8.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  İnkılâp Tarih ve Atatürkçülük Dersi
  Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası Gelişmeler

  1) Mondros Ateşkesi’nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi işgallerin geniş bir alana yayılacağına kanıt olamaz?
  A) Demiryolları ve Toros tünelleri İtilaf Devletleri denetimine bırakılacak.
  B) İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir bölgeyi işgal edebilecek.
  C) Osmanlı topraklarındaki İttifak Devletleri’nin devlet adamları ve askerleri ülkelerine dönecek.
  D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu bölgelerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri kontrolüne bırakılacak.

  2) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki devlet adamlarından hangisi temsil etmiştir?
  A) Harbiye Nazırı Enver Paşa
  B) Sadrazam Talat Paşa
  C) VII. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa
  D) Bahriye Nazırı Rauf Bey

  3) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nden çekindiğini göstermektedir?
  A) Sınırları koruyacak ve iç güvenliği sağlayacak askerler dışında, bütün Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait silah, cephane, taşıt, araç ve gereçlere İtilaf Devletleri denetimine bırakılacak.
  B) İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir bölgeyi işgal edebilecek.
  C) Yeraltı kaynakları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak.
  D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu bölgelerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri kontrolüne bırakılacak.

  4) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı orduları terhis edilmiş ve bütün demiryolları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılmıştır.
  Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
  A) Gizli paylaşım antlaşmalarının yapılmasına
  B) Ülkenin işgallere açık duruma getirilmesine
  C) Anadolu’da iç isyanların çıkmasına
  D) Cumhuriyet’in ilanına

  5) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele açısından olumlu bir gelişmedir?
  A) Paris Barış Konferansı
  B) Sevr Barış Antlaşması
  C) Amiral Bristol Raporu
  D) Mondros Ateşkes Antlaşması

  6) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi manda ve himaye fikrini savunmuştur?
  A) Mavri Mira Cemiyeti
  B) Pontus Cemiyeti
  C) Hınçak Cemiyeti
  D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  7) Paris Barış Konferansı’nda İtalya’nın, İngiltere ve Fransa ile arasının açılmasına sebep olan hadise aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline karar verilmesi
  B) İstanbul’un işgal edilmesine karar verilmesi
  C) Rusya’nın gizli paylaşım antlaşmalarını dünya kamuoyuna açıklaması
  D) Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarının kısıtlanması

  8) Türk milletinin haklarını ve uğradığı haksızlıkları basın yayın yoluyla dünyaya duyurmayı amaçlayan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Trakya Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
  B) Millî Kongre Cemiyeti
  C) Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
  D) Kilikyalılar Cemiyeti

  9) I. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
  II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
  III. Rusya’da ihtilal olması
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında etkisi vardır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II

  10) Osmanlı Hükümeti, İtilaf Devletleri’nin işgallerine, azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerine kayıtsız kalmıştır. Bu durumu gören Türk milleti gelişmelere tepkiler göstermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tarif edilen tepkilere örnek gösterilebilir?
  A) Meclis-i Mebusan’ın kapatılması
  B) Türklerin bulundukları bölgeden göç etmeleri
  C) Müdafaa-ı Hukuk ve Muhafaza-ı Hukuk cemiyetlerinin kurulması
  D) İstanbul Hükümeti’ne karşı isyanlar çıkması

  11) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan “Ülkedeki bütün haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri denetimine bırakılacak” hükmü ile İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
  A) Azınlık isyanları ülke geneline yaymak
  B) Ticaretin gelişmesini engellemek
  C) TBMM’nin iletişimini engellemek
  D) İşgallerin duyulmasını ve işgallere karşı direnişi engellemek

  12) İzmir, 15 Mayıs 1919 tarihinde aşağıdaki devletlerin hangisi tarafından ve hangi antlaşmaya göre işgal edilmiştir?
  A) Yunanistan – Sevr Barış Antlaşması
  B) Yunanistan – Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) İngiltere - Sevr Barış Antlaşması
  D) İngiltere – Mondros Ateşkes Antlaşması

  13) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24.maddesinde aşağıdaki şehirlerden hangisinin ismi geçmemektedir?
  A) Samsun B) Sivas
  C) Erzurum D) Elazığ


  ALINTIDIR.
  blabla_tweety bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş