6.sinif testİ(cevap anahtariyla)

Konu 'Fen Bilgisi 6. Sınıf' bölümünde amelya tarafından paylaşıldı.

 1. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0

  76. Zigot –Sperm- Embriyo- Yumurta  Yukarıda verilen olaylar döllenmeden itibaren yeni canlı oluşumuna doğru sıralandığında en sonda hangisi bulunur?  A)Zigot B)Sperm

  c)Embriyo D)Yumurta  77. Hangi organel sadece hayvan hücresinde bulunur?

  A) ribozom

  B) mitekondri

  C) kloroplast

  D) sentriol

  78. Aşağıdaki yapılardan hangisi yada hangileri bitki ve hayvan hücresinde ortaktır?  I-hücre zarı II-lizozom III-hücre duvarı IV-mitokondri  a) I-II b) II-III-IV c) I-II-III d) I-II-IV

  79. Bitkinin hayat döngüsü aşağıdaki olaylarda hangisi ile başlar?  a) çimlenme b) tohum ve meyve oluşumu

  c) tozlaşma d) ergin bitki oluşumu

  80. “Kloroplast taşıyan hücreler besin üretimi yaparlar.”

  Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi besin üretimi yapmaz?

  a) Soğan b) Tavuk c) Çam d) Lahana  81. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

  a) Sitoplazma b) Çekirdek c) Koful d) Hücre zarı

  82. Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?

  a) Organ b) Sistem c) Doku d) organizma  83. Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir?

  a) Bebeklik b) Çocukluk c) Yaşlılık d) Emeklilik  84. Bir bitki hücresinde verilen yapıların içten dışa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  A)Çekirdek-Sitoplazma-Hücre duvarı-Hücre zarı

  B)Sitoplazma-Çekirdek-Hücre zarı-hücre duvarı

  C)Çekirdek-Sitoplazma-Hücre zarı-Hücre duvarı

  D)Hücre duvarı-Hücre zarı-Sitoplazma-Çekirdek  85. A organeli = Besin ve oksijen üretir.

  B organeli = Enerji ve karbondioksit üretir.

  Yukarıda özellikleri verilen organeller ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?  A) A organeli sadece bitkilerde bulunur.

  B) B organeli A organelinin ürettiklerini kullanır.

  C) B organeli sadece hayvanlarda bulunur.

  D) A organeli kloroplasttır.  86. Can - 3 Yaşında

  Arzu - 14 Yaşında

  Enes - 30 Yaşında

  Tarık - 65 Yaşında

  Yaşları yukarıdaki gibi olan dört birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?  A) Can oyun oynamayı sever.

  B) Arzu’nun vücut yapısında çeşitli değişimler olmaktadır.

  C)Enes’in üreme sistemi aktif haldedir.

  D)Metabolizması en hızlı çalışan Tarık’tır.  87. Ali evde bakmak için yavru bir hayvan almayı düşünmektedir.Babası Ali’ye annesinin bakımına ihtiyacı olmayan bir yavru hayvan alması gerektiğini söylüyor.Babasının bu uyarısını dikkate alan Ali tercih yaparken aşağıdaki hayvanlardan hangisini seçmelidir ?

  A) Yavru tavşan B) Yavru köpek

  C) Yavru balık D) Yavru kedi  88. Ağız içinden alınan epitel hücresini mikroskopta inceleyen bir öğrenci aşağıdaki organellerden hangisini gözleyemez?

  a) sentrozom b) golgi cisimciği

  c) mitokondri d) kloroplast  89. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresiyle hayvan hücresi arasındaki farklardandır?

  a-) ribozom b-)mitekondri c-)hücre duvarı d-) çekirdek  90. I- Hücre duvarı

  II- Ribozom

  III- Kloroplast  Yukarıdaki organellerden hangisi veya hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III  91.Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme hücresi ( yumurtalık )’ne ait bir özelliktir?  A) Büyük ve hareketlidir.

  B) Küçük ve hareketlidir.

  C) Büyük ve hareketsizdir.

  D) Küçük ve hareketsizdir.  92. Aşağıdakilerden hangisi hücrede yönetimden sorumludur?

  a) koful b) çekirdek c) golgi cisimciği d) plastit

  93.Aşağıdaki canlılardan hangi ikili başkalaşım geçirir.

  a) Deniz yıldızı - ahtapot b) Kelebek-kurbağa c) kelebek-yılan d) deniz kestanesi-kurbağa  94. Akciğerler de gaz alış-verişi nerede gerçekleşir?

  a. Bronşluklarda b. Bronşlarda c. Alreollerde d. Soluk borusunda  95. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal olaydır?

  a. Kalsiyum-sandozun suda çözünmesi

  b. Kağıdın yırtılması

  c. Suyun buharlaşması

  d. Suyun donması  96.

  Mikroskopta incelen bir soğan zarında numaralanmış yapılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hücre zarı-sitoplazma- hücre çeperi-çekirdek

  B) Hücre çeperi-sitoplazma –Hücre zarı-çekirdek

  C) hücre çeperi-sitoplazma-çekirdek-hücre zarı

  D) hücre zarı-hücre çeperi-sitoplazma-çekirdek

  97. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünün aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir?

  A) Tozlaşma-Döllenme-Tohum ve meyve-Çimlenme-Genç ve olgun bitki

  B) Tozlaşma- Tohum ve meyve-Döllenme- Genç ve olgun bitki- Çimlenme

  C) Tohum ve meyve- Tozlaşma- Döllenme- Çimlenme-Genç ve olgun bitki

  D) Genç ve olgun bitki -Tohum ve meyve- Tozlaşma- Döllenme-Çimlenme  98.Genç bir bitki hücresinin, sitoplazma miktarı fazla, çekirdeği büyük ve kofulları küçüktür.

  Hücre yaşlandıkça kofulların büyümesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?  A.Enerji üretiminin azalması

  B.Sindirirmin azalması

  C.Atık maddelerin kofulda depolanması

  D.Hücre çekirdeğinin yok olması  99.Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir.Bunlardan hangisi bir yönüyle

  diğerlerinden farklıdır?  A.Sivilce oluşması

  B.Kararsızlık

  C.Vücudun belli bölgelerinde kıllanmanın olması

  D.Yağ ve ter salgısının artması  100.Canlılarda meydana gelen üreme olayı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A)Tüm canlı türleri üreme yeteneğine sahiptir. B)Üreme, bir organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gereklidir. C)Canlıların türlerini sürdürebilmeleri için üreme yapmaları gerekir. D)Bir canlının üreyebilmesi için kalıtsal maddesini, oluşturacağı yavruya aktarması gerekir.8. Vücudu etkileyen çevre değişmelerine uyarı denir. Aşağıdakilerden hangisi duyu organını etkileyen uyarılara örnek olarak verilemez? A) Havadaki kirlilik oranının artması B) Ortam sıcaklığının artması C) Ortamın ışık miktarının artması D) Ortamdaki mikrop sayısının azalması9. Bazı insanların kanında normalden daha fazla şeker bulunur. Bu şekilde fazla şeker bulunan hastalığa şeker hastalığı denir. Şeker hastalarının kanda bulunan fazla şekeri normal seviyeye düşürememeleri hangi hormon eksikliği sonucudur? A) İnsülin B) Glukagon C) Epifiz D) Adrenalin10. I. Akson II. Dentrit III. Miyelin kılıf Verilen yapılardan hangileri bütün sinir hücrelerinde ortak olarak bulunur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III11. - Topa vururken vücut kaslarının çalışmasını sağlar. - Kitap okurken öğrenilen bilgilerin hafızada saklanması. Yukarıda verilen olayları gerçekleştiren sinir sistemi kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) Beyin B) Omurilik C) Beyincik D) Omurilik soğanı12. Fare üzerinde yapılan bir deneyde farenin herhangi bir sinir sistemi organeli çıkarıldığında farenin solunum, sindirim ve dolaşım sistemine bozukluklar meydana geldiği tespit edilmiştir. Buna göre, çıkartılan bu sinir sistemi organeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Beyincik B) Omurilik C) Omurilik soğanı D) Beyin13. A -> Midede sindirilir. B -> Ağızda sindirilir. C -> İncebağırsakta sindirilir. Buna göre A, B, C besinleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A besini vitamindir. B) Vücuda ilk enerji verici C dir. C) A ve B aynı grup besinlerdendir. D) Vücut için temel besin A dır.14. Aşağıdakilerden hangisi, sindirim sistemi tarafından yapılmaz? A) Besinleri hücre zarından geçebilecek küçüklüğe kadar parçalamak B) Yararsız besinleri vücut dışına atmak C) Besinleri en küçük yapıtaşlarına ayırmak D) Besinlerden vücut için enerji elde etmek15. Dişi memelilerde döllenme olayının gerçekleştiği yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Uterus B) Yumurtalık C) Yumurta kanalı D) Vajina16. Önder top oynadıktan sonra eve geliyor. Daha sonra annesinin yaptığı pastayı yiyor ve meyve suyu içiyor. Önder'in her iki durumda sırasıyla hangi sistemleri daha fazla çalışmıştır? A) Sindirim - Üreme B) Boşaltım - Dolaşım C) Solunum - Sinir D) Hareket - Sindirim17. Beyin ön (I), orta (II) ve arka (III) beyin olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bir buz patencisi sırt üstü yere düştüğünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşebilir? A) Görme duyusu zayıflar. B) Hareket sisteminde bozukluklar oluşur. C) Konuşmasında hatalar meydana gelir. D) Hafıza kaybına uğrar.


  CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )

  76
  C

  86
  D

  96
  C

  77
  D

  87
  C

  97
  A

  78
  D

  88
  D

  98
  C

  79
  C

  89
  C

  99
  B

  80
  B

  90
  B

  100
  B

  81
  D

  91
  C

  82
  C

  92
  B

  83
  D

  93
  B

  84
  C

  94
  C

  85
  C

  95
  A
  :::SanDora::: bunu beğendi.
 2. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  TeŞekkÜr yeter!!!!

  EĞer daha fazlasina İhtİyaÇ duyarsaniz taleb edİn gÖndereyİm sevgİlİ arkadaŞlar!!!!!:d:d
 3. :::SanDora:::

  :::SanDora::: Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2010
  Mesajlar:
  51
  Beğenileri:
  12
  Ödül Puanları:
  0
  teşkr ederm buto batsm [sanada çok güzel olmuş;]]
 4. amelya

  amelya Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2010
  Mesajlar:
  167
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  eğer daha fazla lazımolusa söyleyin bende sizle paylaşayım :/

Sayfayı Paylaş