20 İle 100 arasi cevaplar verebilrimsin

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde ByReFLeX tarafından paylaşıldı.

 1. ByReFLeX

  ByReFLeX Üye

  Katılım:
  30 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  BeYLeR BaYanLaR GeneL Lise Edebiyat Kıtabının Cevapları Verımsın 20-100 Arası Veya Full Cevap ***s

  20 İLE SAYFA 100 ARASI VEYA TOPTAN DOSYA HALINE GETIRIM LINK BIRAKIN INDIIRM UNUTMAYINN GeneL LiSe:dil2::)
 2. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113
  SAYFA 20
  1.soru:örneğin karga ile tilki Teşhis(kişiselleştirme)insana ait özellikler karga ve tilkiye verilmiştir.(KONUŞMA) Soru 2 : Gazetelerde yazılanlar daha çok göndergesel işleve dayandığı için gerçektir.Gazetede yazılanlar objektiftir.Yaşanmış,gerçek ve gündelik olayları ele alır.Hikayeler ise güncel değildir.Kesin bir gerçeklikleri yoktur.Hikayede belli kişi ve kahramanlar vardır. 3.Soru:Yazılı dönemin gerçeklerinden faydalanmıştır.
  SAYFA 21
  1.Soru:Somut cümlelerin gerçekleşme ihtimali vardır fakat; “sarı bir aydınlık içindeydim” kelimesi soyut bir kavram olduğu için gerçekleşme ihtimali yoktur. 2.Soru:Olayların birebir yaşanması mümkün değildir.
  SAYFA 22-23
  1) D , Y 2)boşluk doldurma : İNSAN 3)C 4)A Öz Eleştiri Tablosu Edebiyatta Gerçeklik 1-Edebiyat kurmacadır.Bu kurmacanın malzemeleri gerçek ve gerçekçiliktir. 2-Edebi eseri yorumlamak için dönemin sosyal , kültürel felsefesini , olaylarını bilmek gerekir.
  SAYFA 24 – 25
  1)D , D 2)D , D 3)dramatik, görsel ve işitsel 4)bağlam 5)soyut 6)D 7)C 8)B 9)D 10) BULMACA : 1 – güzel sanatlar 2-fonetik 3-edebiyat 4-kurmaca 5-sanat 6-felsefe 7-sistem 8-tema 9-insan 10-estetik 11-metin 12-bağlam
  SAYFA 29-30
  1) D,Y 2)Anadoludaki 3)E 4)B
  Sayfa 32
  3. Etkinlik 1. soru a. ü,a b. açar/kaçar şah/şahı mert dayanır/namert kaçar hepsi 8′li hece ölçüsüyleyazılmıştır.4+4durak vardır. meydan gümbür/ gümbür şahlar şahı/divan açar divan gümbür/ gümbürlenir anlama yorumlama gurbet__nazım şekli gurbet nazım birimi dörtlük 7′li hece ölçüsüyle yazılmıştır.dili süslüdür
  sayfa 33
  2. Kılıç sesi çekaçak Ok sesi yıldırım Davul sesi güm Haykırış bağırma 4. Ney virür bir rah-ı pür-hundan haber (-) (.) (-) (-) (.) (-) (-) (-) (-) (.) (-) Ayrılıkların şikayet itmede (-) (.) (-) (-) (-) (.) (.) (-) (-) (.) (-) Aşk-ı Mecnun kıssasın takrir ider (-) (.) (-) (-) (-) (.) (-) (-) (-) (.) (-)
  Sayfa 34
  1)Y , D 2)İç kafiye 3)aliterasyon 4)C 5)Ölçü , kafiye , nazım birimi , tonlama
  Sayfa 35
  HazırLık 1) Ana renklerin dışındaki renkler birtakım benzetmelerle kullanılır.Fıstık yeşili,çimen yeşli… gibi 2)Bu durum dilin de belli bir karşılama gücü olduğunu, bu gücün dışına çıkıldığı zaman dile birtakım benzetmelerle farklı anlamlar yüklendiğini göstermektedir. 1. EtkinLik -Şarkı söylemek belirli bir beceri ve yine belirli birtakım kuralları gerektirir. Konuşmak ise günlük hayatta sıradan bir olay olarak, dilin kurallarına tam anlamıyla bağlı kaınmadan yapılan bir eylemdir. -Dans etmek belirli bir beceri ve teknik gerektirir.Yürümek ise insanoğlunun gerçekleştirdiği doğal bir eylemdir. -Fotoğraf çekmek var olanın dondurulmasıdır.Bunun için amatör anlamda bir bilgi ve beceri sahibi olmaya gerek yoktur. Resim yapmak ise bilgi, beceri ve teknik gerektiren bir uğraştır. Bu farklılıklar, düz yazıdaki dil ile şiirdeki dil arasında da söz konusudur.Yazıdaki dil, dil bilgisi kurallarına bağlı kalınarak, duygu,düşünce ve hayallerin dile getirildiği bir özellik gösterebilir. Fakat şiir dili, düz yazıdaki dilden farklı olarak, dilin farklı anlamlar yüklenerek birtakım edebi kurallar çerçevesinde kullanıldığı yüksek bir dildir. 2. EtkinLik Verilen paragrafta dil, anlatılmak istenilen doğrultusunda bir araya getirilmiş ve gerçek anlam değeri taşıyan sözcük ve sözcük gruplarından oluşturulmuştur. Dörtlükte ise dil, görünen anlamın dışında, ona yüklenen anlamları taşımak için gerçek anlamından sıyrılmış ve anlatılmak istenene göre yeni anlamlar yüklenmiş bir dildir.
  Sayfa 36
  İnceLeme 1)Bu ifadelerin somut gerçekliği yoktur.Şiirde bu tür ifadelerin kullanılması dilin sınırlı bir kullanımının olmasından,insan hayli ve düşüncesinin ise sınırsız olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum da şairi, soyut ifadelere yöneltmektedir. 2) -…Delî köşemde durdun -Merhametin ta kendisiydi gözlerin -… yepyeni bir sesin vardı -Dişlerin öpülen çocuk yüzleri -Güneşe açılan küçük aynalar vs. vs Şairin, şiirinde bu imgelere başvurması dilin sınırlı ve sayılı kalıplarından çıkıp onlara yeni bir anlam yükleyerek hayal ve düşüncelerini dile getirmek istemesindendir 3) Köşe şiirinde dilin kullanımı bakımından en dikkat çeken özellik imgelerin çokluğudur. 4)Bu ifadeler arasında soyut bir ifadenin dile getiriliş farkı vardır. “Merhametli insan” ifadesinde insanın bir niteliği, özelliği söylenmiştir ve merhamet kendi anlamını korumaktadır. “Merhamet-gözler” bağlantısında soyut bir ifade olan merhamet somutlaştırılmış, merhamet denen o şeyin gözler olduğu söylenmiştir. Bu söyleyiş merhameti kendi anlamı dışına çıkarmış, ona yeni bir anlam yüklemiştir. 3. EtkinLik -”Güneşe açılan küçük aynalar” ifadesi dişlerin parlaklık ve güzelliğini dile getirmekte ve tebessüm edildiğinde dişlerin güneşe açılan birer ayna olduğunu belirtmektedir. -”Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı” ifadesi duyulan sesi, yavaş yavaş lapa lapa yağan, yağdıkça da insanı ıslatan bir kara benzetöektedir.Ses yumuşaklık, tatlılık ve ahenk bakımından kar ile ilişkilendirilmiştir. -”Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir ses” ifadesi duyulan sesin,ritmi yavaşlamış, bu nedenle çıkardığı sesi azalmış yaralı bir ceylan kalbi gibi olduğunu göstermektedir. Bu ifadeler dilin sınırları dışına çıkılarak, ona yeni anlamlar yüklenmesiyle oluşturulduğu için günlük dilde veya düz yazıda karşılaşılması mümkün değildir.
  Sayfa 37
  =benzeyen=ses kendisine benzetilen=yaralı ceylan kalbi benzetme yönü=içli benzetme edatı=gibi
  Sayfa 38
  5. soru=1kişileştirme 2hüsnütalil 3benzetme 4telmih 5eğreltileme 6tenasüp
  Sayfa 39
  1=D , Y 2=A 3=C 4=kişileştirme telmih
  Sayfa 40
  1.verilen fotoğraflardaki mimari eserlerin birbirinden farklı olmaısnı eserleri ortaya koyan milletin kültürel farklılıklarından kaynaklanmaktadır 2. nerde yasıyorsan işte mimari eserleri filan yaz işte sebebide yine aynı kulturel farklılıklardır. 3.bir hastanenin dahiliye,hariciye,cildiye,nöro loji, vb.bölümlere ayrılmasının sebebı her bırım alanının bırbırınden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 4.şiirde yapı olusturulurken en küçük birim olan dizeden yola çıkarak işlenen tema ve ahenk unsurlarına da dıkkat edilir.
  sayfa 42
  1.yukarıdakı bırımlerı bir tema etrafında ahenk unsurlarınında eklenmesıyle birleşmişlerdir.birimleri şiirin bütününe bağlayan unsurda budur. 2.gazel;aynı tema etrafında bırleşen beyıtlerden meydana gelmiştir.bu beyıtlerde şiirin temasının etrafında birleşerek nazım şeklını (gazeli) olusturmustur. semai;aynı tema etrafında birleşen dortluklerden meydana gelmışlerdır.dortluklerde şiirin teması etrafında birleşerek semaıyı olusturmustur. lavinia şiiri ise diğerleri gibi aynı tema etrafında bırlesen birimlerden meydana gelmiştir.birimlerin bir araya gelmesi şiiri olusturmustur. 3.her donemın ve edebi anlayısın kendıne özgu yapıların olmasından kaynaklanır.Gazel,divan,semai,aşık,lavinia,modern şiirdir. koşma:-halk edebiyatı nazım şeklidir. -11li hece ölçüsü kullanılmıştır. -redif,yarım uyak vardır. -sade anlaşılır bir dil vardır. -nazım birimi dörtlüktür. gazel:-divan edebiyatı -ölçüsü aruz ölçüsüdür. -nazım birimi beyittir. -mahlas vardır. -anlaşılması zordur -en az 5 beyit, en çok 15 beyitten oluşur. -ilk beyit matla
  sayfa 44
  şarkı=nazım birimi 4lük , divan edebiyatı nazım şeklidir, halk edebiyatındaki türküye benzer,ezgiyle söylenir,kafiye düzeni aaaaa,bbba.cca,şekilinde türkü=bentlerden olusan nazım şeklidir 8li 11li hece ölçüsü vardır.

  Sayfa 45
  6. soru ENDERUNLU VASIF=ŞARKI dörtlüklerden olşur.Divan edebiyatıdır. ANONİM=TÜRKÜ 8′li ve 11′li hece ölçüsüyle yazılmıştır.ezgiyle söylenir. FUZULİ=KASİDE beyit sayısı 33-99 arasında değişir.kendini övdüğünü görüyoruz. NECİP FAZIL KISAKÜREK=SONE BAKİ=GAZEL aruz ölçüsüyle yazılıştır.
  Sayfa 46
  1. KASİDE 2. AÇIKLARDA=ŞİİR DİĞERİDE GAZEL OLACAK.
  Sayfa 47
  1. İLE KITA 2. İLE BEYİT 3. İLE BENT 4. İLE DİZE EŞLEŞECEK. 2.SORU=LEKE ŞİİRİNDE BELLİ BİR ÖLÇÜ KULLANILMAMIŞTIR BELLİ BİR NAZIM BİRİMİ YOKTUR O YÜZDEN SERBEST ÖLÇÜDE YAZILMIŞTIR.
  Sayfa 48
  ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 1. D , Y 2.ANLAMINDA 3.D 4.) 1.METİN GAZELLE 2. METİN SONEYLE 3. METİN ŞARKIYLA 4. METİN TÜRKÜYLE.
  sayfa 49
  inceleme 1:duygu düşünce vs… 2:şiir dışında soyut bir kavram vardır 3:şiirde bayrak mavi göklerin beyaz ve kızıl süsüne gelinliğe şehidein son örtüsüne benzetiliyor 4:bayrağın benzetme ve savunma yönü anlama yorumlama 4:şiirin başlığı anne olucak ölçme değerlendirme: 1:Y,Y 2:Karşılıksız aşk 3:” E ” şıkkı 4:Ölümden sonra doğaya dönme isteği
  Sayfa 50
  SORU 1: farklı düşünceleresahip olma,farklı duygular hissetme,farklı ortamlarda bulunma,farklı bir hayat sürme,farklı genelliklere baglı kalma vs. SORU 2 : Çok iyi okumak . kafiye,ahenk,ölçü gibi ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır. düşünce üretmek. SoRu 3 :NeciP fazıl kısaKürek şiirde yagmuru,konu edinmiş ve ondan bahsedilmiştir.Necip fazıl bu şiiri yazdıgında karadenizdeymiş
  sayfa 51
  Ölçme ve Değerlendirme: 1-Y,Y 2-Karşılıksız aşk 3-E 4-Ölümden sonra doğaya dönme isteği
  sayfa 54
  Ölçme ve Değerlendirme: 1-Y,D 2-1.boşluk : Gerçek 2.boşluk : Zengin 3-C 4-anlatıma zenginlik katmak için,farklı anlamlar oluşturmak için 5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullanılmıştır.
  Sayfa 52
  HazırLık 1.Boş 2.Günlük Dil ile şiir dili arasındaki temel farklılık gerçeğin ifade ediliş biçimidir.GerçekLik günlük dilde oLduğu gibi doğrudan doğruya ifade ediliş Biçimidr.Şiir dilinde ise gerçeklik olduğu gibi değildönüştürülerde farklılaştırılalar verilir.Temelde var olan gerçeklik böylece dönüştürülmüş,imgelenmiştir. İnceleme 1.Boş 2.Tema,Ahenk UnsurLarı ile gerçekleşmiştir. 3.Şiirdeki gerçeklik her zaman ve herkez için aynı değildir.Bu gerçeklik kişinin İlgisine,Sezgisine,Kültürüne,a nlayışına ve algısına göre değişiklik gösterir…
  Sayfa 53
  Anlama Yorumlama 1. soru Şiirler Arasındaki Farklar ve Sebepleri Tema aynı olmasına rağmen temayı oluşturan yapı, ahenk, unsurları ve kelimeler farklıdır.Şairlerin yaşadıkları kültür ve hayata bakış açıları farklı olduğu için şiirleri de farklıdır. 4. soru Genel olarak; Bütün anlamlar değişmiştir. Soyut anlamlar kazanmıştır.
  sayfa 54
  : ölçme ve değerlendirme: 1-Y,D 2-1.boşluk:yan 2.boşluk:zengin 3-C 4-anlatıma zenginlik katmak için,farklı anlamlar oluşturmak için 5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullanılmıştır.
  sayfa 56
  ŞİİR GELENEĞİNİN ÖZELLİKLERİ: -belirli bir nazım birimi yok -serbest ölçü kullanılmıştır. -belirli bir uyak düzeni yok -konusu herşey olabilir. -yabancı kelimeler yoktur -imgeler olduğundan anlaşılması zor -dil bakımından zengindir
  sayfa 57
  Ölçme ve Değerlendirme: 1-D,Y 2-C 3-halk edebiyatı 4-mahlas kullanılmıştır.ikisinin de teması aşktır.11li hece ölçüsü kullanılmıştır.nazım birimi dörtlüktür.halk edebiyatı
  sayfa 60
  : 1)dört birimden luşmuştur 3)akşam yine akşam yine akşam göllerde bu dem bir kamış olsam
  sayfa 59 ve 67arası
  1.ETKİNLİK CEVABI: Sanat eserinin zenginliğini gösterir.Çünkü birtek nesne veya obje üzerinde çalışılmamıştır.ßu resimde birden fazla objeyi görebilmekteyiz. 2.ETKİNLİK CEVABI: 1.metinde şair kendi duygularını anlatmış ve daha çok mecaz anlama yer vermiş.2.metinde ise yazan kişinin düşünceleri değil de daha çok bilgi vermek niteliğinde ve gerçek anlama yer verilmiştir.ßu iki metinde ”ßir Günün Sonunda Arzu” da daha çok anlamlı olduğunu görüyoruz.ßunun nedeni de şairin mecaz anlama çok yer vermesi ve okuyucular tartafından farklı yorumlanmasıdır. 3.ETKİNLİK CEVABI: Yorum farklılığının sebebi okuyucunun bilgisiyle,kültürüyle,duyguve düşünceleriyle aynı zamanda ruh hali ile ilişkilidir 1.Sorunun Cevabı: ßir günün sonunda arzu şiiri 4 birimden oluşmuştur.. 1.ßirim:Şair durumunu güller ile ilişkilendirerek anlatmıştır. 2.ßirim:Şair akşam vaktinin kendisinde uyandırdıklarını yazmış. 3.ßirim:Akşamın dünyaya etkisini anlatmıştır. 4.ßirim:Akşam saatlerinden dileğini anlatmıştır. Teması: Akşamdır. 2.Sorunun Cevabı: Renk yönü ile ilişki kurulmuştur.Kırmızı rengi ile ilişki kurulmuştur. 3.Sorunun Cevabı: ßütün dizeler farklı anlamlara çekilebilir.ßunun nedeni ise kişinin yani okuyucunun ruh haline,bilgisine,duygusuna bağlıdır. 4.Sorunun Cevabı: Evet yorumlanabilir.Şiirde bulunduğubu yeni ve farklı anlamı şiirin bütünlüğüyle ilişkilendirerek sebepleriyle birlikte açıklamak gerekir. ANLAMA YORUMLAMA 1.Sorunun Cevabı: Şiirin çok anlamlığından kaynaklanır.Okuyucunun ruh hali,bilgisi,kültürüyle ilişkiilidir. 2.Sorunun Cevabı: -Şiirin çok ya da tek anlamlı olması, -Şiirin hangi geleneğe bağlı olması ve geleneğin özellikleri, -Şiirin yazıldığı zamanın koşulları 3.Sorunun Cevabı: Zamanın çok çabuk geçtiğini ve insanda büyük değişikler yarattığıdır. ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1)D,Y 2)TEMA 3)E ŞIKKI 4)C ŞIKKI Ölçme Değerlendirme 1) D-Y 2)Kör olmasına yazılacak boş yere. 3)Çapraz eşlendireceksin.
 3. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113
  sayfa 67
  : 1)Hikaye metninde anlam kaybı daha az olurdu.Çünkü redif ve kafiye kullanılmamıştır. 2)çoçuğun ateşlenmesi Doktorun gelmesi Annenin telaşlanması Çocuğun iyileşmesi Annenin korkusu 3)Gerçek hayatta yaşanılabilir niteliktedir ve bu yüzden yaşanılabilir. 4)- 5)Lirik şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer. Epik şiir Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır. Lirik Şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer. Pastoral şiir Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır Satirik şiir Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir. Dramatik şiir Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır. Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.
  sayfa 70
  Ölçme değerlendirme cevapları: 1) D,Y 2)Birincisi pastoral İkincisi Didaktik Üçüncüsü Satirik 3)şiir 4) A şıkkı
  sayfa 72
  1.Metin incelemenin cevapları: 1)Aruz ölçüsü vardır.Dize sonlarındaki ses olaylarıyla ahenk ritim yapılmıştır. 2)Nazım şekli:Gazel Nazım Birimi:Beyittir. 3) a bölümünün cevapları: 1.Birim:Cemin devrinin sona erdiğini, 2.Birim:Halkın arasında iyilik kalmamış sadece selam olduğunu, 3.Birim:Sevgilinin iyiliği karşısında rakiplerinin ham meyve kalacağini, 4.Birim:Kötülüklere karşı inkitam alınamadığı, 5.Birim:Allahtan bu dünyada yapamadığı işleri yapmayı istiyor. ß.bölümü: Gazel’in birinci ve üçüncü beyti arasında anlam bakımından bir ilişki vardır,Çünkü her iki beyitte de yakınma söz konusudur. 4)Divan şiiri geleneğine bağlı yazılmıştır.Yabancı isim ve tamlamalar divan şiiri özellikleridir. 5)İnsanların artık bazı değerleri unuttuğudur. 6)Gölgede kalan meyve olgunlasamaz. 7)ßize de saki cem in kadehiyle içki su,bizimde gönlümüz açlsın. 8)Söz sanatı Telmihtir. 1. beytte kullanılmıştır.
  Sayfa 72
  : 1)Hece ölçüsüyle ritim oluşturulmuştur.Dize sonlarındaki ses benzerliklerinden ahenk,ritim oluşturulmuştur.Nazım birimi dörtlüktür.ßirim sayısı dörttr.Nazım şekli koşmadır. 2)Nazım şekli: Koşma Nazım birimi : kıta (dörtlük) 3) 1.Birim:sevgilinin güzelliğinden söz ediyor. 2.Birim:Aşkın özlemini dile getirmiştir. 3.Birim:Sevgilinin aşığın üzerindeki etkisini anlatıyor. 4.Birim:Sevgiliyle dolaşmayı istediğini anlatıyor. Teması: Aşk 4)1.cümlede mecaz anlatım,2.cümlede tekrar mecaz anlatım ve son cümlede benzetme ve mecaz anlam vardır. 5)Koşmanın ait oldugu dönemde aşk anlayışının sevgiliye bağlı hakim bir anlayış oldugunu anlıyoruz. 6)1.de mübalaga 2.de Tenasüp
  Sayfa 75
  ETKİNLİK: ßenzerlikleri: -İkisi de sade dil ile yazılmış,halk deyişlerine yer verilmiştir. -İkisinde de (6+5) 11′li hece ölçüsü kullanılmıstır. -İkisi de kıtadır. -İkisi de koşmadır. -İkisinde de aşk konusu temadır.
  Sayfa 77
  1)Nazım birimi dörtlüktür.ßu açıdan koşma,semai nazım şekilleriyle benzerlilik gösterir.Aruz ölçüsü vardır.ßir divam şiiridir.Nazım şekillerinden ise gazel,kaside,şarkı nazım şekilleriyle benzerlilik gösterir. 2)İstiklal Marşında işlenen konuları inceleyecek olursak şunlardır;Türk milletine sesleniş,ßayrağa sesleniş,Türk’ün yılmaz karakteri,Askerlerin yaptıklarıdır. 3)Ocağı tütmek soyu devam etmek anlamında,ocağı sönmek ise bunun tam aksine soyunun tükendiği anl***** gelmektedir. 4)Renk bakımından ilişki kurulmuştur. 5)Mehmet Akif Ersoy bu sözü ile Kurtuluş Savaşı yıllarının Türk milleti için ne kadar acı verici bir zaman olduğunu anlatmak için söylemiş ve bir daha Türk Milletinin böyle bir felaket ile karşılaşmasını istememiştir. 6)Kurban olmak deyimi Sana dökülen kanlarımızın hepsi helal dizesi ile uygunluk gösterir. 7)ßirinci de sevgilinin kaşına benzetilmiş ikinci dizede ise aya benzetilmiştir. 8)ßu dize demir dağının eritildiği ”Ergenekondan Çıkış” ile ilişkilendirirebilir.ßu ifade de Türk milletinin zorluklara karşı yılmayacağını gerekirse dağları aşıp engelleri geçebileceğini anlatıyor. 9)”Ulusun” ifadesinin anlamı hayvan ulumasıdır.Tek dişi kalmış canavar dizesinde bahsedilen ise ßatı Devletleridir. 10) Sosyal hayatı anlatan dizeler ; *ßu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. *Ebedi yurdumun üstünde beniminlemeli. Tarihi Geçmişi anlatan dizeler ; *ßen ezelden beridir hür yaşadım,hür yaşarım. Sana olmaz dökülen kanlarımızın hepsi helal dizelerinde ise Türk milletinin Vatanı için bayrağı için düşünmeden canını verebileceğinin göstergesidir. 11)Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşına yansıyan sanat anlayışı;Milli edebiyat döneminin dili ve söyleyişi.Anlamın okuyucunun ruh haline değilde metne bağlı olması.Şiirlerine yansıyan toplumsal sorumluluk ve gerçek samimiyettir. 12)Mehmet Akif,kullandığı aruz ölçüsü ve bazı yabancı kökenli kelime gruplarıyla divan şiiri geleneğinden yararlanmış.Özellikle ikinci dörtlükteki halk söyleyişleriyle (kurban olmak,helal etmek) halk şiirine benzetmiştir. 13) Arkadaşlar yazdığım söz sanatlarını verilen boşluklara sırasıyla yazacaksınız. -Nida (seslenme sanatı) -Mecaz-ı Mürsel -Mecaz-ı Mürsel -Tekrar sanatı -Teşhis sanatı -Nida (seslenme sanatı) -Mubalağa (abatma sanatı) -ßenzetme sanatı -Teşhis sanatı
  Sayfa 78
  1)Manzumedir.Çünkü,metinde olay örgüsü,kişileri,zaman,yer gibi edebi unsurlar bulunmaktadır. 2)Manzumenin ritmi 11′li hece ölçüsüyle,kafiye ve rediflerle sağlanmaktadır. 3)Bu manzumenin nazım birimi dörtlük,ölçüsünün 11′li hece ölçüsü,birim sayısının beş olması nedeniyle koşmaya benzemektedir.Yani bumanzumenin nazım şekli koşmadır. 4)Nazım birimi örtlüktür. 5) 1.Birim:Bektaş subaşı’nın diktiği taştan bahsedilmektedir. 2.Birim ok atma gününde önemli şahsiyetlerin bulunduğunu keman kaşların sırasıyla oklarını attıklarını söylüyor. 3.Birim:Bektaş Subaşı’nın ok atışını anlatıyor. 4.Birim padişahın onun atışını beğendiğini ve ona oku nereden aldığını anlattığını söylüyor. 5.Birim:Bektaş Subaşı’nın okunu neden aldığını söylüyor. Teması:Kahramanlıktır. 6) -Kemankardeşlerin sırasıyla ok atması, -Bektaş Sunaşı’nın ok atması, -Padişahın Bektaş ile konusması, -Bektaşın cevap vermesi. 7)Manzumenin konusu tarihi bir olaydır.İşleniş bakımından ise kahramanlık teması oldugu için epik bir şiirdir. – 9)Manzume de Yavuz Sultan Selim’den ve İstanbul’un fethinden bahsetmektedir. 10)Ok manzumesinin yaşanmış ya da yaşanılabilecek bir olayın doğal bir dil ile anlatımı vardır.
  SAYFA 79 VE 80
  7.Metin;Şehirlerin Dışından 1)Şiirde çokca kafiye ve redif kullanılması ve şiirin 7′li hece ölçüsüyle yazılması şiirde bir ritim ve ahengin olduğunu gösterir. 2)Koşma ve ilahi nazım şekilleriyle benzerlik göztermektedir.Şiirin nazım şekli serbest nazımdır.Çünkü nazım birimi dizedir.Şiirde birim zorunluluğu yoktur.şiir tek birimden oluşmaktadır. 3)Şiirde şehrin bunaltıcılığından kaçma,doğaya sığınma,doğa güzellikleri ve Canabb-ı Hak konu olarak işlenmiştir.Şiirin teması da ”doğa” dır. 4)Şair,doğanın sade.liği ve güzelliğinden,şehrin artık her taraftan insanı kuşatan cam gözlü devlerin istilasına uğradığından behsedilmiştir.ßu da o dönemin şehirsel bir bölge olduğunu göstermektedir. 5)Doğa teması işlendiği için pastoral şiirdir. 6)Şehirlerin Dışından adlı şiirde,şair bireysel ve ruh halini yansıtan konuları ele alması ve şiirlerinde tasavvufi düşüncelere yer vermesi örneğin ”Allah’ı zikrede.lim / sulas,kuşlar,halkımız ) olabilir. 7)”Dervişlik olaydı tac ile hırka / ßir dahi alırdık otuza kırka” dizeleriyle ”insanın unuttuğu / Allah’ı zikrede.lim / Gül ve sümbül hırkamız ” dizelerinde tasavuf geleneği kullanılmıştır.Yani iki şairin de aynı ayetlerden yararlandığı söylenebilir.Ayrıca ’2Allah’ı zikredelim ” gibi sözcüklerde de tasavvufideki ßaki’nin kullanmış olduğu tasavvuf geleneğinden etkilenmiş ve yararlanmıştır. 8)Mağaralar,ormanlar,ıslık,yıl an,çığlık,çakal gibi sözcüklerde doğal gerçeklik unsurları bulunmaktadır.Şair,doğal gerçekliğe duygu ve düşüncelerini de katmış böylelikle ”şiie gerçekliği” ni oluşturmuştur.Ayrıca şiirde dere,dağ,ev,tüy,baykuş,deniz gibi sözcüklerde de doğal gerçeklik kullanılmıştır. 9)Şiir dilinde imgelerin kullanıldığı,sözcüklere yeni anlamlar yüklediğini göstermektedir. 11)ßu dizelerde dereler ve dağlar,insan gibi düşünülmüş ve teşhis (kişileştirme) sanatı kullanılmıştır.Şair dereleri yol gösterici , dağları ise bir dost,arkadaş olarak görmüştür. 12) *Nüfusun kalabalıklaşmasıyla bir kargaşa ve gürültü ortamının oluşması, *ßeton devrine girme, *ßilinçsiz bir şekilde şehirsel hayata geçme… 8-tabiatda var olangerçeklerdir.Sema gibi benzerlikler vardır. 9-incesel bir dil kullanılmıştır.Cam gözlü devler bina ve apartmanı ifade eder. 10-Haydi yürü; seslenme sanatı Kat Kat çıkmış evlerin; istiare O cam gözlü devlerin; teşhis sanatı 11-teşhiş sanatı kullanılmıştır. Dereler yoldaşımız dosta benzetilmiş.Dağlar omuztaşımız türk milletine benzetilmiştir. 12-Nüfusun kalabalıklaşması,yeşilliklerin azaldığı,plansız bir artış olduğu sonucudur
  sayfa 81
  1-Serbest ölçüdür.Kafiye vardır an’lar kafiyedir.Bizim’ler rediftir.Ak’lar tam kafiye a’larda asonans vardır.Modern şiir geleneğine bağlı olarak yazılmıştır. 2-Modern şiir geleneği vardır.Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.halk şiiri geleneğinden koşmaya benzelmiştir. 3- Birimden oluşmuştur.Teması kardeşlik konusu insanlığın insanlığa barışı 4-Şair bir ulusu anlatmak için ağaçla benzerlik kurmuştur. 5-İnsanları dışlayan ve onları istemeyenlerdir ve bunları AMERİKAN devleti yapıyordu AFRİKA lıları dışlayıp onlara eziyet ettiyorlardı. 6-şiir dilinden imgeler çarpıcı ve açık bir şekilde kullanılmıştır. 7-Türk Tarihi ve Kültüründe At onlar için bir Kültür olmuştur ve onlara hep sahip çıkmışlardır. 9-TEZAT SANATI: zıt kavramların bir arada kullanılması cennet:cehennem gibi TEŞBİH SANATI : Benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru istiaredir.
  Sayfa 82
  1.soru nazım bırımı beyıttır. kafıye kullanılmıstır. hece olcusu vardır. mubalaga sanatı kullanılmısıttr. 3.soru camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..
  Sayfa 83
  1.soru;nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur. hece olcusu yoktur. kafıye duzenlı degıldır. duygusal lırık bır sıırdır. 3.soru;; benzetme 4.soru;; sevgılıye duyulan özlem onu hatırlamak.sevgiliye duyulan ozlem var.saırın sevdıgıne olan özlemm 6.soru;; hasret konus vardır.ışık=somuttur. 7.soru;;Kısılestırme sanataı kullanılmıştır. 8.soru;;Ask ve hasret bakımından lırık bır şiir. Ölçme ve Değerlendirme 1.soru : D, Y 2.soru : kısılestırme yanı teshıs sanatı vardır. 3.soru : E 4.soru : D
  sayfa 84
  Ölçme Ve Değerlendirme 1-D ve Y 2-Teşhis sanatı 3-E 4-D 5-Tecalül-i arif-İstihare
  sayfa 86
  2.ünite ölçme değerlendirme: 1-Y,D 2-didaktik 3-modern şiir 4-D 5-telmih 6-E 7-D 8-E 9-E 10-A
  sayfa 87
  bulmaca: 1-zihniyet 2-yöntem 3-türkü 4-manzume 5-didaktik 6-koşma 7-kafiye 8-ahenk 9-aruz 10-beyit 11-aliterasyon 12-epik
  sayfa 89
  hazırlık 1. Bilmiyorum 2. Bir spor karşılaşmasını radyodan dinlerken sesler bozuk bozuk gelir. Televizyondan dinlerken düzgün ve anlaşılır. Karşılaşmayı televizyondan izleyebiliriz. Ama radyodan izleyemeyiz.
  sayfa 91
  1.etkinlik: Gerçek ya da gerçege uygun olarak tasarlanmış olayları anlatan yazılara hikaye(öykü) denir. Hikayede olay, yer, kişiler ve zaman olmak üzere dört ögeden oluşur. Bu ögeler gerçektir ya da gerçege uygun olarak tasarlanmıştır. Olay tektir. Kişi sayısı, romana göre azdır. Zaman, romana göre daha dardır. 1. benzerlikler -olay, yer, kişi ve zaman vardır. -her ikiside edebi metindir. -gerçek hayatta yaşanılabilir. -serim, dügüm ve çözüm vardır. farklılıklar -tiyatroda sahne kullanılır. -hikayede olay tektir. -tiyatro metni diyalogdan olşur. 2. anlatmaya baglı edebi metin:Köpek göstermeye baglı edebi metin: Vatan Yahut Silistre
  sayfa 92
  3. Tiyatro yapıtlarında konuşanların hareketlerini, durumlarını açıklamak ve göstermek için kullanılır. anlama yorumlama 1. Anlatmaya baglı edebi metindir. Hikayedir. Gerçek ya da gerçege uygun olarak tasarlanmış olayları anlatan yazılara hikaye(öykü) denir. Hikayede olay, yer, kişiler ve zaman olmak üzere dört ögeden oluşur. Bu ögeler gerçektir ya da gerçege uygun olarak tasarlanmıştır. Olay tektir. Kişi sayısı, romana göre azdır. Zaman, romana göre daha dardır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.
  sayfa 93
  2. birinci resim göstermeye baglı edebi metindir. ikinci resim ise anlatmaya baglı edebi metindir. ölçme degerlendirme 1.D,Y 2. 1. boşluk: anlatmaya baglı edebi metin, 2. boşluk: göstermeye baglı edebi metindir. 3.D 4. E
  SAYFA 94 – 95 – 96
  Hazırlık: 1)Yerli bir filmle yabancı bir film arasındaki farklılıkların temelinde farklı kültürlerin ürünü olmaları yatmaktadır.Zihniyet şemasında da görüldüğü gibi dini,siyasi,sosyal,ekonomik,si vil ve askeri farklılıklar,ortaya çıkan ürünlerde de kendini göstermektedir. 2)Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal,siyasi ve kültürel ortamda bir atılım ve modernleşme hamlesi görülmektedir.Sosyal ortam,yapılan inkılaplarla çağdaş medeniyet seviyesine çıkarılmaya çalışılmış,kültürel alanda ise,yine yapılan inkılaplarla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak amacıyla bir hamle söz konusudur. 1.Etkinlik: 1.Grup: *Kavak yelleri adlı metindeki ”idealist,kömür çarpması,mübalağalandırmak,tel graf,Anadolu’daki büyük işler,amma,yaylı araba,at sırtı,mektup ve kesafet” ifadeleri metnin cumhuriyetin ilk yıllarına ait bir metin olduğunu göstermektedir.Çünkü kullanılan bazı sözcükler,araç isimleri ile Anadolu’daki büyük işler ve idealist ifadeleri cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma hamlesini,Yahya Kemal’in ifadesiyle ” mektepten memlekete” hareketini yansıtmaktadır. 2.Grup: *Kavak Yelleri adlı metinde cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük kalkanma hamlesi çerçevesinde Anadolu’ya giden birkaç idealist gencin yaşadıkları anlatılmaktadır. İnceleme: 1)”İdealistlerden biri” ve ”Anadolu’daki büyük işler” ifadeleri dönemin birçok kalkınma ve ilerleme hedefini gerçekleştirmek amacıyla sosyal ve siyasi alanda yeniliklerin yapıldığını göstermektedir.Bahsedilen dönem Atatürk’ün inkılapları etrafında çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hatta onları da geçme ideallerinin yediden yetmişe herkesi sardığı bir dönemdir. 2)Kavak Yelleri adlı metinde konu olarak idealist birkaç gencin Anadolu’da büyük işler yapamk için yola çıkmaları işlenmiştir.Bu durum Reşat Nuri Güntekin’in döneminin olaylarına dışarıdan bakmadığını , sanatta faydayı gözettiğini göstermektedir.Yine metnin dilinin sade olması da cumhuriyetle birlikte her şeyde olduğu gibi dilde de milliliğe yönelişin olduğunu,yazarın da buna yabancı kalmadığını göstermektedir. 3)Kavak Yelleri adlı metin döneminin sosyal,kültürel,ekonomik ya da sosyal unsurlardan herhangi birini yansıtmak amacıyla yazılmamıştır.Zaten dönemin zihniyetinden bağımsız değildir,dönemin bir aynasıdır. ANLAMA-YORUMLAMA 2.Etkinlik: *asiye Teyze’nin Evi adlı metinde şehirleşme etkileri,böylece sosyal ve ekonomik alandaki değişmeler,bununla birlikte yine bu etki ve değişimin neden olduğu kuşaklar arası çatışmalar görülmektedir. Metinde sosyal hayatın en küçük birimi olan ailenin yansıtılması,edebiyatta amacın sanat değil,fayda olduğunu benimsediğini göstermektedir. 1)Asiye Teyze’nin Evi adlı metnin teması ”kuşaklar arası çatışmadır.” Metindeki ”yeh,peh,sası çalıyor heç tadı yok,kızım kendi elinle saplaıp kendi elinle batırdığın sucuğun tadı heç bir şeyde yok” ifadeleri yerel konuşma özellikleridir. Bu ifadeler metnin teması olan ”kuşaklar arası çatışma”yı daha da hissettiren,etkili ve eski-yeni nitelendirmelerini derinleştiren ifadelerdir. 2)Bir edebi eser,döneminin sanat anlayışını,kullanılan türler,işlenen temalar,dil ve anlatım ile sanatı etkileyen akımlar bakımından yansıtır. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 1)Boşluğa sosyal yazılacak. 2)D-Y 3)C şıkkı
  SAYFA 97-98-99-100-101-102. Sayfaların Cevapları Forsa İncelemenin Cevapları:
  1)Forsa adlı hikayede olayları birbirine bağlayan unsurlar hikayenin de yapısını oluşturan kişiler,zaman ve mekandır.Hikayedeki Kara Memiş,Turgut,korsanlar,efendi, bağcı,Türk askerleri kişileri ; otuz sene,kırk sene,altmış yaşında gibi yuvarlak ifadeler zamanı ; korsan gemisi,ada ve Türk gemisi de mekanları göstermektedir. 2)Arkadaşlar grafiği burada çizemiyorum .. 3)Forsa adlı hikayede anlatılanların gerçek hayatta aynen yaşanması mümkün değildir.Çünkü metinde anlatılanlar ‘’kurmaca gerçeklik’’tir.Doğal gerçeklik olarak düşünülse bile aynı olay örgüsüyle,kişilerle,zaman ve mekanlarıyla anlatılanların aynen yaşanması mümkün değildir. 4)’’İnsana özgü gerçeklik’’ söz grubu,insana ait her şeyi,onun hayal,tasarı,izlenim ve düşüncelerini de içine alarak ifade eden gerçekliği ortaya koymaktadır. 5)Forsa adlı metine ekleme yapacak olursak metinin yapısı ile uyumluluk gösteremeyebilir. 6) Kara Memiş nasıl bir insandır? =>Korsanlara esir düşmüş,vatan hasreti çeken bir insandır. Kara Memiş durağan mıdır , dinamik midir? =>Olaylar Kara Memiş’in etrafında gerçekleştiği için dinamiktir. Hikayenin hangi kısmı sizin Kara Memiş hakkında böyle düşünmenize neden oldu? =>Ana kahraman olduğu için hikayenin bütününde bu durum söz konusudur. Sosyal ortam ve çevre Kara Memiş’i nasıl etkilemiştir? =>Yaşadığı ortam Kara Memiş’in olumsuz olarak etkilenmesine sebep olmuştur. Kara Memiş’in karakterler/ tipler üzerinde etkisi varmı? =>Diğer karakterler üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Kara Memiş,kendi kişiliğinin farkında mı?Yani sizin onun için düşündüklerinizi o da kendi hakkında düşünüyor mu? Neden? =>Evet,yıllar geçmesine rağmen ümidini kaybetmemesi kişiliğinin farkında olduğunun göstergesidir. Sizce gerçek hayatta Kara Memiş gibi davranan biri olabilir mi? =>Gerçek hayatta Kara Memiş gibi davranan biri olamaz. 7)Forsa adlı hikayedeki mekanlar ve özellikleri şu şekildedir; *Korsan Kadırgaları:Kara Memiş’in kürek mahkumu olduğu mekan. *Akdeniz kıyısındaki ada:Kara Memiş’in esir olarak satıldığı ve ömrünün geri kalanını geçirdiği mekan. *Kulübe:Kara Memiş’in azat olduktan sonra yaşadığı mekan. *Kasaba:Kara Memiş’in acıktığında gittiği ada kasabası. *Büyük Türk Kadırgası: Kara Memiş’in oğlu Turgut’la karşılaştığı mekan. Aynı hikaye farklı bir mekanda kurgulansa aynı etkiyi göstermez.Çünkü metindeki kişi ve mekan arasında bir bütünlük vardır.Farklı bir mekan bu bütünlüğü bozacağından farklı bir mekanda yapılacak kurgu aynı etkiyi yaratmaz. 8)Ömer Seyfettin’in Forsa’yı yazma amacı,okuyucuda ya da dinleyicide estetik bir etki bırakmaktır.ßu estetik etki içerisinde verilmek istenen ileti de vardır. 9)Forsa’da anlatılan olayların ‘’insana özgü gerçeklik’’ olmasını sağlayan unsurlar,çekirdekte bir insanın yer alması,onun duygu,izlenim,hayal ve ümitlerinin yine insana özgü biçimde var olmasıdır. 10)Forsa adlı hikayedeki zaman ifadelesi olarak şu şekilde örnek verebiliriz; *Bu ‘’her gece’’ uykusunda kendisini kurtarmak için birçok gemilerin pupa yelken gelmediğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Zaman,metindeki yapıyı tamamlamak amacıyla kullanılan unsurlardan biridir. ANLAMA-YORUMLAMA 1)Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapıyı oluşturan olay örgüsü kişiler,zaman ve mekan metnin mesajını vermede ve somutlaştırmayı gerçekleştirmede kullanılan bir amaçtır.Bu amaçları kullanmaktaki amaç ise metinde verilmek istenen iletidir. 2)Tünek Ahmet adlı metin parçasının yapısını oluşturan unsurlar: Olay Örgüsü: -Ahmet’in uykuya dalması, -Ahmet’in yanına birkaç kişinin gelmesi, -Ahmet’in Tünek Ahmet olması, Kişiler: Ahmet,Poyraz Hasan ve diğerleri. Zaman: Adalardaki ‘’fenerler’’den her biri göz kırparak,’’ışıklarıy’’la Ahmet’in söylediklerini tatlı tatlı yalanlıyorlardı. Mekan: -Battaniyesinin yarısı üzerinde yarısı ‘’denizde,güverteye’’ uzanmış. 3)Verilen metin parçası hikayenin çözüm bölümüne aittir.Çünkü hikayede anlatılanlardan sonuçlandırılmıştır. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 1)Y-D 2)Mustafa Meraki Efendi ve Mehmet’tir. Olucak. 3)C şıkkı 4)D şıkkı 5)Verilen metin parçasında mekan,betimlenerek ve kahramanın ruh halini etkisi yönüyle verilmiştir. 6)Verilen metin parçasında kahraman,kişilik özellikleriyle anlatımıştır.Anlatılanlara göre kahraman kitaplarla içli dışlı onları hayatının merkezine koyan bir yapıya sahiptir…
  [Alıntı]

  Umarım doğrudur.. ?
  zeki merviş bunu beğendi.
 4. DuyGu SeLi

  DuyGu SeLi Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2010
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  uyuşmuyorLar :(
 5. ___barış___

  ___barış___ Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bizim kitabımızla uyuşmuyor.
 6. merve_irem

  merve_irem Üye

  Katılım:
  11 Ocak 2010
  Mesajlar:
  92
  Beğenileri:
  61
  Ödül Puanları:
  0
  evet ya hiç uyuşmuyorlar.

Sayfayı Paylaş