8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı 4.Ünite Cevapları

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde fatih1998 tarafından paylaşıldı.

 1. fatih1998

  fatih1998 Üye

  Katılım:
  22 Kasım 2011
  Mesajlar:
  38
  Beğenileri:
  124
  Ödül Puanları:
  0

  Hepsinin cevabı bulunmuştur.Teşekkür etseniz de,etmeseniz de olur
  Sayfa 67
  A BÖLÜMÜ
  1)Esas olarak millete mevcut olduğundan milleti oluşturan fertlerin her birine değil milletin bütününe ait olduğu ve parçalanamaz bölünmez olduğundan.
  2)Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemez devredilemeyeceği ve geçerliliği yitirmemesi için. Eğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar.

  3)Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burada saltanata benzetiliyor. Âmâ millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar.

  4)Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez.

  5)Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir.

  B BÖLÜMÜ
  Saltanat: Kişi Egemenliği
  Meşrutiyet:Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim
  Cumhuriyet: Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine saygı-Anayasa
  Sayfa 62
  1.BOŞLUK
  Çünkü: Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak ön plana çıkmamız bekleniyor. Fakat hiçbir millet bağımsız yaşamaya boyun eğemez. Tıpkı Kürtlerin yaptığı gibi...
  2.BOŞLUK
  Lozan antlaşmalarında Sevr’de olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildi. Lozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır.
  Sayfa 63
  Kalkınma Planları:
  1930 Göktürk'te modern Türk donanması temaları alındı
  Sanayi:
  1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
  1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
  1935 Modern Etkik Arama Enstitüsü kuruldu
  Bankacılık:
  1924 T.C. Ziraat Bankası kuruldu
  Tarım:
  1903 Ulusal Sesler Fabrikası açıldı
  Savunma Sanayi:
  1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı..
  Sayfa 64
  1)T.İ.K 'de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara temel teşkil etmiştir.
  2)Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle..
  3)Bu size ait bir soru.
  4)İlk önce olur olmaz şeylere para harcamamak Lüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak
  5)Su,Petrol,Doğal gaz
  6)Hem ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz.
  7)TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN.
  8)Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevrilebilir.

  Sayfa 65
  A BÖLÜMÜ
  Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardır. Kısaca;
  1)Ankara'nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu.
  2)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu.
  3)İstanbul'un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik...
  B BÖLÜMÜ
  1)"Tozlu ve sisli bir hava yer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor..
  2)Bir gün gelecek şu çorak tarlalar yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz...
  3)Türk'ün imkânsızı imkân haline getirin kudretini Dünya'ya imkân haline getirmesi için.
  4)Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur.
  Sayfa 66
  DEMOKRATİK CUMHURİYET
  Cumhuriyet halkın oyları ile seçtiği milletvekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir. Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır.
  Demokrasi ise halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan kişilerin din vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir. Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır.
  Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı. Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı. Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu.
  Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi. 1789 Fransız ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü. Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı. Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye başladı. Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinir. Esas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir.
  Sayfa 67
  A BÖLÜMÜ
  Tablodaki doldurulacak yerler:
  a) İnsanların çeşitli eğitim istemesi. Örneğin Kürtlere ayrı Çerkezlere ayrı vs.
  b)Ordu siyasetten ayrılmalı çünkü askerlikle siyaseti birbirine karıştırıyorlar.
  c)Dinin bir parti gibi siyasetle karıştırılması.
  d)Türkiye'nin hilafetlere karıştırılması

  B BÖLÜMÜ
  Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atatürk bu sözü söylüyor.
  C BÖLÜMÜ
  Bu kanunlar ortak olarak "Ülkeyi Kalkındırma" adına çıkarılmıştır.
  Sayfa 68
  A BÖLÜMÜ
  1)Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip olmasıyla ilgili sözü...
  2)Herkes aynı fikirde olmayabilir, onun için farklı yöneticiler gerekiyordu.
  3)Kendisine karşıt olmasını beklemiştir. Bu sayede ilerleme olur.
  4)Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin göstergesidir...
  B BÖLÜMÜ
  Çok partili hayat demokrasiyle olur. Bu yüzden çok partili olmak gelişme cumhuriyet ve demokrasi için önemlidir.
  C BÖLÜMÜ
  PARTİ ADI: Cumhuriyet halk fırkası
  KURULUŞ TARİHİ:9 eylül 1923
  PARTİ KURUCULARI: Mustafa Kemal Atatürk
  PARTİ ADI: Terakki Perver Cumhuriyeti fırkası
  KURULUŞ TARİHİ:17 kasım 1924
  PARTİ KURUCULARI: Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy
  PARTİ ADI: Serbest Cumhuriyet Fırkası
  KURULUŞ TARİHİ:12 Ağustos 1930
  PARTİ KURUCULARI: Fatih Okyar

  1)Terakki Perver Cumhuriyet fırkası partiye katılacak insanları daha dikkatli seçerdim.
  Sayfa 69

  A İnkılabın Adı:Din kurumlarının düzenlenmesi
  Gerekçesi:Asıl özelliklerini kaybetmeleri
  Sonuçları:30 Kasım 1925

  B İnkılabın Adı: Kıyafette değişiklik
  Gerekçesi:Çağdaşlaşma
  Sonuçları:25 Kasım 1925

  C İnkılabın Adı:Takvim ve saat ölçüleri
  Gerekçesi:Batı uygarlığı
  Sonuçları:26 Aralık 1925

  D İnkılabın Adı:Soyadı kanunu
  Gerekçesi:Lakap sorunu
  Sonuçları:21 Haziran 1934

  E İnkılabın Adı:Kadının Türk toplumundaki yeri
  Gerekçesi:Kadınların ezikliği
  Sonuçları:3 Nisan 1930
  F İnkılabın Adı:Sağlık hizmetleri
  Gerekçesi:Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı
  Sonuçları:20 Mayıs 1920
  En aşağıdaki sorunun cevabı da: Çağdaşlaşmaya doğru giden adımlar...

  Sayfa 70

  1)Cumhuriyet Halk Fıkrası

  2) Nedeni şudur: Biz hilafeti yeniden isteriz. Biz yeni kanunlar istemeyiz. Bize mecali yeterlidir. Medreseler, tekkeler, şeyhler, müritler biz sizi koruyacağız. Çünkü Mustafa Kemali n partisi hilafeti kaldırdı. Bunlar kışkırtmanın nedenleri olmuştur.

  3)Mustafa Kemal’in hilafeti kaldırmasını, yeni partinin kullanıldığı sloganın gerici haykırışlarla dolu olmasını savunuyorlar...

  4)Hükümet ve meclis tedbirler almayı gerekli görmesi, takrir-i sükûn kanununun çıkması, istiklal mahkemelerini kurması vs.

  5)Zararlı partiler, hilafeti yeniden isteyenler, yeni kanunları istemeyenler, hilafeti kaldıranlar gibi önlemler...

  6)Terakkiperver cumhuriyet fırkası denilen zararlı siyasi kurulusun kapanması. İstiklalin mahkemelerini kurması vs.

  7)Nutuk büyük bir kaynak kitaptır. Çünkü bütün önemli şeylerin bir arada olmasını istediği için Mustafa kemal bir araya toplamıştır...

  8)Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmalarını çözememiştir...

  9)Terakkiperver cumhuriyet partisi siyasi kuruluşudur. Şeyh Sait ayaklanmasıyla
  ilgisi olduğu düşünülmüştür bunun için kapatılması esas olmuştur.
  Sayfa 71
  A BÖLÜMÜ
  Yanlış
  Doğru
  Yanlış
  Yanlış
  Doğru
  Doğru
  Doğru
  Yanlış
  Doğru
  Yanlış
  Doğru
  Yanlış
  Doğru
  B BÖLÜMÜ
  1926 öncesi:
  *Osmanlı devleti kapitülasyonlar nedeniyle kabotaj hakkına sahip değildi
  *Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işi yabancı gemilerce yapılıyordu
  *Deniz ulaşımının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi.
  1926 sonrası:
  *Denizlerimizde de bağımsızlığı sağlamak milli ekonomi ilkesi doğrultusunda bir adım atıldı
  *Kabotaj kanunu ile Türk denizleri ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı sadece Türk devletine ve Türk vatandaşlarına verildi.
  Sayfa 72

  Suikast girişiminden sonra benim ve arkadaşlarımın nasıl bir tepki verdiğimizi merak ettiğinizi biliyorum. Ben bu suikastı kendime değil benim getirdiğim inkılaplara karşı olduğunu düşünüyorum ki üç kişi inkılaplarımı kendilerine yediremediği için bu suikastla beni öldürüp inkılapları da ortadan kaldıracaklarına inanıyorlardı ama düşündükleri olmadı. Ben olduğum zaman ve öldükten sonra da hiç kimse benim getirdiğim inkılaplara karşı gelemeyecektir!!

  İzmir suikastı olan yer olumsuz gerçekleşmiştir
  Sayfa 73
  1) Çünkü nutuk evrenselleşmiş bir kitaptır
  2) İleri görüşlülük özelliği ortaya çıkmıştır.
  3) Halkın o dönemde hangi zorluklar çektiğini
  4) Gelecekteki nesillerin geçmişlerini bilmesi amacıyla yazılmıştır.
  5) Nutuk 3 bölümden oluşmaktadır. Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet sonrası ve ilerdekiler olmak üzere Nutuk o dönemlerde türkülüğün ve savaşların ne kadar zor şartlarda gerçekleştiğini belirtmek istemiştir.
  6) Türk halkının fedakârlıklarıyla ilgili iki üç şet karalardım
  Sayfa 74
  A BÖLÜMÜ
  1)Eğitimi çok önemli olduğu için her şeyden önce görmüştür
  2)Eğer bir insanın eğitimi iyi olursa milleti ede iyi gerek zeka ile gerekte milletin kurtuluşu için eğitim şarttır
  3)Memleket sevgisini bağımsızlığı ve düşünmeyi bizlere öğreten okuldur bu yüzden memleket sevgisi için eğitim mutlaka şarttır.
  B BÖLÜMÜ
  1)Okul ve öğrenci sayısı giderek artmıştır öğrenci arttığı için okul sayısı da artmıştır
  2)Eğitimde öğrenciler için gerekli olan teknolojik, bilimsel alanlar geliştirilmiştir. Çünkü öğrenciler için bu alanların geliştirilmesi öngörülmektedir...
  Sayfa 75
  1)Türk çocuğu geçmişini bilerek hareket etmelidir ancak bu şekilde atalarını tanıyacaktır
  2)Projeler: Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi
  Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi
  Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi
  Bilimsel Toplantılar:1909 adana olayları sempozyum
  1909 adana olayları paneli vb.
  Yeni Çıkan Yayınlar: Cengiz name Kariye camii, Eski hara manastırı vb.
  Sayfa 76
  A BÖLÜMÜ
  1)Çünkü bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyecanın güzelliği ile ölçülür. Bu medeni insana bundan dolayı anıt dikilmesi istenmiştir.
  2)Türk gencinin anıt dikilmesine karşı tepkisi gayet olumludur. Çünkü Kubilay milleti için kendi canını feda etmiştir
  B BÖLÜMÜ
  1) Yani geçmişteki insanlarımızın canla başla gelecek nesilleri kurtarabilmek için savaşmışlardır. Bizlerde bize emanet edilen bu vatanı koruyacak bekçileriz
  2) Vatanı koruyanları her zaman yaşatacak olan bizler;
  Milletimizi her an koruyup bütün olumsuzluklara rağmen vatanımıza göğsümüzü siper edeceğiz.
  Sayfa 77
  Cumhuriyetin ilk yıllarındaki şehir merkezimiz şimdiki şehir merkezimize göre birçok olumsuzluklar var. Şimdiki şehir merkezimize bakıldığında teknoloji ilerlediği için birçok yollar köprüler yapıldı. Teknolojik aletler gelişti. Oysa o zamanda bunu gibi değişiklikler yoktu. o yıllarda hiç denilecek kadar azdı.
  İşte ilk yıllardaki şehir merkez soru 2de hangi şehirdeyseniz orada varsa eğer Atatürk anıtını araştıracaksınız
  Sayfa 78
  1) Eğitime verdiği önemden dolayı
  2)Eğitimde üniversite insanların düzeyini attırır. Devlete yardım artar.
  Sayfa 79
  Ne zaman kuruldu?: 1923 yılında
  Kuruluş amacı:Toplumun hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak için kurulmuştur.
  Faaliyetleri: Veremle savaş, kanserler savaş vs.
  Atatürk’ün sağlık ile ilgili görüşleri: Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takibettiğimiz gaye şudur: Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi... 1922 (Atatürk’ün S.D. I, S. 217)
  1)Kızılay 1868 yılında faaliyetlere başlamıştır. Temel ilkeleri olan insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.
  2)Kızılay gibi kuruluşlarla devlet yardımıyla halkı bilinçlendirmelidir. Vatandaşlarda bu uyarıları dikkate almalıdır.
  Sayfa 80
  1)Sürekli düşmüş yani ters orantılı
  2)her yıl ilerlediğimizden dolayı
  3)Çok kötü etkilenmiştir
  Sayfa 81
  1)İleri görüşlü, vatansever, mantıklı
  2)Güçlülüğü, savaş azmi, vatanseverliği
  Sayfa 82
  1)Sanat, cumhuriyet dönemi zamanlar savaş olduğu için sanatla ilgilenen yoktu
  sanat, günümüz sanat okulları, güzel sanatlar okulları açıldı. Sanata önem verildi.
  Spor Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ülke bağımsızlık mücadelesiyle uğraştığı için sporla kimse ilgilenmiyordu.
  Spor, günümüz: spor okulları çoğaldı. Spora ilgi arttı. Faaliyetler düzenlendi
  2)Atatürk Türk milletini her zaman güçlü azimli kararlı zeki idari çevik vicdanı hür olmasını ister
  3)Çok zor ve kötü olurdu. İnsanlar kendilerini ifade edemezlerdi
  4)Sanat, adı ile kalırdı hiçbir gelişme olmazdı
  Sayfa 83
  1)Kadınlarımızı koruyan birkaç birlik tarafından
  2)Kadınlar çok önemlidir. Onlara sevgi vermeliyiz. Şiddet değil kadın dövülmez kadın öpülür, sevilir.
  3)Kadınlara şiddet uygulayan ahmaklara
  4)Kadınlarımıza önem verildiğini
  Sayfa 84
  KADIN
  Kadınlara değer vermeli
  Onları dövmemeli
  Kadınları korumalı
  Korumayanları uyarmalı
  ***********
  Savaş zamanlarında
  Kim yardım etti orduya
  Atatürk kadınlara
  Değer verdi zamanında
  Sayfa 86
  1)Okulun çok küçük olması,
  Herkesin aynı oda içinde ders görmesi,
  Geçim sıkıntısından dolayı okula gidilemediğini,
  Eğitim hakkının kısıtlandığını anlatıyor.
  2)Temiz bir ortamda eğitim görme hakkını dile getiriyor
  3)Bunu siz cevaplamalısınız.
  4)Kadınların yetiştireceği fedakâr ilerlemiş çocuklarla geleceğin parlak olacağını düşündüğü için
  Sayfa 87
  1)Eski çağdaşlık denilen şeyh Sait birliklerinin hilafeti geri döndürmek istedikleri şeyler ve de Mustafa Kemal Atatürk’ün bize sağladığı çağdaşlıklar
  2)Sözleşmeler yürürlüğe girmiştir.
  Sayfa 88
  1)Kadınların bu işlerle uğraşmış olması yeni nesile de ümit vererek geleceği aydınlatmaktadır.
  2)Erkekler kadar kendilerinin de siyaset hakkı olduğunun kavranmasında ilerleme olduğunun göstergesidir.
  aşşaaa, Busem:D, ferraemre ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 2. jandummaria

  jandummaria Üye

  Katılım:
  11 Ocak 2011
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  25
  Ödül Puanları:
  14
  ayıp be ayıp o kadar yazdım ben gel üstüne kon
 3. DarkGonGs

  DarkGonGs Üye

  Katılım:
  2 Ocak 2012
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Altına bari alıntı yaz.
 4. DarkGonGs

  DarkGonGs Üye

  Katılım:
  2 Ocak 2012
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  admin görse
 5. fatih1998

  fatih1998 Üye

  Katılım:
  22 Kasım 2011
  Mesajlar:
  38
  Beğenileri:
  124
  Ödül Puanları:
  0
  alıntı değildir!!!!!!!!!!!
  zehra05 ve fb1998 bunu beğendi.
 6. jandummaria

  jandummaria Üye

  Katılım:
  11 Ocak 2011
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  25
  Ödül Puanları:
  14
  Abi ne kadar yalancısın ben kendi kitabımdan yazdım hepsini kopyalamış buraya yapıştırmışsın ayıp ya.Allah biliyor ama kimin haklı olduğunu yüzsüz bide alıntı değil diyor
 7. berkuzuner

  berkuzuner Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  8. Sınıf İnkilap Tarihi Sayfa 70

  Sayfa 70

  1)Cumhuriyet Halk Fıkrası

  2) Nedeni şudur: Biz hilafeti yeniden isteriz. Biz yeni kanunlar istemeyiz. Bize mecali yeterlidir. Medreseler, tekkeler, şeyhler, müritler biz sizi koruyacağız. Çünkü Mustafa Kemali n partisi hilafeti kaldırdı. Bunlar kışkırtmanın nedenleri olmuştur.

  3)Mustafa Kemal’in hilafeti kaldırmasını, yeni partinin kullanıldığı sloganın gerici haykırışlarla dolu olmasını savunuyorlar...

  4)Hükümet ve meclis tedbirler almayı gerekli görmesi, takrir-i sükûn kanununun çıkması, istiklal mahkemelerini kurması vs.

  5)Zararlı partiler, hilafeti yeniden isteyenler, yeni kanunları istemeyenler, hilafeti kaldıranlar gibi önlemler...

  6)Terakkiperver cumhuriyet fırkası denilen zararlı siyasi kurulusun kapanması. İstiklalin mahkemelerini kurması vs.

  7)Nutuk büyük bir kaynak kitaptır. Çünkü bütün önemli şeylerin bir arada olmasını istediği için Mustafa kemal bir araya toplamıştır...

  8)Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmalarını çözememiştir...

  9)Terakkiperver cumhuriyet partisi siyasi kuruluşudur. Şeyh Sait ayaklanmasıyla
  ilgisi olduğu düşünülmüştür bunun için kapatılması esas olmuştur

  Bi Teşekkürü Eksik Görmeyin Lütfen..! Emeğe Saygı :eek::eek::eek::eek:

Sayfayı Paylaş