2011-2012 9.Sınıf Biyoloji Kitabı Etkinlik Soru Cevapları

Konu 'Biyoloji 9. Sınıf' bölümünde yakuza212 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. yakuza212

  yakuza212 Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  48
  Beğenileri:
  79
  Ödül Puanları:
  0

  B bölümü
  1-d
  2-y
  3-y
  4-d
  5-d
  6-y
  7-y

  C bölümü
  1-a
  2-e
  3-c
  4-c
  5-d
  6-d
  7-e
  8-b
  9-d
  10-c
  11-b
  12-c
  13-a
  14-c
  16-e


  BULMACA

  YATAY
  1-timin
  4-primidin
  6-mitokondri
  9-asit
  14-atp
  15-vitamin
  16-golgi
  17-lamel
  19-ökaryot
  21diyaliz
  22-minarel
  23-difüzyon

  DÜŞEY
  1-turgor
  2-nişasta
  4-ph
  7-tuz
  8-kitin
  10-tepki
  11-aktivatör
  12-üreme
  13-diploit
  18-ozmoz
  20-rna

  BOŞLUK DOLDURMA
  1-DNA
  2-BESİN FOTOSENTEZ
  3-ZAR SİTOPLAZMA VE ÇEKİRDEK
  4-İNORGANİK VE ORGANİK
  5-PROKARYOT
  SAYFA 67


  1-) Asitlik ve Bazlık Dengesi
  2-) Çok karbonu ve şekeri vücuda alır
  3-) Vücut dENGELER
  4-) Yapmadık
  5-) H+ iYONU
  6-) Yapmadık
  7-) Yapmadık
  :cool:Yapmadık
  9-) E
  10-) B
  11-)D
  12-) A

  Sayfa 100 :

  Ribozom= 5
  Golgi Cisimliği= 4
  Lökoplast= 9
  Kroloplast= 8
  Sentrozom= 7
  Mitokondri= 6
  Sitoplazma= 1
  Lizozom= 2
  Koful= 10
  Endoplazmik Retikulum= 3
  Sayfa 104  Karşılaştırılan Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre
  özellikler

  Çekirdek...................... ...........................X.. ......
  Hücre Duvarı...............X........ .............................. ..
  Kapsül........................ X............................. ...........
  DNA........................... X............................. ............
  Canlı grupları ...............X(bakteri,arkel er).......X(Bitki,hayvan,manta r)
  Organelleri................... .............................. .X...........
  sf:109

  tablo:
  hayvan hücresi-bitki hücresi
  yok-var
  var-yok
  yok-var
  küçük ve çok sayıda-büyük ve az sayıda
  var-yok
  yok-var
  yok-var

  sf:110
  şekilde yukarıdan aşşagıya dogru
  1-7-2-8-3-9-4-5
  3.mikrotübüller:yapıları sert,içi boş çubuklardır
  4.lizozom:hücre içi sindirim yapar

  Sf:111
  6.esnek değil,seçici geçirgen
  şekil yukarıdan aşşagıya dogru
  6-1-7-2-8-6-9-4-10
  Sayfa 113 :


  Yatay
  1.Timin
  4.Primidin
  6.Mitokondri
  9.Asit
  14.ATP
  15.Vitamin
  16.Golgi
  17.Lamel
  19.Ökaryot
  21.Diyaliz
  22.Mineral
  23.Difüzyon

  DÜŞEY
  1.Turgor
  2.nişasta
  4.PH
  7.tuz
  8.kitin
  10.tepki
  11.aktivatör
  12.üreme
  13.diploit
  18.ozmoz
  20.RNA
  Sf:114

  1.Soru:
  # Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,
  # Hücreyi dış ortamdan ayırır.
  # Hücreye şekil verir.
  # Madde giriş-çıkşını düzenler.
  # Canlı yapıdadır.
  # Kalınlığı 6-10 nm'dir.
  # Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.
  # Aktif taşıma olayını düzenler.
  # Hücrenin beslenmesine yardımcı olur.
  # Komşu ve yabancı hücreyi bulur.
  # Hücreyi alınacak hormonları tanır.
  # Hücrenin yıpranan kısmını onarır.
  # Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler.
  2.Soru:
  Difüzyon
  Endositoz
  Ekzositoz
  Ozmoz
  3.Soru:
  Bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyorum ama şöyle deyim.
  Bakteri ve mantar hücreleri kendisinden daha yogun bir ortama konulursa büzülür.
  4.Soru:
  Aktif Taşımanın Özellikleri
  • Enerji harcanır.
  • Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur.
  • Canlı hücrelerde görülür.
  • Enzimler kullanılır.
  5.Soru:
  Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( e-?) bulunur. Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.
  8.Soru:
  a.Hücre yapısı
  b.beslenme
  c.hareket
  d.büyüme
  e.üreme
  f.solunum
  g.sindirim
  h.boşaltım
  ı.sentez
  Açıklama isterse allah yardımcınız olsun...
  9.Soru:
  Monosakkaritler (Monosakkarit): Basit şekerler, tek yapılı şekerler (Örnek; Glikoz: kan şekeri, üzüm şekeri, Fruktoz: meyve şekeri).

  Disakkaritler (Disakkarit): Çift yapılı şekerler (Örnek; Sukroz (sakkaroz): şeker pancarı veya şeker kamışı şekeri, Laktoz: sütün içindeki şeker, Maltoz: tahıl ve baklagillerdeki şeker).

  Polisakkarit (Polisakkaritler): Çoğul yapılı şekerler (Örnek; Nişasta: bitki tane, tohum ve yumrularındaki şeker, Selüloz: bitkilere destek görevi yapan insanların sindiremediği çoğul şeker, Glikojen: hayvan ve insan vücudunda olan karbonhidrat).

  Birleşik karbonhidratlar (çoğul şekerler yapısındadırlar): Karbonhidratlarla proteinlerin birleşmesiyle oluşurlar. İnsan vücudu tarafından yapılırlar. Kan grupları olan A, B ve Rh bu tip birleşik karbonhidratlardır.
  10.Soru:
  a.Proteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak dokuların yapı unsurudur.
  b.Büyüme ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindirler.
  c.Yıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptirler.
  d.Enzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp yapılarında bulunurlar.
  e.Sinirsel uyarıların iletiminde rol oynarlar.
  f.Canlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev alırlar.
  g.Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılırlar.
  h.Oksijen ve diğer maddelerin vasküler yolla taşınmasında görev alırlar.
  ı.Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.
  i.Su ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan yada dolaylı olarak görevleri vardır.
  11.Soru:
  a.Sıcaklık: Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın, sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler.

  b.pH: Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar. Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler

  c.Enzim/Substrat Derişimi: Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür.
  12.Soru:
  TSGSATGAS
  AGSGTASTG
  13.Soru:
  Bugünkü anlamda hücre teorisi;
  -Bütün organizmalar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelir.
  -Hücreler bütün organizmaların yapı ve işlevlerinin temel taşıdır.
  -Yeni hücreler var olan hücrelerin çoğalmasıyla oluşur.
  -Canlının kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur.
  sy:115
  dogru/yanlış
  1.D
  2.Y
  3.Y
  4.D
  5.D
  6.D
  7.Y
  8.Y
  9.Y
  10.D
  Boşluk doldurma
  1.DNA
  2.organik,fotosentez
  3.zar,sitoplazma ve çekirdek
  4.inorganik,organik
  5.prokaryot
  6.dehidrasyon
  7.yapı,hidroliz
  SF:115-116
  çoktan seçmeli sorular
  1.A
  2.E
  3.C
  4.C
  5.D
  6.E
  7.D
  8.D
  9.B
  10.E
  11.E
  12.D
  13.A
  14.A
  15.C
  16.B
  sf:130

  1.Sınıflandırmanın amacı:
  Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.
  2.aristo canlıları nasıl sınıflandırmıştır:
  Aristoteles, günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce yaptığı sınıflandırmada canlıları yaşam ortamlarına göre (havada, karada ve suda yaşayanlar) gruplandırmıştır. O gün için bu sınıflandırma, ilerici bir özellik taşıyordu. Canlıları “benzer” özelliklerine göre sınıflandırarak onları daha sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlıyorlardı.
  3.Linnaneus canlıları sınıflandırırken...:
  Bitkilere "Species Plantorum",hayvanlara"Systema Naturea" olarak yapmıştır.Sistematik zoolojinin temelini oluşturmuştur.Hayvanlar alemini klasislere,klasisleri ordalara,ordaları cinslere,cinsleri türlere ayırmıştır.
  4.Soy oluşumları
  Bireysel gelişim


  5.c
  6.d
  7.d
  8.c
  9.d
  10.e
  11.e
  12.d
  13.d
  201 :  1.) Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.
  2.) Sınıflandırmada kullanılan basamaklara takson basamakları denir.(Taxon=sınıf ve Taxonomy=sınıflandırma)En çok kullanılan takson basamakları şunlardır:
  Domain
  Âlem
  Filum/Şube (Hayvanlar) ya da Bölüm (Bitkiler)
  Sınıf
  Takım
  Familya
  Cins
  Tür
  Alttür
  Varyete
  Kültivar
  Form
  Klon
  Hibrid
  5.)bu sorudan pek emin değilim ama şöyle cevaplayabilirim..Siyanobakter iler doğada oksijen dengesini korurlar..Fakat oksijen metanojenlere zehir etkisi yapar..Bu yüzden..
  6.)bunlar için 1 benzerlik ve farklılık söyleyebilirim..
  benzerlik:Algler klorofil pigmenti bulundurdukları için fotosentez yaparlar.Bitkiler de.
  farklılık:çok hücreli alglerde doku farklılaşması yoktur.bu nedenle gerçek kök,gövde,yaprak gibi organları gelişmemiştir..
  3.Süngerler ev temizlğinde, ilaç sanayinde kullanılır.Midye, yengeç, karides ve özellikle balık önmeli besin kaynağıdır.Bazı hayvanlarda da insanlar için hastalık yapıcıdır.Örneğin: tenyalar

  4.Gül, lavanta, yasemin, nane, limon, leylak gibi bitkiler içerdikleri eterik yağlar sayesinde hoş kokuludur ve kolonya, parfüm üretiminde kullanılır.Pamuk, keten, ebegümeci gibi bitkiler tekstil sanayinde ham maddedir.

  5.Metanojenler Karbondioksit kullanırlar, metan gazına çevirirler.Siyanobakteriler ise karbondioksitle fotosentez yaparlar.

  9.Meşe ağacında Melisten doku vardır karayosunda yoktur...
  afranur_01, selcan can ve sonsabah311 bunu beğendi.
 2. yakuza212

  yakuza212 Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  48
  Beğenileri:
  79
  Ödül Puanları:
  0
  Tşk yOKmu? .s
  sonsabah311 bunu beğendi.
 3. sonsabah311

  sonsabah311 Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  TŞkkkkkkkkkkkklerrrrrrrrr:):):)
 4. selcan can

  selcan can Üye

  Katılım:
  19 Aralık 2010
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkr ettm
 5. yakuza212

  yakuza212 Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  48
  Beğenileri:
  79
  Ödül Puanları:
  0
  Güncellllllllll Teşekkür İçin Tşk Butonuna Basın :(
  afranur_01 ve sonsabah311 bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş