212 tane soru

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde Moderatör Remzi tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64

  1- Tarih ne demektir?

  2- Tarihi hikayeden ayırarak bilimsellik kazandıran özellikleri nelerdir?

  3- Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını yazınız?

  4- Tarih biliminin temel konusu nedir?

  5- Tarih biliminin yöntemini açıklayınız?

  6- Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

  7- Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

  8- Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?

  9- Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan
  bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?

  10- Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.

  11- …………………bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.

  12- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

  13- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

  14- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?

  15- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?

  16- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

  17- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?

  18- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.

  19- Miladi takvime göre 29 Ocak 2004 tarihi, Rumi takvime göre hangi tarihtir?

  20- Hicri 857 Miladi hangi yıla tekabül etmektedir?Çıkan sonuç size neyi hatırlatıyor?

  21- Rumi takvime göre ……..yılı, miladi takvime göre hangi yıldır?

  22- Hicri……yılını, miladi takvime çeviriniz?

  23- Hicri takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

  24- Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farkları yazınız.

  25- Miladi……yılını, hicri takvime çeviriniz?

  26- Miladi takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

  27- Miladi takvimin kullanılmasına ülkemizde niçin ihtiyaç duyulmuştur?

  28- M.Ö.3500 yılında yazının bulunmasından günümüze kadar kaç yıl geçmiştir?

  29- 18.yüzyılın 2.yarısı ile ilgili bir tarih yazınız?

  30- …….tarihinin yüzyıl olarak okunuşunu yazınız.

  31- Tarih öncesi devirleri şematik olarak yazınız.

  32- Tarih devirlerini şematik olarak yazınız.

  33- Türkiyenin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden 5 tanesinin adını ve yerini yazınız.

  34- Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.

  35- Türk devletlerinin zayıflayıp parçalanmasında hükümdarlık anlayışının etkisini açıklayınız.

  36- MÖ.2.binden MÖ.6.yüzyıla kadar Türkiye topraklarında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

  37- Tarihte ilk yazılı anlaşmasının adını, tarihini ve hangi devletler arasında imzalandığını yazınız.

  38- İyonya neresidir?başlıca İyon devletlerinin isimlerini yazınız.

  39- Kendi adlarına para bastıran ilk Türk toplumu kimlerdir?

  40- Hititler, Sümerler, Mısırlar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?

  41- MÖ.6.yy’dan MS.11 yy’a kadar Türk topraklarında egemen olan devletlerin isimlerini yazınız.

  42- Bizans İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız

  43- Roma İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız.

  44- Orta-Asya ( Türkistan ) ‘nın kuzey ve güneyinde ne yer alır?

  45- Alper Tunga hangi Türk boyuna ait bir kahramandır?

  46- ———–Aşağıda verilen Türk Hükümdarları hangi Türk Devletleri ile bağlantılıdır?
  a- Bumin Kağan ……………………………………
  b- Kutluk Kağan ……………………………………
  c- Metehan …………………………………………
  d- Kutluk Bilge Kül Kağan …………………………

  47- Tarih öncesi dönemler ile Tarihi dönemleri birbirinden ayıran en önemli fark nedir?

  48- Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

  49- Türklerin kullandıkları takvimler arasında yer alan Gregoryen takvimi de denilen takvim hangisidir?

  50- Antalya Beldibi,Ankara Macunçay ve Samsun Tekkeköy Anadolu’nun hangi dönemlerinde yerleşim yeri olmuşlardır?
  aslanremzi bunu beğendi.
 2. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  51- Tarihte ilk defa deniz ticaret kolonileri kuran medeniyet kimlerdir?

  52- Tıp ilminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?

  53- Büyük İskender tahta çıktığı zaman ilk amacı neydi?

  54- Büyük İskender öldüğü zaman devleti parçalanmıştır.Buna göre Makedonya’da hangi Krallık kurulmuştur?

  55- Büyük İskender’in Anadolu’yu fethi ile hangi dönem başlamıştır? Bu dönemin özelliği nedir?

  56- En önemli şehirleri Sayda,Biblos ve Sur olan, deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden ve M.Ö.800 yılında Asur egemenliğine giren devlet hangisidir?

  57- Yakut Türkleri ve Sakalar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz?

  58- Bugünkü Askeri teşkilatın temellerini atan ilk Türk hükümdarı kimdir?

  59- İlkçağın sonu ve Ortaçağın başlangıcı olan olay nedir?

  60- Türk Devlet teşkilatında var olan İkili teşkilata bir örnek veriniz?

  61- Uygurların Mani dinini kabul etmeleri onları nasıl etkilemiştir?

  62- Kırgızların en meşhur destanı hangisidir?

  63- Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?

  64- Göktürk Devletini kimler yıkmıştır?

  65- Orta Asya Türk Devletleri ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel nedeni nedir?

  66- Yabgu ve Tigin nedir?

  67- Eski Türk Devlet yönetimindeki “KUT “ kavramını kısaca açıklayınız.

  68- Mete, Bilge Kül Kağan, Bumin Kağan, Mukan Kağan ve Bögü Kağan Bu kağanlar
  hangi Türk Devletlerinin Kağanlarıdır?

  69- Kaynak nedir? Çeşitlerini yazınız.

  70- Kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?

  71- Türklerin kullandıkları takvimler içerisinde,yılbaşı Nevruz olan takvim hangisidir?

  72- Prehistorik Devirler (Tarih Öncesi Çağlar) hangi kısımlara ayrılır?

  73- Devirlerinin iki büyük medeniyeti olan Mısır ve Hititleri karşı karşıya getiren Kadeş Savaşı’nın sebebi nedir?

  74- Tarih biliminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?

  75- Anadolu’da M.Ö.333’te Pers hakimiyetine son veren kimdir?

  76- İskender’in ölümünden sonra devleti parçalanmıştır.Buna göre Mısır’da hangi Krallık kurulmuştur?

  77- İskender İmparatorluğunun yıkılmasıyla Anadoluda kurulan krallıkların isimlerini yazınız.

  78- Kurucusu Hz.Davud olan ve bir süre sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye ayrılan devlet hangisidir?

  79- Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk kavmine İranlılar hangi ismi vermişlerdir?

  80- Tarihte ilk defa bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı kimdir?

  81- Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasına sebep olan olay nedir?

  82- İkili Teşkilat nedir?

  83- Uygurlar Mani dinini hangi kağan zamanında kabul etmişlerdir?

  84- Sakaların en meşhur destanı hangisidir?

  85- Göktürk Abideleri kimler adına dikilmiştir?

  86- Ötüken Uygur Devletini kimler yıkmıştır?

  87- Türkmen kimlere denir?

  88- Yuğ ve Balbal nedir?

  89- Site, Nom, Polis şehir devletleri hangi devletlere aittir?

  90- Tuşpa ve Hattuşaş ilkçağlardaki hangi devletlere aittir?

  91- Ziggurat, Pankuş ve tavanna kavramlarının anlamlarını yazınız.

  92- Kral Yolu kimler tarafından inşa edilmiştir? Nereden nereye kadar uzanır?

  93- Anal(Yıllık), Megaron, Ziggurat kavramlarının anlamlarını açıklayınız?

  94- Ki-ok, Moyançur Kağan,Kapkan Kağan,Teoman ve Kutluk Kağan,bu kağanlar
  hangi Türk Devletlerinin kağanlarıdır?

  95- Eskiçağda Mezopotamya da kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

  96- Eskiçağdaki Mısır Krallığı kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?

  97- Eskiçağda Anadolu ve Mezopotamya da pek çok devlet kurulmasına rağmen, Mısırda neden birden fazla devlet görülmez?

  98- Gordion ve Sard ilkçağlarda hangi devletlerin başkentliğini yapmışlardır?

  99- Lidyalıların hangi buluşları ticaretin gelişmesi yönünde büyük yarar sağlamıştır?

  100- Eski Yunan medeniyeti hangi topraklardan oluşur?
  aslanremzi bunu beğendi.
 3. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  101- Eskiçağda Fenikelilerin yaşadıkları yeri ve dünya medeniyetine en büyük katkılarını yazınız.

  102- Hellenistik dönem nasıl oluşmuştur? Açıklayınız.

  103- İbranilerin yaşadıkları bölgeyi ve dünya tarihindeki özelliklerini yazınız.

  104- Mısırda piramitler kimler adına, hangi amaçlarla yapılmışlardır?

  105- Hititler, Sümerler, Mısırlılar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?

  106- Türklerin Orta Asya dan göç sebeplerinden 4 tanesini yazınız.

  107- Tarihte Türk adı ilk olarak nerede geçer?

  108- Eski Türk hükümdarları hangi ünvanları kullanırlardı.

  109- Kavimler Göçü ne demektir? Tarihini yazınız.

  110- Kavimler Göçünün sebeplerini yazınız.

  111- Mete han hangi sebeplerle Çin’i istila etmek yerine, bu ülkeyle anlaşmak zorunda
  kalmıştır.

  112- İlk Türk devletlerinin isimlerini yazınız.

  113- Kavimler Göçünün sonuçlarını yazınız.

  114- Türk ordu teşkilatını ilk kuran Türk hükümdarı kimdir ve bu teşkilat nasıldır
  açıklayınız.

  115- Günümüz ordularında da kullanılan ‘onlu sistem’i ilk kez hangi Türk hükümdarı
  bulmuştur?

  116- Türklerin anayurdunun sınırlarını yazınız.

  117- İlk Türk devletlerinde kaç çeşit mahkeme bulunuyordu? Kısaca açıklayınız.

  118- Uçmağ, Tamu ve Kam sözcüklerini açıklayınız.

  119- Uygur Devletinin kuruluş tarihini, kurucusunu ve başkentini yazınız.

  120- Uygur devletini diğer Orta Asaya da kurulan devletlerden en farklı özelliği nedir?

  121- Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan dinin adını yazınız.

  122- Uygur Devleti kaç tarihinde kimler tarafından yıkılmıştır?

  123- Türk toplulukları içinde Museviliği inanç olarak kabul eden ilk ve tek Türk
  topluluğunun adını yazınız.

  124- İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğunun adını yazınız.

  125- İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğunun adını yazınız.

  126- İslamiyet öncesinde Türkler arasında görülen dinsel inanışlardan 5 tanesini
  yazınız.

  127- Bildiğimiz Türk devlet ve topluluklarından 10 tanesinin isimlerini yazınız.

  128- İslamiyet öncesi Türk devletlerinin en önemli gelir kaynağını oluşturan 2 ticaret
  yolunun adını yazınız.

  129- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde kullanılan 2 Türk alfabesinin adını yazınız.

  130- Hunlarla ilgili olarak,Çin kaynaklarında gördüğümüz ilk resmi belgenin adını
  tarihini yazınız

  131- Büyük Hun Devletinin kurucusunu, kuruluş tarihini ve başkentini yazınız.

  132- Orhun Yazıtları hangi yönüyle büyük önem taşır?

  133- Orhun kitabelerine göre;ilk Türk devletlerindeki toplum yapısı nasıl
  sıralanmaktaydı?

  134- Orta Asya Türk göçlerinin başlıca sebeplerini yazınız.

  135- Göçlerden sonra anayurtta kalanlar nereye yerleştirilmişlerdir?

  136- Tarihte göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletinin adını
  yazınız.

  137- I.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.

  138- II.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.

  139- II.Göktürk devleti kaç tarihinde, hangi Türk topluluklarının ayaklanması
  sonucunda yıkılmıştır?

  140- İlk Türk kitabeleri hangileridir?II.Göktürklere ait olanı kimler adına dikilmiştir?

  141- En eski Türk destanlarını yazarak, hangi devletlere ait olduklarını da belirtiniz.

  142- Atilla hangi devletin hükümdarıdır?Atilla’nın seferlerinin isimlerini yazınız.

  143- Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclisin isimlerini
  yazınız.

  144- Çin Seddi(MÖ.214) hangi amaçla hangi devlet tarafından kurulmuştur?

  145- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde,hükümdarların ünvanlarından 5 tanesini
  yazınız.

  146- 1927, 659, 2427, 1453, 1517 rakamlarını Roma rak***** çeviriniz.

  147- İslamiyet’den önce Arap Yarımadasında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

  148- Hangi olaydan sonra Medine, İslamiyet’in merkezi olmuştur?

  149- Hz.Muhammed’in eğitime verdiği önemi hangi savaş sırasındaki hangi
  uygulamasından anlayabiliriz?

  150- Hudeybiye anlaşmasının Müslümanlar için en önemli yanı nedir?
  aslanremzi bunu beğendi.
 4. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  151- Aşağıdaki uygulamalar hangi halife dönemlerine aittir?
  a-Yalancı peygamberlerle mücadele
  b- Kudüs’ün alınması
  c- İlk kez Arabistan dışına fetihlerde bulunulması
  d-İslam dünyasının 3 guruba ayrılması
  a. Kıbrıs’ın fethi

  152- Halifelerin yönetime getirilmesi bakımından 4 halife devri ile Emeviler dönemini karşılaştırınız.

  153- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine aittir?
  a- Kudüs’ün alınması :
  b- Ecnadeyn Savaşı :
  c- Sıffin Savaşı :
  d- Kıbrıs’ın alınması :
  e- Azerbaycan’ın alınması :

  154- Endülüs ismi nereye verilmiştir? Fetheden komutan kimdir?

  155- Puvatya Savaşının en önemli sonucu nedir?

  156- Avasım şehirleri hangi nedenle, hangi dönem kurulmuştur?

  157- Kerbela olayının önemini yazınız.

  158- Emevilerin kısa zamanda yıkılmasının sebeplerinden 3 tanesini yazınız.

  159- İlk Müslümanların isimlerini yazınız.

  160- Hendek Savaşının en önemli sonucunu yazınız.

  161- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine
  aittir?

  162- Cemel Vakası…………………..

  163- Mısır’ın Fethi…………………….

  164- Nihavend Savaşı………………….

  165- Tunus’un Fethi……………………..

  166- Hakem Olayı………………………….

  167- İslam dünyasının en büyük medresesini kim, nerede kurmuştur?

  168- Talas Savaşının dünya kültür ve medeniyeti açısından sonucunu yazınız.

  169- Talas Savaşında Türklerin rolü ne olmuştur?

  170- Tolunoğulları ve İhşidlerin çok çabuk yıkılmasının sebebi nedir?

  171- Gazneli Mahmut’un Hindistana 17 sefer düzenlemesinin sebebini yazınız.

  172- Atabey ne demektir?

  173- Yassıçemen Savaşıyla hangi devlet sona ermiştir?

  174- Selahattin Eyyubinin hangi faaliyeti ona islam dünyasında büyük bir ün
  kazandırmıştır?

  175- İkta sistemi nedir?

  176- Aşağıdaki Savaşlar hangi devletlerle olmuştur? Karşılarına yazınız.
  a-Dandanekan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………..
  b- Pasinler Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………
  c- Katvan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………..
  d-Ayn-ı Calut Savaşı, Memlüklerle ile……………………..
  e-Hittin Savaşı, Eyyubiler ile……………………………….

  177- Aşağıdaki hükümdarlar hangi devletlere aittir?
  a-Melikşah…………………….
  b-Ebu Bekir Mehmet……………………………….
  c-Satuk Buğra Han……………………………..
  d-Sultan Mesut……………………………..
  e-Baybars………………………………….

  178- İslamiyetden önce Arabistanda kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

  179- Hicretin sonuçlarını yazınız.

  180- Dört Halifenin isimlerini yazınız.

  181- Aşağıdaki savaşların adlarını yazınız.
  a-Büyük Selçuklular ve Bizans arasında(1071)………………………………
  b-Büyük Selçuklular – Bizans ve Gürcü kuvvetleri(1048)…………………..
  c-Büyük Selçuklular ve Gazneliler(1040)……………………………. ……
  d-Büyük Selçuklular ve Karahitaylar(1141)………………………….. ……

  182- Anadolu’yu yurt edinmeye yönelik ilk Türk akınları hangi devlet tarafından hangi hükümdar zamanında başlatılmıştır?

  183- Anadolu’nun fethi sırasında kurulan ilk Türk devlet veya büyüklerinden 5’inin
  adını yazınız.

  184- Danişmendliler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

  185- Saltuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

  186- Mengücekler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

  187- Artuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

  188- Çaka Bey’in Türk tarihindeki önemini açıklayınız.

  189- Türkiye tarihi kaç tarihinde, hangi olayla başlamıştır?

  190- Türkiye tarihini kaç bölümde inceliyoruz? İsimlerini yazınız.

  191- Türkiye Selçukluları Devleti kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?

  192- Türkiye Selçukluları Devletinin jeneolojisini şematik olarak gösteriniz.

  193- Miryakefalon Savaşı kaç tarihinde, kimler arasında yapılmıştır? Bu savaşım
  Türkiye tarihi için önemini belirtiniz.

  194- Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya ispatlayan savaşın adını ve
  tarihini yazınız.

  195- Haçlı Seferleri ne demektir?

  196- Haçlı Sefelerinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız.

  197- 4.Haçlı Seferinin tarihini ve diğerlerinden farkını belirtiniz.

  198- Haçlı Seferlerinin başlama-bitiş tarihlerini yazarak toplam kaç sefer
  düzenlendiğini belirtiniz.

  199- Haçlı Seferlerinin Türk ve dünya tarihi için önemli sonuçlarından 5 tanesini
  yazınız.

  200- Yasıçemen Savaşı, kaç tarihinde,hangi devletler arasında yapılmıştır?Sonucunu
  yazınız.
  aslanremzi bunu beğendi.
 5. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  201- Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemlerini hangi hükümdarları döneminde yaşamıştır?

  202- Türkmenler tarafından Elbistan, Malatya, Sivas ve Amasya taraflarında çıkarılan ve Türkiye Selçukluları Devletinin zayıflamasına yol açan ayaklanmanın adını ve
  tarihini yazınız.

  203- Baba İshak Ayaklanmasının tarihini ve Türkiye Selçukluları için sonucunu yazınız.

  204- Türkiye Selçukluları Devletinin Moğol egemenliğine girmesine yol açan savaşın
  adını ve tarihini yazınız.

  205- Kösedağ Savaşı, kaç tarihinde, kimler arasında olmuştur? Anadolu için sonucunu yazınız.

  206- Türkiye Selçuklularıve Anadolu,kaç tarihinde,hangiMoğol devletinin hakimiyetine girmiştir?

  207- Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluş-yıkılış tarihleri ile ilk-son sultanlarının adlarını yazınız.

  208- Uc Beyi kimlere denir? Uc Beylerinin başlıca görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

  209- Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden 10’unun adını yazınız.

  210- İlk Selçuklu deniz kuvveti hangi hükümdar zamanında oluşturulmuştur?

  211- Tarihte Anadolu’ya ilk Türk akınları,hangi Türk devleti döneminde
  gerçekleştirilmiştir?

  212- Haçlı Seferlerinin Türkiye Selçukluları Devleti için olumsuz sonuçlarını yazınız.
  aslanremzi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş