5.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  5.sınıf SOSYAL BİLGİLER KONU TARAMA

  Öğrenci Adı-Soyadı:
  Veli Adı ve İMZA:

  1. ............., bir grupta kişiye düşen görevdir. Grup içindeki her ............... farklı rollere sahiptir.
  Anlatımını doğru tamamlamak için noktalı yerlere sırasıyla hangileri yazılmalıdır?
  A. Rol-birey B. Birey-rol
  C. Rol-kural D. Birey-kural

  2. Demokrasinin eşitlik ilkesi; toplumun birliğini, beraberliğini ve sürekliliğini sağlar.
  Bu ilkenin ailede uygulanması, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?
  A. Kadının eğitim görmesi
  B. Erkeğin aile reisi olması
  C. Kadının çocuk doğurması
  D. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması

  3. Kültürümüzün öğelerinden biri olan yöresel yemeklerimizle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A. Tantuni-Mersin
  B. İçli köfte-Ankara
  C. Kebap-Adana
  D. İskender kebabı-Bursa

  4. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi tarihi evleriyle ünlüdür?
  A. Tirebolu B. Bolu
  C. Safranbolu D. Gelibolu

  5. Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
  A. Akılcı ve bilimseldir
  B. Milli birlik ve beraberliğe önem verir
  C. Bir kişinin egemenliğine dayanır
  D. Yurtta ve dünyada barıştan yanadır
  6. Bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
  Yukarıdaki anlatım, Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
  A. Halkçılık B. Laiklik
  C. İnkılâpçılık D. Devletçilik

  7. Atatürk’ün naaşı, 10 Kasım 1953’te ................... alınarak Anıtkabir’e defnedilmiştir?
  A. Dolmabahçe Sarayı’ndan
  B. Çankaya Köşkünden
  C. Etnografya Müzesi’nden
  D. TBMM binasından

  8. Dağların denize paralel olması, kıyılar ile iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştırır.
  Bu durum, hangi coğrafi bölgede daha fazla etkilidir?
  A. Karadeniz Bölgesi B. Ege Bölgesi
  C. İç Anadolu Bölgesi D. Marmara Bölgesi

  9. I. Konya Ovası
  II. Çukurova
  III. Iğdır Ovası
  IV. Bafra Ovası
  Yukarıdakilerden hangileri kıyı ovasıdır?
  A. Yalnız II B. Yalnız III
  C. II ve IV D. I, II ve IV

  10. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Karadeniz ikliminde yetişmesi daha zordur?
  A. Pamuk B. Tütün
  C. Çay D. Fındık

  11. Aşağıdakilerden hangisi GAP’ın sonuçlarından biri değildir?
  A. Bölgeyi kalkındırmak
  B. Terörü önlemek
  C. Halkı bilinçlendirmek
  D. Devletin vergi gelirini azaltmak
  12. Aşağıdaki il-bölge eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
  A. Kırklareli-Marmara
  B. Kırıkkale-İç Anadolu
  C. Kahramanmaraş-Akdeniz
  D. Bolu-Marmara

  13. Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi, bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A. Gürültü kirliliği B. Hava kirliliği
  C. Su kirliliği D. Toprak kirliliği

  14. Toros Dağları, yurdumuzun hangi bölgesindedir?
  A. Akdeniz Bölgesi B. İç Anadolu Bölgesi
  C. Marmara Bölgesi D. Karadeniz Bölgesi

  15. Doğal Afetlerden biri olan “çığ” aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok görülür?
  A. Doğu Anadolu Bölgesi B. Akdeniz Bölgesi
  C. İç Anadolu Bölgesi D. Ege Bölgesi

  16. Akdeniz ikliminin özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A. Yazlar sıcak ve kurak
  B. Bitki örtüsü maki
  C. Kışlar ılık ve yağışlı
  D. Tarım ürünleri çay, fındık ve mısır

  17. Heyelanın oluşumunda, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A. Eğimli arazi B. Şehirleşmenin yoğun olması
  C. Bol yağış D. Kaya ve toprağın yapısı

  18. Çanakkale boğazı, Marmara denizi ile ................... birbirine bağlar.
  Boşluğa uygun seçenek hangisidir?
  A. Karadeniz’i B. Akdeniz’i
  C. Ege Denizi’ni D. Baltık Denizi’ni

  19. Aşağıdaki bölge - 1. olduğu ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A. Akdeniz – Muz
  B. Karadeniz – Balıkçılık
  C. Marmara – Turizm
  D. Doğu Anadolu – Petrol

  20. Tarımla ilgili aşağıdaki kurumlardan hangisi fındık üreticileri için açılmıştır?
  A. Fisko Birlik B. Tarım Kredi Kooperatifi
  C. Tarım Bakanlığı D. Toprak Mahsulleri Ofisi

  21. “Kara elmas” olarak adlandırılan maden aşağıdaki illerden hangisinde çıkarılmaktadır?
  A. Batman B. Kayseri
  C. Zonguldak D. Samsun

  22. Aşağıdaki illerden hangisi daha doğuda yer alır?
  A. Konya B. İzmir
  C. Rize D. Hatay

  23. El sanatlarından biri olan çinicilik, aşağıdaki illerden hangisine özgüdür?
  A. Erzurum B. Konya
  C. Kütahya D. İstanbul

  24. Aşağıdaki tarım ürünü - il eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
  A. fıstık-Gaziantep
  B. kayısı-Malatya
  C. karpuz-Diyarbakır
  D. buğday-Bolu

  25. Ekonomik faaliyetlerin en son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Dağıtım B. Üretim
  C. Pazarlama D. Tüketim


  26. Yurdumuzda, tarımla uğraşan insanların sayısı azaldığı halde, yetiştirilen ürün miktarı artmıştır.
  Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İklim değişikliği
  B. Tarım alanlarının genişlemesi
  C. Tarımda verim artışı yaşanması
  D. Göçlerin artması

  27. GAP, Güneydoğu Anadolu’da tarımın en önemli gereksinimi olan ................. problemini çözmek için geliştirilmiş bir projedir.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A. sulama B. makine
  C. insan gücü D. eğitim

  28. Aşağıda bazı iş kolları ile, ilgili oldukları meslekler eşleştirilmiştir.
  Bunlardan hangisi yanlıştır?
  A. otomotiv-kaportacı B. tarım-çiftçi
  C. mobilya-tornacı D. inşaat-mimar

  29. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz İklimi’nin özelliklerinden biri değildir?
  A. Düzenli yağış görülür.
  B. Heyelan görülür.
  C. Bitki örtüsü ormandır.
  D. Buğday en önemli tarım ürünüdür.

  30. Aşağıdakilerden hangisi Ege bölgesinin 1. olduğu tarım ürünlerinden biri değildir?
  A. Haşhaş B. Üzüm
  C. Tütün D. Ayçiçeği

  31. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde doğal ve tarihi turizm daha çok gelişmiştir?
  A. Akdeniz B. Ege
  C. İç Anadolu D. Karadeniz

  DÜŞÜN-ANLAT ETKİNLİĞİ
  1. Bugüne kadar gezdiğiniz illerden biri hakkında sizi en çok etkileyen özellikleri kısaca anlatınız.


  2. Hayalinizdeki mesleği ve yaşam tarzını kısaca anlatınız.

  ALINTIDIR.

Sayfayı Paylaş