2.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Durmayın orada kargı kucakta
  Dolansın yiğitler köşe bucakta
  Bir savaş edelim kelle kucakta
  Şehitler aşkına çalın kılıncı
  Köroğlu
  S. 1.Yukarıdaki şiiri şekil bakımından (uyak şeması, ölçü, kafiye, redif, , nazım şekli ve nazım türü) inceleyiniz.(1+1+2+2+2+2= 10 P)

  S. 2. Benim doğduğum köylerde
  İnsanlar gülmesini bilmezdi,
  Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır
  Öp biraz!
  Cahit Külebi
  a)Yukarıdaki şiirde yapılan edebî sanatı bularak açıklayınız. (3+2= 5 P)
  Midyeler şarkı söylüyor alabildiğine
  Soluk soluğa, arzulu
  Gözlerinde görüyorum İstanbul’u
  Cahit IRGAT
  b)Yukarıdaki şiirde yapılan edebî sanatı bularak açıklayınız. (3+2= 5 P)
  Gördi Nihâl-i serv-i ser-efrâz-ı nîzeni
  Serkeşlik adın anmadı bir dahı bânları
  Bâkî
  Açıklaması: Tuna Boyu Macar Beyleri senin mızrağının selvi fidanını andıran uzun boyunu gördüklerinden beri, dik başlılığın adını anmaz oldular. Çünkü onlar senin gibi büyük Osmanlı Sultanından korktular.
  S. 3. Yukarıdaki şiir hangi nazım şekli ile yazılmıştır? Bu nazım şeklinde kullanılan nazım birimi, ölçü, uyak örgüsü ve konu hakkında bilgi veriniz. (2+1+1+2+4= 10 P)
  Nazım şekli:
  Nazım birimi:
  Ölçü:
  Uyak örgüsü:
  Konu:


  S. 4. Konularına göre koşma türlerini yazarak bunlardan istediğiniz birini açıklayınız. (6+4 =10 P)  S. 5.
  a) Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Yazınız. (6 P)
  b) Şiiri oluşturan dize kümelerine nazım birimi denir. Edebiyatımızda kullanılan nazım birimlerinin adlarını yazınız. (4 P)  S.6. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
  a) Kasidelerde bayramların, mevsimlerin ve varlıkların betimlenmesinin yapıldığı bölüme ……………….. denir. (4 P)
  b) Kasidelerde şairin kendini ve sanatını övdüğü bölüme ………………. denir. (3 P)
  c) Gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa buna …………….. gazel denir. (3 P)

  S. 7. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  a) (...) Şiirde yapının bozulması anlamın bozulmasına yol açmaz.
  b) (...) Bestelenmek için yazılan ve belirli bir ezgiyle söylenen halk şiiri şarkıdır.
  c) (...) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
  d) (...) Aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar.
  e) (...) Sanat eseri öncelikle doğruluk ve fayda değil güzellik amacı güder.

  S. 8. Bin yıl önce yazılmış bir kitabı okuyarak o dönem insanlarının hayatı ve düşünceleriyle ilgili bilgi edinmemiz bize dilin hangi işlevini gösterir? Kısaca açıklayınız. (10 P)

  I. Metin:
  HANCI
  Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı!
  Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş...
  Aman karanlığı görmesin gözüm,
  Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş...
  Bekir Sıtkı Erdoğan
  II. Metin: Yerleşme merkezlerinde veya kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ve misafirlerin konaklamaları için yapılan binalara “han” denir. Bunlar eski tarz otellerdir.
  S. 9. Yukarıdaki metinlerin yazılış amaçlarını yazınız. (6+4= 10 P)  S. 10. Metin çeşitlerini tabloyla gösterip “haber yazısının” hangi metin çeşidi içinde yer aldığını tabloda ait olduğu yere yazınız. (4+4+2 = 10 P)
  C. 1.
  a –––– kucakta “-ucak” Zengin uyak Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü
  a –––– bucakta “-ta” Redif Nazım birimi: Dörtlük
  a –––– kucakta Nazım şekli: Koşma
  b –––– çalın kılıncı Nazım türü: Koçaklama

  C. 2.
  a) Şiirde Hüsnü Talil sanatı yapılmıştır. Dudakların çatlak olmasının gerçek sebebi soğuktan dolayıdır. Şairin doğduğu köydeki insanlar gülmesini bilmediğinden, şairin dudakları çatlak kalmıştır. Şair bu şekilde gerçek nedeni bir kenara bırakıp dudakların çatlamasının sebebini güzel bir nedene, şairane bir nedene dayandırmıştır.

  b) Şiirde midyelere, insanın şarkı söyleme, arzulu olma özelliği verilerek teşhis sanatı yapılmıştır. Yani insan dışındaki bir canlı olan midye, insan kişiliğinde gösterilerek bu sanat yapılmıştır.

  C. 3.
  Nazım şekli: Kaside
  Nazım birimi: Beyit
  Ölçü: Aruz ölçüsü
  Uyak örgüsü: aa, ba, ca, da… şeklindedir
  Konu: Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlere denir.

  C. 4. Konularına göre koşma türleri:
  Güzelleme: Doğa güzelliklerini anlatmak ya da kadın, at gibi sevilen varlıklara karşı duyguları ifade etmek için yazılan şiirlerdir.
  Koçaklama: Savaş ve yiğitlik üstüne coşkun bir anlatımla yazılan şiir türüdür.
  Taşlama: Toplumun ya da bireylerin eksik, yanlış, gülünç yanlarını belirten şiirlerdir.
  Ağıt: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen şiirlerdir.

  C. 5.
  a) Şiirde Ahengi Sağlayan Ögeler:
  1. Ölçü (Ritim)
  2. Uyak (Kafiye) - Redif (Dize sonlarındaki ses benzerliği)
  3. Aliterasyon (Ses tekrarı)
  4. Asonans (Ses tekrarı)
  5. Kelime Tekrarı
  6. Söyleyiş ve Ses Akışı
  7. Vurgu ve Tonlama

  b) Nazım birimleri: Dize (mısra), beyit, dörtlük (kıta), bent

  C. 6.
  a) Nesib ya da Teşbib
  b) Fahriye
  c) Yek ahenk gazel

  C.7.
  a) (Y) Şiirde yapının bozulması anlamın bozulmasına yol açmaz.
  b) (Y) Bestelenmek için yazılan ve belirli bir ezgiyle söylenen halk şiiri şarkıdır.
  c) (D) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
  d) (D) Aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar.
  e) (D) Sanat eseri öncelikle doğruluk ve fayda değil güzellik amacı güder.

  C. 8. Bin yıl önce yazılmış bir kitabı okuyarak o dönem insanlarının hayatı ve düşünceleriyle ilgili bilgileri öğrenmemiz dilin aktarıcılık göreviyle ilgilidir. Diyebiliriz ki dil, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi görmektedir.

  C. 9.
  I. metin, yani Hancı şiiri kurmaca bir metindir. Amaç okuyucuda estetik bir yaşantı uyandırmak, sanat yapmaktır.
  II. metin ise kurmaca bir metin değildir. Bu metin fayda sağlamak ve bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

  C. 10. Metin çeşitleri:
  A) Sanatsal metinler
  B) Öğretici metinler – Haber yazısı

Sayfayı Paylaş