7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
  Öğrenci Adı, Soyadı:
  VELİ Adı ve imza:

  1. Ortaçağ Avrupası’nın en gösterişli yapıları kilise ve şatolardır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
  A. Estetiğe önem verildiğinin
  B. Mimaride yüksek bir seviyeye ulaşıldığının
  C. Topluma egemen anlayışın mimariyi yönlendirdiğinin
  D. Ekonomik refahın arttığının

  2. Haçlı Seferleri sırasında, Antakya ve Urfa gibi yerleri ele geçiren Haçlılar tarafından buralarda dükalık ve kontluklar kuruldu.
  Yalnızca bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A. Haçlılar Kudüs’ü ele geçirmiştir.
  B. Anadolu’da siyasi birlik sağlanmıştır.
  C. Derebeylik rejimi Doğu’ya da taşınmıştır.

  3. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki büyüme nedenlerinden hangisi, Anadolu’daki diğer beyliklerin de desteğini almasını sağlamıştır?
  A. Düzenli orduya geçilmiş olması
  B. Cihat anlayışının sürdürülmesi
  C. Divan örgütünün kurulmuş olması
  D. Saltanat sisteminin uygulanmış olması

  4. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki yerlerden hangisinden devşirme çocuk alınmazdı?
  A. Makedonya B. Kosova
  C. Şam D. Mora

  5. Aşağıdaki yerlerden hangisinin ele geçirilmesi, Osmanlı’nın sınırlarının daha çok büyüdüğünü gösterir?
  A.Çukurova B.Trakya C.Ortadoğu D.Tunus
  6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara yerleşmesine katkı sağlayan bir politika değildir?
  A. İskan politikası B. Hoşgörü politikası
  C. Tımar politikası D. Ahilik politikası


  7. I. Krallara tacını verme
  II. Günahları affetme (Endüljans)
  III. Kişileri dinden çıkarma (Aforoz)
  Yukarıdaki yetkilerden hangisi ya da hangileri, Ortaçağ Katolik Kilisesi’nin siyasi yetkiye sahip olduğunun göstergesidir?
  A. Yalnız I B. Yalnız II
  C. I ve II D. I ve III


  8. - Fiyat kontrolü yapmak
  - Esnaf dayanışmasında bulunmak
  - Kaliteyi denetlemek
  - Ekonomi ve sosyal hayatta söz sahibi olmak
  Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı Kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Devşirme B. Dergâh
  C. Lonca D. Pençik

  9. Rönesans hareketlerinin öncülerinden olanların şiir, eleştiri ve roman gibi alanlarda eserler vermiş olmaları, Rönesans’ın hangi alanda gelişmeye sebep olduğu söylenebilir?
  A. Ekonomi B. Mimari
  C. Resim D. Edebiyat

  10. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans ve Reform’un ortak özelliklerinden biri değildir?
  A. Kâğıt ve matbaanın katkı sağlamış olması
  B. Dogmatik düşünceye karşı mücadele edilmesi
  C. Kilisenin itibar kaybetmesi
  D. Skolâstik düşüncenin güçlenmesi

  11. II. Mehmet döneminde;
  - Devlete bürokrat yetiştirmek
  - Zeki devşirmeleri eğitmek
  amaçları ile Topkapı Sarayı’nda açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Sahnı Seman Medresesi B. Enderun Mektebi
  C. Sıbyan Mektebi D. Sultani

  12. Osmanlı Devleti’nde yönetim hakkı kan yoluyla (babadan-oğula) geçerdi.
  Bu durum, Osmanlı’da hangi sistemin görüldüğünü gösterir?
  A. Ekber-erşet B. Saltanat
  C. Oligarşi D. Teokrasi

  13. 1876 yılında ilan edilen I.Meşrutiyet ile Osmanlı’da padişahın yanında meclis açılmıştır.
  Bu durumda aşağıdaki hangi yönetim biçimine geçilmiştir?
  A. Monarşi B. Meşrutiyet
  C. Teokrasi D. Oligarşi

  14. - Tanzimat ile Osmanlı vatandaşlarına eşit haklar
  verilmiştir.
  - Meşrutiyet ile Osmanlı’da meclis açılmış ve
  halk yönetime katılmıştır.
  Yukarıdaki iki durum birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki hangi yorum yapılabilir?
  A. Demokrasi yerleşmiştir.
  B. Halk devlete tam bağlanmıştır.
  C. Demokratikleşme aşamalarıdır.
  D. Gayrimüslim halkın isyanları önlenmiştir.

  15. İstanbul’un adalet işlerinden sorumlu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Kadı B. Taht kadısı
  C. Kazasker D. Sadrazam


  DÜŞÜN-ANLAT

  1. 1000 li yıllarda siz bir devlet başkanı olsaydınız, devletinizin büyük sınırlara ulaşması ve yıkılmaması için hangi yöntemleri kullanırdınız? Uzun uzun açıklayınız.


  2. Osmanlı Devleti’ni yıkılmaya götüren sebepler nelerdir? Olumsuz bütün gelişmeleri yazınız.
  3. Osmanlı Devleti yıkılmamak için hangi ıslahatları yapmıştır? Hangi demokratik gelişmeleri yapmıştır?  ALINTIDIR.

Sayfayı Paylaş