3.Selim ve 3.Mahmut dönemindeki yenilikler

Konu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' bölümünde ahmet kurt tarafından paylaşıldı.

 1. ahmet kurt

  ahmet kurt Üye

  Katılım:
  11 Mart 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  LÜTFEN BİRİ BANA YARDIM EDEBİLİRMİ? ACELE!!!:confused:
 2. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  3.SELİM DÖNEMİ YENİLİKLERİ:
  Bu dönemde yapılan yeniliklerin tümüne “NİZAM- I CEDİT “ denir.
  Fransa ve İsveç’ten uzmanlar getirterek, NİZAM-I CEDİT denilen yeni bir ordu kurdurdu.Bu ordu yeniçeri ocağı kaldırılmadan Avrupa tarzında eğitim yaptı ve ilk başarısını,AKKA’DA NAPOLYONA karşı kazandı.
  Bu ordunun gereksinimlerini karşılamak üzere “İRAD-I CEDİT” adı verilen yeni bir hazine kurdurdu.
  Nizam-ı Cedit ordusu için LEVENT ve SELİMİYE KIŞLALARINI kurdurdu.
  Askeri okullarda ilk kez YABANCI DİL ( FRANSIZCA) okutulmaya başlandı.
  Avrupa’nın önemli şehirlerinde ilk kez SÜREKLİ büyükelçi gönderildi.( İlk elçi Lale Devrinde gönderilmiştir.Ancak sürekli değildir.)
  YERLİ MALLARIN KULLANIMI halka teşvik edilmiştir.
  ***** 3.SELİM YAPTIĞI YENİLİKLER nedeniyle yeniçeriler tarafından KABAKÇI MUSTAFA isyanıyla öldürülmüştür.
  GERİLEME DÖNEMİNDE YENİLİK YAPAN PADİŞAHLAR:
  1.MAHMUT,3.MUSTAFA,1.ABDÜLHAMİT,3.SELİM’dir.
  ______________ & _____________
  Kwsrx bunu beğendi.
 3. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI (1808-1839)
  A-)ALENDAR MUSTAFA PAŞA OLAYI(1808)
  II.Mahmut kendine Alendar Mustafa Paşa’yı sadrazam seçti.Alendar yönetime egemen oldu ve şu işleri yaptı:
  1-)Nizam-ı Cedid taraflarını işbaşına getirerek yenilik hareketlarini başlattı.
  2-)III.Selimin ölümünde etkili olan kişileri cezalandırdı.
  3-)İstanbul’da asayişi sağladı.
  4-)Alendar ,Niazam-ı Cedid yerine Sekban-ı Cedid adında bir ocak kurdu.
  5-)Ulufe alımı ve satımı yasaklandı.
  6-)Ayanlar(Valiler) ile Sened-i İttifak yaptı.
  SENED-İ İTTİFAK:
  XIX.yy’ın başında Anadolu ve Rumeli’de ayanlar türemişti(derebeylik).Alendar,sarsılan düzeni yeniden kurmak amacı ile bütün ayanları İstanbul’da topladı.Yapılan görüşmeler sonunda hükümet ile ayanlar arsında Sened-i İttifak imzalandı(1808).Buna göre;
  1-)Devlet ayanların varlığını kabul etti.
  2-)Ayanlar devlet otoritesini kabul edecek,verilen emirlere uyacaklardı.
  3-)Ayanlar yapılan ıslahatlara bağlı kalacaklardı
  4-)Ayanlar kendi bölgelerindeki halka adaletli davranacaklardı
  5-)İstanbul’da isyan çıkarsa İstanbul’a gelip isyanı bastıracaklardı.
  ÖNEMİ:
  1-)Bu belge Osmanlı’nın ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf duruma geldiğini gösterir.
  2-)Osmanlı tarihinde padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.(Padişah kendi otoritesi dışında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir.)
  NOT:
  1-)Bu yönü ile İngilizler’in 1215’deki Magna Carta’ya benzemektedir.Ancak Magna Carta krala zorla imzalatılmasına karşın ittifakta böyle bir zorlama yoktur,padişahın iradesiyle imzalanmıştır.
  2-)Yeniçerilerin isyan etmesi üzerine II. Mahmut Sekban-ı Cedidi kaldırdı,isyan sona erdi.
  B-)YÖNETİM ALANINDAKİ YENİLİKLER
  II. Mahmut Osmanlı buyruğunda olan herkese tam bir din ve vicdan özgürlüğü vermiştir.Bunu şu sözleri ile belirtmiştir:”Tekbandan(halk),müslümanları camide,hristiyanları kilisede,Musevileri havrada görmek isterim.”
  Şu yenilikleri yapmıştır:
  1-)Divan teşkilat kaldırıldı,nazırlık(bakanlık) kuruldu.
  2-)Tımar sistemi kaldırıldı,devlet memurları maaşa bağlandı.
  3-)Müsadere üsulu kaldırıldı.(Devletin ölen şahısların malına el koymasıdır.)
  4-)Devlet memuru yetiştirmek için (mekteb-i maarif) eğitim okulları açıldı.
  5-)İlk defa genel anlamda nüfus sayımı yapıldı.Sayım askeri amaçlı olduğu için sadece erkekler sayıldı.
  6-)Askeri işleri düzenlemek amacı ile askeri şura oluşturuldu.
  7-)Pasta teşkilatı kuruldu.
  :cool:Polis teşkilatının temelleri atıldı.
  9-)Reyaül-ü Kütlap kaldırıldı.Dış işleri nezareti kuruldu.
  10-)İlk kez karantina teşkilatı kuruldu.
  11-)Dar-üş Şura’yı Bab-ı Ali kuruldu.(Devlet memurlarının terfi ve yargı işleridir)
  NOT:
  Bu mahkeme bugünkü danıştayın ilk örgütlenmesidir.
  12-)İlk yönetim değiştirildi.(Merkezi otoriteyi sağlamak için iller merkeze bağlandı)
  C-)KÜLTÜREL ALANDAKİ YENİLİKLER
  1-)Medreselerin yanı sıra pek çok Avrupa tarzı okul açıldı.
  NOT:
  Böylece eğitim alanında ikilik ortaya çıktı.Kültür çatışmaları oluştu.
  2-)İlk öğretim mecbur hale getirildi.
  3-)Avrupa’yı yakından tanımak amacı ile ilk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
  4-)Avrupa tarzında müzik serbest bırakıldı.
  5-)Takvim-i Vakayı adında ilk gazete çıkarıldı.
  6-)Kılık kıyafette ilk değişikliğe gidildi.II.Mahmut devlet dairelerine resmini astırdı.
  7-)Yurt dışına çıkışta pasaport uygulaması başlatıldı.
  :cool:Enderun kaldırıldı,yerine devlet memurları yetiştirilen okullar kuruldu.
  D-)ASKERİ ALANDAKİ GELİŞMELER
  1-)Sekban-ı Cedid ocağı kuruldu.
  2-)1825’te Eşkinci ocağı kuruldu.(Yeniçeri ocağına bağlı olarak)
  3-)Yeniçeri ocağı kaldırıldı.(Vaka-i Hayriye.1826)
  SONUÇLARI:
  a-)Islahat süreci hızlandı.
  b-)Padişahlar yeniden yönetime egemen oldu.
  c-)Yeniçeri ocağının yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye adı verilen Avrupa tarzında yeni bir ordu kuruldu.
  EKONOMİK ALANDAKİ YENİLİKLER:
  1-)Yerli malların kullanılmasına teşvik edildi.
  2-)Osmanlı tüccarlarının Avrupa mallarıyla rekabet edebilmesini sağlamak amacı ile gümrük kolaylıkları getirildi.
  3-)1838’te İngiltere Baha Limanı antlaşması ile çok geniş yetkiler kazandı.
  NOT:
  a-)II. Mahmut’un yapmış olduğu yenilikler Atatürk’ün yapmış olduğu yenilikler arasında büyük benzerlik vardır.
  b-)Çeşitli baskılardan dolayı başarılı olunamamıştır.
  İ
  Kwsrx ve kazabilenka bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş