3.Ünİte ya İstİklal ya ÖlÜm!

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde excalibur tarafından paylaşıldı.

 1. excalibur

  excalibur Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2010
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  36
  Ödül Puanları:
  0

  YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!!!

  Gümrü Antlaşması (2/3 Aralık 1920):
  Gümrü Antlaşması BMM'nin uluslararası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşma ve ilk siyAsi başarısıdır.(Ermeniler ile)

  Düzenli Ordu:
  Kuvayimilliye birlikleri düzenli ordu değildi.Belli bir otoriteye bağlı olmak istemeyen Kuvayimilliye birliklerini kontrol altında tutmak zorlaşıyordu.Ayrıca Kuvayimilliye askeri disiplinden yoksun ve yeterli donanıma sahip olmadığından düşman karşısında yetersiz kalıyordu.Bu nedenlerden dolayı düzenli ordu kuruldu(Kasım 1920)

  I. İnönü Zaferi(6 ocak 1921)
  Düzenli ordunun yaptığı ilk savaştır.Yunanlılar Çerkez Ethem isyanından yararlanarak henüz kuruluş aşamasında olan düzenli orduyu güçlenmeden yok etmeyi ve Eskişiehir-Kütahya'yı alarak Ankara'ya giden demir yolların denetiini ele geçirmek ve TBMM'yi dağıtmayı amaçlıyordu.

  I. İnönü Zaferinin Sonuçları
  · Bu zafer TBMM'nin iç durumunu kuvvetlendirmiş, dışarıdaki itibarını arttırmış, Askere alım işlemleri hızlanıştır.
  . İsmet Paşa, Albaylıktan Generalliğe terfi etmiştir.
  · İtilaf devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar.
  · Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar.
  · Bu zaferden sonra Çerkez Ethem İsyanı da bastırılmıştır.

  I. İnönü Savaşı'ndan Sonraki Önemli Gelişmeler

  Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)
  · Birinci İnönü zaferinden sonra İtilaf Devletleri tarafından toplanmıştır.
  · Amaçları; Sevr Antlaşmasını yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmekti.
  · İtilaf devletleri aralarındaki anlaşmazlıktan doğan yararlanmak amacıyla İstanbul Hükümeti ve TBMM'yi bir arada çağırdılar, ancak amaçlarına ulaşamadılar.
  Londra Konferansı'nın Sonuçları
  . Yeni Türk Devleti ve TBMM ilk kez İtilaf devletleri tarafından tanınmıştır.
  · TBMM, konferansa katılmakla barış yanlısı olduğun dünya kamuoyuna göstermiştir.
  · Yeni Türk Devleti'nin haklı davası dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
  · Sevr Antlaşması'nın uygulanamayacağı anlaşıldı.

  Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
  · Moskova'da TBMM heyeti ile Afgan heyeti arasında dostluk antlaşması imzalanmıştır.
  · İki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıdılar.

  Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
  · Rusya'da yeni kurulan Bolşevik Hükümeti ile TBMM Hükümeti'nin o dönemde Batı karşıtı olmaları iki tarafı birbirine yaklaştırmıştır. TBMM'nin doğu, güney ve batı cephesindeki başarıları da etkili olmuştur.
  · Rusya Misak-ı Milli'yi ve yeni Türk Devleti'ni tanıyan İlk Avrupa devleti olmuştur.
  · Bu antlaşma ile doğu sınırımızın güvenliği sağlanmış doğudaki birlikler batı cephesine kaydırılmıştır.
  · Bu antlaşmayla Batum, Türkiye'nin liman hizmetinden yaralanması şartıyla Gürcistan'a bırakılmıştır. Bu Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir.

  Ayrıca I. İnönü Savaşı'ndan sonra 12 Mart 1921'de İstiklâl Marşı kabul edilmiş, 20 Ocak 1921'de İlk Anayasa ( Teşkilât-ı Esasiye) ilân edilmiştir.

  II. İnönü Savaşı (23 Mart- 1 Nisan 1921)
  Yunanlılar TBMM'yi Sevr'i kabul ettirmek ve İtilaf Devletirinin güvenin layık olduklarını ispatlamak için saldırdılar.

  II. İnönü Savaşı'nın Sonuçları
  · Bu zaferden sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya'dan çekilmeye başladılar.
  · Fransızların TBMM'ye karşı tutumları yumuşamıştır.
  · Mustafa Kemal kazanılan zaferin önemini İsmet Paşa' ya çektiği telgrafta "Siz orada sadece düşmanı değil, Türk Milletinin makûs talihini de yendiniz" diyerek belirtmiştir.


  Kütahya Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921)
  · Yeni kurulan düzenli ordunun Batı Cephesi'nde kaybettiği tek savaştır.
  · Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlıların eline geçti.
  . Ordunun daha fazla zayiat vermesini istemeyen Mustafa Kemal orduyu Sakarya Nehrinin doğusuna kadar çekti.
  · Savaşın kaybedilmesi TBMM'ye olan güveni sarstı. Meclisin Kayseri'ye taşınması ve Kuva-yi Milliye'ye dönülmesi gündeme geldi.
  · Yunan ordusu Sakarya Nehrine kadar ilerledi.
  · Durumun ciddiyetini ani kararlar alınmasını gerektirdiği için 5 Ağustos 1921 de "Başkomutanlık Kanunu" çıkartıldı.
  · Bu kanunla Mustafa Kemal Paşa Başkomutan seçildi. Ayrıca Meclis tüm yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretti.

  Bu kanun 1922'de süresiz olarak uzatıldı. Mustafa Kemal Paşa 'nın Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar yürürlükte kalmıştır.

  · Mustafa Kemal Paşa orduyu yeniden güçlendirmek amacıyla 8 Ağustos 1921'de Tekalif-i Milliye Emirleri'ni çıkardı. Bu sayede ordunun ihtiyaçlarının büyük bir kısmı halktan karşılamaya çalışmıştır.

  Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
  · Tekalif-i Milliye Emirleriyle Türk ordusunun eksiklerinin bir kısmı büyük ölçüde tamamlanmış ve ordu savaşa hazırlanmaya çalışılmıştır.
  · 23 Ağustosta Yunanlılara karşı taarruza geçti. Mustafa Kemal Paşa "Hattı Müdafaa yoktur, Sathı Müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" diyerek orduyu coşturdu.
  · 22 gün süren savaş sonucunda Türk ordusu büyük bir zafer kazandı. (13 Eylül 1921).

  Savaşın Sonuçları:
  · 1683 Viyana bozgunundan beri devam eden Batı karşısındaki gerileme sona erdi.
  · Yunanlılar savunmaya, Türkler taarruza geçti.
  · TBMM, Mustafa Kemal Paşa 'ya "Mareşallik" rütbesi ile "Gazilik" unvan verdi.
  · Fransızlar bu savaştan sonra TBMM ile Ankara Antlaşması' nı imzaladılar.
  · Rusyanın isteği üzerine Kafkas Cumhuriyetleri, TBMM ile Kars Antlaşmasını imzalamıştır.

  Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız Kesinlik kazanmıştır. Buradaki birlikler Büyük Taarruz için batı cephesine kaydırılmıştır.

  Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
  Sakarya zaferinin kazanılmasından sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Arasında imzalanmıştır.
  Antlaşma gereğince;
  · Taraflar arasındaki savaş durumu sona erdi.
  · Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi. Hatay'da özel bir yönetim kuruldu.
  Türkçe'nim resmi dil olması ve Türk parasının kullanılması kabul edildi. Burada yaşayan Türklere geniş haklar tanındı.
  · Fransa yeni Türk Devleti'ni resmen tanımış oldu.
  · İtilaf Devletleri'nin Türkiye'ye karşı oluşturdukları birlik parçalandı.
  · Fransa Hatayla ilgili özerklik kararlarını kabul etmekle buranın Anadolu'nun bir parçası olduğunu da onaylamış oluyordu.
  Fransızlar Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk itilaf Devleti olmuş. İtilaf Devletleri kesin olarak ayrılmıştır. Bu arada İtalya da Anadolu'dan tamamen çekilmiş, Güney Cephelerimiz kapanmıştır. Güneydeki birliklerin çoğu Büyük taarruz için batı cephesine kaydırılmıştır.

  Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26 Ağustos-18 Eylül 1922)
  · Sakarya Meydan Savaşı'nda Yunan ordusunu yenilgiye uğratan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz'u başlattı.
  · 30 Ağustosta Başkomutanlık Meydan Savaşıyla Dumlupınar ' ın kuzeyinde düşman ordusu yok edildi.
  · Mustafa Kemal "Ordular! İlk hedefimiz Akdeniz'dir. İleri" emrini vermesi üzerine taarruza geçen Türk ordusu önünde kaçan Yunan ordusunu İzmir'e kadar kovaladı.
  . 9 Eylülde İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldı. 18 Eylülde Batı Anadolu tamamen düşmandan temizlendi.

  Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
  · Telaşa düşen İngilizlerin isteği üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.(11 Ekim 1922).
  · Görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye katılmış, Yunan temsilcileri görüşmelere katılmamıştır.
  · Konferansa TBMM adına İsmet Paşa katılmıştır.
  · Mudanya Ateşkesi ile Kurtuluş Savaşı askeri safhası sona ermiş, politik safhası başlamıştır.
  · Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarıldı.
  · Meriç Nehri Yunanistan ile aramızda sınır oldu.
  · İstanbul'un TBMM' ye devredilmesiyle Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.
  · Anadolu projesinde başarılı olmaması üzerine İngiltere'de Loyd George hükümeti düştü.
  · Yunanlıların megalo idea (Büyük Yunanistan) düşüncesi sona erdi.
  · Mondros Ateşkes Antlaşması geçerli bir belge olmaktan çıkmıştır.


  :shy:
  BİR TEŞEKKÜR YETER...


  _ßeTüL_, ildeniz, ...<3ünz.le<3.. ve diğer 9 kişi bunu beğendi.
 2. form

  form Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  saol ama 3. ünütenin çalışma kitabı etkinliklerinide versseydin keşke:(:(:(:(:(
 3. mahmutcan31

  mahmutcan31 Üye

  Katılım:
  8 Aralık 2010
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  10
  Ödül Puanları:
  0
  kadınların sewdiği 4 tane hayvan vardır nelerdir
  1:gardolaplarında aslan kürkü ceketleri olması 2.cisi kapının önünde jaguar arabası olamsı 3. yılan derisi çantalarının olması 4. ise bunları alacak 1 eşşeğin olması güzel laf deilimi :):):)
 4. power_34

  power_34 Üye

  Katılım:
  21 Kasım 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  saol ama 3. ünütenin çalışma kitabı etkinliklerinide versseydin keşke:(:(:(:(:(
  Genişletmek için tıkla...
  buyur arkadaşım

  Sayfa 43:
  Sayın Paşa’m, burada halkımıza karşı zulüm ediyorlar. Bu durumdan yararlanmak isteyen Ermeniler isyan çıkardılar. İngilizler Ermenileri destekliyor. Ruslar artık yavaş yavaş Doğu Anadolu’nun içlerine doğru ilerledi. Ermeniler Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve Nahcivan’a saldırdılar. Ben de onlara karşı taarruza geçmek için sizden izin istiyorum.
  Kazım Karabekir
  --------------------
  Buraya harita çizip Doğu Cephesi’ni işaretleyin.

  Sayfa 44:

  Sarıkamış

  Sarıkamış Harekatı, her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelen ama sonu hazinle biten bir felakettir. Sarıkamış/Beyaz Hüzün, tarihimizdeki bu hazin harekatın nasıl gerçekleştiğini anlatmak, askerimizin hem tabiatla, hem de Ruslarla olan mücadelelerini gözler önüne sermek ve Sarıkamış şehitlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla kaleme almıştır. Bu kitap; okurları tarihin acılarla dolu bir sayfasına, bütün olanaksızlıklara ve karakışa rağmen Osmanlı askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir.

  1914-1915 Sarıkamış Harekatı bir dram değil kahramanlık destanıdır.

  1. 2006 Şubat ayında. İsmail Bilgin

  2. Var. Çanakkale’ye Gidenler, Gelibolu, Kurtuluşa Koşanlar…

  3. Bu soruyu yapmadım.

  4. Esere bir kahraman daha ilave etmek isteseydim bu kahraman Mustafa Kemal olurdu.

  5. Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Trablusgarp, 31 Mart Olayı…

  Sayfa 45:
  1. 2. İnönü Savaşı’ndan sonra yazılmıştır.

  2. Öyle görünüyor ki artık bağımsız olacağız.

  3. Mustafa Kemal Paşa

  4. Yunan ordusu.

  5. 1. İnönü Savaşı, Londra Konferansı

  6. Kütahya – Eskişehir Savaşları, Ankara ve Kars Antlaşmaları

  7. Akdeniz’e ilerlemiştir.

  8. Türkiye’yi yok etmek.

  Sayfa 46:
  1. Birinci kıta, birici ve ikinci mısralar.

  2. Yurdumuzun tüten en son ocağına kadar dalgalanacaktır.

  3. Sancak için dökülen tüm kanların helal olması için.

  4. Bayrak ve milli marşın milletler için ne anlam ifade ettiğini “O benim milletimin yıldızıdır parlayacak; O benimdir o benim milletimindir ancak.” mısralarından anlıyorum.

  1. Dörtlük:

  Korkma. Asla bu ülke işgal altında kalmaz. Bütün insanlar ölmediği sürece bu millet bu vatan bu topraklar bizimdir, bizimdi, bizim kalacak ve yaşayacak olanlar biziz.  Sayfa 47:

  Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Meclis'te yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınan siyaset adamı ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa'nın oğluydu. Orta öğrenimini Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) tamamladı ve meslek olarak öğretmenliği seçti. Ayasofya Rüşdiyesi'nde hitabet ve Fransızca, Darülmuallimin'de edebiyat, Darülfünun'da Türk-İslam sanatı dersleri verdi. İlk şiirini amcası Samipaşazade Sezai'nin Paris'te çıkardığı 'Şura-yı Ümmet' gazetesinde yayımladı (1902). 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. 1911'de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat Akımı'na bağlandı. 1912'de milliyetçilik akımının İstanbul'daki merkezi olan Türk Ocağı'na girdi ve başkan oldu. İstanbul'daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındı.

  Sayfa 48 ve 49:

  1. halkın ordunun ihtiyaçlarını karşılaması istenmiştir. mustafa kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için başkomutanlık yetkisini kullanmıştır.


  2. ordu ve halk çok zor durumdaydı. halk kendi ihtiyaçlarını karşılayamazken elindekileri yokluk çeken orduya vermeyi koşulsuz şartsız kabul etmiştir.


  3. bu malzemeler ordunun, askerlerin ve cephenin ihtiyaçlarını karşılamak için istenmiştir. o dönemde hükümet, halk, ordu istisnasız zor durumdaydı. para yoktu.


  4. anlamını bilmediğim kelimeler: patişka, tiftik, kösele, vaketa, meşin... (siz başka kelimeler ekleyebilirsiniz.)


  5. bu taşıt ve araçlar ile orduya ve cepheye silahlar, yiyecekler, içecekler, kıyafetler, uyku tulumları vb. halktan alınan araç ve malzemeler taşınmış olabilir.


  6. türk askerinin aç kalmaması için yemek yapılır. gece aydınlanmak için mumlar kullanılır. ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır.


  7. halk işgallere karşı direnmek için elinde silah bulunduruyor. her an savaş çıkmasından korkuyorlar ve olası ihtimallere karşı bulunduruyorlar.


  8. bu maddede sözü edilen sahipsiz mallar yurdu için düşmanlara karşı kendi canını ortaya koyup şehit olan askerlerimizden kalmış olabilir.


  9. ordumuz bu ustalar sayesinde silah elde etmiş, tamir işlerini yaptırmış olabilir.


  10. ordu, cephane ve halktan toplanan malzemelere el konmuştu. yük hayvanlarına ve taşıtlara el konulmasının nedeni ise cepheye silah ve cephane taşımaktır.


  11. ben bu dönemde halka cephanelerin durumunu anlatırdım. itilaf devletleri'nin bize açtığı savaşlardan ve ordunun yokluğundan bahsederdim. kısıtlı şartları halka anlatarak yardım isterdim.

  Not: Alıntıdır...
 • excalibur

  excalibur Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2010
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  36
  Ödül Puanları:
  0
  Çok saol excalibur sınavda çok işime yaradı. Çok saol!!!
 • Moderatör Burcu

  Moderatör Burcu Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  21 Ekim 2010
  Mesajlar:
  654
  Beğenileri:
  827
  Ödül Puanları:
  93
 • mavi_mor

  mavi_mor Üye

  Katılım:
  8 Aralık 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok kısa ama yetmiyo
 • Sayfayı Paylaş