3.yazılı soruları olan varmı???

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde ismail82 tarafından paylaşıldı.

 1. ismail82

  ismail82 Üye

  Katılım:
  4 Mart 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  bir zahmet yazarmısınız?????
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  1. 1. Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?
  A)Bileşik B)Karışım C)Element D)Çözel
  2. 2. A ve B gibi iki çeşit atomun birleşmesinden meydana gelen arı maddelere ne ad verilir?
  A)Karışım B)Bileşik C)Çözelti D)Element
  3. 3. X ve Y maddelerinden gelişi güzel alınarak meydana getirilen heterojen topluluğa ne ad verilir?
  A)Element B)Bileşik C)Çözelti D)Karışım
  4. 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Bileşiğin özelliğini taşıyan en küçük parçası atomdur.
  B)Bileşik iki veya daha fazla elementin birleşmesi sonucu meydana gelir.
  C)Bileşikler meydana gelirken elementler belirli oranda birleşirler.
  D)Bileşiği meydana getiren elementler özelliklerini kaybederler.
  5. 5. Kapalı bir kap içersinde gerçekleşen X+Y---Z reaksiyonundaki X,Y ve Z maddeleri karışım olarak bulunmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
  A) A) X ve Y element olabilir.
  B) B) X ve Y bileşik olabilir.
  C) C) Z bileşiktir.
  D) D) Z elementtir.
  6.Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen madde örneğidir?
  A)Sis kümesi
  B)Kar tanesi
  C)Buz parçası
  D)Yağmur damlası
  7.7.Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışıma örnektir?
  1.Su-Kum
  2.Su-Alkol
  A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)1-3 D)1-2-3
  8.Yoğunlukları farklı su ve mazot karıştırılırsa nasıl bir karışım olur?
  A)Homojen B)Süspansiyon C)Emilsüyon D)Kolloid
  9.Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?
  A)Ayran B)Sis C)Çamur D)Şerbet
  10.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Karışımların bir kısmı homojendir.
  B)Bütün bileşikler saf maddedir.
  C)Karışım olan tüm maddeler heterojendir.
  D)Bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar.
  11.Bir katının ısıtılması sırasında sıvılaşmadan gaz haline geşmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Erime B)Damıtma C)Kristallenme D)Süblimleşme
  12. 1.Şekerin suda erimesi
  2.Petrolün damıtılması
  3.Benzinin buharlaşması
  4.Suyun elektrolizi
  5.Mumun yanması
  Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal olaydır?
  A) 1-3 B)2-4 C) 4-5 D) 3-5
  13.Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?
  A)Kömümün yanması
  B)Suyun buharlaşması
  C)Demirin paslanması
  D)Şekerin yanması
  14. 1.Kütle
  2.Öz kütle
  3.Erime ve kaynama
  Yukarıdaki özelliklerden hangileri bir maddenin farklı olduğunu yalnız başına ifade etmeye yeterlidir?
  A)1-2 B)2-3 C)1-3 D)Yanlız2
  15.Aşağıdakilerden hangisi bileşik ve karışımın ortak özelliğidir?
  A)Elementlerin sabit kütle oranlarıyla birleşmesiyle oluşurlar. B)Oluşurken elementlerin yalnız kimyasal özelliklerinde değişme sözkonusudur.
  C)Kendisini meydana getiren maddelere kimyasal yollarla ayrılabilirler.
  D)Yapılarında birden fazla cins atom bulundururlar.
  16.Karışımlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A)Karışımdaki maddeler kimyasal özelliklerini devam ettirirler. B)Yüzde bileşimi sabbittir.
  C)Belirli erime ve kaynama sıcaklıkları yoktur.
  D)Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere dönüşebilir.
  17.Elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Sabit erime ve kaynama noktası vardır.
  B)Homojen yapı gösterir.
  C)Bir cins atom içerir.
  D)Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere dönüşebilir.
  18. 18. 1.Asitlerin bazlarla tepkimeye girmesi
  2.Tahtanın boyanması
  3.Suyun elektrolizi
  Olayların hangileri kimyasal değişmedir?
  A)Yalnız 3 B)1-2 C)1-3 D)2-3
  19. 19. 1.Farklı atomları taşırlar
  2.Belirli erime ve kaynama noktasına sahiptir
  3.Kendisini oluşturan elementlerin özelliğini taşırlar
  Yukarıdaki özelliklerden hangileri bileşikler için geçerlidir?
  A)1-2 B)2-3 C)1-2-3 D)1-3
  20.A maddesinin :
  1.Belirli erime ve kaynama noktası vardır
  2.Maddeyi oluşturan elementler arasında belli bir oran vardır
  3.Isıtıldığında kütle kaybı olmamaktadır
  A maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Element B)Çözelti C)Bileşik D)Alaşım
  21.Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?
  A)Buzun erimesi
  B)Demirin paslanması
  C)Kömürün yanması
  D)Peynirin küflenmesi
  22.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A)Homojen maddelerin hepsi bileşiktir
  B)Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere bileşik denir
  C)Bütün karışımlar heterojen maddelerdir
  D)Karışımlar kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler
  23. 23. 1.Homojen yapılıdır
  2.Birden fazla farklı atom içerirler
  3.Asitlerle tepkimeye girerler
  Yukarıda verilenlerden hangileri element ,bileşik ve çözeltiler için ortak özelliktir?
  A)1-2 B)1-2-3 C)2-3 D)Yalnız 1
  24.Renksiz ve kokusuz iki gazı birbirinden ayırt etmek için aşağıdakilerden hangileri kullanılabilir?
  1.Özkütle
  2.Sıcaklık – Genleşme
  3.Çözünürlük
  A)Yalnız 1 B)1-2 C)2-3 D)1-3
  25.X maddesi suda çözünmezken ,Y maddesi suda çözünebiliyor.Bu-
  na göre ;X ve Y den oluşan karışıma sırasıyla;
  1.Süzme
  2.Suda çözünme
  3.Buharlaştırma
  hangileri yapılırsa ayrıştırılabilir?
  A)1-2-3 B)3-2-1 C)3-1-2 D)2-1-3
  26.Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir?
  A)Özkütle B)Kaynama noktası C)Öz ısısı D)Tuz oluşturma
  27.Sıvı haline su,katılaştığı zaman;
  1.Kütle
  2.Hacim
  3.Yoğunluk
  ifadelerinden hangileri değişir?
  A)1-2 B)2-3 C)1-3 D)1-2-3
  28.Gaz halindeki su ,katılaştığı zaman;
  1.Kütle
  2.Hacim
  3.Yoğunluk
  ifadelerinden hangileri değişir?
  A)1-2 B)2-3 C)1-3 D)1-2-3
  29. 29. 1.Sis kümesi
  2.Çinko elementi
  3.Tunç
  Yukarıdakilerden hangileri homojendir?
  A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)2-3 D)1-2-3
  30. 30. 1.Çay
  2.Çorba
  3.Kolonya
  Yukarıdakilerden hangileri karışımdır?
  A)Yalnız 1 B)Yalnız 3 C)1-2 D)1-2-3
  31.Aşağıdaki özelliklerden hangisi maddeler için ayırt edici özellik değildir?
  A)Özkütle B)İletkenlik C)hacim D)Kaynama noktası
  31. 31. 1.Fe
  2.NO
  3.H2
  4.CO
  5.Zn
  Yukarıdakilerden hangileri elementtir?
  A)1-5 B)1-3 C)2-4 D)1-3-5
  32. 32. 1.Çelik
  2.Tuzlu su
  3.Çamur
  Yukarıdaki verilenlerden hangileri saftır?
  A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)1-3 D)1-2-3
  33. 33. 1.Odunun yanması
  2.Demirin paslanması
  3.Tuzun suda çözünmesi
  Yukarıdaki olaylardan hangileri fizikseldir?
  A)Yalnız 3 B)2-3 C)1-3 D)1-2-3
  34. 34. 1.hava
  2.Su
  3.Süt
  Yukarıdakilerden hangileri bileşiktir?
  A)Yalnız 1 Yalnız2 C)Yalnız 3 D)1-3
  35.Aşağıdaki özelliklerden hangisi gazlar için ayırt edici özellik değildir?
  A)Erime noktası B)Çözünürlük C)Genleşme D)Yoğunluk
  35. 35. 1.tunç
  2.Şekerli su
  3.Hidrojen gazı
  Yukarıdakilerden hangileri homojen yapılıdır?
  A)Yalnız 1 B)1-2 C)1-3 D)1-2-3
  36.Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edicidir?
  A)Kütle B)İletkenlik C)Eylemsizlik D)Hacim
  37.Aşağıdakilerden hangisi süspansiyona örnektir?
  A)Tebeşir tozlu su
  B)Zeytin yağlı su
  C)Tuzlu su
  D)Alkollü su
  38.Aşağıdaki olaylardan hangisi ,bir kimyasal değişme değildir?
  A)Mumun yanması
  B)Petrolün damıtılması
  C)Sütün ekşimesi
  D)Demirin paslanması
  39.Aşağıdakilerden hangisi,arı maddedir?
  A)Deniz suyu B)Asit C)Hava D)Ayran
  40.Aşağıdaki maddelerden hangisi karışımdır?
  A)su B)Hava C)Demir D)Tuz
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  1. Asitlerin bazlarla tepkimelerinde tuz ve su oluşur. Bu olaya ne ad verilir ?
  A ) Sentez B ) Hidroliz C ) Nötürleşme D ) Füzyon
  2. . Asitlere,asitlik özelliği veren iyon aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) H+ (hidrojen) B ) OH- (hidroksil) C ) Na+ (sodyum) D ) (klor) Cl-
  3. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında DNA molekülü bulunur?
  A) Kromozom B) Çekirdek zarı C) Hücre zarı D) Hücre çeperi
  4. Asit çözeltilerinin metaller üzerine etki ederek aşağıdakilerden hangisi açığa çıkar ?
  A ) Asit B) Metal C ) Hidrojen D ) Oksijen
  5 . Aşağıdakilerden hangisi baz özellik gösterir?
  A. Su B. Sabun C. Limon suyu D. Sirke
  6. Atomları arasında elektron alış verişi sonucu oluşan bağ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hidrojen bağ B) İyonik bağ C) kovalent bağ D) Metalik bağ
  7. 500 Nükleotidden meydana gelen DNA zincirinde,200 timin olduğuna, sitozinin sayısı ne olmalıdır?
  A) 50 B) 100 C) 200 D) 250
  8. Aşağıdakilerden hangisi DNA ‘ nın özelliği değildir?
  A) Çift sarmallı olma B) Adeninin bazı bulundurma
  C) Sitoplazmada bulunma D) Deoksiriboz şekeri bulundurma
  9. DNA ‘nın bir zincirindeki Guanin’in karşısına diğer zincirde hangi organik baz gelir?
  A ) Adenin B ) Timin C ) Sitozin D ) Urasil
  10. . Hangi vitamin eksikliğinde kemik gelişimi hastalığı görülür?
  A ) A vit***** B ) B vit***** C ) C vit***** D ) D vit*****
  11. Aşağıdaki besinlerden hangisi vücuda enerji verir?
  A ) Madensel tuzlar B ) Su C ) Karbonhidratlar D ) Vitaminler
  12. Kanamalarda kanın pıhtılaşmasını sağlayan vitamin aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) A vit***** B ) K vit***** C ) D vit***** D ) E vit*****
  13. Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddeleri değildir ?
  A ) Mineral maddeler B ) Yağlar C ) Vitaminler D ) Proteinler
  14. Glikozda bulunan elementler aşağıdakiler den hangisinde bulunmaz ?
  A ) Protein B ) Nişasta C ) Yemek tuzu D ) Yağ
  15. Aşağıdakilerden hangisi Proteinlerin yapıtaşıdır?
  A) Aminoasit B) Glikoz C) yag D) Nişasta
  16. I. Pekmez,bal,patates II.Hurma,kuru üzüm,makarna III. Yumurta ,et,süt
  Yukarıdakilerden hangileri karbonhidratça daha zengindir?
  A ) Yalnız I B ) Yalnız II C ) I-II D ) II-III

  17. 2KClO3 ®2 KCl + XO2

  X yerine ne yazılmalıdır?
  A ) 1 B ) 3 C ) 1 / 2 D ) 3 / 2
  18. Fotosentez sonunda aşağıdaki gazlardan hangi açığa çıkar?
  A ) Oksijen B ) Karbondioksit C ) Azot D ) Hidrojen
  19. Fermantasyon olayı hücrenin hangi kısmında gerçekleşir?
  A) Çekirdek B) Sitoplazma C) Mitokondri D) Kloroplast
  20. Canlılar havadan hangi gazı alarak solunum olayını gerçekleştirirler ?
  A ) Oksijen B ) Hidrojen C ) Azot D ) Karbondioksit
  21. Aşağıdakilerden hangisi,yalnız ışıklı ortamda gerçekleşir ?
  A ) Dış solunum B ) Fotosentez C ) Hücre solunumu D ) Beslenme

  22. Aşağıdakilerden hangisi organik baz değildir?
  A) Adenin B) Sitozin C) Fosfat D) Timin

  23. KLOROFİL
  KARBONDİOKSİT + SU ? + ?
  GÜNEŞ IŞIĞI
  Yukarıdaki denklemde ( ? ) işareti yerine ne yazılmalıdır?
  A) glikoz, O2 B) CO2, O2 C) Su, CO2 D) CO2, Su

  24. DNA da bulunup, RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?
  A ) Sitozin B ) Timin C ) Adenin D ) Guanin

  25. Bazlara,bazlık özelliği veren iyon aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) H+ (hidrojen) B ) OH- (hidroksil) C ) Na+ (sodyum) D ) (klor) Cl-
  26. Canlılar elde ettikleri enerjiyi gerektiğinde kullanmak üzere hangi moleküle dönüştürürler?
  A ) Gen B ) DNA C ) Glikoz D ) ATP
  27. Tüm nükleotidlerin ortak molekülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fosfat grubu B)Riboz şekeri C)Timin bezi D)Deoksiriboz

  28. I.Adenin II.Riboz II.Fosfat
  Moleküllerinden hangisi ya da hangileri DNA ve RNA’da bulunur?
  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve III D)I ve II
  29. Üreme hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom vardır?
  A) 104 B) 52 C) 26 D) 13
  30. Hangisi sitoplazmada bulunmayan yapıdır?
  A ) Kromozom B ) Koful C ) Ribozom D ) Sentrozom
  31. DNA ‘nın yapısındaki organik bazların eşlenmesi hangisinde doğru verilmiştir?
  A ) A - T B ) A - G C ) A - S D ) T - G

  32. DNA ‘nın bir zincirindeki Timinin karşısına diğer zincirde hangi organik baz gelir?
  A ) Guanin B ) Sitozin C ) Urasil D ) Adenin

  33. Bir hücrede DNA moleküllerine hangi organellerde rastlanır?
  A ) Çekirdek – Endoplazmik redikulum B ) Golgi – Lizozom
  C ) Mitekondri – Kloroplast D ) Ribozom – Mitekondri
  34. Bir DNA da 200 A denin,180 Guanin nükleotid varsa,bu DNA da toplam kaç nükleotid bulunur?
  A ) 760 B ) 190 C ) 570 D ) 380
  35. Nükleik asitlerde kaç çeşit baz vardır?
  A) 4 B) 5 C) 7 D) 8
 4. ismail82

  ismail82 Üye

  Katılım:
  4 Mart 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  Cevapları yokmuydu.... :D

Sayfayı Paylaş