39. sayfayı yapan varmı

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde essiz tarafından paylaşıldı.

 1. essiz

  essiz Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  hürriyet kasidesinin özelliklerini yapan varsa acele yazabilirmi?
 2. muzur232

  muzur232 Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sayda 39 4.sorunun b'sini yapan varsa yazsın pLSSSSSSSSSS=)
 3. kübüş

  kübüş Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2008
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  hürriyet kasidesinin özelliklerini yapan varsa acele yazabilirmi?
  Genişletmek için tıkla...
  31 beyitten oluşmuştur
  aa-aa-ba-ca...şeklindedir
  mahlas kullanılmamıştır
  tupluma söylenmiştir

  umarım yardımcı olmuşumdur..
 • gsfrkn08

  gsfrkn08 Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Hürriyet Kasidesi
  Hürriyet kasidesinde Namık Kemal'in Vatan şairi olduğunu,vatan kavramının onun için herşeyden üstün olduğunu ayrıca hürriyet kavramına ne kadar bağlı olduğunu görüyoruz.
  Kasidede tanzimat döneminde uygulanan siyaseti şiddetle eleştirmenin yanında birde konudaki bütünlük ayrı bir yenilik arz eder.Hürriyet kasidesi o dönemde başlatılan yenilik çalışmalarını destekler niteliktedir.Şiir gününde olduğu kadar günümüzde de bu günün izlerini taşımakta hatta geleceğe ışık tutar niteliktedir.  Umarım yardımcı olabilmişimdir....
 • nurçin

  nurçin Üye

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  2-b-evet kurulur.divanda dil agır tanzimatta sadedir.
  3-a-divan edebiyatında parca bütünlügü yok ama tanzimatta konu bütüdür degişme olur
  b-konu,tema,kafiye....
  4-a-hürriyet kasidesinin yapı özellikleri
  *31 beyitten olusur*bu bölümler yoktur*aa/aa/ba/ca*tanz.birlikte kullaılmaz*tanz.şiirinin konusuna göre baslıgı vardır
 • nurçin

  nurçin Üye

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Sayfa 48
  4 Etkinlik:
  Benzerlikleri:
  Nazım şekilleri,ölçü,nazım birimi,dil

  Farklılıkları
  DİVAN ŞİİRİ
  tema:aşk doğa ahlak tasavvuf ve devlet büyüklerini övme
  Yapı özellikleri:nazım şekilleri bulunması
  Dil ve anlatım:Arapça,farsça kelime ve tamlamalarla ağır bir dil

  TANZİMAT ŞİİRİ
  Tema:hürriyet eşitlik adalet kanun
  Yapı özel:divan şiirindeki şekil özelliklerinin aynen korunması ama içeriğinin değişmesi
  Dil ve anlatım:Sadeleştirilmeye çalışılmasına rağmen arapça farsça kelime ve tamlamalar kullanılır

  5.etkinlik
  Şekil bakımından divan şiirine bağlı ama içerik bakımından bağlı değil.

  ya 49. sayfanın değerLendirme sorularının yanıtları war sadece
  1.soru=
  Y
  D
  Y
  2.soru= klasisizm_romantizm
  3.soru=muntahabat-ı Eş'ar, şair evlenmesi___şinasi
  vatan yahut silistre,intibah_____namık kemal
  makber,sahra,ölü_________abdül hak hamit
  4.soru=E şıkkı
 • nurçin

  nurçin Üye

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ARKADASLAR BUNUDA BASKA BİR YERDEN ALDIM UMARIM YARDIMCI OLURUM
  2).
  a. Kasideler övgü şiiridir. Divan edebiyatı geleneğine mensup şairler, genellikle padişahlara, sadrazamlara ve devlet büyüklerine bu tür şiirler yazmışlardır. Nefî'nin kasidesi de Sultan Murad Han'a yazılmıştır. Bu kasidedeki dil, söz sanatları, kullanılan kelime ve tamlamaların Arapça ve Fars-çayla yüklü olması şiirin yazıldığı dönemle ilişkilidir. Namık Kemal'in kasidesi ise şekil açısından Divan şiiri geleneğine bağlıdır. Fakat bu kaside, geleneğin körü körüne devam ettiricisi olamaz. Öncelikle bu kaside ne padişaha ne de devlet ileri gelenlerine yazılmıştır. Soyut bir kavram olan "hürriyet'e yazıl¬mıştır. Divan şiirinin kasidecilik geleneğinde kasideler hep "somut" konular üzerinde yazılmıştır. Ayrı¬ca, bu kasidenin kendine has bir başlığı vardır. Divan şiiri geleneğinde kasidelerin özel bir başlıkları da bulunmaz. İki kaside de övüleceklerin niteliğine uygun şatafatlı bir üslupla yazılmıştır. Söyleyiş özellik¬leri bakımından da iki kaside de ses tekrarları, ritim ve ses akışı bakımından ortaktır.

  b. Bu kasidelerin söyleyiş tarzları ile yazıldıkları dönemlerin edebî, siyasi ve sosyal özellikleri ara¬sında bir ilişki kurulabilir. Nefî'nin yaşadığı çağda kasideler bu şekilde yazılıyordu. Bu tarzdan o devrin zihniyetine ulaşabiliriz. Kaside bir Osmanlı Padişah'ına sunulduğu için şair, söz sanatlarını padişah'ın övülmesi için çok fazla kullanmıştır. Şiirin iç akışında, kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerini yansıtan kelime ve tamlamalar seçilmiştir. Namık Kemal'in kasidesi ise soyut bir konuya yazıldığı için şair çok fazla mübalağa sanatını kullanmamıştır. Bu durum, şiirlerin yazıldığı ortamın zihniyetiyle, yani edebî, siyasi ve sosyal özelliklerime yakından ilgilidir.

  3)
  a. Hürriyet Kasidesi'ni oluşturan birimlerin yerleri değiştirildiğinde, şiirin akışında ve anlamında bir değişme ve bozulma meydana gelir. Bu birimler ahenkli bir biçimde kasidenin yapısını oluşturmak¬tadır. Bu yapıdan herhangi bir birimi çıkarır ya da bu yapıya onunla ilgisiz bir birim eklersek şiirin ken¬dine has sistemi mutlaka bozulur. Edebiyat eserleri, kendilerine özgü bir sisteme sahiptir. Bu sistem, dışarıdan yapılacak müdahalelerle çabucak bozulur veya değişikliğe uğrar.

  b. Hürriyet Kasidesi'ni oluşturan birimleri anlamlı bir bütün hâline getiren unsur, şiirin temasıdır. Çünkü tema etrafında anlamlı birimler birbirleriyle ahenkli bir bütün oluşturarak, temaya birleşirler.

  4)

  a.31Beyitten oluşmuştur.
  klasik bölümle yoktur
  kafiye düzeni ''aa/ba/ca şeklindedir.
  şair son beyitinde mahlasını kullanmamıştır.
  kaside soyut bir kavram için yazılmştır başlığıda bu soyut kavramdır.

  b. Hürriyet Kasidesi'nin kaside nazım şekliyle yazılması ve kasidenin klasik yapı özelliklerinden farklılıklar göstermesi bu devirdeki yenileşme çabalarının etkisinin edebî eserlere de yansıdığını gös¬termektedir. Bu devrin şairleri eski nazım şekillerini kullanmakla birlikte şiirlerin içeriklerinde büyük değişiklikler yapmışlardır. Eskiden kaside yine beyitlerle yazılıyordu, yeni devirle birlikte kasidenin bütün şekil özellikleri aynen kullanılmış, şiirde işlenen konu değiştirilmiştir. Namık Kemal, "hürriyet’e övgülerini sunmuştur.
 • nurçin

  nurçin Üye

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sayfa 41 1. Etkinlik:
  beyin fırtınası kişiye has bir özelliktir. o yüzden yorum size ait.

  9. Bu beyitte şair; altın yere düşmekle değerinden bişey kaybetmez atasözünü kullanarak alıntı(iktibas) yapmıştır. bu sanatın amacı şiire atasözü, deyim ve hadisleri şiirlerde kullanarak söze vurgu katmaktır. Şair milletin eski zenginliğini kaybetmesiyle değerinden bişey kaybetmediğini vurgulamaya çalışmıştır.

  2. beyitte şair milletin amacı bir amaca doğru birlik içinde yürümesinin önemi anlatılmaktadır. bu dönemde ülke parçalanmanın eşiğine gelmiştir ve şaire göre kurtuluş milletin fikir birliğine sahip olarak tek bir amaç etrafında toplanması gereklidir. yine bu beyitte bir ümmetimin fikir ayrılığından rahmet doğar hadisi okuyucuya hatırlatırlarak telmih sanatı yapılmıştır.

  10- yeni kavram ve imgeler.
  hürriyet, adalet, eşitlik, kanun üstünlüğü, vatan sevgisi, özgürlük.

  11- kısaca özgürlük.

  12- hürriyet olmadan insan bireysel hayatını özgürce yaşayamaz. bu durumda insan kendini baskı altında hissedecek ve sürekli huzursuz olacaktır.

  13- namık kemal vatan için savaşan didinen içi vatan sevgisiyle dolu bir şairdir. atatürk namık kemalin bir beyitini değiştirerek kullanmıştır. namık kemal ülkenin içinde bulunduğu durumda bir kurtarıcı arar, ülkenin kurtarılıp kurtarılamayacağından endişe etmektedir. Atatürk ise değiştirdiği bu beyitte vatanın mutlaka kurtarılacağını söylemektedir. namık kemal endişeli Atatürk ise kararlıdır. namık kemalı eserinde belirttiği gibi hürriyet ve vatan kavramlarıyla özdeşleştirebiliriz.o hürriyet ve vatan şairidir.

  14- a. namık kemal hakkında bilgi internette mevcuttur.
  b. bu şiiri namık kemalin en fazla ezberlenen en çok bilinen şiiridir. onun şahsiyetinin bütün olumlu taraflarıyla hürriyet kavramı etrafında ördüğü düşüncelerini en iyi yansıtan bu şiir hürriyet ve vatan sevgisinin en değerli örneğidir. bu şiir sadece edebi anlamda bir tesire sahip değildir. toplum üzerinde olumlu tesirleri olan vatan ve hürriyet sevgisini kuşaklara aşılamış bir eserdir. bu şiir devrin zihniyetini yansıtan bir aynadır.
 • ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  forumda vardı zaten
 • ibrahim123

  ibrahim123 Üye

  Katılım:
  6 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  nurcinn kardesim eline sağlık ama hürriyet kasidesinin yapı özelliklerini çok yarım bırakmışın
 • Sayfayı Paylaş