8.Sınıf İnkılap 1.Ünite Soruları [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  1. Selanik şehrinde Türklerle beraber bir çok millet yaşıyordu.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumsuz sonucudur?

  A) Zengin bir kültürel yapının oluşması
  B) Hoşgörü ortamının bulunması
  C) Barış içinde yaşamaları
  D) Zamanla devlete karşı isyan etmeleri

  2. Atatürkün hangi kişilik özelliği kurtuluş savaşının kazanılmasında etkili olmuştur?

  A) Yenilikçiliği
  B) Vatanseverliği
  C) İnsancıllığı
  D) Kişilikli olması

  3. Atatürk aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir?

  A) Manastır Askeri İdadisi
  B) Selanik üniversitesi
  C) İstanbul Harp okulu
  D) Selanik Askeri Rüştiyesi

  4. Selanik şehrinin özelliklerinden hangisi Osmanlıya Ekonomik açıdan avantaj sağlamıştır?

  A) Birçok milletten insanın yaşaması
  B) Kültürel açıdan zengin bir kent olması
  C) Osmanlının Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olması
  D) Doğal güzelliklere sahip olması

  5. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlıyı hangi özelliğinden dolayı etkiliedi?

  A) Heterojen bir yapıya sahip olması
  B) Hoşgörülü olması
  C) Saltanatla yönetilmesi
  D) Topraklarının geniş olması

  6. Osmanlı aydınları aşağıdaki fikir akımlarından hangisini ortaya atmamıştır?

  A) Osmanlıcılık
  B) Batıcılık
  C) İslamcılık
  D) Bağımsızlık

  7. Mustafa Kemal Latife hanımla evlenirken örf ve adetlerin aksine nikah törenine beraber katılmışlardır.Bu durum neyin göstergesidir?

  A) Kadın haklarına önem verdiğinin
  B) Rahatlığa düşkün olduğunun
  C) Gelenek ve göreneklere karşı olduğunun
  D) İnsancıl olduğunun

  8. Mustafa Kemalin fikir hayatını oluşmasında hangisinin etkisi yoktur?

  A) Okuduğu Askeri okullar
  B) Tevfik Fikret ve Namık Kemal gibi aydınların düşünceleri
  C) Ziya Gökalp'in Türkçülük fikirleri
  D) Celal Bayar'ın düşünce sistemi

  9. 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katılan Mustafa Kemalin ilk görev yeri neresidir?

  A) İran
  B) Şam
  C) Manastır
  D) Sofya

  10. Mustafa Kemal'e Kemal ismini kim vermiştir?

  A) Zİya Gökalp
  B) Namık Kemal
  C) Matematik öğretmeni Mustafa Bey
  D) Ali Rıza Efendi

  1. d
  2. b
  3. b
  4. c
  5. a
  6. d
  7. a
  8. d
  9. b
  10. c
  Çağla1 bunu beğendi.
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Mustafa Kemal 1896-1898 yılları arasında hangi okulda okumuştur?

  A) Manastır askeri idadisi
  B) Şemsi efendi Mektebi
  C) Mahalle mektebi
  D) İstanbul harp okulu

  2. Atatürk bir konuşmasında şöyle demiştir.''Doğudan şimdi doğacak güneşe bakınız!. bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam,uzaktan bütün doğu milletlerinde uyanışını öyle görüyorum''.Atatürk bu sözüyle hangi kişilik özelliğini vurgulamıştır?

  A) Cesareti
  B) İleri görüşlülüğü
  C) Yaratıcılığı
  D) Yenilikçiliği

  3. Atatürk 1919-1927 yılları arasında hangi eseri yazmıştır?

  A) Nutuk
  B) Vatandaş için medeni bilgiler
  C) Ateşten gömlek
  D) Şu Çılgın Türkler

  4. Atatürkün fikir hayatının oluşmasında hangi şehrin etkisi yoktur?

  A) Selanik
  B) Manastır
  C) İstanbul
  D) Diyarbakır

  5. Ataürkün liderlik vasfı en çok hangi olayla ortaya çıktı?

  A) Trablusgarp savaşı
  B) 31 Mart olayı
  C) Çanakkale savaşı
  D) Lozan antlaşması

  6. Mustafa Kemal'in gideceği okul konusunda çıkan görüş ayrılığı hangi okullar içindir?

  A) Askeri idadi-Harp okulu
  B) Askeri rüştiye-Mahalle mektebi
  C) Mahalle mektebi-Şemsi efendi mektebi
  D) Harp akademisi-Mahalle mektebi

  7. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde Askeri ateşelik görevinde bulundu?

  A) Manastır
  B) İstanbul
  C) Sofya
  D) Selanik

  8. Mustafa Kemal edebiyat ve tarihe hangi okulda okurken ilgi duymuştur?

  A) Manastır askeri idadi
  B) Selanik askeri rüştiyesi
  C) İstanbul harp okulu
  D) Mahalle mektebi

  9. Trablusgarp savaşında Mustafa Kemal nerede mücadele etmemiştir?

  A) Derne
  B) Tobruk
  C) Bingazi
  D) Şam

  10. Mustafa Kemal mahalle mektebinde bir süre okuduktan sonra Şemsi Efendi mektebine geçmiştir. Şemsi Efendi mektebini Mahalle mektebinden ayıran en önemli özelliği nedir?

  A) Dini bir eğitim vermesi
  B) Modern eğitim anlayışının olması
  C) Dini ve pozitif bilimlerin bir arada verilmesi
  D) Askeri bir eğitimin verilmesi

  1. a
  2. b
  3. a
  4. d
  5. c
  6. c
  7. c
  8. a
  9. d
  10.
  Çağla1 bunu beğendi.
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  . Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullardan değildir?

  A) Şemsi Efendi İlkokulu
  B) Selanik Askeri Rüştiyesi
  C) Manastır Askeri İdadisi
  D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

  2. Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerden hangisinde bulunmamıştır?

  A) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
  B) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
  C) Genelkurmay Başkanlığı
  D) Çanakkale 19.Tümen Komutanlığı

  3. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in en büyük eseridir?

  A) Türkiye Cumhuriyeti
  B) Çanakkale Zaferi
  C) Cumhuriyet Halk partisi
  D) Sivas Kongresi

  4. I. Mustafa Kemal 31 Mart Vakası’nın bastırılmasında rol oynayan Hareket Ordusu’nda görev almıştır( )
  II.Erkan-ı Harbiye’yi bitirdikten sonra Mustafa Kemal,Şam’daki 5. Ordu’ya atandı( )
  III. Mustafa Kemal,I.Dünya Savaşı çıktığında merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu’da görevliydi( )

  Yukarıda verilen ifadelerin sonundaki( )işareti verine, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 1.Doğru 2.Yanlış 3.Doğru
  B) 1.Yanlış 2.Yanlış 3.Doğru
  C) 1.Doğru 2.Yanlış 3.Yanlış
  D) 1.Doğru 2.Doğru 3.Yanlış

  5. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında aşağıdaki şehirlerden hangisi etkili olmamıştır?

  A) Selanik
  B) Manastır
  C) Erzurum
  D) İstanbul

  6. ’’Uygarlığın esası,ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatıdır’’.
  Mustafa Kemal’in bu sözü ile, aşağıdaki kişilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?

  A) Zübeyde Hanım
  B) Ali Rıza Bey
  C) latife Hanım
  D) Rauf Bey

  7. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır?

  A) Trablusgarp Savaşı
  B) Balkan Savaşı
  C) Çanakkale Zaferi
  D) Kafkasya Cephesi

  8. ’’Büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır.’’Mustafa Kemal bu sözüyle:
  I.Alınan kararların uygulanması
  II.İleri görüşlü olması
  III.Dürüst ve alçakgönüllü olunması,
  durumlarından hangilerinin gerekliliğini vurgulamıştır?

  A) I. ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I

  9. I.Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurulması
  II.31.Mart Vakası’nın bastırılması
  III.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

  Yukarıda verilenlerden hangileri, Mustafa Kemal’in askeri hayatındaki çalışmalarıdır?

  A) Yalnız I
  B) I. ve II.
  C) II. ve III
  D) I, II, III

  10. Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda, düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi onun daha çok hangi yönünü gösterir?

  A) Savaş stratejisini iyi bildiğini
  B) Aynı düşmanla defalarca çarpıştığını
  C) İyi bir yönetici olduğunu
  D) Kendi askerini iyi tanıdığını

  1. d
  2. c
  3. a
  4. d
  5. c
  6. d
  7. a
  8. d
  9. b
  10. a
 4. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. 1. Atatürk “ Ben icap ettiği (gerektiği) zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim” demiştir.
  Bu söz, Atatürk’ün aşağıdaki hangi yönü ile daha çok ilgilidir?

  A) Yöneticiliği
  B) İdealistliği
  C) Vatanseverliği
  D) İleri görüşlülüğü

  2. 13 Nisan 1909 günü Meşrutiyet yönetimine karşı bir isyan çıkınca, Selanik’te Meşrutiyet’i korumak amacıyla Hareket ordusu oluşturulmuştu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırmış ve suçlular cezalandırılmıştı. Mustafa Kemal, isyanın bastırılması ile ordunun görevini tamamladığını ve bundan sonra yapılacak işlerin sivil yöneticilere bırakılmasını istemiştir.
  Mustafa Kemal bu tutumuyla, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verdiğini göstermektedir?

  A) Askeri faaliyetlerin aksamamasına
  B) Balkanlarda çıkacak isyanlara hazırlıklı olmaya
  C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin başarılı olacağına
  D) Ordunun siyasete karıştırılmamasına

  3. Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.
  Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

  A) Ümitsizliğe yer vermemesini
  B) Mantıklılığını
  C) Çok cepheliliğini
  D) İleri görüşlülüğünü

  4. Mustafa Kemal, İstanbul’da Harp Okulu ve Harp Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında, ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözüm yolları düşünmeye başladı. Vatan sevgisinde Namık Kemal’in, milliyetçilik konusunda da Ziya Gökalp’ın fikirlerinden önemli ölçüde etkilendi.
  Paragraftaki bilgiler göz önüne alındığında Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Ülke sorunlarıyla öğrenciyken ilgilenmeye başlamıştır.
  B) Okumaya mutlaka zaman ayırırdı.
  C) Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi yazarlardan etkilenmiştir.
  D) Batılı aydınlardan etkilenmemiştir.

  5. Atatürk bir konuşmasında Kurtuluş Savaşı için, “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” demiştir.
  Atatürk’ün bu sözü hangi kişisel özelliğini açıklamaktadır?

  A) Askeri yönünü
  B) Dahi yönünü
  C) İleri görüşlülüğünü
  D) Gerçekçi olma özelliğini

  6. Büyük işler başarmış, yenilik ve inkılâplar gerçekleştirmiş olan Atatürk, gurura kapılmamış, başarılarından kendine pay çıkarmamıştır.
  Aşağıdaki sözlerden hangisi bunu kanıtlayan bir özellik taşır?

  A) Ya istiklal ya ölüm!
  B) Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
  C) Vatanın kurtuluşu, kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin eseridir.
  D) Ne mutlu Türk’üm diyene!

  7. Atatürk’ün,
  “Hayat demek mücadele, çarpışma demektir. Hayatta başarı mutlaka mücadelede başarıya ulaşmakla mümkündür. Bu da manen ve madden kuvvete, kudrete dayanır bir niteliktir.”
  Bu sözleri O’nun hangi özelliğini yansıtmaktadır?

  A) Mantıklılığını
  B) Yönetici kişiliğini
  C) Demokratik kişiliğini
  D) Gerçekçiliğini, ümitsizliğe yer vermediğini

  8. Atatürk ün askerlik ile hayatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) 1911 Trablusgarp Savaşı’nda Libya halkını İtalyanlara karşı örgütledi.
  B) 1895’te Manastır Askeri İdadisi’ne girdi
  C) 1905’te Kurmay yüzbaşı olarak Şam’a atandı
  D) 1915 Çanakkale Savaşı’nda Mareşallik rütbesi verildi

  9. Mustafa Kemal,
  I. Manastır Askeri İdadisi
  II. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
  III. İstanbul Harp Akademisi
  IV. İstanbul Harp Okulu
  Okullarından hangisini bitirerek kurmay yüzbaşı olarak askerlik mesleğine başlamıştır?

  A) Manastır Askeri Rüştiyesi
  B) Manastır Askeri İdadisi
  C) İstanbul Harp Akademisi
  D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

  10. Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın kaderini etkilemiştir. Churchill’in anılarında “kaderin adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlamış, işgal edilen noktaları kurtarmış ve Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.
  Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yargıdır?

  A) Mustafa Kemal askeri dehasını ve yeteneğini tüm dünyaya göstermiştir
  B) I.Dünya Savaşı kazanılmıştır
  C) İtilaf Devletleri’nin Osmanlıya baskısı sona ermiştir
  D) Sadece İngilizlerin ağır can kaybı vermelerine yol açmıştır.

  1. c
  2. d
  3. c
  4. d
  5. d
  6. c
  7. d
  8. d
  9. c
  10. a
  Çağla1 bunu beğendi.
 5. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kumandan ile Hasbihal
  B) Nutuk
  C) Cumalı Ordugahı
  D) Geometri Kitabı

  2. Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında görmüştür.
  Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir?

  A) Ya İstiklal Ya **üm!
  B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
  C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır.
  D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  3. ‘’Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi yeni kuvvetler alabilir.’’
  Mustafa Kemal Paşanın Çanakkale Savaşları
  sırasında verdiği bu emirle uygulanan askerî taktik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Askerlere intihar saldırısı yaptırarak düşman saflarını dağıtmak
  B) Düşmanları yanıltarak pusuya düşmelerini sağlamak
  C) Öndeki birliklerle düşmanı oyalayarak diğer birliklere zaman kazandırmak
  D) Düşmana gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak

  4. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

  A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
  B) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir.
  C) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir.
  D) Selanik’te doğmuştur.

  5. Mustafa Kemal Atatürk, ….. yılında ….. Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bugün müze olan evde doğdu.

  1839 doğumlu olan babası ….. aslen Manastır’a bağlı Yukarı Debre’dendir. Milis subaylığı, evkâf kâtipliği ve kereste ticareti yapan babası, 1871 yılında …..’la evlendi.
  Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangileri sırayla getirilmelidir?

  A) 1881-Manastır-Ali Rıza Efendi-Zübeyde Hanım
  B) 1879 – Manastır – Mustafa Bey – Makbule Hanım
  C) 1881 – Selanik – Ali Rıza Efendi – Zübeyde Hanım
  D) 1882 – Üsküp – Ali Rıza Bey – Zübeyde Hanım

  6. Mustafa, 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”i ilave etti. Askeri Rüştiye’yi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemal Manastırdaki Asker İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdadisini bitirip, 3 Mart 1899’da İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı.
  Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Kemal adını almasına
  B) Öğrenim yaş*****
  C) Askeri rütbelerine
  D) Edebiyata düşkünlüğüne

  7. General Mc Arthur, Atatürk için şunları söylüyor: “Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri sağlamıştır. O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”

  General, bu sözleriyle Atatürk’ün hangi özelliğine değinmemiştir?

  A) Okumayı çok sevdiğine
  B) Büyük bir asker oluşuna
  C) Büyük bir lider oluşuna
  D) Milletine güven verdiğine

  8. Aşağıdaki eserlerden hangisini Atatürk yazmamıştır?

  A) Nutuk
  B) Kurtuluş Savaşı
  C) Cumalı Ordugahı
  D) Geometri kitabı

  9. Mustafa Kemal, yapılan işleri, elde edilen başarıları asla kendine mal etmez, hiçbir zaman kendini övmezdi. Her zaman: “Türk milleti başardı.” derdi.

  Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?

  A) Alçak gönüllüğü
  B) Millet sevgisi
  C) Kararlılığı
  D) İlerigörüşlülüğü

  10. Atatürk’ün demokratik bir yapılanmadan yana olduğunu gösteren çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kurtuluş Savaşını kazanması
  B) Samsun’a çıkması
  C) Yurtta barış dünyada barış ilkesini benimsemesi
  D) TBMM’yi açması


  1. b
  2. c
  3. c
  4. b
  5. c
  6. d
  7. a
  8. b
  9. a
  10. d
  Çağla1 bunu beğendi.
 6. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve 1927 yılına kadar gerçekleştirdiği devrimler anlatan eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nutuk
  B) Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal
  C) Cumalı Ordugahı
  D) Vatandaş için Medeni Bilgiler

  2. Atatürk “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” derken, aşağıdakilerden hangisini kabul etmeyeceğini bildirmiştir?

  A) Özgür ve bağımsız yaşamayı
  B) Himaye ve mandayı
  C) Ulusal bağımsızlığı
  D) Ulusal egemenliği

  3. “Büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır.”

  Bu sözler, Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?

  A) Karar almakta güçlük çekmemesi
  B) Karar vermek için gerekli cesaretinin olması
  C) Düşüncelerini kararlılıkla uygulaması
  D) Çok cesur oluşu

  4. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün ebedi istirahatgahıdır?

  A) Dolmabahçe Sarayı
  B) Etnografya Müzesi
  C) AnadoluMedeniyetleri Müzesi
  D) Anıtkabir

  5. Mustafa Kemal, Suriye’de arkadaşları ile birlikte aşağıdaki cemiyetlerden hangisini kurmuştur?

  A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
  B) Milli Kongre Cemiyeti
  C) Reddi İlhak Cemiyeti
  D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

  6. Derne,Tobruk__________Trablusgarp Savaşı
  Yukarıda verilen sözcükler arasındaki ilişkinin benzeri,aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

  A) Conkbayırı_______Çanakkale
  B) Muş,Bitlis________Kafkasya Cephesi
  C) Halep_______Suriye—Filistin Cephesi
  D) Anafartalar______Kanal Cephesi

  7. Aşağıdakilerden hangisi, 1912 de İtalya ile yapılan savaşta kaybedilmiştir?

  A) Trablusgarp
  B) Makedonya
  C) Arnavutluk
  D) Batı Trakya


  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. d
  6. d
  7. a
  Çağla1 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş