8.Sınıf 1. ÜNite Karma Test

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde InThiSpRiSon tarafından paylaşıldı.

 1. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Büşra mitoz bölünmeyle ilgili yaptığı inceleme sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?

  A) Hücre bölünmesi sonunda kaç hücre oluşur?
  B) Oluşan hücreler birbirinin aynısımıdır?
  C) Bölünme sırasında çekirdekteki değişiklikler nelerdir?
  D) Parça değişimi hangi evrede gerçekleşir?

  2. Selma mitoz bölünmenin amaçları konusundaki proje görevi ile ilgili araştırma yaparak bir kitapçık hazırlamıştır. Hazırladığı kitapçıkta aşağıdaki soruların hangisine yanıt bulunabilir?
  I. Tüm canlılarda görülür mü?
  II. Yenileme ve büyümeyi sağlar mı?
  III. Canlılarda çoğalmayı sağlar mı?
  IV.Kalıtımla ilgili yapılan çalışmalar nelerdir?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) III ve IV
  D) I, II ve III

  3. Mitoz ve Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür.
  B) Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür.
  C) Mitoz da oluşan hücreler ana hücre ile aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.
  D) Mayoz bölünme ile 2n kromozomlu bir hücreden , n kromozomlu 2 yeni hücre oluşur.

  4. I. Denizyıldızının kopan kollarından yeni denizyıldızlarının oluşması
  II. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi
  III. İki parçaya ayrılan toprak solucanının her bir parçasından yeni bir solucan oluşması

  Yukarıda verilen rejenerasyon(yenilenme) türlerinden hangileri birer üreme şeklidir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II, III

  5.Soru
  A)
  B)
  C)
  D)

  6. Yalnız üreme hücrelerinde görülen bölünme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mitoz
  B) Stoplazma bölünmesi
  C) Çekirdek bölünmesi
  D) Mayoz

  7. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?

  A) Saç rengi
  B) Saç uzunluğu
  C) Deri rengi
  D) Tavşan dudak

  8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Erkek üreme hücresine sperm denir.
  B) Mayoz bölünme üreme hücrelerinde görülür.
  C) Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür.
  D) Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda görülmez.

  9. Genetik biliminin kurucusu aşagıdakileden hangisidir?

  A) *****ce
  B) Mendel
  C) Darwin
  D) Lamark

  10. I-Derinin bronzlaşması II-Tavşan dudak III-Altı pamaklılık Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri modifikasyona örnek olarak verilebilir.

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I,II ve III
 2. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  11. I-Baz II-Fosfat III-Şeker Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri nükleotit'in yapısında bulunur?

  A) I ve II
  B) I,II ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız-I

  12. Bir hücrelilerde oluşan çıkıntılar büyüyüp gelişerek, yeni bir hücre oluşturma şeklindeki bölünme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eşeyli üreme
  B) Bölünerek çoğalma
  C) Sporla çoğalma
  D) Tomurcuklanma ile çoğalma

  13. '2n'' kromozom sayısının ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Üreme hücrelerindeki kromozom sayısını
  B) Vücut hücrelerindeki kromozom sayısını
  C) Yumurta hücresindeki kromozom sayısını
  D) Sperm hücresindeki Kromozom sayısı

  14. Ülkemizde özürlü çocuk sayısının fazla olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akraba evliliği
  B) İyi beslenememek
  C) Yanlış ilaç kullanımı
  D) Mutasyon

  15. Bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin etkisi ile ortaya çıkan görünüşü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genotip
  B) Fenotip
  C) Dominant
  D) Resessif

  16. Dört kız çocuğu olan bir ailenin beşinci çocuklarının erkek olma olasılığı yüzde kaçtır?

  A) 25%
  B) 20%
  C) 50%
  D) 75%

  17. I-Renk körlüğü II-Orak hücreli anemi III-Down sendromu Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır?

  A) Yalnız-I
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) II ve III

  18. Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hemofilli
  B) Down sedromu
  C) Renk körlüğü
  D) Orak hücreli anemi

  19. I-''n'' Sayıda dört hücre oluşur
  II-Hücrelerin kromozomlarının yapısı birbirinin aynısıdır.
  III-Hücrelerin kromozom yapıları birbirinden farklıdır.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mayoz bölünme sonucu gerçekleşir?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) Yalnız I
  D) I, II ve III

  20. Mayoz bölünmedeki homolog kromozomlar arasında gen alış verişi olur bu olaya ne denir?

  A) Parça değişimi
  B) Çekirdek bölünmesi
  C) Kromozom ayrışması
  D) gen ayrışıması
 3. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  21. Heterozigot düzgün tohumlu bezelyelerin kendi aralarında çaprazalanması sonucu oluşacak bezelyelerin buruşuk tohumlu olma ihtimali % kaçtır?(düzgün tohum, buruşuk tohuma baskındır)

  A) 0%
  B) 25%
  C) 50%
  D) 100%

  22. Arka arkaya üç tane kız çocuğu olan bir anne ile babanın doğacak dördüncü çocuklarının erkek olma ihtimali nedir?

  A) 50%
  B) 75%
  C) 100%
  D) 60%

  23. İnsanlarda A, B, 0 ve AB olmak üzere dört çeşit kan grubu vardır.Bu kan gruplarından A ve B baskın, 0 ise çekiniktir.
  Buna göre, aşağıdaki kan gruplarından hangisi etkisini sadece homozigot haldeyken gösterebilir?

  A) AA
  B) BB
  C) AB
  D) 0

  24. Kabaklarda beyaz renk geni (B) sarı renk genine (b) baskındır. Homozigot beyaz kabaklar, homozigot sarı kabaklarla çaprazlandığında,ortaya çıkan 1. döl homozigot sarı kabaklarla çaprazlanıyor
  F2 dölündeki bireylerin fenotip oranları ne olur?

  A) 3/4beyaz,1/4sarı
  B) 3/4sarı,1/4beyaz
  C) 1/3sarı,2/4beyaz
  D) 1/2beyaz,1/2sarı

  25. Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 4
  B) 6
  C) 8
  D) 16

  26. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) vücut hücrelerinde gerçekleşir.
  B) yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
  C) yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner
  D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu iki yavru hücre oluşur.

  27. 2n=48 kromozomlu bir maymun hücresi dört kez mitoz bölünme geçirirse bölünme sonucunda kaçar kromozomlu kaç hücre oluşur?

  A) 2n=48 kromozomlu
  16 tane hücre
  B) 2n=24 kromozomlu
  16 tane hücre
  C) n=24 kromozomlu
  8 tane hücre
  D) 2n=48 kromozomlu 8 tane hücre

  28. Bir ineğin kas hücresinde 60 kromozom bulunmaktadır. Bu bilgiye göre ineğin karaciğer hücresi ve yumurta hücresinde sırasıyla kaç kromozom bulunmaktadır?

  A) 60 , 60
  B) 120, 60
  C) 60, 30
  D) 30, 60

  29. Bir DNA molekülünde,

  T + A = 1400

  T + S = 1900
  Olduğuna göre,moleküldeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?


  A) 1800
  B) 1900
  C) 3800
  D) 3300

  30. I. Bölünme sonucu dört yavru hücre oluşur.
  II. Tür içi çeşitliliği sağlar.
  III. Çok hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
  IV. Kromozom sayısı değişmez.
  Elif, arkadaşı Özgen'e mitoz bölünmeye ait olduğunu düşündüğü yukarıdaki dört özelliği söylemiştir.
  Elif'in söylediği özelliklerden kaç tanesi doğrudur?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 4. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  31. Üç erkek çocuğu olan bir ailenin, dördüncü çocuğunun cinsiyetinin kız olma olasılığı nedir?

  A) 1/2
  B) 1/4
  C) 3/4
  D) 4/5

  32. Bir canlının yumurta hücresinde kromozom sayısı 23 ise, vücut hücresinin kromozom sayısı kaçtır?

  A) 23
  B) 36
  C) 46
  D) 48

  33. 2n=12 kromozomlu bir hücre art arda 1 mayoz ve 2 mitoz görülüyor.
  Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?

  A) 48
  B) 24
  C) 18
  D) 6

  34. Bir bitkinin aynı özelliklere sahip genç dallarından çok sayıda çelikler üretiliyor. Bu çeliklerin yarısı yüksek yaylalara, yarısı ovalara dikiliyor. Yaylalarda gelişenlerin yapraklarının küçük, ovalarda gelişenlerin yapraklarının büyük olduğu görülüyor.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisine örnektir?


  A) Mutasyon
  B) Modifikasyon
  C) Doğal seçilim
  D) Adaptasyon

  35. Defne, DNA modeli yapmak için 2 adet kurdele ve renkli ataşlardan yararlanmaktadır. Yaptığı modelde kurdeleler üstüne yerleştirdiği pembe ataşları sarılarla, yeşilleri ise beyazlarla karşılık gelecek şekilde yerleştiriyor. Pembe ataşlar DNA molekülündeki Timin nükleotitini temsil ediyorsa, sarı, yeşil ve beyaz ataşların temsil ettiği nükleotitlerin isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde ifade edildiği gibi olabilir?

  A) Timin, Adenin, Guanin
  B) Guanin, Adenin, Sitozin
  C) Sitozin, Timin, Adenin
  D) Adenin, Guanin, Sitozin

  36. İnsanda, (D) dil yuvarlama genini, (d) ise dil yuvarlayamama genini temsil etmektedir. Bu duruma göre dilini yuvarlayamayan bir babayla, dilini yuvarlayabilen bir annenin dilini yuvarlayamayan çocukları olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir?( Dil yuvarlama geni dil yuvarlayamama genine baskındır.)

  A) Anne:DD, Baba:dd, Çocuk:Dd
  B) Anne:dd, Baba:Dd, Çocuk:dd
  C) Anne:Dd, Baba:dd, Çocuk:dd
  D) Anne:DD, Baba:DD, Çocuk:DD

  37. Siyah tenli hangi anne babadan açık tenli çocuğu olabilir ?

  A) Melez Melez
  B) Melez Arıdöl
  C) Arıdöl Melez
  D) Arıdöl Arıdöl

  38. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnektir?

  A) Sirke sineği yumurtalarından gelişen embriyoların düşük sıcaklıkta düz, yüksek sıcaklıkta kıvrık kanatlı olması
  B) Bir bitki türü topluluğuna ait bireylerin yüksek bölgelerde kısa, deniz seviyesindeki vadilerde uzun boylu olması
  C) Çuha çiçeğinin düşük sıcaklıkta yetiştirilmesi sonucu kırmızı, yüksek sıcaklıkta yetiştirilmesi sonucu beyaz renkli çiçekler açması
  D) Arılarda, döllenmiş yumurtalardan çıkan larvaların, beslenme farklılıklarına bağlı olarak kraliçe veya işçi arı şeklinde farklılaşması

  39. Gülhan, arkadaşı Perihan'ın evinde gördüğü Afrika menekşesini çok beğeniyor ve O da bu bitkiden dikmek istediğini söylüyor. Bunun üzerine Perihan, Afrika menekşesinden bir dal koparıp veriyor ve bunu bir bardak suya koymasını, kök oluşturduğunda bitkiyi saksıya dikmesini söylüyor. Gülhan, Perihan'ın dediğini yapıyor ve bir süre sonra Afrika menekşesinin dalının su içerisinde kök oluşturduğunu görüyor.
  Bir süre suda bekletilen Afrika menekşesi dalının, suyun içerisinde kök oluşturması hangi üreme tipine örnektir?


  A) Eşeyli üreme
  B) Tomurcuklanma
  C) Sporla üreme
  D) Çelikle üreme

  40. Bir bireydeki herhangi bir karakterin kalıtsal olduğu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Doğumla birlikte ortaya çıkmasıyla

  B) Bireyin atasında da bulunmasıyla
  C) Bireyin beslenmesini zorlaştırmasıyla
  D) Çevre değişiminden etkilenmesiyle
 5. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşlar 36. soruda anne :dd diye geni gösterirken gülücük atmış anlarsınız siz artık
 6. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  41. Aşağıdaki ifadelerden hangisi modifikasyonu en iyi açıklamaktadır?

  A) Genlerin etkisi ile oluşan özelliklerin, bireyin fenotipinde görülmesidir.
  B) Bir tür içindeki kalıtsal özelliklerin hepsidir.
  C) Bir bireydeki genlerin karşılıklı etkileşimi ile fenotipik özelliklerin ortaya çıkmasıdır.
  D) Çevre şartlarının, genlerin çalışmasını etkileyerek kalıtsal olmayan değişmelere neden olmasıdır.

  42. Aşağıdakilerden hangisi DNA ' nın özelliği değildir?

  A) Çift sarmallı olma
  B) Adeninin bazı bulundurma
  C) Sitoplazmada bulunma
  D) Deoksiriboz şekeri bulundurma

  43. Aşağıdakilerden hangisi kurak ortam bitkilerine ait bir adaptasyon değildir?

  A) Kalın kütikula
  B) Dikensi yaprak
  C) Çok sayıda stoma
  D) Derin kökler

  44. Aşağıdakilerden hangisinde kurbağanın kas hücresi ile sperm hücresi arasındaki fark açıklanmaktadır?

  A) Hücre zarındaki proteinler
  B) Kromozom sayıları
  C) Genlerin dizilişleri
  D) DNA molekülündeki nükleotid çeşidi

  45. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

  A) zigot
  B) embriyo
  C) yumurta
  D) doku

  46. Kıvırcık saçlı anne ile kıvırcık saçlı babanın düz saçlı çocukları olmuştur.
  Çocuğun düz saçlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


  A) Anne ile babada düz saçlılık geninin bulunması
  B) Anne ile babada kıvırcık saçlılık geninin bulunması
  C) Kıvırcık saçlılığın çekinik olması
  D) Düz saçlılığın baskın olması

  47. Çok hücreli canlılarda büyümeyi,tek hücrelilerde üremeyi sağlayan,çekirdek bölünmesiyle başlayan ve birbirini takip eden evrelerden oluşan bölünme çeşidine …………….. denir.
  Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere yazılması gereken sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eşeysiz üreme
  B) Mitoz bölünme
  C) Vejetatif üreme
  D) Eşeyli üreme

  48. DNA da bulunup, RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?

  A) Sitozin
  B) Timin
  C) Adenin
  D) Guanin

  49. Aşşağıdakilerden hangisi adaptasyon olayına örnek verilemez?

  A) Soğuk ortamda yaşayan ayıların sıcak ortamda yaşayan akrabalarına göre iri vücutlu olması
  B) Bukalemunun renginin ortama göre uyum göstermesi
  C) Kurak ortamlarda yaşayan bitkilerde yaprak yüzeyinin dar olması
  D) Hemofili hastalarının ölmesi

  50. Aşağıdaki olaylardan hangisi doğal seleksiyona örnek verilebilir?

  A) Kuyruğu kesilen farelerden kuyruklu farelerin meydana gelmesi
  B) Zirai ilaçlara dayanıklı böcek tiplerinin meydana gelmesi
  C) Kullanılan organların gelişmesi, kullanılmayanların körelmesi
  D) Himalaya tavşanlarında sıcak ve soğuğa bağlı olarak vücutlarında siyah ve beyaz tüy oluşumu
 7. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  emeğe saygı teşekkür lütfen

Sayfayı Paylaş