8.Sınıf 5. Ünite İnkılap Soruları [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin dış politika alanında dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

  A) Milli varlığımıza güvenmek
  B) Bağımsızlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınmak
  C) Diğer devletlerle aramızdaki sorunlara barışçıl çözümler aramak
  D) Ülkemizde mevcut olmayan yönetim sistemlerini benimsemek

  2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'e göre bir devletin uluslararası alanda güce sahip olması için gerekl olanların başında gelir?

  A) Cumhuriyet yönetimi
  B) Güçlü bir ekonomi
  C) Laiklik ilkesi
  D) Tam bağımsızlık

  3. Halkçılık ilkesi aşağıdaki alanlardan hangisinde toplumsal eşitliğin sağlanmasına katkıda bulunmaz?

  A) Kamu hizmetlerinde
  B) Vatandaşların gelir seviyesinde
  C) Askerlik görevinin yerine getirilmesinde
  D) Hukuki alanda

  4. 'Cumhuriyetçilik ilkesi, devlet yönetimi ve düzeninde milli iradenin egemenliğini ifade eder. Devletin yönetim biçimini gösterir.''
  Bu ifadeye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

  A) Devlet yönetiminde tek yetkili organ halktır
  B) Cumhuriyetçilik ilkesi, yönetimde halkın egemenliğine dayanır
  C) Cumhuriyetçilik ilkesi, karma ekonomiyi gerekli kılar
  D) Cumhuriyetçilik, ülke yönetimiyle ilgili bir kavramdır

  5. Atatürk'ün ''Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.'' sözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

  A) Milliyetçilik
  B) Çağdaşlık
  C) Devletçilik
  D) Laiklik

  6. Anayasamızda yer alan ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'' sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında bir bağlantı vardır?

  A) Devletçilik
  B) Halkçılık
  C) Cumhuriyetçilik
  D) Laiklik

  7. Aşağıdaki unsurlardan hangisi ile milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ilkeleri arasında bir bağlantı vardır?

  A) Barışseverlik
  B) Çağdaşlık
  C) Ekonomik kalkınma
  D) Milli egemenlik

  8. Vatandaşlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ve benzeri farklar gözetmeksizin kanun önünde herkesin eşit sayılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?

  A) Halkçılık
  B) Laiklik
  C) İnkilapçılık
  D) Devletçilik

  9. Atatürk, milletimizi oluşturan unsurlar arasında din, dil, mezhep ve benzeri farklar gözetmemiş, ''Ne mutlu Türküm diyene.'' demiştir.
  Atatürk, bu düşüncesi ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

  A) Dil birliği
  B) Ekonomik bağımsızlık
  C) Kişi hürriyeti
  D) Duygu birliği

  10. Sürekli yenileşmeyi savunan inkılapçılık ilkesi Atatürkçülüğe aşağıda verilenlerden hangisini kazandırmaktadır?

  A) Dış politika ilkelerinin belirlenmesini
  B) Tam ekonomik bağımsızlığı
  C) Aatürkçülüğün durağan olmamasını
  D) Atatürkçülüğün her alanda benimsenmesini

  1. d
  2. d
  3. b
  4. c
  5. a
  6. c
  7. d
  8. a
  9. d
  10. c
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaşlar aslında 5.Ünite soruları yanlışlık oldu.
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasını sağlayan etkenlerden değildir?

  A) Ankara'nın başkent oluşu
  B) Fransız İhtilali'nden doğan ilkeler
  C) Mondros Ateşkesi ile başlayan işgaller
  D) Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü zor durum

  2. Milliyetçilik ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi herşeyin üzerinde tutulmalıdır?

  A) Laik devlet anlayışı
  B) Çağdaşlaşma ve uygarlık
  C) Vatanın her bakımdan tam bağımsızlığı
  D) Vatandaşların yönetimde söz sahibi olması

  3. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.'' diyen Atatürk, Türk ulusunun bağımsız ve özgür yaşamasının temel güvencesinin de ülkenin yönetim şeklinde olduğunu ifade etmiştir.
  Yukarıdaki ifadeye göre bağımsızlık aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilgilidir?

  A) Laiklik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Milliyetçilik
  D) Halkçılık

  4. Devlet yönetiminde ve toplumsal alanda laikleşmede aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

  A) Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü
  B) Halifeliğin kaldırılışı
  C) Türk Tarih Kurumunun açılması
  D) Anayasadan ''Devletin dini İslamdır.'' maddesinin çıkarılışı

  5. Atatürk'ün ''Medeniyet öyle bir nurdur ki ona ilgisiz kalanlar yok olmaya mahkumdurlar.'' sözü ile aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi arasında bir bağlantı vardır?

  A) Milli birlik ve beraberlik
  B) Akılcılık ve bilimsellik
  C) Özgürlük ve bağımsızlık
  D) Millet ve insan sevgisi

  6. Atatürk inkılapları, günün değişen koşullarına göre kendini yenileyen bir sistem üzerine kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye uymaz?

  A) Milletimizi diğer uluslardan üstün görmek
  B) Vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı tanımak
  C) Hukukun üstünlüğünü tanımak
  D) Eğitimde çağdaşlığı benimsemek

  7. 'Millet hayatı tehlikede değilse savaş cinayettir.'' diyen Atatürk aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemi üzerinde durmuştur?

  A) Milli egemenlik
  B) Batılılaşma
  C) Milli birlik ve beraberlik
  D) Dünya barışı

  8. 'Cumhuriyet rejimi halkın kendi seçtiği kişiler tarafından yönetilmesini gerektirir.'' Bu ifade göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez?

  A) Eğitim ve öğretimin devlet tarafından yürütülmesi
  B) TBMM' nin açılması
  C) Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
  D) Siyasi partilerin kurulması ve çok partili siyasi hayata geçiş

  9. Atatürk ''Türk milletinin elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimdir.''sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Çağdaşlık ve bilimsellik
  D) Halkçılık

  10. 'Devlet ve toplum düzeninde yeniliklere ve değişime açık olunması, İnkılapçılık ilkesinde ifadesini bulmaktadır.'' Bu ifadeye göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin İnkılapçılıkla ilintili olduğu söylenemez?

  A) Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak
  B) Akılcılık ve bilimsellik
  C) Geleneksel düşünceye bağlı kalmak
  D) İlerlemeyi öngören bir girişimcilik


  1. a
  2. c
  3. b
  4. c
  5. b
  6. a
  7. d
  8. a
  9. c
  10. c
 4. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Atatürkçülüğü durağanlıktan kurtardığı söylenebilir?

  A) Laiklik
  B) Devletçilik
  C) Cumhuriyetçilik
  D) İnkılapçılık

  2. Atatürk ''Asıl olan millettir. İlham ve güç kaynağı milletin kendisindedir. Bir millet için mutluluk olan bir şey, diğer bir millet için felaket olabilir. Öyleyse her millet akıl ve bilim yolu ile yalnız kendi değerlerini ve çıkarlarını bulmalıdır.'' ifadesiyle hangi iki ilkenin önemini vurgulamıştır?

  A) Laiklik ve milliyetçilik
  B) Cumhuriyetçilik ve devletçilik
  C) İnkılapçılık ve halkçılık
  D) Cumhuriyetçilik ve inkılapçılık

  3. Aşağıdakilerden hangisinin laiklik ilkesini geliştirdiği söylenemez?

  A) İşler bir demokrasi
  B) İbadet özgürlüğü
  C) Eğitim ve öğretimde birlik
  D) Mezhep birliği

  4. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan laik devlet düzenini gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı söylenemez?

  A) Türk Medeni Kanununun kabulü
  B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  C) Halifeliğin sona erdirilmesi
  D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması

  5. Aşağıda yer alan inkılaplardan hangisinin eğitim ve kültür alanında yapıldığı söylenemez?

  A) Yeni Türk harflerinin kabulü
  B) Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü
  C) Türk Tarih ve Tetkik Cemiyetinin kurulması
  D) Soyadı Kanununun kabulü

  6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanı düzenlemek amacıyla yapılmıştır?

  A) Dini kurumların düzenlenmesi
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Halifeliğin kaldırılması
  D) Cumhuriyetin ilanı

  7. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Bütünleyicidir
  B) Barışçıdır
  C) Irkçıdır
  D) Akılcıdır

  8. Eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimin yaygınlaştırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Halkçılık
  C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik

  9. Atatürk'ün ''Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'' sözü aşağıdaki ilkelerden hangi ikisini kapsamaktadır?

  A) Bilimsellik ve akılcılık
  B) İnkılapçılık ve devletçilik
  C) Laiklik ve milliyetçilik
  D) Halkçılık ve bağımsızlık

  10. Aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsenmesiyle tüm vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı tanınıp uygulamaya konulmuştur?

  A) İnkılapçılık
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik


  1. d
  2. a
  3. d
  4. d
  5. d
  6. a
  7. c
  8. b
  9. a
  10. b
 5. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Halkçılılk ilkesi aşağıdakilerden hangisini içermez?

  A) Kanun önünde herkes eşittir
  B) Vatandaşlar arasında dil, din, ırk, mezhep ve benzeri ayrılıklar gözetilmez
  C) Tüm vatandaşlar devlet hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanma hakkına sahiptir
  D) Türk milleti diğer uluslardan üstündür

  2. Atatürk ''Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet ayağa kalkar.'' sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

  A) Din birliği
  B) Tarih birliği
  C) Kültür birliği
  D) Ülke bütünlüğü

  3. Aşağıdakilerden hangisinin devlet ve toplum yapısının laikleşmesine katkısının olduğu söylenemezr?

  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü
  C) Türk Medeni Kanununun kabulü
  D) Kadınlara siyasal haklar verilmesi

  4. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan doğruya topluımsal alanda çağdaşlaşma ve modernleşme amacıyla yapıldığı söylenemez?

  A) Kılık kıyafette değişiklik
  B) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
  C) Türk Dil Kurumunun kurulması
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

  5. Atatürk milliyetçiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Özgürlük esasına dayanır
  B) Soy esasına dayanır
  C) Eşitlik düşüncesine önem verir
  D) Birleştirici ve bütünleyicidir

  6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda sürekli gelişme ve yenileşmenin gerekliliğini içermektedir?

  A) Milliyetçilik
  B) Devletçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Halkçılık

  7. Aşağıda temel ilkeler ile bütünleyici ilkeler arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) İnkılapçılık - Milli egemenlik
  B) Halkçılık - İnsanlık sevgisi
  C) Laiklik - Bilim ve akılcılık
  D) Milliyetçilik - Milli birlik ve beraberlik

  8. Aşağıdaki ilkelerden hangisinin düşünce ve vicdan özgürlüğünü sağlama amacını taşıdığı söylenebilir?

  A) Devletçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Laiklik
  D) Cumhuriyetçilik

  9. Aşağıdaki ilkelerden hangi ikisi ile halkçılık ilkesi arasında diğerlerine göre daha sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir?

  A) Laiklik ve milliyetçilik
  B) Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik
  C) Laiklik ve inkılapçılık
  D) Laiklik ve devletçilik

  10. Aşağıda eşleştirilmiş olan hangi iki ilke ile halkçılık ilkesi arasında diğerlerine nazaran daha sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir?

  A) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik
  B) Laiklik - Devletçilik
  C) İınkılapçılık - Laiklik
  D) Devletçilik - İnkılapçılık

  1. d
  2. d
  3. d
  4. c
  5. b
  6. c
  7. a
  8. c
  9. b
  10. a
 6. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. ”Atatürk görev başında hiçbir saygısızlığa yer vermeyecek kadar ciddi, özel yaşantısında ise dostlarının her türlü nazını çekecek kadar candan idi.”
  Verilen bilgide Atatürk’ ün,
  I.çağdaş
  II.hoşgörülü
  III.ilkeli
  özelliklerinin hangilerinden bahsedilmiştir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  2. Atatürk: “Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti, bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır.”demiştir.
  Bu ifadeye bakarak, Atatürk’ün kişiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A) Cesareti
  B) Gerçeği arama gücü
  C) Askeri dehası
  D) İnsan ve millet sevgisi

  3. Atatük'e göre dini, mezhebi, ırkı, dili,ne olursa olsun,kendini Türk sayan herkes Türk'tür.
  Burada Atatürk bir milleti meydana getiren özelliklerden hangisi üzerinde durmuştur?

  A) Vatan birliği
  B) Duygu birliği
  C) Dil birliği
  D) Din birligi

  4. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır:
  -Egemenliğin millete ait olması
  -Vatan ve millet sevgisi
  -Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü
  Bu esaslar:
  I.Cumhuriyetçilik
  II.Devletçilik
  III.Milliyetçilik
  IV.İnkılapçılık

  ilkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız IV
  C) II ve III
  D) I, III ve IV

  5. Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda, ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir.
  Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?

  A) Halk egemenliğinin.
  B) Kültürel gelişmenin.
  C) Ülke savunmasının.
  D) İlerlemenin ve kalkınmanın.

  6. .-TBMM nin açılması
  -Saltanatın kaldırılması
  -Çok partili hayata geçiş denemeleri
  Yukatıdaki gelişmeler Atatürk'ün hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Halkçılık
  D) Laiklik

  7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ilkesi içerisinde yer almaz?

  A) Özel girişimciliğe de kolaylık sağlanması
  B) Devletin özel girişimciye kredi sağlaması
  C) Devletin sanayi alanında yatırım yapması
  D) Bütün ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından yürütülmesi

  8. 'Ne Mutlu Türküm diyene'' sözü Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

  A) Milliyetçilik
  B) İnkılapçılık
  C) Halkçılık
  D) Laiklik

  9. .-Değişimin süreki ve ileriye doğru olması
  -Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma
  -Çağın gereksinimlerine göre değişme
  Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halkçılık
  B) Devletçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Laiklik

  10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelşeri ile bağdaşmaz?

  A) Kanun önünde herkesin eşit kabul edilmesi.

  B) Belli bir gruba, zümreye ayrıcalık tanınmaması.
  C) İyi eğitim görmeyenlerin topluma kabul edilmemesi
  D) Hiç kimsenin mesleğinden dolayı küçük görülmemesi


  1. b
  2. b
  3. b
  4. d
  5. a
  6. a
  7. d
  8. a
  9. c
  10. c

Sayfayı Paylaş