8. sınıf inkılap ders kitabı 4. ünite cevapları

Konu 'Türkçe 8. Sınıf' bölümünde ipekbahar tarafından paylaşıldı.

 1. ipekbahar

  ipekbahar Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2011
  Mesajlar:
  30
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0

  ((2.soru))2.3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlarla yapılan yeniliklerin toplum yaş***** getirdiği değişiklikleri aşağıdaki boşluklara yazınız

  A.Halifeliğin kaldırılması Halifeliğin birleştirici bir fonksiyonu olması gerekirken bu durum tarihte pratik olarak başarılamamıştır. Çoğu zaman birkaç yerde birden hilafet görülmüştü. Örneğin, Osmanlı'nın hilafetini bazı devletler tanımamış kendi halifeliklerini ilan etmişlerdir.
  Tüm bu sebeplere ilave olarak halifeliğin sembolik bir makam ya da bir dini liderlik makamı olması gerekirken devlet karşısında siyasi bir güç olmaya başlaması, Türkiye cumhuriyeti açısından ileride doğabilecek büyük sorunların habercisi niteliğindeydi.

  B.Tevhit-i tedrisat kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Yeni Türkiye'nin kültür hayatında çok önemli bir aşamayı başarıya ulaştıran Tevhid-i Tedrisat Kanunu, aslında büyük bir kültür hamlesidir. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri Türkiye eğitiminde görülen medrese ve okul (mektep) diye devam eden ikililiğe son verilmiştir. "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir. Öğretim ve eğitime milli ve laik bir karakter veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, milli gelişme tarihinde daima büyük yer tutacak bir inkılabın da adı olmuştur.

  C.Diyanet işleri bakanlığının kurulması: Osmanlı Devleti'nde din işleri Meşihat Makamlığı'nca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da bu statü aynen devam etmiştir.

  Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

  3.Eğitim ve öğretim alanında yapılan yenilikleri aşağıdaki boşluklara kronolojik sırayla yazınız.
  ………………………
  ……………………… bunları yapamadımm:(
  ………………………
  ……………………..

  ((4.soru)).I. Sütunda Cumhuriyet Döneminde kurulmuş bazı kurumlar, II. sütunda ise bu kurumların görevleri verilmiştir. Her bir kurumun solundaki boşluğa o kuruma ait görevlerin önündeki harfi yazınız. II. sütundaki her bir görev, bir kez kullanılabilir ya da hiç kullanılmayabilir.

  I.kurumlar
  (a,b,c)1. Hıfzıssıhha enstitüsü
  (c )2. Kızılay
  (e )3.Verem Savaş Dispanseri

  B. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

  1)TBMM, aldığı kararla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır.
  A.Padişahın yetkilerini sınırlandırmak
  B.Millet egemenliğini sağlamak
  C.İstanbul hükümetini desteklemek
  D.Padişahlık ve halifeliğin tek kişide toplanmasını engellemek
  CEVAP: A

  2)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Lozan barış anlaşmasıyla sağladığı kazanımlardan biri değildir?
  A.Tam bağımsızlık
  B.Uluslararası alanda hukuki eşitlik
  C.Ulus devlet niteliği kazanmak
  D.Boğazlar üzerinde tam egemenlik
  CEVAP: D


  3. I. İstanbul’a yakın oluşu
  II. Anadolu’nun ortasında güvenli bir bölgede bulunması
  III. Gelişmiş bir kent olması
  IV. Askeri starateji açısından önemli bir mevkide olması
  V. Ulaşım yollarının bağlantı noktasında olması

  Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olmuştur?

  A. I-II-III B. II-III-IV C. II-IV-V D .III-IV-V
  CEVAP: C

  4)Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişin gerekçelerinden biri olamaz?
  A.insanların düşüncelerini özgür olarak söyleyebilmeleri
  B.Mecliste hükümetin denetlene bilmesi
  C.Halkın görüşlerinin mecliste temsil edilebilmesi
  D.Yürütme yetkisinin siyasal partilerce eşit paylaşılması.
  Cevap: D

  5) I.Değişmez hukuk kuralları belirlendi.
  II. Modern hukuk kurallarının uygulaması sağlandı.
  III. Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturuldu.
  IV. Hukukta ikilik ortadan kaldırıldı.
  Yukarıdakilerden hangisinde hukuk alanında yapılan inkılapların sonuçları doğru olarak verilmiştir.
  A.I-II-III B.I-II-IV C.II-III-IV D.I-II-IV
  CEVAP: C

  6) I.Şeyh Sait II. İzmir suikastı III. Kubilay olayı
  Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki üç olayın ortak özelliği arasında yer almaz?
  A.Olayların yurt dışı ile aygunhoca.com bağlantısı olması
  B.Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması
  C.Olaylardan sonra gerekli tedbirlerin alınması
  D.Halkın olaylara büyük tepki göstermesi
  CEVAP: A

  7)I.Türk dil kurumun açılması
  II. Türk tarih kurumunun kurulması
  III. Türk tarihinin ana hatları adlı kitabı
  IV. Tarih ve dil kurultayının düzenlemesi
  Cumhuriyet döneminde yapılan, yukarıda verilen çalışmaların ortak amacı nedir?
  A.Türk dili ve tarihinin köklerini araştırmak
  B.Türk dilinin diğer dillerden etkilenmediğini savunmak
  C.Türk ırkının en üstün ırk olduğunu savunmak
  D.Anadolu da yaşayan medeniyetleri araştırmak
  CEVAP: A

  8)I.Üniversite reformu
  II. tekke ve zaviyelerin kapatılması
  III. Tevhidi tedrisat kanunu
  IV. hukuk mektebinin açılması
  Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ün hangi kişilik özelliğiyle daha yakından ilişkilidir?
  A.İleri görüşlülüğü
  B.Liderliği
  C.Cesareti
  D.Akıcılığı
  CEVAP:d şıkkı

  9)1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformuna zemin hazırlayan malche raporunda yer alan önerilerin bazıları şunlardır:
  *Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmesi
  *Bilimsel araştırmalara ağırlık vermeli
  *üniversitelere öğrenci alımında sınav yapılmalı
  Bu önerilerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Üniversiteye girişte seçici davrandığı
  B)Yeniliklere açık bir yükseköğretim hedeflendiği
  C)Öğretim üyelerinin ülke içinden seçildiği
  D)Bilimsel gelişmelerin takip edildiği
  CEVAP.C

  teşekkür etmeyi unutma:shy:
  eeeeee1, yfgh ve sözcan bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş