8.sınıf ingilizce perormans ödevim yardım [Atatürk'ün hayatı]

Konu 'İngilizce 8. Sınıf' bölümünde pusejik tarafından paylaşıldı.

 1. pusejik

  pusejik Üye

  Katılım:
  29 Kasım 2010
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  ben 8.sınıfa gidiyorum ingilizce hocamız performans ödevi olarak Atatürk'ün hayatını bulmamızı istedi acaba bana yardımcı olabilir misiniz? 8.sınıf düzeyie göre Atatürk'ün hayatını
 2. relax16

  relax16 Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2010
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  atatürkün hayatı 8. sınıfa göre

  ATATÜRK’ÜN HAYATI:

  AİLESİ:
  *1881’de Selanik’te doğdu.
  *Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır.
  *Makbule ve Naciye adında iki kız kardeşi vardır.
  *Babası Gümrük Memurluğu ve ticaretle uğraşmış, bir süre (1876/77) gönüllü yedek üsteğmenlik yapmıştır. 1893 yılında Mustafa 12 yaşındayken vefat etmiştir.


  ÖĞRENİM HAYATI:
  *İlk okulu Selanik Şemsi Efendi İlkokulunda bitirdi.
  *Ortaokulu Selanik Askeri Rüştiyesi’nde bitirdi. (Burada Matematik öğretmeni tarafından KEMAL ismini aldı.)
  *Liseyi Manastır Askeri İdadisi’nde bitirdi. (1899)
  *Yüksek okulu İstanbul Harp Okulu (1902) ve İstanbul Harp Akademisi’nde (1905) tamamladı. 1905 yılında bu okuldan Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.

  ASKERİ HAYATI:

  *İlk Görev yeri Şam’dır. (1905)
  *1907’de Selanik’teki 3. Ordu’ya atandı.
  *1909’da İstanbul’da çıkan 31 Mart Ayaklanmasını bastırmakla görevli Hareket Ordusu içinde görev aldı.
  *1911-12’de Trablusgarp’ta İtalyanlar ile savaştı. Binbaşılığa yükseldi.
  *1912’de II.Balkan Savaşında Edirne’nin kurtuluşunda görev aldı.
  *1913-15’te Sofya Askeri Ataşeliğine atandı. Yarbaylığa yükseldi.
  *1915’te I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde savaştı. Albaylığa yükseldi.
  *1916’da Muş ve Bitlis’i Ruslardan kurtardı. “Paşa”lığa yükseldi.
  *1917 ve 18’de Filistin ve Suriye Cephesi’nde görev aldı.

  KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ:
  *19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
  *22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesini yayınladı.
  *7 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa etti.
  *Erzurum Kongresi sonunda 7 Ağustos 1919’da Heyet-i Temsiliye Başkanı seçildi.
  *4 Eylül 1919’da Sivas Kongresini düzenledi. Başkan seçildi.
  *Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Başkan seçildi.
  *11 Eylül 1919’da sona eren Sivas Kongresi’nin seçtiği Heyet-i Temsiliye’nin başkanı oldu.
  *20-22 Ekim 1919’da İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya Görüşmesini yaptı.
  *27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek burasını milli mücadelenin merkezi yaptı.
  *12 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasını sağladı.
  *28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Milli Misak’ın kabulünü sağladı.
  *23 Nisan 1920’de TBMM’ni açtı ve Başkan seçildi.
  *5 Ağustos 1921’de TBMM tarafından Başkomutanlığa getirildi.
  *13 Eylül 1921’de Yunanlılara karşı Sakarya Zaferi’ni kazandı. Bu başarısı üzerine TBMM tarafından “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi.
  *26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’u başlattı.
  *30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
  *29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etti.

  ESERLERİ:
  · En büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir.
  · En önemli yazılı eseri “Nutuk”tur. Bu eserinde 19 Mayıs 1919 –1924 yılları arasındaki olayları anlatmıştır. 1927 yılında tamamlamıştır.
  · Vatandaş İçin Medeni Bilgiler Ders Kitabı
  · Geometri Ders Kitabı
  · Cumali Ordugahı
  · Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

  KİŞİLİĞİ ve ÖZELLİKLERİ:

  *Vatan ve Millet Sevgisi ile Doludur: Atatürk bütün hayatı boyunca üzerine aldığı askeri ve idari görevleri bu özelliği ile yerine getirmiştir.
  *İdealisttir: En büyük ideali Türk kültürünü çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne ulaştırmaktır.
  *Yaratıcıdır: Karşılaştığı sorunları alışılagelmiş önlemlerin dışında daha önceden denenmemiş yollarla çözümlerdi.
  *Birleştiricidir: O, milli mücadelede değişik kültür ve toplumsal düzeydeki insanları tek bir amaç etrafında toplamayı bilmiştir.
  *İleri Görüşlüdür: Çanakkale Savaşında düşmanın çıkartma yapacağı yerleri bilmesi, I.Dünya Savaşında Almanların yenileceğini söylemesi, II. Dünya Savaşını Almanların başlatacağını ve bundan en çok Rusya’nın kazançlı çıkacağını söylemesi, Rusya’nın dağılacağını söylemesi bu özelliğine örnektir.
  *Çok Cephelidir: O, askerlikten eğitime, ekonomiden kültür ve sanata çok değişik alanlarla ilgilenmiş ve eser vermiştir.
  *Eğitimcidir: Harf inkılabını yapması, yeni harfleri tanıtmak ve öğretmek için yazı tahtası başında tüm yurdu dolaşması Türk Dil ve Tarih Kurumlarını kurması,...
  *Sabırlı ve Disiplinlidir: Düşündüğü şeyleri yeri ve zamanı gelmeden gerçekleştirmezdi.
  *Gerçekçidir: Halkına daima doğruyu söylemiş, gerçekleştiremeyeceği şeyleri vaat etmemiştir.
  *Akılcı ve Mantıklıdır: *Güzel Sanatlara Değer Verir:
  *Liderdir: *İnkılapçıdır:
  *Demokratiktir: Kararlarını almadan önce başkalarının da görüşünü alırdı.
  *Mücadelecidir: Zorluklar karşısında vazgeçmek yerine o zorlukları nasıl yeneceğini araştırırdı.
  *Planlıdır: O, yapacağı hiçbir işi şansa bırakmamış, önceden planlayarak aşama aşama gerçekleştirmiştir.
  *Barışçıdır: Asker olmasına rağmen her zaman savaşı, en son denenebilecek yol olarak görmüştür.
  *Evrenseldir: O sadece Türk milletinin değil tüm dünyanın takdir ettiği ve sevdiği bir liderdir.

  KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

  KUVA-Yİ MİLLİYE : Mondros Ateşkes Ant.’dan sonra başlayan işgallere karşı halkın oluşturduğu silahlı direniş güçleri.
  KUVA-Yİ MİLLİYE’NİN SAĞLADIĞI YARARLAR:
  *İşgalcilere karşı savaşarak onları oyaladı, yıprattı.
  *Düzenli Ordu’nun kurulmasına kadar zaman kazandırdı.
  *Milli bilinci ayakta tuttu.
  *İç ayaklanmaların bastırılmasını sağladı.
  *Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerini düzenlemiştir.
  İŞGALLERE KARŞ İLK DİRENİŞLER:
  *İlk Direniş Güney Cephesi’nde Dörtyol’da Fransızlara karşı yapıldı.
  *Batı Cephesi’nde ilk direniş İzmir’in işgalinden sonra başladı.
  *Batı Cephesindeki ilk halk direnişi Ödemiş’te yaşandı.
  *Batı Cephesi’nde düzenli birliklerle yapılan ilk direniş Yarbay Ali Çetinkaya tarafından Ayvalık’ta yapıldı.
  MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞ AMACI: Milli egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak.
  HAVZA GENELGESİ (29 MAYIS 1919) : Mustafa Kemal bu genelgeyle işgallerin yurt çapında protesto mitingleri ile kınanmasını isteyerek, halkın bilinçlenmesini sağlamak istemiştir.
  AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919) : M. Kemal tarafından hazırlanıp, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele tarafından imzalanmıştır.
  *Kurtuluş savaşının gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
  *İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsetmiştir.
  *Sivas’ta bir Kongre düzenlenmesi istenmiştir.
  *İstanbul Hük. Yok sayılarak halk milli mücadeleye çağrılmıştır.
  ***Bu genelgeden sonra M. Kemal İstanbul’a çağrılmıştır.***
  ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) :
  *Kongre Kazım Karabekir ile Doğu Anadolu M.H.Cemiyeti ile Trabzon M.H.Cemiyeti tarafından Doğu Anadolu’nun Ermeni tehdidi altına girme tehlikesi üzerine önlemler almak için toplandı.
  *Kongreden önce M. Kemal İstanbul Hük. Tarafından görevinden alındı, M. Kemal de askerlik mesleğinden istifa etti. (7-8 Temmuz 1919)
  *Bölgesel bir Kongre olmasına rağmen milli kararlar aldı.
  *Manda ve Himaye ilk kez reddedildi.
  *Milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğünden bahsetmiştir.
  *İlk kez bir hükümet kurma fikrinden bahsetmiştir.
  *Doğu Anadolu’daki cemiyetler birliştirilmiştir.
  *Kongrenin sonunda Heyet-i Temsiliye oluşturulmuştur.
  SİVAS KONGRESİ ( 4- 11 Eylül 1919) :
  *İstanbul Hük. Ve İtilaf Dv. Kongreyi önlemek istemiş ama başaramamışlardır.
  *Erzurum Kongresi kararları aynen alınarak millileştirilmiştir.
  *Tüm milli cemiyetler birleştirilmiştir (Anadolu ve Rumeli M.H.C.)
  *İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmasına karar verilmiştir.
  *Mustafa Kemal Milli bir lider olmuştur.
  *Heyet-i Temsiliye’nin üye sayısı ve yetkileri genişletilmiştir.
  *Mebusan Meclisi’nin açılması istenmiştir.
  *Kongre sonunda İstanbul Hük. İle ilişkiler kesilmiştir.
  AMASYA GÖRÜŞMESİ (20-22 Eylül 1919):
  *Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşmesi ve yerine kurulan Ali Rıza Paşa Hükümetinin Temsil Heyeti ile iyi ilişkiler kurmak istemesi üzerine yapıldı.
  *Görüşme İstanbul Hük. Temsilcisi Salih Paşa ile Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal arasında yapıldı.
  *Görüşmede alınan kararlardan tek uygulanan maddesi İstanbul’daki Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması olmuştur.
  *Görüşme, İstanbul Hükümetinin Temsil Heyeti’nin varlığını resmen ve hukuken tanıması açısından önemlidir.
  TEMSİL HEYETİ’NİN ANKARA’YA GELMESİ (27 Aralık 1919) :
  *Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelmesine yol açan olay, İstanbul’da açılan Mebusan Meclisi çalışmalarını daha yakından takip etmektir.
  *Ankara’nın merkez seçilmesinin diğer sebepleri, güvenli oluşu, haberleşme ve ulaşım imkanlarına sahip oluşu, Batı Cephesine yakınlığıdır.
  MİSAK-I MİLLİ ( 28 Ocak 1920) :
  *Osmanlı Mebusan Meclisinde Felah-ı Vatan Gurubunun önergesyile kabul edildi.
  *Misak-ı Milli, vatanın sınırlarını çizen ve bu vatan içinde bölünmeye kabul etmeyen, Türk vatandaşlarının haklarını belirleyip hangi şartlarla bir barış anlaşması yapılacağınını belirleyen bir belgedir.
  *Misak-ı Milli ile Kapitülasyonlar reddedilmiştir.
  *Misak-ı Milli, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını Osmanlı Mebusan Meclisi’ne de kabul ettirmiştir.
  *Misak-ı milli kararları sonucu İtilaf Devletleri İst.’u işgal etmiştir (16 Mart 1920).
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI (23 Nisan 1920):
  *İstanbul’un işgali ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması gerekçesi ile açılmıştır.
  *TBMM’nin açılması ile yeni Türk Devleti kurulmuştur.
  *Mustafa Kemal Başkan seçilmiştir.
  *Ülkedeki en büyük gücün TBMM olduğu kararlaştırılmıştır.
  *Yasama ve Yürütme yetkisini üzerinde toplamıştır.
  *Meclisin geçici olmadığı vurgulanmıştır.
  *Kendi içinden bir Hükümet oluşturmuştur. TBMM Başkanı aynı zamanda Hükümetin de başkanıdır.
  *TBMM’nin açılması ile Temsil Heyeti’nin görevi sona ermiştir.
  *TBMM’nin açılması ile milli irade sağlanmıştır.
  TBMM HÜKÜMETİNE KARŞI AYAKLANMALAR:
  NEDENLERİ:
  *İstanbul Hük.nin Mustafa Kemal ve TBMM aleyhine Şeyhülislamdan aldığı fetva
  *İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal’i idamla yargılaması
  *İstanbul Hük.nin M. Kemal ve TBMM hakkındaki karalama kampanyası
  *İtilaf Devletlerinin TBMM’yi çıkarlarına uygun bulmaması
  *Azınlıkların vatanı parçalama gayretleri
  *Bazı Kuvayı Milliye birliklerinin Düzenli Orduya katılmak istemeyişi
  *Milli mücadele aleyhindeki kişilerin varlığı ve çalışmaları.
  A-İstanbul Hükümetinin Doğrudan Çıkardığı Ayaklanmalar: Anzavur Ayaklanması ve Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) Ayaklanması
  B-Kışkırtma Sonucu Çıkan Ayaklanmalar: Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanması, Yozgat, Afyon, Konya, Urfa (Milli Aşireti) ayaklanmaları.
  C-Azınlık Ayaklanmaları: Pontusçu Rumların Karadeniz Bölgesinde, Ermenilerin Adana çevresinde çıkardığı ayaklanmalardır.
  D-Kuva-yı Milliye Ayaklanmaları: Düzenli Orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe’nin çıkardığı ayaklanmalardır.
  ALINAN ÖNLEMLER VE BASTIRILIŞI:
  *İstanbul Hükümeti ile ilişkiler kesildi.
  *Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.
  *İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
  *Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi’den Milli Mücadele lehine fetva alındı.
  *Kuvayı Milliye Birliklerinden yararlanıldı. Düzenli Orduya geçiş hızlandırıldı.
  *Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kuruldu.
  AYAKLANMALARIN SONUÇLARI:
  *Kurtuluş Savaşı uzadı, Milli mücadelenin kazanılması gecikti.
  *Yunanlılar Anadolu’da ilerleme fırsatı buldular
  *Kardeş kanı dökülmesine sebep oldu.
  *Ayaklanmaların bastırılması ile TBMM’nin gücü ve otoritesi artmıştır.

  TÜRK İNKILABI

  SİYASAL ALANDA İNKILAPLAR:
  1- Saltanatın Kaldırılması: 1 Kasım 1922
  *Lozan Anlaşması görüşmelerine TBMM Hükümetinin yanı sıra İstanbul Hükümetinin de çağrılması ve İst. Hük.nin bunu kabul etmesi, saltanatın kaldırılmasını çabuklaştırdı.
  *TBMM’nin kabul ettiği “Milli Egemenlik “ ilkesi gereğince de Saltanatın kaldırılması gerekiyordu.
  *Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş, milli egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır.
  2- Cumhuriyetin İlanı: 29 Ekim 1923
  *TBMM’nin “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini kabul etmesi ve bu ilkenin ancak Cumhuriyet ile gerçekleşebileceği düşüncesi Cumhuriyetin ilanının yasal gerekçesini oluşturur.
  *Cumhuriyet’in İlanını Gerektiren Diğer Sebepler Şunlardır:
  *Devletin bir adının ve yönetim şeklinin olmaması,
  *Devlet Başkanı makamının bulunmaması
  *Meclis Hükümeti sistemindeki aksaklıklar.
  Cumhuriyet’in İlanıyla Çözülen Sorunlar:
  *Devletin adı ve yönetim şekli belirlendi.
  *Başka yönetim şekli tartışmalarına son verildi.
  *Devlet Başkanlığı sorunu çözümlendi.
  *Hükümet kurma şekli değiştirildi.(Kabine Sistemi)
  NOT: Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal; ilk Başbakanı İsmet Paşa olmuştur.
  3- Halifeliğin Kaldırılması: 3 Mart 1924
  Son Halife Abdülmecit Efendi’nin yetkilerini aşması, yapılacak olan inkılapların önünde Halifeliğin bir engel olarak görülmesi, kaldırılmasını gerekli kılmıştır.
  *Halifeliğin kaldırılması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin laik düzene geçmesindeki en büyük engel kalkmıştır.
  4-Türkiye’nin Yeniden İdari Teşkilatlandırılması: 1921 ve 1924 anayasaları ile Türkiye idari yönden il-ilçe-bucak-köy birimlerine ayrıldı. Böylece devlet hizmetlerinin ülkenin her yerine dengeli ulaşması sağlandı.
  *13 Ekim 1923’te Ankara Başkent yapıldı. Türkiye’nin merkezinde olması, askeri ve coğrafi yönden uygunluğu ve İstanbul’un Osmanlı Devleti’ni çağrıştırması Ankara’nın Başkent olmasını gerektirmiştir.
  5- Çok Partili Rejim Denemeleri:
  *Türkiye’nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.(1923)
  *Türkiye’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır. (1924) Şeyh Sait İsyanı ile ilgisi görüldüğünden 1925 yılında kapatılmıştır.
  *Atatürk döneminde kurulan son parti Fethi Okyar tarafından Atatürk’ün isteğiyle kurulan Serbest Fırka’dır (1930) Parti aynı yıl Cumhuriyet karşıtlarının partiyi ele geçirmesi tehlikesi karşısında kapatılmıştır.
  Çok Partili Hayatın Başarısız olmasına Neden Olan Olaylar:
  *Şeyh Sait (Doğu) İsyanı: 1925: Bu isyanın bastırılması için Hükümet değiştirilmiş, Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış ve İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
  *Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi: 1925
  *Menemen Olayı: 1930

  HUKUK ALANINDA İNKILAPLAR

  1- Anayasanın Kabulü: Yeni Türk Devletinin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edildi. Bu anayasanın temel özelliği yasama ve yürütme yetkilerini TBMM’ne vermesidir. Devletin şekli ve insan hakları ile ilgili bölüm yoktur.
  *Cumhuriyetin ilanından sonra değişen şartlara göre ve eski anayasanın eksikliklerini tamamlamak için 20. 04.1924’te yeni anayasa kabul edildi.
  2- Türk Medeni Kanunu: Eski medeni kanun olan “Mecelle”nin yetersizliği ve çağın gereklerine uymaması üzerine İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak 1926 yılında kabul edildi.Yeni Medeni Kanun ile özellikle kadınlara yeni haklar sağlandı. Kadın-erkek eşitliği sağlandı.
  3- Diğer Kanunlar: Hukuk sistemimiz laik kurallara göre yeniden düzenlenerek, yeni Ticaret, Borçlar ve Ceza kanunları yayınlandı.

  EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA İNKILAPLAR
  *3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. Böylece ülke çapındaki okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı, öğretim sistemindeki çeşitlilikler giderildi, laikleştirildi.
  *1926 yılında Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarıldı. Böylece laik sisteme uygun ilk ve ortaöğretim programları belirlendi.
  *1927’de karma eğitime geçildi
  *1 Kasım 1928’de yeni Türk harfleri kabul edildi.
  *24 Kasım 1928’de Atatürk “Başöğretmen” ilan edildi.
  *1931 yılında Türk tarih Kurumu kuruldu.
  *1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.

  TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR
  *30 Kasım 1925’te tekke, türbe ve zaviyeler kapatıldı.
  *25 Kasım 1925’te Kıyafet İnkılabı başlatıldı.
  *1 Ocak 1926’dan itibaren Miladi Takvime geçildi.
  *1928 yılında milletlerarası rakamlar kabul edildi.
  *1931’de milletlerarası ağırlık ve uzunluk ölçüleri kabul edildi.
  *21 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu çıkarıldı.
  *1934’te dini giysilerin sadece din adamlarınca giyilmesi hakkında yasal düzenleme yapıldı.
  *1930’da kadınlara Belediye Seçimlerine katılma hakkı verildi.
  *1933’te kadınlara Muhtarlık Seçimlerine katılma hakkı verildi.
  *1934’te kadınlara Milletvekili Seçimlerine katılma hakkı verildi.

  EKONOMİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR
  *17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi düzenlendi. Bu kongreyle Milli Ekonominin temelleri atıldı.
  *1925’te Aşar Vergisi kaldırıldı ve çiftçiler rahatlatıldı.
  *Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu, Kooperatifçilik ve tarımda makineleşme özendirildi.
  *İlk özel banka olan İş Bankası 1924 yılında kuruldu.
  *1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu kabul edildi. Böylece limanlarımız arasında gemi işletme hakkı Türklere geçti.
  *1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi.
  *1930 yılında Merkez Bankası kuruldu.
  *1933’te Sümerbank kuruldu.
  *1934’ten itibaren Beş Yıllık Kalkınma Programı uygulandı.
  *Madenlerimizi daha iyi işletebilmek için Etibank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu.
  *1939’da Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu.
  *Demiryolları millileştirildi ve yurt çapına yaygınlaştırıldı.

  TÜRK ORDUSU ve MİLLİ SAVUNMA
  *Türk Ordusunun temeli M.Ö.209 yılında Büyük Hun Hakanı olan Mete Han’a kadar uzanır.*Türk Silahlı Kuvvetleri bugünkü yapılanmasını 1949’da tamamlamıştır.
  *Türk Ordusunun asıl görevi Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlere karşı koymak, Atatürk ilkelerini savunmaktır.
  *TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşların askerlik ile ilgili işlemlerini yürütmek Milli Savunma Bakanlığı’nın görevidir.

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ SİYASETİ
  Atatürk Döneminde Çözülen Sorunlar:
  *Musul Sorunu: Lozan Anlaşması’nda belirlenemeyen Türk-Irak sınırı, İngiltere ile yapılan görüşmelerle çözümlenemeyince sorun Milletler Cemiyeti’nin hakemliğine bırakıldı. 5 Haziran 1926’da İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile Musul dışarıda kalmak üzere (aleyhimize) bugünkü Türk-Irak sınırı çizildi.
  *Boğazlar Sorunu: Lozan Anlaşması’nda Boğazlar, Türkiye’nin başkanlığını yaptığı bir Komisyona bırakılmıştı. Bu, Türkiye’nin milli egemenliğini ve güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. 1930’larda Almanya, İtalya ve Japonya’nın hızla silahlanması ve dünyanın yeni bir savaşa hazırlanması üzerine Türkiye Komisyon ülkelerini Boğazların durumunu görüşmek üzere toplantıya çağırdı. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesi ile Boğazların egemenliği ve denetimi Türkiye’ye geçti. Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edildi.
  *Hatay Sorunu: Hatay, 1921 yılında Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması ile topraklarımız dışında kalmış, Lozan Anl.da bu durum değişmemişti. 1930’larda Fransa’nın Suriye Mandasını bırakmak istemesi üzerine Hatay konusu yeniden güncelleşti. Hatay 1938’de bağımsız devlet oldu, 1939’da Türkiye’ye katıldı.
  Atatürk Döneminde Kurulan Birlikler:
  *Balkan Antantı: Almanya ve İtalya’nın hızla silahlanması ve Balkanlara doğru yayılmacı politika izlemesi üzerine Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında 9 Şubat 1934’te kuruldu.
  *Sadabat Paktı: İtalya’nın Ortadoğu’daki yayılmacı politikası üzerine Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de kuruldu.

  ATATÜRKÇÜLÜK
  Türk milletini tam bağımsızlığa, huzur ve refaha, Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlayan, temelleri Atatürk tarafından belirlenen fikir ve ilkelere Atatürkçülük denir.
  ATATÜRK İLKELERİ
  *Cumhuriyetçilik: Egemenliğin millete ait olmasını ve halkın yönetime katılmasını öngören ilkedir.
  *Milliyetçilik: Türk milletini içtenlikle severek yüceltmeyi öngörür.
  *Halkçılık: Halkın kanun önünde eşitliğini ve hiçbir sınıfa ve zümreye ayrıcalık tanınmamasını öngören ilkedir.
  *Devletçilik: Özel sektörün yeterli olmadığı durumlarda devletin ekonomik hayata atılmasını öngören ilkedir.
  *Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılarak, din ve vicdan hürriyetinin devlet güvencesine altına alınmasını öngören ilkedir.
  *İnkılapçılık: Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyip koruyarak devamlılığını sağlamayı öngören ilkedir.
  ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
  *Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
  *Atatürk ilkeleri kendi içinde bir bütündür.
  *Akla ve mantığa uygundur. *Gerçekçi, uyumlu ve tutarlıdır.
  şeyma kocatürk bunu beğendi.
 3. angelgirls

  angelgirls Üye

  Katılım:
  1 Aralık 2010
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  İngilizce çeviri olarak istersen bende var
 4. pusejik

  pusejik Üye

  Katılım:
  29 Kasım 2010
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  olur lütfen acil çünkü
 5. pusejik

  pusejik Üye

  Katılım:
  29 Kasım 2010
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  lütfen yardım edin p.tesi vermem gerek daha başlamadım bile
 6. ayceNuR

  ayceNuR Üye

  Katılım:
  21 Ekim 2010
  Mesajlar:
  701
  Beğenileri:
  867
  Ödül Puanları:
  0
  aynennn :(
  kuru bunu beğendi.
 7. pusejik

  pusejik Üye

  Katılım:
  29 Kasım 2010
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  lütfenn pazartesi teslimm etmem gerk şimdiden başlasam anca yetiştiririm lütfenn yardımmmm
 8. relax16

  relax16 Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2010
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  ATATURK'S LIFE:

  FAMILY:
  * He was born in Thessaloniki in 1881.
  * His father, Ali Riza Efendi, the mother was.
  * Makbule and has two sisters named Naciye.
  * His father tried to do with trade and Customs Officer, a period of time (1876/77) has made a voluntary replacement üsteğmenlik. Mustafa died in 1893 at age 12.


  TEACHING EXPERIENCE:
  * He graduated from Primary School to master the first school in Thessaloniki.
  He graduated from the Military Rüştiyesi'nde * School of Thessaloniki. (Where by math teacher, took the name of Kemal.)
  * Military İdadisi'nde graduated from high school in the monastery. (1899)
  Academy High School in Istanbul (1902) and the Istanbul Military Academy (1905) was completed. Staff Captain in 1905, graduated from this school.

  MILITARY LIFE:

  * The first task of Damascus Hotel. (1905)
  * 1907 in Salonika 3 Assigned to the Army.
  * To suppress the insurrection of 31 March 1909 in Istanbul, the officer took part in the Movement Army.
  * 1911-12, fought with the Italians in Tripoli. Promoted to Major.
  * 1912 II.Balkan War took part in the liberation of Edirne.
  * 1913-15 Sofia Military Ataşeliğine appointed. Rose to rank of lieutenant colonel.
  * 1915 I. Gallipoli Front, fought in World War II. Promoted to full colonel.
  * In 1916, the Russians saved the Mus and Bitlis. "Pasha" liga rose.
  * Front, took part in 1917 and 18 in Palestine and Syria.

  INDEPENDENCE WAR PERIOD:
  * Went to Samsun on May 19, 1919.
  * 22 June 1919, Amasya Circular issued.
  * 7 July 1919, resigned from military service.
  * At the end of the Erzurum Congress was elected Chairman of Representative Committee on August 7, 1919.
  * 4 September 1919, held the Sivas Congress. Was elected President.
  * The Sivas Congress, founded in Anatolia and Rumelia Defence of Rights Society. Was elected President.
  * Sivas Congress ended 11 September 1919, was elected president of the Representative Committee.
  * 20 to 22 October 1919, Istanbul representative of the Government made the call, Minister of the Navy Salih Pasha and Amasya.
  * Come to Ankara on 27 December 1919 has made this place the center of the national struggle.
  * 12 January 1920, he held Ottoman Parliament.
  * 28 January 1920, the Ottoman Deputies Assembly the adoption of the National Misak provided.
  * 23 April 1920 and was elected President TGNA opened.
  * August 5, 1921, was appointed Commander in Chief by Parliament.
  * September 13, 1921, the Greeks won a victory against London. This is by Parliament on the success of "Ghazi" and the title of "Marshal" was given the rank of.
  * Great Attack launched on August 26, 1922.
  * Won the War of 30 August 1922, the Commander in Chief Field.
  * Oct. 29, 1923 Republic declared.

  WORKS:
  · The Republic of Turkey's great work.
  · The most important written work, "The Speech" tour. This book describes the events between May 19, 1919 -1924. Completed in 1927.
  · For Citizen Relationship Textbook Information
  · Geometry Textbook
  · Cumali encampment
  Hasbihal with · Officer and Commander

  And PERSONALITY CHARACTERISTICS:

  * Love of Fatherland and Nation is filled with: Ataturk's military and administrative tasks on all his life has met with this feature.
  * Idealistic: to bring the great ideal of the Turkish culture above the level of contemporary civilizations.
  * Creator: had encountered problems previously untested outside of the usual measures çözümlerdi ways.
  * Unifying: So, the national fight against the people of different cultural and social levels have succeeded in gathering around a single purpose.
  * Advanced Görüşlüdür: Battle of Gallipoli landing of the enemy will know where the First World War, the Germans say yenileceğini II. World War II, the Germans would launch a lucrative and say that most of Russia, told Russia's dağılacağını example of this feature.
  * Multi-fronts: He from the military, education, economy, culture and art work in many different fields and has given interested.
  * Educator: Letter do revolution, to introduce and teach the new alphabet for the blackboard at the beginning of the Turkish Language and History Institutions set up to navigate the entire residence, ...
  * Be patient and Disiplinlidir: gerçekleştirmezdi he had thought things ahead of time and place.
  * Is realistic: the People always told the truth, did not promise things gerçekleştiremeyeceği.
  * Rational and logical: * gives the value of Fine Arts:
  * Leader: * Revolutionist:
  * Democratic: Decisions would take the opinion of others before you.
  * Mücadelecidir: Challenges in the face of those challenges rather than give up the beat araştırırdı how.
  * Plan: He will not left to chance any job, paid in advance planning stages.
  * Barışçıdır: war, military, although not always, seen as the latest way to try.
  * Universal: It is not only the Turkish nation is a leader in the whole world loves and appreciates that.

  WAR OF INDEPENDENCE IN PREPARATION

  Kuva-yi Milliye: Mondros Ant. "Created by the people from the armed resistance against occupation forces started after.
  Kuva-IR in the National OUTSTANDING BENEFITS:
  * Oyaladı them to fight against the invaders, wearing out.
  * Regular Army gave much time to establish.
  * National consciousness kept standing.
  * Allowed the suppression of internal uprisings.
  * Balikesir and Congresses held Philadelphia.
  FIRST Struggles against the occupation:
  * The first was against the French Resistance in South Front Dörtyol'da.
  * Western Front was the first resistance after the occupation of Izmir.
  * West Front of the popular resistance Ödemiş occurred.
  * Regular troops on the Western Front was the first resistance Ayvalik by Lieutenant-Colonel Ali Cetinkaya.
  Mustafa Kemal to Samsun OBJECTIVES: based on national sovereignty, to establish a new Turkish State unconditionally independent.
  BASIN Circular (29 MAY 1919): Mustafa Kemal, with the circular occupations nationwide protest rallies condemning intentionally wanted to ensure public awareness.
  Amasya Circular (22 June 1919): M. Prepared by Kemal, Rauf Orbay, Ali Fuat Refet Cebesoy and signed by the municipality.
  * Liberation war rationale, purpose and method were determined.
  * For the first time a government based on national sovereignty is about.
  Organization of a congress in Sivas were asked to *.
  * Istanbul Huk. No counting the people called for the national struggle.
  *** After this circular M. Kemal called to Istanbul .***
  Erzurum Congress (July 23 to August 7 1919):
  * Congress Kazim Karabekir the Eastern Anatolia and Trabzon MHCemiyeti MHCemiyeti threatened by the Armenians of Eastern Anatolia to take measures on the risk of entering was assembled.
  * Before the Congress, M. Huk Kemal in Istanbul. He was dismissed by M. Kemal resigned from the military profession. (7-8 July 1919)
  * National decisions, although Congress has a regional.
  * Mandate and was denied the first time in the Protectorate.
  * Within the national boundaries is about the integrity of the homeland.
  * For the first time mentioned the idea to form a government.
  * Birliştirilmiştir societies in Eastern Anatolia.
  * At the end of the Congress of Representative Committee formed.
  Sivas Congress (4 to 11 September 1919):
  * Istanbul Huk. And the Entente dv. Congress wanted to avoid, but never grew.
  * Erzurum Congress millileştirilmiştir decisions based on the same.
  * All national associations are united (in Anatolia and Rumeli MHC)
  * Will-i Milli has been decided to name a newspaper.
  * Mustafa Kemal became a national leader.
  * The number of members and powers of the Representative Committee was expanded.
  * Council of Ministers was asked to open.
  * At the end of the congress in Istanbul Huk. Relations with the cut.
  AMASYA INTERVIEW (20-22 September 1919):
  * Ferid Pasha government was established instead of falling, and Ali Riza Pasha wants to establish good relations with the Government on the Representation of Trustees, was performed.
  * Huk Office in Istanbul. Salih, Mustafa Kemal Pasha, President of the Representative of the Representation of Trustees, was performed.
  * Applied to a single article of the meeting the decisions taken in Istanbul, Ottoman Parliament was opened.
  * Office, Ontario Government, formally and legally recognize the existence of representation is important for the Board.
  ANKARA REPRESENTATION tribunal to arrive (27 December 1919):
  * Come to Ankara of Mustafa Kemal led the event, opened in Istanbul to follow more closely the work of the Assembly of Deputies.
  * Other reasons for choosing the center of Ankara, being safe, being with communication and transportation facilities, close proximity Western Front.
  National Pact (28 January 1920):
  * Ottoman Deputies Assembly Homeland grouped önergesyile Felah-i was adopted.
  * National Pact, that draws the boundaries of the homeland and in this country who do not accept the division, which determine the rights of Turkish citizens in terms of a peace agreement is a document will be applied.
  * National Pact was rejected with the capitulations.
  * National Pact, adopted in the House of Deputies of the Ottoman Erzurum and Sivas Congress maintained its decisions.
  * Ist Triple Alliance Pact as a result of national decisions. 'U occupied (Mar. 16, 1920).
  OPENING Turkish Grand National Assembly (23 April 1920):
  * Justification for the invasion of Istanbul and with the closure of the House of Deputies was opened.
  * The new Turkish State was founded with the opening of Parliament.
  * Mustafa Kemal was elected President.
  * The biggest power in the country, the Parliament decided that.
  * Collected on the legislative and executive authority.
  * That the Assembly stressed the temporary.
  * The Government has established a self within. Chairman of the Parliament at the same time the president of the government.
  * Representing the Board with the task of the opening of Parliament came to an end.
  * With the opening of Parliament provided the national will.
  GOVERNMENT rebellions against the Parliament:
  REASONS:
  * Istanbul Hük.nin Mustafa Kemal and the Parliament's fatwa against the Şeyhülislamdan
  * Istanbul government of Mustafa Kemal execution proceedings
  * Istanbul Hük.nin M. Kemal and the Parliament about the smear campaign
  * National Assembly in the interests of the Entente States of powerlessness
  * Minorities land fragmentation efforts
  * Some of the regular Army troops to participate in National Forces istemeyişi
  * The presence and work of national struggle against the people.
  A-Istanbul government took it out directly Riots: Anzavur Uprising and the Disciplinary Forces (Army of the Caliphate) Uprising
  B-Agitprop Result Featured Riots: Bolu, Düzce, Trench, Adapazari Uprising, Yozgat, Afyon, Konya, Urfa (National Tribe) riots.
  C-Minority Riots: Pontusçu Greeks in Black Sea Region, released around the uprisings of the Armenians of Adana.
  D-Kuva-t Nationalist Riots: Regular Army did not want to join the Circassian, and Demirci Mehmet Efe Ethel riots released.
  MEASURES TAKEN AND BASTIRILIŞI:
  * Cut off relations with the Istanbul government.
  * Infidelity-i land is removed from the Act.
  * Independence Tribunals was established.
  * Mufti of Ankara, Rifat Börekçi'den were fatwa in favor of the National Struggle.
  * National Forces was used to Unions. Accelerated transition to the regular Army.
  * To inform the public correctly established the Anatolian Agency.
  RIOTS RESULTS:
  * Long drawn out war of independence, delayed acquisition of national struggle.
  * Greeks in Anatolia, had the opportunity to progress
  * Sister blood loss caused.
  * Suppression of the riots with the power and authority of Parliament have increased.

  The Turkish Revolution

  POLITICAL FIELD abolition:
  1 - Abolition of the Sultanate: November 1, 1922
  * Lausanne Treaty negotiations in Istanbul government invoked the Parliament and Government as well as the Ist. Hük.nin to accept it, çabuklaştırdı removal of the sultanate.
  * Parliament adopted the "National Sovereignty" in accordance with the principle had to be removed in the Sultanate.
  * Abolition of the Sultanate and the Ottoman Empire ended in law, have been taken a major step towards national sovereignty.
  2 - Proclamation of the Republic: October 29, 1923
  * Parliament "Sovereignty unconditionally belongs to the nation" to accept the principle and the principle of legal justification for the declaration of the Republic, creates the idea, but can occur with the Republic.
  * Require the declaration of the Republic Other Causes Include:
  * State is not a form of the name and management,
  * President of the absence of authority
  * Assembly Government system defects.
  Fixed Issues with the declaration of the Republic:
  * State the name and type of administration were determined.
  * Any other form of government discussions have been terminated.
  * State Department resolved the problem.
  * Government to establish the shape was changed. (Cabinet System)
  NOTE: The first President of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal, became the first Prime Minister Ismet Pasha.
  3 - Abolition of the Caliphate: March 3, 1924
  Exceeds the powers of the last Caliph Abdulmecid Efendi, the reforms will be seen as an obstacle in front of the Caliphate, necessitated the removal.
  * With the abolition of the Caliphate has not gone the biggest obstacle moving to the Republic of Turkey's secular order.
  4-Turkey Administrative Teşkilatlandırılması again: 1921 and 1924 constitutions of Turkey and administratively divided into units of county-district-parish-village. Thus, to reach a balanced state services provided to all parts of the country.
  * 13 October 1923, Ankara, were performed. To be the center of Turkey, military and geographical aspects, and compliance required to be the capital of Ankara, Istanbul, the Ottoman Empire çağrıştırması.
  5 - Multi-Party Regime Tries:
  * Turkey's first political party, the Republican People's Party. (1923)
  * Turkey's first opposition party, the Progressive Republican Party. (1924) being seen to do with the Sheikh Said rebellion was closed in 1925.
  * Ataturk established during Ataturk's desire to end the party was established by Fethi Okyar Free Party (1930) in the same year the Republican Party was closed in the face of opponents of the party in danger of capture.
  Multi-Party of Life is Causing Failed Events:
  * Sheikh Said (East) Rebellion: 1925: The government changed for the suppression of this rebellion, tranquility Law of Motion-i was removed and the Independence Tribunals.
  * Mustafa Kemal Assassination Attempt: 1925
  * Menemen Event: 1930

  IN THE FIELD OF LAW abolition

  1 - Adoption of the Constitution: the new Turkish state's first constitution was adopted on January 20, 1921. The main feature of this constitution is that the legislative and executive powers to Parliament. The chapter on human rights and not form the state.
  * After the declaration of the Republic, according to the changing conditions and to complement the shortcomings of the old constitution, 20 04.1924 in the new constitution was adopted.
  2 - The Turkish Civil Code: the old civil code, the "Canonical" and the failure to comply with the requirements of the era on the basis of the Swiss Civil Code adopted in 1926 provided new rights for women, especially with edildi.Yeni Civil Law. Gender equality was achieved.
  3 - Other legislation: Law of the secular system was rearranged according to the rules, the new Trade, Debt and the Criminal Law was published.

  IN THE FIELD OF EDUCATION AND CULTURAL abolition
  * Unification of Education Law was adopted on March 3, 1924. Thus, schools across the country connected to the Ministry of Education, education system, the diversity has been fixed, laikleştirildi.
  * In 1926, the Law on Organization of the Ministry of Education have been removed. Thus, primary and secondary education programs in accordance with the secular system were determined.
  * Mixed education was passed in 1927
  * 1 November 1928, was admitted to the new Turkish letters.
  * 24 November 1928, Lincoln "Chief Teacher" was declared.
  * Association was established in 1931, the Turkish history.
  * The Turkish Language Association was founded in 1932.

  Social Reforms
  * 30 November 1925, the lodge, and Zaviyes tomb was closed.
  * Clothing Revolution was launched 25 November 1925.
  * From 1 January 1926 has been switched to the Gregorian calendar.
  * International figures in 1928 were considered.
  * In 1931, the international weight and length measurements were considered.
  * June 21, 1934 Law on Family Names have been removed.
  * In 1934, religious garments worn by the men only about the legal regulation of religion was made.
  * In 1930, women were given the right to participate in Municipal Elections.
  * In 1933, women were given the right to participate Mukhtar Elections.
  * In 1934, women were given the right to participate Deputy Elections.

  Economy Reforms
  * Created on February 17, 1923 İzmir Economy Congress. The congress laid the foundations of the National Economy.
  * Tax abolished, and farmers are relieved Asar 1925.
  * Agricultural Credit Cooperatives established, encouraged cooperatives and agricultural mechanization.
  * The first private bank, the Bank was founded in 1924.
  * July 1, 1926 Cabotage Act was adopted. Thus, between the ship's operating rights limanlarımız passed to the Turks.
  * Incentive-i Industry Act was adopted in 1927.
  * The Central Bank was established in 1930.
  * Sumerbank was founded in 1933.
  * Five-Year Development Program from 1934 was performed.
  * To operate our mine better Etibank and Mineral Research and Exploration Institute was founded.
  * Karabük Iron and Steel Factory was established in 1939.
  * Railways nationalized and expanded the diameter of the country.

  TURKISH ARMY NATIONAL DEFENSE and
  The foundation of the Turkish Army in the Great Hun M.Ö.209 * Mete Khan, ruler of the present structure dates back to 1949 .* The Turkish Armed Forces has completed.
  * Main task of the Turkish Army to resist internal and external threats to the Republic of Turkey, to defend the principles of Ataturk.
  * TSK meet the needs of citizens and conduct military operations with the duty of the Ministry of National Defense.

  TURKISH REPUBLIC OF FOREIGN POLICY
  Ataturk Era Fixed Issues:
  * Mosul Problem: the Lausanne Treaty the Turkish-Ir**i border undetectable, the arbitration of the League of Nations was the problem with England çözümlenemeyince interviews. 5 June 1926 with the Ankara Agreement signed between Britain and Turkey to stay out of Mosul (against us), the current Turkish-Ir**i border were drawn.
  * Problem of the Straits: Straits Treaty of Lausanne, Turkey was left to the Commission chaired. This is Turkey's national sovereignty and the safety dropped. In the 1930s Germany, Italy and Japan, the world's rapidly arming and preparing a new war on Turkey to discuss the status of the Straits Commission meeting urged countries. 20 July 1936, the Montreux Convention, signed domination and control of the Straits with Turkey has passed. Silahlandırması Turkish Straits was adopted.
  * Hatay Issue: Andhra Pradesh, with France in 1921, with the lands left out of the Ankara Agreement, Lausanne Anl.da this situation had not changed. Syria wants to leave France in 1930 on the mandate of the re-güncelleşti Hatay. In 1938 became the independent state of Hatay, Turkey joined in 1939.
  Established by Ataturk Period Associations:
  * Balkan Pact: Germany and Italy's expansionist policy towards the Balkans to follow quickly on the arming and Turkey, Greece, Yugoslavia and Romania was among the 9 February 1934.
  * Sadabad Pact: Italy's expansionist policy in the Middle East through Turkey, Iran, Ir** and Afghanistan was among the 8 July 1937.

  Kemalism
  The Turkish nation to full independence, peace and prosperity of the Turkish culture, which aims to increase the level of contemporary civilization, the foundations established by Ataturk's ideas and principles is called Kemalism.
  PRINCIPLES
  * Republicanism: the sovereignty of the nation and the people that participate in the management principle is envisioning.
  * Nationalism: The Turkish nation, sincerely loving sublimation predicts.
  * Populism: equality before the law and public denial of any class, and class that envisages privilege principle.
  * Statism: The private sector is not sufficient economic life of the state envisages principle is disposed of.
  * Secularism: Religion and separated from each other state affairs, freedom of religion and conscience under the public service principle is to be envisioning.
  * Revolution: envisaging to provide continuity of preserving the principle is to adopt Ataturk's principles and revolutions.
  Ataturk principles COMMON FEATURES:
  * The needs of the Turkish society was born.
  * Ataturk's principles is a whole in itself.
  * Reasoning mind and is suitable. * Realistic, coherent and consistent.

  ingilizce dilinde çevirisi buyrun:)
  şeyma kocatürk ve ayceNuR bunu beğendi.
 9. relax16

  relax16 Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2010
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  bazı hatalar olursa kusura bakmayın:))))
  şeyma kocatürk bunu beğendi.
 10. 00000000000

  00000000000 Üye

  Katılım:
  12 Ekim 2010
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  TÜRKÇESİ

  1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.

  Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

  Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladıktan sonra, Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladı. Sivas Kongresi ile bütün milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Sivas Kongresi’nin ardından İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yaptı. Böylece İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin varlığını resmen tanımış oldu.

  Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

  1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılaplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

  Atatürk’ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır.


  İNGİLİZCESİ

  He was born in Thessaloniki in 1881. His mother, father, Ali Riza Efendi. In turn, the School District, to master School, Middle School Salonika, the Military Middle School in Thessaloniki, Thessaloniki Military İdadisi, went to the Military Academy and Military Academy. Military Junior High School in 1893 while studying mathematics teacher by the name "Abraham" by adding the name of Mustafa Kemal received. Graduated from Military Academy with the rank of captain as he started to work in Damascus.

  The time of the Ottoman Empire Tripoli War, the Balkan Wars and the First Participated in World War II. I. The Ottoman Empire And they defeated in World War II Armistice Armistice was signed. Upon the start of the invasion of the homeland territory, in accordance with this agreement, Mustafa Kemal to Samsun on May 19, 1919 launched out of the national struggle.

  After publishing circulars Basin and Amasya, Erzurum and Sivas Congresses gathered. Sivas Congress, combining under one roof with all the national societies of Anatolia and Rumelia Defence of Rights Society formed. Sivas Congress was then meeting in Istanbul with the Government of Amasya. Thus, the Istanbul government, formally recognized the existence was Representation Committee.

  Mustafa Kemal, 23 April 1920 with the opening of Parliament was elected President of the Assembly and the Government. August 5, 1921, he was assigned to the Commander in Chief by the Assembly. After winning the War of Sakarya, Purple was honored with the title and rank of Mareşallik. United Offensive, and the enemy manages to extract all the dormitories, Gazi Mustafa Kemal, 29 October 1923, was the first President of the Republic of Turkey together with the declaration of the Republic.

  Parliament in 1934 by Mustafa Kemal "Ataturk" was given last name. Ataturk, the reforms carried out with the Republic of Turkey led to the level of civilized nations. Republic of Turkey's founder Mustafa Kemal Ataturk, died in Dolmabahçe Palace on November 10, 1938.

  Atatürk's life, dedicated to the Turkish nation, an epic life.

Sayfayı Paylaş