7. Sınıf Yazılıya Hazırlık ve SBS Çalışma Testi [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?

  a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
  b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
  c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
  d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

  2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
  a-) Tercüman Gazetesi
  b-)Anadolu Ajansı
  c-)İrade-i Milliye Gazetesi
  d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

  3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
  A)Televizyon
  B)İnternet
  C)Uydu
  D)Kitle iletişim araçları

  4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

  A) Anadolu Ajansını kurması
  B) İrade-i milliye gazetesini kurması
  C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
  D) Cumhuriyet gazetesini kurması


  5-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
  A) İrade-i Milliye
  B) Hakimiyet-i Milliye
  C) Takvim-i Vekayi
  D) Ceride-i resmiye

  6-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
  A) Milliyet Gazetesi
  B) Anadolu Ajansı
  C) Tercüman-ı Ahval Gazetesi
  D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

  7-) Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

  A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
  B)Yeryüzü şekilleri
  C)İş imkanları
  D)Ormanların dağılışı
  :cool:Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve
  iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.
  Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı düşünülemez?

  a-Resim çizme b-Telgraf çekme c-Davul Çalma d-Ateş yakma

  9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak
  amacıyla denetlenmeleri gerekir.
  Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A-TRT B-RTÜK C-TÜİK D-AA

  10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri
  değildir?

  a-Gazeteler çıkarıldı. b-İlk telsiz telgraf kuruldu.
  c-Radyo yayınlarına başlandı d-İlk televizyon istasyonu kuruldu.

  11-Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir
  kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”
  Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a-Önemli bir güç olduğu b-Eğitici yönünün olduğu
  c-Halkın düşüncelerini yansıttığını d-Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını

  12- 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek
  iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin
  kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.
  Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
  verilemez?

  a-Hangi tarihte kurulmuştur?
  b-Milli mücadeledeki rolü nedir?
  c-Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir
  d-Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

  13-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne
  babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa
  buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna
  Enformasyon denir.
  Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

  a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği
  b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği
  c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği
  d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

  14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim
  fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

  Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

  a-Beden dili b-Empati c-Etkili dinleme d-Üslup

  15-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.
  Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?
  a-Maden çıkarılan yerler b-Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler
  c-Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler d-Ilıman iklimin görüldüğü yerler


  16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve
  sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında
  gösterilemez?

  a-İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek
  b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek
  c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek
  d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek


  17-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş
  olmasıyla açıklanabilir.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?
  a-İzmir b-Balıkesir c-Kars d-Samsun

  18- Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir.
  Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
  A) Telgraf
  B) Radyo
  C) İnternet
  D) Televizyon

  19- Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik
  problemi ortaya çıkmaktadır.
  Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi
  iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?
  A) İnternet
  B) Televizyon
  C) Radyo
  D) Mektup

  20- Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?

  a) Düzensiz olmak
  b) Hoşgörülü olmak
  c) Savurgan olmak
  d) Bencil olmak

  21- Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı
  olmadan, sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir?

  Buna göre basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

  a) Din ve vicdan özgürlüğü
  b) Özel hayatın gizliliği
  c) Düşünce ve ifade özgürlüğü
  d) Seyahat etme özgürlüğü

  22- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
  A) Ankara Radyosunu kurması
  B) İrade-i Milliye gazetesini kurması
  C) Hakimiyet-i Milliye gazetesini kurması
  D) Anadolu Ajansını kurması

  23-Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını
  ihlal edildiğini gösterir?

  A)Dokunulmazlık hakkı B)Özel hayatın gizliliği
  C)Düşünceyi açıklama D)Güvenlik hakkı

  24-.Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz?
  a)Tarafsız b)Objektif c)Önyargılı d)Abartısız

  25-Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?

  A)4 Eylül 1919 B)7 Ekim 1920

  C)6 Nisan 1920 D)6 Mayıs 1927


  1 B 11 D 21 C
  2 A 12 C 22 A
  3 D 13 A 23 B
  4 D 14 B 24 C
  5 C 15 C 25 C
  6 B 16 D 26
  7 D 17 C 27
  8 B 18 A 28
  9 D 19 B 29
  10 D 20 B 30 ​
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  26-.Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?

  A)Sivas Kongresi B)Amasya Genelgesi

  C)Erzurum Kongresi D)Amasya Görüşmeleri


  27-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?
  A)Dinleyici grubunun bulunması.
  B)Bir konuşma grubunun olması
  C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi
  D)Bir konunun tartışılması.

  2:cool:Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti
  Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?

  A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.
  B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.
  C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.
  D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.


  29-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine
  bağlıdır?
  A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına
  B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında
  C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına
  D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde


  30-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya
  çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
  A)Okur yazar oranının artması
  B)İşsiz sayısının artması
  C)Gece kondu sayısının artması
  D)Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

  31-İletişimdeki en büyük engel hangisidir?
  A) Karşımızdaki kişiyi dinlememek.
  B) Ses tonu.
  C) Jest ve mimikler.
  D) Bireysel farklılıklar.

  32-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazetelerinin
  kurulması amaçlarından değildir?
  E) Anadolu’daki mücadelenin haklılığının tüm dünyaya duyurulması.
  F) Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.
  G) Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili kamuoyu oluşturulması
  H) Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.


  33-Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?

  İ) Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa.
  J) Gazetecilerin haber yapabilmesi için.
  K) Canımız başkasının evini görmek istediği için
  L) Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.


  34-İnsanların sadece kendilerini ilgilendiren, başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu hakkını ihlal edemez.

  Yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz edilmektedir?
  A) Seyahat özgürlüğü B) Konut dokunulmazlığı
  C) Fırsat eşitliği D) Özel yaşamın gizliliği

  35- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda çıkarılan gazetelere haber kaynağı olmuştur?
  a) Anadolu Ajansı
  b) İradeyi Milliye
  c) Hakimiyeti Milliye
  d) TRT


  36- Aşağıdakilerden hangisi bir göç şekli değildir?
  a) Bir haftalık tatile gitmek
  b) Üç aylığına fındık toplama işine gitmek
  c) Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek
  d) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek.


  37-Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

  a) TRT b) RTÜK c) AA d) TDK


  38-Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta çıkartılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Hakimiyet-i Milliye b) İstikbal
  c) İrade-i Milliye d) Cumhuriyet


  39-”Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz” Mustafa Kemal bu sözleriyle
  aşağıdakilerden hangilerini savunduğu söylenebilir?

  I. Basın özgürlüğünün olması
  II. Basının halkın çıkarına ters yayın yapması gerektiği
  III. Basının bağımsız haber yapma hakkının olması

  a) yalnız III b) I, II, III c) I ve III d) yalnız II


  40- I. İrade-i Milliye
  II. Hakimiyet-i Milliye
  III. İstanbul radyosu
  IV. Anadolu Ajansı

  Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

  a) I-IV-III-II b) IV-II-III-I c) III-II-IV-I d) I-II-IV-III  41-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
  B) İletişimde insan hakları önemlidir
  C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
  D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir  42-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
  A) Anadolu Ajansını kurması
  B) İrade-i milliye gazetesini kurması
  C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
  D) Cumhuriyet gazetesini kurması


  43- Kitle iletişim araçları bilgi-görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan sosyal örgütlenmeyi güçlendiren komu oyu oluşturan insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçlarının faydalarından biri olduğu söylenemez?
  A- Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu
  B- Farklı fikirdeki insanların düşüncelerini ve birbirlerini anlamada etkili olduğu
  C- Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını sağladığı
  D- Yöneticilere karşı fikirlerin ortaya çıkmasını engellediği  44- Vatandaşlar kendi evlerinde huzur ve güven içerisinde yaşam sürdürme hakkına sahiptir.
  Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse bir başkasının evine izinsiz giremez ve
  gözetleyemez.
  Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır.

  Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?
  A- Basın özgürlüğü
  B- Özel yaşamın gizliliği
  C- Haberleşme özgürlüğü
  D- Düşünce ve kanaat özgürlüğü


  45-İki kişi arasında gerçekleşen bir iletişim de mutlaka olması gereken bazı unsurlar söz
  konusudur.Aksi takdirde iletişimin sağlıklı yürümesi mümkün olmayacaktır.

  Buna göre;
  I.Dinleme
  II.Dokunma
  III.Soru sorma
  IV.Uyarma

  Gibi unsurlardan hangisi iki kişi arasında yaşanan bir konuşma için kesinlikle gereklidir?
  A) I B) II C) III D) IV

  46-) Yüksek yaşam standartlarına sahip kentlerde hizmet sektörünün payı büyüktür.Ayrıca tarımla uğraşan insan sayısı da oldukça azdır.
  Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
  A) Hakkari
  B) Kars
  C) Yozgat
  D) İzmir  47- Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
  Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

  A)Üretimde kalitenin artması
  B)İşçi sınıfının ortaya çıkması
  C)Sömürgecilik yarışının hızlanması
  D)Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

  48- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan veliahdını öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa Devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir bu paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
  A-Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz.
  B-Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde vardır.
  C-Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.
  D-Küçük olaylar birikerek büyük olaylara neden olurlar.
  49- Aşağıdaki grafikte 2006 yılına ait ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanıldığı alanlar verilmiştir.
  Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  K. Alan Sanayi Konut Turizm Aydınlatma Diğer
  Tüketim % 55 % 15 % 8 % 4 %19


  a) Toplam enerjinin yarıdan fazlası sanayi alanında
  tüketilmektedir.
  b) Enerji ihtiyacının en az olduğu alan turizmdir
  c) Konutlar sanayiden sonra en fazla enerji
  tüketmektedir.
  d) Aydınlatmada kullanılan enerji Turizm’de kullanılan enerjinin yarısıdır.

  50-Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin özelliklerinden değildir?

  A)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer
  B)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir
  C)Hak ve özgürlükler kanunlar tarafından korunur
  D)İnsanlar toplantı yapıp tartışamazlar

  26 A 36 A 46 D
  27 C 37 B 47 D
  28 D 38 C 48 B
  29 A 39 C 49 B
  30 A 40 D 50 D
  31 A 41 A
  32 D 42 D
  33 A 43 D
  34 D 44 B
  35 A 45 A
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  51-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?

  a)Zonguldak b) Manisa c) Aydın d) Adana


  52-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz?

  a)Hakimiyeti Milliye
  b) Son Havadis
  c)İradiyei Milliye
  d) Anadolu Ajansı

  53- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

  a)Savaş b) Sıkıyönetim c) Olağanüstü hal d) Nüfus sayımı


  54- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

  a) Dinleme b) Vücut hareketleri c) Ses tonu d) İstediği zaman konuşma  55- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?
  a. Sinema
  b. Panel
  c. Gazete
  d. Tiyatro

  56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.
  b. Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.
  c. Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.
  d. Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.


  57-Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller arasındadır ?

  a- Adana b- Kastamonu c- Yozgat d-Bingöl

  58-Ülkemiz nüfus yapısı aşağıdaki ifadelerden hangisine uygundur ?

  a – Yaşlı b-Çok yaşlı c- Orta yaşlı d-Genç


  59-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken davranışlarından birisi değildir?

  A) Dikkatini karşısındaki kişiye verir. B) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
  C) Göz teması kurmamaya özen gösterir D) Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

  60- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen
  Artıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir?
  A) Bir ülkenin dışardan göç alması B)Doğumların artması
  C)Şehirden köylere yapılan göçler D)Sınır değişiklikleri


  61-. Aşağıdakilerden hangisi doğru iletişim kurmada etkili değildir?
  A) Başkalarının görüşlerine de saygı duymak.
  B) Konuşurken karşımızdaki ile göz teması kurma.
  C) Sadece konuşmayı değil dinlemeyi de bilme .
  D) Karşımızdaki kişi konuşurken başka işle uğraşma.

  62.-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hâkimiyetimilliye gazetesi Atatürk’ün kurduğu gazetedir.
  B) İlk kurulan ajans İhlas Haber Ajansıdır.
  C) 1927’de Ankara Radyosu yayına başlamıştır.
  D) 1927’de telsiz telgraf vericileri hizmete girmiştir.

  63-Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

  A) İş imkanlarının fazla olması
  B) Eğitim imkanlarının iyi olması
  C) Sağlık hizmetlerinin iyi olması
  D) Kalabalık şehir olması
  64-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

  E) Trabzon
  F) Edirne
  G) Eskişehir
  H) İzmir
  65- En yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olan televizyonun olumlu etkileri arasında
  aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a- Çocukların şiddete eğilim göstermesine yol açması
  b- Toplumsallaşmayı sağlaması
  c- Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmesi
  d- Küresel sorunlarla ilgili bilgilenme sağlaması

  66- Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden
  dikkat etmek zorunda değildir?

  a- Gerçek olmasına
  b- Popüler olmasına
  c- Toplumu ilgilendirmesine
  d- Kamu yararı bulunmasına


  67- Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi fazla etkili değildir?
  a-Uygun iklim şartları
  b-Verimli tarım alanları
  c-Endüstrisinin yaygın oluşu
  d-Havasının temiz oluşu

  68- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir?

  A) İnternet B) Telgraf C) Gazete D) Televizyon


  69- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?

  A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  B) Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi
  C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  D) Anadolu Ajansı’nın kurulması

  70-“Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok
  önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?

  A)Vücut dilini C)Göz temasını
  B)Konunun özelliğini D)Mikrofon kullanımını

  71-Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir?
  A)Yaşama hakkı C)İsim hakkı
  B)Konut dokunulmazlığı D)Eğitim hakkı

  72- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu değildir ?

  A )Emekli Sandığı B) Türk Silahlı Kuvvetleri
  C) Bağ – Kur D ) Sosyal Sigortalar kurumu

  73-Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır ?

  A ) 1927 B) 1924 C) 1933 D) 1930

  74-Sınıfta arkadaşlarına sunmak için konuşma hazırlayan öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması etkili konuşma için gerklidir?

  A- Alçak sesle konuşması B- Ayrıntılara girmesi
  C-Hızlı konuşması D-Jest ve mimiklerin kullanması.


  75-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili değildir?

  A) Çok sayıda insana aynı bilgiyi aynı anda iletmeyi sağlar.
  B) Herkesin haber alma ve verme hakkı vardır.
  C) Kimsenin özel yaşamı ile ilgili özel yazıları okunamaz.
  D) Hakkımızda yayınlanan bir haberin yanlışlığı düzeltme ve cevap hakkı getirir.

  51 A 61 D 71 C
  52 B 62 B 72 B
  53 D 63 D 73 A
  54 D 64 B 74 D
  55 C 65 A 75 C
  56 B 66 B
  57 A 67 D
  58 D 68 B
  59 C 69 D
  60 C 70 C
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  76-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir?
  A) Empatik bir yaklaşım kullanmak
  B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak
  C) Gülümseyerek anladığını belli etmek
  D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak


  77- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir?

  a)Keşan b)Malkara c)Balayır d)Çimpe


  78- I.Bakır II.Krom III.Demir IV.Taşkömürü

  Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz bölgesi ilk sırayı alır?

  a)I-II b)II-III c)III-IV d)I-IV


  79-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?

  A)Bugün nasılsın B)Merhaba,Kolay gelsin C)Günaydın D)Yarın görüşürüz


  80-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur.
  *Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir.

  Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir

  A) Yağış miktarı-Yükselti B)Turizm-Tarım
  C) Yer altı kaynakları -Kuraklık D) Bitki örtüsü-Ulaşım

  81- Yapılan araştırmaya göre, televizyonda şiddet unsurları içeren programları izleyen çocuklarda şiddet eğilimli davranışlara daha sık rastlanmaktadır.

  Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Yayının içeriği ne olursa olsun , izleyicide davranış değişikliği yaratmaz.
  B) Gelişme çağındaki çocukların şiddet içeren programları izlemesi engellenmelidir.
  C) Çocukların televizyon izlediği saatler dikkate alınmalı ve yayın akışı buna göre düzenlenmelidir.
  D) Şiddet içeren programlara Radyo Televizyon Üst Kurulu belli sınırlamalar getirmelidir.

  82- Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele Hareketi’ni örgütlemeye çalışırken, bir
  yandan da bu mücadeleye katkıda bulunabilecek İrade-i Milliye adlı bir gazetenin
  çıkarılmasını istemiştir.

  Mustafa Kemal’in böyle bir gazete çıkarılmasını sağlamakla aşağıdakilerden hangisini öncelikle amaçladığı söylenebilir?

  A) Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlama
  B) Geniş halk kitlelerini bağımsızlık doğrultusunda harekete geçirme
  C) İstanbul Hükümeti ile uzlaşma yolları arama
  D) Teknolojik olanaklardan yararlanma

  83- Yapılan araştırmaya göre bilgisayar kullanımının, çocuklara bilgi aktarımı ve ödev hazırlama gibi konularda yardımcı olmasının dışında olumsuz etkilerinin de olduğu belirlenmiştir.

  Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin bilgisayarın olumsuz etkilerinden biri olduğu söylenebilir?
  A) Bilgisayardaki zeka oyunları, çocukların zamanlarını verimli geçirmelerinde etkilidir.
  B) Çeşitli internet siteleri, çocukların çizim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.
  C) İnternet bilgi aktarımında etkin bir rol üstlenir.
  D) Uzun süre bilgisayar başında kalan çocuklarda göz ve eklem ağrılarına rastlanır.


  84-Türk Dil Kurumu, Türkçe’nin doğru kullanıldığı alanlarda görev yapan kişileri ödüllendirip topluma örnek göstermektedir.
  Türk Dil Kurumu’nun bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

  A) Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını yaygınlaştırmak
  B) Türk dilinin diğer dillerden üstün olduğunu kanıtlamak
  C) Türk dilinde kullanılan yabancı sözcük sayısını arttırmak
  D) Konuşma ve yazı dilindeki farkı en aza indirmek

  85-Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?

  A)Dinleme
  B)Konuşma
  C)Jest ve mimikler
  D)Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme


  86-Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?

  A)İklim
  B)Yeryüzü şekilleri
  C)Sanayi
  D)Tarihi eserler
  87-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz.

  a)Bilgisayar B)İrade-i Milliye
  c)Anadolu Ajansı d)TRT


  88- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.

  a)Hakimiyet-i Milliye b)İrade-i Milliye
  c)Anadolu Ajansı d) TRT


  89- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A)Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
  B) İletişimde insan hakları önemlidir
  C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
  D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

  90- Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?

  A)Vicdan hürriyetine B)Basın ahlakına
  C)Düşünce ahlakına D)Kişi haklarına


  91- Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için , Atatürk’ün talimatıyla kurulan,haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Doğan haber ajansı
  b) Cihan haber ajansı
  c) Anadolu ajansı
  d) İhlas haber ajansı

  92- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde büyük kentlere göçün sebeplerinden biri değildir?
  a) Ekonomik koşullar
  b) Sağlık hizmetleri
  c) Eğitim hizmetleri
  d) Doğal güzellikler

  93-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden birisi değildir.

  a.) Kitle iletişim araçları ile uluslararası iş birliği ve kültürel aktarım sağlanır.
  b.) Kitle iletişim araçları tarafsızlığı ilke edinmiştir.
  c.) Kitle iletişim araçları dünyada yaşanan olaylarla ilgili toplumu bilgilendirir.
  d.) Toplumdaki görüş farklılıklarını derinleştirir.


  94-Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?

  A) Nüfus miktarı B) Eğitim durumu C) Meslek durumu D) Kültür durumu


  95-Etkili bir iletişim için en önemli şart hangisidir?

  A) Karşısındakini dinlemek B) El ve mimik hareketlerini kullanmak
  C) Karşısındakinin gözüne bakmak D) Oturarak konuşmak


  96- Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan değildir.?
  A. Öğüt vermek
  B. Emir vermek
  C. Dinlemek
  D. Yargılamak


  97- Anayasamız 28 nci maddesiyle basın özgürlüğünü sağlamaya çalışmıştır.
  Anayasamızın basın yayın kuruluşlarını koruyarak basın özgürlüğünü sağlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir.?
  A. Düşünce ve kanaatleri yayma özgürlüğünü korumak istemesi.
  B. Demokraside basının önemli olması
  C. Basının toplumun gelişiminde,eğitimindeki önemsenmesi.
  D. Basının kendini koruyamaması.
  98- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri
  değildir?

  A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
  B) Anadolu Ajansı
  C) İradeyi Milliye Gazetesi
  D) Takvimi Vakayi Gazetesi


  99-Aşağıdakilerden hangisi daha önce kurulmuştur?
  A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  B) İradeyi Milliye Gazetesi
  C) Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
  D) Ankara Radyosunun Yayına Başlaması

  100-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir?

  a)Resmi gazete
  b)Anadolu ajansı
  c)İstanbul radyosu
  d)Radyo Televizyon Üst Kurulu

  76 B 86 D 96 C
  77 D 87 C 97 A
  78 D 88 D 98 D
  79 D 89 A 99 B
  80 C 90 B 100 D
  81 A 91 C
  82 B 92 D
  83 D 93 D
  84 A 94 D
  85 D 95 A

 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  101-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir?

  a) Gazete
  b) Uçak
  c) Tren
  d) Gemi


  102-.I.RTÜK
  II.Anadolu Ajansı
  III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
  IV.İrade-i Milliye
  Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez?

  a.) I b.) II c.) III d.) IV

  103- Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir?

  a.)Televizyon b.)Radyo c.) Gazete d.)Bilgisayar

  104 -Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden
  değildir ?

  a) Sanayinin gelişmiş olması b ) ılıman iklime sahip olması
  c) Turizm merkezi olması d) Yer şekillerinin dağlık olması


  105- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan değildir?

  a) Sıkı yönetim b) Savaş hali c) Seferberlik hali d) Seçim

  106-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;
  I-Güler Yüzlü
  II-Şaşkın
  III-Kızgın

  yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?

  A) Yalnız I B) II ve III C) I,II ve III D) Yalnız III

  107-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği iletişim
  kuruluşlarından biridir?
  A-RTÜK
  B-Anadolu Ajansı
  C-TRT
  D-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

  108- Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yerleşim biriminde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sonuçlarından değildir?
  A) Tüketimin artması
  B) Trafik sorunlarının yaşanması
  C) İş gücünün pahalı olması
  D) Konut ihtiyacının artması

  109- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen unsurlardan birisidir?
  A) Birisiyle konuşurken kendi işimizle meşgul olmak
  B) Karşısındaki kişiyi dikkatle dinlemek
  C) Sorulan sorulara olumlu cevaplar vermek
  D) Karşımızdaki kişiye konuşma fırsatı vermek

  110- İletişim süreci ana hatları ile kimin neyi, kime, nasıl ve ne ile söylediği biçimde
  özetlenebilir.
  Buna göre, iletişimde aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?
  A. Dikkat çekici kelimeler kullanılmalıdır
  B. Açık, net ve amaca ulaştıran ifadeler seçilmedir.
  C. Sözlü ifadelerden çok jest ve mimikler tercih edilmelidir.
  D. Herhangi bir detay bilgi istememeli ve verilmemelidir.

  111-Ülkemizdeki okur yazar oranı geçmiş yıllara göre daha yüksektir. Bununla birlikte batı
  bölgelerimizdeki okur yazar oranı doğu bölgelerimizden daha yüksektir.

  Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde okur-yazar oranının daha düşük olduğu
  söylenebilir?
  A. Marmara
  B. Güneydoğu Anadolu
  C. Ege
  D. Akdeniz

  112-Bilgi ve haberlerin insanlara ulaştırılması görevini basın-yayın organları üslenmiştir.
  Bu nedenle kamuoyunu oluşturan etkenlerin başında basın-yayın organları gelir.
  Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

  a-Basın yayın kuruluşlarının kamuoyu oluşturduğu
  b- Basın yayın kuruluşlarının özgür hareket ettikleri
  c-Basın yayın kuruluşlarının doğru bilgi verdiği
  d-Basın yayın kuruluşlarının tarafsız olması gerektiği

  113-Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında gazetelerin yayınlanmasını ve haber ajansının
  kurulmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal’in bu faaliyetleri aşağıdakilerden öncelikle
  hangisinin bir göstergesidir?

  a-Halkın doğru bilgi almasına önem verdiğinin
  b-Kitle iletişim araçlarının yetersiz kaldığının
  c-Basın yayın özgürlüğünün sağlanamadığının
  d-Yabacı devletlerin etkisinde kalındığının

  114- Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak hangi haklarını ihlal edildiğini gösterir?

  A)Dokunulmazlık C)Özel hayatın gizliliği
  B)Düşünceyi açıklama D)Güvenlik hakkı

  115- Aşağıda bazı illerimizin 1990 yılındaki nüfusları ve yüzölçümleri verilmiştir.
  İL NÜFUS YÜZÖLÇÜM (km2) YOĞUNLUK
  Ankara 3.236.626 25.706 125.90
  Batman 344.669 4.694 73.42
  Kars 662.155 18.557 35.68
  İstanbul 7.309.190 5.712 1279.62

  Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Kars'ın yüzölçümü İstanbul’un yaklaşık üç katıdır.
  B) Yüzölçümü en küçük olan il Batman'dır.
  C) Nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan kent İstanbul’dur.
  D) Yüzölçümü en fazla olan kentte yoğunluk en azdır.

  116-Sağlıklı bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
  a) Dinlemeyi bilme
  b) Görüşlerimizi karşıdakine zorla kabul ettirme
  c) Eleştirilere karşı açık olma
  d) Empati kurabilme

  117-Aşağıdakilerin hangisi nüfus sayımlarının nedenleri arasında yer almaz?
  a. Nüfus artışı hakkında bilgi edinmek
  b. Şehir ve köy nüfusunu öğrenmek
  c. O toplumun eğitim durumunu öğrenmek
  d. Askeri alanda yenilik yapmak

  118-Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada etkili değildir ?
  a) Radyo b) Gazeteler c) Televizyon d) Ders kitapları

  119-Aşağıdakilerden hangisi “halk” kavramının en doğru tanımıdır?
  a) İnsanın heryerde istediği gibi davranması
  b) İnsanın başkalarına zarar vermeden istediği gibi davranması
  c) Bir insana ait olan şey.
  d) Yoksullara yapılan yardım

  120-Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkendir?

  a)uygun iklim şartları
  b)verimli tarım alanları
  c)turizmin gelişmiş olması
  d)yüzölçümü


  121-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a-Televizyon aile içi iletişimi olumsuz etkilemez.
  b-İletişimin en önemli noktası karşımızdakine fikirlerimizi kabul ettirmektir.
  c-Olumlu bir iletişim kurmak içim empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıyız
  d-Kitle iletişim araçlarının hayatımızda önemli bir yeri yoktur.

  122-Sivas Kongresinde ,halkı milli mücadele hakkında bilgilendirmek için çıkarılmasına karar verilen gazetenin adı nedir?

  a-İrade-i Milliye b-Hakimiyet-i Milliye c-Anadolu Ajansı d-Telgraf İdaresi


  123-Kişinin izni olmadan veya mahkemenin arama kararı olmadan kişinin evine girilmesi hangi hakkının ihlal edildiğini gösterir?

  a-Özel yaşamın gizliliği b-Konut dokunulmazlığı
  c-Düşünceyi açıklama d-Din ve vicdan özgürlüğü

  124-Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde fazla kullanılmamaktadır?
  A)İnternet B)Televizyon C)Gazete D)Mektup

  125-.İletişimde kendini başkasının yerine koymak ne anlama gelir?
  A)Sempati B)Empati C)Karışım D)Bildirge  101 A 111 B 121 C
  102 A 112 A 122 A
  103 B 113 A 123 B
  104 D 114 C 124 D
  105 D 115 D 125 B
  106 B 116 B
  107 B 117 D
  108 C 118 D
  109 A 119 B
  110 B 120 D
 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

  1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez?

  a-Çay b-Mısır c-Fındık d-Pamuk

  2. Aşağıdaki Akarsulardan hangisi kaynağını dışarıda alır?

  a-Ergene b-Meriç c-Sakarya d-Susurluk

  3. Aşağıdaki yerlerden hangisi daha az nüfuslanmıştır?

  a-Gediz Ovası b-Menteşe Yöresi c-Aydın Ovası d-Menderes Ovası

  4. Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur?

  a-Aydın b-Bursa c-Uşak d-Muğla

  5. Aşağıdaki geçitlerden hangisi İskendorun Körfezini Amik Ovasına bağlar?

  a-Belen Geçidi b-Sertavul Geçidi c-Çubuk Geçidi d-Gülek Geçidi

  6. Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelmiştir?

  a-İnebahtı Savaşı b-Rodos’un Fethi c-Preveze Zaferi d-Ridaniye Savaşı

  7. Bugünkü Türkiye-İran sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle büyük ölçüde çizilmiştir?

  a-Amasya Antlaşması b-İstanbul Antlaşması c-Kasr-ı Şirin Antlaşması d-Prut Savaşı

  8. “Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Divan Kaldırıldı. Bakanlar Kurulu oluşturuldu.Memurlara fes giydirildi.”
  Yukarıdaki yenilikler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

  a-II. Mahmut b-IV. Murat c-V. Mehmet d-III. Selim

  9. Amasra, Trabzon hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır?

  a-Fatih b-Yavuz c-Kanuni d-II. Murat

  10. İlk Anayasa kaç yılında kabul edilmiştir?

  a-1908 b-1876 c-1789 d-1856

  CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B
 7. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  151- I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.
  II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a düşmüştür.

  Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  a) Şehir nüfusu artmıştır.
  b) Büyük oranda iç göç vardır
  c) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır
  d) Sanayileşme artmıştır.

  152-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?

  A-) Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması
  B-) Tarım alanlarının genişlemesi
  C-) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
  D-) Tarım alanlarının iş gücü eksikliği

  153-) Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir?

  A-) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı → ekonomik
  B-) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü → teknik
  C-) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → dini
  D-) Skolastik düşünce zayıfladı → siyasi

  154-) – Bizans’ın Türklere karşı saldırılarını sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır
  - Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice zayıflamış ve Moğol himayesine girmiştir
  Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir
  A-) Malazgirt → Mirya kefalo
  B-) Pasinler → Yassı çemen
  C-) Mirya kefalon → Kösedağ
  D-) Malazgirt → Kösedağ

  155) Haçlı seferlerinde :
  - Bu sefer sebebiyle Türkiye Selçuklu devleti merkezi İznik’ten Konya ya taşıdı
  - Bu seferde İstanbul haçlıların eline geçti Latin imparatorluğu kuruldu

  Yukarıdaki belirtilen sonuçlar hangi seferlere aittir ?


  A-) Ι - ΙΙ
  B-) II - IV
  C-) II – III
  D-) I – IV

  156I. Taşeli platosu
  II. Menteşe yöresi
  III. Tuz Gölü çevresi
  Yukarıdaki yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Nüfusun seyrek olması
  b) Verimli tarım alanlarının olması
  c) Yer şekillerinin yapısı
  d) Yıllık yağış miktarı

  157.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir?
  a) Haçlılarla mücadele edilmesi
  b) Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi
  c) Ticaretin gelişmesi
  d) İstanbul’un fethedilmesi
  158. Türkiye’de nüfus;
  I-Düz alanlar, dağlık alanlara
  II-Kıyılar, iç kısımlara
  III-Kurak alanlar, yağışlı alanlara
  IV-İklimi sert olan yerler, ılıman olan yerlere göre daha fazla nüfuslanmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangileri yer değiştirilerek verilmiştir?
  A)I,II B)II,III C)III,IV D)I,IV  159 Haçlı seferleri sonucunda ;
  I-Doğu-batı ticareti gelişti. Akdeniz limanları önem kazandı.
  II-Barut,pusula,kağıt,matbaa gibi teknik buluşlar Avrupa’ya götürüldü.
  III-Kiliseye ve din adamlarına olan güven azaldı.
  IV-Skolastik düşünce zayıflamaya başladı.
  Haçlı seferlerinin yukarıda verilen sonuçları ile aşağıda verilenler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?
  A)Siyasi B)Ekonomik C)Dini D)Teknik


  160 ) İletişimde etkin dinlemenin önemli bir rolü vardır.Etkin dinleme alışkanlığı ise uygulama ile kazanılır.
  Aşağıdakilerden hangisi, etkin dinlemenin uygulanmasına örnektir?
  A-Ahmet’in, arkadaşının konuşmalarını anlamaya gayret göstermesi
  B-Ali’nin arkadaşlarıyla top oynaması
  C-Öğretmen ders anlatırken Ayşe’nin hikaye kitabı okuması
  D-Kemal’in; abisinin hareketlerini örnek alması.


  161) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir?
  a) Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.
  b) Nüfus artış hızının yavaş olması.
  c) Şehir nüfusunun az olması.
  d) Genç nüfusun fazla olması

  162-) Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında sanayi faaliyetleri etkili olmaktadır.
  Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?

  A)Adana B)Bursa C)Nevşehir D)Kocaeli


  163. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfusun yoğun olduğu
  yerlerden biri değildir?

  A.İklim şartlarının elverişli olduğu kıyı ovaları
  B.Madenciliğin geliştiği yerler
  C.Tarıma elverişli ovalar
  D.Ana yollara uzak iller


  164. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına ortaya çıkardığı
  sonuçlardan biri değildir?

  A.Plansız kentleşme oluşur
  B.Kişi başına düşen mili gelir artar
  C.İşsizlik oranı artar
  D.Kalkınma hızı yavaşlar
  165.Yukarıdaki grafikte yurdumuzdaki kırsal ve kentsel nüfusun 1927-1997 yılları arasındaki değişim grafiği verilmiştir.
  Grafikte verilen bilgilere bakılarak;
  I. 1997 yılındaki kırsal nüfus oranı, 1950 yılındaki kırsal nüfusun yaklaşık yarısı kadardır.
  II. Kentsel nüfus oranı 1950 yılından sonra hızlı bir artış göstermiştir.
  III. 1990 yılındaki kırsal nüfus oranı 1950 yılından az, 1997 yılından fazladır.
  IV. 1927 ve 1950 yıllarında kentsel nüfus oranının az olmasının en önemli nedeni sanayinin gelişmemiş olmasıdır.
  Yargılarından hangisine ulaşılamaz?

  A) I B) II C) III D)IV


  166.Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğollar tarafından yıkılmasından sonra, Anadolu’da bir çok Türkmen Beyliği kurulmuştur.
  Bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?

  A) Türkmen Beylerinin bölgelerini hükümdar adına yönetmesinin
  B) Ülke topraklarında ikta sisteminin uygulanmasının
  C) Hükümdarlığın babadan oğla geçmesinin
  D) Ülke topraklarının hükümdar ailesine ait olmasının


  167-Orta Asya dan yapılan Türk göçleri sonucunda Türkler gittikleri yerin halkına;
  -Orta Asya kültür ve uygarlığını tanıtmışlar,
  -Maden işlemeciliğini öğreterek bu toplulukları Taş devrinden, Maden Devrine yükseltmişlerdir.
  Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A-Türklerin madencilikte ileri olduklarına
  B-Toplumlar arasında etkileşimin yaşandığına
  C-Orta Asya da kurulan devletlerin dayanışma içinde olduğuna
  D-Orta Asya Türklerinin kendi kültür ve uygarlıklarını başka insanlarla paylaştığına


  168.Bir yerleşim yerinde 15 ağır sanayi kuruluşunun yanındaşehir müzesinde 3000’i aşkın
  arkeolojik eser sergilenmektedir. Ayrıca buranın % 56’sı ormanlarla kaplıdır.
  Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  a) Halkın büyük bir bölümü hizmet sektöründe çalışmaktadır.
  b) Tarihi eser bakımından zengindir.
  c) Yağışlı bir yerleşim merkezidir.
  d) Sanayi kuruluşları mevcuttur.

  169. Genel nüfus sayımları ile ülkemizdeki insan sayısı tespit edilir ve nüfusla ilgili bazı özellikler hakkında bilgi toplanır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
  a) Nüfus yoğunluğunu belirlemek
  b) Göçlerin nedenlerini ortaya çıkarmak
  c) Ailelerin iş durumlarını tespit etmek
  d) Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumunu belirlemek


  170. Sansür hangi alanda uygulanabiliyor?
  A. Eğitimde B. Hukuk Alanında
  C.Basın ve Yayında D. Yönetimde

  171. I. Radyo
  II. Televizyon
  III. Telgraf
  Yukarıdaki iletişim araçlarının kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?
  A. I-II-III B.I-III-II
  C. III-II-I D.III-I-II


  172.Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçların göre aşağıdaki hangi konuda bilgi edinemeyiz?
  a) Ülkedeki okur-yazarlık durumu
  b) Ülkedeki çocuk sayısı
  c) Ülkemizdeki turistik yerlerin sayısı
  Ülkedeki çalışabilecek ortalama insan sayısı

  173. Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi daha çok konuşma amaçlıdır?
  A) Televizyon B) Telefon C) Radyo D) Gazete

  174. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha geç kullanılmaya başlanmıştır?
  A) İnternet B) Radyo C) Televizyon D) Gazete  175. Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.
  Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

  A) Anadolu Ajansı B) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  C) Radyo Televizyon Üst Kurulu D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu


  151 D 161 B 171 C
  152 B 162 C 172 C
  153 D 163 D 173 B
  154 C 164 B 174 A
  155 D 165 D 175 A
  156 A 166 A
  157 D 167 C
  158 C 168 A
  159 A 169 B
  160 170 C


 8. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  176)Haçlı seferleri ile kağıt, matbaa, pusula ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya yayılmaya
  Başlamıştır.
  Sadece bu durum seferlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığının
  Göstergesidir?
  A) Akdeniz ticaretinin gelişmesine
  B) Kilise’nin etkinliğinin artmasına
  C) Kültürel etkileşim yaşanmasına
  D) Ekonominin tarıma dayanmasına

  177)Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar
  Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu
  Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
  A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
  B) Ülke sınırlarını genişletmek
  C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
  D) Haçlılara karşı güç oluşturmak

  178)Birinci Haçlı Seferi sırasında düşmana karşı başarılı bir savunma örneği gösteren Anadolu Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Alpaslan B)I.Kılıçarslan c) Çağrı Bey d)Melikşah  179.1071’yılından itibaren Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllardan beri çok sayıda Ermeni ve Rum nüfusunun olduğu belirlenmiştir.
  Aşağıdakilerin hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
  A-Kültür değerlerine bağlı olmaları.
  B-Avrupa devletleri tarafından korunmaları.
  C-Türk devletini benimsemeleri.
  D-Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi.


  180. Osmanlı Devleti’nde toprak sahiplerinin , vergi yükümlülerinin sayısını tespit etmek için kullanılan defter aşağıdakilerden hangisidir ?
  a. Tapu Kadastro Defterleri
  b. Maliye Defterleri
  c. Tahrir Defterleri
  d. Nüfus Defterleri

  181. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir ?
  a. Türkçeyi iyi kullanmak
  b. Konuşurken yüzümüzü başka yöne çevirmek
  c. Jest ve mimikleri iyi kullanmak
  d. Ses tonunu iyi ayarlamak

  182.Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili doğru bir ifadedir?

  a)Kanunla sınırlanabilir.
  b) Hiçbir durumda sınırlanamaz.
  c)Vatandaşlar sınır dışı edilebilir.
  d)Anayasamızda bu hak sadece milletvekillerine verilmiştir.

  183.Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebeplerinden değildir?

  a)Kaliteli yaşam isteği b)Tarım topraklarının parçalanması
  c)Köylerdeki eğitim sorunları d) Trafik sorunu

  184. Divriği Ulu Camisi hangi Türk beyliğine aittir?

  a)Danişmentliler b)Artuklular c) Mengücekliler d)Saltuklular

  185-Aşağıdaki yörelerden hangisinde yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık
  nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur?

  A-Biga yarımadası B-Taşeli Platosu
  C-Menteşe yöresi D-Tuz gölü ve çevresi

  186-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir?

  A-Marmara B-Ege C-Karadeniz D-Doğu Anadolu
  187 -Mehmet Bey evde çocuğunun her izlediği dizide şiddet dolu sahneler izlemesinden rahatsız olmaktadır.
  Buna göre Mehmet Bey diziyi aşağıdaki kurumlardan hangisine şikayet ederek çocuğu açısından tehlikeli olmasını önleyebilir?

  a) Askeri Mahkeme’ye b) Radyo Televizyon Üst Kurulu’na
  c) Anayasa Mahkemesine d) Sigorta kurumu’na  188 -İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini duymakla kalmaz.Çünkü sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajlar arasında gösterilemez?

  a) Bedenin duruş tarzı b) El kol hareketleri
  c) Yüz ifadeleri d) Etkili kelimeler


  189- Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının amacı; Nüfusun genel yapısı hakkındaki bilgileri inceleyerek ülkenin kalkınma hedeflerini belirlemektir.
  Buna göre, ülkemizde yukarıdaki amaçları belirlemek amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Devlet Planlama Teşkilatı b) Türkiye İstatistik Kurumu
  c) Ticaret Odası d) Sanayi Odası

  190 -Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır?
  a) Zonguldak- Maden b) Antalya -Turizm
  c) İstanbul –Sanayi d)Konya-Ticaret

  191.Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir?
  A)Dandanakan B)Pasinler C)Kösedağ D)Malazgirt -
  192. Malabadi köprüsü hangi ilimizde bulunur?
  A)Mardin B)Diyarbakır C)Kayseri D)Malatya


  193.Mehmet’in yaşadığı il yazın çok sıcak olduğu için Mehmetler bu dönemde yaylaya gitmektedir.Mehmet hayatında hiç kar görmemiş ve buradaki bitkilerin kışın bile yapraklarını dökmediklerini farketmiştir.Mehmet’in en sevdiği iş bahçelerindeki portakal ağaçlarına çıkıp portakal toplamaktır.
  Buna göre Mehmet’in yaşadığı bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Bölgede çay ve fındık da yetişir.
  B) Bölgede kışlar çok soğuk geçer.
  C) Sanayi bakımından en gelişmiş bölgemizdir.
  D) Bölgede yaz turizmi gelişmiştir.  194. Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
  II. Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağı kesinleşti.
  Yukarıda sonuçları verilen savaşlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

  I. II.
  A) Malazgirt Miryokefalon
  B) Malazgirt Kösedağ
  C) Miryokefalon Pasinler
  D) Pasinler Malazgirt

  195.Cumhuriyetin ilk yıllarında 691 bin olan İstanbul’un nüfusu 2000 yılına gelindiğinde 9 milyonu bulmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a)Canlı bir ticaret yaşamının bulunması
  b)Sanayi tesislerinin çok olması
  c)Hizmet sektörünün gelişmiş olması
  d)Tarım arazilerinin verimli olması

  196. 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’nın çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a)Cumhuriyetin ilan edilmesini sağlama
  b)Milli mücadelenin halka duyurulması
  c)Ankara’daki gelişmelerin Anadolu’ya iletilmesi
  d)Halkın yanlış bilgilendirilmesini engelleme

  197) Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) süren zaman içerisinde Türkler,Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.
  Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
  B) Atabeyliklerin kurulmasına
  C) İslam birliğinin sağlanmasına
  D) Moğol akınlarının önlenmesine
  E) Anadolu’nun fethine

  198) Türkiye Selçukluları’nın kervansaray yapımına önem vermeleri, aşağıdaki hangi alanda daha fazla gelişme yaşanmasına sebep olmuştur.
  A) Askeri
  B) Dini
  C) Ekonomi
  D) Siyasi

  199.Bir ülkede nüfüs artışına doğumların fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.

  Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  a)Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
  b)Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının
  c)Köyden kente yapılan göçlerin
  d)Çocuk ölümlerinin azalmasının

  200 .Anadolu’ya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.

  Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarını gösterir.?

  a)Anadolu’nun ticaret merkezi haline getirilmesi
  b)Anadolu’nun Türk vatanı haline getirilmesini
  c)Bizans ile yapılan mücadelelerde üstünlük sağlamasını
  d)Anadolu topraklarının işlenmesini


  176 C 186 D 196 A
  177 C 187 B 197 D
  178 B 188 D 198 C
  179 D 189 B 199 C
  180 C 190 D 200 B
  181 B 191 C
  182 A 192 A
  183 D 193 D
  184 C 194 A
  185 D 195 D 9. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  201- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından
  biri değildir.
  A) Hakimiyeti milliye gazetesi
  B) Anadolu ajansı
  C) İradeyi milliye gazetesi
  D) Türkiye radyo ve televizyon kurumu

  202- İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir?

  a) SSK
  b) BAĞ-KUR
  c) TSK
  d) EMEKLİ SANDIĞI

  203.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin medreselerinde öğretilen bilim dalları arasında yer almaz.?
  a) Kelam
  b) Matematik
  c) Astronomi
  d) Jeoloji

  204.İletişimle ilgi aşağıdakilerder hangisi yanlıştır.?
  A) İletişimde karşımızdaki kişinin görüşlerine de saygı duymalıyız.
  B) Konuşmak kadar dinlemeye de önem vermeliyiz.
  C) Arkadaşlarımızı kırmamak için ne isterlerse yapmalıyız.
  D) Biriyle konuşurken başka şeylerle meşgul olmamalıyız.

  205- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir iletişim şeklidir?
  A) Ali'nin sınıf arkadaşlarına her sabah "günaydın" demesi
  B) Ahmet'in iş arkadaşlarına her gün "kolay gelsin" demesi
  C) Zeynep'in küçük kardeşiyle konuşurken güler yüzlü olması
  D) Mehmet'in kendisine selam veren arkadaşını görmezden gelmesi

  206.Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven içerisinde bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Konut dokunulmazlığı anayasamızın güvencesi altındadır.
  Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkı aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile birbirini tamamlar?
  a) Basın yayın özgürlüğü
  b) Haber alma özgürlüğü
  c) Özel yaşamın gizliliği
  d) Düşünce ve kanat özgürlüğü
  207Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir yerin özelliği olamaz?
  A) İş gücü ucuzdur.
  B) Ulaşım sorunu olmaz
  C) Konut sıkıntısı yaşanabilir
  D) Tüketim artar
  208.Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangi ikisinde nüfus yoğunluğunun sebebi aynıdır?

  A) Bodrum- Antalya B) İzmit-Antalya C) İstanbul- Alanya D) Bursa –Alanya  209.Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi amaçla yapılmıştır?

  A) Nüfus yoğunluğunu öğrenmek
  B) Endüstriyel yatırımlar
  C) Eğitim kurumu açmak
  D) Askeri

  210 .Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal güvenlik kurumu değildir?

  A) Emekli Sandığı B) Sosyal Sigortalar Kurumu
  C) Bağ-Kur D)TEMA  211 .Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal sebeplerinden değildir?

  A) İş olanağı B) Küresel baskılar C) Eğitim olanağı D) Sağlık koşulları


  212. Anadolu’ya yerleşmek amacı ile gelenler Oğuzlar aşağıdaki hangi olaydan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.
  A) Malazgirt Savaşı
  B) Pasinler Savaşı
  C) I. Haçlı Savaşı
  D) Dandanakan Sanaşı  213.Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede meydana gelen geçici nüfus artışlarından biri değildir.

  E) Uludağ’a kayak yapmaya gitmek
  F) Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek
  G) Rize’ye çay toplamaya gitmek
  H) Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek

  214- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri padişahlarından değildir?

  A- Orhan Gazi
  B- Osman Gazi
  C- 1, Mehmet
  D- II, Mahmut


  215-Öğrencilerine “Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği durumlar vardır.”diyen bir öğretmen,bu durumlara örnek olarak aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?
  a-Savaş halini b-Seçim kampanyalarını
  c-Seferberlik halini d-Sıkıyönetim durumu
  216. Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşulu ile; onuru , şerefi, adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır.

  Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikli hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

  a) Tekzip
  b) Sansür
  c) Dokunulmazlık
  d) Basın

  217.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

  a) İklim özellikleri
  b) Sıcak su akıntıları
  c) Tarım yapmaya elverişli alanlar
  d) Turizm faaliyetleri

  218.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?
  A) Konutların yapı malzemelerini belirlemek
  B) Nüfusun öğrenim durumunu belirlemek
  C) İşsizlerin ve çalışanların sayısını belirlemek
  D) Kadın, erkek ve çocuk sayısını belirlemek

  219-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

  a)Bu araçlar insanların bilgilenmesini sağlar.
  b)Bu araçlar dilimizin doğru kullanılmasında etkilidir.
  c)Bu araçlar yaşamı kolaylaştırır.
  d)Bu araçlar her durumda çocuklar için faydalıdır.

  220-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına neden olmaz?
  a)Trafik Kazaları b)İç Göçler c)Çocuk Ölümleri d)Doğal Afetler

  221-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim yerinde nüfusun yılın belirli dönemlerinde artıp,daha sonra azalmasına neden olan etkenlerden biri değildir?
  a)Turizm faaliyetleri b)Yeni fabrikaların açılması
  c)Tarım için yapılan d)Üniversitelerin öğretime başlaması


  222-Türkiye’de bazı yerlerde nüfus yıl içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak artar veya azalır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu hareketlilik en azdır?
  a) Kapadokya b) Adana c) Muğla d) Erzurum

  223.G.A.P. projesi Güneydoğu Bölgesi’nin hangi alandaki gereksinimi karşılamak için planlanmıştır?
  a.)Turizm b)Madencilik c)Enerji d)Sulama

  224.Bir yerin doğal bitki örtüsü belirlenmesinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?
  a)Yükseklik b)Sıcaklık c)Nüfus d)Yağış


  225.Aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelen yöneticilerden değildir.
  a. Vali b. Milletvekili c. Muhtar d. Belediye başkanı


  201 D 211 A 221 B
  202 C 212 A 222 D
  203 D 213 D 223 D
  204 C 214 D 224 C
  205 D 215 B 225 A
  206 C 216 A
  207 B 217 B
  208 A 218 A
  209 D 219 D
  210 D 220 B
 10. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  226-Türkler Anadolu’ya gelirken yerleşme amacıyla gelmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya yerleşmek istemelerinin nedenlerinden biri değildir?
  A-Anadolu’nun uygun iklim şartları
  B-Önemli ticaret yolları üzerinde oluşu
  C-Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygun oluşu
  D-Topraklarının engebeli oluşu


  227.Türkiye’de nüfusun dağılışı farklılıklar gösterir.
  Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını en az etkiler?
  A)iklim B)sanayi C)yeryüzü şekilleri D)bitki örtüsü

  228. I.Haçlı seferi sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti ,başkent İznik ve Batı Anadolu’yu kaybetmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi I.Haçlı seferinin sonucu değildir?
  A) Anadolu Selçuklu devletinin başkenti Konya’ya taşınmıştır
  B) Anadolu Selçuklu devleti yıkılma sürecine girmiştir
  C) Anadolu Selçuklu devletinin sınırları daralmıştır
  D) Batıya doğru Türk ilerlemesi durmuştur.

  229.Aşağıdakilerden hangisi televizyonlardaki yayınların içeriğinin daha yararlı hale getirilmesi için iyileştirilmesine yönelik bir çalışma değildir?

  A) Magazin programlarının sayısının arttırılması
  B) Belgesel içerikli yayınlara daha fazla yer verilmesi
  C) Programların eğitici olmasına dikkat edilmesi
  D) Halkı yanıltıcı ve taraflı haberlere yer verilmemesi

  230.Yalan söyleyen bir kişinin burnunu kaşıması,gergin bir insanın ellerini ovuşturması gibi durumlar aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

  A) İletişimde beden dilinin önemine
  B) Olumlu iletişim kurmanın gerekliliğine
  C) Çatışma yaşanan durumlara
  D) Önyargılı bakış açısının gelişmesine

  231.Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusunun yoğun olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
  A) Kocaeli B) Antalya C) Adana D) Bursa

  232.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etmenlerden biri değildir?
  A) Sanayileşme B) Yer şekillerinin sadeliği
  C) Toprağın verimliliği D) Kutup iklimine sahip olması

  233.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olduğu kentlerimizde yaşanan durumlardan biridir?
  A) Herkes sağlık olanaklarından eşit şekilde yararlanır.
  B) Gecekondulaşma sorunu ortaya çıkar.
  C) İnsanların ekonomik gelir düzeyleri yüksek olur.
  D) İnsanlar eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanırlar.


  234-Bir ülkeden başka bir ülkeye beyin göçü yaşanıyorsa aşağıdakilerden hangisi sebep olarak gösterilemez?
  a)Veren ülke gelişmiş değildir. b)Alan ülke bilimsel araştırmaya önem vermektedir
  c)Hem veren hem de alan ülke demokratiktir d)Bu iki ülke arasında gelişmişlik farkı vardır.


  235-Evinde yaptığı el işiyle para kazanan kazandıkça yatırıma dönüştürüp yeni iş alanları açan kişi için ne söylenebilir?
  a) planlı b) girişimci c) ortamı değerlendiren d) edilgen

  236. Özel işletme kuruluş ve fabrikalarda çalışanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla………………………………….kurulmuştur.
  Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla………………………………….kurulmuştur.

  Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
  A) SSK- BAĞ-KUR B) BAĞ-KUR-EMEKLİ SANDIĞI
  C) SSK- EMEKLİ SANDIĞI D) BAĞ-KUR-ÇATOM

  237.Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Danişmentlilere aittir.
  A) Mama Hatun Külliyesi B) Malabadi Köprüsü
  C) Yağıbasan Medresesi D) Divriği Ulu Cami

  238. Türkiye’de bazı yerlerde nüfus yıl içinde turizm, mevsimlik işçi göçü gibi nedenlere bağlı olarak artar veya azalır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu hareketlilik en azdır?
  a) Bodrum b) Adana c) Antalya d) Erzurum

  239.Atalarımızın Anadolu’ya yerleşme süreci Çağrı Bey’in başlattığı akınlarla başlamıştır. Anadolu’nun yurt edinilmesi ve buradaki hakimiyetimizin kesinleşmesi hangi savaşlarla gerçekleşmiştir? Doğru eşleştirmeyi bulunuz.
  A. Malazgirt Savaşı – Mirykefalon Savaşı
  B. Malazgirt Savaşı – Kösedağ Savaşı
  C. Pasinler Savaşı - Malazgirt Savaşı
  D. Pasinler Savaşı – Kösedağ Savaşı

  240- Aşağıda Haçlı Seferlerinin bazı sonuçlar verilmiştir.
  -- Akdeniz de ticaret gelişti.
  -- Avrupa da hayat sıtandardı yükseldi.
  -- Akdeniz limanları önem kazandı.
  Bu sonuçlar aşağıdaki başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?
  A) Dini sonuçlar B ) Siyasi sonuçlar C ) Ekonomik sonuçlar d) Kültürel sonuçlar

  241 - Çaka Beyliği
  Karesi oğulları
  Candar oğulları
  Aydınoğulları
  Yukarıda verilen beyliklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
  A ) Denizcilik faaliyetleri ile uğraşmış olmaları.
  B ) Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulmaları.
  C) Sanat alanında pek çok eserler vermiş olmaları
  D) Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı devletine bağlanmaları.
  242. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?
  A) Artuklular B) Saltuklular C) Hamitoğulları D)Danişmentliler

  243. Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir?
  A) Malazgirt B) Kösedağ C) Pasinler D) Miryakefalon


  244.Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a. 1940 ile 1945 yılları arası ülkemizde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıllardır.
  b. Ülkemizin nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir.
  c. 1955-1960 arası nüfus artış hızının en fazla olduğu yıllardır.
  d. Nüfus artış hızımız yıllara göre değişiklik göstermektedir.


  245- Kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazladır?

  A- Sivas B- Konya C- Kocaeli D-Erzurum

  246- “İleri düzeydeki meslek ve bilim insanlarıyla uzmanların bir başka gelişmiş ülkede çalışmak amacıyla yerleşip kendi ülkelerinden ayrılması”

  Yukarıda sözü edilen göç aşağıdakilerden hangisidir?

  A- İç Göç B- Dış Göç C- Beyin Göçü D- Mevsimlik göç.

  247-) İlk Türk devletleri Anadolu’da hangi savaştan sonra kurulmaya başlamıştır?

  a) Yassı Çemen Savaşı b)Malazgirt Savaşı c) Haçlı Savaşları d) Kösedağ Savaşı

  248.Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü kavramının tanımını açıklar?
  A) Ülke içerisinde insanların tarihi yerleri gezerek bilgilerini arttırmasıdır.
  B) Ülkeler arasında insanların gezerek bilgilerini, kültürlerini ve zekâsını arttırmasıdır.
  C) Yetişmiş insan gücünün yetiştirildiği ülkede değil de başka bir ülkede çalışmasıdır.
  D) Kendi ülkesinde iş bulamayan insanların başka ülkelere işçi olarak gitmesidir.
  249) Atatürk, “ Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir verme ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır.” Sözüyle basının önemini vurgulayarak bir takım basın kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
  A) Hakimiyeti Milliye Gazetesi
  B) Anadolu Ajansı
  C) İradeyi Milliye Gazetesi
  D) T.R.T.


  250) İradeyi Milliye gazetesi, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta Atatürk’ün öncülüğünde kuruldu. Anadolu’daki milli mücadeleye katılan Türk halkını temsil eden Heyet-i Temsiliye’nin yayım organı olarak çalıştı. Haftalık ve zaman zamanda günlük yayım yaptı. Gazete Heyeti Temsiliye’nin Ankara’ya gelmesinden sonrada Sivas’ta faaliyetlerine devam etti. 1922 yılında yayım hayatı sona erdi.
  Verilen bilgilere dayanarak İrade-i Milliye gazetesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?
  A) Kim tarafından kurulmuştur?
  B) Hangi yazarlar görev almıştır?
  C) Ne zaman kurulmuş ve sona ermiştir?
  D) Faaliyetlerini nerede gerçekleştirmiştir?


  226 D 236 C 246 C
  227 D 237 C 247 B
  228 B 238 D 248 D
  229 A 239 A 249 D
  230 A 240 C 250 B
  231 B 241 A
  232 D 242 C
  233 B 243 D
  234 C 244 B
  235 B 245 C


Sayfayı Paylaş