8.Sınıf 7.Ünite İnkılap Soruları [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  1. 1937 yılından itibaren Atatürk'ün sağlığı bozulmaya başladı.Karaciğerindeki rahatsızlık teşhis edilmesine rağmen 1938 yılında mayıs ayında Hatay davasına destek amacıyla gittiği Mersin gezisinde dahada rahatsızlanarak İstanbul'a geri döndü.
  Atatürk'ün ölümüne kısa bir zaman kala bu olaylara dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?

  A) Atatürk,Hatay'a askeri hareket düzenleme taraftarıdır
  B) Atatürk ülke sorunlarına sağlığından fazla önem vermiştir
  C) Atatürk hastalığına iyi gelecek seyahatler yapmıştır
  D) Atatürk mersin gezisinde rahatsızlanmıştır

  2. Ataürk: ''Barış,milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.'' demiştir.
  Böyle düşünen bir liderin, ülkesinin dış politika ilkeleri arasında aşağıdaki uygulamalardan hangisinin benimsemesi beklenir.?

  A) Hukuki yollar denemek.
  B) Dostluk ve ittifaklar kurmak.
  C) Yeni topraklar kazanmak.
  D) Bağımsızlığa önem vermek.

  3. 1923 yılında imzalanan Lozan antlaşmasına bağlı olarak göreve başlayan 'boğazlar komisyonu ' hangi antlaşma ile ortadan kaldırılmıştır.?

  A) Sevr antlaşması
  B) Mudanya ateşkes antlaşması
  C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  D) Mondros Ateşkes antlaşması

  4. Mustafa Kemal Atatürk:
  _Hatay'ın birgün anavatanı katılacağını söylemiştir.
  _II. Dünya Savaşının çıkıcağını 1932 yılında söylemiştir.
  Buna göre Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisinde hangi kişisel özelliğini görmekteyiz?

  A) Bilimsellik
  B) İnkılapçılık
  C) Kararlalık
  D) İleri görüşlülük

  5. İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra sömürgecilik büyük ölçüde sona ermiştir. Uluslararası politikalarda değişimler yaşanmıştır.
  Bu duruma göre:
  I. Sömürge altındaki devletler bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
  II. Büyük devletler ham madde ve pazar arayışına başlamışlardır.
  III. Mandater sistem güçlenmiştir.
  ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve III
  B) yalnız II
  C) yalnız I
  D) II ve III

  6. II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa`da ekonomik yapılar tümüyle dağılmıştır. Önemli miktarda bir ek yardım alınmazsa ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı kesindir. Bu durumun Amerikan ekonomisini de mutlaka etkilemesi söz konusudur. Bu amaçla çeşitli önlemler alan ABD Marshall Planı`nı hazırlamıştır.
  Marshall Planı ile ABD:
  I. Dünya ekonomisini iyileştirme
  II. Siyasal istikrar ve güvenli bir barış ortamı sağlama
  III. Avrupa`nın yeniden yapılanmasına yardım etme gelişmelerinden hangilerini amaçlamış olabilir?

  A) I,II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) yalnız I

  7. Türkiye Cumhuriyeti`nin en düşük nüfus artış hızı, 1940 ve 1945 nüfus sayımları arsındaki zaman diliminde gerçekleşmiştir.
  Bu durum:
  I. Tarımsal faaliyetlerin hız kazanması
  II. II.Dünya Savaşı yılları olması sonucunda erkeklerin silah altına alınması
  III. Ekonomik sıkıntı nedeniyle doğumlara önlem alınması nedenlerinden hangileri ile açıklanamaz?

  A) I ve II
  B) Yalnız I
  C) I ve III
  D) II ve III

  8. İkinci Dünya Savaşı yıllarında:
  I. İngiltere ve Fransa ile Dostluk Antlaşması imzalanması
  II. Rusya ile Saldırmazlık Antlaşması`nın imzalanması
  III. Adana Görüşmeleri`nde İsmet İnönü`nün tarafsızlığını koruması

  ifadelerinden hangileri '' Türkiye Cumhuriyeti barışçı bir politika takip etmiştir.'' yargısını destekler?

  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  9. Türkiye`nin Batılılaşma çabaları II. Dünya Savaşı`ndan sonra hızlanmaya başladı.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye`nin Batı ile ilişkilerinin geliştiğinin bir kanıtı olamaz?

  A) NATO`ya üye olunması
  B) AET ile işbirliğine gidilmesi
  C) 1961 Anayasası`nın kabul edilmesi
  D) Avrupa Topluluğu`na tam üyelik başvurusu yapılması

  10. 10 Aralık 1948 de BM Genel Kurulunda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi.
  Aşağıdakilerden hangisi bildirgenin esaslarından biri olamaz?

  A) Herkes haklar bakımından eşit doğar.
  B) Herkesin eğitim hakkı vardır.
  C) Yaşamak ve özgürlük her bireyin hakkıdır.
  D) Kimse kendi ülkesini terk etme hakkına sahip değildir.


  1. b
  2. b
  3. c
  4. d
  5. c
  6. a
  7. b
  8. d
  9. c
  10.d
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. I Savaş ve barışta halkın can ve mal güvenliğini sağlamak
  II İç ve dış düşmanlara karşı gerekli tedbirleri almak
  III Devletin aldığı kararların anayasaya uygunluğunu denetlemek

  Verilenlerden hangileri Türk Silahlı kuvvetlerinin görevlerindendir?

  A) I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ,II ve III

  2. Aşağıdakilerden hangisi SSCB den ayrılan devletlerden biri değildir?

  A) Ukranya
  B) Polonya
  C) Gürcistan
  D) Kazakistan

  3. I .Devletin bağımsızlığına ,millet ve ülke bütünlüğüne yönelik fikir ve eylemlerin yaygınlaşması
  II. Irk ,dil ,düşünce ve mezhep ayrılıklarının kışkırtılması
  III.Çevre ülkelerden kaynaklanan tehditlerin ülkede kargaşaya yol açması

  Türk Silahlı Kuvvetleri verilen durumların hangilerinin yaşanması durumunda müdahalede bulunur?

  A) Yanlız II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I ,II ve III

  4. 20.yüzyılın sonunda ABD hem kültürel ve ekonomik hemde siyasal ve askeri alanlarda tek süper güç olmuştu.
  ABD nin Dünyada etkisini hissettirmesinde 20. yüzyılda yaşanan :
  I SSCB nin dağılması
  II İkinci Dünya savaşını kazanan devletler arasında olması
  III Bolşevik İhtilalinin yaşanması

  olaylarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

  A) Yanlız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ,II ve III

  5. Türkiye'nin
  I .Kıtaları birbirine bağlaması
  II. Petrol bakımından zengin ülkelere yakın olması
  III. Boğazlara sahip olması

  özellikleriden hangileri yabancı devletlerin çıkar politikaları üzerinde etkili olmuştur?

  A) Yanlız III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I,II ve III

  6. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 10.maddesine göre:'' Herkes herhangi bir konudaki davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkemede adil ve herkese açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.''
  Bu maddenin aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

  A) Adli
  B) Siyasi
  C) Kültürel
  D) Askeri

  7. I Özel yaşamın korunması ve gizliliği
  II Herkesin ülkesindeki yönetime katılması
  III Haksız tutuklamaların önlenmesi

  Verilen haklardan hangileri siyasi nitelik taşır?

  A) Yanlız I
  B) I ve II
  C) Yanlız II
  D) I,II ve III

  8. İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan uluslararası ortam önceki dönemden çok farklı olmuştur.
  Bu farklılığı oluşturan etkenler arasında hangisinin rolü yoktur?

  A) ABD ve SSCB nin Dünyaya yön vermesi
  B) Savaş sonrası silah teknolojisinde büyük gelişme yaşanaması
  C) Sömürgecilik yarışının yeniden hız kazanması
  D) Ekonomik meselelerin ağırlık kazanması

  9. Aaşğıdakilerden hangisi Mihver devletlerden biri değildir?

  A) Almanya
  B) Sovyet Rusya
  C) İtalya
  D) Japonya

  10. Türkiye 1946 'da çok partili sisteme geçiş değil,dönüş yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kısa sürmüş olsalarda birden çok partinin olduğu dönemler olmuştur.
  Aşagıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi partilerinden biri değildir.?

  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  C) İttihat ve Terakki Partisi
  D) Cumhuriyet Halk Fırkası


  1. b
  2. b
  3. d
  4. b
  5. d
  6. a
  7. c
  8. c
  9. b
  10. c
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Toplumun yaşam koşullarını iyileştimeyi devletin görevi sayan ve bu amaçla herkese hiz

  A) Demokratik Devlet
  B) Sosyal Devlet
  C) Hukuk Devleti
  D) Laik Devlet

  2. Türkiye 'de ilk kez demokratik bir seçimle iktidara gelen ve ilk kez bir askeir darbe sonucu görev alınan hükümet başkanı kimdir?

  A) İsmet İnönü
  B) Adnan Adıvar
  C) Adnan Menderes
  D) Süleyman Demirel

  3. BM' nin alt kurum ve birimleri hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

  A) UNESCO-Gıda ve Tarım Örgütü
  B) WHO-Dünya Sağlık Örgütü
  C) ILO-Uluslararası Çlaışma Örgütü
  D) UNICEF-Uluslararası Çocuklara YardımFonmu

  4. Yugoslavyanın Arnavut azınlığa yönelik faaliyetleri NATO yu harekete geçirdi ve bu durum 24 Mart 1999 'da Yugoslavya 'nın bombalanmasına yol açtı.
  Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştuır?

  A) Somali Müdahalesi
  B) Körfez Savaşı
  C) Bosna-Hersek Savaşı
  D) Kosova Savaşı

  5. Atatürk ölmeden önce yeni bir dünya savaşının çıkacağını öngörmüş ve bu dünya savaşının insanlık için büyük felaketler getireceğini belirtmiştir. Türkiye'nin her ne olursa olsun bu savaşın dışında kalması, barış politakısından vazgeçmemesi gerektiğini belirtmiştir.
  Yukarıdaki parçayı dikkate aldığımızda Atatürk'ün hangi kişilik özelliğine değinilmemiştir?

  A) Kararlılık
  B) İleri görüşlülük
  C) İnkılapçılık
  D) Barışçıl

  6. I. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan barış antlaşmaları sorunları çözmemiş ve yeni sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş ve bu durumdan rahatsız olanların başına gelen Almanya II. Dünya Savaşının ortaya çıkmasına sebeb olmuştur.
  Yukarıdaki metne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

  A) II. Dünya Savaşının çıkma sebebi Almanların savaş taraftarı olduğudur?
  B) Savaşların her zaman çıkabileceği
  C) Savaşı Almanların kazandığı
  D) I. Sünya Savaşı sonucu ortaya çıkan haksızlıkların II. Dünya Savaşına sebebiyet verdiği

  7. II. Dünya Savaşından sonra yalnız kalan Türkiye'nin Kore savaşına asker yollaması hangi teşkilata katılmasında etkili olmuştur?

  A) Birleşmiş Milletler Cemiyeti
  B) NATO
  C) Avrupa Konseyi
  D) Avrupa Birliği

  8. Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere Üye olması ihtiyaç halinde asker yollaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Dünya barışını sağlamak için çaba gösterdiğini
  B) Savaşlardan korkması gerektiğini
  C) Eğitime ve bilime önem verdiğinin
  D) Her türlü savaşı göze aldığını

  9. Osmanlının son dönemlerinde azınlıklar arasında en son isyan eden millet olan ermeniler, Kurtuluş Savaşı sırasında imzaladıkları Gümrü Antlaşması ve Kars Antlaşması ile Doğu topraklarımız üzerindeki iddialarından vazgeçmesine rağmen daha sonraki yıllarda aleyhimize propagandalar yürütmüşler ve ermeni terör örgütleri yurtdışında bulunan diplomatlarımıza saldırılar düzenlemişlerdir.
  Yukarıdaki parçaya bakarak hangi yargıya ulaşabiliriz?

  A) Ermenilerle kesin barışın sağlandığı
  B) Ermenilerin barış yapılmasına rağmen barış ortamını bozucu tutum izlediklerini
  C) Türkiye'nin tutumu karşısında savaşı göze aldığına
  D) İlişkilerin gitgide iyileştiğine

  10. Sovyet Rusya II. Dünya savaşından sonra Türkiye'ye Doğu Anadolu ve Boğazlar sorununu görüşmek üzere nota vermiştir bu durum Türkiye ile hangi ülkenin yakınlaşmasına sebep olmuştur?

  A) Amerika Birleşik Devletleri
  B) Fransa
  C) Almanya
  D) İran


  1. b
  2. c
  3. a
  4. d
  5. c
  6. d
  7. c
  8. a
  9. b
  10. a
 4. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi II. Dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak amacıyla kurulmuştur?

  A) Milletler Cemiyeti
  B) Müttefik Devletler Birliği
  C) Sadabat Paktı
  D) Birleşmiş Milletler

  2. Körfez Savaşı Irak'ın hangi ülkeye saldırması ile başlamıştır?

  A) İran
  B) Suriye
  C) Kuveyt
  D) İsrail

  3. II. Dünya savaşına Almanya'nın yanında katılan ülkeler hangisidir?

  A) Rusya - Polonya
  B) İtalya- japonya
  C) İtalya- Fransa
  D) Türkiye- Avusturya

  4. Amerika hangi olaydan sonra II. Dünya Savaşı'na Rusya ve İngiltere'nin yanında katılmıştır?

  A) Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi
  B) Almanya'nın Avrupa ve Kuzey Afrikayı işgal etmesi
  C) Japonların Havai Adalarındaki Amerikan donanmasına baskın yapması
  D) Rusya ve İngilterenin baskın yapması

  5. İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden sonra Amerika ve Rusya etrafında meydana gelen kutuplaşma dönemine verilen isim hangisidir?

  A) Soğuk Savaş Dönemi
  B) Stratejik Dönem
  C) İnsan Hakları Dönemi
  D) Ulusal Mücadele Dönemi

  6. Uzaya çıkan ilk insan hangisidir?

  A) Neil Amstrong
  B) Ariel Will Durant
  C) Jack Samuel
  D) Yuri Gagarin

  7. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Fransa ile Türkiye arasında Osmanlıdan kalan 'Dış Borçlar' kanunu konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır.
  Bu sorunun aşağıdakilerden doğrudan ilgisi vardır?

  A) ekonomik
  B) askeri
  C) kültürel
  D) siyasi

  8. Azarbaycan Petrollerinin Türkiye üzerinden dünyaya ulaştıran hattın ismi nedir?

  A) Bakü Boru Hattı
  B) Bakü- Tiflis-Ceyhan Boru Hattı
  C) Mavi Akım projesi
  D) Yumartalık Boru Hattı

  9. Atatürkün ''Yurta Sulh, cihanda sulh.'' sözü Cumhuriyetin değişmez prensiblerindendir.
  Buna göre Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?

  A) askeri işbirliğinin
  B) ekonomik rekabetin
  C) ulusal egemenliğinin
  D) barış düşüncesinin

  10. Lozan barış antlaşması ile boğazların yönetimi Türkiye'nin başkanlığında milletler arası bir komisyona bırakılmıştır ayrıca Türkler boğazların her iki yakasındada asker bulundurmayacaktı.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisine ters düşmektedir?

  A) çağdaşlığa
  B) bilimselliğe
  C) bağımsızlığa
  D) insan haklarına

  1. d
  2. c
  3. b
  4. c
  5. a
  6. d
  7. a
  8. b
  9. d
  10. c
 5. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Milli dış politikamızda, Türkiyenin menfaatlarını koruyan ve hiç bir milletin aleyhine olmayan bir barışı prensip kabul etmekteyiz
  Bu açıklamaya göre Mustafa Kemal2in aşağıdaki sözlerinden hangisi uygulamaya geçmiştir?

  A) Yurtta sulh Dünyada Sulh
  B) Egemenlik verilmez, alınır
  C) Sağlam kafa sağlam vüctta bulunur
  D) Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür

  2. Türkiye dünya barışının korunmasında gösterdiği gayretlerden dolayı 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üyelik için resmen davet edilmiştir
  Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) ekonomik kalkınmaya önem werdiğinin
  B) halkın yönetimde etkiliğinin artığının
  C) tek parti yönetiminin kurulduğunun
  D) devletler arası saygınlığının arttığının

  3. İngiltere, musulu bölgenin zengin petrol yataklarına sahip olması nedeniyle Türkiye bırakmak istememiş kendi denetimi altına almaya çalışmıştır.
  Buna göre İngilterenin neyi hedeflediği söylenebilir?

  A) ticari ilişkileri geliştirmeyi
  B) enerji kaynaklarına hakim olmayı
  C) uluslararası barışı korumaya
  D) azınlıkların haklarına korumaya

  4. II. Dünya Savaşı'nın ardından Mısır, Pakistan Cezayir ve Libya gibi ülkelere Atatürk'ün benimsediği ilkelerden hangisi yol göstermiştir?

  A) Laiklik
  B) Egemenlik
  C) İnkılapçılık
  D) Bağımsızlık

  5. ''Barış yolunda nereden bi çağrı geliyorsa Türkiye onu gönülden karşıladı ve yardımlarını esirgemedi''
  diyen Mustafa Kemal ATATÜRK aşağıdakilerden hangisinin dış siyasette olması gerektiğini vurgulamıştır?

  A) sınır komşularını fikirlerinin kullanılması
  B) bütün yardım isteklerine yanıt verilmesinin
  C) barış temelinde hareket edilmesinin
  D) devletlerin kararlı davranmasının

  6. Hangi ülkenin dağılması ile Kafkaslar ve Orta Asyadaki Cumhuriyetler bağımsızlığına kavuşmuştur?

  A) Çin Halk Cumhuriyeti
  B) İran
  C) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
  D) Avrupa Birliği

  7. Türkiye topraklarına yönelecek herhangi bir saldırıya karşı yunanistan Romanya ve Yugoslavya dahil olduğu 1934 yılında Balkan Antantı kurulmuştur. Bu girişimin aşağıdakilerden hangisne yönelik olduğu söylenebilir?

  A) toplumsal büütnlüğün korunmasına
  B) sınır güvenliğinin sağlanmasına
  C) ekonomik gelirn artırılmasına
  D) iç işlerine karışılmasının engellenmesine

  8. Şu an kullandığımız Anayasa hangi yılda hazırlanmıştır?

  A) 1961
  B) 1982
  C) 1924
  D) 1992

  9. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı hangisidir?

  A) Tansu Çiller
  B) Meral Akşener
  C) Sabiha Gökçen
  D) İmren Aykut

  10. Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de TBMM açıldığı zaman yaptığı konuşmada milli sınırlamız içinde her şeyden önce kendi kuvvetlerimize dayanarak varlığımızı sürdüreceğimizi belirtmiştir.
  Yukarıda vurgulanmak istenen söz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Barış
  B) Egemenlik
  C) Demokrasi
  D) Bağım sızlık

  1. a
  2. d
  3. b
  4. d
  5. c
  6. c
  7. b
  8. b
  9. a
  10. d
 6. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumburbaşkanlına seçilen devlet adamımız hangisidir?

  A) İsmet İnönü
  B) Fevzi Çakmak
  C) Kazım Karabekir
  D) Celal Bayar

  2. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri Atatürk'ün dış politikasının hedefleri arasındadır?
  I.Milli bir devlet olmak
  II.Hukuka bağlı kalmak.
  III.Bağımsızlığımızı korumak.

  A) II ve III
  B) Yalnız III
  C) Ive II
  D) I,II ve III

  3. TBMM hükümeti Hatay dışında bugünki Suriye sınırlarını çizen Ankara antlaşmasını hangi devlet ile yapmıştır?

  A) italya
  B) ingiltere
  C) fransa
  D) rusya

  4. Lozan antlaşması sonrasında Türk ve yunan hükümetlerini tekrar savaş eşiğine getiren sorun 6 hangisidir?

  A) nüfüs mubadelesi
  B) yabancı okullar
  C) boğazlar
  D) osmanlı borçları

  5. 'Atatürk,arkasında geleceğinden korkmayan kuvvetli milli bir devlet bırakmaktadır
  ''Atatürk,memleketine en büyük iyilikleri etmiş,Türkler hakkında eskkiden söylenmiş bütün sözlerin yanlış olduğunu göstermiştir''
  Mustafa Kemal'in ölümü üzerine söylenen bu sözlerin yorumu, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak werilmiştir?

  A) Atatürk çalışmaları ile Türklere büyük bir iras bırakarak Türklüğün adını yüceltmişitr
  B) Atatürk bir hukuk devleti kurmuştur
  C) Atatürk'ün vefatı bazı devletleri üzmüştür
  D) Atatürk'ün inkilapları hedefine ulaşmışıtır

  6. 'Ulusal sınırlarımız dahilnde herşeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı korumalı, memleketin huzuru ve gelişmesi için çalışmalıyız''
  Atatürk bu sözleri ile öncelikle aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır?

  A) azınlıkların haklarının korunmasına
  B) ekonomik faaliyetlerin artmasına
  C) güçlü bir askeri yapıya
  D) tarım üretiminin artırılmasına

  7. Atatürk, yeni Türk devletinin dış politikası esasını 'Topraklarımız hakkında istilacı emeller besliyenlere karşı savaş bağımsızlığımızı tanımaya eğimli olanlarla anlaşma olarak özetlemiştir.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir

  A) gerekli hallerde silahlı mücadeleye başvurulacaktır
  B) ekonomik rekabet artmıştır
  C) kalıcı barış sağlanmıştır
  D) askeri mücadelelerden kaçınmıştır

  8. 1. dünya savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalar devamlı barışı sağlayamadı.1930 lu yıllarda avrupalı devletler sialhlanmaya hız verdiler. Bu durumdan tedirgin olan balkan devletleri sınırları koruma konusunda anlaşarak ''balkan antantı'nı'' imzaladılar.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi bu anlaşmaya dahildir?

  A) bulgaristan
  B) macaristan
  C) romanya
  D) avusturya

  9. Türkiye aşağıda verilen madenlerden hangisinin üretiminde dünyada ilk sırada yer almaktadır.

  A) Gümüş
  B) Bor
  C) Demir
  D) Altın

  10. Ortadoğu ve Asya'da faaliyet gösteren terör örgütleri zamanla faaliyet alanlarına Amerika ve Avrupa ülkelerinide eklemişlerdir ve sivil halklar üzerinde saldırılar gerçekleştirmişlerdir.
  Yukarıdaki metne göre ulaşabileceğimiz en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Terör en fazla Amerikayı etkilemiştir
  B) Avrupa teröre destek vermiştir
  C) Terör Asya ve Ortadoğuda amacına ulaşmıştır.
  D) Terör zamanla en uzak ülkeleri bile etkileyebilir ve ordaki masum insanlara zararlar verebilir


  1. a
  2. d
  3. c
  4. a
  5. a
  6. c
  7. a
  8. c
  9. b
  10. d
 7. Bé$!kT@$

  Bé$!kT@$ Üye

  Katılım:
  6 Ocak 2011
  Mesajlar:
  71
  Beğenileri:
  42
  Ödül Puanları:
  0
  61.SAYFA: A.)BÖLÜMÜ

  Soru 1-Esas olarak millete mevcut olduğundanmilleti oluşturan fertlerin herbirine değilmilletin bütününe ait olduğu ve parçalanamazbölünmez olduğundan.

  Soru 2-Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemezdevredilemeyeceği ve geçerliliği yitirmemesi için.Eğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar.

  Soru 3-Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burda saltanata benzetiliyor.Ama millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar.

  Soru 4-Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez.

  Soru 5-Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir.

  B.)BÖLÜMÜ
  Saltanat:Kişi Egemenliği
  Meşrutiyet:Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim
  Cumhuriyet:Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine saygı-Anayasa

  62.SAYFA: 1.BOŞLUK

  Çünkü:Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak ön plana çıkmamız bekleniyor.Fakat hiçbir millet bağımsız yaşamaya boyun eğemez.Tıpkı kürtlerin yaptığı gibi...

  2.BOŞLUK

  Lozan antlaşmalarında sevrde olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildi.Lozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır.

  63.SAYFA:

  Kalkınma Planları:
  1930 Göktürk'te modern türk donanması temaları alındı

  Sanayi:
  1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
  1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
  1935 Modern Etkik Arama Enstitüsü kuruldu

  Bankacılık:
  1924 T.C. Ziraat Bankası kuruldu

  Tarım:
  1903 Ulusal Sesler Fabrikası açıldı

  Savunma Sanayi:
  1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı..

  64.SAYFA:

  1.T.İ.K 'de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara temel teşkil etmiştir.

  2. Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle..

  3.Bu size ait bir soru.... :)

  Kaynak:[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir. Sensizolmuyor.Gen.TR üyesi olmak için tıklayınız]
  4. İlk önce olur olmaz şeylere para harcamamakLüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak

  5.Su Petrol Doğal gaz

  6.HEm ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz.

  7.TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN... :)

  8. Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevirilebilir..

  65.SAYFA:
  A.)BÖLÜMÜ

  Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardır.Kısaca;1.)Ank ara'nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu.2.)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu.3.)İstanbul'un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik...

  B.)B**ÜMÜ

  1. "tozlu ve sisli bir hava yer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor..

  2. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz...

  3.Türk'ün imkansızı imkan haline getirin kudretini Dünya'ya imkan haline getirmesi için.

  4. Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur.


  66.SAYFA

  DEMOKRATİK CUMHURİYET

  Cumhuriyethalkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir. Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır.
  Demokrasi ise halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan kişilerin din vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir. Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır.
  Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı. Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı. Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu.
  Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi. 1789 Fransız ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü. Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı. Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye başladı. Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinir. Esas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir.

  sayfa 74

  1:eğitimi çok önemli olduğu için herşeyden önce görmüştür
  2:eğer bir insanın eğitimi iyi olursa milleti ede iyi olur gerek zeka ile gerekte milletin kurtuluşu için eğitim şarttır
  3:memleket sevgisini bağımsızlığı ve düşünmeyi bizlere öğreten okuldur bu yüzden memleket sevgisi için eğitim mutlaka şarttır
  1: okul ve öğrenci sayısı giderek artmıştır öğrenci arttığı için okul sayısıda artmıştır
  2:eğitimde öğrenciler için gerekli olan teknolojikbilimsel alanlar geliştirilmiştir.çünkü öğrenciler için bu alanların geliştirilmesi öngörülmektedir...
  sayfa 75
  1.Türk çocuğu geçmişini bilerek hareket etmelidir ancak bu şekilde atalarını tanıyacaktır
  2.projeler: Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi
  Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi
  Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi
  bilimsel toplantılar:1909 adana olayları sempozyum
  1909 adana olayları paneli vb
  yeni çıkan yayınlar:Cengiz name Kariye camii eski hara manastırı vb..
  sayfa 76
  1:çünkü bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyecanın güzelliği ile ölçülür.bu medeni insana bundan dolayı anıt dikilmesi istenmiştir.
  2:Türk gencinin anıt dikilmesine karşı tepkisi gayet olumludur.çünkü Kubilay milleti için kendi canını feda etmiştir
  1:yani geçmişteki insanlarımızın canla başla gelecek nesilleri kurtarabilmek için savaşmışlardır.bizlerde bize emanet edilen bu vatanı koruyacak bekçileriz
  2:vatanı koruyanları her zaman yaşatacak olan bizler;
  milletimizi her an koruyup bütün olumsuzluklara rağmen vatanımıza göğsümüzü siper edeceğiz...

  sayfa 77
  iki yere fotoğraf yapıştırılacak

  alt bölüm şöyle==cumhuriyetin ilk yıllarındaki şehir merkezimiz şimdiki şehir merkezimize göre birçok olumsuzluklar var.şimdiki şehir merkezimize bakıldığında teknoloji ilerlediği için birçok yollar köprüler yapıldı.teknolojik aletler gelişti.oysa o zamanda bunu gibi değişiklikler yoktu. o yıllarda hiç denilecek kadar azdı.işte ilk yıllardaki şehir merkez soru 2de hangi şehirdeyseniz orada varsa eğer Atatürk anıtını araştıracaksınız
  sayfa 78

  1-Eğitime verdiği önemden dolayı
  2-eğitimde üniversite insanların düzeyini attırır.Devlete yardım artar

  sayfa 80

  1-Sürekli düşmüş yani ters orantılı
  2-her yıl ilerlediğimizden dolayı
  3-Çok kötü etkilenmiştir


  sayfa 81
  1-ileri görüşlü vatansever mantıklı
  2-Güçlülüğü savaş azmi vatanseverliği  sayfa 82
  1- sanat cumhuriyet dönemi zamanlar savaş olduğu için sanatla ilgilenen yoktu
  sanat günümüz:Sanat okulları güzel sanatlar okulları açıldı.sanata önem verildi

  spor cumhuriyet dönemi:ülke bağımsızlık mücadelesiyle uğraştığı için sporla kimse ilgilenmiyordu.
  spor günümüz: spor okulları çoğaldı spora ilgi arttı faaliyetler düzenlendi


  2-Atatürk Türk milletini her zaman güçlü azimli kararlı zeki idari çevik vicdanı hür olmasını ister

  3-çok zor ve kötü olurdu.insanlar kendilerini ifade edemezlerdi

  4-Sanat adı ile kalırdı... hiçbir gelişme olmazdı


  sayfa 83
  1- kadınlarımızı koruyan birkaç birlik tarafından
  2- kadınlar çok önemlidir.onlara sevgi vermeliyiz şiddet değil.kadın dövülmez.kadın öpülür sevilir:d
  3-kadınlara şiddet uygulayan ahmaklara
  4-kadınlarımıza önem verildiğini


  BANA LAZIMDI BULDUM PAYLAŞTIM...

Sayfayı Paylaş