildir?
  A)Anlatılan kişinin hayatı hakkında bilgi edinebiliriz.
  B)Göndergesellik işlevi kullanılmaktadır.
  C)Kullanılan dil sade, akıcı ve durudur.
  D)Kanıtlanabilir nitelik taşımaktadırlar.
  E)Anlatıldığı dönemden izler taşır.
  30.I-Biyografilerde derlenen bilgilerin bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirme zorunluluğu yoktur.
  II-Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur.
  III-Otobiyografiler kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
  D)II - III E)I - III
  31. Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
  A)Şevket Rado-Ramazan Sohbetleri
  B)Nurullah Ataç-Karalama Defteri
  C)Ahmet Rasim-Eşref Saati
  D)Suut Kemal Yetkin-Dilimiz Üzerine Söyleşiler
  E)Hasan Ali Yücel-Edebiyat Sohbetleri


  32.Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir?
  A)Sohbet metinlerinde nüktedanlığa yer verilmez.
  B)Sohbette herkesin ilgileneceği konular seçilmelidir.
  C)Düşsel bir anlatım söz konusudur.
  D)Halk söyleyişlerine yer verilir.
  E)Konu kısıtlaması yoktur. Her konuda yazılabilir.
  33.Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?
  A)Haber yazıları tarafsız olmalıdır.
  B)Haber yazıları ilginç olmalıdır.
  C)Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
  D)Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
  E)Haber yazılarının kaynağı hayattır.
  34.Tarihte bilinen ilk gazete örneği hangi medeniyette ortaya çıkmıştır?
  A)Roma B)Hitit C)Bizans
  D)Aztek E)Çin
  35. “Yazarların yaşadıkları önemli olayları, duygu ve düşünceleri bir deftere günü gününe yazarak oluşturdukları eserin “adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Anı B)Günlük C)Otobiyografi D)Biyografi E) Gezi Yazısı
  36. “ Hac Yolunda, Avrupa Mektupları “ adlı gezi yazısı türündeki eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mehmet Âkif ERSOY B)Nazım Hikmet RAN C)Şevket RADO
  D)Cenap ŞEHABETTİN E)Haldun TANER
  37. Bu sabah kentin mimari yapılarını görme amacıyla dışarı çıktığımda, büyük bir yapıyla karşılaşacağıma dair bir umut yoktu bende. Oysa daha ilk saatlerde çok görkemli bir bina, bir köprü ve iki çeşmeyle karşılaştım. Kentle ilgili bütün düşüncelerim değişti. Öğle saatlerinde kentin kalesini dolaşırken şaşkınlık içindeydim. Akşam üzeri müzeyi ziyaret ederken bende oluşan duyguları anlatmaya ise bu sayfa yetmez.
  Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler daha belirgindir?
  A) Günlük B) Anı C) Otobiyografi
  D) Deneme E) Fıkra

  38. Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?
  A) Sol alt köşeye adresin yazılması
  B) Sağ alt köşeye adın ve soyadın yazılması
  C) Sol alt köşeye imzanın atılması
  D) Resmi bir dilin kullanılması
  E) Gereksiz ayrıntılara yer verilmemesi
  39. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metine örnektir?
  A) Masal B)Roman C)Hikâye
  D)Deneme E) Tiyatro
  40. Aşağıdaki metin türlerinden hangisi sanatsal (kurmaca ) metin türüne örnek olamaz?
  A)Söyleşi B)Masal C)Öykü
  D)Fabl E)Roman
  41. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?.
  A)Anadolu Notları – Reşat Nuri GÜNTEKİN
  B)Magosa Hatıraları – Refik Halit Karay
  C)Saray ve Ötesi – Halit Ziya Uşaklıgil
  D)Şehir Mektupları – Ahmet RASİM
  E)Hac Yolunda – Cenap ŞEHABETTİN
  42. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?
  A)Konferans B)Açık Oturum C)Forum
  D)Münazara E)Biyografi
  43. Gezi yazıları aşağıdaki konulardan hangisi işlenmez?
  A)Yaşayış B)Deneyler C)İnanışları
  D)Ekonomik Durum E)Coğrafi Özellikler
  44. “ Topluma mal olmuş bir insanın kendi yaşamöyküsünü anlattığı eserlere” ne denir?
  A)Anı B)Günlük C)Otobiyografi D)Mektup E)Gezi Yazısı
  45.Gezi yazıları konu ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdakilerden hangisine benzer?
  A)Makale B)Röportaj C)Fıkra
  D)Eleştiri E)Tiyatro
  46. Gezi yazıları hangi bilim dalına kaynaklık etmez?
  A)Tarih B)Coğrafya C)Toplum Bilimi
  D)Hukuk E)Sanat Tarihi

  47. Aya gideceğiz. Yıldızlarda bizim gibi kişiler varsa onlarla tanışacağız da ne olacak? Bunu sormak doğru değildir. İnsanoğlu bilginin neye yarayacağını düşünmeden bilmek ister. Aya gitmek, yıldızlardaki kişilerle tanışmak başımıza büyük dertlerde açabilir. Olsun, bilgi uğrunda rahatımızı, mutluluğumu esirgeyecek miyiz? Böyle düşler arkasında koşacağımıza, bir oturalım da şu toprağımızı bezemeye bakalım mı diyeceksiniz? Ah ne iyi olur! Ah ne iyi olur! Ama ne yapalım ki öyle demek bir yorgunluğu gösterir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın bir sohbet yazısından alındığının kanıtıdır?
  A)Yazarın ele aldığı konuyla ilgili nesnel yargılar ortaya koyması.
  B)Yazarın okurla karşılıklı konuşuyor gibi senli benli bir üslupla yazması.
  C)Belli bir konunun ayrıntılı biçimde işlenmemesi.
  D)İşlenen konuyla ilgili kişisel düşüncelerin ortaya konması.
  E)Tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir konunun işlenmesi.
  48. Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A)Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya’ya Mektuplar
  B)Halide Edip Adıvar – Handan
  C)Namık Kemal – Hususi Mektuplar
  D)Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mutallaka
  E)Ahmet Hamdi Tanpınar – Romanya Mektupları
  49. … Olaylar yaşandıktan sonra kaleme alınır. Üzerinden belli bir süre geçtikten sonra, sanat adamı, politikacı, ressam, vs. yaşamından önemli kareleri paylaşmak için yazar. … İse sıcağı sıcağına yaşanırken yazıya geçirilir. Yazar kendi iç dünyasını, acılarını, sevinçlerini, yerine göre yakınlarına bile anlatamadıklarını yazıya döker.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A)Eleştiri-Deneme B)Anı-Günlük C)Günlük-Biyografi
  D)Otobiyografi-Anı E)Deneme-Günlük
  50. Biyografi türüyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A)Yazar kendi başından geçen olayları anlatır.
  B)Gazetelerde belli köşelerde, belli günlerde yayınlanır.
  C)Gerçek olmasa bile, olması muhtemel olaylar anlatılır.
  D)Gözlemlenen yerler ayrıntılarıyla betimlenir.
  E)Bir kimsenin hayatı, çalışmaları ve görüşleri anlatılır


  51.Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?
  A)Anılar iddia ve ispat yazıları değildir.
  B)İçten ve samimi bir anlatım kullanılır.
  C)Olaylar olduğu gibi abartı yapmadan kullanılır.
  D)Kelimeler daha çok gerçek anlamıyla kullanılır.
  E)Yazarın kendini okura açtığı bir tür değildir.
  52. 1905’te İstanbul’da doğdum. Bahriye Mektebinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Paris’e gönderildim. Eğitimimi yarıda keserek yurda döndüm. Çeşitli bankalarda çalıştım. Değişik gazetelerde fıkra yazarlığı yaptım.
  Bu paragraf ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?
  A)Biyografi B)Gezi C)Eleştiri
  D)Fıkra E)Otobiyografi
  53. Ünlü kişilerin yaşamları ve yapıtlarını anlatan ve eskiden “Tercüme-i Hal” adı verilen bu tür yazılara günümüzde …….. denmektedir. Divan Edebiyatındaki Tezkire-i Şuaralar da bu türün niteliklerini taşımaktadır.
  Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Biyografi B)Otobiyografi C)Deneme
  D)Söyleşi E)Hatıra
  54. … Yemyeşil ağaçların iki yanına sıralandığı, daha doğrusu bir ağaç denizinin içinden geçen yoldan, kıvrıla kıvrıla ilerliyorum. Neredeyse gökyüzü görünmüyor. Sadece ağaçlar, yaprak hışırtıları, kuş cıvıltıları… Nihayet karşıdan bir mavilik belirmeye başlıyor. Yol bitiyor. Önümüz masmavi su, arkamız yemyeşil orman. El değmemiş bir güzellik. Bu göl, bu orman… Sanki cennetteyiz. Boyabat Gölü terk edilecek gibi değil.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait bir örnekten alınmıştır?
  A)Anı B)Fıkra C)Günlük D) Gezi E)Deneme
  55.Aşağıdakilerden hangisi "öyküleme" tekniğiyle yazılamaz?
  A)Roman B)Makale C)Öykü
  D)Yaşam öyküsü E)Tiyatro
  56.Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebi metin türüdür?
  A)Roman B)Tiyatro C)Öykü
  D)Biyografi E)Mektup
  57. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?
  A)Haber vermek
  B)Bir meseleyi tartışmak
  C)Bir konuda yardım istemek
  D)Sevinç ya da üzüntülerini bildirmek
  E)Bir kişiyi tanıtmak

  58.Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal’e hayrandır. Ancak bu hayranlık onun nesnel yargılarında bulunmasını engellemez. Tanpınar’a göre Yahya Kemal’in şiiri, zamanını ve yerini tam olarak bulmuş bir şiirdir. Yine Yahya Kemal, şiirimizde öteden beri var olan krizi sona erdirmiştir. Ne aruz tarafında ne de hece tarafında şiir tamamlanmıştır. Ona kadar eksik olan şey şiir diliydi. Şair, bunu Avrupa’da öğrenmiş ve Türk şiirine uygulamıştır.
  Yukarıdaki parça hangi edebi türden alınmıştır?
  A)Sohbet B)Makale C)Eleştiri
  D)Fıkra E)Deneme
  59.Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun ben onu anlatıyorum ve kendime, pek fena yetişmiş bir örneğini gösteriyorum. Bu örneğe yeniden biçim vermek elimde olsaydı onu elbet olduğundan çok başka türlü yapardım. Bir defa yapılmış artık. Şunu söyleyeyim ki kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmamakla beraber hiç gerçeğe aykırı değil.
  Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek olabilir?
  A)Fıkra B)Deneme C)Eleştiri
  D)Anı E)Günlük
  60.Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden değildir?
  A)Yalın, içten ve okuru etkileyen bir dilin kullanılması
  B)Yazarın ele aldığı konuyu kendi görüşleri doğrultusunda işlenmesi
  C)Güncel konuların ele alınması ve işlenmesi
  D)Fıkranın, doğa, toplum, politika, enflasyon, eğitim gibi geniş bir konu alanının olması
  E)Fıkrada öne sürülen sav ya da düşüncenin çeşitli şekillerde kanıtlanması
  61.Genel anlamda tarım, toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunların çeşitli aşamalarda değerlendirilmesidir. Üretim kaynakları, toprak, emek ve sermaye gibi fiziki girdiler ile üretkenlik artışı sağlayan teknolojiden oluşur. Tarımsal üretimin nicelik ve nitelik yönünden arttırılmasında su, gübre, ilaç, tohumluk vb. girdilerin üretken biçimde kullanılmasının payı büyüktür. Oysa çiftçimizin gübre, traktör vb. temel tarım girdilerini vaktinde ve uygun bir fiyatla sağlaması 1976 baharında önemli bir darboğaza girmiştir.
  Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek olabilir?
  A)Makale B)Deneme C)Fıkra
  D)Eleştiri E)Sohbet
  62.Bazı zamanlar insanın içini dökmeden edemediğini anlar olur. Bir dost, bu anlarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şeyi dostla paylaşamayız ki... Onun için, hele bir insan yazarsa içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa masanın başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte bu tür, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasından doğmuştur.
  Yukarıdaki parçada yazarın sözünü ettiği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Anı B)Deneme C)Fıkra
  D)Günlük E)Sohbet
  63.Yaşanılmakta olanı değil, yaşanılmışı anlatırlar. İster istemez belleklerinde, akıllarında kalanı yansıtırlar. Bunun için de bir tür geçmişin tanığı olurlar. Geçmişe uzanması, yaşanılmaz olanı yansıtması, zaman zaman tarihçilerle aynı sofraya oturur, daha doğrusu tarihle yolları kesişir.
  Yukarıdaki parçada sözlü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Röportaj B)Haber yazısı C)Anı
  D)Biyografi E)Günlük
  64.Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A)Avrupa’da Bir Cevelan B)Denizaşırı C)Anadolu Notları
  D)Hac Yolunda E)Çankaya
  65.Yakup Kadri, Manisa’da geçirdiği bu çocukluk yıllarında bir yandan annesinin okuduklarıyla, bir yandan kendi okuduklarıyla fikren beslendiğini, evde arkadaşlarıyla oynamak üzere çok basit, çocukça his ve fikir terbiyesinde aile muhitinin nasıl bir rol oynadığını gösteriyorsa da edebiyatı meslek olarak seçmesinin asıl sebebidir denilemez. Edebiyatın hakiki bir ihtiras haline gelmesi için İzmir İdadisinde geçireceği üç yılı beklemek lazımdır.
  Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmıştır?
  A)Eleştiri B)Anı C)Otobiyografi
  D)Sohbet E)Biyografi
  66.Yazar, ilginç şeyleri araştıracak ayrıntılarıyla görmesini bilecek, gördüklerini ilgi çekici bir dille anlatacaktır. Gerektikçe izlenimlerini, yorumlarını da katar gördüklerine. Okuyucuda görme özlemini karşılarken bir yandan da eğleneceği bir anlatım, daha doğrusu asık suratlı olmayan, bilimsel bir görünüşe bürünmeyen bir anlatımla kimi gerçekleri de anlatır.
  Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir?
  A)Röportaj B)Fıkra C)Gezi Yazısı
  D)Deneme E)Makale
  67.Sanatçıya dönük eleştiride biyografik diyebileceğimiz bir eleştiri yöntemi büyük yer tutar. Fakat biyografik eleştirinin de çeşitleri vardır. Bunlardan biri bir yazarın ya da şairin
  Hayatını yazmaktır. Ne var ki bundan gaye ne sanatı ne de sanat eserini aydınlatmak değil sadece ilginç görünen bir adamın hayatını incelemektir. Bu tarz biyografi yalnız sanatçılar için yazılmaz, büyük bir kumandan, bir devlet adamı, bir bilim adamı gibi herhangi bir alanda ilgi çeken birisi hakkında da yazılabilir.
  Yukarıdaki parçada dil hangi işlevinde kullanılmıştır?
  A)Göndergesel İşlevi B)Dil Ötesi İşlevi
  C)Kanalı Kontrol İşlevi D)Heyecana Bağlı İşlevi
  E)Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi

  68. I.Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
  II. Yazar öne sürdüğü düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
  III. Dil tabiidir, günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verir.
  IV. Yazar, soru-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir.
  Yukarıdaki cümlelerle aşağıdaki ebedi türlerden hangisinin özelliği verilmemiştir?
  A)Sohbet B)Anı C)Makale
  D)Fıkra E)Deneme
  69. I. Kırk Yıl
  II. Saray ve Ötesi
  III. Çankaya
  IV. Magosa Mektupları
  V. Şehir Mektupları
  Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Gezi B)Anı C)Fıkra
  D)Sohbet E)Deneme
  70.Kırk bir kişi koşarak kapıya geldi. İşte artık sarayın içinde idiler. Kür Şad’la Bögü Alp sarayın içini, Çin kağanının ve Urku’nun dairelerini biliyorlardı. Beş altı basamak merdiven çıktıktan sonra çok büyük bir odaya gelmişlerdi. İşte soldaki büyük kapı kağanın dairesine giden kapıydı. Fakat ihtilalciler doğan sesler bütün sarayı çın çın öttürmüştü. Bu tunç sesleri tehlikeyi bildiren, yardım isteyen seslerdi, Yamtar artık kendisine ağır gelmeye başlayan iri taşı var gücü ile kağanın kapısına indirmiş, bunu Yumru’nunki takip etmişti.
  Paragrafın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinin hangilerinden faydalanılmıştır?
  A)Öyküleme – Açıklama B)Betimleme – Açıklama
  C)Açıklama – Tartışma D) Öyküleme – Betimleme
  E)Betimleme - Tartışma
  71.Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle farklıdır?
  A)Bizim Akdeniz B)Anadolu Notları C)Tuna’dan Batıya
  D)Tuna Kıyıları E)Çankaya
  72.Aşağıdakilerden hangisi gazete dendiğinde akla gelen ilk türdür?
  A)Sohbet B)Makale C)Mektup
  D)Fıkra E)Deneme


  73. I.Dili doğru ve güzel kullanması
  II. Kendi doğruları dışında doğruları kabul etmemesi
  III. Düşünce ufku açık, kültür alanına özgü bilgi birikiminin olması
  IV. Kişisel duyarlılık ve dikkat yerine toplumsal duyarlılık ve dikkatinin olması
  Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangilerinde deneme yazarının özellikleri verilmiştir?
  A)I-III B)II-III C)II-IV
  D)I-IV E)III-IV
  74. İlk örneklerini Fransız sanatçı Montaigne’in vermiş olduğu yazı türü hangisidir?
  A)Makale B)Deneme C)Eleştiri
  D)Fıkra E)Günlük
  75.Yurtiçinde ve yurtdışında gezilip görülen yerlerin ilgi çekici bir şekilde anlatıldığı yazı türüdür. Bu türde Tanzimat’tan önce sayı bakımından az olmakla birlikte önemli örnekler verilmiştir. Piri Reis’in kitabı Bahriye, Keçecizade İzzet Molla’nın Mihnetkeşan’ı ilk akla gelenlerdir. Tanzimat Döneminde Ahmet Mithat’ın Avrupa’da Bir Cevelan adlı eseri bu türde yazılmıştır. Cenap Şahabettin, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Haşim bu türde eserler vermiştir.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Deneme B)Sohbet C)Anı
  D)Biyografi E)Gezi Yazısı
  76.İnsanların tanıdıklarından, sevdiklerinden ayrı düştüğünde gördüklerini anlatma, duygu ve düşüncelerini geride bıraktıklarıyla paylaşma, karşısındakiyle konuşma gereksinimini paylaşmak için ortaya çıkmış yazı türüdür. Dünya yazın haritasında özel bir yeri vardır. Yazarın mizacını yansıtan bir aynadır. Yazarın kişiliği, duyguları satırların içine sinmiştir. En önemli özelliği doğallık, yalınlık ve içtenliktir. Goethe, Schiller, Voltaire, Puşkin, Dostoyevski, Flaubert, Balzac önemli temsilcileridir. Edebiyatımızda Cahit Sıtkı, Ziya Gökalp, Sebahattin Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar önemli temsilcileridir.
  Yukarıdaki parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mektup B)Anı C)Günlük
  D)Fıkra E)Deneme
  77.Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden değildir?
  A)Anılarda geçen olayların ben etrafında anlatılması
  B)Kişisel deneyimlerden ve gözlemlerden yararlanılması
  C)Tanınmış kişilerin edebi yönlerine ve hayatlarına ışık tutması
  D)Olayın geçtiği tarih ve mekânın sağ üst köşede belirtilmesi
  E)Kelimelerin yazara özgü bir duygu ve çağrışım değerinin olması

  78.Aşağıdaki türlerin hangisinde ‘‘yer, zaman, olay örgüsü’’ gibi öğeler vardır?
  A)Gezi yazısı B)Forum C)Deneme
  D)Biyografi E)Hikâye
  79.Belge ve bilgilerden hareketle yazılan bu yazılarda kişiler; yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, yapıtlarıyla, çalışma ve buluşlarıyla ele alınır. Amaç sanat, edebiyat ve siyaset gibi değişik alanlarda tanınmış kişileri değişik yönleriyle inceleyip başka insanlara tanıtmaktadır.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Eleştiri B)Deneme C)Biyografi
  D)Makale E)Otobiyografi
  80. …….. yazı türünde yazının merkezinde doğrudan doğruya yazanın kendi yaşamı vardır. …… yazı türünde ise, yazar kendi yaşamının yanında zamanını, çevresini de anlatır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Otobiyografi-Biyografi B)Anı-Biyografi
  C)Gezi-Anı D)Otobiyografi-Anı
  E)Anı-Günlük
  81.Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde değildir?
  A)Bize Göre B)Zoraki Diplomat C)Ömer’in Çocukluğu
  D)Saray ve Ötesi E)Türkün Ateşle İmtihanı
  82)Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde değildir?
  A)Muharrir Bu Ya B)Ramazan Sohbetleri C)Aile Sohbetleri
  D)Okurlarıma Mektuplar E)Ümit Dünyası
  83.Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden değildir?
  A)Gerçekte yaşamış bir kişinin yaşamı ve yaşantısı anlatılır
  B)Biyografide nesnel bilgilere yer verilir.
  C)Biyografide anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılır.
  D)Belgelerden gazete ve dergilerden yararlanılır.
  E)Günü gününe yazılır.
  84)Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde değildir?
  A)Kırk Yıl B)Edebi ve Siyasi Hatalarım
  C)Muhaberat ve Muhaverat D)Çankaya
  E)Anamın Kitabı


  85.Anı ve günlük türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Günlükler anı türündeki yazılara göre oldukça kısadır.
  B)Günlük yalnız olayları yaşayan kişi tarafından yazıldığı halde, anıları bir başkası da yazabilir.
  C)Türk Edebiyatında her iki tür de Tanzimat Döneminde ortaya çıkmıştır.
  D) Araştırmamı istediğim yönde sürdüre bilmem için öncelikle, yararlanacağım kaynakları saptamalıyım.
  E) Bu soru ben ve benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı.
  86.Katıksız bir dürüstlükle kendim için şunu söyleyebilirim.. Tek günüm yok ki sevinçli olayım. Ya böyle yapayalnız, bir başıma odamda oturuyor ya da kendi kendime kırlarda, caddelerde dolaşıyorum. Arada bir rastgele birisi benimle ahbaplık ederse hoş geldi, safa geldi. Jahnens’i artık gördüğüm yok. Bu benimde işime geliyor; çünkü son zamanlarda iyice çekilmez olmuştu; onunkileri dinlemektense bütün bir hastanenin iniltilerini dinlemek bence daha iyi…
  Bu parça aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?
  A)Günlük B)Deneme C)Anı
  D)Roman E)Biyografi
  87.Divan Edebiyatında da kullanılan yazı türlerinden biridir. Genel anlamda birinin bir haberi, bir olayı, bir duyguyu ya da herhangi bir konuyu başkasına anlatmak için kullandığı bir türdür; ancak kimi zaman yazar, sanat, edebiyat konularındaki görüşlerini bir gazete ya da dergide bu tarzın özelliklerini kullanarak anlatabilir. Hatta kimi sanatçılar, romanlarını bu tarz yazılarla kurmuştur. İçten ve sıcak anlatımından dolayı okuru etkileyen bu yazı türünün birçok çeşidi varsa da yazınsal anlamda değer taşıyanlar edebiyatın kaps***** girer.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Anı B)Mektup C)Günlük
  D)Fıkra E)Deneme
  88.Urfa’ya girerken “Peygamberler Şehrine Hoş Geldiniz” tabelası karşılıyor bizi. Yazın yakıcı sıcağında “Halilurrahman Camisi”nin serin avlularında dolaşıyoruz. Hazreti İbrahim’in yaşadığı yeri ziyaret etmenin manevi zevki bütün yorgunluğumuzu alıyor. Daha sonra Hazreti Eyüp Peygamber’in hastalığı süresince kaldığı mağaraya taş merdivenlerden iniyoruz.
  Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
  A)Anı B)Eleştiri C)Gezi
  D)Öykü E)Roman  89.Otobiyografik eserler biyografilerden farklı olarak yazarın kendi ağzındandır ve öznel bir anlatımı vardır. Bu yönüyle ……….. benzer. Ancak ……….. amaç kişinin kendisini tanıtması değil, dönemi yansıtmaktır. Otobiyografi de ise yazar daha çok kendini öne çıkarır, kendini tanıtır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Denemeye – Denemede B)Anıya – Anıda
  C)Romana – Romanda D)Eleştiriye – Eleştiride
  E)Sohbete – Sohbette
  90.Kişinin o gün başından geçen olayları tarih belirterek anlattığı yazılardır. Kişinin bir yönüyle iç dökmesi, içindekileri, başkalarına anlatamadığı duygu ve düşüncelerini yazmasıyla oluşur. Bu yönüyle bu yazılar bir boşalma, bir iç dökme olarak değerlendirilebilir.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Otobiyografi B)Günlük C)Anı
  D)Deneme E)Sohbet
  91.Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünde değildir?
  A)Hac Yolunda B)Avrupa’da Bir Cevelan C)Bizim Akdeniz
  D)Anadolu Notları E)Şermin
  92.Bu tür yazılara eski devirlerden beri rastlanmaktadır. Bu yazılarda gezilen yerlerin görünümleri, insanları, yaşayışları, dilleri, gelenekleri, uygarlıkları anlatılır. Sıradan şeyler değil ilginç şeyler anlatılır. Ahmet Haşim bu türü “olağanüstülükler avı” olarak niteler.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Otobiyografi B)Monografi C)Gezi
  D)Anı E)Öykü
  93.Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün özelliklerinden değildir?
  A)Kişisel izlenimler ve gözlem önemlidir.
  B)Gezi yazısında abartmalardan ve yanlış bilgilerden kaçınılır.
  C)Amaç okuyucuya bilgi vermektir.
  D)Fotoğraflarla desteklendiği için betimlemenin bir önemi yoktur.
  E)Dil açık, sade ve canlı bir tarzda kullanılır.
  94.Ahmet Haşim denince aklımıza hemen bir şair gelir. Ancak onun az bilinen bir yönü de düz yazılarının olmasıdır. Örneğin deneme türünün ilk örneklerini verenlerden biridir. Yine onun Frankfurt Seyahatnamesi adlı yapıtı …….. alanındaki önemli örneklerinden biridir.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Roman B)Öykü C)Günlük
  D)Eleştiri E)Gezi yazısı

  95.Aşağıdakilerden hangisi sohbetin özelliklerinden değildir?
  A)Güncel konular üzerinde yazılır.
  B)Yazılanları kanıtlamak için örnek verildiğinden bilimsel bir niteliğe sahiptir.
  C)Örnekleyici, açıklayıcı anlatım biçimleri kullanılır.
  D)Açık, akıcı konuşma diline yakın bir dil kullanılır.
  E)Deyimlerden, atasözlerinden, hatıralardan, özlü sözlerden sıkça yararlanılır.
  96.Aşağıdakilerden yazarlardan hangisinin günlük türünde eseri vardır?
  A)Nurullah Ataç B)Halit Ziya Uşaklıgil C)Necip Fazıl Kısakürek
  D)Ahmet Hamdi Tanpınar E)Haldun Taner
  97.(I)Biyografi ünlü kişilerin hayat öykülerinin ve yaptıklarının anlatıldığı yazı türüdür. (II) Eski dönemde bu tür yazılara Tercüme-i Hal denirdi. (III) Antoloji türündeki eserlerde bir bakıma biyografidir. (IV) Biyografi türündeki yazılar belgelere dayanılarak yazılır. (V) Divan Edebiyatında şairlerin hayatlarını anlatmak için yazılan “Tezkire-i Şuara”lar birer biyografi kitabıydı.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
  A)I B)II C)III D)IV E)V
  98. …….Yazarların, sanatçıların, ozanların ve önemli kişilerin yaşamlarını ve yaşadıkları dönemi aydınlatmada yardımcı kaynak görevi görür. Çünkü insanı en açık, en yalın ve en gerçek haliyle gösterir bu tür. Kişilerin samimi duygularını dile getirdiği içinde çok sevilir. Tanzimatla başlayan bu türdeki yazılar Cumhuriyet Döneminde önemli bir tür olmuştur. Ziya Paşa’nın Defter-i Amal’i, Halit Ziya’nın Kırk Yıl’ı bu türün önemli örnekleridir.
  Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Günlük B)Fıkra C)Sohbet
  D)Anı E)Deneme
  99.Mehmet Akif 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir dini eğitim aldıktan sonra İstanbul Baytar Mektebinden mezun olur. Fransızca, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Akif, şiirlerinde toplumsal konuları işler.
  Yukarıda parça aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
  A)Biyografi B)Otobiyografi C)Deneme
  D)Eleştiri E)Sohbet
  100.Bir yazarın günlük olaylarla ilgili düşüncelerini karşısındakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı yazılardır. Günlük konuşma diliyle herkesin anlayacağı bir üslupla yazılır.
  Yukarıda özellikleri tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Deneme B)Eleştiri C)Sohbet
  D)Makale E)Mektup


  Yanıt anahtarı

  1.c 21.e 41.b 61.a 81.a
  2.a 22.a 42.e 62.b 82.e
  3.d 23.e 43.b 63.c 83.e
  4.e 24.c 44.c 64.e 84.c
  5.b 25.a 45.b 65.e 85.b
  6.c 26.c 46.d 66.b 86.a
  7.d 27.c 47.c 67.a 87.e
  8.e 28.c 48.e 68.c 88.c
  9.e 29.d 49.b 69.b 89.c
  10.d 30.c 50.c 70.c 90.b
  11.a 31.b 51.e 71.e 91.e
  12.e 32.a 52.e 72.d 92.c
  13.d 33.c 53.a 73.b 93.d
  14.a 34.a 54.d 74.a 94.e
  15.c 35.b 55.b 75.e 95.b
  16.e 36.d 56.b 76.e 96.a
  17.c 37.a 57.a 77.c 97.c
  18.c 38.c 58.c 78.e 98.a
  19.c 39.d 59.b 79.e 99.a
  20.b 40.a 60.e 80.d 100.c

Sayfayı Paylaş