3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1.Tiyatro için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
  A)Eğlendirir B)Eğitir C)Yönlendirir. D)Sanat zevkini geliştirir E)Hayattan koparır.

  2.Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro terimi değildir?
  A)Dekor B)Dublör C)Perde D)Epik E)Suflör

  3.Bugünkü Batı tiyatrosunun kaynağı eski yunan tiyatrosudur.Eski yunan tiyatrosunun doğuşu aşağıdaki kaynaklardan hangisine dayanır?
  A) Dini tören ve şenlikler
  B) Düğün törenlerine
  C) Savaşlara
  D) Çalışma hayatına
  E) Ölüm törenlerine

  4. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun belli başlı kahramanlarından değildir?
  A) Pişekar B) Çelebi C)Güllü Agop D)Zenne E)Kavuklu

  5. I.Geleneksel Türk gölge oyunudur.
  II. Tarihi çok eskilere dayanan bu oyunda Karagöz, Hacivat, Beberuhi, Zenne gibi çeşitli kişiler vardır.
  III. Karagöz halkı temsil eder ;Hacivat ise yarı aydın tipini canlandırır.
  IV.Oyun gerçek kişilerce sahnede sergilenir ve genellikle komik olaylar anlatılır.
  V.Karagöz ile Haçivat’ın karşılıklı konuşmaları ve çatışmaları oyunun belkemiğini oluşturur.

  Karagöz ile ilgili yukarıdaki maddelerden hangisi yanlıştır.
  A) I B)II C)III D)IV E)V

  6. “Tiyatro eseri seyirciye ders vermek , onu düşündürmek , yorum yapmaya yönlendirmek amacını taşır.Tiyatroda pek çok terim vardır.Tiyatrodaki erkek oyunculara aktör, kadın
  I
  oyunculara aktris, sahnedeki eşyalara dekor,
  II III
  kişilerin sadece yüz hareketlerine jest, el ve
  IV
  vücut hareketlerine ise mimik denir.”
  V
  Bu parçadaki yanlışlığı gidermek için numaralanmış terimlerden hangileri yer değiştirmelidir?
  A) I veII B) I ve III C)IV ve V D) V ve I E ) III ve IV

  7. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın özelliklerinden değildir?
  A) Konularını tarih ve mitolojiden alması
  B)Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
  C)Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koro ile yansıtılması
  D) Üç birlik kuralına uyulması
  E) Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi


  8. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
  A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakaya aittir.
  B) Konularını çağdaş yaşamdan ve günlük olaylardan alır.
  C)Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
  D)Vurma yaralama gibi acı olaylar sahnede canlandırılır.
  E)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlar.

  9. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedi türünde eser veren sanatçılardan değildir?
  A) Aristophanes B)Menandros C)Terentius D)Moliere E)William Shakespeare

  10. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedya ve klasik tragedyanın ortak özelliklerinden biri değildir?
  A)Beş perdelik olması.
  B) Toplumsal sorunları işlemesi
  C)Üç birlik kuralına uyulması
  D) Ara vermeden sahnelenmesi
  E)Koronun bulunması


  11. Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da bulunan geleneksel tiyatro oyunumuz aşağıdakiler-
  den hangisidir?
  A) Dram
  B) Töre komedisi
  C) Köy seyirlik oyunları
  D) Orta oyunu
  E) Karagöz

  12. Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?
  A)Olay , yer ve zamanda teklik kuralına uyulur.
  B)Hem acıklı hem de komik olaylar aynı oyun içinde bulunur.
  C)Kahramanlar hem soylu kişilerden ,hem sıradan insanlardan seçilir.
  D)Her türlü olay, seyircinin gözü önünde canlandırılır.
  E)Konusunu günlük hayattan veya tarihin herhangi bir döneminden alır.  13. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
  A)Eski yunanda , bağ bozumu tanrısı Dİonissos adına yapılan törenlerden doğmuştur.
  B)Konularını günlük yaşamdan alır
  C)Kişiler sıradan insanlar arasından seçilir.
  D)Çirkin sayılan olaylar sahnede gösterilmez.
  E) Yer, zaman ve olay birliği kuralına uyulur.

  14Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile dramın ortak özelliğidir?
  A) Sanatlı bir dil kullanılması.
  B)Üç birlik kuralına uyulması
  C)Bütün olayların sahnede gösterilmesi
  D) Konuların günlük yaşamdan alınması
  E)Kahramanların sıradan insanlardan seçilmesi.

  15.Tragedya ile aşağıda söylenen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Konusunu günlük hayattan ve sıradan insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden alır.
  B)İşlenmiş, kusursuz ve seçkin bir dil kullanılır.
  C)Birbiri ardınca süren koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
  D) Kahramanları soylu kimseler veya mitolojik tanrılardır.
  E)Amaç seyirciye erdemli davranışları yücelterek ahlak dersi vermektir.

  16.Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’ın eserlerinden değildir?
  A)Akif Bey B)Gülnihal C)Zavallı Çocuk D)Kara Bela E)Rübab-ı Şikeste

  17. Toplumun gülünç ve aksak yönlerini sergileyen komedi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Entrika komedisi B)Skeç C)Töre Komedisi D)Karakter Komedisi E)Operakomik

  18. Darülbedayi ne amaçla kurulmuştur.
  A. Gazeteciliği geliştirmek için
  B. Sinemayı geliştirmek için
  C. Çeviri yapmak için
  D. Batılı edebiyat anlayışını geliştirmek için
  E. Tiyatroyu geliştirmek için

  19.Karagöz oyununu oynatan sanatçıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kavuklu B)Hacıvat C)Bebe Ruhi D)Tiryaki E)Hayali

  20. Karagöz oyunundaki “Kayserili” tiplemesi kimi karşılar?

  A. Zorba
  B. Aşçı
  C. Zengin
  D. Pastırmacı
  E. Hamal - bekçi  CEVAPLAR

  1. (A) (B) (C) (D) 14. (A) (B) (C) (D)
  2. (A) (B) (C) (D) 15. (A) (B) (C) (D)
  3. (A) (B) (C) (D) 16. (A) (B) (C) (D)
  4. (A) (B) (C) (D) 17. (A) (B) (C) (D)
  5. (A) (B) (C) (D) 18. (A) (B) (C) (D)
  6. (A) (B) (C) (D) 19. (A) (B) (C) (D)
  7. (A) (B) (C) (D) 20. (A) (B) (C) (D)
  8. (A) (B) (C) (D)
  9. (A) (B) (C) (D)
  10. (A) (B) (C) (D)
  11. (A) (B) (C) (D)
  12(A) (B) (C) (D)
  13 (A) (B) (C) (D)


  Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

Sayfayı Paylaş