5.sınıf Sosyal Bilgiler Test [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde arzu_asi tarafından paylaşıldı.

 1. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36  . Tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.Bu aşamaların bütününe ne ad verilir?
  Ekonomi
  Dağıtım
  Tüketim
  Sermaye
  Bilmiyorum


  2. Ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
  Zengin akarsu ağına sahip olması.
  Etrafının denizlerle çevrili olması
  Çeşitli doğal bitki topluluklarının bulunması.
  Geniş ova ve platoların yer alması.
  Bilmiyorum


  3. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?
  Aile
  Çocuk
  Birey
  Öğrenci
  Bilmiyorum


  4. 1.”Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden hangisi bu özelliği taşımaktadır? A) B)C) D)
  satranç kulübü
  futbol takımı
  aile
  sınıf
  Bilmiyorum


  5. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?
  Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
  Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar
  Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
  Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine getirmesi
  Bilmiyorum


  6. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
  arkadaş grubu
  oyun grubu
  meslek grubu
  sınıf grubu
  Bilmiyorum

  hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
  arkadaş grubu
  oyun grubu
  meslek grubu
  sınıf grubu
  Bilmiyorum


  8. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
  arkadaş grubu
  oyun grubu
  meslek grubu
  sınıf grubu
  Bilmiyorum


  9. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
  arkadaş grubu
  oyun grubu
  meslek grubu
  sınıf grubu
  Bilmiyorum


  10. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?
  arkadaş grubu
  oyun grubu
  meslek grubu
  sınıf grubu
  Bilmiyorum


  11. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?
  Basketbol oynamak
  Ders çalışmak
  Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
  İzcilik kulübü oluşturmak
  Bilmiyorum


  12. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?
  Basketbol oynamak
  Ders çalışmak
  Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
  İzcilik kulübü oluşturmak
  Bilmiyorum


  13. Ekonomi için vazgeçilmez olan işbirliği ,girişimcilik ve emek aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
  İklim
  Ham madde
  Makine, alet
  İnsan
  Bilmiyorum


  14. .Bir toplumun duygu , düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerinin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?
  .Halk oyunları
  Örf, adet ve gelenekler.
  Camiler, medreseler ve saraylar
  Yeryüzü şekilleri
  Bilmiyorum


  15. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?
  Grup
  Kurum
  Rol
  Aile
  Bilmiyorum


  16. 2.Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir? A) B) C) D)
  sınıf
  öğrenci
  grup
  kurum
  Bilmiyorum


  17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?
  Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
  Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu
  Çocuk hastahaneleri
  Yetiştirme yurtları
  Bilmiyorum


  18. Bir grup yada kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?
  Başkanlık
  Başkan yardımcılığı
  Öğretmenlik
  Okul
  Bilmiyorum


  19. İnkılaplar, toplumun birçok alanda gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılan inkılaplar sonucu elde edilen faydalar Dan biri olamaz?
  Eğitim birliğinin sağlanması
  Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması.
  Uluslararası alanda resmi ilişkilerin kolaylaştırılması
  Miras hususunda ,kadının ayricalıklı konumagetirilmesi
  Bilmiyorum


  20. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini
  Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
  Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
  Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini
  Bilmiyorum


  21. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?
  Alış-veriş yapanlar
  Caddede yürüyen insanlar
  Parkta oturanlar
  Sınıftaki öğrenciler
  Bilmiyorum


  22. 3. Çocuklar ailesinde barınma, beslenme,öğrenim görme gibi haklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarından değildir? A) B). C). D).
  Evin düzenine katkıda bulunma
  Elbiselerini düzgün kullanmama
  Derslerine çalışma
  Anne babasına yardım etme
  Bilmiyorum


  23. Hangisi kül
  türel öğelerimiz arasında yer almaz?
  Ninniler ve Maniler
  Halk oyunları
  Türküler
  Spor etkinlikleri
  Bilmiyorum


  24. Bir üreticinin başkalarıyla işbirliği yapmasının ekonomiye yararı nedir?
  İnsanlar birbirine yakınlaşır
  Birlik beraberlik duygusu güçlenir
  Tüketici hakları korunmuş olur
  Üretime dayalı yeni fikirler oluşur
  Bilmiyorum


  25. Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?
  Okul kütüphanesinden yararlanmak
  Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
  Okula istediği zaman gelmek
  Okul bahçesinden yaralanmak
  Bilmiyorum


  26. "Türk Milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamazdı "sözü hangisi ile ilgilidir?
  Cumhuriyetin ilanı
  Saltanatın kaldırılması
  Öğretim birliğinin sağlanması
  Halifeliğin kaldırılması
  Bilmiyorum


  27. hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?
  Şüphecilik
  Planlılık
  Kararsızlık
  tarafsızlık
  Bilmiyorum


  28. aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen yeryüzü değildir?
  Dağ
  Ova
  Plato
  Çöl
  Bilmiyorum


  29. Bir hayır kurumu adına kemes düzenleyen kadınlar nasıl bir faaliyet yapmışlardır?
  ticaret
  el sanatları sergisi
  sosyal etkinlik
  gösteri
  Bilmiyorum


  30. Doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceler tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
  Coğrafya
  Bölge
  İklim
  Yeryüzzü şekilleri
  Bilmiyorum


  31. Atatürk ilke ve inkılaplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  Kılık ve kıyafette modernleşme
  Eğitim öğretimi yenileştirme
  Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine aktarma
  Türk ekonomisini düzeltme
  Bilmiyorum


  32. İnsanların meslek seçimlerinde aşağıdakilerden hangisi önemli faktörlerden değildir?
  Toplumsal ihtiyaçlar
  İlgi ve yetenek
  Alınan eğitim
  Kazanılacak para
  Bilmiyorum


  33. Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözü aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir?
  devletçilik
  cumhuriyetçilik
  laiklik
  inkilapçılık
  Bilmiyorum


  34. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde açılmıştır?
  23 Nisan 1920
  29 Ekim 1923
  30 Ağustos 1922
  Hiçbiri
  Bilmiyorum


  35. Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?
  Çalışmanın önemi
  İş birliğinin önemi
  Sorumluluk almak gerektiği
  Tek kişinin başarılı olduğu
  Bilmiyorum


  36. Ekonomi faaliyetleri aşamaları hangisinde doğru verilmiştir?
  Dağıtım,Üretim,Tüketim
  Üretim,Dağıtım,Tüketim
  Üretim,Tüketim,Dağıtım
  Tüketim,Dağıtım,Üretim
  Bilmiyorum


  37. Hangisi bilim adamlarının ortak özelliği olamaz?
  Gerçekçidirler
  Doğruya ulaşmaya çalışırlar
  Eleştiriye açık değildirler
  Düzenli çalışma içindedirler
  Bilmiyorum


  38. Hangisi ödev hazırlarken yararlandığınız kaynakları belirtmenizin nedenlerinden değildir?
  Yazar kızabilir
  Emeğe saygı göstermeliyiz
  Akademik dürüstlüğe aykırıdır
  İnsanlar o yazıyı bize ait sanabilir
  Bilmiyorum


  39. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarından değildir?
  Truzim
  Eğitim
  Sağlık
  Güvenlik
  Bilmiyorum


  40. Okulda katıldığımız çalışmalardan hangisi sivil savunma kuruluşlarına benzer?
  Klüp çalışmaları
  Spor faaliyetleri
  Beden eğitimi dersi
  Okul pikniği
  Bilmiyorum


  41. Aşağıdakilerden hangisi okul ile ilgili sorumluluklarımızdan biridir?
  odamızı düzeltmek
  okul kurallarına uymak
  anne ve babamıza yardımcı olmak
  bayramlarda bayramlaşmak
  Bilmiyorum  42. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik sembollerinden değildir?
  Bayrak
  Milli marş
  Anayasa
  Ekonomi
  Bilmiyorum


  43. Anayasaya göre ülkemizde yasama göreviaşağıdakilerden hangisine aittir?
  Cumhurbaşkanı
  Anayasa mahkemesi
  TBMM
  Başbakan
  Bilmiyorum


  44. Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip, uzun süreli gruplara .............. denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  aile
  grup
  rol
  kurum
  Bilmiyorum


  45. Hangisi aile içindeki rolümüzdür?
  müşteri
  seyirci
  yeğen
  kardeş
  Bilmiyorum


  46. Aşağıdakilerden hangisi toplumda uymak zorunda olduğumuz yazılı kurallardan biridir?
  trafik kuralları
  ahlak kuralları
  görgü kuralları
  gelenek ve görenekler
  Bilmiyorum


  47. Bazı grupların nitelikleri kanunlarla belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir grup değildir?
  Okul
  Mahalle oyun takımı
  Aile
  Hastane
  Bilmiyorum


  48. Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?
  Eğitim ve öğretim görmek
  Okul kurallarına uymak
  Okul kütüphanesinden yararlanmak
  Spor salonunu kullanmak
  Bilmiyorum


  49. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  Çocuk Hastaneleri
  Yetiştirme Yurtları
  Süt Endüstrisi Kurumu
  Bilmiyorum


  50. Aşağıdakilerden hanigisi içinde yer aldığımız gruplardan biri değildir?
  milli takım
  aile
  sınıf
  toplum
  Bilmiyorum

Sayfayı Paylaş