!!!!!!!!!!!!555...ünite değerlendirme!!!!!!!!!!!!!!

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde 123osman123 tarafından paylaşıldı.

 1. 123osman123

  123osman123 Üye

  Katılım:
  24 Şubat 2011
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  A)1.d
  2.d
  3.y
  4.d

  (Bu çok saçma) B)1-)milli egemenlik=saltanatın kaldırılmsı
  eşitlik=kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesi
  adalet=medeni kanun (emin değilim)
  demokratik hak=hukuk mektebinin açılması

  2-)milli beraberlik ve baraberlik=vatanın bütünlüğü
  devletin bölünmezliği
  3-)eşleştirme sırayla
  d
  b
  c
  a


  4-)cumhuriyetçilik===çok partili hayata geçilmesi
  anayasanın kabulü

  milliyetçilik===türk tarih kurumunun kurulması
  türk dil kurumunun kurulması
  kabotaj kanunun kabulü
  devletçilik===denizbankın kurulması
  sümerbankın kurulması
  etibankın kurulması
  laiklik=== şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması
  medreselerin kapatılması
  tekke ve zaviyelerin
  devamı sonra..
 2. "melek"

  "melek" Üye

  Katılım:
  20 Ocak 2011
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  117 d bölümünün cevapları varsa verir misin acil !
 3. sametb70

  sametb70 Üye

  Katılım:
  11 Aralık 2010
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

  5. Ünite Atatürkçülük

  A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyunuz. İfade doğru ise cümlenin başına (D) yanlış ise (Y) harfi koyunuz.

  ( …D.. ) 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması laikliğin aklın ve bilimin üstünlüğü esaslarıyla ilgilidir.
  ( …D.. ) 2. 1937 yılında anayasa Türk devletinin laik olduğu ile ilgili bir cümle eklenmiş
  ( …Y.. ) 3. Atatürk’ün insanlıkla ilgili düşünceleri sadece Türk milletini ilgilendirir.
  ( …D.. ) 4. Ülkemizde devletçilik ilkesinin benimsenmesinde 1929 krizinin etkisi olmuştur.

  B. Yönergeler doğrultusunda aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

  1. Aşağıda halkçılık ilkesiyle ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramlar ile örnek olayları eşleştiriniz.

  Milli egemenlik hukuk mektebinin açılması

  Eşitlik Saltanatın kaldırılması

  Adalet Medeni kanunun kabulü

  Demokratik hat Kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesi

  Soyadı kanunun kabulü


  2. Aşağıdaki boşluklara milli birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik faaliyetleri yazınız.

  Milli birlik ve beraberlik

  Vatan anlayışı
  Vatan bölünmezliği
  Devlet bölünmezliği
  Devlet ve millet bölünmezliği

  3. Aşağıda A sütununda milli güç unsurları, B sütununda milli güç unsurları ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Her bir milli güç unsurunun solundaki boşluğa, o unsurla ilgili açıklamanın önündeki harfi yazınız. B sütunundaki her bir cevap, bir kez ya da daha çok kullanılabileceği gibi hiç kullanılmayabilir de.

  A
  …D.. Siyasi güç
  …B.. Askeri güç
  …C.. Ekonomik güç
  …A.. Sosyokültürel güç

  B
  A. ülkede yaşayan halkın milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması
  B. ülkenin dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olması
  C. ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının en verimli şekilde kullanması
  D. demokrasi ve insan haklarına bağlı bir yönetimin bulunması
  E. Halkın eğitimli ve bilinçli olması

  4.Aşağıda verilen kavram haritasına Atatürk ilkelerini ve bu ilkeler ile ilgili inkılaplardan üç örneği yazınız.


  ATATÜRKÇÜLÜK
  Cumhuriyetçilik saltanatın kaldırılması çok partili hayat anayasanın kabulü
  Milliyetçilik
  İnkılapçılık
  Laiklik
  Devletçilik


  5) Atatürkçülük ile Atatürk ilkelerinin amaçları arasındaki ortak yönler nelerdir?

  6) Atatürk ilkelerinin ya da hangileri modern okullarda okumanızda ve bilimsel bilgiler öğrenmenizde etkili olmuştur?

  7) Atatürk ilkeleri ve bunlara dayanılarak gerçekleştirilen inkılaplara Türkiye’de ne gibi değişme ve gelişmeler yaşanmıştır?

  C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yazınız.

  1. Atatürk’ün aşağıdaki hangi sözü daha çok hangi ilke ile ilişkilendirilebilir?

  “ Herhalde devletin, siyasal ve fikri konularda olduğu gibi bazı ekonomik işlerde de düzenleyiciliğini ilke olarak kabul etmek uygun görülmelidir”

  A. Halkçılık
  B. Devletçilik
  C. Cumhuriyetçilik
  D. Milliyetçilik
  CEVAP: B

  2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde cumhuriyetçilik ilkesiyle çelişen bir durum bulunmaktadır?

  A. İdareciler belirli bir aileden gelmemektedir
  B. Kişilerin yararı toplumun yararının önündedir
  C. Yöneticiler halka hesap vermek durumundadır
  D. Yöneticiler seçimle belirlenmektedir.
  CEVAP:B

  3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken sorumluklarımızdan değildir?

  A. Kazancımız oranında vergi vermek
  B. Anayasa ve kanunlara bağlı olmak
  C. Şikayetlerimizi dilekçe ile yapmak
  D. Seçimlerle oy kullanmak
  CEVAP:C

  4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi laiklik ilkesinin eşitlik esası doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaptır?

  A. Cumhuriyetin ilanı
  B. Halifeliğin kaldırılması
  C. Saltanatın kaldırılması
  D. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
  CEVAP : D
  5. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında aşağıdaki düşünürlerden hangisinin etkisi olmamıştır?

  A. Tevfik Fikret
  B. Voltarie ( volter )
  C. Sait Halim Paşa
  D. Ziya Gökalp
  CEVAP:C
  6. Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılığın amaçlarından birisi değildir?

  A. Var olan mevcut kurumları zorla değiştirmek
  B. Yeni kurumların yanında eski kurumların devamını sağlamak
  C. Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak
  D. Toplumun sürekli olarak gelişmesini sağlamak
  CEVAP:A
  7. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberliğin amaçları arasında değildir?

  A. Devleti oluşturan unsurları ortak amaçlar etrafında birleştirmek
  B. Milletçe karşılıklı sevgi ve saygı içinde yaşamak
  C. Milletçe bir arada yaşamak
  D. Milleti oluşturan unsurlardan birisine ayrıcalık tanımak
  CEVAP : D
  8. Türk milletinin kuruluşunda etkili olduğu görülen doğal ve tarihi gerçekler şunlardır;

  a. siyasi varlıkta birlik
  b. dil birliği
  c. yurt birliği
  d. tarihi yakınlık
  e. ahlaki yakınlık
  Atatürk’ün yukarıdaki ifadesine göre Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A. Birleştiricidir
  B. Kaynaştırıcıdır
  C. Yayılmacıdır
  D. Köklüdür

  CEVAP:C

  D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Anayasal haklarının bilincinde olan bir vatandaş aygunhoca.com ile bu hakların bilincinde olmayan bir vatandaşın yaşamları arasında nasıl bir fark olabilir?

  2. Savaş gibi bazı olağanüstü durumlarda anayasal haklarımızdan bir kısmı neden yasaklanıyor olabilir?

  3. Birey ile vatandaş arasında nasıl bir fark var? Vatandaşlık bilincine erişmiş bir insan hangi özelliklere sahip olmalıdır?

  4. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda devlete ve vatandaşlara düşen görevler nelerdir?

  5. Osmanlı devletinin son zamanlarında devleti kurtarmak amacıyla çeşitli fikirler ortaya atılmış ve reformlar yapılmıştı. Ancak düşünülen olmamış ve devlet dağılmıştır. Atatürkçü düşünce sistemini bu tarihi gerçeğe göre nasıl yorumlarsınız?

  6. Türkçenin yabancı diller etkisinden kurtarılması gerektiğine inanan Atatürk, 193yılında başlattığı çalışmalarla dilimizin asıl kimliğine kavuşturmak için çalışmıştır. Günümüzde Türkçemizi aygunhoca.com diğer dillerin etkisine karşı korumak için sizce neler yapmak gerekir?

  7. Atatürkçü düşünce sisteminin uygulamasında hangi amaçlar gözetilmiştir?
  aşk_sevgi10 bunu beğendi.
 4. aşk_sevgi10

  aşk_sevgi10 Üye

  Katılım:
  1 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  nasıl alıntı yapıyoruz yorumlardan

Sayfayı Paylaş