3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1. Aşağıdakilerin hangisi tiyatronun öğelerinden biri değildir?
  A) Olay
  B) Oyuncu
  C) Sahne
  D) Diksiyon
  E) Eser

  2. Bir tiyatro eserinde bir kişinin içeri girmesi veya bir kişinin dışarı çıkmasıyla perdelerin bölündüğü parçalara ne ad verilir?
  A) Sahne
  B) Dekor
  C) Aksesuar
  D) Mizansen
  E) Perde

  3. Yüzyıllar boyu yaşamış, Türk halkı arasında çok ilgi görmüştür. Tek adamlı tiyatro da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karagöz
  B) Meddah
  C) Orta oyunu
  D) Köy seyirlik oyunu
  E) Pandomima

  4. Aşağıdakilerden hangisi, trajedinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Konularını tarih ve mitolojiden alır.
  B) Üç birlik kuralına uygundur.
  C) Kişiler her sınıf halk arasından seçilebilir.
  D) Trajedilerde, erdem ve ahlaka her şeyin üstünde yer verilir.
  E) Manzumdur ve beş perdedir.

  5. Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip yorumlanmasına ne ad verilir?
  A) Piyes
  B) Dramatize etmek
  C) Aksiyon
  D) Epizot
  E) Mizansen

  6. Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüme ne ad verilir?
  A) Fasıl
  B) Başlangıç
  C) Muhavere
  D) Bitiş
  E) Perde

  7. Toplumun gülünç ve aksak yönlerini sergileyen komedi türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Entrika komedisi
  B) Töre komedisi
  C) Karakter komedisi
  D) Operakomik
  E) Skeç

  8. “Deriden kesilen ve tasvir adı verilen birtakım şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan bir halk tiyatrosudur.”
  Yukarda sözü edilen geleneksel tiyatro oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karagöz
  B) Meddah
  C) Orta oyunu
  D) Köy seyirlik oyunları
  E) Töre komedisi

  9. “Şair Evlenmesi” adlı tiyatro oyununun türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Töre komedisi
  B) Dram
  C) Trajedi
  D) Epik tiyatro
  E) Komedi

  10. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat döneminde ilk çıkarılan yerel gazetelerden biri değildir?
  A) Takvim-i Vakayi
  B) Tasvir-i Efkar
  C) Tercüman-ı Cumhuriyet
  D) Ceride-i Havadis
  E) Tercüman-ı Ahval

  11. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın temsilcileri arasında yer almaz.
  A)Aiskhylos B)Euripides C)Sophokles D) Homeros E) Ennius

  12. “Zenne” nedir?
  A) Modern tiyatroya ait bir terimdir.
  B) Sahnenin ışıklandırılması anlamına gelen bir tiyatro terimidir.
  C) Karagöz oyununda kadın kılığına girmiş erkek oyuncudur.
  D) Tiyatro da sahneyi düzenleyen kişiye verilen isimdir.
  E) Orta oyununda Kavuklu’nun uşağı rolündeki oyuncuya denir.  13.“Tiyatro eşsiz bir eğitim aracıdır; ama bağımsız olmak, kendi kurallarıyla oynamak şartıyla.Yalnız insanlıkla bağımlı olan tiyatro herhangi bir görüşün emrine girdi mi sanat olmaktan çıkar, dolayısıyla etkili olmaktan da…” Paragrafa göre tiyatronun eğiticiliği neye bağlıdır?
  A) Yalnız kendi kurallarına uyup, bir görüşün izinde olamamasına
  B) Diğer sanat dallarından bağımsız olmasına
  C) Dilin yalın ve anlaşılır olmasına
  D) Bağlı bulunduğu görüşü savunmasına
  E) Toplumsal problemleri işlemesine

  14. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedinin özelliklerinden değildir?
  A) Konuları çağdaş toplumdan, günlük yaşamadan alma.
  B) Karakterleri üst tabakadan , soylu kişilerden seçme.
  C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama.
  D) Vurma , yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma.
  E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden dialog ve koro bölümlerinde oluşma.

  15. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in özelliği değildir?
  a) İlk tarihi romanı yazmıştır.
  b) Tanzimat dönemi sanatçısıdır.
  c) İlk romanı yazmıştır.
  d) İlk piyesi yazmıştır
  e) Birçok türde eserler vermiştir.

  16.Darül Fünun ( Güzel Sanatlar Akedemisi) hangi dönemde kurulmuştur.
  a) Tanzimat Edebiyatı
  b) Fecr – i Ati Edebiyatı
  c) Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı
  d) Meşrutiyet Dönemi
  e) Cumhuriyet Dönemi

  17. Orta oyununda olaylar zinciri hangi bölümde sergilenir?
  A) Fasıl B) Başlangıç C)Muhavere D)Bitiş E)Perde

  18.Aşağıdakilerden hangisi karagöz , meddah ve ortaoyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

  A)Göze ve kulağa seslenmeleri
  B)Tek kişilik gösteri olmaları
  C)Güldürü ögesine yer vermeleri
  D)Şive taklitlerinden yararlanmaları
  E)Sözlü tiyatro örneği olmaları.  19. Karagöz oyunundaki “Matiz” tiplemesi kimi karşılar?
  A. Zorba
  B. Aşçı
  C. Pehlivan
  D. Sarhoş
  E. Zengin

  20.Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.?
  A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
  B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir
  C)Konularını tarih ve mitolojiden alır.
  D)Üç birlik kuralına uyulur.
  E)Klasik bir dil ve uslup anlayışı ile yazılır
  CEVAPLAR

  1. (A) (B) (C) (D) 14. (A) (B) (C) (D)
  2. (A) (B) (C) (D) 15. (A) (B) (C) (D)
  3. (A) (B) (C) (D) 16. (A) (B) (C) (D)
  4. (A) (B) (C) (D) 17. (A) (B) (C) (D)
  5. (A) (B) (C) (D) 18. (A) (B) (C) (D)
  6. (A) (B) (C) (D) 19. (A) (B) (C) (D)
  7. (A) (B) (C) (D) 20. (A) (B) (C) (D)
  8. (A) (B) (C) (D)
  9. (A) (B) (C) (D)
  10. (A) (B) (C) (D)
  11. (A) (B) (C) (D)
  12(A) (B) (C) (D)
  13 (A) (B) (C) (D)

Sayfayı Paylaş