8.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi
  Akademik Başarı Artırma Çalışması

  1. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nden değildir?
  A. Fransa B. Japonya
  C. İngiltere D. Bulgaristan

  2. Aşağıdaki İtilaf Devletleri’nden hangisi savaşın başından sonuna kadar bu grupta yer almıştır?
  A. İtalya B. ABD
  C. Rusya D. Fransa

  3. I. Kanal
  II. Kafkas
  III. Çanakkale
  IV. Irak
  V. Hicaz-Yemen
  I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden hangileri savunma amaçlıdır?
  A. I ve II B. I ve III
  C. III, IV ve V D. II ve IV

  4. Turancılık fikir akımının çöktüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Kanal B. Kafkas
  C. Çanakkale D. Hicaz-Yemen

  5. Osmanlı Devleti’nin 1878 Berlin Antlaşması ile Çarlık Rusyası’na bıraktığı Kars, Ardahan ve Batum’u aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle geri almıştır?
  A. Brest-Litowks B. Mondros
  C. Sevr D. Lozan

  6. I.Dünya Savaşı öncesi Balkanlarda aşağıdaki devletlerden hangileri arasında çıkar çatışması görülmüştür?
  A. Avusturya-Rusya
  B. Avusturya-Almanya
  C. Osmanlı-İngiltere
  D. Rusya-Sırbistan

  7. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerden değildir?
  A. Kilikyalılar B. Milli Kongre
  C. Reddi İlhak D. Teali İslam

  8. Mondros imzalandıktan sonrada Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Musul B. Dörtyol
  C. Hatay D. İzmir

  9. Bulundukları bölgeler düşünüldüğünde aşağıdaki cemiyetlerden hangisinde yararlı-zararlı eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
  A. Milli Kongre-Makabi Alyans
  B. İzmir Müdafaa-i Hukuk-Mavri Mira
  C. Trakya Paşaeli-Mavri Mira
  D. Kilikyalılar-Hınçak ve Taşnak

  10. Azınlık Cemiyetlerinin resmi dayanakları nedir?
  A. Wilson Prensipleri
  B. Amiral Bristol Raporu
  C. Mondros Ateşkesi
  D. Paris Barış Konferansı
  11. I. Rusların desteklediği bir azınlık
  II. Devlet kurmaları için yardımda bulundular
  III. Mondros’ta özellikle belirtilmiş 24.madde
  Yukarıda özellikleri verilmiş olan millet aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Rum B. Ermeni
  C. Yahudi D. Sırp

  12. I. Kanal
  II. Kafkas
  III. Çanakkale
  IV. Irak
  Osmanlı yukarıdaki cephelerden hangilerinde kısmen yada tamamen başarılı olmuştur?
  A. I ve II B. II ve III
  C. I, II ve III D. III ve IV

  13. Osmanlı Devleti’nin Turancılık fikir akımını en çok destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Almanya B. Avusturya
  C. İtalya D. Fransa
  14. Dünya barışı için Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmasını öneren devlet hangisidir?
  A. Fransa B. İngiltere
  C. Osmanlı D. ABD

  15. I.İzmir’in İşgali
  II.Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
  III.Amasya Tamimi
  IV.Misak-ı Milli’nin Mebusan Meclisi’nde kabulü
  V.TBMM’nin açılması
  Yukarıdaki olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A. II-III-I-IV-V B. I-II-III-IV-V
  C. II-IV-III-I-V D. III-IV-I-II-V

  16. Mustafa Kemal’in denetimi dışında gelişen kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Sivas B. Amasya
  C. Balıkesir-Alaşehir D. Erzurum

  17. Kurtuluş Savaşı’nın ilanı ve ihtilal beyannamesi olarak sayılan çalışma aşağıdakilerden hangisi ile hazırlanmıştır?
  A. Sivas B. Amasya
  C. Erzurum D. Havza

  18. I. Bölgesel Kurtuluş
  II. Ulusal Kurtuluş
  III. Manda ve Himaye
  IV. Teslimiyetçilik
  Yukarıdaki anlayışlardan hangisi veya hangileri Mustafa Kemal’in kurtuluş için düşündüğü çarelerdendir?
  A. I ve II B. I ve III
  C. Yalnız I D. Yalnız II

  19. I. Damat Ferit Paşa
  II. Ali Galip Bey
  III. Ali Fuat Cebesoy
  IV. Kazım Karabekir
  Yukarıdakilerden hangileri Anadolu hareketi için zararlı faaliyetlerde bulunmuşlardır?
  A. Yalnız I B. Yalnız II
  C. I ve II D. III ve IV

  20. Yunanlıların İzmir’i işgali en çok hangi devlet tarafından olumsuz karşılanmıştır?
  A. İtalya B. Osmanlı
  C. Almanya D. İngiltere


  21. Osmanlı ile Sovyet Rusya arasında imzalanan ilk ve tek antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Moskova B. Kars
  C. Berlin D. Brest Litovksy

  22. Ulusal egemenlik düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez belirtilmiştir?
  A. Amasya Genelgesi
  B. Amasya Görüşmeleri
  C. Erzurum Kongresi
  D. Sivas Kongresi

  23. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
  A. Temsil Heyeti’ni oluşturma fikrinin ortaya çıkması-Amasya Genelgesi
  B. İlk defa Temsil Heyeti’nin oluşturulması-Erzurum Kongresi
  C. Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması-Amasya Görüşmeleri
  D. Temsil Heyeti’nin görevinin son ermesi-Cumhuriyetin ilanı

  24. Sivas Kongresi’nde komutan atamasının gerçekleştirilmesinin Temsil Kurulu’na,
  I. yargı gücü
  II. yasama gücü
  III. yürütme gücü
  özelliklerinden hangilerini kazandırdığı söylenebilir?
  A. Yalnız I B. Yalnız II
  C. Yalnız III D. I ve II

  25. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisi öncesinde ordudan ayrılmıştır?
  A. Havza Bildirgesi’nin ilan edilmesi
  B. Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
  C. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
  D. Erzurum Kongresi’nin toplanması

  26. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Mustafa Kemal hangi ilden millet vekili seçilmiştir?
  A.Ankara B.Erzurum
  C.Amasya D.Selanik

  Büyük kararlar vermek yeterli değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle uygulamak gerekir.

  Kemal ATATÜRK


  ŞİFRELİ TEST ÇALIŞMASI
  Her sorunun cevabındaki harfi, soruların sonundaki kutucuklara yerleştiriniz.

  1. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti toprak kaybetmemiştir?
  C. I.Balkan
  A. II.Balkan
  B. Trablusgarp

  2. Aşağıdakilerden hangisi ile II.Abdülhamit tahttan indirilmiştir?
  T. 31 Mart Olayı
  U. Bab-ı Ali Baskını
  V. Şeyh Sait İsyanı

  3. Bulgaristan’ın tam bağımsızlığını elde ettiği olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A. II.Meşrutiyet’in İlanı
  B. I.Balkan Savaşı
  C. II.Balkan Savaşı

  4. Tek kişinin egemenliğine dayalı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  H. Meşrutiyet
  T. Monarşi
  O. Teokrasi

  5. 1908’de İngiltere ve Rusya’nın çıkar birliği yaptığı görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
  V. Londra
  U. Paris
  Ü. Reval

  6. Aşağıdaki cephelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’ndaki taarruz cephelerinden değildir?
  P. Kanal
  R. Çanakkale
  S. Kafkas

  7. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın imzaladığı barış antlaşmasıdır?
  M. Rethendes
  L. Berlin
  K. Versay


  ALINTIDIR.
  Tuğba114 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş