8.Sınıf 3.ünite soruları [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında, düzenli ordu kurulmadan önce bu ordunun görevini askeri yönden aşağıdakilerden hangisi yapmaya çalışmıştır?

  A) Kuvayi İnzibatiye
  B) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  C) Kuvayi Milliye
  D) Osmanlı Mebusan Meclisi

  2. TBMM Başkomutanlık Yasası'nı hangi savaşın ardından kabul etmiştir?

  A) I. İnönü Savaşı
  B) Sakarya Savaşı
  C) II. İnönü Savaşı
  D) Eskişehir- Kütahya Savaşı

  3. İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na İstanbul hükümetinin yanı sıra TBMM'yi de davet ettiler.
  İtilaf Devletleri'nin bu çağrısı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Sevr Antlaşması'ndan yana olmadıklarının
  B) Aralarında görüş birliği sağlayamadıklarının
  C) TBMM'nin varlığını tanımakta olduklarının
  D) Barıştan yana bir tutum içinde olmadıklarının

  4. Kuvayımilliye Yunan işgalini yavaşlattı, düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırdı, ulusal bilincin uyanmasını sağladı.
  Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi Kuvayı milliye ile ilgili değildir?

  A) Düşmanı silahlı mücadele ile oyalamışlardır
  B) Düşmanı tamamen yurttan atmışlardır
  C) Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturmuşlardır
  D) Ulusçuluk düşüncesiyle hareket etmişlerdir

  5. Fransa, Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzalamıştır. Ancak İngiltere TBMM ile anlaşma yapmamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.

  A) İngiltere Anadolu üzerindeki emellerinden vaz geçmiştir.
  B) Düzenli ordu birlikleri başarılı olmuştur
  C) TBMM siyasi alanda da başarı kazanmıştır
  D) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları vardır

  6. Türk ordusunun Eskişehir- Kütahya savaşlarında yenilmesi üzerine TBMM Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlayarak ordunun eksikliklerini tamamlamaya çalışmıştır. Bu duruma göre Mustafa Kemal Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlayarak hangi yetkiyi kullanmıştır?

  A) Askeri
  B) Yasama
  C) Yürütme
  D) Yargı

  7. Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir- Kütahya Savaşlarının sonuçlarından değildir?

  A) Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda aldığı tek yenilgidir
  B) TBMM'nin Kayseriye taşınması önerisi tartışılmaya başlanmıştır
  C) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır
  D) Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiştir

  8. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.'' Mustafa Kemal bu sözü hangi savaş sırasında söylemiştir?

  A) I. İnönü Savaşı
  B) II İnönü Savaşı
  C) Sakarya Meydan Savaşı
  D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

  9. Güneydoğu Anadolu Bölgesini, önce İngilizler işgal etmiş, halk buna fazla tepki vermemiştir. Daha sonra İngilizler işgal bölgelerini Fransızlara devretmiş, halk ise direnişe geçmiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fransızların bölgeyi Ermenilerle birlikte işgal etmesi
  B) İngilizlerin Anadolu'dan çekilmeye başlaması
  C) İngilizlerle uzun yıllara dayanan dostluk ilişkisi bulunması
  D) Fransızların bölgeye sonradan gelmesi

  10. İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşından sonra yapılan Londra Konferansına TBMM'ni de davet etmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kabul edildiğinin göstergesidir?

  A) Anadolu'daki işgalin haksız olduğunun
  B) TBMM'nin siyasal varlığının
  C) Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunun
  D) Kurtuluş Savaşı'nı kaybettiklerinin

  1. c
  2. d
  3. c
  4. b
  5. a
  6. b
  7. c
  8. c
  9. a
  10. b
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşmasına göre taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. Buna göre TBMM tanımadığı için Sovyet Rusya'nın da tanımadığı antlaşma aşğıdakilerden hangisidir?

  A) Gümrü Antlaşması
  B) Kars Antlaması
  C) Lozan Antlaşması
  D) Sevr Antlaşması

  2. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'ndan sonra Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı için bir yıl beklenmiş olmasının nedeni olamaz?

  A) İstanbul Hükümetinin tepkisini çekmemek
  B) Bütün birlikleri batıya çekmek
  C) Ordunun silah ve cephane ihtiyaçlarını karşılamak
  D) Ordunun eğitim eksiklerini gidermek

  3. İtalya, Anadolu'nun güneybatısını işgal etmesine rağmen, güney cephesinde İtalya ile savaş yapılmamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A) İtalya ile Fransa arasındaki rekabet
  B) İtalyan birliklerinin çok güçlü olması
  C) TBMM ile İtalya arasında yapılan antlaşmalar
  D) İtalyan askerlerinin Türk halkına iyi davranması

  4. Lozan Konferansına TBMM hükümeti ile birlikte Osmanlı hükümeti de çağırılmıştı. TBMM, Osmanlı hükümetinin konferansa katılmasını önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?

  A) Yeniden savaşa hazırlanmıştır
  B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını yapmıştır
  C) Saltanatı kaldırmıştır
  D) Yeni bir anayasa yapmıştır

  5. Mustafa Kemal'e hangi savaş sonrasında ''Mareşallik'' ve ''Gazilik'' ünvanları verilmiştir?

  A) I. İnönü Savaşı
  B) Sakarya Meydan Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Başkonutanlık Meydan Savaşı

  6. Türk ordusu aşağıdaki savaşlardan hangisinde yenilmiştir?

  A) I. İnönü Savaşı
  B) II. İnönü Savaşı
  C) Kütahya- Eskişehir Savaşları
  D) Sakarya Savaşı

  7. Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş ve ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I. İnönü savaşı
  B) II. İnönü savaşı
  C) Sakarya savaşı
  D) Başkomutanlık meydan savaşı

  8. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lozan Barış antlaşması
  B) Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

  9. Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulamayacağı, Ermeniler tarafından aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile anlaşılmış ve kabul edilmiştir?

  A) I. İnönü Savaşı ve Londra Konferansı
  B) Doğu Cephesi ve Gümrü Antlaşması
  C) Büyük Taaruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) Sakarya Savaşı ve Kars Antlaşması

  10. *I. İnönü Savaşı
  *II. İnönü Savaşı
  *Kütahya- Eskişehir Savaşları
  *Sakarya Savaşı
  *Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı
  Yukarıdaki savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yunanlılarla yapılmış olmaları
  B) Zaferle sonuçlanmış olmaları
  C) Kuvayımilliye Birliklerinin yapmış olması
  D) Sevr Antlaşmasının yapılmasına ortam sağlamaları

  1. d
  2. a
  3. c
  4. c
  5. b
  6. c
  7. a
  8. d
  9. b
  10. a
  serap14 bunu beğendi.
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar'ın Doğu Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekilmelerinin nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?

  A) Fransız İhtilali
  B) TBMM'nin açılması
  C) Bolşevik İhtilali
  D) Sakarya Savaşı'nın kazanılması

  2. Güney Cephesi'nde Fransızlar'ın işgal ettikleri Urfa,Maraş ve Antep'te Kuva-yi Milliye birlikleri düşmana karşı şehirlerini savunmuşlardır.Aşağıdaki isimlerden hangisi Güney Cephesi'nde düşmana karşı savaşan Kuva-yi Milliyecilerden biridir?

  A) Çerkes Ethem
  B) Demirci Mehmet Efe
  C) Refet Bele
  D) Şahin Bey

  3. Birinci İnönü Savaşı düzenli ordudunun yaptığı ilk savaştır. Bu savaşta düzenli ordu Yunanlıları yenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  A) Lozan Konferansı
  B) Londra Konferansı
  C) Afganistan ile Dostluk Antlaşması
  D) Moskova Antlaşması

  4. Aşağıda Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler ve savaşılan devletler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Batı Cephesi - İngilizler
  B) Batı Cephesi - Yunanlılar
  C) Doğu Cephesi - Ruslar
  D) Güney Cephesi - Fransızlar

  5. I- Lozan Barış Görüşmeleri
  II- Londra Konferansı
  III- Mudanya Ateşkes Antlaşması

  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine İstanbul Hükümeti ve TBMM birlikte katılmıştır?

  A) .I
  B) .I - II
  C) .II - III
  D) .II

  6. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonrasında TBMM'ye ve düzenli orduya duyulan güven sarsılmıştır?

  A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  B) Londra Konferansı
  C) Kütahya Eskişehir Savaşları
  D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  7. I- Gümrü Barış Antlaşması
  II- Ankara Antlaşması
  III- İstiklal Marşı'nın kabulü
  IV- Mudanya Ateşkes Antlaşması
  V- Mondros Ateşkes Antlaşması
  Yukarıdaki olayların kronolojik olarak sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) V, I, III, II, IV
  B) I, II, III, IV, V
  C) V, III, II, I, IV
  D) V, II, III, I, IV

  8. Kurtuluş Savaşı'mız dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden ve yazarlardan biri değildir?

  A) M. Akif ERSOY - İstiklal Marşı
  B) Reşat Nuri GÜNTEKİN - Yaprak Dökümü
  C) Halide Edip ADIVAR - Ateşten Gömlek
  D) Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU - Ankara

  9. Kütahya Eskişehir Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  A) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
  B) Tekalif-i Milliye Emirleri'nin çıkarılması
  C) Düzenli ordunun kurulması
  D) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

  10. Türk İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belgenin adı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Kars Antlaşması
  B) Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D) Ankara Antlaşması

  1. c
  2. d
  3. a
  4. a
  5. d
  6. c
  7. a
  8. b
  9. c
  10. c
  serap14 bunu beğendi.
 4. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşmasının sonuçları arasında yer almaz?

  A) Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
  B) İstanbul işgalden kurtarılmıştır.
  C) İngiletre ile Irak sınırımız çizilmiştir.
  D) Doğu Trakya Türklere bırakılmıştır.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Taarruz'un sonuçları arasında yer almaz?

  A) Anadolu'da Yunan işgali sona erdi.
  B) İtilaf Devletleri Yunanlılardan desteğini çekti.
  C) mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
  D) Hatay sorunu çözüldü.

  3. aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yer almaz?

  A) Sakarya Savaşı,
  B) Çanakkale S AVAŞI,
  C) Birinci İnönü Savaşı
  D) Eskişehir ve Kütahya Savaşları

  4. Anadolu ve Rumeli'de faaliyet gösteren Miili Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde birleştirildi?

  A) Sivas Kongresi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Mebusan Meclisi
  D) Amasya Görüşmesi

  5. Kuva-yı Milliyenin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Moskova Antlaşması
  B) Osmanlı Hükümeti'nin etkisi
  C) Düzenli ordunun kurulması
  D) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı

  6. Aşağıdakilerden hangisi işgallerin başlaması ile birlikte Türk halkının gösterdiği tepkiler arasında olamaz?

  A) Kuva-yı Milliye Birlikleri kurmak
  B) İşgal güçlerinin himayesine sığınmak
  C) Bölgesel Kongreler düzenlemek
  D) İşgallere karşı gösteriler düzenlemek

  7. Osmanlı Hükümeti'nin Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Görevini tamamlamış olması
  B) Milli bir teşkilat kurma çalışmasını başlatması
  C) Başka bir göreve atanması
  D) Verilen görevi başaramamış olması

  8. Aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın Milli Mücadelenin merkezi olarak seçilme nedenleri arasında olamaz?

  A) Ankara'nın güvenli bir yerde olması
  B) Ulaşım ve haberleşme olanaklarının uygunluğu
  C) Batı Cephesine yakınlığı
  D) Ankara'nın gelişmiş bir şehir olması

  9. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etme nedenidir?

  A) Misak-ı Milli Kararlarının alınması
  B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı
  C) TBMM'nin açılması
  D) Erzurum Kongresi'nin ttoplanması

  10. Aşağıdaki olayların hangisinin sonucundada Mustafa Kemal'e ' Mareşallık' rütbesi verilmiştir?

  A) Sakarya Savaşı
  B) Çanakkale Savaşı
  C) Büyük Taarruz
  D) Trablusgarp Savaşı

  1. c
  2. d
  3. b
  4. a
  5. c
  6. b
  7. b
  8. d
  9. a
  10. a
  kılıçkalkan ve serap14 bunu beğendi.
 5. serap14

  serap14 Üye

  Katılım:
  10 Mart 2010
  Mesajlar:
  143
  Beğenileri:
  148
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkürler bu yiliğini unutmuyacağım

  bide bu kadar uğraşmıssın kimse teşekkür etmemiş sana ayıp yahu

Sayfayı Paylaş