5 Ünİte kariŞik

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde goncam_92 tarafından paylaşıldı.

 1. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18

  Ders Kitab​
  ı Ünite Sonu De¤erlendirme
  Sorular›n›n Cevaplar›

  A. B**ÜMÜ ​
  a-1 b-2,3 c-4,5,6 d-7-8 e-7,8 f-9,10

  B. BÜLÜMÜ ​
  1-B 2-A 3-B 4-C

  C. B**ÜMÜ​
  2. Isı kaynağının verdiği ısı

  yetersizdir.


  kubrat bunu beğendi.
 2. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  SF 179
  Kendimizi Değerlendirelim
  1. A b**ümünde madde katı hâldedir.
  2. B b**ümü 0 oC’u gösterirdi.
  3. B ve Ç b**ümlerinde madde hâl değiştirmek için ısı
  almaktadır.
  4. C b**ümünde madde sıvı hâlde bulunur.
  5. Madde her b**gede ısı almıştır.
  kubrat bunu beğendi.
 3. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki ve Özellikleri


  1- Maddenin Tanecikli Yapısı :
  Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur.
  • Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur. Maddeleri oluşturan tanecikler bazı maddelerde atomu bazı maddelerde de molekülü temsil eder.
  • Maddeyi oluşturan taneciklerin arasında boşluk bulunur.
  • Madde hangi halde olursa olsun maddeyi oluşturan tanecikler hareket halindedir. Bu nedenle maddeyi oluşturan taneciklerin hareketlerinden dolayı hareket (kinetik) enerjileri vardır.
  • Maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı ve taneciklerin hareketi maddenin haline göre değişir.
  • Katı tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler sadece oldukları yerde titreşme hareketi yaparlar.
  • Sıvı tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazladır ve tanecikler hem titreşme hem de birbirleri üzerinden kayarak dönme (öteleme) hareketi yaparlar.
  • Gaz tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre çok fazladır ve tanecikler birbirlerinden tamamen bağımsız hareket ederler. Gaz tanecikleri titreşme, birbirleri üzerinden kayarak dönme ve hem birbirlerine hem de bulundukları kabın duvarlarına çarpıp sıçrama (yayılma = difüzyon) hareketi yaparlar.
  kubrat bunu beğendi.
 4. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  Katı Haldeki Madde Sıvı Haldeki Madde Gaz Halindeki Madde

  2- Isı :
  Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin topl***** ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile **çülür. (Kutulardaki boncuklarla eşleştirilir).

  3- Sıcaklık :
  Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları kinetik enerjilerinin ortalamasına (yaklaşık bir taneciğin kinetik enerjisine) sıcaklık denir.
  Maddeyi oluşturan tanecikler sahip oldukları kinetik enerjileri birbirlerine çarpışma sonucu aktardıkları için her taneciğin kinetik enerjisi farklı olur ve birbirlerine çarptıklarında da kinetik enerjileri sürekli değişir. Aynı sıcaklıktaki maddenin taneciklerinin kinetik enerjileri farklı olduğu için sıcaklık, tek bir taneciğin değil, taneciklerin tamamının kinetik enerjilerinin ortalamasıdır. (Maddeyi oluşturan taneciklerin –moleküllerin– tek tek kinetik enerjileri aynı olabildiği gibi, farklı da olabilir. Bütün moleküllerin kinetik enerjileri toplanıp tanecik sayısına b**ünürse, ortalama bir değer bulunur. Bu ortalama değer hangi maddede daha fazla çıkmış ise o maddenin sıcaklığı daha fazladır.)
  Sıcaklık bir **çümdür ve birimi derecedir. Sıcaklık, termometre ile **çülür.

  4- Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar :

  1- Isı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir **çümdür.
  2- Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile **çülür.
  3- Isı birimi kalori (cal) veya Joule, sıcaklık birimi ise derecedir.
  4- Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir.

  5- Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki :
  Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir. Bu nedenle sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir.
  Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar.
  Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır.

  ÖRNEKLER :

  1- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun sıcaklıklarının karşılaştırılması :
  Kibrit çöpündeki bir molekülün kinetik enerjisi, deniz suyunu oluşturan moleküllerden birinin kinetik enerjisinden fazla olacağı için kibrit çöpünün sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından fazladır.

  2- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun ısılarının karşılaştırılması :
  Deniz suyundaki bütün moleküllerin toplam kinetik enerjisi, kibrit çöpündeki moleküllerin toplam kinetik enerjisinden fazla olacağı için deniz suyunun ısısı kibrit çöpünün ısısından fazladır.
  kubrat bunu beğendi.
 5. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  NOT :

  1- Isı enerjisi, kütlesi olmayan (ve foton denilen) enerji paketçikleridir (kuantalarıdır).
  Isı enerjisi atom, molekül ve maddenin hareket enerjisinden oluşur.
  2- Isı enerjisinin kütlesi olmadığı için boşlukta da yayılır.
  3- Isı, hem moleküllerin kinetik enerjilerinin hem de moleküller arasındaki bağlanma enerjilerinin topl***** eşittir.


  SORU :

  1- Ders Kitabı’nın 157. sayfasında dağlarda kar varken insanlar suda nasıl
  yüzüyor olabilir?
  2- Suyun, havanın ve karanın sıcaklıkları hakkında bir tahminde bulunabilir mi?
  3- Resimde görülen su, çok miktarda buharlaşacak kadar sıcak olmasına rağmen etraftaki karları neden eritemiyor olabilir?
  4- Suyun üç halinin de aynı ortamda bulunması ne ifade ediyor?
  5- Ders Kitabı’nın 158. sayfasındaki iki şekil arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
  6- Termometredeki sıvıyı oluşturan tanecikleri insan figürlerine benzetilirse, 2. şekilde insanların hareketlerinin artmasının sebebi ne olabilir?
  7- Hangi kaptaki sıvıyı oluşturan tanecikler daha hareketlidir?
  8- Hangi sıvının enerjisi daha fazladır?
  9- 2. şekilde termometredeki sıvı seviyesinin artmasının sebebi ne olabilir?
  10- Madde ve termometre arasındaki ısı akış yönü ile termometredeki sıvı seviyesinin yükselip alçalması nasıl ilişkilendirilir?  Isı ve Sıcaklık Nedir?

  Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile **çülür.

  Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır. Maddenin, katı, sıvı veya gaz halinde olması ısının tanımını değiştirmez. Bir başka şekilde bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı denir.
  • Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’dir.
  • (1 kalori = 4,18 joule dür.)
  • Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak herhangi bir aletle **çülemez. Sadece maddelerin birbirine aktardığı ısı **çülebilir. Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak hesaplanabilir.
  • Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek cismin taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisi daha büyüktür.
  • Sıcak cismin tanecikleri, soğuk cismin tanecikleriyle temas ettiklerinde enerjilerinin bir kısmını bu taneciklere aktarırlar. Böylece sıcak cisimden soğuk cisme ısı akışı olur. Sıcak cismin sıcaklığı biraz düşer. Soğuk cismin sıcaklığı biraz artar. Eğer cisimler arasındaki ısı alış verişi sona erene kadar beklenirse her iki cismin sıcaklığı da eşit olur.
  Sıcak su torbaları, ısı alışverişi sayesinde bizi ısıtır. Üşüyen el ve ayağınıza sıcak su torbasını koyduğunuzda torbadan size aktarılan ısı, el ve ayaklarınızın sıcaklığını arttırarak üşümenizi engeller.

  Sıcaklığın **çülmesi ve Termometreler

  1- Sıcaklığın **çülmesi ve Termometreler :
  Sıcaklık **çmek için kullanılan araçlara termometre denir ve sıcaklık birimi derecedir. Termometreler, maddelerin sıcaklık derecelerini sayı ile belirten araçlardır.
  Termometreler, sıcaklığı **çülen maddelerin taneciklerinin kinetik enerjileri hakkında bilgi verir. Farklı iki maddenin sıcaklığı **çüldüğünde termometreden okunan değerler, taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin hangi maddede fazla olduğunu belirtir.
  • Termometreler, ısıtılan maddelerin hacimlerinin artması (genleşmesi), soğutulan maddelerin hacimlerinin azalması (büzülmesi) esasına (prensibine) göre çalışırlar.
  • Termometrelerde maddenin hacminde (boyutunda) olan değişim, sıcaklığında olan değişimi gösterir.
  • Termometrelerde sabit olan iki nokta (sıcaklık) vardır. Bunlardan biri suyun donma noktası (sıcaklığı), diğeri de suyun kaynama noktasıdır (sıcaklığıdır). (76 cm–Hg’da).

  2- Termometrenin Duyarlılığı :
  Küçük sıcaklık değişimlerinden etkilenen termometrelerin duyarlılığı daha fazladır. Bunun için termometrenin haznesinde daha fazla sıvı ve sıcaklıkla daha çok genleşen sıvı olmalıdır. Termometrelerde genelde cıvanın tercih edilmesinin nedeni budur. Ayrıca kullanılan kılcal boru dar olmalı ki genleşen sıvının hareketi rahat gözlenebilsin.
  Yerçekimi kuvvetinin sıfır olduğu bir yerde termometre çalışır. Çünkü genleşme yerçekimine bağlı değildir.

  3- Kullanılan Maddenin Cinsine Göre Termometreler :
  Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden kullanım amacına göre çeşitli termometreler yapılmıştır. Termometrelerde kullanılan maddelerin genleşme özelliği, sıcaklıkla doğru orantılı olmalıdır. Günümüzde yaygın olarak sıvılı ve metal termometreler kullanılmaktadır. (Basınç, renk, direnç gibi özelliklerdeki değişiklikler de termometrelerin hazırlanmasında kullanılan özelliklerdir).
  kubrat bunu beğendi.
 6. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  a) Sıvılı Termometreler :
  Sıvılı termometrelerde sıvı konan bir hazne ve bu hazneye bağlı ince boru bulunur. Sıvılı termometrelerde cıva, alkol, ispirto gibi sıvılar kullanılır ve termometrenin haznesi bu sıvılarla doldurulur. (Kullanılan sıvı cıva ise cıvalı, alkol ise alkollü termometre adını alır).
  Termometre haznesi bir maddeye temas ettiğinde veya daldırıldığında maddenin tanecikleri termometrenin haznesinin c***** çarpar ve önce madde ve cam arasında daha sonra da cam ve sıvı arasında enerji aktarımı yani ısı alışverişi gerçekleşir.
  Enerji aktarımı sonucu sıvı taneciklerinin hareket enerjileri artarsa tanecikler daha hızlı hareket eder ve aralarındaki boşluk artar yani sıvı genleşir ve hazneye bağlı cam boruda sıvı seviyesi yükselir.
  Enerji aktarımı sonucu sıvı taneciklerinin hareket enerjileri azalırsa tanecikler daha yavaş hareket eder ve aralarındaki boşluk azalır yani sıvı büzülür ve hazneye bağlı cam boruda sıvı seviyesi düşer.
  Termometreden okunan değer, termometrelerin temas ettiği maddenin taneciklerinin sıcaklığını yani ortalama kinetik enerjisini gösterir.
  Sıvılı termometreler kullanıldığı yere göre yere göre çeşitli isimler alır. (Duvar termometresi, laboratuar termometresi, hasta termometresi gibi).

  b) Metal Termometreler :
  Cıvalı ve alkollü termometreler ile **çülemeyen sıcaklık değerlerini **çmek için metal termometreler kullanılır. Metal termometreler 1600oC sıcaklığa kadar olan yüksek sıcaklıkları **çebilir. Fabrika ve fırınlarda bu tür termometreler kullanılır.


  4- B**melerine Göre Termometreler :
  Farklı bilim adamları sıcaklığı **çmek için farklı termometreler yapmışlardır. Termometreler, aynı sıcaklığı **çerler. Fakat **çtükleri sıcaklığı ifade etmek için farklı rakam ve birim kullanırlar.

  a) Celcius (Santigrat) Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 1000, donma sıcaklığını 00 kabul eder ve sıcaklığı Santigrat derece (oC) cinsinden **çer. oC sıcaklığı t ile de gösterilir.
  (1 atmosferlik basınç altında içinde cıva bulunan her iki ucu kapalı ince bir boru, suyun donma noktasının 0, kaynama noktasının 100 ile gösterilmesi ve bu aralığın 100 eşit parçaya b**ünmesiyle oluşur).
  (1742)

  b) Fahrenheit Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 2120, donma sıcaklığını 320 kabul eder ve sıcaklığı Fahrenheit derece (0F) cinsinden **çer.
  (1727)

  c) Reomür Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 800, donma sıcaklığını 00 kabul eder ve sıcaklığı Reomür derece (0R) cinsinden **çer.

  d) Kelvin Termometresi :
  Suyun kaynama sıcaklığını 3730, donma sıcaklığını 2730 kabul eder ve sıcaklığı Kelvin derece (0K) cinsinden **çer. 0K sıcaklığı T ile de gösterilir.


  NOT :

  1- Cıva –39oC’ ta donar, 357oC’de kaynar. Bu nedenle cıvalı termometreler ile –39oC
  ile 357 oC arasındaki sıcaklık değerleri **çülebilir.
  2- Çok soğuk kış günlerinde cıvalı termometreler kullanılmaz. Bunun yerine donma sıcaklığı daha düşük olan alkollü termometreler kullanılır. Çünkü alkol yaklaşık olarak –115 oC’de donar.
  3- Deniz seviyesinde kaynamakta olan suyun sıcaklığını alkollü termometre ile **çülmez. Çünkü deniz seviyesinde su 100oC’de kaynar. Alkolün kaynama noktası 78oC olduğundan yeterli olmaz.
  4- Alkollü termometreler kutuplarda kullanılır. Ancak kılcal boru içindeki sıvının iyi görülmesi için kırmızı, mavi, sarı gibi renkli boya maddeleri ile boyanması gerekir.
  kubrat bunu beğendi.
 7. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  Isı Ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları

  ISI VE SICAKLIK KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI
  • Isı sıcakla ters orantılıdır.
  • Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
  • Isı sabittir değişmez
  • Sıcaklık potansiyel enerji ile ilgili bir olaydır.
  • Saf su iyi bir ısı iletkenidir.
  • Su molekülleri arasında ısı iletkenliği vardır
  • Moleküller arası boşluğu fazla olan sıvılar çabuk ısınır
  • Maddelerin sıcaklığı en fazla donma noktalarına kadar düşürülebilir.
  • Mutlak sıfırda madde kaybolur.
  • Cisimler donma noktasına ulaştıktan sonra sıcaklığı değişmez.
  • Isı bir enerji değildir.
  • Isı alışverişlerinde enerji korunmaz.
  • Özısısı küçük olanın ısısıda küçüktür.
  • Kazaklar insanları daha çok ısıtır.
  • Sıcaklıkları Oo C nin altındaki cisimler soğuk cisimlerdir.
  • Soğuk cisimler katı halde bulunurlar.
  • Buharlaşan sıvının sıcaklığı yüksektir.
  • Buharlaşma için sıvı kaynama noktasına ulaşmalıdır.
  • Buharlaşma iç basıncın dış basınca eşit olduğu an gerçekleşir.
  • Soğuk bir ortamda bulunan metal maddeler, aynı ortamda bulunan ahşap maddelerden daha soğuktur.
  • Sıcaklık transfer edilir.


  Kütle – Isı İlişkisi

  Isı, bir maddenin taneciklerinin toplam enerjisidir. Yani bir maddenin sahip olduğu ısı, taneciklerin sayısına bağlıdır.
  * Sıcaklıkları aynı olan farklı hacimlerdeki(yani kütlelerdeki) iki demir bilyenin (yani aynı maddeden yapılmış) sahip oldukları ısı enerjileri farklıdır: Demir bilyelerin taneciklerinin ortalama hareket enerjileri aynıdır. Ancak bilyelerin taneciklerinin sayısı farklı olduğu için ısıları farklıdır. Büyük bilyenin tanecik sayısı fazla olduğu için ısısı daha fazladır.

  * Maddelerin sahip oldukları ısı enerjisi kütleleriyle doğru orantılıdır. Yani sıcaklıkları aynı olan aynı tür iki maddeden kütlesi büyük olanın ısısı daha fazladır. Bunun nedeni kütlesi büyük olan maddede titreşen tanecik sayısının daha fazla olmasıdır.

  * İçlerinde sıcaklıkları eşit, kütleleri farklı su bulunan kaplara atılan buzların erime süreleri eşit değildir. Çünkü Farklı büyüklükteki iki kapta aynı sıcaklıkta ve farklı miktarlarda yağ bulunmaktadır.
  Kendisinden daha sıcak bir ortamda bulunan buz, ısı alış verişi nedeniyle erir. Buzun erimesi aldığı ısı miktarı ile ilgilidir. Eğer fazla ısı alırsa daha fazla erir. Kütleleri farklı olan suların sıcaklıkları aynı olsa bile ısıları farklıdır. Büyük kaptaki suyun kütlesi dolayısıyla ısı daha fazla olduğu için içindeki buzu daha çabuk eritir.
  a. Kaptaki yağların ısıları ile ilgili ne söylenebilir?
  b. 1. Kaptaki yağ, 2. kaba boşaltıldığında 2. kaptaki yağın ısısı ile ilgili ne söylenebilir?

  a) 2. kaptaki yağın kütlesi, 1. kaptaki yağın kütlesinden fazla olduğu için ısısı da fazladır.
  b) 1. kaptaki yağ, 2 kaba boşaltıldığında kaptaki yağ miktarı arttığı için ısısı da artar.

  * Bir bardağın içerisinde 50 ºC sıcaklıkta su, kovada ise 25 ºC Sıcaklıkta su olduğunu varsayalım. Bu durumda bardakta bulunan suyun taneciklerinin mi yoksa kovada bulunan suyun taneciklerinin mi toplam hareket enerjisi (yani ısısı) daha fazladır?
  * Cevap: Bir kova sudaki taneciklerin toplam hareket enerjisi, bir bardak sudakinden daha fazladır. Yani sıcaklığı yüksek olan maddenin enerjisi de yüksek olacaktır diye bir şart yoktur.
  Kütle-Sıcaklık İlişkisi

  Bir ısı kaynağı ile temas halinde olan cisme devamlı ısı akışı olur ve cismin taneciklerinin hareket enerjisi dolayısıyla sıcaklığı artar.
  * İçlerinde farklı miktarlarda, aynı cins sıvı bulunan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıvıların sıcaklıkları artar. Ancak kütlesi fazla olan sıvının tanecik sayısı da fazla olduğu için ısıtıcıdan alınan ısı, daha fazla tanecik arasında paylaştırılacaktır. Bu durumda kütlesi fazla olan sıvının sıcaklığındaki artış daha az olur
  * İçlerinde farklı miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar, özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında, suların sıcaklıklarındaki artış miktarının aynı olması için şunlar yapılmalıdır:

  * Kaplardaki suların kütlesi eşit değildir. Her iki kaptaki suyun sıcaklığının eşit miktarda artması istendiğinde kaplara verilmesi gereken ısı miktarları da farklı olmalıdır (içerisinde fazla miktarda su bulunan kaba daha fazla ısı verilmelidir).

  *İçerisinde az miktarda su bulunan kabın ısı kaynağı ile teması kesildikten sonra diğer kap bir süre daha ısıtılırsa her iki kaptaki suyun sıcaklığı eşit olur.
 8. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi


  * Bir maddenin moleküllerini oluşturan atomlar arasındaki çekim kuvveti çok kuvvetlidir. Bu kuvvetin (kimyasal bağların) ortadan kaldırılması için farklı kimyasal işlemler gerekir. Maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti ise daha zayıftır. Maddenin farklı hallerde bulunmasının sebebi bu çekim kuvvetinin farklı büyüklüklerde olmasıyla ilgilidir.

  * Bir maddenin molekülleri arasındaki mesafenin büyüklüğü moleküller arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğünü de
  etkiler. Moleküller arası mesafenin artması çekim kuvvetinin zayıflamasına neden olur

  * Katı halde bulunan bir maddenin tanecikleri birbirine çok yakındır. Buna bağlı olarak tanecikler arasındaki çekim kuvveti de çok kuvvetlidir.
  * Katı haldeyken ısı alan maddenin taneciklerinin hareket enerjisi artar. Enerjileri artan tanecikler birbirlerinden uzaklaşmaya başlar. Böylece tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıflar ve madde hal değiştirerek sıvı hale geçer
  * Sıvı haldeki madde ısı almaya devam ettiğinde tanecikleri daha da hareketlenerek birbirlerinden uzaklaşırlar. Aralarındaki çekim kuvveti ise iyice zayıflar. Madde hal değiştirerek gaz haline geçer.

  Erime: Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Katı halden sıvı hale geçen bir maddenin tanecikleri arasındaki kuvvet zayıflamıştır (yani moleküller arasındaki bağ kopar), ve tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlar.
  Buharlaşma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi olayıdır. Sıvı halden gaz hale geçen bir maddenin tanecikleri arasındaki kuvvet iyice zayıflamıştır(yani moleküller arasındaki bağ kopar) ve tanecikler artık bir arada duramaz. Tanecikler çok hızlı hareket eder.
  Yoğunlaşma: Gaz halinde bulunan bir maddenin ortama ısı vererek (yani madde ısı kaybettiğinde) sıvı hale geçmesi olayıdır. Taneciklerin hareket enerjisi azalır ve birbirlerine yaklaşırlar. Moleküller arasında bağlar oluşur, artan çekim kuvveti sebebiyle madde sıvı hale geçer.
  Donma: Sıvı halde olan bir maddenin ortama ısı vererek (yani maddenin ısı kaybetmesi ile) katı hale geçmesi olayıdır. Tanecikler arasında bağlar oluşur, tanecikler daha yavaş hareket eder.
  kubrat bunu beğendi.
 9. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  Enerji Dönüşümü ve Öz Isı
  • Enerjinin birçok çeşidi vardır. Ve birçok enerji çeşidi birbirine dönüşmektedir.
  • Bir elektrik ampulünde elektrik enerjisi ışık enerjisi dönüşürken aynı zamanda ısı enerjisi de açığa çıkar
  • Bisiklete binildikten bir süre sonra aniden fren yapıldığında bisiklet tekerleklerinde sıcaklık açığa çıkar çünkü, mekanik enerji ısıya dönüşmüştür.
  • Ütü, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araçlarda elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve bu araçlar çeşitli alanlarda kullanılır.
  • Hava serin olsa bile bir süre koştuktan sonra bunalmamızın sebebi: hareket enerjisinin ısıya dönüşmesidir.
  • İki elinizi birbirine sürttüğünüzde ısınırsınız. Çünkü mekanik enerji, ısıya dönüşmektedir. ( birbirine sürtünen iki yüzeyde enerji dönüşümü gerçekleşir)
  * Verilen örneklerden anlaşıldığı gibi maddelerin ısınması enerji dönüşümü ile gerçekleşir.

  Öz ısı: Bir maddenin sıcaklığındaki artış madde miktarına bağlı olduğu gibi maddenin türüne de bağlıdır. Bir gram
  maddenin sıcaklığını 1ºC artırmak için gerekli ısı miktarına o maddenin öz ısısı denir. 1 gram suyun sıcaklığını 1ºC
  artırmak için gerekli ısı miktarı 1 kalori’dir. Bundan dolayı öz ısı cal/g ºC veya j/g ºC birimiyle ifade edilir. Bütün maddelerin öz ısıları farklıdır. Öz ısı madde miktarına bağlı olmayıp madde cinsine bağlı olduğundan maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı “c” sembolü ile gösterilir.
  kubrat bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş