21 tane sorum var cevaplandırmamda yardımcı olurmusunuz

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde xqyzm tarafından paylaşıldı.

 1. xqyzm

  xqyzm Üye

  Katılım:
  14 Aralık 2009
  Mesajlar:
  188
  Beğenileri:
  50
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaslar aşağıdaki 21 tane soruyu yanıtlamamda yardımcı olurmusunuz ? acil lütfen yardım edin yardımlarınız bekliyorum. şimdiden teşekkürler.:):shy:
  1. Talas Savaşı'nın Türk tarihindeki önemi nedir ?
  2. Tolunoğulları ve İhşidiler devletlerinin kısa sürede yıkılmasının nedenleri nelerdir?
  3. Karahanlıları daha önceki diğer Türk devletlerinden ayıran özellikler nelerdir ?
  4. Gazneliler devletinin Türk-islam tarihine katkıları nelerdir?
  5. Dandanakan Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
  6. Tuğrul Bey dönemi selçuklu-abbasi ilişkilerni açıklayınız.
  7. Ahmet Yesevi'nin islamiyete ne gibi hizmetleri olmuştur ?
  8. Divanı-mezalim nedir? önemini açıklayınız
  9. Türklerde hükümdarlığın alametleri nelerdir ?
  10. Selahaddin Eyyubi'ye büyük ün kazandıran başarıları nelerdir?
  11. Divan-ı tuğra ne iş yapardı ?
  12. Türklerin , askeri bakmdan islamiyete hizmetleri nelerdir?
  13.Sultan Alp Arslan'ın fethettiği yerleri belirtiniz.
  14.Büyük Selçuklu Devleti 'nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan devletlerin adlarını belirtiniz.
  15.atabey ne demektir? Büyük Selçukluların dağılmasından sonra hangi atabeylikler kurulmuştur?
  16. Büyük Selçuklu Devleti'nde ordu hangi bölümlerden meydana gelirdi?
  17. ahilik teşkilatı nedir? bu teşkilatın yararları nelerdir?
  18. Büyük Selçuklu Devleti'nde topraklar kaç kısma ayrılırdı?
  19. İlk Türk-İslam devletleri döneminin en önemli edebi eserleri nelerdir?
  20. Farabi, İbni-i Sina , Biruni hangi alanlarda bilimsel çalışmalar yapmıştır?
  21. kümbet nedir?
 2. sonprens78

  sonprens78 Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  30
  Ödül Puanları:
  0
  1)# Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellenmiştir. (Siyasi)
  # Türkler, bu savaştan sonra guruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. ( Karluklar) (Dini)
  # Esir alınan Çinlilerden kağıt yapım tekniği öğrenilmiştir. (Kültürel)
  2)iki devletin yıkılma sebebi ic isyanlar taht kavgalarıdır
  3)
  4)Gaznelilerin Türk ve Dünya Tarihine katkıları Bugünkü Pakistan, Bangladeş yani Hindistan müslümanlarının islamlaşmasını sağlayan ülkedir.
  Hindistan içlerine kadar müslümanlığı götürmüşlerdir.
  Yukarıdaki iki maddenin gerçekleşmesinde Gazneli Mahmut’un Hindistana yaptığı 17 sefer en önemli etkenlerdendir.
  5)Selçukluların karşısına çıkacak önemli bir kuvvet kalmadı; bu zaferle Selçuklu devletinin kuruluşu kesinleşti. Savaşın sonunda Sultan Mesud, Horasan’ı tamamıyla Selçuklulara terk etti. Bağımsızlıklarını kazanan Selçuklular, bu tarihten sonra, İslâm ülkelerini ele geçirmeğe başladılar.
  6)Abbasi Halifesi Şii Büvehoğullarına karşı Tuğrul Bey'den yardım isteyince Tuğrul Bey Bağdat'a gelerek Büveyhoğullarmı tamamen ortadan kaldırdı. (Gaznelilerden sonra) İslam Alemini koruma politikası başlatan ilk Türk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i bütün İslam Aleminin en güçlü hükümdarı ilan etti. Ancak Selçuklular halifenin bir tek din başkanlığını onayladılar. Devlet işlerine karıştırmadılar. (Bu yönüyle Selçuklu devleti Laik özellik göstermiştir.)
  7)islamiyeti yaymak amacıyla calısmalarda bulunmus islamiyetin iyi yönlerini yorumlamıstır
  8)yöneticilerin zulmünden yakınan halkın şikayetlerine bakan divandır. yargıtay ya da danıştay yerindedir. kadıların ya da diğer büyük devlet memurlarının işlemlerinden yakınanlar bu divana başvururlardı. 14. abbasi halifesi mühtedi'ye kadar halifeler bazı aralıklarla yakınmaları dinlemişler daha sonra bu işe önce vezirler, sonra kad'l-kudat adı verilen başkadılar bakmıştır.adalet yönünden önemlidir.
  9)Hükümdarlık alametleri ise hutbe okutmak, sikke (para) bastırmak, tuğra, nevbet (davul) çaldırmak, sancak, taç, sorguç, taht, Tuğra, Otağ(saltanat çadırı), hilat (halifenin gönderdiği üzeri ayet işlemeli elbise) menşur (halifenin gönderdiği yazılı belge) , asa, âlem ve çetr (saltanat şemsiyesi) gibi sembollerdir.
  10)suriye ve kudüsü alması büyük haclı ordusuna karsı koyması.
  xqyzm bunu beğendi.
 3. kaptan_

  kaptan_ Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2010
  Mesajlar:
  49
  Beğenileri:
  44
  Ödül Puanları:
  0
  son soru) Müslümanların ölülerini gömdükleri binalara kümbet veya türbe denilmektedir. Kümbet daha ziyade kubbe ile değil de yuvarlak veya çokgen tabanlı ve tepesi sivri külah biçimindeki örtülü olan mezar anıtlarıdır.Kümbet mimari bir eserdir.
  xqyzm bunu beğendi.
 4. sonprens78

  sonprens78 Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  30
  Ödül Puanları:
  0
  11)ilk türk islam devletlerinden başlayarak, anadolu selçuklularında da, devletin resmi yazışmalarını yürüten kurumdur.
  12)islamiyeti yaymada ve korumada yardımcılmuslardır öz. çinlilere karsı çin seddini neden yaptılar
  13)kayseri,gürcistan,Kars'ı ve Ani'yi aldı.
  14)1-Irak Selçuklu
  2-Horasan Selçuklu
  3-Kirman Selçuklu
  4-Suriye Selçuklu
  5-Anadolu Selçuklu
  15)Kimi eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda, şehzade eğitimi ya da bağımsız olarak bir eyaletin yönetimiyle görevli vezirlere verilen isimdir
  -1-Fars atabeyliği (salgurlular)
  2-Azerbaycan atabeyliği (ildenizliler)
  3-Erbil atabeyliği (beğ teginoğulları)
  4-Şam atabeyliği (böriler)
  5-Musul ve Halep atabeyliği (zengiler)
  16)lp Arslan dönemine kadar beylere bağlı göçebe Türkmenlerden oluşan ordu Nizamülmülk tarafından yeniden yapılandırıldı. Nizamülmülk, aylıklı askerlerden oluşan sürekli bir ordu kurdu. Bu aylıklı askerlere "gulam" deniyordu ve bunlar temel olarak başkentte iktidarı korumakla görevliydi. Savaş sırasında asıl ordu ise ikta sahiplerinin yönetimindeki atlı askerlerden oluşurdu. Ayrıca bağlı devletler de savaş zamanlarında sultanın ordusuna asker gönderiyorlardı. Melikşah döneminde orduda 50 bin kadar atlı asker olduğu bilinmektedir.ayrıca ıkta sistemide vardır
  17)Selçuklu Türklerinde dini ve milli birliğin muhafazasında Osmanlı devletinin kuruluşunda ve Osmanlı insanının yetişmesi ve terbiyesinde büyük hizmetler gören içtimai bir teşkilattır. Arapça kardeşim manasına gelen ahi ile Türkçe çömert, eli açık manasında olan akı kelimeleriyle yakınlık göstermekteyse de hangisinden geldiği belli değildir. ahilik 13.yy.da Anadoluda yaşayan Türklerin esnaf ve sanatkarlarının birliğini çalışma esas ve usullerini teşkil eden sosyo-ekonomik bir Türk kurumudur.
  18)--
  19)BAŞKA BAZI TEMEL ESERLER
  Muhakemetü'l Lugateyn:

  * 15. yüzyıl Çağatay şairi ve bilgini Ali Şir Nevai tarafından Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmış bir eserdir.

  Baburnâme:

  * Hindistan’da bir Türk devleti kuran Babur Şah tarafından yazılmış bir tarih ve anı eseridir.
  * Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır.

  Şecere-i Türk:

  * 17. yüzyılın Türk hükümdarlarının Ebü’l gazi Bahadır Han’ın “Türk Tarihi” konulu eseridir.
  * Destan ve anı özellikleri de taşır. (Aynı yazarın Türkmen Boyları hakkında yazılmış Şecere-i Terakime adlı bir eseri daha vardır)
  20)bn-i Sinâ hep bir sürgün şeklinde yaşamını sürdürmüştür. Aristo’nun felsefesini açkılamaya çalışan filozof, tıp alanında üniversitelerde 600 yıl boyunca okutulacak eseri olan Kitab’al-Kanun fi’l-Tıbb’ı yazmıştır. 1037 yılında hayata gözlerini kapatan İbn-i Sinâ 57 yıllık kısa yaşamında birçok eserin altına imzasını atmıştır. Bu eserlerinin pek çoğunda ahlâk kavr***** da değinerek her insanın yaradılışı gereği ahlâklı olması gerektiğini savunmuştur.
  Farabi, fen bilimine, felsefeye, mantığa, sosyolojiye, tıbba, matematiğe ve müziğe epeyce katkıda bulunmuştur.
  BİRUNİ (Astronom, Matematikçi, Etnograf, tarihçi ve filozof) alanlarında katkıda bulunmustur
  21)kümbet: gömme bölümü, gövde (ziyaret) bölümü ve kubbesinin üstünde külahı bulunan mezar anıtları için kullanılan sanat tarihi deyimi (farsça=kubbe).

Sayfayı Paylaş