5. Üniteye kadar İşlenmiş yazılı soruları

Konu 'Coğrafya 9. Sınıf' bölümünde korsan3041 tarafından paylaşıldı.

 1. korsan3041

  korsan3041 Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2008
  Mesajlar:
  91
  Beğenileri:
  174
  Ödül Puanları:
  0

  1- I. Sürekli dinamik basınç kuşaklarının oluşması


  II. Mekanik çözülme
  III. Meltem rüzgârları
  Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  A-Dünya’nın yıllık(yörünge) hareketinin
  B-Dünya’nın elips yörünge şeklinin
  C-Dünya’nın eksen eğikliğinin
  D-Dünya’nın eksen(günlük) hareketinin
  E-Dünya’nın geoid şeklinin
  2-Eksen eğikliğine bağlı olarak gece-gündüz süreleri sürekli değişir.
  Aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türkiye’de gündüz süreleri kısalıp,gece süreleri uzarken, gündüzler gecelerden daha uzundur?
  A-21 Mart-21 Haziran C-23 Eylül-21 Aralık
  B-21 Haziran-23 Eylül D-21 Aralık-21 Mart
  E-21 Aralık-21 Haziran
  3-Aşağıdaki seçeneklerde enlem değerleri verilen merkezlerden havalanan ve eşit hızda,yerden eşit yükseltide batıya doğru hareket eden uçaklardan hangisi Dünya çevresindeki turunu ilk önce tamamlar?
  A- 10 Kuzey C- 300 Güney
  B- 450 Kuzey D- 600 Güney E- 750 Kuzey
  4-Aşağıda verilecek ölçeklerin hangisiyle çizilecek Türkiye Fiziki haritasında izohips aralığı değeri daha küçük ,hata payı daha azdır?
  A- 1/20.000 C-1/100.000
  B- 1/50.000 D-1/200.000 E-1/1.000.000
  5-Dünya batıdan doğuya doğru,kendi ekseni etrafında 24 saatte bir dönüş yapar.
  Aşağıdakilerden hangisi günlük hareket olmasa da Dünya’da yaşanacak olaylardandır?
  A-DYB çöllerinin oluşması
  B-Meltem rüzgârlarının oluşması
  C-İki meridyen arasındaki 4 dakikalık zaman farkı
  D-Sürekli rüzgârların KYK’ da sağa doğru sapması
  E-Taşların kimyasal yolla çözülmesi
  6-Bir bölgenim izdüşüm alanı ile gerçek alan arasındaki fark fazla ise,bu bölge için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
  A-Ortalama yükseltisi azdır
  B-Yer şekillerinin engebesi fazladır
  C-Bölge kutuplara yakın bir yerdedir
  D-İzdüşüm alanının hesaplandığı harita konik projeksiyonla çizilmiştir
  E-Bölge yer şekilleri bakımından oldukça sadedir  7- I.Harita II.Harita  Aydın
  1/100.000

  Aydın
  1/700.000
  Yukarıda Aydın iline ait ölçekleri farklı iki harita gösterilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu haritalardan çıkartılabilecek yanlış bir yargıdır?
  A- I.haritanın eküdistans değeri daha küçüktür
  B- II.haritada hata payı daha fazladır
  C- I.Haritada ayrıntı daha fazladır
  D- II.haritada gösterilen alan daha geniştir
  E- E-Her iki haritadaki coğrafi koordinatlar aynıdır
  8-İzohips;deniz seviyesinden aynı yükseltiye sahip noktaları birleştiren eğrilerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi izohipslere ait bir özellik değildir?
  A-En dıştaki izohips her zaman kıyı çizgisini gösterir
  B-İzohipsin nokta halini aldığı yer zirvedir
  C-İzohipslerin sık geçtiği yerlerde eğim fazladır
  D-Aynı izohips eğrisi üzerinde her yerde yükselti aynıdır
  E-Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi aynıdır
  9- 390 doğu boylamında tarih 7 Nisan,yerel saat 02:40 iken,aynı anda 390 batı boylamında tarih ve yerel saat nedir?
  A- 6 Nisan- 22:32 C- 7 Nisan- 07:52
  B- 6 Nisan- 21:28 D- 7 Nisan- 05:12
  E-6 Nisan-23:36
  10-Atmosferin hangi özelliği yerden yansıyan ışınların tutulmasında daha çok etkili olmuştur?
  A-Ekvatorda kalın olması
  B-Su buharını bulundurması
  C-Oksijene sahip olması
  D-Yatay-dikey hava hareketinin görülmesi
  E-Kutuplarda ince olması
  11-Bir yöredeki en yüksek sıcaklık ortalaması ile en düşük sıcaklık ortalaması arasındaki farka “yıllık sıcaklık farkı” denir.
  Aşağıdakilerden hangisi yıllık sıcaklık farkının az olduğu yerler arasında değildir?
  A-Okyanus kıyıları
  B-Orta kuşak karaları
  C-Deniz kıyıları
  D-Muson Asyası
  E-Ekvatoral kuşak  12-Dönenceler çevresindeki çöllerde karasallığın şiddeti ve günlük sıcaklık farkının fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
  A-Sıcak su akıntılarının etkisiyle
  B-Nem oranının az olmasıyla
  C-Güneşlenme süresinin uzun olmasıyla
  D-Doğal bitki örtüsünün kısa boylu ağaçlardan oluşması
  E-Ortalama yükseltinin fazla olmasıyla
  13-
  Yıllık sıc.ort. 0C Kentler
  11.0 Eskişehir
  11.6 Ankara
  6.0 Erzurum
  Yukarıda belirtilen kentler yaklaşık aynı enlemde olmasına karşılık sıcaklık değerlerinin farklılık göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Güneş ışınlarının gelme açısı
  B-Dağların uzanışı
  C-Yükselti
  D-Denize uzaklık
  E-Yağış rejimi
  14- 300 enlemlerinde Dinamik Yüksek Basınç, 900 enlemlerinde Termik Yüksek Basınç etkilidir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu iki merkezin ortak özelliklerinden birisidir?
  A-Bulutluluk oranının fazla olması
  B-Yağışın görülmesi
  C-Yükselici hava hareketinin görülmesi
  D-Bitki örtüsünün gür olması
  E-Yatay hava hareketinin merkezden çevreye doğru olması
  15- I. Havadaki nemin doyma noktasına ulaşması
  II. Sıcaklığın artması
  III. Havanın soğuması
  IV. Havanın yükselmesi
  Yağışın oluşabilmesi için yukarıdaki oluşumlarda,olması gereken sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
  A- I,II,IV ve III C-III,II,I ve IV
  B- II,IV,III ve I D-III,II,IV ve I
  E-I,III,IV ve II
  16- I. Ekvatoral II. Savan III. Muson
  IV. Akdeniz V. Ilıman okyanus
  Yukarıda verilen makroklima iklimlerden hangilerinde yağış rejimi düzenlidir?
  A- I ve III B- III ve IV C-Yalnız I
  D- II ve IV E- I ve V
  17-Yağış,hava kütlesinin soğuyarak doyma noktasını aşması sonucu oluşur.
  Hava kütlesinin, zeminde soğuması sonucu aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?
  A-Bulut B-Kar C-Yağmur D-Kırağı E-Dolu
  18- I. Muson II. Ekvatoral III. Çöl
  IV. Akdeniz V. Step
  Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangisinde yağışların büyük bölümü yaz aylarında gerçekleşir?
  A- I B- II C- III D- IV E-V

  19- I. Akdeniz II. Ekvatoral III.Ilıman okyanus
  IV.Muson V.Kutup
  Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinde yağışın ,yıl içindeki dağılışı düzenlilik gösterir?
  A- I ve II B-II ve III C- III ve IV
  D- I ve V E- II ve V
  20-Aşağıdaki makroklima ve tanıtıcı bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A-Ekvatoral-Orman
  B-Ilıman okyanus-Orman
  C-Ilıman okyanus-Uzun boylu ot toplulukları
  D-Çöl-Kaktüs
  E-Sert karasal iklim-İğne yapraklı orman
  21-Matematik konumları farklı üç ayrı yörede de
  kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin
  hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?
  A-Yer yapısı B-İklimleri C-Yer şekiller
  D-Yağış miktarı E-Maden yatakları
  22-Türkiye’de Karadeniz kıyılarında, 150-200
  metre yüksekliklerde eski kıyı çizgilerine
  rastlanması, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt
  oluşturur ?
  A-Türkiye’de bir yükselme hareketi olduğuna
  B-İklimin ısınması sonucu denizlerin alçaldığına
  C-Karaların aşınması sonucu denizlerin alçaldığına
  D-Yoğun volkanizma hareketlerinin yaşandığına
  E-Kıyılarda akarsu aşındırmasının kuvvetli
  olduğuna
  23-Taşımacılığa elverişli olan bir akarsu için
  aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez ?
  A-Yatak eğiminin az olduğu
  B-Enerji potansiyelinin düşük olduğu
  C-Denge profiline ulaştığı
  D-Rejiminin düzenli olduğu
  E-Debisinin fazla olduğu
  24-Bir akarsuyun, düz yerlerde sağa sola salınım
  yaparak oluşturduğu büklümlere “menderes”
  denir.Akarsularda mendereslerin artması
  aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturmaz?
  A-Hızının azaldığına
  B-Aşındırma gücünün arttığına
  C-Yatak eğiminin azaldığına
  D-Yana aşındırmanın görüldüğüne
  E- Uzunluğunun arttığına
  25-Rüzgârlar;bitki örtüsünden yoksun, kurak ve
  yarı kurak bölgelerde aşınım ve birikim şekilleri oluştururlar.
  I.Falez II. Mantarkaya III. Peribacası
  IV. Birikinti konisi V. Lapya
  Yukarıda numaralanmış yer şekillerinden
  hangisinin oluşumunda rüzgârların doğrudan
  ya da dolaylı hiçbir etkisi yoktur?
  A-Yalnız I B- I ve II C- Yalnız III
  D- II ve III E- IV ve V

  26- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde rüzgârın aşındırma ve biriktirme şekillerinin
  görülme olasılığı en azdır?
  A-Bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda
  B-Çöllerde
  C-Yağışın az olduğu yerlerde
  D-karasallığın çok olduğu yerlerde
  E-Kumlu ve kireçli kıyılarda
  27-Kıyı tiplerinin oluşmasında;buzullaşma,dalga
  hareketleri ve kıyı gerisindeki yer şekilleri gibi
  faktörler etkilidir.Aşağıdaki kıyı tiplerinden
  hangisinin oluşabilmesi için dağların kıyıya
  paralel uzanması gereklidir?
  A-Enine kıyıların C-Boyuna kıyıların
  B-Ria tipi kıyıların D-Haliçli kıyıların
  E-Deltalı kıyıların
  28-Aşağıdaki kaynak türlerinin hangisinde su
  sıcaklığının yıl boyunca fazla değiştiği
  söylenemez?
  A-Yamaç kaynakları C-Karstik kaynaklar
  B-Vadi kaynakları D-Artezyen kaynakları
  E-Fay kaynakları
  29-Ankara çevresinde Kızılcahamam, Ayaş,
  Beypazarı ve Haymana yörelerinde kaplıca ve
  içmecelerin bulunması bu yörelerin hangi
  özelliklerinin benzer olduğunu kanıtlar?
  A-Yer yapısı B-İklim yapısı C-Toprak türü
  D-Yükselti ortalaması E-Bitki örtüsü
  30-297 metre derinliğindeki bir maden ocağının
  yeryüzündeki girişinde sıcaklık 190C’dir.Buna
  göre, maden ocağının tabanındaki sıcaklık kaç
  santigrat derecedir?
  A- 10 B- 20.5 C- 24 D-28 E-33
  31-Kapadokya Yöresi’nde sel sularının bitki
  örtüsünden yoksun eğimli arazileri aşındırmasıyla
  peribacaları oluşmuştur.Kapadokya Yöresi’nde
  peribacalarının oluşmasında hangi kayaç
  çeşidinin yaygın olması etkili olmuştur?
  A-Kalker B-Jips C-Çakıltaşı
  D-Volkan tüfü E-Granit
  32-Aşağıdakilerden hangisi, depremlerin
  oluşturacağı zararları azaltacak önlemlerden biri
  değildir?
  A-Binaları depreme dayanıklı inşaat teknikleriyle
  yapmak
  B-Deprem konusunda insanları bilgilendirmek ve
  eğitmek
  C-Deprem kuşaklarında zorunlu olmadıkça enerji
  santralleri ve büyük sanayi tesisleri kurmamak
  D-Yerleşim yerlerini alüvyal alanlara kurmak
  E-Deprem bölgelerinde erken uyarı sistemleri
  kurmak
  33-Kaynağını magmadan alan olaylara tektonik
  hareketler denir.Buna göre, aşağıdakilerden
  hangisi tektonik hareketler sonucu oluşmamıştır?
  A-Fay hatları B-Sıradağlar C-Volkan konileri
  D-Depremler E-Tortul tabakalar  34-Epirojenik hareketlerin günümüzde de devam
  ettiği,
  I. İskandinavya yarımadası her yıl yaklaşık 0,5
  cm yükselir
  II. Japonya’nın başkenti Tokyo, deprem olmadığı
  zamanlarda yılda 2 cm kadar çöker
  III. Gediz deltası her geçen yıl denize doğru ilerler

  yargılarından hangileriyle kanıtlanamaz?
  A-Yalnız I B-Yalnız III C- I ve II
  D-II ve III E-I, II ve III
  35-- * Kıyı kordonu
  * Kıyı oku
  * Tombolo
  * Lagün ( Deniz kulağı )
  Yukarıdaki kıyı şekillerinin oluşumunda
  aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
  A-Akarsular B-Rüzgârlar C-Buzullar
  D-Dalgalar E-Yeraltı suları
  36-Aşağıdakilerden hangisi, enine kıyının
  özelliklerinden biri değildir?
  A-Kıta sahanlığının geniş olması
  B-Falezlerin geniş yer kaplaması
  C-Koy ve körfezlerin fazla olması
  D-Kumsalların fazla olması
  E-Kıyı çizgisinin girintili ve çıkıntılı olması
  37-

  Sembolik küre üzerinde işaretli merkezlerin çizgisel hız sıralanışı küçükten-büyüğe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  A- L>N>K>Z>Y
  B- K<N<L<Z<Y
  C- Y<K<Z<N<L
  D- Z>Y>L>K>N
  E- Y>K>N>L>Z
  38-

  Gece-gündüz süre farkı ekvatordan kutuplara gidildikçe artar.Buna göre yukarıdaki tabloda 21 Aralık tarihinde gece süreleri verilen merkezlerden hangisi ekvatora en yakındır?
  A- I B- II C- III D-IV E- V
  39-


  Şekilde Dünya’nın Güneş’e karşı 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerindeki konumu gösterilmiştir.
  Aşağıdaki seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi bu tarihlerde gerçekleşmez?
  A-Gece-gündüz eşitliği yaşanır
  B-Güneş ışınları ekvatora dik gelir
  C-Kutup noktalarında alacakaranlık yaşanır
  D-Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer
  E-Yarım kürelerde bahar başlangıcıdır
  40-


  Yukarıda matematik konumu verilen merkezlerden hangilerinde yerel saat ve çizgisel hız eşittir?
  A- I ve IV B- II ve IV C- III ve V
  D- I ve III E-III ve IV
  41-


  Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli kentlerden İskenderun’un gündüz süresinin Rize’den daha uzun olduğu tarih için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A-Türkiye kış mevsimindedir
  B-Türkiye’de gündüzler uzamaya başlayacaktır
  C-Kuzey kutup dairesi 24 saat gündüz yaşamaktadır
  D-Güneş ışınları dik açılarla ekvatorun güneyine gelir
  E-Rize’nin gece-gündüz süre farkı İskenderun’dan daha fazladır  42- 1/1.200.000 kesir ölçeğinin çizgi ölçek ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
  43-


  Yukarıdaki çizgi ölçeğin uzunluğu 24 cm olduğuna göre kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A- 1/400.000 C- 1/1.000.000
  B- 1/240.000 D- 1/4.000.000 E-1/2.400.000
  44-

  Yukarıdaki izohips haritasında X noktası 150 m yükseltiye sahip olduğuna göre Y-Z arası yükselti farkı kaç metredir?
  A- 50 B- 100 C- 150 D- 200 E- 250
  45-

  Gerçekte yaklaşık 800 km uzaklığa sahip Balıkesir-Gaziantep arası uzaklık bu haritada 2,5 cm ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
  A- 1/15.000.000 C- 1/32.000.000
  B- 1/30.000.000 D- 1/48.000.000
  E-1/64.000.000

  46-

  Yukarıdaki izohips haritasında bir dağın üç yamacı gösterilmiştir.İşaretli yamaçlarla ilgili aşağıda yapılacak yargılardan hangisi yanlış olur?
  A- III.yamaçta eğim en fazladır
  B- III.yamacın eğimi, I.yamaçtan fazladır
  C- III.yamaçta izohips aralık değeri en azdır
  D- I.yamaçta eğim en azdır
  E- I.yamaçta izohipsler birbirinden uzaktır
  47-

  Şekilde matematik konumları verilen K-N arası kaç km dir?
  A- 1110 km C-4440 km
  B- 2220 km D-6660 km E-8880 km
  48-

  Yukarıda Dünya’daki sürekli dinamik ve termik basınç alanları gösterilmiştir.Dinamik kökenli basınçların oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Dünya’nın şekli
  B-Dünya’nın eksen eğikliği
  C-Dünya’nın eksen hareketi
  D-Dünya’nın yıllık hareketi
  E-Yeryüzü şekillerinin dağılışı  49-


  Yukarıda bazı merkezlere ait izobar haritaları verilmiştir.Verilen merkezlerden hangisinde rüzgârın şiddeti en fazladır?
  A- I B- II C- III D- IV E- V
  50-Aşağıda bazı yerlerde etkili olan hava hareketleri verilmiştir.Bunlardan hangileri etkili olduğu yerde kuraklığa yol açar?

  A- Yalnız I B- II ve III C- I ve IV
  D- III ve IV E- Yalnız IV
  51-

  Yukarıdaki şekillerde,gün içinde birbirine ters yönde esen deniz ve kara meltemleri gösterilmiştir.
  buna göre meltem rüzgârlarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A-Dünya’nın günlük hareketi
  B-Kara ve deniz ısınma farkı
  C-Günlük sıcaklık farkı
  D-Dünya’nın eksen eğikliği
  E-Günlük basınç farkı
  52-Aşağıda verilen izobar haritalarının hangisinde esen rüzgârın esme yönü kuzeydoğudan güneybatıya doğrudur?


  53-

  Yukarıdaki haritada işaretli merkezlerden hangilerinde nem oranı en yüksektir?
  A- 1 B- 2 C- 3 D- 4 E- 5

  54-

  Yukarıdaki şekillerde,karanın alçalıp,denizlerin seviyesinin yükselmesiyle oluşan;deniz ilerlemesi (transgresyon)olayı gösterilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi transgresyonu oluşturan iç kuvvettir?
  A-Orojenez C-Heyelan
  B-Volkanizma D-Çökme depremi
  E-Epirojenez  55-

  Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin oluşmasında aşağıdaki iç kuvvetlerden hangisi etkili olmuştur?
  A-Orojenez C-Epirojenez
  B-Volkanizma D-Deprem E-Kıta kayması
  56-


  Yukarıdaki haritada aşağıdakilerden hangisinin dağılımı gösterilmiştir?
  A-Bol yağış alan yerlerin
  B-Karstik alanların
  C-Önemli karayollarının
  D-Deprem alanlarının
  E-Ova ve platoların
  57-
  Şekildeki Karacadağ volkan konisinin Ağrı Dağı’ndan daha basık ve yayvan oluşu, aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?
  A-Daha eski zamanlarda oluşmuş olmasından
  B-Daha alçak bir bölgede bulunmasından
  C-Volkanik püskürmenin daha zayıf olmasından
  D-Lavların daha akışkan oluşundan
  E-Bulunduğu bölgede eğimin fazla oluşundan
  58-
  Yukarıda yıl içinde akım grafiği verilen akarsulardan hangisinin rejimi daha düzenlidir?
  A- I B- II C- III D- IV E- V
  59-Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasında akarsu aşındırması doğrudan etkili olmuştur?


  60-
  Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış yerlerden hangilerinde rüzgâr erozyonunun etkisi daha fazladır?
  A- I ve II B- I ve V C- II ve V
  D- III ve IV E- III ve V
  61-Dalgalar sığ kıyılarda biriktirme yaparken,derin kıyılarda daha çok aşındırma yaparlar.
  Aşağıdaki şekillerden hangisinin oluşumunda dalga biriktirmesi etkili olmuştur?


  62-

  Yukarıdaki kıyı tipinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A-Dalga biriktirmesi
  B-Dalga aşındırması
  C-Akarsu aşındırması
  D-Buzul aşındırması
  E-Karstik erimeler


  63-


  Şekildeki kaynak türünün,Ege Bölgesi’nde fazla görülmesi bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanır?
  A-Enleminden
  B-Dağların doğrultusundan
  C-Kırıklı yapının yaygın oluşundan
  D-Kıyılarının fazla girintili çıkıntılı oluşundan
  E-Akarsu vadilerinin fazla oluşundan
  64-Aşağıdaki paralel dairelerinden hangisinde iki meridyen arasındaki kuş uçuşu uzaklık daha fazladır?
  A- 5° güney B- 10°kuzey C-15° güney
  D- 15°kuzey E- 60°kuzey
  65-Aşağıdaki verilenlerden hangisi atmosferin katmanlarından biri değildir?
  A- Litosfer B- Troposfer C- Stratosfer
  D- Eksosfer E- İyonosfer
  66- 21 Haziran’ da aşağıdaki verilen enlemlerden hangisinde gölge boyu oluşmaz?
  A-Oğlak Dönencesi’ nde
  B-45 Kuzey Enlemi’nde
  C-Yengeç Dönencesi’ nde
  D-Kuzey Kutup Dairesi’ nde
  E-30 Güney Enlemi’ nde
  67-Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Dünya Güneş’ e en yakın konumdadır?
  A-3 Ocak B-21 Haziran C-21 Mart
  D-4 Temmuz E-23 Eylül
  68-Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde en
  sıcak ay aşağıdakilerden hangisidir?
  A- Ağustos B-Temmuz C-Ocak
  D-Haziran E-Mayıs
  69-Aşağıdaki iklim tiplerinden hangi ikisinde yaz mevsimi yağışlı geçer?
  A-Okyanusal İklim – Karasal İklim
  B-Akdeniz İklimi – Ekvatoral İklim
  C-Tundraİklimi–Akdenizİklimi
  D-Karasalİklim–Kutupİklimi
  E-Muson İklimi – Savan İklimi
  70-Aşağıdaki kıtaların hangisinde çöl
  bulunmamaktadır?
  A-Avrupa B-Asya C-Amerika
  D-Okyanusya E-Afrika
  71-Aşağıdakilerin hangisinde iklimin etkisi yoktur?
  A-Tarımsal etkinlikler C-Turizm olanakları
  B-Akarsu rejimleri D-Yer çekimi
  E-Enerji üretimi


  72-Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen faktörlerden değildir?
  A-Eksen eğikliği C-Eğim
  B- B-Günlük hareket D-Bakı E-Alçak basınç

  73 73-Aşağıdaki ülkelerden hangisinde muson
  iklimi görülür?
  A-Almanya B-Türkiye C-Rusya
  D- İtalya E-Hindistan

  74-Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bö bölümlerinden birisi değildir?
  A-Hidroloji C-Klimatoloji
  B-Bölgeler coğrafyası D-Biyocoğrafya
  E-Jeomorfoloji
  75-Aşağıdakilerden hangisinde meridyen ve paralel dairelerinin ortak özelliği verilmiştir?
  A-Doğu – batı yönlüdür. B-Tam çemberdirler.
  C-Uzunlukları eşittir. D-Başlangıç yerleri aynıdır.
  E-Birer derece aralıklarla çizilmiştirler.
  76-Dünya üzerindeki bir yerin Ekvator’a olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir?
  A-Geoid B-Meridyen C-Boylam
  D-Enlem E-Paralel Dairesi
  77-Boylam aşağıdakilerden hangisine etki eder?
  A- İklim B-Yerleşme C-Yerel saat
  D-Gece gündüz süresi E-Akarsu rejimi
  78-Bir yerin dünya üzerindeki yerinin Baş Meridyene olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir?
  A-Geoid B-Meridyen C-Boylam
  D-Enlem E-Paralel Dairesi
  79-Bir yerin matematik konumu o yerin hangi özelliğini gösterir?
  A-Bulunduğu enlem ve boylamı
  B-Denizlere göre konumunu
  C-Denizin yüksekliğini
  D-Ticaret yollarına göre yerini
  E-Komşularına göre yerini
  80-Aşağıdaki meridyen ve paralellerden hangisi ülkemiz dışındadır?
  A-42 Doğu meridyeni
  B-45 Kuzey paraleli
  C-41 Kuzey paraleli
  D-44 Doğu meridyeni
  E-38 Doğu meridyeni
  81-Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Dünya Güneş’ e en yakın konumdadır?
  A-3 Ocak B-21 Haziran C-21 Mart
  D-4 Temmuz E-23 Eylül
  82-Bir gözlem istasyonunda ölçülen gerçek sıcaklık
  4C, deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık değerleri
  ise 18C’ dir.
  Buna göre istasyon deniz seviyesinden kaç metre
  yüksekliktedir?
  A-2200m B-2800m C-4200m
  D-2400m E-4000m
  83-“Aynı sıcaklıktaki noktaları birleştiren
  eğrilerdir. “yandaki tanım aşağıdakilerden
  hangisine aittir?
  A-İzobar B-İzobat C-İzoterm
  D-İzoyet E-İzohips
  84-Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sürekli rüzgarlardan birisidir?
  A-Fön B-Meltem C-Bora
  D-Mistral E-Alizeler
  85-Rüzgarın oluşması, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A-Basınç farkına B-Yüksekliğe C-Sıcaklığa D-Bitki örtüsüne E-Deniz etkisine
  86-Aşağıdaki yağış ikililerinden hangileri sıcaklığın sıfır derecenin altında olduğu zamanlarda
  gerçekleşir?
  A- Çiy – dolu
  B- Yağmur – Kar
  C- Kırağı – Kırç
  D- Kar – Çiy
  E- Kırağı – Yağmur
  87-“Okyanuslarda görülen akıntıların sıcak olanları
  Ekvator çevresinden, soğuk olanları ise kutuplardan
  kaynaklanır.” Bu oluşumda aşağıdakilerden
  hangisinin etkili olduğu söylenemez?
  A-Dünyanın yuvarlak oluşu
  B-Enlem etkisi
  C-Güneş ışınlarının düşme açısı
  D-Sıcaklık koşulları
  E-Mevsim değişiklikleri
  88-Bir yerde atmosferde meydana gelen meteorolojik olayların uzun gözlemler sonucu ortalama durumuna ne denir?
  A-Hava olayları C-Hava gözlemleri
  B-Hava durumu D-Mevsim
  E-İklim
  89-Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin karakteristik bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Savan B-Tundra C-Tayga
  D-Maki E-Bozkır
  90-Türkiye’ de Zonguldak yöresindeki taş kömürü yatakları hangi jeolojik devirde oluşmuştur?
  A) İlkel zaman B) I. C) II. D) III. E) IV.
  91-Aşağıda verilen taşların hangi ikisi canlı kalıntılardan oluşmuştur?
  A-Taşkömürü – Mercan kaya
  B-Traverten – Çakmaktaşı
  C-Granit – Tuz
  D-Jips – Turba
  E-Linyit - Kalker
  92-Aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin enerji kaynağı diğerlerinden farklıdır?
  A-Seizma B-Dalgalar C-Akıntılar
  D-Rüzgarlar E-Yer altı suları
  93-Aşağıdaki olaylardan hangisi akarsuyun biriktirme yapmasında etkili değildir?
  A-Taşıdığı su miktarının azalması
  B-Akış hızının azalması
  C-Gücünün azalması
  D-Eğimin artması
  E-Yükünün artması
  94-Aşağıdakilerden hangisi akarsuyun biriktirmesiyle oluşur?
  A-Delta B-Peribacası C-Dev kazanı
  D-Vadi E-Menderes
  95-Aşağıdakilerden hangisi akarsuyun aşındırmasıyla oluşmaz?
  A-Menderes B-Falez Dev Kazanı
  D-Vadi E-Peribacası
  96-“Akarsuyun bütün kollarıyla sularını topladığı alan” Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
  A-Yerli akarsu
  B-Akarsuyun deltası
  C-Yabancı akarsu
  D-Akarsu havzası
  E-Akarsuyun debisi
  97-Volkanizma olaylarının etkili olduğu bir yörede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
  A-Tüf platoları
  B-Krater gölleri
  C-Kaldera ve maar çukurları
  D-Maden çeşitliliği
  E-Delta ovaları
  98- Rüzgar erozyonunun etkili olduğu bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A-Yağış rejimi düzenlidir.
  B-Fiziksel ufalanma yaygındır.
  C-Bitki örtüsü fakirdir.
  D-Tahıl tarımı yaygındır.
  E-Yarı kurak bir iklime sahiptir.
  99-Bir yerin enlem derecesinden yararlanarak o yerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A-Yerel saati C-İklim özellikleri
  B-Kutuplara uzaklığı D-Bitki örtüsü
  E-Dönencelere uzaklığı
  100-Farklı yükseltideki Erzurum ovasının kahverengi Adapazarı ovasının ise yeşil renklerle gösterildiği Türkiye haritası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A-Türkiye ulaşım haritası
  B-Türkiye siyasi haritası
  C-Türkiye fiziki haritası
  D-Türkiye maden haritası
  E-Türkiye jeoloji haritası
  101-Ekvatoral bölgede kalıcı karların bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A-Bu bölgede kar yağışının çok olmasıyla
  B-Sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değişmesiyle
  C-Sıcaklıkların düşük olmasıyla
  D-Buharlaşma ve yağışın çok olmasıyla
  E-Alize rüzgarlarının etkisinde kalmasıyla
  102-Deniz seviyesinden 3600 m yükseklikteki bir noktada sıcaklık 12°C dir. Bu noktanın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?
  A- 24 B- 26 C- 28 D-30 E-32  103-Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvator çevresinin sıcak, Kutuplar çevresinin soğuk olduğu düşünülürse ok yönünde esen rüzgarlar sıcaklığı nasıl etkiler?

  1 2 3
  A- Artırır Düşürür Artırır
  B- Düşürür Artırır Düşürür
  C- Düşürür Düşürür Artırır
  D- Artırır Artırır Düşürür
  E- Artırır Düşürür Düşürür
  104- I. Deniz ilerlemesi ve gerilemesi görülür.
  II. Çok yavaş gerçekleşen hareketlerdir.
  III. Geniş alanlı yükselme ve alçalma
  hareketidir.
  Yukarıda özellikleri verilen iç kuvvet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A-Orojenez B-Volkanizma C-Deprem D-Epirojenez E-Seizma
  105-Türkiye'deki akarsular ulaşıma elverişli değildir ancak enerji potansiyelleri yüksektir.
  Bu durum akarsularımızın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A-Havzalarının dar olması
  B-Rejimin düzensiz olması
  C-Yatak eğiminin fazla olması
  D-Çok su taşıması
  E-Boylarının kısa olması
  106-Akarsu vadileriyle derince yarılmış yüksek düzlüklere ne denir ?
  A-Ova B-Peneplen C-Taraça D-Vadi tabanı E-Plato

  CEVAP ANAHTARI
  1-D 2-B 3-E 4-A 5-E 6-B 7-D 8-A 9-B 10-B 11-B 12-B 13-C 14-C 15-B 16-E 17-D 18-A 19-B 20-C 21-A 22-A 23-E 24-B 25-E 26-A 27-C 28-E 29-A 30-D 31-D 32-D 33-E 34-B 35-D 36-B 37-C 38-B 39-D 40-A 41-C 42-A 43-C 44-B 45-C 46-C 47-E 48-C 49-E 50-B 51-D 52-E 53-A 54-E 55-A 56-D 57-D 58-C 59-A 60-D 61-C 62-B 63-C 64-A 65-A 66-C 67-A 68-B 69-E 70-A 71-D 72-E 73-E 74-B 75-E 76-D 77-C 78-C 79-A 80-B 81-A 82-B 83-C 84-E 85-A 86-C 87-C 88-E 89-D 90-B 91-A 92-A 93-D 94-A 95-B 96-D 97-E 98-A 99-A 100-C 101-B 102-D 103-A 104-D 105-C 106-E

Sayfayı Paylaş