2010 2011 Eğitim Yılı TM (2.grup) 0-35 CEVAPLARI BURDA

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde serdars tarafından paylaşıldı.

 1. serdars

  serdars Üye

  Katılım:
  18 Şubat 2009
  Mesajlar:
  41
  Beğenileri:
  85
  Ödül Puanları:
  0

  Arkdaşlar ilk sayfadan 15 ci sayfaya dk etkinlik hazırlık soruları çalışma soruları kitapdaki tüm soruların cevapları aşada herzaman belirt digim gibi kitabın tümünü istiyosanız yapmanız gerken tekşey TEŞŞKÜR ET BUTONUNA BASMAK  10.Sınıf SAYFA 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.1. Tor topoğrafyası …… granit…bloklarından oluşur.
  2. Tortul kayaçlar …..sıcaklık… ve …basınç…etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.
  3. Mağma …soğuma… ve …katılaşma… sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.
  4. Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ….başkalaşım kayaçları…adı verilir.
  5. Pamukkale travertenleri oluşum bakımından ….kimyasal tortul…kayaçlar grubuna girer.
  Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.
  1. Kalkerli arazide peri bacaları oluşur (Y)
  2. Kireç taşlarının çözülmesi ile karstik mağaralar oluşmuştur. (D)
  3. Kömürün metamorfizmaya uğraması sonucu elmas oluşur. (D)
  4. Kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar alçak ve belirgin olmayan yer şekilleri meydana getirir.(D)
  10.SINIF SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI
  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI
  Tabloda belirtilen ülkelerdeki sıcak su kaynaklarının oluşumunda etkili olan faktörü dünya deprem ve volkan haritalarından faydalanarak bulunuz.?
  Fay ve volkanizma Deprem Volkanizma
  HAWAİİ: X
  JAPONYA: X
  TÜRKİYE: X
  İTALYA: X
  YENİ ZELENDA: X
  İZLANDA: X
  FAS: X
  Konu ile ilgili açıklama: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar, Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları, Büyük trans form faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
  Ancak volkanik kökenli olan Hawaii adaları ve çevresinde levha sınırlarına çok uzak volkanik sahalarda oluşabilir.Bunlar mantoda sıcaklığı çok yüksek olan ve bu nedenle sıcak nokta adı verilen küçük noktalardan yerkebuğu dışına kadar yükselen mağma etkisiyle oluşur.Levhalar hareketli ancak sıcak noktalar sabit olduğu için yer yer yanardağlar yada yanardağ adaları ortaya çıkar.
  Birbirin den uzaklaşan levhaların olduğu noktalarda (İZLANDA) ise okyanus sırtları oluşur bu noktalarda yeteri kadar enerji açığa çıkmayacağı için volkanizma ön plana çıkar deprem faaliyetleri biraz daha geri planda kalır.Yeni Zelanda ise eski kara kütlesi özelliği gösterir.
  Sorunun köküne dikkat edilmeli soruda sıcak su oluşumunda etkii olan faktör sorulmuş yoksa belirtilen yerlerde voknanizma ve deprem olup olmadığı değil.Cevaplamaları bu noktada değerledirmek lazım.ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI LİSE 2. SINIF SAYFA (24-25) CEVAPLARIAŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.
  SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır.
  Cevap-1 Gerek deprem hatları, gerekse volkanik alanların ikisinin de levha sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir.
  Özellikle deprem alanları ile levha sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak aynı dağılışa
  uygun düşmekte, genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların sınırlarını takip etmektedir.
  Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır.
  Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar, Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları,
  Büyük trans form faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
  Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve kırıklarla parçalanmıştır.
  SORU-2-Dünyada deprem riskinin az olduğu alanlar nerelerdir.Nedenini açıklayınız.
  Cevap-2-Deprem riskinin az olduğu alanlar levha karşılaşma alanlarından uzakta kalan oluşumunu tamamlamış eski kara kütlelerinin olduğu noktalardır.
  Buralar artık tam olarak oturmuş noktalardır tektonik hareketlere çok fazla uygunluk göstermez.Kitabınızdaki haritalardan yararlanarak bu alanları yazabilirsiniz.
  Örnek:Amerika kıtasının doğusu,Afrika’nın batısı Asya kıtasının kuzey kesimleri örnek verilebilir.SORU-3-Endonezya depreminde etkili olan levhalar hangileridir.
  Cevap-3-HinT,Avustralya,Filipin,Avrasya levhaları etkilidir.SORU-4-İzlanda’nın kutba yakın olmasına rağmen sıcak su kaynaklarına sahip olmasının sebebini açıklayınız.
  Cevap-4-İzlandanın bulunduğu noktadan sayfa 18-19 daki haritalarda levha hareketleri görülür bu nedenle bölgede volkanik faaliyetler görülür.
  Volkanizma faaliyetleri sıcak su kaynaklarını destekleyici bir etkiye sahiptir.Burası birbirinden uzaklaşan levha özelliği gösterir okyanus sırtı oluşturur volkanizma ön plana çıkar.SORU-5-Sıcak su kaynakları dünyanın neresinde yoğunlaşmıştır.
  Cevap-5-Sayfa 21 deki haritadan ve atlaslarınızdan faydalanarak cevaplayabilirsiniz.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.1-Depremsellik
  2-Levha sınırlarının karşılaşma alanları3-Yükselti ve derinlikAŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU VEYA YANLIŞLIĞINI YANLARINDAKİ KUTUCUKLARA İŞARETLEYİNİZ.1-Y 2-D 3-Y 4-D 5-Y 6-D 7-Y 8-Y1-A 2-C 3-E 4-E 5-D 6-A 7-BLİSE 2. SINIFLAR SAYFA 28-29-30 ETKİNLİK ÇALIŞMALARISAYFA 28 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:
  [​IMG]
  1-Su kaynakları bir döngü içerisinde birbiriyle bağlantılı şekilde ilişkisini devam ettirir.Bu döngü içerisinde meydana gelebilecek bir dengesizlik mevcut bağlantılarını olumsuz etkiler.Isınma sonucu buharlaşarak gökyüzüne çıkar yoğunlaşma sonucu yeryüzüne inerek birbirlerini dengeler.2-Okyanus ve denizler ile bazı göllerde acı su veya tuzlu su olarak, akarsu ve göllerin bazıları ile yeraltı sularının genelinde tatlı su olarak, ayrıca kutup bölgelerinde ve yüksek dağ zirvelerinde katı su ( buz) olarak, Atmosferde ise su buharı( Gaz) olarak bulunmaktadır.Katı sıvı gaz hallerinde bulunur.3- Dünyadaki yeraltı ve yer üstü su kaynakları su kaynakları kavram haritası:SAYFA 29 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:
  Aşağıdaki soruları Dünya’da kişi başına düşen tatlı su dağılımı haritasını ve grafik 2.deki bilgileri dikkate alarak cevaplandırınız.
  Dünyada suların dağılımı grafikleri ve tatlı su dağılım haritalarının yorumlanması.
  Not:Dünyada sular alan ve kütle olarak fazla olmasına karşı insanın kullanabileceği tatlı su miktarı oldukça azdır. Yeryüzündeki su kaynaklarının % 97 denizlerin ve okyanusların tuzlu sularından oluşur. Su kaynaklarının % 3’i kadarı tatlıdır. Tatlı suların %68 den fazlası buzullar ve buzul dağlarında bulunur.%31,4 ü yeraltı sularında % 0,3 ü ise yüzey sularıdır. Yüzey sularının da %87 si göllerde, % 11’i ,% 2’si nehirlerde bulunmaktadır.

  Ancak insanlar tarafından kullanılan sular kimyasal maddeler, fabrika atıkları, nükleer atıklar, tarım ilaçları, yapay gübreler vb. unsurlarla kirletilirler. Kirletilen bu sular yağışlarla yeraltı suyu ve içme sularına karışır. Doğal döngü içinde de yeterince temizlenemez ve canlılar için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.1- Yeryüzündeki toplam suyun % 3 ü kadardır.Yeryüzünde su kaynakları dengesiz bir şekilde dağılmıştır. Özellikle de tatlı su miktarı oldukça düşüktür.Bu noktadan yola çıkarak nekadar dikkatli kullanmamız gerektiğini tekrar düşünmeliyiz.
  2- Yeryüzünde en fazla suya sahip kaynak okyanuslardır.
  3- Yeryüzünde en fazla tatlı suya sahip alanlar: Kuzey Amerika Özellikle kanada, Orta ve Güney Amerika, Avrupa’nın kuzey i ve yer yer batı kesimleri, Asya’nın kuzeyi özellikle Sibirya, Asya’nın güneyi ve güneyindeki ekvatoral yağışa sahip adalar ( Endonezya, Malezya, Filipinler vb.), Avustralya kıtaları tatlı suların en fazla olduğu sahalardır.Yeryüzünde en az tatlı suya sahip alanlar: Tatlı su kaynağı az olan yerler özellikle dönenceler çevrelerinde yer alan çöl alanlarıdır. Özellikle Kuzey Afrika( Büyük Sahra), Afrika’nın Doğu ve güney kısımları( Kenya, Güney Afrika ( Kalahari Çölü),Zimbapve,) Asya’da Arabistan çöl bölgesi, Pakistan, Avrupa’da Polonya çevresi kişi başına tatlı miktarının en az olduğun yerlerdir.4-Yeryüzündeki tatlı su kaynakları giderek azalmaktadır. Gerek iklim şartlarında meydana gelen değişmeler, gerekse insanoğlunun doğal dengeyi bozması ve çölleşme, ayrıca her geçen gün artan aşırı nüfus ve artan tatlı su ihtiyacı, gerekse de çevre kirlenmesinin her geçen gün hızla artması tatlı suları azalmakta ve ihtiyacında sürekli artması tatlı su kaynaklarının tükenmekte olduğunu göstermektedir.Örnek:Ülkemizde kişi başına yıllık yenilenebilir tatlı su miktarı sürekli düşmektedir. 1955 ‘ de 8503 metreküp, 1990 ‘da 3026 metreküp, 2025 ‘de 2186 metreküp olacağı tahmin edilmektedir.SAYFA 30 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:
  [​IMG]Alttaki resim küçültülmüştür. Buraya tıklayarak büyütebilirsiniz. Resmin orijinal boyutları 776×532.
  [​IMG]
  Haritanın büyük hali için tıklayınız
  1- Dünyada kara ve denizlerin oranları: Dünya alanının % 71 lik kısmını kaplarlar. ( 361 milyon km² si deniz ve okyanus, 149 milyon km² si karadır. ) Tek başına büyük okyanus tüm karalardan fazladır.
  2- Okyanusların büyüklüğe göre sıralanışı:
  1- Büyük Okyanus: 180 milyon km² ( % 50),
  2- Atlas Okyanusu: 106 milyon km² ( %29),
  3- Hint Okyanusu: 75 milyon km² ( %21) alana sahiptir.3- Okyanus isimleri sayfa 30- harita 2- üzerine yerleştirilecek.
  4- Büyük Okyanus: Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Asya, Avustralya,
  Atlas Okyanusu: Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Antarktika
  Hint Okyanusu: Afrika, Asya, Antarktika, Avustralya,
  5-Okyanuslar en çok Güney Yarımkürede yer almaktadır.( % 81 deniz ve okyanus, %19 ‘u kara), Kuzey Yarımkürede ise (% 61 deniz ve okyanus, %39 ‘u kara) okyanuslar oran olarak fazla olmasına rağmen karaların oranı güney yarımküreden daha fazladır.10.SINIF SAYFA 33 -34-35 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI CEVAPLARI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE GÖLLER1-Tuzlu 2-Tatlı 3-Acı 4-SodalıOluşumlarına göre:1-Doğal Göller 2- Yapay Göller (Baraj gölleri)Doğal göller:1- Tektonik 2-Karstik 3-Set Gölleri 4-Buzul Gölleri 5-Volkanik GölSet Gölleri:
  1-Heyelan set gölü 2-Lgün Kıyı set gölü 3-Lav Set Gölü 4-Alüvyon Set Gölü
  5-Moren Set GölüToprak Kayması (Heyelan)
  Dalga ve Akıntılar(Kıyıset)
  Lav Akıntısı (Lavların çukurluk önü kapatması)
  Alüvyon (Alüvyon set Akarsuyun taşıdığı verimli toprak)
  Moren (Buzul taşlarının çukurluğun önünü kapatması)
  SAYFA 35 ETKİNLİK:Akarsu beslenme kaynaklarıKaynak,göl,yağmur suları,yağmur suları,yer altı sularıAkım düzenine göre akarsular:Düzenli rejim ,Düzensiz rejim,Akarsuyun döküldüğü yer:Okyanus Deniz Göl BataklıkAçık havza Kapalı havza
  Clemantha., amir, nahılsaa ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 2. serdars

  serdars Üye

  Katılım:
  18 Şubat 2009
  Mesajlar:
  41
  Beğenileri:
  85
  Ödül Puanları:
  0
  Konu sabitlenirse sevinirim teşşkür et butonuna basmayı unutmayınız
  nahılsaa ve öqreNciym bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş