7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ

  1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
  A. İradeyimilliye
  B. Hâkimiyetimilliye
  C. Ceride-i Resmiye
  D. Tercümanıahval

  2. İletişimi başlatmanın ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Kendimizi ve çevremizi tanımak
  B. Her yerde konuşmak
  C. Herkese söz söylemek
  D. Herkese derdini anlatmak

  3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde etkili olan faktörlerden biridir?
  A. Konuşanın yüzüne bakmamak
  B. Sözcükleri kullanma becerisi göstermek
  C. Konuşurken beden dilini kullanmamak
  D. Konuşana sırtını dönmek

  4. Atatürk tarafından çıkarılan, Millî Mücadele’nin yayın organı olan ve Atatürk’ün “Benim Gazetem” deyimini kullandığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İradeyimilliye
  B. Cerideyihavadis
  C. Anadolu Ajansı
  D. Tercümanıahval

  5. Nüfus sayımı ile ülkemizde;
  I. Nüfus yoğunluğu,
  II. Nüfusun yaş ve cinsiyet durumu,
  III. Nüfusun okur-yazarlık ve öğrenim durumu,
  IV. Ailenin çocuk sayısı ve iş durumlarından
  hangisi veya hangileri tespit edilmektedir?
  A. I, II ve III B. II ve III
  C. II, III ve IV D. I, II, III ve IV

  6. Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente olan göçlerin kırdan kaynaklanan nedenlerden biri değildir?
  A. Hızlı nüfus artışı
  B. Toprakların miras yoluyla bölünerek küçülmesi
  C. Yaşam standartlarının olması
  D. Eğitim, sağlık, kültür ve altyapı hizmetlerinin yetersiz olması

  7. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır?
  A. II. Abdülhamit
  B. III. Selim
  C. II. Mahmut
  D. Abdülaziz

  8. Türkiye’de kırsal nüfus oranı azalırken kentsel nüfus oranının artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
  A. Tarımda makineleşme oranının artması
  B. Tarım gelirlerinin artması
  C. Kentlerde iş olanaklarının daha fazla olması
  D. Kentlerde eğitim ve sağlık kuruluşlarının daha fazla olması

  9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun azalmasına neden olmaz?
  A. İç göçler B. Trafik kazaları
  C. Doğal afetler D. Çocuk ölümleri

  10. Devletin, vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim kurumlarını açmakla yükümlü olması devletin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
  A. Hukuk devleti B. Demokratik devlet
  C. Sosyal devlet D. Laik devlet

  11. Osmanlı Devleti’nde maliye ile ilgili düzenlemeleri yapan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Nişancı B. Defterdar
  C. Kazasker D. Sadrazam

  12. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?
  A. Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamışlardır.
  B. Bizans ve Haçlı saldırılarına karşı koymuşlardır.
  C. Anadolu’da yaşayan gayrimüslimlerin Anadolu’yu terk etmelerini sağlamışlardır.
  D. Anadolu imar faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

  13. Osmanlı Devleti’nde Kuruluş döneminden Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Divan toplantılarına padişahlar başkanlık etmişler, bu dönemden sonra sadrazam başkanlık etmiş ancak son sözü söyleme yetkisi padişaha bırakılmıştır.
  Yukarıdaki durum;
  I. Egemenlik anlayışının değiştiği,
  II. Divan’ın bir danışma meclisi olduğu,
  III. Padişahların mutlak otorite sahibi olduğu
  yargılarından hangisi veya hangilerini doğrular?
  A. I ve II B. I ve III
  C. II ve III D. I, II ve III

  14. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde izlemiş olduğu siyasetlerden biri değildir?
  A. Avrupalı devletlere karşı denge politikasını takip etme
  B. Balkanlarda fethettiği yerlere Türkmenleri yerleştirme
  C. Anadolu’da Türk birliğini sağlama
  D. Bizans’ın içerisinde bulunduğu karışıklıklardan yararlanma


  ALINTIDIR.

Sayfayı Paylaş