6.sınıf sosyal b. test soru ve cevapları

Konu 'Sosyal Bilgiler 6. Sınıf' bölümünde amelya tarafından paylaşıldı.

 1. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0

  1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
  Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
  A) Haklarını
  B) Özgürlüklerini
  C) Sorumluluklarını
  D) Düşüncelerini

  2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
  olur?
  A) Avrupa
  B) Türkiye
  C) Dünya
  D) Marmara Bölgesi

  3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
  A. Yükseltisi
  B. Ekvatora Uzaklığı
  C. Bulunduğu Kıta
  D. Denizlere göre Konumu


  4.
  I. 1/ 2.500.000
  II. 1/4.000.000
  III. 1/ 1.000.000
  Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
  A. I,II,III
  B. II,I,III
  C. II,III,I
  D. III,I,II


  5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
  a- Çok güzel bir araban var.
  b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
  c- En sevdiğim renk beyazdır.
  d- Bence o, seni sevmiyor

  6- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
  a- 1929
  b- 1931
  c- 1928
  d- 1932

  7- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?
  A) Hangi kıtada bulunduğu
  B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
  C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
  D) Hangi yarım kürede yer aldığı

  8- I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
  II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
  III.Ülkemizin tarihini bilme,
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I,II ve III

  9-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin
  arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?
  a) 1/5.000.000
  b) 1/250.000
  c) 1/50.000
  d) 1/500.000
  10-Hangisi olgu cümlesidir?
  a) İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.
  b) Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
  c) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
  d) Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.


  11- I. Türk Tarih Kurumu
  II. Devlet Tiyatroları
  III. Türk Dil Kurumu
  IV. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
  Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?

  a) Yalnız II b) Yalnız I c) I,III d) II ve IV


  12-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser
  oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında
  hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?

  a-Hastalığı yaratan nedenlerden
  b-Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden
  c-Doğum oranlarından
  d-Çevre kirliliğini önleme yollarından

  13-Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?
  a-Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.
  b-Kediler nankördür.
  c-Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
  d-Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.


  14-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
  a-Psikoloji b-Sosyoloji c-Coğrafya d-Matematik


  15-Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden
  hangisini yapmak görevimizdir?
  A)Vergi vermek B)Kurallara uymak C)Oy vermek D)Askere Gitmek

  16-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

  A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.
  B) Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.
  C) En güzel mevsim sonbahardır.
  D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.
  17- Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir
  bilgilerdir.

  Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?
  A)Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .
  B)Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
  C)İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
  D)Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.

  18-I.Türk Tarih Kurumu
  II . Dil Tarih coğrafya Fakültesi
  III.Türk Dil Kurumu
  IV.Eğitim Gönüllüleri Vakfı

  Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?

  A)I B)II C)III D)IV

  19- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde
  başvurduğu yollardan birisi değildir?
  A) Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek
  B) Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek
  C) Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak
  D)Hak ve sorumluluklarımız ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek


  20- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan
  birisidir?
  A)Liseler için Geometri kitabı yazması
  B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
  C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
  D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi


  21-Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?

  A)İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir
  B)İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir
  C)İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir.
  D)İstanbul, tarihi bir şehirdir  22-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?
  A)Dipnot B)Kaynakça
  C)Kopya D)Katalog taraması

  23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?

  A) Geçmişimizi öğretir. B) Devletler arası düşmanlığı körükler
  C)geleceğimize yön vermemizi sağlar. D) Uluslar arası ilişkileri öğretir.

  24- Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?
  A) Antarktika- Okyanusya, B) Asya – Afrika
  C) Avrupa Güney Amerika, D) Avrupa – Afrika

  25- Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?
  a-) Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.
  b-) Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar
  c-) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.
  d-) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.


  CEVAP ANAHTARI
  1 C 11 A 21 B
  2 D 12 C 22 C
  3 B 13 A 23 B
  4 D 14 D 24 A
  5 B 15 A 25 B
  6 D 16 B
  7 B 17 C
  8 D 18 D
  9 A 19 C
  10 C 20 B

  test -2


  26- Aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün sınırlandırabileceği bir durum değildir?
  a-) Nüfus sayımı yapmak
  b-) Kamu mallarını korumak
  c-) Suç işlenmesini önlemek
  d-) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

  27-Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesi değildir?
  a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yönetim şekli Cumhuriyettir.
  b) Son sayımlara göre Türkiye’nin nüfusu 72 milyondur.
  c) Son yıllarda Türkiye turizm sektöründe ciddi gelişmeler gözlenmiştir.
  d) Bu yıl okullar 18 Haziranda eğitim öğretime ara verecek.


  28-Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu diğerlerinden daha fazladır?
  a) Şırnak
  b) Samsun
  c) Erzurum
  d) İstanbul

  29- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

  a) En güzel çiçek karanfildir
  b) Yüzölçümü en büyük olan bölgemiz Doğu Anadolu’dur.
  c) Tarih en ilginç bilim dalıdır
  d) Şehirlerde yaşam köylere göre daha rahattır

  30- Hititlerde evlenme, boşanma, miras gibi medeni hukuk konuları yasalarla düzenlenmiştir. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenir?

  A)Askeri başarıları B)Devlet gelirlerinin arttırılması
  C)Toplum ilişkilerinin düzenli yürütülmesi D)Ticaret faaliyetlerinin gelişmesini

  31-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği
  önemin sonucunda kurulmuştur?
  a)Türk Dil Kurumu b)Türkiye Ziraat Bankası
  c)Türk Tarih Kurumu d)Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları


  32-Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.
  Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur?
  a)Herkes evinde kedi besler
  b)İnsanlar en çok yeşili sever
  c)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır
  d) Dünya’nın en güzel şehri Ankara’dır.


  33- 33 derece doğu boylamındaki Ankara”da yerel saat 09:00 iken,aynı anda 44 derece doğu boylamındaki Iğdır”da yerel saat kaçtır?
  A-08:16 B-08:40 C-09:10 D-09:44

  34. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz?
  a) Türk Dil Kurumu b) Muhtarlıklar

  c) Türk Tarih Kurumu d) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi


  35. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir?

  a) Anket yapmak b) Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak
  c) Oy kullanmak d) Tarihi yerleri gezmek


  36. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize kazandırdığı davranışlardan değildir?
  A) Hak ve özgürlüklerini bilen bir vatandaş olmayı öğretir.
  B) Ülkemizi ,ülkemizin zenginliklerini öğretir.
  C) Sorumluluk almayı,aldığı sorumluluğu yerine getirmeyi öğretir.
  D) Hastalık saçan mikroplarla mücadeleyi öğretir.

  37.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Yurt dışına gönderilecek öğrencilere “sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan olarak dönmelisiniz.”telgrafını çekiyor.Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke yararına ne istemektedir?
  A)Avrupa’da iyi bir tatil yapmalarını,
  B)Avrupa’da bol para kazanıp ,biriktirmelerini,
  C) İyi bir eğitim alarak,bilim adamı olmalarını,
  D) Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmalarını.


  38.Olgu, kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
  Aşağıdakilerden hangisi olguyu ifade eden cümlelerden biri değildir?

  En eğlenceli spor futboldur.
  Türkiye’nin en güneydeki şehri Hataydır.
  Barajlar elektrik üretmek için yapılır.
  En hızlı ulaşım aracı uçaktır.

  39.Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez?

  a Dünya ve ülkemiz hakkında bilgilerinin artması
  b Atatürk ve ilkelerinin önemini kavraması
  c Sosyal ve etkin bir vatandaş olması
  d İnsanların biyolojik özelliklerini bilmesi  40. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.?
  A)Yağmurlu havaları çok severim.
  B)Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
  C)En önemli ders Sosyal Bilgiler dersidir.
  D)Sevgi tüm insanların en temel ihtiyaçlarından biridir.

  41.Aşağıdakilerden hangisi çevresine duyarlı bir vatandaşın davranışı olamaz.?

  A)Ağaç dikmek. B)Su kullanımında tutumlu olmak.
  C)Av mevsimi dışında avlanmak. D)Elektrik tüketiminde tutumlu olmak.

  42.. Bilimsel araştırma yaparken birçok kitaptan yararlanılmaktadır. Bu bilgileri kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgi hırsızlığını önlemek içindir.?
  A)Araştırmada yararlanılan kaynakların dipnotlarla belirtilmesi. B)Araştırılacak konunun doğru seçilmesi.
  C)Araştırma için oluşturulan varsayımların test edilmesi.
  D)Araştırma metni oluşturulurken imla kurallarına dikkat edilmesi.

  43.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir?
  )Bazı sivil toplum örgütlerine üye olmak.
  )Kanunlara uymak.
  C)Kültürel etkinliklere katılmak.
  D)Siyasi parti kurmak.

  44. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?
  A)Yerküre üzerinde toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
  B)Ekvator (0°)Başlangıç paralelidir.
  C)Paralel dairelerinin boyları birbirine eşittir.
  D)Paraleller bulundukları yarım küreye göre; kuzey ya da güney paraleli olarak isimlendirilirler.

  45.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?
  Türk Tarih Kurumu Atatürk’ün eserlerinden biridir.
  Tarih, Sosyal Bilgiler Dersi’nin bir kavramıdır.
  Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
  Araştırma yaparken kişisel görüşlere ağırlık verilmelidir.


  46. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun amaçlarından biri değildir?
  a)Türkler’in insanlık kültürüne katkısını ortaya çıkarmak.
  b) Milli Tarih bilincini geliştirmek.
  c)Türk tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak.
  d)Türkler’in batılılaşmasını kolaylaştırmak.

  47.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
  a)Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını öğrenmemizi sağlamak
  b)Bireysel ve toplumsal empati kurabilmeyi öğrenmek
  c)İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olmak
  d)Doğal çevrenin insan yaş***** etkilerini öğrenmek

  48.Bilimsel araştırma yaparken dipnot yazmanın amacı nedir?
  a)Veri toplamak
  b)Hipotez öne sürmek
  c)Bilgi hırsızlığı yapmamak
  d)Metin oluşturmak

  49. Sosyal bilgiler dersinde bir gün öğretmen aşağıdaki diyaloglara şahit olmuş.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisi empatiye örnek olarak gösterilebilir?

  a)Çiğdem Sinem’in çizdiği haritanın çok komik olduğunu söylüyordu.
  b)Gökhan atlasını evde unutan Filiz’in kendi haritasından yararlanmasına izin vermiyordu.
  c)Aydan sürekli tahtadakileri yazmaya çalışan Emre’nin kalemini elinden almaya çalışıyordu.
  d)Nazlı derse başlayan öğretmenini göstererek Elif’e eliyle sus işareti yapıyordu.

  50.Eda’nın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur?

  a)Tarih
  b)Astronomi
  c)Arkeoloji
  d)Felsefe

  CEVAP ANAHTARI
  26 A 36 D 46 C
  27 C 37 C 47 C
  28 D 38 A 48 C
  29 B 39 D 49 D
  30 C 40 B 50 B
  31 C 41 C
  32 C 42 A
  33 D 43 B
  34 B 44 C
  35 C 45 D

  51.Kütüphanecilik konusunda eğitim almak amacıyla yurt dışına gönderilen ve Milli Kütüphanenin kurulmasında çaba gösteren kültür adamımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Prof.Dr.Halil İNALCIK B) Burhan TOPRAK
  C) Adnan ÖTÜKEN D) Prof.Dr.Jale İNAN

  52.
  Dilin Türkçeleştirilmesi
  Tarih bilincinin yerleştirilmesi
  Geniş halk topluluklarına okuma – yazma öğretilmesi

  Yukarıda belirtilen çalışmalara katılarak özellikle Atatürk inkılaplarının halka mal edilmesinde etkili olan 19 Şubat 1932 yılında Atatürk’ün öncülüğünde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi B)Halk Evleri
  C)Türk Tarih Kurumu D) Türk Dil Kurumu


  53. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ?

  Türk tarihini araştırmak.
  Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.
  Türk dilini korumak ve geliştirmek.
  Türk eğitim sistemini yenilemek.

  54.Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür?
  1/ 1.000.000 B) 1/ 40.000
  C) 1/800.000 D) 1/2.000.000  55.Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
  a) Meridyenler kutup noktalarında birleşirler
  b)Meridyenlerin sayısı 360 tır
  c)Meridyenlerin arasındaki mesafe her yerde aynıdır
  d)Meridyenlerin boyları birbirine eşittir

  56.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir
  a) İstanbul Türk Tarihi için önemli bir şehirdir.
  b) Türk Edebiyatındaki en güzel şiir “Ben sana mecburum” dur
  c)Fatih Sultan Mehmet genç yaşta büyük başarılar kazanmıştır.
  d) Ekvator en büyük paralel dairesidir.

  57.Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnan gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.

  Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gittikleri yerlerin yaşantılarını öğrenmeleri için
  B) Ülkemizin çağdaş,modern uygarlık düzeyine erişmesi için
  C) Daha gelişmiş ülkelerin eğitimini almak için
  D) Para kazanmaları için


  58) Ayşe satın aldığı etekte küçük bir yırtık olduğunu gördü. Ertesi gün eteği değiştirmek amacıyla mağazaya gittiğinde satıcı;"satılan malların geri alınamayacağını" söyledi. Böyle bir durumda Ayşe, aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır?

  A) Özürlü malın iadesini isteyebilir.
  B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini isteyebilir.
  C) İl ve ilçelerde kurulmuş olan tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
  D) Eteği alıp evine geri dönebilir.

  59. Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Orta Asya Türk toplulukları, yeni otlaklar bulmak amacıyla sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu da onların çetin doğa şartları ile büyük bir mücadele vermelerini gerekli kılmıştır. Bu durum, Orta Asya Türk toplulukları için aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  A)Yazılı döneme daha çabuk geçmelerine
  B)Büyük mimari eserler meydana getirmelerine
  C)Ekonominin temelinin tarıma dayandırılmasına
  D)Teşkilatçı ve savaşçı bir karakter kazanmalarına

  60. Dayanışma; tolumu meydana getiren fertlerin bir işi geliştirmek için duygu, düşünce ve güç birliği yapmasıdır. Karşılaştığımız sorunların bir kısmını ancak iş birliği ile çözebiliriz. Güçlüklere karşı birlikte göğüs gerer, birlikte çözüm ararız. Sadece çevremizdeki insanlarla değil, felaket günlerinde hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara yardım ederiz.
  Paragrafta daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

  A)Dayanışmanın
  B)Milli birlik ve beraberliğin
  C)Uluslararası ilişkilerin
  D)Sivil toplum kuruluşlarının

  61.Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır?
  A)Türk Dil Kurumu
  B)Türkiye İş Bankası
  C)Türk Tarih Kurumu
  D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

  62.-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer alır?
  A)Tıp
  B)Biyoloji
  C)Kimya
  D)Sosyoloji


  63.Aşağıdakilerden hangisi “olgu” cümlesine örnektir.

  A)Sinema, tiyatrodan daha eğlencelidir.
  B)En zor ders sosyal bilgilerdir.
  C)En güzel meyve çilektir.
  D)Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’dur.


  64.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenmenin bireye kazandırdıkları arasında yer almaz ?
  Sosyal ve kültürel değerleri öğrenmek
  Demokratik hakları öğrenmek
  Yazdığı çevreye duyarlı olmak
  Güzel sanatlarda yetenekli olmak

  65.Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılır?

  a- Kütüphaneye gitmek b-İnternete girmek c-Konuyu belirlemek d- Rapor hazırlamak

  66. Zorluk Derecesi : Orta
  Bize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir?
  a- Görüş b- Olgu c- Genelleme d- Kavram

  67.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.
  A- Milli marşımız istiklal Marşıdır.
  B-Mehmet Akif Ersoy dünyaca ünlü bir şairimizdir.
  C-İstiklal Marşı tüm dünya dillerine çevrilmelidir.
  D-İstiklal Marşını okuyan bir Fransız bile duygulanır.

  68.Yeryüzünde herhangi bir noktanın Ekvatora olan uzaklığına ne ad verilir?

  A-Enlem B-Paralel C-Meridyen D-Boylam

  69. Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden
  hangisini yapmalıdır?
  A)Hipotez kurma C) Hipotezleri test etme
  B)Konu ve sorunu belirleme D) Konu yazma

  70. Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır?
  A) Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
  B) Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.
  C) Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.
  D) Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir.

  71……………………….. Karadeniz Bölgesi’dir.
  Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak bir görüş ifade etmiş oluruz?
  A) Orman bakımından en zengin bölgemiz
  B) Ülkemizin doğal güzelliklere sahip en güzel bölgesi
  C) Çay üretiminin yapılabildiği tek bölgemiz
  D) En çok yağış alan bölgemiz

  72-Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
  A) Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.
  B) 360 tane meridyen yayı vardır.
  C) İki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda en fazladır.
  D) 90 derece kuzey ve güney paralelleri kutup noktalarını oluştururlar.  73. Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?
  a) Türkiye’nin en güzel şehri Gebze’dir.
  b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
  c) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.
  d) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.


  74. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
  Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu oluşturmuştur?
  a) Türk Tarih Kurumu b) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
  c) Türk Dil Kurumu d) İş Bankasının kurulması

  75. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir?
  a) Konunun tespiti b) Öznel yargıları ortaya koymak
  c) Varsayımların belirlenmesi d) Kaynak taraması yapmak

  CEVAP ANAHTARI
  51 C 61 B 71 B
  52 B 62 D 72 A
  53 C 63 D 73 B
  54 B 64 C 74 B
  55 C 65 C 75 B
  56 B 66 A
  57 B 67 A
  58 D 68 A
  59 D 69 A
  60 A 70 A
  Son düzenleyen: Moderatör: 3 Şubat 2011
 2. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  test -4
  76. Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır.
  I- Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması
  II- Dünyanın tamamını göstermesi
  III-Yükselti basamaklarını göstermesi
  IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması
  Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?
  a) I – II b) I – III c) I – IV d) II – III

  77. Kişiden kişiye göre değişebilen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.
  Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir ?

  A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
  B) Karadeniz ülkemizin kuzeyindedir.
  C) Atatürk Selanik’te doğmuştur.
  D) Türkiye’nin en güzel kenti İstanbul’dur.
  78. Sosyal Bilgiler dersine ilgi duyan ve bu derste öğrendiklerini yaşamaya çalışan bir öğrencide aşağıdakilerden hangisinin görüleceği söylenemez?

  a)sorumluluk bilinci b)empati kurma
  c)tarihi ve kültürel değerlere ilgi duyma d)Fen ve Matematik derslerine ilgisiz kalma

  79.Olgu; kolayca anlaşılabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
  Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin olgu olduğu söylenemez?
  a)TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır.
  b)Basketbol, futboldan daha eğlenceli bir spordur.
  c)Türkiye bir yarımadadır.
  d)Ormanların hızla azalması çevresel bir felakettir.

  80.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi dir?

  Dünya Güneş sistemi içinde yer alan bir gezegendir.
  İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
  Kocaeli Türkiye’nin en gelişmiş kentidir.
  İnsanların en sevdiği renk kırmızıdır.


  81.Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir?

  Ankara Türkiye’nin başkentidir.
  Ay Dünya’nın uydusudur.
  En güzel yıllar çocukluk yıllarıdır.
  Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.


  82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?

  İnsanların doğru kaynaklardan bilgi edinmesini sağlamak.
  Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımızın farkında olmamızı sağlamak.
  Kurallara uymanın insanlara sağladığı yararları öğretmek.
  insanların iyi bir iş sahibi olmasını sağlamak.


  83.Türkiye’nin matematiksel konumuna göre ,Türkiye aşağıda verilen hangi boylamlar arasında bulunur?

  a) 26-45 doğu meridyeni

  b)36-42 doğu meridyeni

  c)26-42 batı meridyeni

  d)26-36 doğu meridyeni


  84. 1:2.000.000
  Yukarıda verilen ölçeğin, aşağıda verilen özeliklerinden hangisi doğrudur?
  a)Büyük ölçektir

  b)Ayrıntı fazladır

  c)Gösterdiği alan büyüktür

  d) Çizik ölçektir

  85.)Aşağıda verilen kıtalardan hangisi tamamen Kuzey Yarım Kürede yer alır?

  a)Avrupa
  b)Antartika
  c)Güney Amerika
  d)Afrika

  86.Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

  a)Halk evleri
  b)Türk Tarih Kurumu
  c)Etibank
  d)Güzel Sanatlar Akademisi

  87. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.?
  a) Tarih dersini çok seviyorum
  b) Sosyal bilgiler hiç ilgimi çekmiyor
  c) Atatürk Türk Dil kurumunu kurdu.
  d)Ankara Türkiye’nin en güzel şehridir.

  88.Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biridir.
  a) Okula gitmek
  b) Oy kullanmak
  c) Meslek sahibi olmak
  d) Çevreyi kirletmemek


  89.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen etkenlerden biri değildir?
  a) Kişinin konuşma biçimi
  b) Jest ve mimiklerimiz
  c) Ses tonu
  d) Kişinin fiziki yapısı

  90.Bir yerde nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
  a) Sanayi
  b) Turizm
  c) Mimari
  d) İklim

  91. Atatürk, milli kültürümüzün, milli bilincimizin oluşması için birçok
  çalışmalar yapmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir?

  A. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
  B. Kılık-kıyafette değişiklik yapılması
  C. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
  D. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


  92. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?
  A. Kanunlara uyma
  B. Vergi verme
  C. Yüksekokul okuma
  D. Askerlik yapma

  93. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk tarafından ülkemizin kültürel gelişimini hızlandırmak amacıyla oluşturan kurumlarda değildir?
  A) Türk Dil Kurumu B) Halk Evleri
  C) Türk Tarih Kurumu D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  94.Aşağıda paraleller hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir.?
  A)En büyük paralel dairesi ekvatordur.
  B)İki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 km’dir.
  C)180 tane kuzeyde 180 tane güneyde olmak üzere toplam 360 tane paralel vardır.
  D)Paralel dairelerinin çapı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır.

  95.Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin bugünkü adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi
  B)Türk Tarih Kurumu
  C)Türkiye İş Bankası
  D) Türk Dil Kurumu

  96.Aynı meridyen üzerinde bulunan A-B noktaları arasındaki uzaklık 3996 km. dir.
  A noktası ekvator üzerinde olduğuna göre B noktası hangi paralel üzerindedir?

  A) 26 B) 32 C) 44 D) 36

  97. Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?

  Bilgilerin toplanması B) Raporun yazılması
  C) Varsayım D) Kişisel görüşler

  98. Kişiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
  a) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
  b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
  c) Köyümüzün en güzel yeri okulumuz çevresidir.
  d) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.

  99. “ Türk Tarih Kurumu”nun oluşturmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Türk eğitim sistemini yenilemek
  b) Türk dilini korumak ve geliştirmek
  c) Türk Tarihinin Cumhuriyetle birlikte başladığını ortaya koymak
  d) Türk Tarihini araştırmak ve Türk Tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak

  100.Dünya”yı iki eşit parçaya bölen Ekvator”a paralel olarak çizilen dairelere paralel denir
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?
  a) Başlangıç paraleli Greenwich ten geçer.
  b) Paraleller arası uzaklık 111 km”dir.
  c) Toplam 180 tane paralel vardır.
  d) 0 paraleli Ekvatordur.

  CEVAP ANAHTARI
  76 C 86 96 D
  77 D 87 C 97 D
  78 D 88 B 98 C
  79 B 89 D 99 B
  80 A 90 C 100 A
  81 C 91 D
  82 D 92 C
  83 A 93 D
  84 C 94 C
  85 A 95 D
 3. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  test -5
  101 Aşağıdakilerden hangisi tarihte parayı bulan ilk uygarlıktır?

  A) Lidyalılar B) Hititler C) Frigler D) İyonlar


  102.Aşağıdakilerden hangisi bir kutuptan diğer kutba ulaşan ve paralelleri dik kesen yarım çemberlerdir ?

  A) Paralel B) Ekvator C) Meridyen D) Kıta


  103.Türk Dil Kurumu’nun amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Türkçe ‘nin gelişimine yardımcı olmak
  B)Yabancı sözcüklerinin istilasında Türkçe’yi kurtarmak
  C)Türk insanına tarih bilincini yerleştirme
  D)Türkçe’nin zenginliğini insanlara aktarmak

  104. Sınıf öğrencisi olan Timuçin’in aşağıdakilerden hangisine karşı sorumluluk taşıdığından söz edilemez?

  a- Ailesine b- İşyerine c- Çevresine d-Arkadaşlarına

  105.Gittikleri gezide Ayşen eski uygarlıklardan kalan kalıntılar, Cihat çevredeki doğal bitki örtüsü, Sibel ise insanların kültürel özellikleri ile ilgili bilgiler toplamıştır.
  Buna göre Ayşen, Cihat ve Sibel sosyal bilimlerin hangi alanlarında çalışmalar yapmıştır?

  a- Arkeoloji, coğrafya, etnoğrafya
  b-Tarih, coğrafya, psikoloji
  c- Antropoloji, felsefe, sosyoloji
  d- Tarih, psikoloji, sosyoloji

  106. Bir Türkiye haritası çizeceğiz bu haritayı aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizersek bu haritadaki ayrıntıları daha iyi görebiliriz?
  A- 1/ 2.000 000 B-1/55 000 C-1/100 000 D-1/500 000


  107- Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
  A) Sorunlarımın çözümü için sürekli başkalarından yardım isterim.
  B) Sorunlarımı haklarımı dikkate alarak çözerim.
  C) Sorunlarımı çözerken hak sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmasını isterim.
  D) Sorunlarıma çözüm ararken başkalarının hak ve özgürlüklerini çiğnemem.

  108. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)Olgu kişiden kişiye değişebilir.
  b)Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.
  c)Olgunun doğruluğu her zaman ispatlana-bilir.
  d)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

  109. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla başlangıç paraleli ve başlangıç meridyeni doğru olarak verilmiştir?
  a) Oğlak dönencesi – Ekvator b) Greenwich – Yengeç dönencesi
  c) Ekvator - Greenwich d) Kuzey kutup noktası - Güney kutup noktası

  110. 40 derece doğu meridyeninde bulunan bir yerde yerel saat 22.00 iken , 15 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?
  a) 23.50 b)23.40 c)21.20 d)20.20

  111.Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin uzunluklarının( boylarının) değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?
  a )Dünyanın şeklinden dolayı
  b )Eksen eğikliği
  c ) Meridyenlerin uzunluklarının değişmemesi
  d )Aralarındaki mesafenin değişmemesinden dolayı

  112-Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konum’u ile ilgili değildir?
  a) Türkiye’nin Asya ,Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği alanda yer alması
  b) Kuzeyi ile güneyi arasında 666 km mesafenin bulunması
  c) Petrol zengini Orta Doğu ülkeleri ile komşu olması
  d) Türkiye’de farklı tipte iklim çeşitlerinin görülmesi

  113. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?

  a. Müzik güzel sanatların bir dalıdır.
  b. İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.
  c. Okulda en başarılı olduğum ders Sosyal Bilglerdir.
  d. Ülkemizin gelişmesi için öncelikle eğitim sorunlarını aşmalıyız.


  114.
  - Çivi yazısıyla anal adını verdikleri yıllıklar tutmuşlardır.
  - Tavananna adında kraliçeleri vardır.
  - Soylulardan oluşan Pankuş adında meclisleri vardır.

  Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Urartular B-) Hititler C-) İyonlar D-) Frigler

  115. Dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Antartika B)Avrupa C)Afrika D)Okyanusya


  116. Aşağıda bazı haritaların ölçekleri verilmiştir. Haritaların hangisinde caddeleri görebiliriz?
  a)1/2 000 000 b)1/500 000 c)1/250 000 d)1/30 000


  117.Aşağıdakilerden hangisi özellikle deniz ticaretinde gelişmiş olan bir uygarlıktır?
  a) Lidyalılar b) Hititler c) Frigler d) İyonlar

  118. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bilime daha çok önem vermiştir?
  A)Urartu B)Lidya C)İyonya D)Asurlular


  119. Aşağıdakilerden hangisi yerküreyi iki eşit parçaya bölen, kutuplara eşit uzaklıktaki dairedir?
  a) Paralel b) Ekvator c) Meridyen d) Kıta

  120.. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır?
  a) 1/3 000 000 b) 1/6 000 000 c) 1/10 000 000 d) 1/20 000 000


  121. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?
  a) Frigler b) Sümerler c) Lidyalılar d) Urartular  122. Aşağıda İlkçağ uygarlıkları ve başkentleri birlikte verilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangi seçenektedir?
  A) Hitiler – Hattuşaş B) Urartular - Tuşpa
  C) Firigler – Gordion D) Lidyalılar – Efes


  123. Ülkemizde üç farklı iklim türü görülmektedir. Aşağıdaki iklimlerden hangisi ülkemizde görülmemektedir?
  A) Muson İklimi B) Karadeniz İklimi
  C) Karasal İklim D) Akdeniz İklimi


  124. Deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri kıyıya paralel olarak uzanan dağlara çarparak yükselir ve soğuyarak dağların denize bakan yamaçlarında bol yağış oluşur (Yamaç yağışları) Yukarıda ifade edilen yağışlar en çok hangi kıyılarımızda görülen yağış tipidir?
  a)Akdeniz kıyıları b) Ege kıyıları c)Karadeniz kıyıları d) Marmara kıyıları

  125.I.Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı ile alır ve yıl boyu yaz mevsimi yaşanır.
  II.Muz kakao, kahve gibi ürünler yetiştirilir.
  III.İnsanlar yerleşim alanı olarak yüksek yerleri tercih ederler
  Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Çöl b) Ekvator c) Muson Asya’sı d) Kutuplar

  CEVAP ANAHTARI 1
  101 A 111 B 121 B
  102 C 112 B 122 D
  103 C 113 B 123 A
  104 B 114 D 124 C
  105 C 115 D 125 B
  106 B 116 D
  107 A 117 D
  108 C 118 C
  109 D 119 B
  110 B 120 D
 4. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  126. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin sağladığı yararlardan biri değildir?

  A) Yaşadığımız çevreyi tanımak
  B) Kişi haklarına saygılı olmak
  C) Çevre sorunlarına duyarsız kalmak
  D) Ülkemizin kalkınması için çalışmak


  127.Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya koymaya karar vermiştir.
  Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
  a)Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma
  b)Kapkaç ve hırsızlıktan mahkûm olanlarla anket yapmak
  c)Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme
  d)Laboratuar ortamında deney yapma


  128.) Aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası aynı büyüklükteki bir kağıda çizildiğinde daha ayrıntılı olur ?

  A-) Dünya Haritası B-) Marmara Bölgesi Haritası C-) Türkiye Haritası D-) Kocaeli İl Haritası


  129. bir haritanın ölçeği büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez ?

  A-) gösterdiği alan büyür B-) ayrıntısı artar C-) hata payı azalır D-) gösterdiği alan küçülür


  130 I-Paranın kullanılması
  II-Sard şehrinin ticaret merkezi haline getirilmesi
  III-Kral Yolunun inşa edilmesi
  Lidyalılar bu etkinlikler ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
  a) Sınıf mücadelesine son vermek
  b) Tarımsal üretimi arttırmak
  c) Ticareti geliştirmek
  d) Anadolu kültürünü geliştirmek

  131.Türkiye’de ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde ulaşım ağı pek gelişmemiştir.
  O halde ortalama yükseltinin azlığından dolayı aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinin ulaşım ağı daha gelişmiştir?
  a)Marmara Bölgesi
  b)Karadeniz Bölgesi
  c)Akdeniz Bölgesi
  d)Doğu Anadolu Bölgesi

  132. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
  I-Hititler çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardır
  II-Tarihte ilk kez parayı Frigler kullanmışlardır.
  III- Urartular site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlardır.
  IV-İyonlar saban kırana ,tarım arazisine zarar verene çok ağır cezalar verdiler.
  V-Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla kral yolunu kurdular.
  VI-Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı Mısırla imzaladılar.

  A)II-III-IV B)I-II-III
  C)III-IV-V D)I-IV-V

  133. Özel konum,bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur.Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur.

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir?
  A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  B) Kuzey Yarım kürede bulunan bir ülkedir.
  C) Yükseltisi batıdan doğuya doğru artmaktadır.
  D) Asya ve Avrupa arasında uzanan bir köprü konumundadır.

  134- Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi üzerinde etkili değildir?
  A) Tarım çeşiti B) Yeryüzü şekilleri
  C) Denize yakınlık D) Enlem

  135. Aşağıdakilerden hangisi Ekvator ile ilgili bir özellik değildir?

  A. Dünyamızı iki eşit parçaya böler.
  B. Başlangıç paraleli durumundadır.
  C. Uzunluğu en fazla olan paraleldir.
  D. Meridyenlere paralel olarak uzanmaktadır.


  136.Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Sıcak Kuşak’ta görülmez?

  A. Savan iklimi
  B. Ekvatoral iklim
  C. Tundra iklimi
  D. Muson iklimi


  137.Asurlular kurdukları koloniler sayesinde Anadolu’da önemli ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır.
  Bu durum Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
  A) Paranın icat edilmesinde
  B) Kral yolu’nun yapılmasında
  C) Çivi yazısının kullanılmasında
  D) Şehir devletlerinin kurulmasında

  138.Anadolu’da kurulmuş olan Frigyalılar tarım ve hayvancılığa çok fazla önem vermişlerdir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçları arasında yer almaz?
  A) Dokumacılıkta ileri gidilmesi.
  B) Kaya mimarisinin gelişmiş olması.
  C) Saban kırma cezasının ölüm olması
  D) Bereket Tanrıçası Kibele’ye inanılması


  139. Tarih Öncesi devirler Yontma Taş, Cilalı taş ve Maden devri olarak adlandırılmıştır. Devirlerin bu şekilde adlandırılmasında hangisi etkili olmuştur?
  A) Hayvanların evcilleştirilmesi B) Kullanılan araç ve gereçler
  C) Yerleşik yaşam D) Ticari faaliyetler  140- Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

  A) Küçültme oranı azdır. B) Dar alanları gösterir C) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır. D) D)Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.

  141.Ülkemize en yakın kıtalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  A-Afrika
  B-Amerika
  C-Okyanusya
  D-Antartika

  142-Ülkemizin sınırları ve komşularına göre yerini belirlemek için hangi haritalardan yararlanabiliriz?
  A-Siyasi haritalar
  B-Beşeri haritalar
  C-Fiziki haritalar
  D-Özel haritalar

  143.Tarihte parayı ilk bulan ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Sümerler B-İyonlar
  C-Lidyalılar D-Frigler


  144-Anadolu da bir çok yerde yapılan kazı ve incelemelerden tarih öncesi devirlerde ileri bir medeniyet kurulduğu ortaya çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrulamaz?
  A- Şehir devletlerinin kurulmaya başlanması
  B- Yazılı belgelerin olması
  C- Taş temeller üzerine oturtulmuş ker***ten evlerin yapılması
  D- Seramik yapımının ortaya çıkması

  145.Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerinin
  nedenlerinden biri değildir?
  a) Verimli topraklara sahip olması
  b) Topraklarının kutsal sayılması
  c) Göç yollarının üzerinde bulunması
  d) İklim şartlarının uygun olması
  146.I. Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıktır.
  II. Deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir.
  III. Anadolu’ya yazıyı getirmişlerdir.
  Yukarıda özellikleri verilen medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  I II IIII
  a) Lidya Asur Yunan
  b) Sümer Mısır İyon
  c) İyon Lidya Asur
  d) Sümer İyon Asur

  147. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimlere girmez?
  A. Tarih B. Psikoloji
  C.Biyoloji D. Coğrafya

  148. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar alanında ünlü bir kişidir?
  A. Halil İnalcık B. Jale İnan
  C. Burhan Toprak D. Afet İnan


  149.Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine seçtikleri uygun yerleşim yerlerinden biri değildir?
  a) Akarsu kenarları
  b) İklimi ılıman yerler
  c) Çok yağmur yağan bölgeler
  d) Verimli ovalar


  150.Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliği değildir?
  a) Yazların kurak olması
  b) Kışların ılık ve yağmurlu olması
  c) En çok yağmurun sonbaharda yağması
  d) Dört mevsim yağmur yağması

  CEVAP ANAHTARI
  126 C 136 C 146 D
  127 D 137 C 147 C
  128 D 138 B 148 C
  129 A 139 B 149 C
  130 C 140 C 150 A
  131 A 141 A
  132 A 142 A
  133 B 143 C
  134 A 144 B
  135 D 145 B
 5. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  151.Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir?
  a) Coğrafya b) Arkeoloji c) Matematik d) Tarih

  152. Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisi ülkemizde görülmez?
  a) Muson İklimi b) Karadeniz İklimi c) Akdeniz İklimi d) Karasal İklim

  153. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Küçük ölçekli haritada ayrıntı azalır
  b) 180 paralel dairesi vardır.
  c) Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır
  d) Deniz seviyesinden yükseldikçe sıcaklık artar.


  154. İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir?
  A) Tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.
  B) Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları vardır.
  C) Parayı ilk defa onlar kullanmışlardır.
  D) Sulama kanalları, bentler ve barajlar yapmışlardır


  155. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olmasının bir sonucudur?
  A) Ağrı Dağı’nın zirvesinde yazın bile kar bulunması
  B) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
  C) İzmir’in Ankara’dan daha sıcak olması
  D) Kuzey kıyılarının daha çok yağış alması

  156. Dünyada belirli alanlar çok yağış almaktadır.
  Aşağıdaki yerlerden hangisi çok yağışlı yerlerdendir ?

  a. Kuzey Afrika
  b. Ekvator
  c. Orta Asya
  d. Sibirya

  157..Hangisi İyonlar için yanlış bir ifadedir?

  a)Ticaretle uğraşmışlardır. b)Homeros önemli bilim adamlarıdır.
  c)Başkentleri Tuşpa dır. d)Efes, Milet önemli şehirleridir.


  158.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir?

  a)Karasal b)Çöl
  c)Akdeniz d)Karadeniz  159. Meridyenlerin toplam sayısı kaçtır ?

  a)120 b)180 c)360 d)380


  160.Babillerin anayasa hazırlayan ünlü hükümdarları kimdir?

  a)Ziggurat b)Hammurabi
  c)Zeus d)Pankuş  161Oğuz Kağan Destanı kimlere aittir?

  a)HUNLARA b)GÜKTÜRKLERE
  c)UYGURLARA d)SÜMERLERE  162.Aşağıdaki yörelerden hangisinde yazlar serin kışlar ılık ve her mevsim yağışlı
  geçmektedir?

  A-Doğu Karadeniz kıyılarında B-İzmir ve çevresinde
  C-Antalya kıyılarında D-Çukurova yöresinde


  163-Nemin fazla olduğu yerlerde sıcaklık farkı azdır. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkı diğerlerinden azdır?

  A-Sivas B-İzmir C-Konya D-Bayburt


  164.Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a)2 meridyen arası 4 dakikadır.
  b)Ekvatoru dik keserler.
  c)Başlangıç noktası ekvatordur.
  d)Doğu yarım kürede 180 meridyen bulunur.

  165. 1/1.700.000 ölçekli haritada İZMİT,ADAPAZARI 3 cm olarak gösterilmiştir.Gerçek uzaklık kaç kilometredir?
  a)51 km b)34 km c)170 km d)17 km


  166. Meryem arkadaşları ile konuşurken en güzel rengin pembe olduğunu söyledi . Bazı arkadaşları ona katılırken bazıları bu görüşe katılmadıklarını söylediler ve en güzel rengin kendilerince hangisi olduğunu söylediler
  Buna göre,renk tartışmasına katılanların farklı farklı renklerin güzelliğinden söz
  etmelerinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

  A) Herkesin zevklerinin kendine özgü olması
  B) Bütün renklerin güzel olması
  C) Her rengin farklı olması D) Herkesin aynı renkten hoşlanması

  167.Bilimsel araştırma yaparken belli yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler ;
  1.Kaynakların bulunması ve incelenmesi
  2.Problemin seçimi
  3. Sonucun bütünlük içinde verilmesi şeklindedir

  Bu yöntemlerin hangi sırayla uygulanması doğru olur?
  A)3-2-1 B)3-1-2
  C)2-1-3 D)1-3-2


  168.Anadolu’da kurulan ilk uygarlıklardan hangisi tarıma en fazla önem vermiştir?

  A) Hititler B) İyonlar C) Urartular D) Frigler


  169. Hititlerin başkenti olan Hattuşaş bugün hangi ilimiz yakınlarındadır?

  A) Denizli B)İzmir
  C)Çorum D)Ankara


  170.Haritası çizilecek yerin yüzölçümü büyüdükçe kullanılan ölçek küçülür.
  Buna göre , bir atlas sayfasına çizilecek aşağıdaki yerlerden hangisinin haritasında ölçek daha küçüktür?
  A) Asya Kıtası B) Kocaeli
  C) Akdeniz Bölgesi D) Türkiye


  171. Aşağıda verilenlerden hangisi bir bölgede sıcaklığı etkileyen unsurdan biri değildir?
  A) Yükselti B) Rüzgarlar
  C) Toprak tipi D) Enlem


  172.Vatandaşların devlete karşı görevlerinin yanı sıra, devletin de vatandaşlarına karşı görevleri vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi devletin görevleri arasında yer alır?

  a)Vergi verme b)Askere gitme c)Yasama ve yürütme d)Oy kullanma

  173.. I-1/2.500.000
  II-1/4.000.000
  III-1/1.000.000

  Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
  a)I, II, III b)II, I, III c)II, III, I d)III, I, II  174. Ülkemizde görülen iklim çeşitlerinden biriside Akdeniz İklimi’dir. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz İklimi’nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Gece gündüz sıcaklık farkı fazla değildir.
  B) Bitki örtüsü makidir.
  C) Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.
  D) Her mevsimi yağışlıdır.

  175.Ahmet biriktirdiği harçlıkla bir spor mağazasından kendine bir spor ayakkabı almıştır.Ancak aldığı ayakkabı birkaç gün sonra yırtılmıştır.Ahmet aldığı ayakkabı ile birlikte spor mağazasına gitmiş ancak satıcı satılan malın geri alınmayacağını ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir.

  Yukarıdaki metne göre Ahmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması daha doğru olur?

  a)Hiçbir şey yapmadan evine dönmeli
  b)Ayakkabıyı tamir ettirmeli
  c)Bir tüketici olarak hakkını aramalı
  d)Ayakkabıyı giymeye devam etmeli

  CEVAP ANAHTARI
  151 C 161 A 171 C
  152 A 162 A 172 C
  153 D 163 B 173 D
  154 A 164 C 174 D
  155 B 165 A 175 C
  156 B 166 A
  157 C 167 C
  158 B 168 D
  159 C 169 C
  160 B 170 A
 6. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  176-Türk Dil Kurumu , halk dilinde sözcükleri toplamış , eski yazıları ve kitapları taramış,
  unutulmuş Türkçe sözcükleri gün ışığına çıkarmıştır.

  Bu çalışmalarıyla Türk Dil Kurumu’nun aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

  A- Okuma –yazma oranını arttırmayı
  B- Bilimsel gelişimleri hızlandırmayı
  C- Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmayı
  D- Eğitim ve öğrenim birliğini sağlamayı


  177- Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?

  A)Sevgi olmadan dünya güzel olmaz
  B)Türkiye’nin en güzel şehri istanbul’dur.
  C)Kızlar Sosyal Bilgiler dersini çok sever
  D)Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

  178- Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri
  amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
  Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Yurt dışı kültürü kazanmaları b-Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları
  c-Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama d-Zengin olmaları için

  179- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur.

  a)Yeşilay Vakfı b)Türk Tarih Tetkik Cemiyeti
  b)Sosyal Sigortalar Kurumu c)Türkiye İş Bankası

  180-Aşağıdakilerden hangisi kişiyi bilgiye ulaştıran bir araç değildir .
  A)Kitap b)Telefon
  C) Bilgisayar d) Verimli topraklar


  181- Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen hal, durum ve bilgiye olgu denir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?

  A)Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.
  B)Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur.
  C)Ailede bütün kararları baba verir.
  D)Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.
  182-Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir?
  a) Bugün hava çok güzel.
  b) Biz hafta sonu piknik yapmayı severiz.
  c) Seninle konuşmak beni rahatlatıyor.
  d) Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş bölgesi Marmaradır.


  183- Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almayan bir bilim dalıdır?
  a) Tarih b) Biyoloji c) Coğrafya d) Arkeoloji

  184- I. Ekvatoral İklim
  II. Muson iklimi
  III. Kutup iklimi
  IV. Çöl iklimi
  Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinin yıllık yağış miktarı daha fazladır?

  A)I ve II B)II ve III C)II ve IV D)III ve IV  185- Ekvatordan kutuplara gidildikçe hangi gelişme gözlenmez?

  A) Sıcaklık azalır B) Gölge boyu artar
  C) Güneş ışınları daha eğik gelir D) Yağışlar artar

  186- Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?
  A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.
  B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.
  C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.
  D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.


  187- Ege bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesi arasındaki sıcaklık farkının en önemli nedeni nedir
  A) Denizin etkisi B) Yükselti farkı
  C) Bitki örtüsü D) Enlem farkı

  188- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden değildir?
  A) Vergi vermek B) Askerlik yapmak C) İş bulmak D) Oy kullanmak  189-Görüş, kişilerin kendi düşüncelerini yansıtır. Olgu, herkes tarafından doğruluğu kabul
  edilen, ispatlanabilen bilgilerdir.
  Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi olgu cümlesi değildir?
  A. Turizm gelirleri geçen yıla oranla %7’lik bir artış göstermiştir.
  B. Yakıt tüketimi kış aylarında artmıştır.
  C. Türkiye Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alır.
  D. Yayla yaşamının tadına doyum olmaz.

  190- Bilimsel çalışma ve araştırmalarda aşağıdaki aşamalardan hangisine başvurulmaz?
  A. Verilerin toplanması
  B. Raporun yazılması
  C. Kişisel görüşlerin araştırmaya yön vermesi
  D. Varsayım

  191- Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?
  A) Bütün paraleller kutuplarda birleşir.
  B) 90. paraleller kutuplarda nokta halini alır.
  C) Toplam paralel sayısı 180 tanedir.
  D) Paraleller arası mesafeler 111 km dir.

  192-Tüketici Haklarımızın ihlalinde aşağıdaki kurumlardan hangisine başvuramayız?
  a)Tüketici mahkemeleri
  b)Reklam kurulu
  c)Belediyeler
  d)Ziraat ofisleri
  193- Olguyu görüşten ayıran en önemli fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi bir olguyu dile getiren cümledir?

  a.) Yarınlar bugünlerden güzel olacak
  b)Tiyatro, sinemadan daha eğlencelidir.
  c)Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.
  d)Bana göre futbol bir okul oyunudur.


  194- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur?

  a.) Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi
  b.) TEMA Vakfı
  c.) Sosyal Sigortalar Kurumu
  d.) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

  195- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimler konusunda yaptığı çalışmalardan biri
  değildir ?

  a) Türk Dil Kurumu’nun kurulması b) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  c) Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin kurulması d) Sivil toplum örgütlerinin kurulması

  196- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin kazandığı bilgi ve
  becerilerden değildir?
  a) Her türlü mesleğin gerekli olduğunu bilir b) Güncel konularda fikir sahibi olur
  c) Bilgi ve teknolojiyi kullanmakta zorlanır d) Haklarını bilen vatandaşlar yetişir


  197- Hititlerde evlenme, boşanma, miras gibi medeni hukuk konuları yasalarla düzenlenmiştir. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenir?

  A)Askeri başarıları B)Devlet gelirlerinin arttırılması
  C)Toplum ilişkilerinin düzenli yürütülmesi D)Ticaret faaliyetlerinin gelişmesini

  198-Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnani gibi öğrencilerin
  öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.

  Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gittikleri yerlerin yaşantılarını öğrenmeleri için
  B) Ülkemizin Çağdaş,modern uygarlık düzeyine erişmesi için
  C) Daha gelişmiş ülkelerin eğitimini almak için
  D) Para kazanmaları için

  199-Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel araştırma basamaklarının ilkidir?

  A) Varsayımlar Üretme
  B) Kaynak Taraması Yapma
  C) Konulara göre kaynakları Sıralama
  D) Araştırılacak Konuyu Seçme

  200-Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgudur ?

  A) İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
  B) İstanbul’un taşı toprağı altındır.
  C) İstanbul Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan şehrimizdir.
  D) İstanbul’da geçinmek çok zordur.  CEVAP ANAHTARI ( 176 / 200 )
  176 C 186 C 196 C
  177 D 187 B 197 C
  178 C 188 C 198 B
  179 B 189 D 199 D
  180 D 190 C 200 C
  181 C 191 A
  182 D 192 D
  183 B 193 C
  184 A 194 A
  185 D 195 D
 7. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  201Paraleller arası her yerde eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir.

  Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir?

  a)66 km b)666 km c)6666 km d)6660 km

  202. Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir?
  A)Tarıma önem vermeleri
  B)Çok tanrılı dine inanmaları
  C)Hukuk kurallarına önem vermeleri
  D)Sosyal yapı

  203.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur.
  A) Hipotezleri ileri sürme
  B) Konu veya sorunu belirleme
  C) Veri toplama
  D) Hipotezleri test etme


  204.Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
  a) Binaların sıcaklığı hapsetmesi
  b) Tarım ürünlerinin etkisi
  c) Yerşekillerinin etkisi
  d) Eğitim seviyesi

  205. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarının kıyıya nazaran daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Enlem faktörü
  b) Dağların denize uzanış yönü
  c) Akarsu rejimi
  d) Ulaşım ağı

  206 Urartular ölülerini ev ya da oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşlerdir.Ölünün yanına yiyecek içecek ve özel eşyalarından bazılarını da koymuşlardır.
  Bu durum Urartularda aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?
  A) Tek Tanrı inancının
  B) Öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancının
  C) Demokrasi anlayışının
  D) Hukuk devleti anlayışının

  207 Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı taş döneminde burada yaşayan insanların birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Madenlerin işlendiğinin
  B) Göçebe yaşamın sürdüğünün
  C) Hayvanların evcilleştirildiğinin
  D) Şehircilik anlayışının geliştiğinin

  208. Kolayca kanıtlanabilen ve herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.
  Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
  A) İstanbul doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın en güzel şehridir.
  B) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  C) En güzel mevsim yaz mevsimidir.
  D) Ülkemizin en güzel şehri İzmir'dir.
  209- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın ilk aşamasıdır?
  A) Konu belirleme
  B) Hipotezler ileri sürme
  C) Hipotezleri test etme
  D) Konuyla ilgili bilgi toplamak

  210.Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
  a) Problem tespit edilmeli
  b) Araştırma yapılacak kütüphane seçilmeli
  c) Hipotez kurulmalı
  d) Veri toplamalı

  211..OLGU: İspatlanabilir, herkes tarafından kabul edilen bilgi.
  GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen, öznel yargı ifade eden bilgi.
  Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?
  a) Yer çekimi kanununu Newton bulmuştur
  b) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir
  c) Müzik ruhun gıdasıdır
  d) Türkiye yedi coğrafi bölgeden oluşur

  212.Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar ile ve büyük ölçekli haritaların ortak özelliğidir?
  a) Kullanılan ölçekler
  b) Gösterdikleri alan
  c) Ölçek dahilinde çizilmeleri
  d) Ayrıntıyı gösterme güçleri

  213 Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
  a) Yer şekillerini
  b) Bitki örtüsünü
  c) Tarım ürünlerini
  d) Ekonomik faaliyetleri

  214 .Kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında her zaman bir derece sıcaklık farkı olmasının nedeni nedir?
  A) Kuzey yarım kürede okyanusların fazla olması.
  B) Güney yarım küreye güneş ışınlarının daha dik gelmesi.
  C) Güney yarım kürede kıtaların daha az yer kaplaması.
  D) Kuzey yarım kürede buzulların daha fazla olması.

  215 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) 90 güneyde, 90 kuzeyde toplam 180 paralel dairesi vardır.
  B) Yerel saatlerin oluşmasında meridyen yaylarının etkisi bulunur.
  C) 360 meridyen yayı vardır.
  D) İki meridyen yayı arasında 111km mesafe vardır.

  216 .Aşağıdaki harita ölçeklerini büyükten küçüğe sıralayınız.

  I. 1/ 40.000 II. 1/ 20.000 III. 1/ 3.000.000 IV. 1/ 2.000.000

  A) I>II>III>IV B) II>I>IV>III C) I>III>IV>II D) IV>III>II>I

  217 Muğla ile Mardin aynı enlemde yer almaktadır. Ocak ayında Mardin’de sıcaklık 3 derece ölçülmüştür. Muğla’da ise sıcaklık 12 derecedir. Bu durumun nedeni hangi şıkta verilmiştir?

  A)Karasallık B)Bitki örtüsü C)Rüzgarlar D)Toprak çeşiti


  218 İlk insanlar aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesi ile yerleşik hayata geçti?
  A) Tarım yapma B) Tekerleğin icadıyla
  C) Yazını icadıyla D) Avlanmayı öğrenmesiyle

  219. Tarihte ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır?
  A) Hititler ile Mısırlılar arasında B) Frigler ile Hititler arasında
  C) Lidyalılar ile mısırlılar arasında D) Urartular ile Hititler arasında


  220 .Aşağıdakilerden hangisi ,karşılaştığımız sorunlara hak ve özgürlükler temelinde çözüm bulabilmek için başvurabileceğimiz kurumlardan biri değildir?
  a- Reklam kurulu b-Tüketici mahkemeleri
  c-Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları d-Kaymakamlıklar


  221Atatürk’ün direktifleri ile 16 üye tarafından 15 Nisan 1931 tarihinde kurulan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti”,3 Ekim 1935 ‘te “Türk Tarih Kurumu” adını almıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kurumun çalışmaları arasında yer almaz?
  a-Türk tarihi ile ilgili belgelerin toplanması
  b-Türk tarihi ile ilgili toplantılar ve tartışmalar yapılması
  c-Türk tarihinin araştırılması
  d-Türkiye’nin yer altı kaynaklarının tespit edilmesi.


  222 .Paralel (Enlem) daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  a) Başlangıç paraleli Ekvatordur.
  b) Kutuplarda nokta halindedir.
  c) İki paralel arası uzaklık 111 km’dir.
  d) Dünya üzerinde 360 tane paralel vardır.

  223. Erzurum ve Ankara hemen hemen aynı enlemler üzerinde yer almasına rağmen Erzurum’da kışlar Ankara’ya göre daha soğuktur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Doğuda yer alması B)Yükseltinin fazla olması
  C)Kuzey ve güneyinde sıra dağlar olması D)Yağış miktarının fazla olması  224.Lidyalılar Kral Giges zamanında başkent Sard’tan başlayarak Mezopotamya da Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir.
  Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
  A)Paranın kullanılması ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
  B)Yeni buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.
  C)Lidyalılar ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
  D)Ticaretle gelişmesi Lidyalıların askeri alanda güçlenmesini sağlamıştır


  225 Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?
  a)Dil ve tarih-coğrafya fakültesi b)Türk Dil Kurumu
  c)Ziraat Bankası d)Türk tarih Kurumu

  CEVAP ANAHTARI
  201 B 211 C 221 D
  202 A 212 C 222 D
  203 B 213 A 223 B
  204 A 214 C 224 D
  205 B 215 D 225 C
  206 B 216 B
  207 D 217 A
  208 B 218 A
  209 A 219 A
  210 A 220 C
 8. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  226-)Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir?
  a-)Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması
  b-)Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  c-)İstanbul Üniversitesinin açılması
  d-)Türk Dil Kurumu’nun açılması

  227-)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir ?
  a-)M..Kemal Selanik’te doğmuştur.
  b-)İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
  c-)Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bir ülkedir.
  d-)Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıldır.

  228. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?

  A) Türk Tarih Kurumu. B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
  C)Türk Dil Kurumu D) İş Bankasının kurulması


  229- Aşagıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu belirtiyor?
  A) 26 – 45 Dogu meridyenleri , 36 – 42 Kuzey paralelleri
  B) 36 – 45 Dogu meridyenleri , 53 – 63 K uzey paralelleri
  C) 75 – 79 Batı meridyenleri , 24 – 42 Güney paralelleri
  D) 43 – 79 Dogu meridyenleri 82 – 90 Güney paralelleri


  230- I.Marmara Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir
  II. Kocaeli Marmara Bölgesinin ilidir
  III.Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının en güzel ülkesidir

  1) Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu özelliğindedir?

  A).yalnız I B)yalnız II C)I ve III D)II ve III

  231- Kocaeli ve çevresini daha ayrıntılı görmek için hanği haritayı kullanmak daha uygun olur?
  A)Marmara bölgesi B)Türkiye C)Dünya D)Asya kıtası


  232--Metin,arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.
  Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  a- Görüş bildirmiştir. b-Olay anlatmıştır
  c-Olgudan bahsetmiştir. D-Bilimsel bir açıklama yapmıştır.
  233-Her Türk vatandaşının devlet tarafından belirlenen kanunlara uyması gerekir.Toplumsal yaşayışımızı düzenleyen bu kanunlara uymakla vatandaşlık görevimizi de yerine getirmiş oluruz.

  Buna göre vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?
  a-Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını
  b-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamasını
  c-Devletin askeri yönden güçlenmesini
  d-İnsanların kendilerini geliştirmesini

  234-Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul,kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir?

  a-Türk Standartları Enstitüsü Kurumu b-Etibank
  c-Maden Tetkik Arama Enstitüsü d-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

  235-Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir.
  Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
  a-İnsan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek
  b-Öğrenciye toplumsal kişilik kazandırmak
  c-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak
  d-Türk tarihi ve kültürünü kavratmak

  236-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada son basamaktır?
  a-Araştırma konusunu tesbit etmek
  b-Araştırma konusu için kaynak eserleri bulmak
  c-Rapor yazmak
  d-Varsayımlar ileri sürmek
  237- 1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriyettir.
  2-Türkiye”nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  3-Türkiye”de köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.
  4-Türkiye”nin en önemli sorunu çevre kirliliğidir.
  Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür?
  a- 1 b-2 c-3 d-4

  238-Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz?
  a-Tüketici hakları mahkemesi
  b-Belediyeler
  c-Tüketici hakları koruma derneği
  d-Halk evleri
  239-Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir?

  a-Asya-Avrupa b-Asya-Avusturalya
  c-Afrika-Antartika d-Kuzey Amerika-Avrupa

  240-Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir?
  a- 1/500 000 b-1/50 000 c-1/2.000.000 d-1/100.000


  241- Sosyal Bilgiler dersinde anlatılan “kişi dokunulmazlığı” konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Seyahat hürriyeti
  B) Seçme-seçilme hürriyeti
  C) Din hürriyeti
  D) Özel hayata müdahale hürriyeti


  242- İnsanların bir konu ile ilgili düşündüklerini ifade etmesine ve o konu ile ilgili yorumlarını katmasına ……………….. denir.
  Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram getirilir?
  A) Olay
  B) Görüş
  C) Kavram
  D) Genelleme

  243- Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun görevidir?

  a) Türk dilinin gelişimi izlemek
  b) Türk tarihini araştırmak
  c) Gazeteleri incelemek
  d) Tüketici haklarını korumak

  244- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir?

  a) Coğrafya
  b) Tarih
  c) Felsefe
  d) Kimya


  245- Kisiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
  A) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
  B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
  C) En güzel okul bizim okulumuzdur.
  D) Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölüdür.
  246. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?
  A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
  B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
  C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.
  D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

  247 .Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir?
  a) Türkiye, Başlangıç Meridyenine göre Doğu Yarımkürededir.
  b) Türkiye, 36˚-42˚Kuzey paralelindedir.
  c) Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
  d) Türkiye, Ekvator’un Kuzeyinde yer alır.

  248Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikincisidir?

  A) Notları sınıflandırma B)Varsayımları yazma

  C) Konu belirleme D)Metin oluşturma


  249-1928 yılında yapılan yenilik hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Türk Tarih Kurumu Açıldı B)Türk Dil Kurumu Açıldı

  C)Harf İnkılabı Yapıldı D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Açıldı


  250-Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?
  A)Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u feth etmiştir.
  B)Yakup Kadri üslubu ile insanları adeta büyüler.
  C)Abant gölü ülkemizin en güzel gölüdür.
  D)Hande Yener çok hoş bir şarkıcıdır.


  CEVAP ANAHTARI
  226 C 236 C 246 D
  227 B 237 D 247 C
  228 A 238 B 248 B
  229 A 339 B 249 C
  230 B 240 B 250 A
  231 A 241 D
  232 A 242 B
  233 B 243 B
  234 D 244 D
  235 C 245 C
 9. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
 10. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  251-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
  A)Haftanın en yoğun günü çarşambadır.
  B)Öğrenilmesi en zor ders sosyal bilgilerdir.
  C)Menteşe yöresi, Ege’nin en engebeli yöresidir.
  D)Antalya, Akdeniz’in en güzel şehridir.


  252-”Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır”
  Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadeleri ile tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi örtüşmez?
  A)Belgelere dayanması
  B)Objektif olması
  C)Tarihin günümüzün koşullarına göre değerlendirilmesi.
  D)Bilimsel olguları incelemesi

  253-“Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”
  Bu durum hangisini doğrular?

  A) Görüşler kişiden kişiye değişir.
  B) Ali Ahmet’ten daha zekidir.
  C) Olguların ispatlanabileceğini.
  D) Ahmet’in Ali’den daha zeki olduğunu.

  254-Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan değildir?

  A) Askerlik yapmak.
  B) Vergi vermek.
  C) Seyahat etmek
  D) Oy vermek

  255-Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümü için başvurmamız gereken yollardandır?

  A) Sorunla ilgili kurumdaki yakınımızdan yardım istemek.
  B) Sorunla ilgili torpil yapabilecek bir yetkiliyi aramak.
  C) Dilekçe yazarak ilgili kuruma başvurmak.
  D) Milletvekillerinden yardım istemek.


  256-Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması hangi alanda gelişme göstermemizde etkili olmuştur?
  A) Siyasette B) Sosyal Bilimlerde C) Fen bilimlerinde D)Ekonomide

  257- I. Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır.
  II. Çok gezen, çok okuyandan daha iyi bilir.
  III. Ülkemizde ilköğretim zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.
  IV. Uçak bir ulaşım aracıdır.
  Yukarıdakilerden hangisi bir görüştür?

  A) I B) II C) III D) IV

  258- Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Meridyenler arasındaki mesafe yalnızca Ekvator’da eşittir ve 111 km’dir.
  B) Paraleller arası mesafe eşit değildir ve kutuplara gidildikçe bu mesafe kısalır.
  C) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.
  D) Dünya üzerinde çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.  259- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

  A) Savaş hal B) Kamu sağlığı ve güvenliği C) Nüfus sayımı D) Olağanüstü hal


  260- Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan
  etkenlerden biri değildir?

  A) Verimli tarım alanları
  B) Bitki örtüsünün gür olması
  C) Endüstri kuruluşlarının yaygın olması
  D) Uygun iklim şartları

  261- Coca Cola’nın üç kapağını toplayan bir kişi, coca cola firmasının hediye olarak sunduğu cam
  bardağı almaya gittiğinde, market sahibi tarafından haksızlığa uğruyor ve bardağı verilmiyor.
  Bu durumda, haksızlığa uğrayan kişi, aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?
  a) Tüketici sorunları – hakem heyeti
  b) İnsan hakları derneği
  c) Anayasa mahkemesi
  d) Emniyet


  262-Aşağıdakilerden hangisi haritanın ölçeği değiştiğinde haritada değişen özelliklerden biri
  değildir?
  a) Coğrafi konum
  b) Yüzey şekillerinin yansıtılmasındaki hata payı
  c) Haritada gösterilen ayrıntı
  d) Haritaların kapladıkları alan

  263-Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden birisidir?

  a) 180 tane doğuda 180 tane batıda toplam 360 tane paralel vardır.
  b) İki paralel arasındaki uzaklık birbirine eşittir.
  c) Paralellerin boyları birbirine eşittir.
  d) 180 tane kuzeyde 180 tane güneyde toplam 360 tane paralel vardır.


  264- Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.
  Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur?
  A) Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,
  B) Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
  C) Türkiye devletinin başkenti Ankara’dır.
  D) Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.


  265- Bilimsel çalışma ile ilgili çeşitli kavramlar vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında gösterilmez?
  A- Hipotez
  B- Dipnot
  C- Empati
  D- Katalog Taraması


  266-. Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Dünyanın uzay boşluğunda yer alması
  B)Dünyanın şekli
  C)Toplam 180 tane paralel dairesinin bulunması
  D)Paraleller arası mesafenin 111 kilometre olması


  267-Gerçekliği herkes tarafından kabul edilen ve kanıtlanabilen bilgilere olgu, gerçekliği ispat edilmemiş bilgilere ise görüş denir.
  Buna göre, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

  Olgu Görüş

  A) Televizyondaki en güzel programlar En sevmediğim günler yağışlı günlerdir.
  Belgesellerdir.
  B) İstanbul Marmara Bölgesindedir. Yasalar Anayasaya göre çıkarılır.
  C) İlköğretim kesintisiz sekiz yıldır ve Öğrenciler okula giderken siyah önlük
  Zorunludur. Giymek zorundadır.
  D) Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir
  yarımadadır.
  268 Furkan evlerinin yanında bulunan çocuk parkının bakımsızlığından ve park içinde rahatça
  oynamalarını engelleyen dikenlerden şikayetçidir.Furkan rahatsızlığını dile getireceği
  dilekçeyi hangi makama yazmalıdır?

  A)Tüketici mahkemesine
  B)Muhtarlığa
  C)Reklam kuruluna
  D)Belediyeye


  269-Ülkemizin dünya üzerinde bulunan yedi kıtadan ikisi üzerinde toprakları vardır.Bu iki kıta aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A)Asya-Avrupa
  B)Antartika-Asya
  C)Avrupa –Afrika
  D)Asya-Avustralya

  270-Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında
  yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?

  a)10:48 b)11:12 c)11:22 d)10:38

  271- "Türkiye'nin…………………. şehri İstanbul’dur." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük¬lerden hangilerinin gelmesi durumunda bir gö¬rüş ifade edilmiş olur?
  A-En kalabalık B- En güzel
  C- En fazla sanayileşmiş D- En fazla okul bulunan
  272- Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlar için za¬rarlı olarak kabul edilir?
  A) Akarsular üzerine barajların yapılması
  B) Bazı öğrencilerin ödevlerini zamanında yapma¬ması
  C) Aşırı yağışların sel ve toprak kaymalarına yol aç¬ması
  D) Fabrika atıklarının doğrudan denizlere akıtılması

  273-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Olgu kişiden kişiye değişebilir.
  B) Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.
  C) Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.
  D)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

  274- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?
  A) Bireyin toplumsal yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmak
  B) Kurallara uymanın önemini kavratmak
  C) Bireyin bir meslek edinmesini sağlamak
  D) Bireye bilgi edinme yollarını öğretmek
  275- Aşağıdakilerden hangisinde “olgu” doğru tanımlanmıştır.
  a. Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
  b. Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.
  c. Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.
  d. Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir.  CEVAP ANAHTARI
  251 C 261 A 271 B
  252 C 262 A 272 D
  253 A 263 B 273 A
  254 C 264 C 274 C
  255 C 265 A 275 A
  256 B 266 B
  257 B 267 C
  258 B 268 D
  259 C 269 A
  260 B 270 B

Sayfayı Paylaş